Byla 2S-537-656/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (apeliantės) I. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų, civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) R. U. skundą dėl antstolio R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Naudingas plotas“, UAB „Gelvora“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, I. C..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja (skolininkė) R. U. pateikė skundą dėl antstolio R. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00299, kuriuo prašo panaikinti antstolio R. V. 2019-06-13 patvarkymą Nr. S-19-179-13640; 2019-07-18 patvarkymą Nr. S-19-179-17916 bei 2019-08-20 pranešimą Nr. 19-179-22417, bei įvykusias varžytynes pripažinti neteisėtomis, vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00299; priimti naujus patvarkymus dėl buto, esančio Vilniuje, ( - ) (toliau – ir Butas), varžytynių, vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00299.

72.

8Pareiškėja nurodė, kad antstoliui vykdant priverstinį skolos išieškojimą buvo areštuota jai nuosavybės teise priklausanti ½ dalis buto, esančio Vilniuje, ( - ). Antstolis, siekdamas nustatyti minėto buto vertę, priėmė patvarkymą dėl turto ekspertizės atlikimo. 2014-09-09 atlikus buto ekspertizę, buvo nustatyta, kad ½ minėto buto rinkos vertė sudaro 40547 Eur. Vykdomojoje byloje buvo skelbtos areštuotos ½ dalies minėto buto pirmosios ir antrosios varžytynes. Tačiau varžytynes paskelbtos neįvykusiomis, kadangi nedalyvavo ne vienas varžytynių dalyvis. 2018-12-12 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo išieškotojams ir skolininkei nurodė raštu pateikti nuomonę dėl areštuotos ½ dalies buto perkainavimo būtinybes. 2018-10-08 skolininkei atvykus pas antstolį, skolininkė pateikė sutikimą, kad dar 2014-09-09 ekspertizės metu nustatyta ½ buto dalies rinkos vertė 40547 Eur sumai, laikytina tinkama. 2018-10-17 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo nusprendė tęsti priverstinį skolos išieškojimą nustatant ½ buto kainą 40547 Eur sumai. 2019-05-10 antstolis priėmė patvarkymą ir paskelbė buto pardavimą iš pirmųjų turto varžytynių. 2019-06-13 antstolis priėmė patvarkymus dėl neįvykusių pirmųjų buto varžytynių bei dėl pasiūlymo perimti iš varžytynių neparduotą butą. 2019-07-18 antstolis priėmė patvarkymą ir paskelbė antrąsias minėto buto dalies varžytynes, šis patvarkymas jai buvo išsiųstas tik elektroniniu paštu. Vėliau paaiškėjo, kad 2019-08-20 baigėsi antrosios buto dalies varžytynės, kurios buvo laikomos įvykusiomis, kadangi varžytynių laimėtojas pasiūlė 24186,20 Eur buto įsigijimo kainą. 2019-08-20 antstolis nustatė terminą iki 2019-09-08 laimėtojui sumokėti likusią buto dalies kainą, tačiau ji apie tai nebuvo informuota. Pareiškėja nebuvo tinkamai informuota apie pasibaigusias buto pirmąsias bei vykstančias antrąsias varžytynes, o tai lėmė, kad ji prarado teisę pasinaudoti turimomis procesinėmis teisėmis. Kadangi antstolis neužtikrino realaus skolininkės informavimo apie neįvykusias pirmąsias varžytynes bei vykstančias antrąsias varžytynes, tai lėmė buto pardavimą už itin mažą kainą.

93.

10Antstolis R. V. 2019-09-11 patvarkymu skolininkės skundo netenkino. Antstolis pažymėjo, kad 2019-05-30 skolininkė R. U. pateikė antstoliui prašymą visus procesinius dokumentus siųsti elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. jos pateiktu el. paštu ( - ). Procesiniai dokumentai buvo siunčiami skolininkės nurodytu elektroninio pašto adresu, todėl skolininkės teiginys, jog ji nebuvo tinkamai informuota apie vykdymo veiksmus, yra nepagrįstas.

114.

12Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pateikė atsiliepimą į skundą, nurodė, kad palaiko antstolio patvarkyme nurodytus argumentus, prašė skundo netenkinti.

135.

14Suinteresuotas asmuo I. C. nurodė, jog palaiko pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų. Papildomai nurodė, jog minėtame bute ji gyvena su savo vaikais – nepilnamečiu sūnumi G. C. ir dukra M. C.. Šiame bute pati pareiškėja niekada negyveno, butas buvo įrengtas išimtinai suinteresuoto asmens I. C. lėšomis. Ginčo butas nėra nei padalintas, nei nustatyta naudojimosi juo tvarka, o tai reiškia, kad naujajam savininkui realizavus savo teisę gyventi jam priklausančioje buto dalyje, būtų pažeistos nepilnamečio vaiko teisės į normalias gyvenimo sąlygas.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjos R. U. skundą dėl antstolio R. V. veiksmų.

187.

19Teismas nurodė, kad pareiškėja prašydama atsižvelgti į tai, kad turtas yra netinkamai įkainotas, nei antstoliui, nei teismui, nagrinėjančiam bylą, nepateikė jokių įrodymų, susijusių su turto vertės nustatymu, patvirtinančių, kad turto vertė yra kita, nepateikė įrodymų, kad antstolis turtą pardavė du kartus pigiau nei rinkos kaina, nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą buto pardavimo kainą. Pradinė parduodamo iš antrųjų varžytynių turto kaina buvo nustatyta, vadovaujantis ½ dalies dviejų kambarių buto ekspertizės aktu Nr. E-14-09-09-LM43 bei CPK 722 str. 1 d. nuostatomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumą, atliekant turto įkainojimą ir nustatant turto vertę. Atmestini skundo argumentai, jog įstatymas antstoliui numato pareigą procesinius dokumentus siųsti registruotu paštu. Nagrinėjamoje byloje antstolis ėmėsi visų priemonių tinkamai įteikti procesinius dokumentus skolininkei ir įvykdyti vykdomąjį dokumentą.

208.

21Teismas taip pat nurodė, kad varžytynės buvo vykdomos dėl ½ dalies Buto, priklausančio skolininkei. Kai turtas parduodamas iš viešųjų varžytynių (varžytynių pradžia yra jų paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje momentas), bendraturtis neturi pirmenybinės teisės pirkti skolininkui priklausančio turto (CK 4.79 str. 1 d., 6.419 str. 1 d., 3 d., CPK 691 str. 1 d., 700 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-182-611/2018). Varžytynėse pardavus ½ dalį minėto buto, suinteresuotam asmeniui I. C. priklausanti ½ dalis išliks jos nuosavybė, todėl suinteresuoto asmens šeima nepraras gyvenamosios vietos. Tai, kad nėra nustatyta naudojimosi tvarka Butu, taip pat nėra pagrindas tenkinti skundo dėl antstolio veiksmų, kadangi suinteresuotas asmuo su naujuoju ½ dalies minėto buto savininku turės teisę nustatyti tokią tvarką.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

239.

24Suinteresuotas asmuo I. C. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir tenkinti pareiškėjos R. U. skundą dėl antstolio veiksmų.

25Atskirojo skundo argumentai:

2610.

27Skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas visiškai neatsižvelgė į I. C. atsiliepime nurodytus motyvus, jų nevertino. Taip pat neatsižvelgė į atsiliepime nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinėse bylose 3K-3-528/2008, Nr. 3K-3-549/2007, Nr. 3K-3-279-969/2019.

2811.

29Antstolis R. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Atsiliepimo argumentai:

3112.

32Pareiškėja I. C. atskirajame skunde nepateikia jokių įrodymų bei nenurodo aplinkybių, patvirtinančių, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog teismas nevertino ir neaptarė pareiškėjos atsiliepime nurodytų motyvų bei neatsižvelgė į atsiliepime nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Varžytynėse pardavus 1/2 dalį Buto, I. C. priklausanti ½ Buto dalis išliks jos nuosavybė, todėl suinteresuoto asmens šeima nepraras gyvenamosios vietos.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

3413.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3614.

37Atskiruoju skundu prašoma panaikinti skundžiamą nutartį ir patenkinti pareiškėjos skundą R. U. skundą dėl antstolio veiksmų, t. y. įvykusias varžytynes pripažinti neteisėtomis.

3815.

39CPK 602 straipsnyje numatyti atvejai, kada varžytynės gali būti pripažintos neteisėtomis. Kadangi atskirąjį skundą pateikė suinteresuotas asmuo, šioje byloje aktualus tik CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytas atvejis, kad varžytynės gali būti pripažintos neteisėtomis tada kai turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Dėl šios priežasties yra būtina išsiaiškinti ar 2019 m. rugpjūčio 20 d. įvykusios varžytynės pažeidė suinteresuoto asmens I. C. bei jos šeimos narių interesus.

4016.

41Apeliantė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ji nebuvo informuota apie įvyksiančias varžytynes ir tai yra vienas iš pagrindų pripažinti jas negaliojančiomis. Su tokiu apeliantės teiginiu teismas nesutinka.

4217.

43Apeliantė yra ½ Buto dalies savininkė. Kita ½ dalis Buto priklauso skolininkei R. U. Varžytynės buvo vykdomos dėl ½ Buto dalies, priklausančio skolininkei R. U.

4418.

45Pažymėtina, kad ginčas dėl Buto pardavimo tęsiasi jau gan ilgą laiką. Butas buvo apžiūrimas, atliekamos ekspertizės jo vertei nustatyti. Apie tai I. C. turėjo būti žinoma, nes ji turėjo sudaryti sąlygas apžiūrėti butą. Taigi, I. C. turėjo suprasti, kad areštuota Buto dalis gali būti parduota iš varžytynių. I. C. turėdama tam tikrą suinteresuotumą dėl Buto, galėjo domėtis vykdomosios bylos eiga, prašyti antstolio pateikti aktualią informaciją. Apeliantė nepateikė duomenų, kad ji pati siekė gauti informaciją apie vykdomosios bylos eigą, įskaitant varžytynių paskelbimą.

4619.

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-182-611/2018 yra nurodyta, kad bendraturtis neturi pirmenybinės teisės pirkti skolininkui priklausančio turto. Taigi, nors I. C. ir yra Buto bendraturtė, antstolis, jai nepranešdamas apie būsimas varžytynes, nepažeidė vykdymą reglamentuojančių teisės normų. Todėl vien tik tai, I. C. nebuvo pranešta apie varžytynes, negali būti pagrindu pripažinti varžytynes negaliojančiomis.

4820.

49Apeliantė nurodo, kad Buto pardavimas iš varžytynių pakenks jos nepilnamečio sūnaus interesams. Su šiuo teiginiu nesutiktina. Kaip jau minėta, varžytynėse buvo parduota ne apeliantei, o skolininkei R. U. priklausanti Buto dalis. Taigi, apeliantės teisinė padėtis nepasikeis, nes jos šeima ir toliau liks gyventi toje pačioje Buto dalyje. Kadangi nėra išieškoma iš apeliantės būsto ir nėra svarstoma dėl jos šeimos iškeldinimo, negalima teigti, kad kitos Buto dalies pardavimas pakenks apeliantės nepilnamečio vaiko interesams. Nors I. C. teigia, kad nėra nustatyta naudojimosi Butu tvarka, tačiau remiantis CK 4.81 straipsniu, taip bus galima atlikti su naujuoju ½ Buto dalies savininku. Be to, jeigu naujasis Buto dalies savininkas ketins parduoti jam priklausančio buto dalį, apeliantė turės teisę pirmenybės tvarka ją įsigyti (CK 4.79 straipsnio 1 dalis).

5021.

51Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į jos atsiliepime į R. U. skundą dėl antstolio veiksmų cituojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinėse bylose 3K-3-528/2008, Nr. 3K-3-549/2007, Nr. 3K-3-279-969/2019, tačiau šios ir minėtų bylų aplinkybės yra skirtingos., todėl nebuvo pagrindo jomis vadovautis. Be to, apeliantės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties byloje Nr. 3K-3-528/2008 citata nėra aktuali, nes klausimas dėl apeliantės įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu jau buvo išspręstas.

5222.

53Kadangi, kaip minėta, apeliantė, kaip Buto dalies savininkė, neturėjo pirmenybės prieš kitus asmenis varžytynėse įsigyti kitos Buto dalies, apeliantės cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2007 dėl išsiaiškinimo ar yra nėra kitų asmenų turinčių teisę į turtą, taip pat neaktuali.

5423.

55Apeliantės cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-279-969/2019 buvo sprendžiami kiti klausiamai nei šioje byloje, nes minėtoje byloje turėjo būti tiriamos aplinkybės kokios bus vaiko gyvenamosios sąlygos jeigu jis su motina turės išsikraustyti iš buto. Šioje byloje, kaip minėta, apeliantės su šeima nėra kraustoma iš Buto.

5624.

57Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo apeliantės cituojamomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis.

5825.

59Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog įvykusios varžytynės nepažeidė suinteresuoto asmens I. C. bei jos šeimos narių interesų, todėl ir nebuvo pagrindo pripažinti įvykusių varžytynių negaliojančiomis ir apskritai tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų.

6026.

61Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias vykdymo veiksmų atlikimą ir dėl to priėmė pagrįstą nutartį. Todėl atskirasis skundas atmestinas, ginčijama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

63Atskirąjį skundą atmesti.

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

65Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja (skolininkė) R. U. pateikė skundą dėl antstolio R. V. veiksmų... 7. 2.... 8. Pareiškėja nurodė, kad antstoliui vykdant priverstinį skolos išieškojimą... 9. 3.... 10. Antstolis R. V. 2019-09-11 patvarkymu skolininkės skundo netenkino. Antstolis... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 13. 5.... 14. Suinteresuotas asmuo I. C. nurodė, jog palaiko pareiškėjos skundą dėl... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 28 d. nutartimi atmetė... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad pareiškėja prašydama atsižvelgti į tai, kad turtas... 20. 8.... 21. Teismas taip pat nurodė, kad varžytynės buvo vykdomos dėl ½ dalies Buto,... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 23. 9.... 24. Suinteresuotas asmuo I. C. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 25. Atskirojo skundo argumentai:... 26. 10.... 27. Skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas visiškai... 28. 11.... 29. Antstolis R. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 30. Atsiliepimo argumentai:... 31. 12.... 32. Pareiškėja I. C. atskirajame skunde nepateikia jokių įrodymų bei nenurodo... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 34. 13.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. 14.... 37. Atskiruoju skundu prašoma panaikinti skundžiamą nutartį ir patenkinti... 38. 15.... 39. CPK 602 straipsnyje numatyti atvejai, kada varžytynės gali būti pripažintos... 40. 16.... 41. Apeliantė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ji nebuvo informuota apie... 42. 17.... 43. Apeliantė yra ½ Buto dalies savininkė. Kita ½ dalis Buto priklauso... 44. 18.... 45. Pažymėtina, kad ginčas dėl Buto pardavimo tęsiasi jau gan ilgą laiką.... 46. 19.... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartyje civilinėje... 48. 20.... 49. Apeliantė nurodo, kad Buto pardavimas iš varžytynių pakenks jos... 50. 21.... 51. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į jos... 52. 22.... 53. Kadangi, kaip minėta, apeliantė, kaip Buto dalies savininkė, neturėjo... 54. 23.... 55. Apeliantės cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje... 56. 24.... 57. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo apeliantės... 58. 25.... 59. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, jog įvykusios varžytynės... 60. 26.... 61. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 63. Atskirąjį skundą atmesti.... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį palikti... 65. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo....