Byla 2-2246-901/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Splius“ ieškinį atsakovui V. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Splius“ prašo priteisti iš atsakovo V. Č. 201,13 Lt skolos, 508,00 Lt netesybų ir bylinėjimosi išlaidas – 70,00 Lt žyminio mokesčio ir 93,33 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais buvo įteiktas tinkamai (2012-03-16), tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nustatytu laiku nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus (CPK 285 str. 2 d.), ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2009-09-22 UAB „Splius“ interneto paslaugų sutartį Nr. PM30-24489 ir pagal 2009-12-07 UAB „Splius“ KTV paslaugų sutartį Nr. PK2109 UAB „Splius“ teikė atsakovui interneto ir kabelinės televizijos paslaugas (b.l.4-6). Atsakovas naudojosi paslaugomis, tačiau laiku nemokėjo ir paslaugų teikimo laikotarpiu įsiskolino ieškovui 201,13 Lt (b.l.3), kurių nesumokėjo iki šiol.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.716 str. 1d., paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti.

7Ieškovas vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (CK 6.38 str. 1d., 6.200 str., 6.205, 6.256 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Kadangi nenustatyta, kad atsakovas tinkamai vykdė prievoles ieškovui, todėl iš jos priteistina 201,13 Lt skolos už ieškovo suteiktas paslaugas

8Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 508,00 Lt netesybų (b.l.3). Kokiu pagrindu ir už kokį laikotarpį ieškovas paskaičiavo šias netesybas, ieškovas nedetalizuoja, taip pat nėra aišku, ar yra ir kada ieškovo buvo vienašališkai nutrauktos minėtos interneto ir kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutartys.

9Iš 2009-09-22 UAB „Splius“ interneto paslaugų sutarties Nr. PM30-24489 3.2 punkto matyti, kad jeigu paslaugos gavėjas nesinaudoja paslaugomis trisdešimt mėnesių, jis privalo mokėti 200 Lt netesybas, jei sutartis nutraukiama pirmais interneto paslaugos naudojimo metais, ir 100 Lt netesybas, jei sutartis nutraukiama vėliau, taip pat sumokėti abonentinio mokesčio skirtumą už kiekvieną mėnesį kai paslauga buvo naudojamasi mokant 1 Lt per mėnesį (b.l.5,6). Iš pridėto 2012-01-11 rašto matyti, kad ieškovas reikalavo iš atsakovo 100 Lt netesybų - abonentinio mokesčio skirtumo (b.l.16).

10Šalys savo reikalavimus privalo pagrįsti (CPK 178 str.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra du su puse karto didesnė negu skolos suma, be to, nėra aišku kaip ir už kokį laikotarpį ieškovas paskaičiavo daugiau nei 100 Lt sutartyje numatytų netesybų, nuo kada tiksliai atsakovas pradėjo nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, nuo kada paskaičiuota skola, nuo kada nutrauktos ir ar apskritai nutrauktos sutartys, sutartys sudarytos tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, todėl prašomos priteisti netesybos vertintinos kaip aiškiai per didelės, pilnai nepagrįstos, todėl mažintinos iki 100 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

11Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo per daug žyminio mokesčio – 70 Lt (b.l.2). Remiantis LR CPK 80 str. 1d. 1p. ir 82 str. bei 2012 m. sausio 20 d. Statistikos departameno pranešimu “Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ (Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 7) šio mokesčio turėjo būti sumokėta 50,00 Lt.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl viso 709,13 Lt skolos patenkinamas 42,46 % priteisiant 301,13 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai priteisiama 21,23 Lt žyminio mokesčio bei 39,63 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą, viso 60,86 Lt bylinėjimosi išlaidų, taip pat ieškovui grąžintina 20 Lt žyminio mokesčio permokos (CPK 80 str. 1d. 1p., 87 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d., b.l.1,2,9-11).

13Valstybės biudžetui 3,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji mažesnė nei minimali (10 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 80 str., 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. Č., a.k. ( - ) 201,13 Lt (du šimtus vieną litą, 13 centų) skolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) netesybų bei 60,86 Lt (šešiasdešimt litų, 86 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Splius“, į.k. 145221538, naudai.

17Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Grąžinti UAB „Splius“, į.k. 145221538, 20 Lt (dvidešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-02-24 mokėjimo nurodymu Nr. 480 AB Šiaulių banke, permokos išaiškinant, kad mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia sprendimu.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

20Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „Splius“ prašo priteisti iš atsakovo V. Č. 201,13 Lt... 3. Atsakovui ieškinys su priedais buvo įteiktas tinkamai (2012-03-16), tačiau... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus (CPK 285 str. 2 d.), ieškinys... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2009-09-22 UAB „Splius“ interneto... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.716 str.... 7. Ieškovas vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų... 8. Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs... 9. Iš 2009-09-22 UAB „Splius“ interneto paslaugų sutarties Nr. PM30-24489... 10. Šalys savo reikalavimus privalo pagrįsti (CPK 178 str.). Netesybos (bauda ar... 11. Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo per daug žyminio mokesčio – 70 Lt... 12. Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos... 13. Valstybės biudžetui 3,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 14. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 80 str., 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo V. Č., a.k. ( - ) 201,13 Lt (du šimtus vieną litą,... 17. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 18. Grąžinti UAB „Splius“, į.k. 145221538, 20 Lt (dvidešimt litų) žyminio... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių...