Byla e2-29645-1085/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė sekretoriaujant Ievai Blauzdžiūnaitei, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Frankas“ atstovui advokato padėjėjui Vytautui Breimeliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Frankas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Juris LT“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Frankas“ 154,00 Eur skolą, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 8,00 Eur žyminį mokestį, 242,00 Eur teisinės pagalbos išlaidas (e. b. l. 1–3).

5Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė ieškovei UAB „Juris LT“ iš atsakovės UAB „Frankas“ 114,00 Eur delspinigių, 40,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (154,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 250,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (e. b. l. 25–26).

6Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašo panaikinti 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prieštaravimuose nurodė, kad ieškinys paduotas ne dėl skolos, o dėl 114,00 Eur delspinigių priteisimo. Atsakovė 500,00 Eur pagrindinę skolą už suteiktas paslaugas sumokėjo 2019 m. liepos 3 d. mokėjimo nurodymu. Pagrindinė prievolė jau buvo įvykdyta, todėl buvo pagrindas atleisti ją nuo delspinigių mokėjimo, be to, delspinigių dydis yra neprotingai ir nesąžiningai didelis, o realių patirtų nuostolių ieškovė neįrodinėjo. Ieškovė reikalavo priteisti 242,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalba, todėl 40,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidos, pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – ir MAPKSVPĮ) 7 straipsnio 1 dalį, negali būti priteisiamos (e. b. l. 45–48).

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriame prašo palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminarų sprendimą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė visiškai ignoravo tiek pradinę kreditorę, kuri dėl piktybinio atsakovės neatsiskaitymo privalėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo. Tarp pradinės kreditorės ir atsakovės sudarytoje sutartyje, kuri, sutarties šalims turi įstatymo galią, o konkrečiai sutarties 4.2. punkte buvo nustatytas delspinigių dydis 0,2 proc. Teismų praktikoje yra nurodoma, jog teismas turi diskrecijos teisę sumažinti delspinigių sumą, tačiau aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Ieškiniai dėl skolų priteisimo yra rengiami tik ieškovės advokatui atlikus kliento (UAB „Juris LT“) pateiktų dokumentų teisinį įvertinimą. Ieškovės atstovas atliko dokumentų analizę, teisinių galimybių dėl skolos prisiteisimo įvertinimą, konsultavo klientą ir parengė ieškinį, todėl 242,00 Eur advokato išlaidos už suteiktas paslaugas yra pagrįstos (e. b. l. 54–57).

8Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (e. b. l. 67).

9Atsakovės atstovas teismo posėdyje palaikė prieštaravimuose išdėstytas aplinkybes. Paaiškino, kad atsakovė laiku nesumokėjo skolos dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, kadangi įmonės buhalterė darydama pavedimus tiekėjams, tame tarpe ir UAB „Flamanda“, nurodydavo ne tiekėjo sąskaitos numerį, o kitos įmonės sąskaitą. Įmonės vadovas, tik sužinojęs, kad sąskaita UAB „Flamanda“ nėra apmokėta, ją apmokėjo. Paaiškino, kad padengus pagrindinę skolą, reiškiamas išvestinis reikalavimas dėl delspinigių priteisimo. Delspinigiai yra per dideli, neprotingi, todėl nepriteistini arba mažintini iki 0,02 proc. dydžio. Ieškovė neprašo priteisti palūkanų, todėl neturi teisės reikalauti priteisti 40,00 Eur, pagal MAPKSVPĮ) 7 straipsnio 1 dalį. Išieškojimo išlaidos – 40,00 Eur turi būti įskaitytos į bendrą bylinėjimosi išlaidų sumą.

10Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2019 m. vasario 7 d. pradinė kreditorė UAB „Flamanda“ ir atsakovė UAB „Frankas“ sudarė sutartį Nr. ( - ) pagal kurią pradinė kreditorė pardavė atsakovei prekes. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, o laiku neapmokėjus už prekes, skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sąskaitos sumos iki visiško atsiskaitymo (Sutarties 2.2, 4.2 punktai) (e. b. l. 5–6). UAB „Flamanda“ 2019 m. vasario 8 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą apmokėti 1329,49 Eur sumą (e. b. l. 11). 2019 m. liepos 1 d. pradinė kreditorė UAB „Flamanda“ ir ieškovė UAB „Juris LT“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės 500,00 Eur skolą (e. b. l. 13–15). Ieškovė 2019 m. liepos 2 d. pranešimu informavo atsakovę apie kreditorės pasikeitimą ir pareikalavo sumokėti skolą iki 2019 m. liepos 9 d. (e. b. l. 7). Atsakovė apmokėjo likusią 500,00 Eur skolą 2019 m. liepos 3 d. mokėjimo nurodymu (e. b. l. 21). Ieškovė 2019 m. liepos 3 d. pranešimu pareikalavo atsakovės sumokėti 114,00 Eur dydžio palūkanas, 40,00 Eur išieškojimo išlaidas (e. b. l. 9).

12Dėl delspinigių priteisimo

13Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 114,00 Eur delspinigius, apskaičiuotus nuo 2019 m. kovo 10 d. iki 2019 m. liepos 2 d., taikant 0,2 proc. dydį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo neapmokėtos sumos (500 Eur x 0,2 proc. x 114 dienų).

14Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

15Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

16Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Minėta, nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

17Tarp pradinės kreditorės (pardavėjos) UAB „Flamanda“ ir atsakovės (pirkėjos) UAB „Frankas“ 2019 m. vasario 7 d. sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties 2.2 papunktis numatė, kad už pateiktas prekes pirkėjas atsiskaito pavedimu arba grynaisiais pinigais ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. UAB „Flamanda“ pateikė atsakovei UAB „Frankas“ prekes 2019 m. vasario 8 d. išrašydama PVM sąskaitą – faktūrą 1329,49 Eur sumai. Atsakovė prekes gavo, pretenzijų dėl prekių kiekio, kokybės nereiškė. Pagal sutarties 2.2 papunktį atsakovė privalėjo atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, t. y. iki 2019 m. kovo 10 d.

18Sutarties 4.2 papunktyje numatyta, kad laiku neapmokėjus už prekes, skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sąskaitos sumos iki visiško atsiskaitymo. Ši sutarties sąlyga šalis saisto tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas. Nagrinėjamu atveju matyti, kad sutartis buvo patvirtinta abiejų šalių parašais, kas laikytina, jog atsakovei sudarant sutartį buvo žinomos jos sąlygos ir įsipareigojimai. Įrodymų, jog atsakovė būtų teikusi pastabas dėl sutartyje nurodytų delspinigių dydžio ar kitaip būtų derėjusis dėl sutarties sąlygų, byloje nepateikta, sutartis nenuginčyta, todėl turi įstatymo galią ir privalo būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).

19Be to, pažymėtina, kad sutarties 2.12 papunktyje taip pat numatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai, kurie būtų mokami pirkėjos (atsakovės) naudai tuo atveju, jeigu pardavėjas nepateiktų prekių per suderintą laikotarpį, todėl teismas sprendžia, kad sutartyje buvo išlaikyta šalių lygybė ir jų interesų pusiausvyra.

20Atsakovė skolą sumokėjo mokėjimo nurodymu tiktai 2019 m. liepos 3 d., kai pradinei kreditorei UAB „Flamanda“ perleidus reikalavimo teisę ieškovei, ji 2019 m. liepos 2 d. pranešimu informavo atsakovę apie kreditorės pasikeitimą ir pareikalavo sumokėti skolą. Delspinigiai buvo skaičiuojami nuo 2019 m. kovo 10 d. iki 2019 m. liepos 3 d., t. y. už 114 pradelstų dienų nuo neapmokėtos 500,00 Eur sumos ir sudaro 114,00 Eur (500 Eur x 0,2 proc. x 114 dienų). Argumentas, kad atsakovė skolos nesumokėjo dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, nepaneigia atsakovės pareigos tinkamai vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus sutartimi. Teismas vertindamas netesybų dydį atsižvelgia į tai, kad sutarties šalys yra ūkio subjektai, sudarę komercinę sutartį savo verslo poreikių tenkinimui, delspinigių suma 114,00 Eur sudaro apie ¼ dalį skolos sumos (500 Eur), todėl sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo delspinigius pripažinti akivaizdžiai per dideliais ar neprotingo dydžio bei pažeidžiančiais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ar šalių interesų pusiausvyrą. Priešingai, delspinigių mažinimas pažeistų perėmusios reikalavimo teisę ieškovės interesus, kadangi priešingai nei atsakovė, pradinė kreditorė sutartyje numatytų sąlygų laikėsi ir sutartį vykdė tinkamai.

21Dėl ikiteisminio išieškojimo išlaidų

22Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (MAPKSVPĮ 7 straipsnio 2 dalis). Taigi, kreditorius, su kuriuo laiku neatsiskaitė skolininkas, turi teisę gauti fiksuotą 40,00 Eur sumą, kaip kompensaciją už skolos išieškojimą. Šis dydis yra neįrodinėtinas, t. y. kreditorius neprivalo pagrįsti, kad realiai patyrė bent 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų (Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje 2A-1823-230/2018). Kreditoriaus teisė į minėtą kompensaciją sietina būtent su teisės į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytų palūkanų įgijimu, t. y. tuo atveju, kai skolininkas laiku neatsiskaito su kreditoriumi, kreditorius įgyja teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, o įgijus teisę į palūkanas – kreditorius įgyja teisę ir reikalauti iš skolininko 40 Eur sumos.

23Pažymėtina, kad ieškovės prašomos priteisti 40 Eur išieškojimo išlaidos nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, kaip tai numato CPK 88 straipsnis, t. y. bylinėjimosi išlaidomis, šios išlaidos yra susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (ikiteisminės išlaidos), o ieškovės reikalavimas dėl šių išlaidų atlyginimo yra materialusis, bet ne procesinio pobūdžio. Tuo tarpu bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnio 1 dalis). Taigi minėta 40 Eur suma nei pagal MAPKSVPĮ, nei pagal CPK nuostatas, susijusias su bylinėjimosi išlaidų priteisimu, negali būti įskaityta į atstovavimo išlaidų sumą, kurią ieškovė patyrė realizuodama savo teisę į teisminę gynybą, t. y. negali būti įskaityta į ieškovės turėtą bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą. Dėl procesinių palūkanų

24CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Atsižvelgiant į tai, kad šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine – komercine veikla, palūkanų dydis nustatomas vadovaujantis MAPKSVPĮ nuostatomis. ŠioįĮstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai (MAPKSVPĮ 1 straipsnio 1 dalis). Įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (MAPKSVPĮ 1 straipsnio 2 dalis). MAPKSVPĮ 3 straipsnio 2 dalis numato, kad, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, t. y. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, jog vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma yra 0 proc., (0,00 proc. + 8 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis, MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

26CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

27Ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sudaro: 8,00 Eur žyminis mokestis ir 242,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (ir vėlesni pakeitimai) „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintais maksimaliais atlygintinų išlaidų dydžiais (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Pagal minėtų rekomendacijų 8.2 punktą maksimalus užmokesčio už ieškinį dydis yra 2,5 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Šiuo atveju už advokato suteiktas paslaugas rengiant ieškinį taikytinas 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) – 1262,70 Eur. Atsižvelgiant į tai, maksimali priteistina suma už ieškinio parengimą negali viršyti 3156,75 Eur (1262,70 x 2,5). Taigi, nors nagrinėjamoje byloje išties nebuvo kilęs itin sudėtingas ginčas bei nesusiklostė išskirtinė teisinė situacija, o byloje esančio ieškinio parengimas nereikalavo sudėtingos teisinės analizės, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog už šio ieškinio parengimą ieškovė sumokėjo daugiau nei 10 kartų mažesnę sumą nei minėtose rekomendacijose numatytas maksimalus užmokesčio už ieškinio parengimą dydis, leidžia pagrįstai spręsti, kad ieškovės patirtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą nėra didelės, atitinka protingumo, sąžiningumo reikalavimus, juolab, kad ieškinio parengimas apiima ne tik šio procesinio dokumento surašymą, jo priedų surinkimą ir pateikimas teismui, bet susipažinimą su ginčo situacija ir ieškovės pateiktais dokumentais, jų įvertinimą, teisės aktų, reikalingų taikyti esamoje situacijoje, analizavimą. Minėtų advokato suteiktų paslaugų apimtį ieškovei UAB „Juris LT“ patvirtina byloje pateikta 2019 m. liepos 25 d. sąskaita (e. b. l. 19–20).

28Vadovaujantis aptartu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 8,00 Eur žyminis mokestis, 242,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 250,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

29Remiantis ankščiau išdėstytais motyvais, priimtinas galutinis sprendimas – Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263–270 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu

Nutarė

31Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Frankas“ dėl skolos priteisimo.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Juris LT“... 5. Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo,... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriame prašo... 8. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą... 9. Atsakovės atstovas teismo posėdyje palaikė prieštaravimuose išdėstytas... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 11. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2019 m. vasario 7 d. pradinė... 12. Dėl delspinigių priteisimo... 13. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 114,00 Eur delspinigius,... 14. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 15. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 16. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 17. Tarp pradinės kreditorės (pardavėjos) UAB „Flamanda“ ir atsakovės... 18. Sutarties 4.2 papunktyje numatyta, kad laiku neapmokėjus už prekes,... 19. Be to, pažymėtina, kad sutarties 2.12 papunktyje taip pat numatyti 0,2 proc.... 20. Atsakovė skolą sumokėjo mokėjimo nurodymu tiktai 2019 m. liepos 3 d., kai... 21. Dėl ikiteisminio išieškojimo išlaidų... 22. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 23. Pažymėtina, kad ieškovės prašomos priteisti 40 Eur išieškojimo išlaidos... 24. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 25. Atsižvelgiant į tai, kad šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine... 26. CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 27. Ieškovės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sudaro: 8,00 Eur... 28. Vadovaujantis aptartu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 8,00 Eur... 29. Remiantis ankščiau išdėstytais motyvais, priimtinas galutinis sprendimas... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 31. Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d.... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...