Byla e2-27590-217/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovo priteisti 1 168,92 Eur negrąžintos paskolos, 135,16 Eur palūkanas, 56,16 Eur tarpininkavimo mokestį, 19,25 Eur mokėjimo palūkanas, 23,99 Eur delspinigius, 18 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų įrodymų – Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų-paraiškos Nr. oferta_269038, mokėjimo grafiko, skolintojų lėšų įskaitymo skolininkui lentelės kopijos, 2019-08-16 pranešimo dėl sutarties sąlygų nutraukimo, vartojimo kredito sutarčių bendrųjų sąlygų v9, palūkanų ir mokesčių lentelės, įsiskolinimą sudarančių sumų apskaičiavimo lentelės, Savy portalo naudojimosi sutarties, dokumentų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos reg. Nr. CBP-22865 ieškinio priedai) – vertinimą nustatyta, jog atsakovas 2018-03-29 kaip kredito gavėjas elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_269038, kurios pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t. y. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 269038, kurios pagrindu atsakovui 24 mėnesių terminui suteikta 2 000,00 dydžio paskola (namų remontui) už 18 proc. metines palūkanas, kurią atsakovas privalėjo grąžinti sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka po 104,25 Eur ir sumokėti 210,00 Eur tarpininkavimo mokestį ir mokėti mėnesinį tarpininkavimo mokestį 4,40 Eur. Atsakovui nuo 2019-02-15 tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nustojus mokėti eilines įmokas, ieškovė 2019-08-16 vienašališkai nutraukė sutartį.

8Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, t. y. pažeidė sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal grafiką, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti Sutartį, 2019-08-16 pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius, tačiau atsakovas savo pareigos pagal sutarties nuostatas nėra įvykdęs iki šiol.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnį atsakovas pažeidusiu prievolę laikomas tuomet, kai nevykdo sutartyje numatytų sąlygų. Šiuo atveju atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, grąžinti gautą paskolos sumą. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tokių įrodymų byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 1 168,92 Eur negrąžinta paskola, 135,16 Eur palūkanos ir 56,16 Eur tarpininkavimo mokestis.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 23,99 Eur delspinigius (sutartines netesybas), bet ir 19,25 Eur vėlavimo (kompensacines) palūkanas. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

11Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigių suma yra didesnė už prašomų priteisti kompensuojamų palūkanų dydį, todėl ieškovės apskaičiuotos kompensuojamosios palūkanos yra įskaitomos į prašomų priteisti delspinigių sumą, kuri atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo priteisiama tik 23,99 Eur delspinigiai, o papildomas reikalavimas dėl 19,25 Eur vėlavimo (kompensacinės) palūkanų atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

12Sutarties 8.7 ir specialiųjų sąlygų 2.20 punktais atsakovas įsipareigojo mokėti 18 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 18 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė prašo priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė 32 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su žyminio mokesčio sumokėjimu.

14Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 432,00 Eur. Šias išlaidas ieškovė grindžia 2019-10-11 mokėjimo nurodymu Nr. 10111300 apmokėti „Invoice #10784“, kuriame 180 Eur paskaičiuota už ieškinio paruošimą 1 val., 180 Eur už kitas teisines paslaugas 2 val. (atstovavimas teismo, vykdymo procese, santykiuose su skolininku, ataskaitų rengimas ir teikimas, vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti, būtinųjų vykdymo išlaidų už klientą sumokėjimas, išieškotų kliento lėšų advokato depozitinėje sąskaitoje administravimas, pavedimų vykdymas ir apskaita), viso 360 Eur ir 72 Eur „Labor Tax“.

15Iš atsakovo ieškovei priteistina 180,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už ieškinio parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla išnagrinėta už akių, be atstovo dalyvavimo, nurodyti kiti dviejų valandų trukmės advokato veiksmai nėra faktiškai atlikti, o ką reiškia 72 Eur „Labor Tax“ nėra nurodyta, todėl prašymas dalyje dėl 252, Eur teisinės pagalbos išlaidų priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

16Viso iš atsakovo ieškovei turėtų būti priteista 212,00 Eur (180 Eur +32 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies (98,63 proc.) iš atsakovo ieškovei priteistina 209,10 Eur (Civilinio proceso kodekso 79, 80, 88 straipsniai, 93 straipsnio 2 dalis).

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

18Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ (įmonės kodas 303259527, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1-1, Vilnius) iš atsakovo E. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ):

211 168,92 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt aštuonių eurų 92 ct) negrąžintą paskolą;

22135,16 Eur (vieno šimto trisdešimt penkių eurų 16 ct) palūkanas;

2356,16 Eur (penkiasdešimt šešių eurų 16 ct) tarpininkavimo mokestį;

2423,99 Eur (dvidešimt trijų eurų 99 ct) delspinigių;

2518 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 384,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-10-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

26209,10 Eur (dviejų šimtų devynių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidas.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovo priteisti 1... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atlikus formalų įrodymų – Vartojimo kredito specialiųjų... 8. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnį... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo ne tik 23,99 Eur delspinigius... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigių suma yra... 12. Sutarties 8.7 ir specialiųjų sąlygų 2.20 punktais atsakovas įsipareigojo... 13. Ieškovė prašo priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos... 14. Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius jos patirtas... 15. Iš atsakovo ieškovei priteistina 180,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 16. Viso iš atsakovo ieškovei turėtų būti priteista 212,00 Eur (180 Eur +32... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 18. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ (įmonės kodas 303259527,... 21. 1 168,92 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt aštuonių eurų... 22. 135,16 Eur (vieno šimto trisdešimt penkių eurų 16 ct) palūkanas;... 23. 56,16 Eur (penkiasdešimt šešių eurų 16 ct) tarpininkavimo mokestį;... 24. 23,99 Eur (dvidešimt trijų eurų 99 ct) delspinigių;... 25. 18 (aštuoniolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos... 26. 209,10 Eur (dviejų šimtų devynių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidas.... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 29. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...