Byla 2A-1462-413/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-5053-429/2014 pagal ieškovės akcinės bendrovės LESTO ieškinį atsakovui A. B., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno būstas“ dėl skolos priteisimo,

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 436,18 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 18 Lt žyminio mokesčio.

4Bylos duomenimis, ieškovė tiekia elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiam gyvenamajam namui adresu ( - ). Nuo 2007 m. kovo 28 d. gyvenamojo namo buto Nr. 17 savininkas yra atsakovas A. B.. Ieškovės skaičiavimais, per laikotarpį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. atsakovas už tiekiamą elektros energiją mokėjo dalimis ir liko skolingas ieškovei 436,18 Lt. Ieškovė nurodė, jog atsakovui nuosavybės teise priklausantis butas yra bendrabučio tipo daugiabučiame gyvenamajame name, kuriame įrengta įvadinė elektros energijos apskaitos įranga visam bendrabučiui, o esama viso bendrabučio vidaus elektros energijos tiekimo inžinierinė įranga nėra sumontuota taip, kad galima būtų kiekvienam patalpų savininkui ir/ar nuomininkui atskirai paskaičiuoti sunaudotos per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį. Daugiabutį namą administruoja UAB „Nemuno būstas“, kuri paskirsto gyventojams mokesčius už gyvenamosiose, negyvenamosiose, bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją, kurių pagrindu vartotojai atsiskaito su ieškove.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jo butas ( - ), kaip ir kiti 9 butai šiame name, turi po atskirą elektros energijos skaitiklį. 2007 m. balandžio mėn. atsakovas kreipėsi į Būsto administravimo agentūrą su prašymu jo vartojamą elektros energiją skaičiuoti pagal butui priklausantį skaitliuką, kuris įrengtas bendrame koridoriuje. Iki 2007 m. lapkričio 20 d. nei jis, nei kiti asmenys bute negyveno ir ieškovo teikiama paslauga nesinaudojo. Todėl, atsakovo nuomone, skola už elektros energijos suvartojimą buvo paskaičiuota neteisingai.

6Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ ieškovės patikslintą ieškinį prašė tenkinti. Nurodė, kad UAB „Nemuno būstas“ yra daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) administratorius. Mokesčiai už suvartotą elektros energiją atsakovui buvo skaičiuojami vadovaujantis LR ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 „Dėl įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodikos patvirtinimo“ nuostatomis, t. y. ieškovės kas mėnesį pateikiama sąskaita už viso ( - ) namo savininkų ir nuomininkų suvartotą elektros energiją (pagal namo įvadinio skaitiklio parodymus) buvo paskirstoma namo gyventojams remiantis metodikos reikalavimais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 24 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė ieškovei iš atsakovo 436,18 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (436,18 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. gegužės 10 d.) iki visiško teismo sprendimo byloje įvykdymo ir 18 Lt žyminio mokesčio.

9Remdamasis bylos įrodymais, teismas pažymėjo, kad

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Nagrinėjamam ginčui spręsti aktualūs yra energijos paslaugų tiekėjų ir vartotojų santykius reglamentuojančių teisės normų (aktų) - Elektros energetikos įstatymo (toliau - Įstatymo), Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklių) ir Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 patvirtintos Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodikos (toliau – Metodikos), taikymo ir aiškinimo klausimai.

14Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus valstybinio valdymo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės bei veiklos elektros energetikos sektoriuje organizavimo teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja elektros energijos gamintojų, paslaugų teikėjų, vartotojų ir valstybinį elektros energetikos sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų tarpusavio santykius elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartotojų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo srityse. Ginčui spręsti aktualios Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios elektros energijos tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykius, detalizuotos Taisyklėse (redakcija, galiojusi ieškinio padavimo dienai nuo 2010-02-19 iki 2013-12-08). Taisyklių 52.1 punkte nustatyta, kad prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, vartotojas privalo sudaryti Taisyklių 15 punkte nurodytas sutartis. Vartotojas prašymą sudaryti sutartį tiekėjui ir operatoriui pateikia raštu arba, įdiegus technines galimybes, elektroninių ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba) identifikavus sutartį sudarantį asmenį (Taisyklių 17 p.). Jei nenustatyta kitaip, sutartyje nurodytu laiku, bet ne vėliau kaip iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos įskaitytinai, vartotojas privalo užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir pateikti operatoriui ar tiekėjui (Taisyklių 52.4, 101 p.).

15Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose elektros apskaitos prietaisai, neatsižvelgiant į nustatytas nuosavybės ribas, turi būti įrengiami kiekvienam butui atskirai bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai elektros apskaitos prietaisams skirtose patalpose ar pan.). Jei minėtuose namuose elektros apskaitos prietaisai įrengti butuose, taip pat kai kiekvienam butui nėra įrengti atskiri, teisės aktų reikalavimus atitinkantys ir operatoriui nuosavybės teise priklausantys elektros apskaitos prietaisai ir atsiskaitoma pagal daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio elektros apskaitos prietaiso rodmenis, tai rekonstruojant (pertvarkant) tokį namą elektros apskaitos prietaisus būtina įrengti atskirai kiekvienam butui bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai elektros apskaitos prietaisams skirtose patalpose ar pan.) (63 p.) Jeigu elektros energija tiekiama (persiunčiama) daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėms (vestibiuliams, laiptinėms ir rūsiams apšviesti, hidrauliniams siurbliams, šiluminiam punktui, liftui ir kitoms bendroms reikmėms) arba daugiabučiam gyvenamajam namui (butams, kambariams, virtuvėms, dušams, sanitariniams mazgams, skalbykloms, poilsio kambariams, vestibiuliams, laiptinėms ir rūsiams apšviesti, hidrauliniams siurbliams, liftui ir kitoms bendroms reikmėms), kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, už atsiskaitymą su tiekėju ir (ar) operatoriumi už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas pagal įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis yra atsakingi daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais – nuomininkai (Taisyklių 126.17 p.). Pagal Taisyklių 126.18 punktą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų sudaryta jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, o kai savininkai nėra įsteigę daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos ir nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties – teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas administratorius (toliau vadinama – daugiabučio namo vartotojų atstovas) privalo su tiekėju ar operatoriumi sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka nurašyti įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis, apskaičiuoti už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas tiekėjui ir (ar) operatoriui mokėtiną sumą, paskirstyti ją kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkui ir (ar) nuomininkui bei informuoti kiekvieną savininką ir (ar) nuomininką apie tiekėjui ir (ar) operatoriui mokėtiną sumą (Taisyklių 126.18 p.).

16Bylos duomenimis, kurių neginčija ir pats atsakovas, nustatyta, kad apeliantas nėra sudaręs su elektros tiekėju sutarties, suvartotos elektros energijos kiekio savarankiškai neapskaito ir informacijos apie tai paslaugų tiekėjui neteikia, todėl, remiantis paminėtu teisiniu reglamentavimu ir byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pirmosios instancijos pagrįstai sprendė, kad ieškovė neturėjo pagrindo skaičiuoti mokesčius už suteiktas paslaugas vadovaujantis Taisyklių nuostatomis pagal apelianto individualaus elektros apskaitos prietaiso (skaitliuko) rodmenis.

17Byloje taip pat nustatyta, kad bendrabučio tipo daugiabutyje name, kuriame gyvena atsakovas, kiekvienam butui nėra įrengti atskiri, teisės aktų reikalavimus atitinkantys ir operatoriui nuosavybės teise priklausantys elektros apskaitos prietaisai, o už ieškovės teikiamas paslaugas yra atsiskaitoma pagal daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio elektros apskaitos prietaiso rodmenis.

18Metodikos 1 punkte nustatyta, kad šis teisės aktas taikomas paskirstant įmokas už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (toliau – bendrabutis), kuriuose įrengta įvadinė elektros energijos apskaitos įranga visam bendrabučiui (vienam ar jų grupei), o esama viso bendrabučio vidaus elektros energijos tiekimo inžinerinė įranga nėra sumontuota taip, kad galima būtų kiekvienam patalpų savininkui ir/ar nuomininkui atskirai apskaičiuoti sunaudotos per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį namo bendrosioms reikmėms. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad mokesčiai už suvartotą elektros energiją atsakovui turėjo būti skaičiuojami remiantis Metodikos nuostatomis.

19Pagal Metodikos 6 punktą, jei visi bendrabučio gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai turimose patalpose nėra įsirengę elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių jų patalpose sunaudotos elektros energijos kiekį, tai kiekvieno gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų savininko ar nuomininko įmokos už sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį elektros energiją gyvenamosiose ar negyvenamosiose patalpose ir bendrabučio bendrosioms reikmėms (be įmokos už liftą (liftus)) dydis (pinigine išraiška) apskaičiuojamas pagal šiame punkte nustatytą formulę. Jei ne visi bendrabučio gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai turimose patalpose yra įsirengę elektros energijos apskaitos prietaisus, fiksuojančius jų patalpose sunaudotos elektros energijos kiekį, tai savininkui ar nuomininkui, kurio patalpose yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai, įmokos už bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose sunaudotą elektros energijos kiekį (be elektros energijos kiekio sunaudoto lifto (liftų) elektros įrenginiams), tenkantį jo patalpoms, dydis apskaičiuojamas pagal formulę, nustatytą Metodikos 7.1 punkte.

20Nagrinėjamoje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl (ne)tinkamos elektros energijos apskaitos, t. y. Metodikos 6 ar 7 punkto nuostatų taikymas nebuvo nagrinėjamos bylos ginčo dalyku. Priešingai, byloje nustatyta, kad atsakovas, nuo 2008 m. mokėdamas ieškovei mokesčius už suteiktas paslaugas, su trečiojo asmens atliekama elektros energijos suvartojimo apskaita ir paskirstymu sutiko ir pretenzijų nei vienam iš suinteresuotų asmenų nereiškė (b. l. 39-45, 46, 65-66, 87). Atsakovo prašymas skaičiuoti jam mokesčius už suvartotą energiją pagal elektros skaitiklio parodymus trečiajam asmeniui pateiktas 2013 m. lapkričio 5 d., taigi po to, kai teisme jau buvo užvesta ši civilinė byla. Nors šiame pareiškime nurodoma, kad atsakovas dėl elektros apskaitos kreipėsi dar 2007 m. lapkričio mėn., tačiau nepateikus šį teiginį pagrindžiančių įrodymų ši aplinkybė laikytina neįrodyta, be to, kaip jau minėta, nėra šios bylos ginčo dalykas (CPK 178 straipsnis). Iš apeliacinio skundo argumentų galima spręsti, kad ginčas byloje kilo iš esmės dėl skolos likučio, skaičiuotino nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 1 d. (b. l. 65). Pasak atsakovo, už šį laikotarpį skola negali būti skaičiuojama, kadangi atsakovas tuo metu bute negyveno.

21Teismas atmeta šiuos apeliacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Taigi apeliantui teigiant, kad tam tikru laikotarpiu bute negyveno, jis turi pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Nurodomą aplinkybę apeliantas grindė UAB „Kauno vandenys“ 2010 m. kovo 18 d. pažyma apie atsakovui priskaitytus mokesčius už suvartotą vandenį per laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d. (b. l. 83). Visų pirma, tai, kad pagal pateiktą pažymą atsakovas per laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. deklaravo nulinį vandens suvartojimo tarifą, nesant byloje duomenų apie vandens skaitiklio apskaitą minėtu laikotarpiu, nesudaro pagrindo išvadai, kad nurodomu laikotarpiu apeliantas bute negyveno. Antra, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad apie savo išvykimą ir mokesčių mokėjimų sustabdymą būtų kokia nors forma informavęs ieškovę ar trečiąjį asmenį. Trečia, apelianto įrodinėjama aplinkybė iš esmės yra teisiškai nereikšminga, kadangi mokesčiai jam buvo skaičiuojami remiantis Metodikos nuostatomis, taigi ir už bendro naudojimo patalpas.

22Remiantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ginčo santykiui tinkamai taikė materialinės teisės normas, nepažeidė procesinių įrodinėjimo taisyklių, todėl panaikinti teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Atsižvelgiant į kitus apeliacinio skundo argumentus ir pateiktus įrodymus apie įmokas, kurie nebuvo nagrinėjimo dalyku nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčą dėl elektros apskaitos ir/ar jos perskaičiavimo atsakovas gali spręsti tiesiogiai su energijos tiekėju arba šią apskaitą tvarkančiu asmeniu (namo administratoriumi). Nepavykus šalims ginčo išspręsti tarpusavyje, vartotojo skundus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija (pagal Taisyklių 172.1.2 punktą išankstine neprivaloma ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėjami vartotojo skundai dėl elektros energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą elektros energiją pažeidimų). Trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami šios bendrovės priežiūros ir kontrolės funkcijas atliekančiai institucijai – Kauno miesto savivaldybei (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktas). Po bylos išnagrinėjimo atsakovo 50 Lt dydžio įmoka ieškovei (b. l. 135) gali būti ieškovės pripažinta kaip būsimi mokėjimai už suteiktas paslaugas ar dalies priteistos skolos sumokėjimas, tačiau nesudaro savarankiško pagrindo keisti ar panaikinti teismo sprendimą (CPK 312, 320 straipsniai).

24Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 436,18 Lt skolos... 4. Bylos duomenimis, ieškovė tiekia elektros energiją bendrabučio tipo... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jo butas ( - ), kaip ir kiti 9... 6. Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ ieškovės patikslintą ieškinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 24 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Remdamasis bylos įrodymais, teismas pažymėjo, kad... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Nagrinėjamam ginčui spręsti aktualūs yra energijos paslaugų tiekėjų ir... 14. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos... 15. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose elektros apskaitos prietaisai,... 16. Bylos duomenimis, kurių neginčija ir pats atsakovas, nustatyta, kad... 17. Byloje taip pat nustatyta, kad bendrabučio tipo daugiabutyje name, kuriame... 18. Metodikos 1 punkte nustatyta, kad šis teisės aktas taikomas paskirstant... 19. Pagal Metodikos 6 punktą, jei visi bendrabučio gyvenamųjų ir negyvenamųjų... 20. Nagrinėjamoje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl (ne)tinkamos elektros... 21. Teismas atmeta šiuos apeliacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus.... 22. Remiantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 23. Atsižvelgiant į kitus apeliacinio skundo argumentus ir pateiktus įrodymus... 24. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 26. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....