Byla 2A-1236-467/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės (pranešėja), kolegijos teisėjų

2Liudos Uckienės, Alvydo Barkausko,

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo F. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo F. B. (F. B.) ieškinį atsakovėms D. J. ir V. D. dėl turtinės žalos atlyginimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas F. B. 2009 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė priteisti solidariai iš atsakovių D. J. ir V. D. ieškovui padarytus 4930 Lt nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2007 m. vasario 28 d. vandeniu buvo užlietas ieškovo butas, esantis ( - ), Vilniuje. Butas buvo užlietas dėl atsakovių – ieškovo kaimynių, gyvenančių virš ieškovo buto, kaltės. Dėl to ieškovas patyrė žalą: užsidegė elektros laidai, sudegė šaldytuvas, drabužių kabykla ir joje kabėję rūbai (paltas striukė, džinsai), sugadintos buto sienos, lubos, aprūko buto durys. Butą apžiūrėję 530-sios DNSB pirmininkė J. R. ir gretimų butų gyventojai M. M. ir A. V. surašė aktą, kuriame pažymėjo, jog bute jautėsi drėgmės kvapas, siena koridoriuje nuo lubų buvo sudrėkusi, taip pat matėsi vandens nutekėjimo žymės. Po buto užliejimo ieškovas buvo priverstas pirkti naują šaldytuvą bei buto remontui reikalingas medžiagas (laidus, rozetes, patronus, jungiklius, dažus, tinką, glaistus, tapetus ir kt.), kurios jam kainavo 1698 Lt. Buto remonto darbai kainavo 2200 Lt. Be to buvo sugadinti ant sienos kabyklos kabėję drabužiai, kuriuos ieškovas vertino 750 Lt.

6Atsakovė D. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovo buto apžiūros aktas surašytas 2009 m. balandžio 7 d., t.y. daugiau kaip po dvejų metų nuo ieškovo nurodytos buto užliejimo datos. Tą dieną atsakovės bute vandentiekio ar kanalizacijos tinklų gedimo nebuvo, ieškovas į ją su reikalavimu atlyginti kokius nors nuostolius nesikreipė. Faktas, kad dėl užliejimo sudegė ieškovo šaldytuvas, yra nurodytas tik iš jo žodžių. Ieškinyje nurodytas faktas dėl kilusio gaisro, dėl ko sudegė kabykla ir joje esantys drabužiai, niekur nėra užfiksuotas, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nebuvo kviesta. Ieškovas teismui nepateikė nei medžiagų pirkimo kvitų, nei remonto darbų apmokėjimo dokumentų, nei neva sudegusių rūbų pirkimo kvitų. Taip pat neįrodyta, kad ieškovo šaldytuvas sugedo dėl atsakovės kaltės. Be to atsakovės buto numeris yra 7/1, o ieškovo – 1/2, dėl ko ji nėra ieškovo kaimynė iš viršaus, kaip teigiama ieškinyje.

7Atsakovė V. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, jog kaip rašytinį įrodymą buto užpylimo faktui patvirtinti, ieškovas pateikė 530-osios DNSB pirmininkės J. R., dalyvaujant dviems to namo gyventojams, surašytą apžiūros aktą, kuriame nurodoma, kad bute jautėsi drėgmės kvapas, siena sudrėkusi, matėsi vandens nutekėjimo žymės. Akte rašoma, kad F. B. teigimu, taip pat sugedo čia stovintis šaldytuvas, nes į rozetę pateko vanduo. Toliau akte rašoma, jog akivaizdu, kad butas buvo užlietas kaimynų iš antro aukšto. Tačiau šis aktas buvo surašytas tik 2009 m. balandžio 7 d., t.y. praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo galimo buto užpylimo. Nors akte nurodoma, kad butas neva buvo apžiūrėtas 2007 m. kovo mėn., tačiau nenurodyta motyvų, kodėl tada nebuvo surašytas aktas. Nei bendrijos pirmininkė su to namo gyventojais, nei pats ieškovas nesiaiškino su antro aukšto gyventojais apie buto užpylimo priežastis. Kad ieškovo buto užpylimo priežasčių nebuvo aiškintasi, teisme patvirtino ir atsakovė D. J.. Ji paaiškino, kad po jos butu yra ne ieškovo butas, o laiptinės fojė. Tai patvirtina ir byloje esantys namo pirmojo ir antrojo aukštų planai. Ieškovas nepateikė teismui jokių dokumentų apie statybinių medžiagų pirkimą bei mokėjimą už atliktą buto remontą. Šaldytuvas buvo nupirktas beveik po trijų mėnesių nuo ieškovo nurodytos buto užpylimo dienos. Apžiūros aktą surašiusi komisija įrašą apie šaldytuvo sugadinimą padarė tik iš paties ieškovo žodžių. Įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius dokumentus ir visų kitų aplinkybių visumą, teismas laikė, kad nėra teisinio pagrindo ieškinio tenkinimui.

9Apeliaciniu skundu ieškovas F. B. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog pagal CPK 177 straipsnį ieškinio reikalavimai gali būti įrodinėjami įvairiais būdais. Vadovaudamasis šiomis įstatymo nuostatomis ieškovas prašė teismą iškviesti į teismą asmenis ir juos apklausti liudytojais, kuriems visos minėtos aplinkybės yra gerai žinomos (J. R., M. M. ir A. V.). Šie asmenys net du kartus buvo atvykę į teismo posėdį, tačiau teisėja pareiškė, kad jų apklausa nėra būtina. Ieškovas su tuo sutiko, nes manė, kad ir taip įrodymų pakanka. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jų nepakako. Teismo sprendime rašoma, kad neaišku, dėl ko buto apžiūros aktas buvo sustatytas praėjus dvejiems metams po įvykio. Tačiau į šį klausimą gali būti duotas atsakymas tik ištyrus tuo klausimu visus įrodymus, tame tarpe ir minėtų asmenų parodymus, kurie būtų parodę, dėl ko nebuvo sustatytas aktas buto apžiūros metu. Tačiau minėti asmenys liudytojais apklausti nebuvo, todėl ši aplinkybė ir nebuvo ištirta. Kad ieškovas bandė su atsakovėmis išsiaiškinti buto užliejimo aplinkybes, gali patvirtinti ir liudytojas A. V., tačiau jis irgi liko neapklaustas. Teismas sprendime nurodė, kad nėra pakankamai įrodymų, jog atsakovių butas yra virš ieškovo buto. Tačiau ir šios aplinkybės gali būti patikslintos su minėtų liudytojų, kurie sustatė apžiūros aktą, parodymų pagalba. Ieškovas kvitų, kurie jam buvo duoti įsigyjant statybines medžiagas, neišsaugojo, o remonto darbai buvo daromi privačiai. Šaldytuvą ieškovas įsigijo ne po trijų mėnesių, kaip sprendime nurodė teismas, bet po penkių dienų po įvykio, ką patvirtina šaldytuvo garantinio talono kopija.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė D. J. prašo apeliacinį skundą atmesti, sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė pateikė į bylą įrodymus - 530-osios DNSB, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, UAB „Avarija“ raštus, kurie patvirtina, kad jokių vandentiekio, kanalizacijos avarijų arba gaisro ieškovo nurodytą datą užfiksuota nebuvo. Ieškovas šių įrodymų neginčijo. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė nei paties įvykio fakto, nei atsakovės neteisėtų veiksmų. Ieškovas nepateikė nė vieno įrodymo, kuris patvirtintų jo nurodytų nuostolių dydį - nei medžiagų pirkimo kvitų, nei remonto darbų apmokėjimo dokumentų, nei neva sudegusių rūbų pirkimo kvitų, nei kitų dokumentų, pagrindžiančių jo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Tuo pačiu teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog jo buvęs šaldytuvas sugedo dėl atsakovės kaltės, dėl ko jo prašymas dėl naujo šaldytuvo įsigijimo kainos kompensavimo negali būti tenkinamas. Ieškovo su apeliaciniu skundu papildomai pateiktas įrodymas dėl šaldytuvo pirkimo datos, jokiais būdais nepaneigia teismo padarytos išvados. Ieškovas teigia, kad teismas neištyrė visų jo pateiktų įrodymų, o būtent - neapklausė liudytojų J. R., M. M. ir A. V.. Ieškovas nurodo, kad šie asmenys buvo net du kartus atvykę į teismą, tačiau kaip liudytojai apklausti nebuvo, o teismas pareiškė, kad jų apklausa byloje nėra būtina. Toks ieškovo teiginys visiškai neatitinka faktinės situacijos. Tuo metu, kai į teismą buvo atvykę ieškovo liudytojai, vyko parengiamieji teismo posėdžiai, dėl ko teismas neturėjo teisės jų apklausti, nes būtų pažeisti civilinio proceso principai. Į bylos nagrinėjimą iš esmės ieškovo liudytojai neatvyko, nors ir buvo tinkamai įspėti apie posėdžio vietą ir laiką šaukimais. Teismas aiškinosi su ieškovu, ar dėl liudytojų neatvykimo jis reiškia reikalavimą dėl teismo posėdžio atidėjimo, tačiau ieškovas tokio reikalavimo nepareiškė ir prašė bylą nagrinėti iš esmės. Jokiais būdais teismas nebuvo pareiškęs, kad liudytojų apklausa byloje nėra būtina. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo konstatuoti, kad teismas pažeidė ieškovo teises ir interesus. Ieškovas teigia, kad teismas pažeidė CPK 179 straipsnio 1 dalies nuostatas, tačiau teismas ne kartą tiek parengiamųjų posėdžių metu, tiek nagrinėdamas bylą iš esmės, siūlė ieškovui pateikti papildomus įrodymus. Tuo pačiu teismas siūlė ieškovui pateikti papildomus įrodymus dėl jo buto užpylimo fakto. Teismas tinkamai įgyvendino savo pareigą, tačiau ieškovas nepateikė visų būtinų įrodymų, ir teismas priėmė sprendimą vadovaudamasis turima medžiaga.

11Atsakovė V. D. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo F. B. apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo skundžiama teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti.

14Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 str. 4 d., 6.246 str.). Nagrinėjamoje byloje ieškovas F. B. prašė teismo priteisti iš atsakovių žalos atlyginimą, kurią jis patyrė dėl atsakovių – ieškovių kaimynių iš viršutinio aukšto, kaltės įvykusio ieškovo buto užliejimo 2007 m. vasario 28 d. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė kaip neįrodytą, konstatavęs, jog ieškovo pateiktas apžiūros aktas, kuriame nurodyta, jog ieškovo butas 2007 m. vasario 28 d. buvo užlietas kaimynų iš antro aukšto, buvo surašytas tik po dvejų metų 2009 m. balandžio 7 d., kad po atsakovės D. J. butu yra laiptinės fojė, o ne ieškovo butas, be to ieškovas nepateikė įrodymų nei apie statybinių medžiagų pirkimą, nei apie apmokėjimą už atliktą buto remontą, o šaldytuvas buvo nupirktas tik po 3 mėnesių nuo ieškovo nurodytos buto užpylimo dienos. Ieškovas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka, apeliaciniame skunde iš esmės keldamas netinkamo įrodymų vertinimo klausimą. Tačiau tokie apelianto motyvai atmestini.

15Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų įrodymų ir aplinkybių, kaip tai numato CPK 185 straipsnio 1 dalis, ir dėl to priėjo klaidingų išvadų, t.y. nepagrįstai ir neteisėtai neapklausė liudytojų, kurie būtų patvirtinę ieškovo buto užpylimo faktą, paaiškinę, kodėl aktas buvo surašytas tik po dvejų metų po užpylimo, taip pat patvirtinę, kad atsakovių butai yra virš ieškovo buto. Tačiau apelianto teiginys, kad teismas atsisakė apklausti ieškovo liudytojais kviečiamus asmenis, neatitinka bylos duomenų, kurie tvirtina, jog ieškovo liudytojai į 2011 m. sausio 20 d. vykusį teismo posėdį neatvyko, nors jiems šaukimai ir buvo įteikti, todėl jų teismas ir negalėjo apklausti. Ieškovo liudytojai buvo atvykę tik į parengiamąjį teismo posėdį, tačiau parengiamajame teismo posėdyje liudytojai nėra apklausiami, kadangi tokiu atveju jų parodymai negalėtų būti įrodymais byloje. Pats ieškovas sutiko, kad byla būtų nagrinėjama iš esmės, neatvykus jo iniciatyva kviestiems liudytojams. Todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovo liudytojai nebuvo apklausti dėl teismo kaltės, ką nurodo ieškovas apeliaciniame skunde.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo ieškinio reikalavimus įrodinėjo: 530-osios DNSB pirmininkės ir poros gyventojų pasirašytu 2009 m. balandžio 7 d. apžiūros aktu, kuriame nurodyta, jog, 2007 m. kovo mėnesį apžiūrint ieškovo butą, buvo akivaizdu, jog butas buvo užlietas kaimynų iš antro aukšto, o buto savininkui buvo padaryta materialinė žala (b.l. 6); Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato prevencijos skyriaus 2009 m. sausio 29 d. raštu, iš kurio matyti, kad su piliete A.A. R. įvyko prevencinis pokalbis, kurio metu ji buvo įspėta dėl atsakomybės pagal ATPK 183 straipsnį (b.l. 7); lizingo sutartimi, iš kurios matyti, jog ieškovas 2007 m. kovo 3 d. pirko šaldytuvą (b.l. 8); pirkimo-pardavimo sutartimi, iš kurios matyti, jog ieškovas 1997 m. kovo 21 d. įsigijo butą ( - ), Vilniuje (b.l. 9); kartu su apeliaciniu skundu pateiktu šaldytuvo garantiniu talonu (b.l. 109); taip pat teikė savo paaiškinimus procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu. Atsakovė D. J. savo atsikirtimus į ieškinį grindė: Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2009 m. gruodžio 28 d. pažyma, kad duomenų apie gaisrą 2007 m. vasario 28 d. adresu ( - ), Vilniuje, nėra (b.l. 33); UAB „Avarija“ 2009 m. lapkričio 26 d. pažyma, kad atsakovę dominančios informacijos neturi, nes sunaikintas registracijos žurnalas (b.l. 34); 530-osios DNSB 2009 m. gruodžio 2 d. raštu, kad name ( - ), Vilniuje, 2007 m. vasario 28 d. vandens nuotekų šalinimo sistemos avarija neužfiksuota, sąskaita iš avarinės tarnybos negauta, bendrijos buhalterija apie mokėjimą avarinei tarnybai duomenų neturi (b.l. 35); išrašu iš duomenų knygos (b.l. 36); Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, iš kurių matyti buto ( - ), Vilniuje savininkas Vilniaus miesto savivaldybė (b.l. 64-65), dokumentais, kurių pagrindu šiame bute gyvena atsakovė D. J. (b.l. 66-69); Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, iš kurių matyti, jog buto ( - ), Vilniuje savininkas yra A.I. R. (b.l.70-73); buto ( - ), Vilniuje vidaus plotų eksplikacija ir planu (b.l. 75-76); Šnipiškių seniūno 2009-02-03 įsakymu, kuriuo suteiktas atsakovės butui numeris 7A (b.l. 78); taip pat teikė savo paaiškinimus teismo posėdžio metu bei procesiniuose dokumentuose. Be to byloje yra pateikti pastato, kuriame yra ieškovo ir atsakovių butas, planai (b.l. 31). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo ir atsakovės į bylą pateiktų įrodymų analizė neleidžia daryti išvados, jog ieškovo butas 2007 m. vasario 28 d. tikrai buvo užlietas vandeniu, o net ir laikant, kad užliejimas buvo, byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad už tai būtų atsakingos atsakovės.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006; 2006-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-398/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-427/2008; kt.).

18Teisėjų kolegijos vertinimu, 530-osios DNSB pirmininkės ir gyventojų pasirašytas 2009 m. balandžio 7 d. apžiūros aktas nėra pakankamas konstatuoti, jog 2007 m. vasario 28 d. buvo užlietas ieškovo butas, kadangi šis aktas surašytas ne po įvykio, o maždaug po dvejų metų nuo ieškovo nurodytos buto užliejimo datos. Nors akte nurodoma, kad butas buvo apžiūrėtas 2007 m. kovo mėn., tačiau nenurodyta motyvų, kodėl tada nebuvo surašytas aktas. Atsakovės į bylą pateikti dokumentai - Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2009 m. gruodžio 28 d. pažyma (b.l. 33), 530-osios DNSB 2009 m. gruodžio 2 d. raštas (b.l. 35), paneigia 2007 m. vasario 28 d. avarijos ar gaisro name ( - ), Vilniuje faktą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas byloje objektyviai neįrodė, jog 2007 m. vasario 28 d. jo butas buvo užlietas vandeniu.

19Be to ieškovas taip pat neįrodė ir atsakovių kaltės, net ir darant prielaidą, kad 2007 m. vasario 28 d. ieškovo butas buvo užlietas. Aplinkybė, kad virš ieškovo buto yra atsakovėms priklausančios bendros patalpos – vonia, tualetas ir sanitarinis mazgas, pati savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad būtent dėl atsakovių kaltės ir buvo užlietas ieškovo butas. Jokių kitų įrodymų savo teiginiams pagrįsti ieškovas nepateikė. Tuo tarpu atsakovė D. J. pirmosios instancijos teisme nuosekliai tvirtino, jog namas, kuriame yra ieškovo ir atsakovių butai, yra labai senas, jo vamzdynai ir kiti inžineriniai įregimai yra labai seni, avarinės būklės, dėl to ieškovo buto užliejimas vandeniu galėjo įvykti ir dėl senos santechnikos. Atsakovas šiems atsakovės argumentams paneigti nepateikė jokių prieštaravimų ir įrodymų.

20Nors apeliantas iš esmės teisingai apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendime konstatavo, kad ieškovas šaldytuvą nusipirko tik po trijų mėnesių nuo ieškovo nurodytos buto užpylimo dienos, kadangi ieškovo pateikti duomenys patvirtina, kad jis pirmą įmoką už šaldytuvą įmokėjo 2007 m. kovo 3 d. (b.l. 8), tačiau aplinkybė, kad ieškovas 2007 m. kovo 3 d. nusipirko naują šaldytuvą, nepatvirtina, kad senas ieškovo šaldytuvas sugedo, o jei ir sugedo, tai kad dėl atsakovių kaltės. Aplinkybėms, kad po 2007 m. vasario 28 d. užliejimo ieškovas atliko buto remontą, tam pirko statybines medžiagas, pagrįsti ieškovas apskritai nepateikė nė vieno įrodymo. Į bylą pateiktas 530-osios DNSB 2012 m. rugpjūčio 12 d. apžiūros aktas ir kiti įrodymai (b.l. 123-125) dėl ieškovo buto užliejimo nėra susiję su nagrinėjama byla, todėl taip pat nepatvirtina nei fakto, kad 2007 m. vasario 28 d. buvo užpiltas ieškovo butas, nei fakto, kad už tai būtų atsakingos atsakovės.

21Prievolė atlyginti turtinę žalą atsakovui kyla konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t.y. jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai; yra padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala; yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; žalą padaręs asmuo yra kaltas. Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė nė vienos iš deliktinės atsakomybės sąlygų, dėl to atsakovėms deliktinė atsakomybė negali kilti. Tą patį konstatavo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, todėl šis sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, naikinti ar jo keisti nėra pagrindo.

22Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

23Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas įvertino įrodymus ir teisingai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

24Atmetus apeliacinį skundą, atsakovei iš ieškovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.) - 600 Lt (b.l. 126-127).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti atsakovei D. J. iš ieškovo F. B. 600 Lt (šešis šimtus litų) advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Liudos Uckienės, Alvydo Barkausko,... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo F. B. apeliacinį... 4. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovas F. B. 2009 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovė D. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į... 7. Atsakovė V. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas F. B. prašo sprendimą panaikinti ir priimti... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė D. J. prašo apeliacinį skundą... 11. Atsakovė V. D. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl... 15. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų įrodymų ir... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas savo ieškinio reikalavimus įrodinėjo:... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 18. Teisėjų kolegijos vertinimu, 530-osios DNSB pirmininkės ir gyventojų... 19. Be to ieškovas taip pat neįrodė ir atsakovių kaltės, net ir darant... 20. Nors apeliantas iš esmės teisingai apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios... 21. Prievolė atlyginti turtinę žalą atsakovui kyla konstatavus, kad yra visos... 22. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 23. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 24. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovei iš ieškovo priteistinos ieškovės... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 3 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti atsakovei D. J. iš ieškovo F. B. 600 Lt (šešis šimtus litų)...