Byla e2-2839-217/2020
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. U

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant Audronei Palaimienei, šalims nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui R. Š. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. U..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Legal Balance“ prašė priteisti iš atsakovo R. Š. 1 000,00 Eur skolos už neapmokėtus trečiojo asmens V. U. atsakovui atliktus darbus, pagal pradinio kreditoriaus V. U. 2019 m. gegužės 24 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perimtą reikalavimo teisę, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos pinigų sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,40 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad trečiasis asmuo V. U. atliko darbus atsakovui, už kuriuos atsakovas trečiajam asmeniui įsipareigojo sumokėti 1 000,00 Eur, tačiau prievolės neįvykdė. Atsakovui negrąžinus skolos, 2019 m. gegužės 24 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2019-05/114 trečiasis asmuo perleido reikalavimo teises ieškovei. Nurodė, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus jokių kitų sutarčių ar skolos raštelių sudaryta nebuvo.

6Šalys ir jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuoti tinkamai.

7Ieškovė yra pateikusi prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, kadangi ieškinyje nurodė visus argumentus, kuriuos palaiko, bei pateikusi visus įrodymus.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko (pranešimas įteiktas šeimos nariui, pašto pažymoje nurodyta žmonai), atsiliepimo į ieškinį nepateikė, taip pat nepateikė teismui prašymo dėl posėdžio atidėjimo.

9Prieštaravime dėl skolos, priteistos teismo įsakymu civilinėje byloje Nr.eL2-21314-217/2019, atsakovas skolos išreiškė nuomonę, skolos nepripažino, atsikirto, kad kreditoriui V. U. nėra skolingas.

10Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pranešimas įteiktas išsiuntus paskutiniu žinomu adresu ir laikomas įteiktu praėjus 30 dienų. Trečiasis asmuo nepateikė teismui prašymo dėl posėdžio atidėjimo. Atsiliepimo į ieškinį trečiasis asmuo nepateikė.

11Byla nagrinėjama šalims ir jų atstovams nedalyvaujant (CPK 276 straipsnis)

12Ieškinys atmestinas.

13Ieškovė UAB „Legal Balance“ reikalavimą grindžia 2019 m. gegužės 24 d. Reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir V. U., kopija; 2019 m. gegužės 24 d. pranešimu dėl kreditoriaus pasikeitimo kopija; pirminio kreditoriaus ir atsakovo susirašinėjimu žinutėmis ir garso įrašu, kaip įrodančiu atsakovo pareigą atsiskaityti su pradiniu kreditoriumi V. U., o pasirašius reikalavimo perleidimo sutartį -su ieškove UAB „Legal Balance“.

14Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

16Pagal Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1-2 dalį, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra; faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Kaip įrodymą ieškovė pateikė pirminio kreditoriaus ir atsakovo susirašinėjimą žinutėmis bei garso įrašą. Tačiau pateikti įrodymai negali būti laikomi pagrįstais, kadangi susirašinėjimo dokumentai nepatvirtina kas, su kuo ir kada susirašinėjo (iš kokio telefono numerio, į kokį telefono numerį siuntė žinutes ir kam telefono numeriai priklauso).

18Pateiktas garso įrašas taip pat nepatvirtina kas, su kuo ir dėl ko kalbėjosi, kadangi pagrinde kalbama apie mašiną, dingusius raktelius, kad skola negražinama kol neatsiras raktai..., todėl visiškai neaišku kada, kokiu pagrindu yra susidariusi skola (finansinė, ar už automobilį, už dingusius raktus ar dingusią navigaciją ir t.t.). Taigi iš pateiktų pokalbio garso įraše bei susirašinėjimo žinutėse esančios informacijos negalima detaliai atskleisti asmens tapatybės tokiu būdu, kad tokia informacija galėtų būti priskiriama asmens duomenims. Ieškovės pateikti įrodymai nėra fiksuoti antstolio faktinių aplinkybių protokolu, kaip tai nustato Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1-2 dalys. Trečiasis asmuo asmens pozicijos teismui neišreiškė. Atsakovas skolą neigia ir jokių paaiškinimų apie galimos skolos atsiradimo aplinkybes ir pagrindus nepateikė.

19Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo skolą, įgytą iš trečiojo asmens 2019 m. gegužės 24 d., reikalavimo perleidimo sutartimi. Nurodo, kad skola atsirado už trečiojo asmens atsakovui atliktus darbus.

20Kasacinis teismas išaiškino, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį. Įstatyme nustatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis). Privaloma rašytinė sandorio forma (paprasta ar notarinė) irgi nustatyta įstatyme (CK 1.73, 1.74 straipsniai), o sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-686/2016). Ieškovė nenurodė ir nepateikė įrodymų kokius darbus pirminis kreditorius atliko atsakovui ir už kokią sumą. Nurodė, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus sutarčių ar skolos raštelių sudaryta nebuvo, tačiau nepasisakė ir dėl sandorio pobūdžio.

21Iš pateiktos pirminio kreditoriaus ir atsakovo susirašinėjimo žinutės „... man neįdomu, aš pas tave juk nedirbu tu atleidai mane tai ir atsiskaityk aš nežadu čia laukti metus...“ gali būti numanoma, kad galimai tai galėjo būti ir darbo teisiniai santykiai, dėl kurių nustatytas ikiteisminis ginčų sprendimas.

22Ieškovė, kreipdamasi teisminės pažeistų teisių gynybos, privalo nurodyti: i) aplinkybes, kuriomis grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir; ii) reikalavimą (ieškinio dalykas) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-701/2019, nutarties 39 punktas). Teismas, vykdydamas jam priskirtą teisingumo vykdymo funkciją (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis), ištyręs ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes ir atsakovo atsikirtimus, nustato faktus, atlieka jų teisinį vertinimą, kvalifikuoja ginčo santykius, aiškina teisės normas ir taiko jas ginčo santykiui, t. y. tam, kad asmens, kuris kreipėsi į teismą, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti reikalavimo teisė; teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-701/2019, nutarties 40–41 punktai).

23Iš pirmiau nurodytų ieškovės pateiktų įrodymų analizės teismas negali nustatyti , iš kokių teisinių santykių yra kilusi skola, ar kilęs ginčas yra civilinės teisės dalykas, ieškovo pareiga suformuluoti ieškinio dalyką ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus, nėra aišku iš kokios materialiosios teisės normų skola kildinama. Paprastai fiziniai asmenys sandorius sudaro patys ar per savo atstovus, tačiau teismui nepateiktas joks sandorį patvirtinantis dokumentas dėl to, kad R. Š. įsipareigojo ir kada, kokiu pagrindu, numatytu C. K., grąžinti 1 000 Eur skolą pirminiam kreditoriui V. U., ir kokiomis sąlygomis. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo spręsti, ar tokia teisė galėjo būti perleista reikalavimo perleidimo sutartimi, ar tai neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms.

24Ieškovas privalėjo pateikti būtinus įrodymus, šalies pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, teismas siūlė šalims ir kitiems dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus, byla išnagrinėta įvertinus surinktų įrodymų visumą.

25Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

26Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

27Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

28Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.245 straipsnis ).

29Vertinant ieškinio pagrįstumą, pateiktus įrodymus bei šalių argumentus, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė pateikto ieškinio dėl skolos priteisimo pagrįstumo, todėl ieškinys atmestinas jo neįrodžius (CPK 270 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui R. Š. dėl 1 000,00 Eur skolos priteisimo atmesti jo neįrodžius.

32Priteisti iš ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“, įmonės kodas 302528679 valstybei 10,48 Eur (dešimt Eur 48 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas už žyminį mokestį ir pašto išlaidas – 5660).

33Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų nuo jo priėmimo Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Legal Balance“ prašė priteisti iš atsakovo R. Š. 1... 5. Ieškinyje nurodė, kad trečiasis asmuo V. U. atliko darbus atsakovui, už... 6. Šalys ir jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuoti... 7. Ieškovė yra pateikusi prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant,... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko (pranešimas įteiktas šeimos nariui,... 9. Prieštaravime dėl skolos, priteistos teismo įsakymu civilinėje byloje... 10. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pranešimas įteiktas išsiuntus... 11. Byla nagrinėjama šalims ir jų atstovams nedalyvaujant (CPK 276 straipsnis)... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Ieškovė UAB „Legal Balance“ reikalavimą grindžia 2019 m. gegužės 24... 14. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 15. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rungimosi civiliniame procese principas (CPK... 16. Pagal Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1-2 dalį, įrodymai civilinėje... 17. Kaip įrodymą ieškovė pateikė pirminio kreditoriaus ir atsakovo... 18. Pateiktas garso įrašas taip pat nepatvirtina kas, su kuo ir dėl ko... 19. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo skolą, įgytą iš trečiojo... 20. Kasacinis teismas išaiškino, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui... 21. Iš pateiktos pirminio kreditoriaus ir atsakovo susirašinėjimo žinutės... 22. Ieškovė, kreipdamasi teisminės pažeistų teisių gynybos, privalo nurodyti:... 23. Iš pirmiau nurodytų ieškovės pateiktų įrodymų analizės teismas negali... 24. Ieškovas privalėjo pateikti būtinus įrodymus, šalies pareiga įrodyti... 25. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 26. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 27. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 28. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl... 29. Vertinant ieškinio pagrįstumą, pateiktus įrodymus bei šalių argumentus,... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270... 31. Ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį... 32. Priteisti iš ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“,... 33. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų nuo jo...