Byla 2-128-724/2011
Dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo UAB „Bitė Lietuva“, įm.k. ( - ) ieškinį atsakovei T. V., a.k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Visagine dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas – UAB „Bitė Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės T. V. priteisti 220,92 Lt įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijų paslaugas ir baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 str. numatyta tvarka 2011-01-13. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl byloje priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas iš dalies.

6Ieškovas su atsakove 2004-07-14 sudarė judriojo telefono ryšio paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo naudotis paslaugomis 8 mėnesius. Sutarties 10.3. punkte nustatyta atsakovės pareiga apmokėti pateiktą sąskaitą už suteiktas paslaugas iki sąskaitoje nurodytos dienos. Ieškovas teigia, kad atsakovė neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl ieškovas mano, kad 2004-09-13 sutartis su atsakove buvo nutraukta.

7Atsakovas skolinga ieškovui už suteiktas paslaugas, pagal 2004-11-14 sąskaitą Nr. ( - ) – 130,92 Lt.

8Vadovaujantis su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. l d. 2 p.), todėl atsiranda ieškovui teisė reikalauti prievolės įvykdymo CK 1.138 str. 6 p. nustatyta tvarka). Ieškovo reikalavimas priteisti 130,92 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovas prašo priteisti 90,00 Lt baudos pagal sutarties 2004-07-14 Nr. ( - ) 16.3. punktą, kuriame numatyta, kad nutraukus sutartį anksčiau termino dėl atsakovės kaltės, atsakovė privalo sumokėti baudą, kurios dydis yra lygus nuo pažeidimo dienos iki sutartyje nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų minimalių mokėjimų sumai. Sutartyje atsakovės pasirinktame apmokėjimo už paslaugas plane „Bitė Eko“ nustatytas 15 Lt minimalus mėnesinis mokėjimas. Pažeidimas sutartyje padarytas likus 6 mėnesiams iki įsipareigojimo naudotis paslaugomis pagal kiekvieną sutartį termino pabaigos, todėl ieškovas paskaičiavo baudą atsakovei už sutarties sąlygų nevykdymą 90 Lt.

10Sutarties 16.2. punkte yra nustatyta, kad ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs apie tai abonentą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu abonentas nepašalina pažeidimo per sutarties 12.3 punkte nustatytą terminą (30 dienų) (16.2.1. sutarties papunktis); abonentas pakartotinai per vienerius metus padaro tą patį pažeidimą (16.2.2. sutarties papunktis); negautas abonento prašymas atnaujinti jo prašymu sustabdytų paslaugų teikimą (16.2.3. sutarties papunktis); abonentas padaro 12.2.6. papunktyje numatytą pažeidimą (16.2.4. sutarties papunktis); abonentas padaro, bet kurį kitą esminį sutarties pažeidimą (16.2.5. sutarties papunktis). Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad jis įspėjo atsakovą raštiškai apie sutarčių nutraukimą.

11Iš 2004-07-14 sutarties Nr. ( - ) matyti, kad ši sutartis buvo sudaryti pakeičiant kitą sutartį (sutarties individualiųjų sąlygų 9.5 punktas „Perrašymas“). Duomenų apie pirminę sutartį nepateikta. Analizuojant teismui pateiktą sutartį matyti, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, jog vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir kartu Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei atkreipęs dėmesį į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to ginčą nagrinėjantis teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-141/2006; nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-211/2008). Nacionalinio teisėjo teisę ex officio vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, nepaisant to, kad vartotojas to neprašo, yra konstatavęs ETT sujungtose bylose Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (2000-06-27 Sprendimas, C-240/98–C-244/98, Rink. p. I-4941, 26, 29, 32 punktai).

13Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, nacionalinių teisės aktų nuostatos derinamos su Bendrijos vartotojų teisių apsaugos acquis nuostatomis, o nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Europos Sąjungos teisei ir ETT formuojamai praktikai. Todėl aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193 str. – 6.195 str.), bet ir speciali CK 6.193 str. 4 d. ir 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad tuo atveju, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1137/2002), todėl ieškovo reikalavimas priteisti baudą už sutarties nutraukimą yra atmestinas.

14Įstatymų leidėjas nustatė, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovas privalo pagrįsti įrodymais savo reikalavimus, t.y. ieškovas turi pareigą pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

15Ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-12-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl jis priteistinas (CK 6.37 str. 2 d.; 6.210 str. 1 d.).

16Ieškovo reikalavimas priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidų: 67 Lt žyminio mokesčio, 23 Lt už advokato paslaugas ir 173,03 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu yra pagrįstas.

17Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 59,26 procento (130,92 / 220,92 * 100).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.; 285 – 287 str.,

Nutarė

19Ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės T. V. 130,92 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2010-12-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas: 39,70 Lt žyminio mokesčio, 13,63 Lt už advokato paslaugas ir 102,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ naudai.

21Ieškovo reikalavimą priteisti 90,00 Lt baudą už sutarties nutraukimą atmesti.

22Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės T. V. – 8,75 Lt, iš ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ – 6,02 Lt.

23Atsakovė T. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas UAB „Bitė Lietuva“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas – UAB „Bitė Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 str. numatyta tvarka... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 6. Ieškovas su atsakove 2004-07-14 sudarė judriojo telefono ryšio paslaugų... 7. Atsakovas skolinga ieškovui už suteiktas paslaugas, pagal 2004-11-14... 8. Vadovaujantis su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti... 9. Ieškovas prašo priteisti 90,00 Lt baudos pagal sutarties 2004-07-14 Nr. ( - )... 10. Sutarties 16.2. punkte yra nustatyta, kad ieškovas turi teisę vienašališkai... 11. Iš 2004-07-14 sutarties Nr. ( - ) matyti, kad ši sutartis buvo sudaryti... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą... 13. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, nacionalinių teisės aktų... 14. Įstatymų leidėjas nustatė, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas... 15. Ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už... 16. Ieškovo reikalavimas priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidų: 67 Lt... 17. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str.... 19. Ieškovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės T. V. 130,92 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines... 21. Ieškovo reikalavimą priteisti 90,00 Lt baudą už sutarties nutraukimą... 22. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės T. V. – 8,75 Lt,... 23. Atsakovė T. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas UAB „Bitė Lietuva“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...