Byla I-5093-815/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. A. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja J. A. (toliau – ir pareiškėjas) su 2014 m. spalio 16 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1–6).

52. Pareiškėja skunde nurodo, kad ji Lukiškių TI-K nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d. laikyta nežmoniškomis sąlygomis kamerose Nr. 407, Nr. 409, Nr. 412, Nr. 414, Nr. 415, Nr. 418, Nr. 419, Nr. 423 ir Nr. 424, pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnį. Pareiškėja skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Kamerų dydžiai (plotai) skiriasi, priklausomai nuo kameros dydžio pareiškėja gyveno su dar 3–7 asmenimis, vienam asmeniui tekdavo ne daigiau kaip 3 m2, o kameroje dar buvo stalas su suolu, spintelės, pritvirtintos prie sienos ir lovų. Kamerų langai stiklai nedideli, tamsinti, iš vidaus ir iš išorės yra grotos ir tinklelis; langas neplaunamas, jo negalima atidaryti. Kamerose veikė viena dieninė lempa, bet šviesa kiekvieną dieną buvo išjungiama nuo 9.30 val. iki 16.00 val. Kamerose rozetės yra žmogaus ūgio aukštyje, spintelės prikaltos prie sienos, tad verdant vandenį indą arba arbatinį reikia laikyti rankose.

72.2. Kamerose yra kriauklės, tačiau jos aprūdijusios, nėra jokių valymo priemonių, jas reikėjo pirkti pačioms nuteistosioms parduotuvėje. Buvo tik šaltas vanduo, karšto vandens nebuvo. Kamerose įrengti tualetai, nuo bendros kameros erdvės atskirti siena su durimis, unitazų nėra, yra tik skylė grindyse. Ventiliacijos jokios nebuvo, kai kuriose kamerose tualetas buvo priešingoje pusėje nuo lango, kuris prasiveria vos 0,5 cm.

82.3. Dušu galima buvo naudotis kartą per savaitę, penktadieniais, įvairiu laiku nuo 13.00 val. iki 21.00 val., priklausomai nuo to, kurioje kameroje tuo metu esama (į dušą vedama kameromis pagal eilę nuo 406 iki 426). Dušo kambaryje yra 3 purkštuvai, vienu metu jais naudojasi 3–5–8 asmenys, nes vesdavo į dušą iš karto visus kameroje buvusius asmenis, o maudytis galima buvo tik 15 min., į šį laiką įskaičiuojamas ir nusirengimas bei apsirengimas. Prieš dušą esančioje patalpoje nėra kur atsisėsti, kad galima būtų nusirengti / apsirengti.

92.4. Pareiškėja turi negalią (35 proc. darbingumas), vaikšto su ramentu, todėl negalėjo išeiti į pasivaikščiojimo kiemelį, nes reikėdavo nulipti nuo 3 aukšto į 2, po to į kiemelį geležiniais laiptais žemyn, o grįžtant reikėjo pakilti aukštyn, o laiptuose yra skylių, į kurias patenka pareiškėjos ramentas; be to, laipteliai žiemą ir po lietaus būna slidūs, apledėję.

102.5. Pareiškėja nurodo, kad pas gydytoją ar slaugytoją be pykčių ir skundų neįmanoma patekti. Koridoriuje yra metalinė dėžutė su užrašu „Med. dalis“, į ją dedami prašymai iškviesti pas gydytoją ar slaugytoją. Anksčiau prašymus išimdavo slaugytoja, o dabar išima kažkoks pareigūnas, kuris savo nuožiūra sprendžia, ar prašymą tenkinti. Pareiškėja daug kartų rašėsi chirurgo konsultacijai, tačiau kol neparašė skundo įstaigos direktoriui, pas chirurgą jos neiškvietė. Pareiškėjai keletą kartų kilo stiprūs stuburo skausmų priepuoliai, buvo iškviesta slaugytoja, kuri stovėjo priešais pareiškėją ir šaipėsi, kad negali padėti, nes neturi rakto nuo seifo, kuriame yra vaistai. Tik budinčiajai patvirtinus, kad pareiškėja neapsimeta, pareiškėjai buvo suleisti nuskausminamieji vaistai.

112.6. Pareiškėjos duktė buvo atnešusi patalynę, televizorių, DVD, tačiau perdavimo kambaryje minėti daiktai nebuvo priimti, nes pareiškėjos ir jos dukters pavardės skiriasi, o svetimi asmenys negali perduoti kalinamiesiems tokių daiktų. Pareigūnai net netikrino bylos, kurioje įrašyta, kokios yra abiejų pareiškėjos dukterų pavardės.

122.7. Pareiškėja, prieš vežant ją į teismą, buvo laikoma paskirstymo kambaryje sename pastate, kabinose, kur galima apsisukti vos vienam asmeniui, atsiremti į sieną negalima, nes sienos balina drabužius, sėdėti taip pat nepatogu, nes suolelis labai siauras, įmūrytas į sieną, o pareiškėja negali sėdėti ilgiau kaip pusę valandos.

132.8. Pasak pareiškėjos, nežmoniškos gyvenimo sąlygos, žeminančios žmogaus orumą, sukėlė jai didelius dvasinius skausmus, depresiją, dar labiau pablogėjo sveikata (negaunant gryno oro), todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatas pareiškėjai turi būti atlyginta neturtinė žala.

14II

15Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimai yra nepagrįsti, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 14–23).

161. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (toliau – ir įsakymas Nr. V-124) buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

172. Pareiškėja 2012 m. kovo 29 d. vakare, 2012 m. kovo 30 d. ryte, 2012 m. balandžio 19 d. vakare, 2012 m. balandžio 20 d. – 2012 m. balandžio 22 d., 2012 m. balandžio 23 d. ryte, 2012 m. balandžio 27 d. – 2013 m. gegužės 20 d., 2013 m. gegužės 29 d. vakare, 2013 m. gegužės 30 d. – 2013 m. liepos 16 d., 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. liepos 25 d. – 2013 m. rugpjūčio 25 d., 2013 m. rugsėjo 5 d. – 2013 m. spalio 13 d., 2013 m. spalio 21 d. – 2013 m. lapkričio 18 d. laikyta sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

18Pareiškėja 2012 m. kovo 30 d. – 2012 m. balandžio 19 d., 2013 m. gegužės 21 d. – 2013 m. gegužės 29 d., 2013 m. liepos 17 d. – 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d. – 2013 m. rugsėjo 5 d., 2013 m. spalio 14 d. – 2013 m. spalio 21 d. buvo išvykusi iš Lukiškių TI-K.

193. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

204. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti ir tardymo izoliatoriaus, ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29; pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą didžiausias leidžiamų laikyti nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (jų yra 87), bei nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po du). Nuo 2014 m. gegužės mėn. Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius įstaigoje neviršijamas.

215. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

22Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų, todėl kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos nevisiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

236. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras) visą laiką išduodami į kameras, taip pat į kameras išduodama kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna ir dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama; vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimą, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Lukiškių TI-K nuo 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Dezinfa“, kuri taip pat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

247. Dėl kamerų remonto

25Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, pagal turimus materialinius, finansinius ir darbo išteklius, taip pat gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų, ir pan., todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai tenka daryti pakartotinį remontą.

268. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

27Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas; sanitariniame mazge turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema; toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

289. Dėl ventiliacijos

29Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai pritaikyti vėdinimui, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

3010. Dėl judėjimo laisvės, pasivaikščiojimų

31P. S. vykdymo įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore. Pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji. Vedami pasivaikščioti suimtieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio reikalavimų. Pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakyme Nr. 1R-172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės) nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

32Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui, visada barstomi. Pasivaikščiojimo kiemelius valo kiemsargis. Pagal BVK 134 straipsnio 1 dalį, nemokant už darbą, nuteistieji gali būti įtraukti tik į pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo, taip pat į nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbus. Įstatymas tiksliai apibrėžia darbų, kuriuos nuteistieji privalo atlikti nemokamai, pobūdį, t. y.: pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo darbai; nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbai; tai specialaus pasirengimo nereikalaujantys darbai, kurie skirti nuolat prižiūrėti bei gerinti nuteistųjų buities ir kultūros sąlygas, todėl dalis nuteistųjų padeda tvarkyti Lukiškių TI-K teritoriją (taip pat ir pasivaikščiojimo kiemelius).

3311. Dėl laikino laikymo kamerų

34Laikino laikymo kameros – tai kameros, kuriose suimtieji (nuteistieji) laikomi ne ilgiau kaip 2 val. (t. y. laikinai:, prieš teismą, po teismo iki paskirstymo į gyvenamąsias kameras ir pan.). Šios laikino laikymo kamerų patalpos nėra didelės, kiekvienoje yra suolas, kur suimtieji (nuteistieji) gali atsisėsti. Kiekvieną dieną po darbo, laikino laikymo kameros sutvarkomos, jose surenkamos šiukšlės, patalpos išplaunamos. Tai atlieka ūkio aptarnavimo valytojas.

3512. Dėl išvedimo į dušą tvarkos

36Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. V. L. TI-K direktoriaus įsakymu „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lukiškių TI-K laikomiems asmenims vieną kartą per savaitę iki 15 min. suteikiama teisė nusiprausti duše ir tai atitinka higienos normų reikalavimus, todėl Lukiškių TI-K savo veiksmais laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų teisės nusiprausti duše nepažeidė.

3713. Pareiškėjos skundžiamu buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu dalis šio nurodyto kalinimo laikotarpio atitiko teisės aktų reikalavimus, tam tikrais laikotarpiais pareiškėjos nebuvo Lukiškių TI-K. P. skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjos skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjai, tokia įtaka sukėlė jai konkrečias neigiamas pasekmes.

38Pažymėtina, kad tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigimai išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjos patirti nepatogumai labiausiai sietini su jos pačios elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą.

3914. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjos skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjos nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė taikytina tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala – vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

40Pareiškėjos reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

41Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

42I

43Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

441. Pareiškėja J. A. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikoma šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjos skundą (b. l. 14–23); asmens įskaitos kortelę (b. l. 24–25)):

45– atvykusi į Lukiškių TI-K, 2012 m. kovo 29 d. buvo uždaryta į kamerą Nr. 407 (plotas – 29,97 m2); vakare kameroje buvo 2 asmenys;

46– 2012 m. kovo 30 d. perkelta į kamerą Nr. 420 (plotas – 17,34 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare pareiškėja išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau – ir LAVL);

47– 2012 m. balandžio 19 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 407 (plotas – 29,97 m2); kameroje vakare buvo 1 asmuo;

48– 2012 m. balandžio 20 d. perkelta į kamerą Nr. 409 (plotas – 38,33 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

49– 2012 m. balandžio 21 d. – 2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

50– 2012 m. balandžio 23 d. perkelta į kamerą Nr. 418 (plotas – 15,27 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 6 asmenys;

51– 2012 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 418 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

52– 2012 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 418 ryte buvo 6, vakare – 5 asmenys;

53– 2012 m. balandžio 26 d. kameroje Nr. 418 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

54– 2012 m. balandžio 27 d. perkelta į kamerą Nr. 409 (plotas – 38,33 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

55– 2012 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

56– 2012 m. balandžio 29 d. – 2012 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

57– 2012 m. gegužės 1 d. – 2012 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

58– 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

59– 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

60– 2012 m. gegužės 10 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

61– 2012 m. gegužės 11 d. – 2012 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

62– 2012 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

63– 2012 m. gegužės 15 d. – 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

64– 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

65– 2012 m. gegužės 22 d. perkelta į kamerą Nr. 414 (plotas – 14,30 m2); kameroje ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

66– 2012 m. gegužės 23 d. perkelta į kamerą Nr. 409 (plotas – 38,33 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

67– 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

68– 2012 m. gegužės 25 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

69– 2012 m. gegužės 26 d. – 2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

70– 2012 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

71– 2012 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;

72– 2012 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

73– 2012 m. birželio 1 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

74– 2012 m. birželio 2 d. – 2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

75– 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;

76– 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

77– 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

78– 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

79– 2012 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 8, vakare – 6 asmenys;

80– 2012 m. birželio 9 d. – 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

81– 2012 m. birželio 15 d. – 2012 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

82– 2012 m. birželio 22 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

83– 2012 m. birželio 23 d. – 2012 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

84– 2012 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

85– 2012 m. liepos 10 d. – 2012 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

86– 2012 m. liepos 13 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

87– 2012 m. liepos 14 d.- 2012 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

88– 2012 m. liepos 17 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 4 asmenys;

89– 2012 m. liepos 18 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

90– 2012 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

91– 2012 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 6 asmenys;

92– 2012 m. liepos 21 d. – 2012 m. liepos 22 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

93– 2012 m. liepos 23 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

94– 2012 m. liepos 24 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

95– 2012 m. liepos 25 d. – 2012 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

96– 2012 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 4 asmenys;

97– 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

98– 2012 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

99– 2012 m. rugpjūčio 21 d. – 2012 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

100– 2012 m. rugpjūčio 27 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

101– 2012 m. rugpjūčio 28 d. – 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

102– 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

103– 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

104– 2012 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5 asmenys, vakare – 1 asmuo;

105– 2012 m. rugsėjo 12 d. – 2012 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

106– 2012 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 5 asmenys;

107– 2012 m. rugsėjo 25 d. – 2012 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

108– 2012 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

109– 2012 m. spalio 4 d. – 2012 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

110– 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

111– 2012 m. spalio 10 d. – 2012 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

112– 2012 m. spalio 17 d. -2012 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

113– 2012 m. spalio 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

114– 2012 m. spalio 20 d. – 2012 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

115– 2012 m. spalio 23 d. – 2012 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

116– 2012 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 4 asmenys;

117– 2012 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

118– 2012 m. spalio 31 d. – 2012 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

119– 2012 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 3 asmenys;

120– 2012 m. lapkričio 14 d. – 2012 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

121– 2012 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

122– 2012 m. lapkričio 28 d. – 2012 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

123– 2012 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

124– 2012 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

125– 2012 m. gruodžio 5 d. – 2012 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

126– 2012 m. gruodžio 7 d. perkelta į kamerą Nr. 424 (plotas – 25,21 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

127– 2012 m. gruodžio 8 d. – 2012 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

128– 2012 m. gruodžio 11 d. perkelta į kamerą Nr. 425 (plotas – 32,16 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

129– 2012 m. gruodžio 12 d. perkelta į kamerą Nr. 419 (plotas – 17,13 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

130– 2012 m. gruodžio 13 d. – 2012 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

131– 2012 m. gruodžio 17 d. – 2013 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

132– 2013 m. sausio 2 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

133– 2013 m. sausio 3 d. – 2013 m. sausio 6 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

134– 2013 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

135– 2013 m. sausio 8 d. – 2013 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

136– 2013 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

137– 2013 m. sausio 30 d. – 2013 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

138– 2013 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

139– 2013 m. vasario 2 d. – 2013 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

140– 2013 m. vasario 8 d. perkelta į kamerą Nr. 423 (plotas – 32,33 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

141– 2013 m. vasario 9 d. perkelta į kamerą Nr. 424 (plotas – 25,21 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

142– 2013 m. vasario 10 d. – 2013 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

143– 2013 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

144– 2013 m. vasario 13 d. – 2013 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

145– 2013 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

146– 2013 m. kovo 9 d. – 2013 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

147– 2013 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

148– 2013 m. kovo 21 d. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

149– 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

150– 2013 m. kovo 27 d. – 2013 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

151– 2013 m. kovo 29 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

152– 2013 m. kovo 30 d. – 2013 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

153– 2013 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

154– 2013 m. balandžio 18 d. – 2013 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

155– 2013 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

156– 2013 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

157– 2013 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

158– 2013 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;

159– 2013 m. gegužės 3 d. – 2013 m. gegužės 12 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

160– 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

161– 2013 m. gegužės 14 d. – 2013 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

162– 2013 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

163– 2013 m. gegužės 17 d. – 2013 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

164– 2013 m. gegužės 21 d. išvyko į LAVL;

165– 2013 m. gegužės 29 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 407 (plotas – 29,97 m2); kameroje vakare buvo 1 asmuo;

166– 2013 m. gegužės 30 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2); kameroje ryte buvo 5, vakare – 7 asmenys;

167– 2013 m. gegužės 31 d. – 2013 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

168– 2013 m. birželio 3 d. – 2013 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

169– 2013 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

170– 2013 m. birželio 8 d. – 2013 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

171– 2013 m. birželio 10 d. – 2013 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

172– 2013 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 6 asmenys;

173– 2013 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

174– 2013 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

175– 2013 m. birželio 22 d. – 2013 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

176– 2013 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

177– 2013 m. birželio 28 d. – 2013 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

178– 2013 m. liepos 1 d. – 2013 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 415 buvo 6 asmenys;

179– 2013 m. liepos 17 d. išvyko į LAVL;

180– 2013 m. liepos 24 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 407 (plotas – 29,97 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

181– 2013 m. liepos 25 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2); kameroje buvo 5 asmenys;

182– 2013 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

183– 2013 m. liepos 27 d. – 2013 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 415 buvo 6 asmenys;

184– 2013 m. liepos 29 d. – 2013 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

185– 2013 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

186– 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;

187– 2013 m. rugpjūčio 3 d. – 2013 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

188– 2013 m. rugpjūčio 7 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;

189– 2013 m. rugpjūčio 8 d. – 2013 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

190– 2013 m. rugpjūčio 20 d. perkelta į kamerą Nr. 423 (plotas – 33,33 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

191– 2013 m. rugpjūčio 21 d. – 2013 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 423 buvo 5 asmenys;

192– 2013 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 423 buvo 4 asmenys;

193– 2013 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 423 buvo 3 asmenys;

194– 2013 m. rugpjūčio 26 d. išvyko į LAVL;

195– 2013 m. rugsėjo 5 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 407 (plotas – 29,97 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

196– 2013 m. rugsėjo 6 d. perkelta į kamerą Nr. 423 (plotas – 33,33 m2); kameroje buvo 5 asmenys;

197– 2013 m. rugsėjo 7 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d. kameroje Nr. 423 buvo 6 asmenys;

198– 2013 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 423 buvo 5 asmenys;

199– 2013 m. rugsėjo 10 d. – 2013 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 423 buvo 6 asmenys;

200– 2013 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 423 buvo 5 asmenys;

201– 2013 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 423 buvo 6 asmenys;

202– 2013 m. rugsėjo 19 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2); kameroje buvo 6 asmenys;

203– 2013 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

204– 2013 m. rugsėjo 21 d. – 2013 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

205– 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

206– 2013 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

207– 2013 m. rugsėjo 25 d. – 2013 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;

208– 2013 m. spalio 2 d. – 2013 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

209– 2013 m. spalio 5 d. – 2013 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

210– 2013 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

211– 2013 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

212– 2013 m. spalio 9 d. – 2013 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

213– 2013 m. spalio 12 d. – 2013 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

214– 2013 m. spalio 14 d. išvyko į LAVL;

215– 2013 m. spalio 21 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 412 (plotas – 17,34 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

216– 2013 m. spalio 22 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,97 m2); kameroje buvo 2 asmenys;

217– 2013 m. spalio 23 d. – 2013 m. spalio 25 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;

218– 2013 m. spalio 26 d. – 2013 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

219– 2013 m. spalio 29 d. – 2013 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

220– 2013 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

221– 2013 m. lapkričio 6 d. kameroje Nr. 415 buvo 6 asmenys;

222– 2013 m. lapkričio 7 d. – 2013 m. lapkričio 8 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

223– 2013 m. lapkričio 9 d. kameroje – 2013 m. lapkričio 10 d. Nr. 415 buvo 6 asmenys;

224– 2013 m. lapkričio 11 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

225– 2013 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;

226– 2013 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 415 buvo 6 asmenys;

227– 2013 m. lapkričio 14 d. – 2013 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;

228– 2013 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;

229– 2013 m. lapkričio 19 d. išvyko į Panevėžio pataisos namus per Šiaulių tardymo izoliatorių.

2302. Pareiškėja 2012 m. kovo 29 d. vakare, 2012 m. kovo 30 d. ryte, 2012 m. balandžio 19 d. vakare, 2012 m. balandžio 20 d. – 2012 m. balandžio 22 d., 2012 m. balandžio 23 d. ryte, 2012 m. balandžio 27 d. – 2013 m. gegužės 20 d., 2013 m. gegužės 29 d. vakare, 2013 m. gegužės 30 d. – 2013 m. liepos 16 d., 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. liepos 25 d. – 2013 m. rugpjūčio 25 d., 2013 m. rugsėjo 5 d. – 2013 m. spalio 13 d., 2013 m. spalio 21 d. – 2013 m. lapkričio 18 d. laikyta sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; 2012 m. kovo 30 d. – 2012 m. balandžio 19 d., 2013 m. gegužės 21 d. – 2013 m. gegužės 29 d., 2013 m. liepos 17 d. – 2013 m. liepos 24 d., 2013 m. rugpjūčio 26 d. – 2013 m. rugsėjo 5 d., 2013 m. spalio 14 d. – 2013 m. spalio 21 d. pareiškėja buvo išvykusi iš Lukiškių TI-K (atsiliepimas į pareiškėjos skundą (b. l. 14–23)).

2313. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytojas) (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 35)) 2012 m. sausio 3 d. sudarė sutartį Nr. 102 iki 2012 m. gruodžio 31 d., pagal kurią: vykdytojas įsipareigojo, be kita ko, savo lėšomis ir darbo jėga atlikti užsakovo šioje sutartyje nurodytų patalpų priežiūrą, siekdamas išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, juos naikinti (1.1 punktas), atlikti tyrimus, nustatydamas kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas), užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga užtikrinti jų naikinimą (4.1.2 punktas), užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai naikinti kenkėjus jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas); užsakovas įsipareigojo, be kita ko, apmokėti vykdytojui už atliktus darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas (1.1 punktas) (b. l. 31–34). 2012 m. sausio 3 d. sutartis Nr. 102 buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 36).

2324. R. L. TI-K Ūkio skyriaus 2014 m. lapkričio 3 d. pažyma Nr. 24-6436 „Dėl J. A. skundo“, visose kamerose, kuriose Lukiškių TI-K buvo apgyvendinta pareiškėja, yra sanitarinio mazgo patalpa su klozetu, ši patalpa atitverta nuo likusio kameros ploto ir padengta lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga, kamerose įrengtas praustuvas; visose kamerose yra natūralus vėdinimas per langą, stiklas languose skaidrus, kamerose taip pat yra (kamerose Nr. 412, Nr. 414 ir Nr. 415 pažymos surašymo metu buvo vykdomas remontas): po stalą, po du suolus, po lentyną maisto produktams laikyti (kamerose Nr. 407, Nr. 409, Nr. 418, Nr. 419, Nr. 420, Nr. 423, Nr. 424, Nr. 425); kameroje Nr. 420 yra 4 lovos, kameroje Nr. 418 – 5 lovos, kamerose Nr. 419, Nr. 423 ir Nr. 424 – po 7 lovas, kameroje Nr. 407 – 8 lovos, kameroje Nr. 425 – 9 lovos, kameroje Nr. 409 – 10 lovų; kameroje Nr. 420 yra 4 viršutinių drabužių pakabos, kameroje Nr. 418 – 6 viršutinių drabužių pakabos, kamerose Nr. 407, Nr. 419, Nr. 423 ir Nr. 424 – po 8 viršutinių drabužių pakabas, kamerose Nr. 409 ir Nr. 425 – po 10 viršutinių drabužių pakabų (b. l. 41).

233II

2341. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. A. skundą sprendžiama, ar Lukiškių TI-K ji buvo laikoma tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjos, jai laisvė nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d. buvo apribota, pažeidžiant galiojančius teisės aktus.

235Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra nustatyti, tačiau pabrėžtina, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes J. A. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d.

2362. Minėta, kad pareiškėja J. A. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, neturtinę žalą 300 000 Lt. Teismas vertina, kad tai yra neturtinė žala, nes realaus sveikatos sutrikimo pareiškėja visiškai nepagrindė, o iš esmės teigė, kad jai minėtas laisvės varžymas sukėlė didelius dvasinius skausmus, depresiją, dar labiau pablogėjo sveikata (negaunant gryno oro).

2372.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjos prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkinamas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

238Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

239„Lietuvos Respublikos K. T. yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. K. T. 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

240Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

241Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2422.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, J. A. nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d. būnant Lukiškių TI-K, buvo pažeidžiami įsakyme Nr. V-124 nustatyti reikalavimai, tačiau pabrėžtina, jog pareiškėja iš viso tik 4 paras buvo laikoma netinkamai, pažeidžiant įsakyme Nr. V-124 nustatytus kamerų ploto reikalavimus, taikomus vienam asmeniui. Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o Lukiškių TI-K motyvai, kad jis nekaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2432.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma, todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų lemti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjos kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jai įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

244Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, taip pat ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus T. T. (toliau – ir EŽTT), gindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

245Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą, dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

246Teismas pabrėžia, kad pareiškėjos apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad teismas neturi teisinio pagrindo konstatuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio pažeidimo, nes Lukiškių TI-K siekia užtikrinti laikomiems asmenims tvarką ir kaip įmanoma geresnes sąlygas (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į skundą (b. l. 14–23)), Lukiškių TI-K atliekamos kenkėjų kontrolės paslaugos: Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytojas) (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 35)) 2012 m. sausio 3 d. sudarė sutartį Nr. 102 iki 2012 m. gruodžio 31 d., pagal kurią: vykdytojas įsipareigojo, be kita ko, savo lėšomis ir darbo jėga atlikti užsakovo šioje sutartyje nurodytų patalpų priežiūrą, siekdamas išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, juos naikinti (1.1 punktas), atlikti tyrimus, nustatydamas kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas), užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga užtikrinti jų naikinimą (4.1.2 punktas), užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai naikinti kenkėjus jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas); užsakovas įsipareigojo, be kita ko, apmokėti vykdytojui už atliktus darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas (1.1 punktas) (b. l. 31–34). 2012 m. sausio 3 d. sutartis Nr. 102 buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 36). Akcentuotina, kad remiantis Lukiškių TI-K Ūkio skyriaus 2014 m. lapkričio 3 d. pažyma Nr. 24-6436 „Dėl J. A. skundo“, visose kamerose, kuriose Lukiškių TI-K buvo apgyvendinta pareiškėja, yra sanitarinio mazgo patalpa su klozetu, ši patalpa atitverta nuo likusio kameros ploto ir padengta lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga, kamerose įrengtas praustuvas; visose kamerose yra natūralus vėdinimas per langą, stiklas languose skaidrus, kamerose taip pat yra (kamerose Nr. 412, Nr. 414 ir Nr. 415 pažymos surašymo metu buvo vykdomas remontas): po stalą, po du suolus, po lentyną maisto produktams laikyti (kamerose Nr. 407, Nr. 409, Nr. 418, Nr. 419, Nr. 420, Nr. 423, Nr. 424, Nr. 425); kameroje Nr. 420 yra 4 lovos, kameroje Nr. 418 – 5 lovos, kamerose Nr. 419, Nr. 423 ir Nr. 424 – po 7 lovas, kameroje Nr. 407 – 8 lovos, kameroje Nr. 425 – 9 lovos, kameroje Nr. 409 – 10 lovų; kameroje Nr. 420 yra 4 viršutinių drabužių pakabos, kameroje Nr. 418 – 6 viršutinių drabužių pakabos, kamerose Nr. 407, Nr. 419, Nr. 423 ir Nr. 424 – po 8 viršutinių drabužių pakabas, kamerose Nr. 409 ir Nr. 425 – po 10 viršutinių drabužių pakabų (b. l. 41). Taip pat pabrėžtina, kad patiems nuteistiesiems, suimtiesiems asmenims išduodama kalcinuota soda kamerų, kriauklių ir unitazų valymui (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į skundą( b. l. 14–23)); taigi, patys nuteistieji, suimtieji turi valyti kameras, kriaukles ir unitazus.

247Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjos apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (4 paras pareiškėja Lukiškių TI-K buvo laikoma netinkamai), į tai, kad pareiškėjai reali žala sveikatai nepadaryta, į Lietuvoje pareiškėjos buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d. buvo 800 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2012 m. rugpjūčio 1 d. –2012 m. gruodžio 31 d. buvo 850 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjai padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 30 eurų, kuris priteistinas iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Y. pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1 100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 30 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjos uždarbiavimas.

2483. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau jų nedetalizuoja, nepagrindžia. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį tokios išlaidos turi būti apskaičiuotos ir pagrįstos, todėl teismas išaiškina pareiškėjai, kad ji prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame būtų bylinėjimosi išlaidos apskaičiuotos ir pagrįstos, turi pateikti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis), o šiame sprendime išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

249Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

250Pareiškėjos J. A. skundą tenkinti iš dalies.

251Priteisti pareiškėjai J. A., a. k. ( - ) iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 30 eurų (trisdešimties eurų) neturtinės žalos atlyginimo už 4 paras, praleistas dėl netinkamų laikymo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2013 m. lapkričio 18 d.

252Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

253Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja J. A. (toliau – ir pareiškėjas) su 2014 m. spalio 16 d.... 5. 2. Pareiškėja skunde nurodo, kad ji Lukiškių TI-K nuo 2012 m. kovo 29 d.... 6. 2.1. Kamerų dydžiai (plotai) skiriasi, priklausomai nuo kameros dydžio... 7. 2.2. Kamerose yra kriauklės, tačiau jos aprūdijusios, nėra jokių valymo... 8. 2.3. Dušu galima buvo naudotis kartą per savaitę, penktadieniais, įvairiu... 9. 2.4. Pareiškėja turi negalią (35 proc. darbingumas), vaikšto su ramentu,... 10. 2.5. Pareiškėja nurodo, kad pas gydytoją ar slaugytoją be pykčių ir... 11. 2.6. Pareiškėjos duktė buvo atnešusi patalynę, televizorių, DVD, tačiau... 12. 2.7. Pareiškėja, prieš vežant ją į teismą, buvo laikoma paskirstymo... 13. 2.8. Pasak pareiškėjos, nežmoniškos gyvenimo sąlygos, žeminančios... 14. II... 15. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 16. 1. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sveikatos... 17. 2. Pareiškėja 2012 m. kovo 29 d. vakare, 2012 m. kovo 30 d. ryte, 2012 m.... 18. Pareiškėja 2012 m. kovo 30 d. – 2012 m. balandžio 19 d., 2013 m. gegužės... 19. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti... 20. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti ir tardymo... 21. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 22. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 23. 6. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 24. 7. Dėl kamerų remonto... 25. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą,... 26. 8. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 27. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 28. 9. Dėl ventiliacijos... 29. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 30. 10. Dėl judėjimo laisvės, pasivaikščiojimų... 31. P. S. vykdymo įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau... 32. Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui, visada... 33. 11. Dėl laikino laikymo kamerų... 34. Laikino laikymo kameros – tai kameros, kuriose suimtieji (nuteistieji)... 35. 12. Dėl išvedimo į dušą tvarkos... 36. Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi... 37. 13. Pareiškėjos skundžiamu buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu dalis šio... 38. Pažymėtina, kad tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo,... 39. 14. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 40. Pareiškėjos reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip... 41. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 42. I... 43. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 44. 1. Pareiškėja J. A. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikoma... 45. – atvykusi į Lukiškių TI-K, 2012 m. kovo 29 d. buvo uždaryta į kamerą... 46. – 2012 m. kovo 30 d. perkelta į kamerą Nr. 420 (plotas – 17,34 m2);... 47. – 2012 m. balandžio 19 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr.... 48. – 2012 m. balandžio 20 d. perkelta į kamerą Nr. 409 (plotas – 38,33 m2);... 49. – 2012 m. balandžio 21 d. – 2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 409 ryte... 50. – 2012 m. balandžio 23 d. perkelta į kamerą Nr. 418 (plotas – 15,27 m2);... 51. – 2012 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 418 ryte buvo 6, vakare – 6... 52. – 2012 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 418 ryte buvo 6, vakare – 5... 53. – 2012 m. balandžio 26 d. kameroje Nr. 418 ryte buvo 5, vakare – 5... 54. – 2012 m. balandžio 27 d. perkelta į kamerą Nr. 409 (plotas – 38,33 m2);... 55. – 2012 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 4... 56. – 2012 m. balandžio 29 d. – 2012 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 409 ryte... 57. – 2012 m. gegužės 1 d. – 2012 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 409 ryte... 58. – 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 59. – 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 60. – 2012 m. gegužės 10 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 61. – 2012 m. gegužės 11 d. – 2012 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 409 ryte... 62. – 2012 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 63. – 2012 m. gegužės 15 d. – 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 409 ryte... 64. – 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 65. – 2012 m. gegužės 22 d. perkelta į kamerą Nr. 414 (plotas – 14,30 m2);... 66. – 2012 m. gegužės 23 d. perkelta į kamerą Nr. 409 (plotas – 38,33 m2);... 67. – 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;... 68. – 2012 m. gegužės 25 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 69. – 2012 m. gegužės 26 d. – 2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 409 ryte... 70. – 2012 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 71. – 2012 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;... 72. – 2012 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 73. – 2012 m. birželio 1 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 74. – 2012 m. birželio 2 d. – 2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 409 ryte... 75. – 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;... 76. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 77. – 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 78. – 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 79. – 2012 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 8, vakare – 6 asmenys;... 80. – 2012 m. birželio 9 d. – 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 409 ryte... 81. – 2012 m. birželio 15 d. – 2012 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 409 ryte... 82. – 2012 m. birželio 22 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 83. – 2012 m. birželio 23 d. – 2012 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo... 84. – 2012 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 85. – 2012 m. liepos 10 d. – 2012 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5,... 86. – 2012 m. liepos 13 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 87. – 2012 m. liepos 14 d.- 2012 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5,... 88. – 2012 m. liepos 17 d. kameroje Nr. 409 ryte buvo 5, vakare – 4 asmenys;... 89. – 2012 m. liepos 18 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2);... 90. – 2012 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 91. – 2012 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 6 asmenys;... 92. – 2012 m. liepos 21 d. – 2012 m. liepos 22 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6,... 93. – 2012 m. liepos 23 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 94. – 2012 m. liepos 24 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 95. – 2012 m. liepos 25 d. – 2012 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5,... 96. – 2012 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 4 asmenys;... 97. – 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 415... 98. – 2012 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5... 99. – 2012 m. rugpjūčio 21 d. – 2012 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 415... 100. – 2012 m. rugpjūčio 27 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5... 101. – 2012 m. rugpjūčio 28 d. – 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 415 ryte... 102. – 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 103. – 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo... 104. – 2012 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5 asmenys, vakare – 1... 105. – 2012 m. rugsėjo 12 d. – 2012 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 415 ryte... 106. – 2012 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 5... 107. – 2012 m. rugsėjo 25 d. – 2012 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo... 108. – 2012 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 109. – 2012 m. spalio 4 d. – 2012 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5,... 110. – 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 111. – 2012 m. spalio 10 d. – 2012 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6,... 112. – 2012 m. spalio 17 d. -2012 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5,... 113. – 2012 m. spalio 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 114. – 2012 m. spalio 20 d. – 2012 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6,... 115. – 2012 m. spalio 23 d. – 2012 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5,... 116. – 2012 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 4 asmenys;... 117. – 2012 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 118. – 2012 m. spalio 31 d. – 2012 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 415 ryte... 119. – 2012 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 3... 120. – 2012 m. lapkričio 14 d. – 2012 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 415 ryte... 121. – 2012 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 3, vakare – 4... 122. – 2012 m. lapkričio 28 d. – 2012 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 415 ryte... 123. – 2012 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 124. – 2012 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 125. – 2012 m. gruodžio 5 d. – 2012 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 415 ryte... 126. – 2012 m. gruodžio 7 d. perkelta į kamerą Nr. 424 (plotas – 25,21 m2);... 127. – 2012 m. gruodžio 8 d. – 2012 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 424 ryte... 128. – 2012 m. gruodžio 11 d. perkelta į kamerą Nr. 425 (plotas – 32,16 m2);... 129. – 2012 m. gruodžio 12 d. perkelta į kamerą Nr. 419 (plotas – 17,13 m2);... 130. – 2012 m. gruodžio 13 d. – 2012 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 419 ryte... 131. – 2012 m. gruodžio 17 d. – 2013 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo... 132. – 2013 m. sausio 2 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 133. – 2013 m. sausio 3 d. – 2013 m. sausio 6 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4,... 134. – 2013 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 135. – 2013 m. sausio 8 d. – 2013 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4,... 136. – 2013 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 137. – 2013 m. sausio 30 d. – 2013 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4,... 138. – 2013 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 139. – 2013 m. vasario 2 d. – 2013 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 419 ryte buvo 4,... 140. – 2013 m. vasario 8 d. perkelta į kamerą Nr. 423 (plotas – 32,33 m2);... 141. – 2013 m. vasario 9 d. perkelta į kamerą Nr. 424 (plotas – 25,21 m2);... 142. – 2013 m. vasario 10 d. – 2013 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo... 143. – 2013 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 144. – 2013 m. vasario 13 d. – 2013 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3,... 145. – 2013 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 146. – 2013 m. kovo 9 d. – 2013 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4,... 147. – 2013 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 148. – 2013 m. kovo 21 d. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4,... 149. – 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 150. – 2013 m. kovo 27 d. – 2013 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 424 ryte buvo 4,... 151. – 2013 m. kovo 29 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2);... 152. – 2013 m. kovo 30 d. – 2013 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo... 153. – 2013 m. balandžio 17 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5... 154. – 2013 m. balandžio 18 d. – 2013 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 415 ryte... 155. – 2013 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6... 156. – 2013 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 7... 157. – 2013 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;... 158. – 2013 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;... 159. – 2013 m. gegužės 3 d. – 2013 m. gegužės 12 d. kameroje Nr. 415 ryte... 160. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 161. – 2013 m. gegužės 14 d. – 2013 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 415 ryte... 162. – 2013 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;... 163. – 2013 m. gegužės 17 d. – 2013 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 415 ryte... 164. – 2013 m. gegužės 21 d. išvyko į LAVL;... 165. – 2013 m. gegužės 29 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr.... 166. – 2013 m. gegužės 30 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2);... 167. – 2013 m. gegužės 31 d. – 2013 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 415 ryte... 168. – 2013 m. birželio 3 d. – 2013 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 415 ryte... 169. – 2013 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 170. – 2013 m. birželio 8 d. – 2013 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 415 ryte... 171. – 2013 m. birželio 10 d. – 2013 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 415 ryte... 172. – 2013 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 4, vakare – 6 asmenys;... 173. – 2013 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 174. – 2013 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 175. – 2013 m. birželio 22 d. – 2013 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 415 ryte... 176. – 2013 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 415 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 177. – 2013 m. birželio 28 d. – 2013 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 415 ryte... 178. – 2013 m. liepos 1 d. – 2013 m. liepos 16 d. kameroje Nr. 415 buvo 6... 179. – 2013 m. liepos 17 d. išvyko į LAVL;... 180. – 2013 m. liepos 24 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 407... 181. – 2013 m. liepos 25 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2);... 182. – 2013 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;... 183. – 2013 m. liepos 27 d. – 2013 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 415 buvo 6... 184. – 2013 m. liepos 29 d. – 2013 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 415 buvo 5... 185. – 2013 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;... 186. – 2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 415 buvo... 187. – 2013 m. rugpjūčio 3 d. – 2013 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 415 buvo... 188. – 2013 m. rugpjūčio 7 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;... 189. – 2013 m. rugpjūčio 8 d. – 2013 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 415... 190. – 2013 m. rugpjūčio 20 d. perkelta į kamerą Nr. 423 (plotas – 33,33... 191. – 2013 m. rugpjūčio 21 d. – 2013 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 423... 192. – 2013 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 423 buvo 4 asmenys;... 193. – 2013 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 423 buvo 3 asmenys;... 194. – 2013 m. rugpjūčio 26 d. išvyko į LAVL;... 195. – 2013 m. rugsėjo 5 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 407... 196. – 2013 m. rugsėjo 6 d. perkelta į kamerą Nr. 423 (plotas – 33,33 m2);... 197. – 2013 m. rugsėjo 7 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d. kameroje Nr. 423 buvo 6... 198. – 2013 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 423 buvo 5 asmenys;... 199. – 2013 m. rugsėjo 10 d. – 2013 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 423 buvo 6... 200. – 2013 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 423 buvo 5 asmenys;... 201. – 2013 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 423 buvo 6 asmenys;... 202. – 2013 m. rugsėjo 19 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,20 m2);... 203. – 2013 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;... 204. – 2013 m. rugsėjo 21 d. – 2013 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 415 buvo 5... 205. – 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;... 206. – 2013 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;... 207. – 2013 m. rugsėjo 25 d. – 2013 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 415 buvo 3... 208. – 2013 m. spalio 2 d. – 2013 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 415 buvo 4... 209. – 2013 m. spalio 5 d. – 2013 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 415 buvo 5... 210. – 2013 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;... 211. – 2013 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;... 212. – 2013 m. spalio 9 d. – 2013 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 415 buvo 4... 213. – 2013 m. spalio 12 d. – 2013 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 415 buvo 5... 214. – 2013 m. spalio 14 d. išvyko į LAVL;... 215. – 2013 m. spalio 21 d. atvyko iš LAVL ir buvo uždaryta į kamerą Nr. 412... 216. – 2013 m. spalio 22 d. perkelta į kamerą Nr. 415 (plotas – 29,97 m2);... 217. – 2013 m. spalio 23 d. – 2013 m. spalio 25 d. kameroje Nr. 415 buvo 3... 218. – 2013 m. spalio 26 d. – 2013 m. spalio 28 d. kameroje Nr. 415 buvo 5... 219. – 2013 m. spalio 29 d. – 2013 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 415 buvo 4... 220. – 2013 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;... 221. – 2013 m. lapkričio 6 d. kameroje Nr. 415 buvo 6 asmenys;... 222. – 2013 m. lapkričio 7 d. – 2013 m. lapkričio 8 d. kameroje Nr. 415 buvo 5... 223. – 2013 m. lapkričio 9 d. kameroje – 2013 m. lapkričio 10 d. Nr. 415 buvo... 224. – 2013 m. lapkričio 11 d. kameroje Nr. 415 buvo 4 asmenys;... 225. – 2013 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 415 buvo 5 asmenys;... 226. – 2013 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 415 buvo 6 asmenys;... 227. – 2013 m. lapkričio 14 d. – 2013 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 415 buvo... 228. – 2013 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 415 buvo 3 asmenys;... 229. – 2013 m. lapkričio 19 d. išvyko į Panevėžio pataisos namus per... 230. 2. Pareiškėja 2012 m. kovo 29 d. vakare, 2012 m. kovo 30 d. ryte, 2012 m.... 231. 3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 232. 4. R. L. TI-K Ūkio skyriaus 2014 m. lapkričio 3 d. pažyma Nr. 24-6436... 233. II... 234. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. A. skundą... 235. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme... 236. 2. Minėta, kad pareiškėja J. A. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 237. 2.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjos... 238. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 239. „Lietuvos Respublikos K. T. yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė... 240. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 241. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 242. 2.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, J.... 243. 2.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 244. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 245. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 246. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjos apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 247. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjos apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 248. 3. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau jų... 249. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 250. Pareiškėjos J. A. skundą tenkinti iš dalies.... 251. Priteisti pareiškėjai J. A., a. k. ( - ) iš atsakovės Lietuvos valstybės,... 252. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 253. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...