Byla e2-1053-370/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Apollo Electronics Sp. z o. o. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-1383-781/2015 pagal ieškovų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC RETAIL SYSTEMS“, R. V., E. M. ir T. P. (T. P.) ieškinį atsakovams Apollo Electronics Sp. z o. o. ir notarui D. P. dėl vykdomojo rašto panaikinimo, vekselio ir laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais bei atsakovo Apollo Electronics Sp. z o. o. priešieškinį ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys: V. S., Allianz Global Corporate & Specialty AG.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nagrinėjamu atveju sprendžiamas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos pagal ieškovų BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“, R. V., E. M. ir T. P. ieškinį atsakovams Apollo Electronics Sp. z o. o. ir notarui D. P. dėl vykdomojo rašto panaikinimo, vekselio ir laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais bei atsakovo Apollo Electronics Sp. z o. o. priešieškinį ieškovui BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu sustabdymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 19 d. nutartimi sustabdė bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-208-150/2015 ir įsiteisės joje priimtas procesinis sprendimas (CPK 163 straipsnio 3 punktas). Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėjame civilinė byla Nr. 2-208-150/2015 dėl kreditoriaus Apollo Electronics Sp. z o. o. 67 786,59 JAV dolerių (157 259,20 Lt) finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ bankroto byloje. Kreditorius Apollo Electronics Sp. z o. o. finansinį reikalavimą kildina iš 2011 m. sausio 10 d. pasirašyto 100 000 JAV dolerių paprastojo vekselio ir patirtų papildomų skolos išieškojimų išlaidų. Teismo nuomone, šios bylos yra susijusios, priimtas procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-208-450/2015 turės prejudicinę reikšmę šioje byloje.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskirajame skunde atsakovas Apollo Electronics Sp. z o. o. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Skundžiama nutartis negali būti paremta tik teismo nuomone ir aplinkybe, kad nagrinėjama kita civilinė byla tarp tų pačių šalių. Privalomas bylos stabdymo institutas naudotinas išimtiniais atvejais. Nesant motyvų ir išimtinių aplinkybių, kad byla negali būti nagrinėjama, kol neįsiteisės teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje (Nr. 2-208-450/2015), nėra teisinio pagrindo stabdyti bylos. Visas bylai reikšmingas aplinkybes gali nustatyti ir įvertinti bylą nagrinėjantis teismas, be to, būtent šios bylos, o ne bylos Nr. 2-208-450/2015, dalykas yra vekselio ir laidavimo sutarties pripažinimas negaliojančiais, vykdomojo įrašo panaikinimas.

102. Kitoje civilinėje byloje Nr. 2-208-450/2015 (byla dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo) buvo pateiktas prašymas sujungti šias bylas, tačiau atsakovui Apollo Electronics Sp. z o. o. išdėsčius motyvus, kad bylos nėra vienarūšės, jose dalyvauja skirtingos šalys su skirtingais reikalavimais, jos iš esmės vyksta dėl skirto pobūdžio reikalavimų, bylos pagrįstai nebuvo sujungtos. Civilinę bylą Nr. 2-208-450/2015 nagrinėjantis teismas nenustatė, kad bylose įrodinėtinos analogiškos aplinkybės ir jos viena kitos atžvilgiu galėtų pasižymėti prejudicialumu. Kitoje civilinėje byloje negalės būti konstatuojamas šioje byloje ginčijamų aktų negaliojimas, kadangi toks reikalavimas joje nekeliamas. Be to, šioje byloje proceso šalimis dalyvauja asmenys, tiesiogiai susiję su ginčijamais sandoriais, teikiami išsamūs įrodymai ir paaiškinimai dėl sandorių sudarymo ir (ne)vykdymo aplinkybių, apklaustinos šalys ir liudytojai. Vadinasi, sandorių neteisėtumas yra išimtinai šios bylos įrodinėjimo dalykas ir tik joje gali būti nustatomi ir vertinami faktai, reikšmingi galutiniam teismo sprendimui pagrįsti.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai R. V., E. M. ir T. P. prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį palikti galioti, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad kitoje civilinėje byloje bus tiksliai, iki galo ir neginčijamai nustatytas apelianto finansinis reikalavimas, kuris turės įrodomąją ir prejudicinę galią nagrinėjamai bylai, patvirtins apelianto nesąžiningumą dėl pareikšto reikalavimo pagal vekselį.

12Nors atsiliepimą į atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas priėmė su trūkumais (pasirašytas advokato padėjėjo), tačiau, siekiant neužvilkinti bylos nagrinėjimo (CPK 7 straipsnis), atskirasis skundas apeliacine tvarka nagrinėtinas iš esmės.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Ieškovai BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“, R. V., E. M. ir T. P. atsakovams Apollo Electronics Sp. z o. o. ir notarui D. P. pareikštame ieškinyje prašė teismo pripažinti negaliojančiu UAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ 2011 m. sausio 1 d. išduotą vekselį 100 000 JAV dolerių sumai (vekselio turėtojas Apollo Electronics Sp. z o. o.) ir panaikinti notaro D. P. 2013 m. liepos 25 d. vykdomąjį įrašą Nr. DP-1634. Atsakovas Apollo Electronics Sp. z o. o. ieškovui BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ pareikštu priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu šalių susitarimą dėl bonuso.

15Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą vadovaudamasis CPK 163 straipsnio, nustatančio privalomus bylos sustabdymo pagrindus, 3 punktu, pagal kurį teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėto tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Nagrinėjamu atveju byla sustabdyta dėl to, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama kita civilinė byla Nr. 2-208-450/2015 dėl kreditoriaus Apollo Electronics Sp. z o. o. (atsakovo sustabdytoje byloje) 61 786,59 JAV dolerių finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ bankroto byloje.

16Skundžiamoje nutartyje teisingai nurodyta, kad apeliantas savo finansinį reikalavimą bankroto byloje grindžia UAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“ 2011 m. sausio 1 d. išduotu vekseliu 100 000 JAV dolerių sumai ir papildomomis skolos išieškojimo išlaidomis. Pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą motyvavo tuo, kad bylos yra susijusios. Tačiau vien tai, kad bylos yra susijusios, nekonkretizuojant, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti šioje byloje ir kokie nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, nesudaro pagrindo taikyti bylos sustabdymo instituto. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012).

17Apeliantas teisingai nurodo, kad visas šiai bylai reikšmingas aplinkybes gali nustatyti ir įvertinti bylą nagrinėjantis teismas, be to, būtent šios bylos, o ne civilinės bylos dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo, nagrinėjimo dalykas yra vekselio, kurio pagrindu kitoje byloje reiškiamas finansinis reikalavimas, pripažinimas negaliojančiu.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Panaikinus skundžiamą nutartį, kuria sustabdyta byla, ji perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

20panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 19 d. nutartimi sustabdė bylą iki bus... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskirajame skunde atsakovas Apollo Electronics Sp. z o. o. prašo panaikinti... 9. 1. Skundžiama nutartis negali būti paremta tik teismo nuomone ir aplinkybe,... 10. 2. Kitoje civilinėje byloje Nr. 2-208-450/2015 (byla dėl finansinio... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai R. V., E. M. ir T. P. prašo... 12. Nors atsiliepimą į atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas priėmė... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Ieškovai BUAB „BALTIC RETAIL SYSTEMS“, R. V., E. M. ir T. P. atsakovams... 15. Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą vadovaudamasis CPK 163... 16. Skundžiamoje nutartyje teisingai nurodyta, kad apeliantas savo finansinį... 17. Apeliantas teisingai nurodo, kad visas šiai bylai reikšmingas aplinkybes gali... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad skundžiama... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 20. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 19 d. nutartį ir perduoti...