Byla e2S-260-653/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-278-1014/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (ieškovo) Z. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-278-1014/2018,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-11-26 rezoliucija priėmė S. J. priešieškinį.

52.

6Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-11-27 nutartimi įvertinęs ieškovo Z. Š. elgesį civiliniame procese, taip pat tai, kad tikėtina, jog proceso šalims nebus laiku ir tinkamai pranešta apie 2018-12-13 paskirtą teismo posėdį, nutarė atšaukti 2018-12-13 14 val. paskirtą teismo posėdį ir skirti civilinę bylą nagrinėti teismo posėdyje 2018-12-21 10.30 val. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmuose.

73.

8Ieškovas Z. Š. pateikė Vilniaus regiono apylinkės teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2018-11-26 Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų rezoliucinę nutartį. Apeliaciniam teismui atsisakius tenkinti šį reikalavimą, Z. Š. prašo panaikinti 2018-11-26 Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų rezoliucinę nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: įpareigoti Vilniaus regiono apylinkės teismą išspręsti klausimą dėl patikslinto priešieškinio trūkumo pašalinimo (nesumokėto žyminio mokesčio, nustatant terminą priešieškinio trūkumui ištaisyti), o atsakovei sumokėjus (nesumokėjus) pilną žyminio mokesčio sumą, įpareigoti Vilniaus regiono apylinkės teismą iš naujo spręsti patikslinto priešieškinio priėmimo (priešieškinio grąžinimo atsakovei) klausimą.

94.

10Ieškovas Vilniaus regiono apylinkės teismui taip pat pateikė atskirąjį skundą ir dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-11-27 nutarties, kuria, ieškovo nuomone, taip pat užkirsta galimybė ieškovo Z. Š. reikalavimų nagrinėjimui.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi ieškovo Z. Š. atskiruosius skundus atsisakė priimti ir grąžino juos padavusiam asmeniui.

146.

15Teismas, skundžiamojoje nutartyje įvertinęs ieškovo Z. Š. procesinį elgesį nagrinėjamoje byloje, teigė, jog tokie Z. Š. veiksmais liudija apie ieškovo sąmoningą veikimą prieš greitą ir teisingą šios bylos nagrinėjimą, piktnaudžiavimą nušalinimo ir atskirųjų skundų teikimo teise. Teismas, pasisakydamas dėl Z. Š. 2018-11-29 atskirojo skundo, nurodė, kad jam buvo žinoma tiek apie byloje priešieškiniu jau pareikštus ir priimtus nagrinėti S. J. reikalavimus, tiek apie iškilusią priešieškinio reikalavimų patikslinimo būtinybę, atsižvelgiant į teisme gauto ekspertizės akto turinį. Pažymėjo, kad 2018-10-16 teismo nutartimi, atnaujinus bylos nagrinėjimą, šalims buvo pasiūlyta tikslinti ieškinio/priešieškinio reikalavimus, atsižvelgiant į ekspertizės akto turinį, taigi tokio patikslinto priešieškinio pateikimas 2018-11-16 teismo posėdžio metu nevertintas kaip teismo proceso vilkinimo apraiška. Teismas ieškovo argumentus, jog teismas netinkamai rezoliucija sprendė atsakovės patikslinto priešieškinio priėmimo klausimą, o jį priėmęs, tuo pačiu užkirto galimybę tolesnei bylos eigai, vertino neaiškiais ir nepagrįstas. Teismas laikė, kad rezoliucija nėra apskundimo objektas, kadangi ji niekaip neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.

167.

17Teismas, įvertinęs Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-11-27 nutartį, taip pat laikė, jog ji neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Teismas iš civilinės bylos duomenų nustatė, kad proceso dalyviai nėra Šalčininkų rajono gyventojai ar juridiniai asmenys/institucijos, kurių buveinė yra Šalčininkų rajone, ne visi proceso dalyviai yra prisijungę prie EPP sistemos. Atsižvelgiant į tai, teismo procesiniai dokumentai jiems yra siunčiami paštu, kas sąlygoja ilgesnį procesinių dokumentų įteikimo laiką. Teismas atkreipė ieškovo dėmesį, kad terminas atsiliepimams pateikti yra skaičiuojamas ne nuo jo nustatymo, o nuo teismo pranešimo gavimo dienos. Akivaizdu, kad dėl ieškovo piktnaudžiavimo nušalinimo teise objektyviai nebeliko galimybių užtikrinti, kad visų proceso dalyvių teisė aktyviai dalyvauti procese nebūtų pažeista: net nustačius minimalų 14 kalendorinių dienų terminą atsiliepimams į patikslintą priešieškinį pateikti neprisijungusiems prie EPP sistemos proceso dalyvių atsiliepimai, išsiųsti paskutinę termino dieną objektyviai nespėtų laiku pasiekti teismo. Teismas taip pat pažymėjo, kad argumentai dėl rezoliucijos teisėtumo ir pagrįstumo galės būti įtraukiami į apeliacinį skundą.

18III. Atskirojo skundo argumentai

198.

20Apeliantas (ieškovas) Z. Š. prašė teismo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-278-1014/2018 ir išspręsti klausimą iš esmės: 1) panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018 m. lapkričio 26 d. rezoliucinę nutartį, kuria priimtas patikslintas priešieškinis civilinėje byloje Nr. e2-278-1014/2018 kaip nepagrįstą; 2) apeliaciniam teismui atsisakius tenkinti pirmąjį reikalavimą, prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018-11-26 rezoliucinę nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: įpareigoti Vilniaus regiono apylinkės teismą išspręsti klausimą dėl patikslinto priešieškinio trūkumo pašalinimo (nesumokėto žyminio mokesčio, nustatant terminą priešieškinio trūkumui ištaisyti), o atsakovei sumokėjus (nesumokėjus) pilną žyminio mokesčio sumą, įpareigoti Vilniaus regiono apylinkės teismą iš naujo spręsti patikslinto priešieškinio priėmimo (priešieškinio grąžinimo atsakovei) klausimą; 3) panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018-11-27 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-278-1014/2018, kuria buvo atšauktas 2018-12-13 paskirtas teismo posėdis.

219.

22Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamojoje nutartyje teismas neteisingai nurodė atskirojo skundo datą, tris kartus neteisingai pavartojo žodį „piknaudžiavimas“, rezoliucinėje dalyje nurodė neteisingą ieškovo procesinę padėtį. Pažymėjo, kad 2017-04-21 ieškovas iškėlė civilinę bylą, tačiau iki šios dienos ieškinys nepradėtas nagrinėti teisme. Tai yra akivaizdus procesinis delsimas. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 290 str. 4 d. 2018-11-16 įvyko ne parengiamasis teismo posėdis, teismo nutartis (rezoliucija) buvo priimta dar ir ne nagrinėjimo teisme metu. Ieškovas turėjo teisę paduoti atskirąjį skundą vadovaujantis CPK 334 str. 1 d. 2 p., t. y. teismas užkirto galimybę jo ieškinio reikalavimo nagrinėjimui, bylos nagrinėjimas nevyksta, posėdžiai atšaukiami ir vilkinamas procesas.

2310.

24Teigia, jog žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš civilinės bylos iškėlimo priėmimo teisme sąlygų. Nurodo, kad teismas be motyvų priėmė priešieškinį, taip pažeisdamas CPK 291 str. 1 d. 5 p. be to, buvo pažeistas priešieškinio padavimo terminas, o pats priešieškinis yra su trūkumais.

2511.

26Priešingai, negu nurodoma skundžiamojoje nutartyje, teismo 2018-11-27 nutartis užkirto galimybę jo ieškinio reikalavimo nagrinėjimui 2018-12-13 dieną. Teigia, jog nutartyje minimas antstolis neturi pareigos teikti atsiliepimo į priešieškinį. Kita vertus, teismas turėjo galimybę nusiųsti antstoliui atsakovės priešieškinį faksu ar elektroniniu paštu. Bet svarbiausia, kad 2018-11-16 teismo posėdžio metu teismas įteikė ieškovui ir atsakovei šaukimus į 2018-12-13 teismo posėdį, o 2018-11-27 nustatė proceso dalyviams terminą atsiliepimams į priešieškinį pateikti nuo pranešimo paskelbimo dienos. Teigia, jog buvo veikiama prieš ieškovo interesus.

2712.

28Ieškovas nesutinka su teismo 2018-11-27 nutarties argumentais, kadangi Vilniaus regiono apylinkės teismas, 2018-11-23 priimdamas sprendimą dėl teisėjos nušalinimo, pažeidė CPK 69 str. 1 d. nustatytą pareikšto nušalinimo išsprendimo tvarką ir tai sudarė sąlygas teismui 2018-11-27 nutartyje nepagrįstai nurodyti, esą per trumpas terminas tinkamai informuoti proceso dalyvius apie 2018-12-13 paskirtą teismo posėdį. Teismas 2018-11-26 rezoliucija išsprendė priešieškinio priėmimo klausimą, o tai reiškia, kad 14 kalendorinių dienų terminas atsiliepimas pateikti baigiasi 2018-12-10, todėl lieka trys dienos iki paskirto teismo posėdžio. Be to, teismas specialiai kitą dieną priėmė 2018-12-27 nutartį ir nustatė proceso dalyviams terminą atsiliepimams į priešieškinį pateikti, šį terminą paskelbė pranešime specialiame interneto tinklalapyje, todėl keturiolikos dienų terminas, skaičiuojant nuo 2018-11-27, yra 2018-12-11. Pažymėjo, kad tretiesiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti bei pranešta apie teismo posėdį taip pat viešo paskelbimo būdu.

2913.

30Nurodo, jog jei teismas teisėjos nušalinimo klausimą būtų išsprendęs 2018-11-22, tuomet teismas būtų turėjęs galimybę penkiomis dienomis anksčiau išspręsti priešieškinio priėmimo klausimą ir nustatyti keturiolikos dienų terminą atsiliepimams pateikti.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

3214.

33Atskirasis skundas netenkintinas.

3415.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

3616.

37Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-12-04 nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo atskiruosius skundus dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-11-27 nutarties, kuria nutarta atšaukti 2018-12-13 14 val. paskirtą teismo posėdį ir skirti civilinę bylą nagrinėti teismo posėdyje 2018-12-21 10.30 val. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmuose, bei dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjos 2018-11-26 rezoliucijos, kuria priimtas S. J. patikslintas priešieškinys. Apelianto teigimu, teismas, rezoliucija priimdamas S. J. priešieškinį bei 2018-11-27 nutartimi atšaukdamas 2018-12-23 paskirtą teismo posėdį, užkirto kelią tolesnei bylos eigai, t. y. 2018-11-27 nutartis užkirto galimybę jo ieškinio reikalavimo nagrinėjimui 2018-12-13 dieną, o 2018-11-26 teisėjos priimta rezoliucija užkirto galimybę jo ieškinio reikalavimo nagrinėjimui.

3817.

39Pagal CPK 334 str. 1 d., pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) kodekso (CPK) numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

4018.

41Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais procesinius klausimus teisėjas gali išspręsti rezoliucija. Pagal CPK 137 str. 1 d., ieškinio (priešieškinio) priėmimo klausimas išsprendžiamas rezoliucija. CPK 137 str. 5 d. nustatyta, kad atskirasis skundas gali būti duodamas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį. Išspręsdamas klausimą rezoliucija, teisėjas ant sprendžiamo dokumento užrašo, kaip jis išsprendžia nagrinėjamą klausimą. Kartu teisėjas nurodo savo vardą ir pavardę, rezoliucijos priėmimo datą ir pasirašo. Teisėjo rezoliucija neskundžiama (CPK 290 str. 5 d.). Klausimai, kurie šiame Kodekse numatytais atvejais sprendžiami teisėjo rezoliucija, taip pat gali būti išspręsti nutartimi(CPK 290 str. 6 d.). Tais atvejais, kai rezoliucija išspręstas procesinis klausimas užkertą kelią tolesnei bylos eigai, yra pripažįstama tokio procesinio veiksmo apskundimo galimybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76-421/2016).

4219.

43Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2018-11-26 teismo nutartimi (rezoliucija) priėmė atsakovės patikslintą priešieškinį. CPK 137 str., reglamentuojantis ieškinio (priešieškinio) priėmimo tvarką, nenumato galimybės atskiruoju skundu priešingai šaliai apskųsti teismo nutartį (rezoliuciją), kuria nutarta priimti patikslintą priešieškinį. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra jokio teisinio pagrindo manyti, kad priėmus patikslintą priešieškinį yra užkertamas kelias tolesnei bylos eigai, kadangi tokio procesinio veiksmo atlikimas, priešingai, negu nurodo apeliantas, nereiškia, jog jo nagrinėjamoje civilinėje byloje priimtas ieškinys nebus nagrinėjamas.

4420.

45Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamojoje nutartyje padaryta išvada, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-11-27 nutartis, kuria buvo nutarta civilinę bylą nagrinėti teismo posėdyje 2018-12-21 10.30 val. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmuose, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Šiuo atveju apeliantas teigdamas, kad teismo 2018-11-27 nutartis užkirto galimybę jo ieškinio reikalavimo nagrinėjimui 2018-12-13 dieną, neteisingai interpretuoja CPK 334 str. 1 d. 2 p. įtvirtintą nuostatą. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Kadangi nagrinėjamu atveju teismas atšaukė paskirtą teismo posėdį ir paskyrė naują teismo posėdžio datą, tokie teismo atlikti procesiniai veiksmai nelaikytini užkertančiais kelią proceso eigai.

4621.

47Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apelianto atskirąjį skundą dėl 2018-11-26 teismo nutarties (rezoliucijos) ir 2018-11-27 nutarties, teisingai taikė procesines teisės normas ir pagrįstai konstatavo, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo procesiniai sprendimai neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 1 p., 2 p., CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį atsisakyti priimti atskiruosius skundus, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

4822.

49Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi reikšmės sprendžiamam klausimui ir nedaro jokios įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.,

Nutarė

51apelianto (ieškovo) Z. Š. atskirojo skundo netenkinti.

52Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-11-26 rezoliucija priėmė S. J.... 5. 2.... 6. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018-11-27 nutartimi įvertinęs ieškovo... 7. 3.... 8. Ieškovas Z. Š. pateikė Vilniaus regiono apylinkės teismui atskirąjį... 9. 4.... 10. Ieškovas Vilniaus regiono apylinkės teismui taip pat pateikė atskirąjį... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi ieškovo... 14. 6.... 15. Teismas, skundžiamojoje nutartyje įvertinęs ieškovo Z. Š. procesinį... 16. 7.... 17. Teismas, įvertinęs Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018-11-27 nutartį,... 18. III. Atskirojo skundo argumentai... 19. 8.... 20. Apeliantas (ieškovas) Z. Š. prašė teismo panaikinti Vilniaus regiono... 21. 9.... 22. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad skundžiamojoje nutartyje teismas... 23. 10.... 24. Teigia, jog žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš civilinės bylos... 25. 11.... 26. Priešingai, negu nurodoma skundžiamojoje nutartyje, teismo 2018-11-27... 27. 12.... 28. Ieškovas nesutinka su teismo 2018-11-27 nutarties argumentais, kadangi... 29. 13.... 30. Nurodo, jog jei teismas teisėjos nušalinimo klausimą būtų išsprendęs... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai... 32. 14.... 33. Atskirasis skundas netenkintinas.... 34. 15.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 36. 16.... 37. Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija Vilniaus regiono apylinkės teismo... 38. 17.... 39. Pagal CPK 334 str. 1 d., pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti... 40. 18.... 41. Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais procesinius klausimus teisėjas... 42. 19.... 43. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2018-11-26 teismo nutartimi... 44. 20.... 45. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmosios instancijos... 46. 21.... 47. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog pirmosios instancijos... 48. 22.... 49. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako,... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 51. apelianto (ieškovo) Z. Š. atskirojo skundo netenkinti.... 52. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti...