Byla 2A-1059-258/2012
Dėl dalies krovinio praradimo ir nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Ritos Kisielienės,

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Vido Stankevičiaus,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus kranų transportas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus kranų transportas“, tretysis asmuo K. Š. transporto paslaugų įmonė „Transvarsa“ dėl dalies krovinio praradimo ir nuostolių atlyginimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „Kauno Daisotra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus kranų transportas“ 6716 EUR (23189,00 Lt) nuostolių dėl dalies krovinio praradimo (sugadinimo) atlyginimo, metines 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys sudarė vežimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo teikti krovinio vežimo paslaugas ieškovui ir nugabenti krovinį sutartu maršrutu. Atsakovas krovinio pervežimą pavedė trečiajam asmeniui K. Š. transporto paslaugų įmonei „TRANSVARSA“. Krovinio pervežimo metu Prancūzijos teritorijoje įvyko eismo įvykis, dėl kurio dalis krovinio prarasta ir apgadinta. Apgadinta transporto priemonė negalėjo tęsti pervežimo, todėl krovinys buvo perkrautas į ieškovo transporto priemonę ir nugabentas gavėjui Jungtinėje Karalystėje. Avarijos metu 900 vnt augalų buvo visiškai sugadinti ir prarasti. Krovinio pervežimo užsakovas Austrijos įmonė Transped Europe GmbH 2009-09-09 pateikė ieškovui sąskaitą atlyginti 6716 EUR nuostolių. Atsakovui įteikta ieškovo 2009-10-09 pretenzija, į kurią atsakymo atsakovas nepateikė. Ieškovas atlygino nuostolius ir įgijo reikalavimo teisę į atsakovą. Tarp šalių kilusiam ginčui spręsti taikytina CMR konvencija, kurios 3 straipsnyje numatyta, kad vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi. CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vežėjas atsako už krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, iki jo perdavimo gavėjui momento.

7Atsakovas UAB „Vilniaus kranų transportas“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo 2009-03-23 faksu pateikto užsakymo-sutarties Nr.08/09L neakceptavo, t.y. nepatvirtino nei savo parašu, nei antspaudu. Taigi ieškovo užsakymas atsakovo nebuvo priimtas, atsakovas krovinio nevežė. Atsakovo vadybininkas, būdamas geruose santykiuose su ieškovo darbuotojais, siekdamas padėti ieškovui dėl krovinio pervežimo, pranešė trečiajam asmeniui, kad, jeigu tretysis asmuo pageidauja vežti krovinį, turi bendrauti dėl krovinio pervežimo su ieškovu. Įvykus eismo įvykiui, atsakovo vadybininkas M. R. savo iniciatyva padėjo išspręsti tam tikras problemas, iškilusias tarp ieškovo ir trečiojo asmens. M. R. veikė ne atsakovo UAB „Vilniaus kranų transportas“, o savo iniciatyva, veikdamas ne kaip vežėjas, bet kaip tarpininkas tarp ieškovo ir trečiojo asmens. Atsakovas su trečiuoju asmeniu taip pat nesudarė sutarties dėl krovinio pervežimo.

8Trečiasis asmuo K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad o 2009-03-20 mobiliuoju ryšiu gavo atsakovo pasiūlymą pervežti krovinį iš Italijos į D.Britaniją, pasikrovimo vietos adresas buvo persiųstas SMS, pateikiant nurodymą atsargiai elgtis su kroviniu. Įvairaus, nestandartinio dydžio augalai vazonuose į transporto priemonę Nr.( - ) buvo pakrauti 2009-03-24. Nustatyti faktinį krovinio svorį ir kiekį nebuvo galimybių, CMR važtaraščio 18-oje grafoje buvo padaryta pastaba. Siuntėjo bandymas pakrovimo metu sutvirtinti krovinį buvo neefektyvus. Kelionės metu kilus įtarimui dėl viršsvorio, vežėjo iniciatyva 2009-03-26 Italijoje krovinys buvo pasvertas ir nustatytas krovinio 45820 kg svoris, norma – 40000 kg, viršsvoris – 5820 kg. Atsakovo vadybininko nurodymu aktas buvo nusiųstas faksu Nr.8-37-452967, atsakymo į trečiojo asmens nurodytą telefoną nesulaukta. Prancūzijoje 2009-03-29 įvyko eismo įvykis, šios šalies piliečiui taranavus krovinį vežusią transporto priemonę, po ko dėl transporto priemonės apgadinimų nebuvo galima tęsti krovinio vežimo. Krovinys buvo perkrautas į ieškovo transporto priemonę. Nuo 2009-03-29 trečiojo asmens vilkikas sulaikytas, vyksta tyrimas. Krovinio vežėjas neįžvelgia savo kaltės. CMR konvencijos 17 str. 2 p. ir 4 p. B ir C pp., LR Kelių transporto kodekso 31 straipsnio 5 d. numato siuntėjo atsakomybę. Siuntėjas atsako už įrašomų į važtaraštį duomenų apie krovinį teisingumą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui UAB „Kauno Daisotra“ 18116,84 Lt nuostolių atlyginimo, metines 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą 18116,84 sumą nuo 2010-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2637,50 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Vilniaus kranų transportas“. Ieškinį nepatenkintų reikalavimų dalyje atmetė.

Nutarė

11išieškoti iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ 5,77 Lt, o iš atsakovo UAB „Vilniaus kranų transportas“ 20,63 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

12Nurodė, kad ieškovo vadybininko L. I., kuris ieškovo vardu susitarė su atsakovu dėl tarptautinio krovinio pervežimo, paaiškinimai, trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdyje nurodytos aplinkybės, į bylą pateikto šalių vadybininkų L. I. ir M. R. bendravimas raštu per elektroninį paštą, o taip pat ir atsakovo vadybininko M. R. duoti parodymai akivaizdžiai patvirtina šalių susitarimą dėl tarptautinio krovinio pervežimo. Šios aplinkybės nepaneigia faktas, kad ieškovui nebuvo pateiktas rašytinis patvirtinimas apie užsakymo pervežimui priėmimą. Galimai rašytinis atsakovo patvirtinimas ieškovui nepateiktas, atsakovo vadovui nepritarus šiam pervežimui, bet faktinės bylos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad atsakovo vadybininkas M. R., veikdamas savo darbdavio vardu, darbo laiku, darbo vietoje, naudodamasis darbdavio ryšio priemonėmis, užsakymą krovinio pervežimui priėmė, nes įvykdė 2009-03-23 užsakymo-sutartimi atsakovo prisiimtą įsipareigojimą krovinio pervežimui pateikti transporto priemonę, kurios valstybinis Nr.( - ) (trečiojo asmens transporto priemonė), perleisdamas krovinio pervežimą trečiajam asmeniui. Tretysis asmuo užsakymą krovinio pervežimui gavo iš atsakovo, ne iš ieškovo. Elektroninis susirašinėjimas, kurio metu informacija apie krovinio pervežimą pateikiama ieškovui atsakovo vardu rodo, kad krovinio pervežimo organizavimo veiksmus atsakovo vadybininkas atliko atsakovo vardu. Tarptautinis važtaraštis Nr.67 patvirtina, kad tretysis asmuo pagal susitarimą su atsakovu dėl krovinio pervežimo 2009-03-24 priėmė krovinį pervežimui. Jokių trečiojo asmens pastabų dėl krovinio skaičiaus, įpakavimo, masės ir kt. nebuvimas važtaraštyje patvirtina, kad krovinys trečiajam asmeniui perduotas tinkamos būklės. Vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi ( CMR konvencijos 3 str.). Taigi atsakovas turi pareigą atlyginti dalies krovinio praradimą ir sugadinimą, atsiradusius tuo metu, kai krovinį vežė tretysis asmuo, t.y. asmuo, kurio paslaugomis atsakovas pasinaudojo krovinio pervežimo procese. Teismas tenkino ieškinį iš dalies, nes iš pateiktų krovinio vežimo dokumentų nematyti, kokia pervežamo krovinio vertė buvo deklaruota, todėl pagal pateiktą siuntėjo FEOTTO S.r.l. krovinio gavėjui BUTTERS GROUP LTD išrašytą 2009-03-24 sąskaitą Nr.170 kroviniui apmokėti nustatė 5247,00 EUR 900 vienetų kainą, taip pat atsižvelgė į tai, kad į bylą nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys aptariamoje krovinio siuntėjo sąskaitoje nurodytų 1100,00 EUR transporto išlaidų pagrįstumą.

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus kranų transportas“ prašė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismo išvada, kad 2009-03-23 užsakymas – sutartis Nr. 08/09L tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta, yra nepagrįsta ir prieštarauja į bylą pateiktam tarptautiniam važtaraščiui Nr. 67 bei šalių paaiškinimams. Minėto važtaraščio 16 ir 23 grafose vežėju nurodyta įmonė Galardi, taip pat nurodytas numeris vilkiko, kuris nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui K. Š. transporto paslaugų įmonei ”Transvarsa“. Vadinasi, krovinį pervežimui perėmė būtent trečiasis asmuo K. Š. transporto paslaugų įmonė „Transvarsa“, kuris pagal CMR konvencijos 17 str. 1 d. atsakovo kaip vežėjas. Atsakovui sudarant sutartis su ieškovu, jos būdavo patvirtinamos abiejų šalių parašais ir antspaudais. Nagrinėjamu atveju, bendrovės vadovui nepritarus krovinio pervežimui, užsakymas nebuvo patvirtintas raštu ir nebuvo grąžintas ieškovas, taigi teismas nepagrįstai UAB „Vilniaus kranų transportas“ pripažino vežėju, privalančiu atlyginti ieškovui nuostolius dėl dalies krovinio sugadinimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje važtaraštis yra prima facie įrodymas, kad sudaryta vežimo sutartis bei patvirtinimas, kad vežėjas priėmė krovinį pervežimui. Trečiasis asmuo K. Š. svėrimo ataskaitą siuntė UAB „Kauno Daisotra“ faksu, iš jos 2009-03-29 gavo SMS žinutę, kurioje buvo klausiama apie krovinio pristatymo laiką, taigi vežimo metu iškylantys klausimai buvo derinami su ieškovo ir trečiojo asmens. M. R. tik tarpininkavo tarp „Kauno Daisotra“ ir K. Š.. Jo susirašinėjimas su L. I. patvirtina, kad jie nesutarė nei dėl krovinio nuvežimo, nei dėl kainos. Teismas nepagrįstai 2009-0-04 Transped sąskaitą Nr. 459721, ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ sąskaitos išrašą bei Transped išklotinę pripažino pakankamais įrodymais, patvirtinančiais sąskaitos Nr. 459721 apmokėjimą Transped, nors šiuose dokumentuose nėra jokios aiškios informacijos, jog pastarieji susiję su nuostolių atlyginimu.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Kauno Daisotra“ prašė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus kranų transportas“ ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad M. R. yra ilgametis atsakovo įmonės darbuotojas, todėl atsakovo teiginiai, jog jis veikė kaip tarpininkas be atlygio, nors atliko tas pačias funkcijas, kaip ir atlygį gaunantis vežėjas - tarpininkas, tėra tik akivaizdus atsakomybės vengimas. Vežimo sutarties tarp ieškovo ir atsakovo sudarymą patvirtina tai, kad: 1) dar iki rašytinės vežimo sutarties teksto surašymo atsakovo vadybininkas M. R. buvo nurodęs ieškovo darbuotojui L. I. transporto priemonės, gabensiančios krovinį, valstybinį numerį; 2) atsakovas direktorius V. P. nurodė, kad užsakymą liepė atšaukti, o ne nepriimti; atsakovas sudarytos vežimo sutarties vienašališkai nenutraukė, o priešingai – ėmėsi veiksmų, kad ši sutartis būtų įvykdyta; 3) užsakymą pervežti krovinį ir nurodymą atsargiai elgtis su kroviniu trečiasis asmuo gavo ne iš ieškovo, bet iš atsakovo vadybininko M. R. SMS žinute. Vežimo sutarties sudarymo momentu ieškovas jokių kontaktų su trečiuoju asmeniu neturėjo; 4) byloje esantys elektroninio pašto susirašinėjimo tarp M. R. ir L. I. duomenys, taip pat liudytojo M. R. parodymai akivaizdžiai rodo vežimo sutarties sudarymo faktą. 5) ieškovo ir atsakovo sudarytos ankstesnės vežimo sutartys paneigia atsakovo teiginius, kad liudytojas M. R. neturėjo teisės sudarinėti vežimo sutarčių atsakovo vardu; 6) vežimo sutarties sudarymo faktą atsakomybės už gabenamą krovinį neprisiėmimą atsakovas ieškovui nurodė tik atsiliepime į ieškinį, nors ankstesniuose šalių dokumentuose tokia pozicija nebuvo dėstoma. Ieškovo ofertos esmė – vežimo paslaugų pirkimas, todėl priimdamas tokią ofertą ir nepareikšdamas jokių išlygų, atsakovas veikė kaip vežėjas CMR konvencijos prasme. Skundžiamo sprendimo išvados dėl vežimo sutarties tarp ieškovo ir atsakovo sudarymo neprieštarauja teismų praktikai analogiškose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-49/2011). Tačiau, jei teismas padarytų išvadą, kad ieškovo ir atsakovo nesiejo vežimo teisiniai santykiai, tuomet juos siejo ekspedicijos teisiniai santykiai, o ekspeditoriaus atsakomybė užsakovui nustatoma pagal tas pačias taisykles, pagal kurias ekspeditoriui atsako atitinkamas vežėjas. Atsakovo argumentas dėl sąskaitos Nr. 459721 turinio tėra formalaus pobūdžio. Aplinkybę, kad šioje sąskaitoje nurodyta mokėtina suma būtent už nuostolius, patirtus vykdant pervežimo sutartį Nr. 10218210, pagrindžia ir papildomas įrodymas Austrijos įmonės Transped Europe GmbH 2011-05-18 raštas, paaiškinantis sąskaitos Nr. 459721 išrašymo aplinkybes.

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju jų nenustatyta.

19Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Kauno Daisotra“ tarėsi su Transped Europe GmbH dėl 24 500 kg krovinio pervežimo (b.l. 11). Pervežimui įvykdyti ieškovas siuntė atsakovui UAB „Vilniaus kranų transportas“ užsakymą sutartį Nr. 08/09L (b.l. 12), tačiau ši sutartis atsakovo nėra akceptuota. Pervežimas įvykdytas, tačiau, ieškovo teigimu dėl krovinio dalies apgadinimo ir praradimo patirti 6 716,00 EUR nuostoliai (b.l. 18-19), kurie užsakovui yra atlyginti (b.l. 32-36). Byloje kilęs ginčas, kas ieškovui turi kompensuoti dėl krovinio dalies apgadinimo ir praradimo užsakovui atlygintus nuostolius.

20Pirmos instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju taikytina Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Jos 4 str. nustato, kad krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Jį, remiantis konvencijos 5 str. 1 d., pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Nagrinėjamu atveju tarptautiniame važtaraštyje Nr. 67 vežėju nurodyta įmonė Galardi. Atsakovas šiame vežimo sutartį patvirtinančiame dokumente nėra minimas. Be to, jis teigė, kad nėra patvirtinęs ir ieškovo siųsto užsakymo sutarties Nr. 08/09L. Tai matyti ir iš pačios sutarties, kuri tėra pasirašyta ieškovo (b.l.11-12). Taip pat nėra ginčo, kad UAB „Vilniaus kranų transportas“ krovinio nevežė. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad vežimas įvykdytas automobiliu, kurio valst. Nr. ( - ) (b.l. 10-12, 16-17). Byloje nėra ginčo, kad šis automobilis priklauso trečiajam asmeniui K. Š. transporto paslaugų įmonei „Transvarsa“. Vadinasi, faktinis krovinio vežėjas buvo trečiasis asmuo, o atsakovas nėra nurodytas jokiuose su užsakymu Nr. 10218210 susijusiuose vežimo dokumentuose ir nėra jų pasirašęs. Pagal byloje esančius įrodymus apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo atsakovą pripažinti tarptautinio pervežimo dalyviu. Todėl kaip nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada dėl sutartinės atsakomybės už vežimo metu patirtus nuostolius taikymo atsakovui.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir CMR konvencijos nuostatas (9 str. 1 d.) važtaraštis yra prima facie įrodymas, kad sudaryta vežimo sutartis bei patvirtinimas, kad vežėjas priėmė krovinį pervežimui. Dėl šios reikšmės, teikiamos važtaraščiui, CMR konvencija numato reikalavimus jo turiniui. CMR konvencijos 6 straipsnis nustato, kad be kitų duomenų, važtaraštyje turi būti nurodyti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo pavadinimas ir adresas. Nors ieškovas atsakovo pareigą atlyginti nuostolius kildina iš jo, kaip vežėjo, atsakomybės, nenurodžius jo tarptautiniame važtaraštyje, nesant UAB „Vilniaus kranų transportas“ patvirtintos užsakymo – sutarties, negalima UAB „Vilniaus kranų transportas“ pripažinti vežėju. Byloje esantys aukščiau minėti rašytiniai įrodymai negali būti paneigti ieškovo paaiškinimais apie bendravimą su atsakovo darbuotoju M. R., išrašais iš pastarojo ir ieškovo darbuotojo L. I. elektroninio susirašinėjimo dėl ginčo pervežimo, kitais apelianto argumentais ir paaiškinimais. Automobilio, kuris atliks pervežimą nurodymas ieškovui iki užsakymo sutarties pateikimo UAB „Kauno kranų transportas“, rodo atsakovo pagalbą, tarpininkavimą dėl pervežimo, tačiau nėra pagrindas pripažinti jį prisiėmus vežėjo pareigas. Aplinkybė, kad atsakovas direktorius V. P. nurodė užsakymą atšaukti, o ne nepriimti, negali pagrįsti vežimo teisinių santykių tarp ieškovo ir atsakovo, nes atšaukti užsakymą galima tik jį priėmus, o užsakymo priėmimą patvirtinančių įrodymų byloje nėra.

22CMR IV skyrius reglamentuoja vežėjo atsakomybę. Jo 17 str. 1 d., kuria remiasi ieškovas ir kurią ginčo atvejui taikė pirmosios instancijos teismas, nustato, kad vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, iki jo perdavimo momento, taip pat už pavėluotą krovinio pristatymą. Kadangi byloje esantys duomenys neleidžia daryti išvados, kad vežėju buvo atsakovas, nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovas priėmė krovinį vežimui, nėra pagrindo taikyti ir konvencijos 17 str. 1 d. Taip pat atsakovui nėra pagrindo taikyti CPK 6.826 str., reglamentuojantį ekspeditoriaus atsakomybę, nes byloje nėra duomenų apie ekspedijavimo sutarties tarp šalių sudarymą. Aukščiau aptartame užsakyme – sutartyje, kurio atsakovas nėra pasirašęs, nurodytos šalys – užsakovas ir vežėjas (b.l. 12). Todėl šiai sutarčiai nėra taikomi ekspedijavimo sutartį reglamentuojančių teisės normų reikalavimai.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad krovinio vežimo metu Prancūzijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta dalis krovinio, dalis krovinio prarasta, taip pat apgadinta trečiojo asmens transporto priemonė. Pagal CMR konvencijos 37 straipsnį vežėjas, atlyginęs nuostolius pagal konvencijos reikalavimus, turi regreso teisę kitų vežime dalyvavusių vežėjų atžvilgiu dėl sumokėtos kompensacijos, kitų išlaidų susijusių su vežimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001m. birželio 15d. nutarimo „Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)“ 52 punkte nurodyta, kad jei vienas iš vežėjų yra kaltas dėl žalos padarymo, jis yra asmeniškai atsakingas už nuostolių atlyginimą nepriklausomai nuo to, ar žalą atlygino jis pats ar kitas vežėjas. Todėl jei žalą atlygino kitas vežėjas, pastarasis turi regreso teisę reikalauti viso žalos ir kitų nuostolių atlyginimo iš kaltojo vežėjo, tačiau tik tokios kompensacijos (atlyginimo), kuri yra susijusi su vežimu. Nagrinėjamu atveju įmonės Transped sąskaitoje UAB „Kauno Daisotra“ mokėtina 6 716,00 EUR suma siejama su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (b.l. 18-19). Nors Austrijos įmonės Transped Europe GmbH 2011-05-18 rašte nurodyta, kad civilinės atsakomybės draudimą ji nurodė manydama, kad tikriausiai žalą turėtų atlyginti vežėjo draudimo bendrovė (b.l. 213), tai nėra pakankamas pagrindas išvadai, kad 6 716,00 EUR buvo sumokėti būtent už vežimo metu patirtus nuostolius, nes sąskaita, kurioje pavadinimas nurodytas “Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas“, išrašyta ne draudimo bendrovei, o UAB „Kauno Daisotra“, jokių duomenų apie šios įmonės sudarytas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartis, susijusias su nagrinėjamu įvykiu, nėra.

24Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių ir įrodymų byloje, todėl yra nepagrįstas ir naikintinas (CPK 185 str., 329 str. 1 d.), bei turi būti priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys atmetamas. Tenkinus apeliacinį skundą, iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ atsakovui UAB „Kauno kranų transportas“ priteistina 544 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų (b.l. 202). Atsakovas pateikė įrodymus, kad pirmosios instancijos teisme patyrė 1 650 Lt atstovavimo išlaidų, t.y. 500 Lt už atsiliepimo į ieškinį parengimą (b.l. 163), 150 Lt už dalyvavimą 2010-09-21 teismo posėdyje (b.l. 165) ir 1 000 Lt už atstovavimą 2011-11-22 ir 2011-01-25 teismo posėdžiuose, baigiamųjų kalbų parengimą (b.l. 167). Remiantis SEB banko mokėjimo pavedimais, šios pinigų sumos advokatei N. Žeknienei yra sumokėtos (b.l. 164, 166, 168). Prašomos priteisti atstovavimo išlaidos mažintinos, nes jos nevisiškai atitinka LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo numatytus dydžius. Kadangi 2010-09-21 teismo posėdis užtruko 20 min., už jį atsakovui atstovavimo išlaidos, remiantis rekomendacijų 9 p. nepriteisiamos. Rekomendacijose nėra numatytas atstovavimo išlaidų atlyginimas už baigiamųjų kalbų parengimą, todėl atstovavimo išlaidos skaičiuojamos įvertinant teismo posėdžio, kuriame jos buvo skaitomos, trukmę (1 val). Iš viso už dalyvavimą teismo posėdžiuose atsakovui priteistina 720 Lt atstovavimo išlaidų (120 + 120 + 480Lt) ir 500 Lt atstovavimo išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą. Jokių įrodymų apie patirtas atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme atsakovas nepateikė, todėl jų pritesimo klausimas nesvarstomas.

25Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurias patyrė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismas – 32,20 Lt (CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teisėjų kolegija

27n u s p r e n d ė:

28Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą, kuriuo UAB „Kauno Daisotra“ ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ atsakovui UAB „Vilniaus kranų transportas“ 544 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei 1 220 Lt atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ į valstybės biudžetą 32,20 Lt procesinių dokumentų siuntimo pirmos ir apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylių skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Vido Stankevičiaus,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „Kauno Daisotra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Atsakovas UAB „Vilniaus kranų transportas“ prašė ieškinį atmesti.... 8. Trečiasis asmuo K. Š. transporto paslaugų įmonė „TRANSVARSA“ prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį... 11. išieškoti iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ 5,77 Lt, o iš atsakovo UAB... 12. Nurodė, kad ieškovo vadybininko L. I., kuris ieškovo vardu susitarė su... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus kranų transportas“ prašė... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Kauno Daisotra“ prašė... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Kauno Daisotra“ tarėsi su... 20. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju taikytina... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad pagal... 22. CMR IV skyrius reglamentuoja vežėjo atsakomybę. Jo 17 str. 1 d., kuria... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad krovinio vežimo metu Prancūzijoje... 24. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas... 25. Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos procesinių dokumentų... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 27. n u s p r e n d ė:... 28. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą panaikinti,... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ atsakovui UAB „Vilniaus... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno Daisotra“ į valstybės biudžetą 32,20...