Byla e2YT-8173-769/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui K. M., jo atstovui advokatui Česlovui Dainiui Kazlauskui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo K. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas K. M., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), po tėvo J. M., asmens kodas ( - ) mirties faktiškai priėmė tėvo palikimą jį valdydamas. Nurodė, kad iki tėvo J. M. mirties ( - ) jis gyveno kartu Klaipėdos kelių remonto statybos valdybai (vėliau pavadinimas pakeistas į Valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“) priklausančiame tarnybiniame bute, esančiame adresu ( - ); su tėvu vedė bendrą ūkį. Mirus J. M. jo palikimą: šaldytuvą „Snaigė“, spalvotą televizorių „Tauras“, radijo imtuvą „Spidola“, minkštų baldų komplektą „Jotulė“, spintą, dvigulę lovą, namų apyvokos daiktus ir kitą turtą, priėmė faktiškai jį valdydamas. Tėvas J. M. kito turto neturėjo, todėl pareiškėjas per įstatymo numatytą šešių mėnesių terminą į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos nesikreipė ir byla dėl J. M. turto paveldėjimo nebuvo užvesta. Pareiškime nurodyta, kad J. M. ( - ) sudarė santuoką su O. M.; pareiškėjo tėvų (J. M. ir O. M.) šeimoje buvo du vaikai: sūnus K. M. (gimė ( - )) ir sūnus A. M. (gimė ( - ), mirė ( - )) Mama O. M. mirė ( - ) 1999 m. gruodžio 23 d. Tauragės apskrities viršininkas priėmė sprendimą Nr. 77-296 dėl nuosavybės teisės tėvui J. M. (po mirties) atkūrimo į dalį žemės sklypo, kurio unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). Atkūrus nuosavybės teisę į Žemės sklypą, pareiškėjo teigimu, jis rūpinosi Žemės sklypo sutvarkymu,- 2003 m. kovo 20 d. su ūkininku A. M. pasirašė sutartį dėl Žemės sklypo sutvarkymo.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas K. M. paaiškino, kad mirus tėvui išsaugojo keletą tėvo asmeninių daiktų, nuotraukų albumus. Tėvo drabužius išmetė. Piniginių lėšų tėvas neturėjo, jį laidojo iš savo asmeninių lėšų. Nuosavybės teisė į žemę atkurta 2000 m. sausio 19 d.

8Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas advokatas Česlovas Dainius Kazlauskas palaikė pateiktą pareiškimą ir prašė jį tenkinti, nurodęs, kad pareiškėjas K. M. palikimą priėmė faktiškai jį valdydamas; K. M. ėmėsi aktyvių veiksmų tvarkydamas reikalus, susijusius su žeme, turtas iki šio laiko nėra pablogėjęs. Mirus pareiškėjo tėčiui patalpos buvo prižiūrimos ir tvarkomos pareiškėjo K. M. lėšomis.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą, prašė pareiškėjo K. M. pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad neprieštarauja, jog teismas nustatytų pareiškėjo prašomą juridinę reikšmę turintį faktą.

10Teismas konstatuoja:

11Pareiškimas tenkintinas.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas K. M., gim. ( - ), yra J. M. ir O. M. sūnus. Pareiškėjo tėvas J. M., a.k. ( - ) mirė ( - ), įrašas apie tai padarytas ( - ), įrašo Nr. 12, pareiškėjo motina O. M., mirė ( - ). Iš 2017 m. kovo 2 d. gyventojų registro pažymos nustatyta, kad J. M. turėjo du vaikus: pareiškėją K. M. ir A. M., gim. ( - ), ( - ) mirusį (e.b.l. 18). Iš Klaipėdos miesto 7- ojo notarų biuro 2017 m. vasario 2 d. išrašo Nr. SD-17 matyti, kad J. M. turto paveldėtojai į notarų biurą nesikreipė ir jokių dokumentų nepateikė, paveldėjimo byla Notarų biure nėra vedama (e.b.l. 19).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad palikimas atsirado 1994 metais. Pagal tuo metu galiojusio 1964 m. CK 587 str. nuostatas, palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti. Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (CK 587 str. 2d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad asmuo, grindžiantis savo reikalavimus palikimo priėmimu, faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo ( LAT 2001-01-08 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-7/2001, LAT 2001-04-18 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-442/2001). Pareiškėjas nurodė, kad po tėvo mirties jis perėmė tėvo asmeninius daiktus, rūpinosi visu butu, mokėjo mokesčius, ėmėsi aktyvių veiksmų tvarkydamas su žeme susijusius klausimus. 2017 m. rugpjūčio 25 d. L. M. ir O. M. pateikė pareiškimus teismui, kur nurodė, kad A. M. žmonai ir jo sūnui yra žinoma apie nagrinėjamą bylą; jie neturi jokių pretenzijų į turėtą J. M. turtą ir jiems yra žinomos atsisakymo nuo palikimo pasekmės (e.b.l. 97, 100). Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. B., J. J. ir N. J. patvirtino faktą, kad pareiškėjas K. M. su tėvu gyveno kartu, savo tėvu J. M. rūpinosi, pareiškėjas savo tėvą rėmė materialiai. Visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėjas K. M. mirus tėvui J. M. perėmė jam priklausiusį turtą, juo naudojasi, jį prižiūri ir valdo, todėl paveldėjimo tikslu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas K. M., a. k. ( - ) priėmė palikimą po tėvo J. M., a. k. ( - ) mirties pradėdamas jo turtą faktiškai valdyti.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas K. M., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ), po tėvo J. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), priėmė tėvo palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai