Byla 2-9403-769/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Medelynas“ atstovui S. R., advokatui Vidmantui Žylei, atsakovės R. R. atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Medelynas“ ieškinį atsakovei R. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 1362,35 Lt skolos, susidariusios už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-01-01, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis ir 600,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 7 litai už pažymą iš Registrų centro. Nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), ieškovė administruoja namą, kuriame yra atsakovei priklausantis butas. Atsakovė laikotarpyje nuo 2013-01-01 iki 2014-01-01 neatsiskaitė su ieškove už suteiktas komunalines paslaugas bei eksploatacines išlaidas (b. l. 2). Ieškovės atstovas S. R. teismo posėdžio metu prašė tenkinti ieškinį dalyje dėl 465,56 Lt skolos priteisimo, paaiškino, kad į skolos sumą įtraukta ne tik skola už bendrijos suteiktas paslaugas, bet ir 600,00 Lt suma už advokato teisines paslaugas, 72,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis, 7,00 Lt už VĮ Registrų centro pažymą, patvirtinančią atsakovės nuosavybės teisę į butą. Paaiškino, kad delspinigiai bendrijos nariams skaičiuojami vadovaujantis Vyriausybės nutarimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos. Bendrijos narių sprendimai dėl delspinigių skaičiavimo, atsiskaitymo su bendrija tvarkos nėra priimti, sutartis tarp bendrijos ir atsakovės nesudaryta. Paaiškinti, už kokius bendrijos atliktus darbus į mokesčių paskaičiavimą įtraukta 2,67 Lt mokėtina suma, negalėjo. Teigė, jog atsakovė buvo informuota apie susidariusį įsiskolinimą pranešimu, kuris siunčiamas bendrijos nariams per pašto dėžutes, asmeniškai apie įsiskolinimą atsakovė nebuvo informuota.

3Ieškovės atstovas advokatas Vidmantas Žylė teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus patikslino, prašė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės 465,56 Lt sumą, kitoje dalyje prašė bylą nutraukti ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Teigė, kad atsakovė yra pažeidusi kooperacijos principą, tinkamai nevykdė prievolės atsiskaityti laiku su ieškove.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2014-06-30 atliko du mokėjimus į ieškovės sąskaitą sumokėdama 550,00 Lt ir 1000,00 Lt sumas, todėl nėra skolinga nei ieškovei, nei bankui už namo renovacijos paskolą ir palūkanas. Ieškovės reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip pat nepagrįstas, nes skola apmokėta iki ieškinio atsakovei įteikimo dienos. Mano, jog ieškovė turėjo pasinaudoti ikiteismine skolos išieškojimo tvarka, o ne rinktis brangiausią skolos išieškojimo būdą – kreipimąsi į teismą (b. l. 20). Atsakovės atstovas advokatas Vaidotas Rutavičius teismo posėdžio metu ieškinį prašė atmesti, nurodė, kad ieškiniu prašoma priteisti 1362,35 Lt skola paskaičiuota už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-01-01, tačiau mokesčių paskaičiavimo pažyma patvirtina, kad pastaroji skolos suma paskaičiuota už laikotarpį iki 2014-01-31, o iki 2014-01-01 skolos suma sudarė 1291,12 Lt. Atsakovė 2014 m. kovo ir balandžio mėn. yra atlikusi mokėjimus bendrijai, kurių bendra suma 442,05 Lt, be to net nežinodama apie bendrijos kreipimąsi į teismą dėl skolos priteisimo dar iki ieškinio gavimo,- 2014-06-30, sumokėjo bendrijai 1500,00 Lt sumą, tokiu būdu padengdama visą įsiskolinimą ieškovei. Teigė, jog delspinigius ieškovė paskaičiavo nepagrįstai, nes ieškovė neturi pagrindo skaičiuodama delspinigius vadovautis Vyriausybės nutarimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos, o bendrijos narių sprendimas dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos nėra priimtas. Termino įvykdyti prievolę bendrijai atsakovė nėra praleidusi, nes bendrijos narių sprendimo dėl atsiskaitymo už bendrijos suteiktas paslaugas tvarkos bendrijoje taip pat nėra. Atsiskaitymo su bendrija terminai yra neapibrėžti, todėl ieškovė privalėjo pareikalauti apmokėti susidariusią skolą ir tik tada kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo. Mano, jog ieškovė nepagrįstai didina bylinėjimosi išlaidų sumą kreipdamasi į VĮ Registrų centrą, nes visus duomenis apie bendrijos nariams nuosavybės teise priklausančias patalpas bendrija turi.

5Byla dalyje nutrauktina.

6 Ieškinys atmestinas.

7Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei nuo 2003-02-03 nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ) (b. l. 7, 9-10). Mokesčių už komunalinius patarnavimus, paskolą ir palūkanas paskaičiavimo pažymoje nurodyta, kad 2014-07 mėn. atsakovės skola sudaro – 1144,56 Lt (b. l. 31). Atsakovė atliko mokėjimus DNSB „Medelynas“: 2014-03-30 mokėjimo nurodymu Nr. 15429 sumokėta 221,42 Lt (b. l. 23), 2014-04-13 mokėjimo nurodymu Nr. 15431 sumokėta 220,63 Lt (b. l. 22), 2014-06-30 mokėjimo nurodymu Nr. 15444 sumokėta 550,00 Lt (b. l. 24), 2014-06-30 mokėjimo nurodymu Nr. 15447 sumokėta 1000,00 Lt (b. l. 25).

9Ieškovė prašo nutraukti bylą dalyje dėl 679 litų skolos priteisimo (1144,56-600-72-7). CPK 140 straipsnis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę atsisakyti ieškinio. Atsižvelgiant į ieškovės atsisakymą dalies reikalavimo, civilinė byla dalyje dėl 679 litų nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 9 p.). Išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 465,56 litus. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014-01-31, o ne sausio 1 dieną, kaip yra nurodyta ieškinyje, atsakovės skola bendrijai sudarė 1362,35 Lt( 31 b.l.). Ieškinyje nurodžius, kad skolą reikalaujama sumokėti už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-01-01, reikalavimo suma, atsižvelgiant į pagal mokesčių suvestinę ir teismui pateiktą pažymą, turėjo būti nurodyta 1291,12 ( 4, 31 b.l.). Ieškovė savo reikalavimą priteisti 465,56 litus grindžia mokėjimo suvestinės duomenimis liepos 31 denai, t.y., prašo priteisti iš atsakovės skolą, buvusią 2014-07-31, tačiau ieškinio pagrindas ir dalykas iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo nebuvo keičiami ( CPK 141 str.1d.), byla nagrinėjama dėl skolos iš atsakovės R. R. priteisimo už 2013 metus. Ieškinys teismui paduotas tik 2014-06-26, kai atsakovė geranoriškai buvo padengusi dalį reikalaujamos skolos,-592,05 Lt ( 150 Lt sausio mėn., 221,42 Lt kovo mėn., 220,63 Lt balandžio mėn.), todėl ieškinio suma už nurodytą laikotarpį turėjo būti sumažinta. Pažymėtina, kad 1550 Lt buvo sumokėti jau priėmus ieškinį teisme, 2014-06-30, todėl atsakovės atstovo teiginiai, kad kreipimosi dieną visa skola buvo sumokėta, atmestini, kaip nepagrįsti. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad ieškinio teismui pateikimo dieną, atsakovės skola už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-01-01 buvo 699,07 Lt ( 1291,12-592,05). 2014-06-27 ieškinys buvo priimtas ir išsiųstas atsakovei. R. R. ieškinys įteiktas 2014-07-03, o 2014-06-30 ieškovei sumokėta dar 1550 Lt, todėl laikytina, kad bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovė ieškovei už 2013 metus nebebuvo skolinga ( 1550-699,07). Iš dalies buvo sumokėta skola ir už 2014 metus.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad prašoma priteisti skola už 2013 metus atsakovės buvo sumokėta 2014-06-30, jau priėmus ieškinį, iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, laikytina, kad atsakovė skolą pripažino ir ją geranoriškai sumokėjo. Tokiu atveju CPK nuostatos numato atsisakymą nuo pareikšto ieškinio ir bylos nutraukimą, nes už ieškinyje nurodytą laikotarpį skolos nebėra. Tačiau ieškovei neatsisakius nuo visos reikalaujamos sumos, o bylos nagrinėjimo iš esmės metu pakeitus ieškinio dalyką, tuo pažeidžiant CPK 141 striapsnio nuostatas, ir reikalaujant priteisti iš atsakovės 465,56 lito skolą, susidariusią iki 2014-07-31, šis reikalavimas atmestinas, kaip nepagrįstas, nes reikalavimo priteisti skolą už laikotarpį iki 2014-07-31 ieškinyje nebuvo išreikšta.

12Dėl paties įsiskolinimo. Teismas sutinka su atsakovės atstovo teiginiais, kad tarp šalių nebuvo rašytinio susitarimo dėl delspinigių, todėl 3,17 lito delspinigiai buvo paskaičiuoti be teisinio pagrindo, tačiau 2013 metų vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais skaičiuotus delspinigius atsakovė sumokėjo gera valia, prieštaravimų dėl jų nereiškė, todėl laikytina, kad su jų paskaičiavimu sutiko. Pagal CK 6.54 straipsnio nuostatas, šalims nesusitarus kitaip, kreditoriaus gautos įmokos pirmiau skiriamos netesyboms mokėti, vėliau pagrindinei prievolei įvykdyti. Ieškovė, gavusi atsakovės pinigines įmokas, atsakovei neprieštaraujant, jomis padengė vienašališkai paskaičiuotus delspinigius. Be to, atsakovė atsiliepime į ieškinį neginčijo nei paskaičiuotų delspinigių, nei 2,67 litų už „atliktus darbus‘, parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovės atstovas taip pat teigė, kad 3,17 Lt ir 2,67 Lt sumų neginčija, jos sumokėtos, todėl, įvertinus aukščiau išdėstytą bei tai, kad ieškinys atmestinas, plačiau dėl šių sumų pagrįstumo teismas nepasisako.

13Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos. Ieškovei grąžintinas jos sumokėtas 72 litų žyminis mokestis, nes pagal LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalį, CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punktą, bendrija nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiama.

14Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263 str., 270 str., teismas,

Nutarė

15bylą dalyje dėl 679 litų skolos priteisimo nutraukti.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimui įsiteisėjus pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei DNSB „Medelynas“, į.k.142142110, 2014-05-19 mokėjimo nurodymu Nr.4 sumokėtą 72 Lt ( septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai