Byla eAS-927-822/2017
Dėl sprendimų dalių panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl sprendimų dalių panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. rugsėjo 27 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tauragės paramos administravimo skyriaus (toliau – Tauragės skyrius) 2017 m. birželio 23 d. rašto Nr. KTR-628(10.6.1) „Dėl suteikiamos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir taikomų sankcijų“ (toliau – 2017 m. birželio 23 d. sprendimas) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) 2017 m. rugpjūčio 30 d. rašto Nr. 3IN-1256(8.1) „Dėl skundo“ (toliau – 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas) dalis dėl pareiškėjui pritaikytos 3 769,36 Eur dydžio sankcijos (b. l. 1–9). Pareiškėjas skunde atsakovu nurodė Agentūrą, atstovaujamą Tauragės skyriaus. Trečiuoju suinteresuotu asmeniu pareiškėjas nurodė Ministeriją, kuri išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl 2017 m. birželio 23 d. sprendimo neprivaloma išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas skundžiama 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nepriskirtiną Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (b. l. 62–63).

8Teismas konstatavo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 31 straipsnio 1 dalį, skundas paduodamas tam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Tauragės skyrius nėra juridinis asmuo, todėl atsakovu byloje yra Agentūra, kurios buveinė yra Vilniuje. Atitinkamai, teismas darė išvadą, kad byla teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas nurodė, kad skundžiamame Agentūros Tauragės skyriaus 2017 m. birželio 23 d. sprendime yra aiškiai nurodyta, kad skundas dėl šio sprendimo gali būti paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas taip pat nurodė, kad skundžiamas Ministerijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas yra priimtas ikiteismine tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl 2017 m. birželio 23 d. sprendimo.

9III.

10Pareiškėjas A. K. 2017 m. spalio 5 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – ir LVAT) (per Klaipėdos apygardos administracinį teismą) pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir įpareigoti šį teismą išnagrinėti pareiškėjo skundą (b. l. 65–67).

11Pareiškėjas paaiškina, kad Ministerijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendime nebuvo nurodyta, kokiam teismui dėl šio sprendimo reikia pateikti skundą. Pareiškėjas nurodo, kad Tauragės skyrius yra Agentūros filialas, turintis savo buveinę Tauragėje. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota administracinėse byloje Nr. eAS-816-492/2017 ir Nr. AS-766-438/2017, kuriose buvo išaiškinta, kad aplinkybė, jog teritorinio padalinio sprendimas buvo apskųstas aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui ir kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, bylos teritorinio teismingumo nekeičia, todėl byla turėtų būti nagrinėjama pagal teritorinio skyriaus buveinės vietą. Pareiškėjas taip pat remiasi Klaipėdos apygardos administracinio teismo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimis, kuriose buvo konstatuota, kad skundai nagrinėtini pagal skundžiamus sprendimus priėmusio teritorinio skyriaus buveinės vietą.

122017 m. spalio 20 d. pareiškėjas pateikė teismui Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundą taip pat buvo atsisakyta priimti, nurodant, kad byla yra teisminga Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (b. l. 76–77) .

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, teismas atsisako priimti skundą, jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas padavė skundą, nesilaikydamas teritorinio administracinių bylų teismingumo taisyklių, nes nagrinėjamu atveju skundas pagal ABTĮ 31 straipsnio 1 dalį turėjo būti paduotas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjas su šia teismo išvada nesutinka.

18ABTĮ 31 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo buveinė, o jeigu atsakovas yra valstybė arba savivaldybė, – tam administraciniam teismui, kurio teritorijoje yra atsakovui atstovaujančios institucijos buveinė.

19Pareiškėjas atsakovu skunde nurodė Agentūrą, kurios buveinė yra Vilniuje, taip pat nurodė, kad Agentūrą byloje atstovauja Tauragės skyrius, kurio buveinė yra Tauragėje. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 47 straipsnio 1 dalį proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus. Ar proceso šalis savo interesus gins pati, ar per atstovus sprendžia pati proceso šalis, todėl pareiškėjas, įtraukdamas į bylą atsakovu Agentūrą, negali nuspręsti, ar Agentūra savo interesus gins pati (kaip centrinis administravimo subjektas), ar ją byloje atstovaus jos skyrius (kaip teritorinis institucijos padalinys), nes tai yra Agentūros diskrecija. Kaip matyti iš minėtos ABTĮ 31 straipsnio 1 dalies, atsakovo atstovą (tam tikrą instituciją) skunde reikėtų nurodyti tik tada, kai atsakovu byloje yra Lietuvos valstybė arba savivaldybė.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijamą 2017 m. birželio 23 d. sprendimą priėmė Agentūros Tauragės skyrius. Minėtame sprendime nurodyta, kad „Šį Agentūros sprendimą Jūs galite apskųsti Žemės ūkio ministerijai raštu per 15 darbo dienų <...> arba <...> Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį <...>“. Ši apskundimo tvarka yra nustatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 (toliau – Administravimo taisyklės).

21Administravimo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.) 203 punkte, be kita ko, nustatyta, kad Agentūros sprendimus galima apskųsti Ministerijai per 15 darbo dienų. Iš šio reguliavimo matyti, kad Ministerijai gali būti skundžiami būtent Agentūros sprendimai. Pareiškėjas, kaip minėta, šia teise pasinaudojo ir Ministerijai pateikė skundą dėl 2017 m. birželio 23 d. sprendimo. Iš šio sprendimo turinio taip pat matyti, kad šis sprendimas yra įvardijamas Agentūros sprendimu. Atsižvelgdama į tai ir į aptartą teisinį reguliavimą dėl skundų nagrinėjimo, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjui teisines pasekmes sukeliantį 2017 m. birželio 23 d. sprendimą Tauragės skyrius priėmė Agentūros vardu. Atitinkamai, pareiškėjas skunde tinkamai atsakovu nurodė ne Agentūros Tauragės skyrių, o Agentūrą.

22Agentūros buveinė yra Vilniuje, todėl byla pagal ABTĮ 31 straipsnio 1 dalį teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

23Jei Agentūra Tauragės skyrių įgaliotų atstovauti ją byloje, tai tokia aplinkybė bylos teritorinio teismingumo nekeistų, nes, kaip minėta, atstovaujančios institucijos buveinės adresas yra reikšmingas tik tais atvejais, kai atsakovu byloje yra valstybė arba savivaldybė.

24Be to, Administravimo taisyklių 205 punkte taip pat yra nurodyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutikdami su Agentūros ir (arba) Ministerijos sprendimais, gali tiesiogiai kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

25Pareiškėjo atskirajame skunde nurodyta Vilniaus apygardos administracinio teismo praktika dėl bylų teritorinio teismingumo šiuo atveju nėra reikšminga, nes pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

26Dėl pareiškėjo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo nurodytose bylose buvo sprendžiamas teritorinio teismingumo klausimas bylose, kuriose buvo pripažinta, kad vienu atveju atsakovu turėtų būti Kybartų pataisos namai, kurio buveinė yra Kybartuose, o kitu atveju atsakovu turėtų būti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno I teritorinis skyrius, kurio buveinė yra Kaune. Atitinkamai, šiose bylose buvo spręsta, kad teismingumas nustatomas pagal šių atsakovų buveines. Nagrinėjamu atveju, atsakovu turi būti Agentūra, o ne Agentūros Tauragės skyrius, todėl šiuo atveju teisiškai reikšminga yra tai, kad Agentūros buveinė yra Vilniuje.

27Dėl pareiškėjo nurodytos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. nutarties teisėjų kolegija nepasisako, nes šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

28Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir kitais motyvais, skundžiama nutartimi iš esmės teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą kaip nepriskirtiną Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą atmesti.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. rugsėjo 27 d.... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas skundžiama 2017 m. rugsėjo 28 d.... 8. Teismas konstatavo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 9. III.... 10. Pareiškėjas A. K. 2017 m. spalio 5 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 11. Pareiškėjas paaiškina, kad Ministerijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendime... 12. 2017 m. spalio 20 d. pareiškėjas pateikė teismui Vilniaus apygardos... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Klaipėdos apygardos... 16. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą, teismas atsisako priimti skundą,... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas padavė skundą,... 18. ABTĮ 31 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad skundas paduodamas tam... 19. Pareiškėjas atsakovu skunde nurodė Agentūrą, kurios buveinė yra Vilniuje,... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijamą 2017 m. birželio 23 d. sprendimą... 21. Administravimo taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki... 22. Agentūros buveinė yra Vilniuje, todėl byla pagal ABTĮ 31 straipsnio 1 dalį... 23. Jei Agentūra Tauragės skyrių įgaliotų atstovauti ją byloje, tai tokia... 24. Be to, Administravimo taisyklių 205 punkte taip pat yra nurodyta, kad... 25. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodyta Vilniaus apygardos administracinio... 26. Dėl pareiškėjo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 27. Dėl pareiškėjo nurodytos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 28. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....