Byla 2-7435-1004/2016
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimų dalių panaikinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovėms J. P., K. L. ir O. B., ieškovių atstovei advokato padėjėjai I. K., atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Respublikinės Šiaulių ligoninės atstovei I. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių J. P., K. L. ir O. B. patikslintą ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl darbo ginčų komisijos sprendimų dalių panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

42016-06-02 Darbo ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus (toliau – Darbo ginčų komisija) priėmė sprendimus Nr. DGKS-2522; DGKS-2524; DGKS-2618, individualių darbo ginčo bylose Nr. APS-110-7516/2016; APS-110-7517/2016; APS-110-7723/2016, pagal ieškovių J. P., K. L. ir O. B. prašymus atsakovui VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų. Sprendimais nutarė ieškovių J. P., K. L. ir O. B. prašymų dėl darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų netenkinti.

5Ieškovės kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamos panaikinti Darbo ginčų komisijos 2016-06-02 sprendimus Nr. DGKS-2522; DGKS-2524; DGKS-2618, dalyse dėl ieškovių prašymų atsakovei dėl darbo užmokesčio išieškojimo. Prašė priteisti ieškovėms iš atsakovės visą neišmokėtą darbo užmokestį nuo 2016-01-01 iki šalių susitarimo dėl naujų darbo apmokėjimo sąlygų pasirašymo ar darbo teisinių santykių nutraukimo. Taip pat prašė priteisti ieškovėms iš atsakovės 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo neišmokėtos darbo užmokesčio sumos už kiekvieną pavėluotą dieną bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas ieškovėms sumas nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas jų turėtas bylinėjimosi ir teismo išlaidas.

6Patikslintame ieškinyje pažymėjo, jog nuo 2016-01-01 ieškovėms mokant darbo užmokestį buvo nustatytos naujos darbo apmokėjimo sąlygos. 2010-01-21 Kolektyvinės darbo sutarties Nr. A-1-10 (toliau – Kolektyvinė sutartis) 1 priede yra nustatyta, kas yra priemoka ir kas yra priedas. Kai nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos, darbuotojui raštiškai apie tai būtina pranešti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo, kas pažymėta Kolektyvinėje sutartyje.

7Ieškovės K. L. ( - ) darbo sutartyje, pasirašytoje su atsakove, nustatyta, jog darbdavys įsipareigojo mokėti, be kita ko, 30 proc. MMA priemoką už pavojingas darbo sąlygas proporcingai darbo krūviui. Šios ieškovės ir analogiškai kitų ieškovių darbo apmokėjimo sąlygos nebuvo pakeistos raštišku šalių susitarimu. Atsakovė, nustatydama naujas darbo apmokėjimo sąlygas ir nebemokėdama priemokų ieškovėms už pavojingas darbo sąlygas, pažeidė įstatymo jai nustatytą pareigą mokėti. Ieškovės turi teisę gauti už darbą padidintą darbo užmokestį, esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų. Psichikos ligonių ir sergančių alkoholine, toksikologine psichoze gydymas ir priežiūra priskiriami prie pavojingų darbų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-03 nutarimo Nr. 1386 3.13 punktas).

8Paaiškino, jog abiem darbo sutarties šalims (darbdaviui ir darbuotojui) yra privalomos sąlygos, įtrauktos į darbo sutartį. Sąlygos, įtvirtintos ne darbo sutartyje, bet nuostatuose, įmonės vadovo įsakymuose, kituose administraciniuose aktuose, tampa neatskiriama darbo sutarties dalimi tik tuo atveju, jeigu darbo sutartyje yra nuoroda į konkretų aktą, t.y. abi sutarties šalys susitarė tokio akto nuostatas laikyti sutarties sąlygomis. Nei vienos iš ieškovių darbo sutartyse nėra nuorodos į Kolektyvinę sutartį.

9Pažymėjo, kad Darbo ginčų komisija neįsigilino į ginčo esmę, todėl šališkai ir neobjektyviai įvertino ieškovių prašymus.

10Ieškovė J. P. teismo posėdyje palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad nuo ( - ) dirba atsakovės Psichiatrijos klinikos krizių priėmimo ir konsultacijų centre psichikos sveikatos ( - ) pareigose. Nuo darbo pradžios gaudavo 30 proc. dydžio priedą. Nuo 2016-01-01 atsakovė be teisinio pagrindo ir neteisėtai neišmokėjo dalies darbo užmokesčio – priedo. Dirba priėmimo skyriuje su psichikos ligoniais. Darbe yra pavojingos sąlygos, darbas susijęs su rizika. Nurodė, jog priklauso profesinei sąjungai, dėl darbo apmokėjimo galioja Kolektyvinė sutartis.

11Ieškovė K. L. teismo posėdyje taip pat palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad nuo ( - ) dirba atsakovės Psichiatrijos klinikos krizių prevencijos centre psichikos sveikatos ( - ) pareigose. Nuo darbo pradžios rodė iniciatyvą, „rinko“ kvalifikacines valandas, mokėsi ir stažavosi. Gaudavo 47 proc. dydžio priedą. Nuo 2016-01-01 atsakovė be įspėjimo neišmokėjo dalies darbo užmokesčio – priedo. Po 2016-01-01 gavo 5 proc. dydžio priedą už darbo sudėtingumą. Priedų klausimui spręsti kreipėsi į profesinę sąjungą, tačiau derybos tarp atsakovės ir profesinės sąjungos tęsiasi. Iki 2016-01-01 buvo mokami priedai už pavojingas darbo sąlygas. Nurodė, jog atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog darbe patiriamas nuolatinis stresas.

12Ir ieškovė O. B. teismo posėdyje palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad nuo ( - ) dirba atsakovės Psichiatrijos klinikos prevencijos centre psichikos sveikatos ( - ) pareigose. Nuo darbo pradžios gaudavo 30 proc. dydžio priedą už papildomą darbą ir pavojingas darbo sąlygas. Nuo 2016-01-01 dirba tą patį darbą, tačiau nebuvo įspėta, jog atsakovė nebemokės priedo. Nurodė, kad darbe dirba su elektros įrengimais, tvarko pinigines lėšas, tenka saugoti pacientus, kartu naudotis tais pačiais dušais. Paaiškino, jog yra profesinės sąjungos narė.

13Ieškovių atstovė teismo posėdyje ieškovių reikalavimus palaikė ir prašė juos visiškai tenkinti. Nurodė, jog ginčo dėl darbo užmokesčio iki 2016-01-01 ieškovės nekelia. Sutinka, kad Kolektyvinėje sutartyje nėra nustatyto priedų dydžio. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl priemokų už darbą kenksmingomis sąlygomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis, dydžių nustatymo tvarkos patvirtinimo“ buvo numatyta ne mažiau kaip 30 proc. priemokos už pavojingas darbo sąlygas. Nurodė, jog atsakovės pateiktas su trūkumais atliktas rizikos vertinimas fakto dėl darbo pavojingumo neginčija.

14Atsakovės atstovė su patikslintu ieškovių patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip visiškai nepagrįstą. Pažymėjo, kad 2010-01-21 Kolektyvinėje sutartyje yra numatyta, kad tiek priedai, tiek priemokos skiriami esant tam tikriems pagrindams ir tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Aktualu, jog filialo direktoriaus 2013-09-02 įsakyme Nr. P-335, kurio pagrindu buvo mokamos priemokos Klinikos darbuotojams iki 2016-01-01, buvo neaišku, kas skiriama darbuotojams priedai ar priemokos, nes grafoje, kur nurodyti mokėtini dydžiai – įrašyta priedai ir priemokos. Kolektyvinėje sutartyje yra įtvirtinta, kas yra priedas ir kas yra priemoka. Nurodė, jog iki 2016-01-01 ieškovėms priemokos būdavo skiriamos vienam ketvirčiui, vadovaujantis 2013-12-16 Susitarimu, kuriuo susitarta, kad darbuotojui paliekamas atlyginimas, esantis 2013-12-31. Susitarime taip pat buvo sutarta, kad tokio dydžio pareiginė alga, personaliniai priedai ir priedai bus mokami iki 2016-01-01. Prijungus Psichiatrijos kliniką, atsakovė perėmė pareigą vykdyto Kolektyvinę sutartį. Psichiatrijos klinikos darbuotojams galioja Kolektyvinė sutartis su visais priedais, tame tarpe ir darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, kurioje įtvirtinti priemokų ir priedų skyrimo pagrindai. Priedai ir priemokos skiriamos, tik esant tam tikroms sąlygoms.

15Nuo 2016-01-01 nustojus galioti Susitarimui, atsakovė negalėjo skirti priemokų Psichiatrijos klinikos darbuotojams, nes nebuvo pagrindų, numatytų Kolektyvinėje sutartyje. Nuo 2016-01-01 Psichiatrijos klinikos darbuotojams buvo skirti priedai už sutartinių paslaugų apimčių su teritorinėmis ligonių kasomis vykdymą bei aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų vykdymą. Tarp ieškovių ir atsakovės pasirašytų darbo sutarčių su pakeitimais, akivaizdu, kad tarp šalių buvo susitarta dėl pareiginės algos dydžio ir jos mokėjimo tvarkos. Atsakovė darbo sutartyse, pasirašytose su ieškovėmis, nebuvo sulygusi dėl priedų ar priemokų mokėjimo, taip pat ir dėl konkrečių jų dydžių. Pažymėjo, kad ieškovių darbo apmokėjimo sąlygos, sulygtos ir jų pasirašytos darbo sutartyse, nuo 2016-01-01 nebuvo keičiamos, todėl raštiškas darbuotojų sutikimas nebuvo reikalingas.

16Ieškovių ir darbdavio pasirašytose darbo sutartyse sulygtos 30 proc. MMA priemokos už pavojingas darbo sąlygas proporcingai dirbtam darbo krūviui buvo pakeistos ir susitarta nebemokėti ieškovėms šios priemokos. Atsakovė neginčija fakto, kad ieškovių darbas susijęs su psichikos ligonių ir sergančių alkoholine, toksikologine psichoze gydymu ir priežiūra, priskiriamas pavojingų darbų sąrašui, tačiau tai jokių įsipareigojimų atsakovei nesukelia. Ligoninėje 2015 m. buvo atliktas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas, kurio metu, be kitų buvo vertinta ir slaugytojo darbo vieta Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos, priėmimo ir konsultacijų centre. Teismui pateiktoje 2015-04-24 Profesinės rizikos įvertinimo kortelėje nurodyta, kad bet kurio profesinės rizikos veiksnio rizika yra labai maža ir priimtina, o vertinant psichosocialinės rizikos veiksnius nustatyta, kad darbuotojų sveikatos pakenkimo galimybės, o taip pat ir streso darbe galimybės įmonėje nėra. Psichiatrijos klinikos darbuotojams yra sudaromos sveikos ir saugios darbo sąlygos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

17Atsakovės atstovė nesutinka, jog būtinas darbo sutarties pakeitimas, kad būtų galima taikyti Kolektyvinę sutartį, t.y. darbo sutartyje turi būti nuoroda į Kolektyvinę sutartį. Įmonėje sudaryta Kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams, o perėjus įmonei ar jos daliai iš vieno darbdavio, sudariusio įmonės kolektyvinę sutartį, kitam darbdaviui, tos sutarties nuostatos galioja ir naujam darbdaviui. Kolektyvinė darbo sutartis privaloma darbdaviui ir jos nesilaikymas inicijuotų darbo ginčą dėl kolektyvinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

18Sutinka, kad pagal įstatymą darbo užmokestį sudaro dvi dalys (tarifinis atlygis ir kintamoji dalis - premijos, priedai). Darbo užmokestis apima tiek pareiginę algą, tiek priedus ir priemokas, kurie mokami darbuotojams, vadovaujantis teisės aktais, galiojančia Kolektyvine sutartimi. Ieškovės nepagrįstai teigia, jog vadovaujantis Susitarimu, priedai ir priemokos buvo sumažinti nuo 2016-01-01. 2013-12-16 Susitarimu buvo susitarta, kad darbuotojui paliekamos darbo sąlygos ne blogesnės už darbo sąlygas turėtas ligoninės filiale ir viena tokių sąlygų – darbo užmokestis. Darbuotojams buvo paliktas atitinkamai tarifinis ar tarnybinis atlyginimas, esantis 2013-12-31. Nurodė, kad personaliniai priedai, priedai mokami tokio dydžio, kaip numatyta filialo direktoriaus 2013-09-02 įsakymo Nr. P-335 1 ir 2 prieduose. Susitarimas galiojo tik iki 2016-01-01.

19Pažymėjo, kad darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nebuvo keičiama, o Kolektyvinėje sutartyje nėra apibrėžti konkretūs, darbuotojams skirtų priedų dydžiai, todėl darbdavys neturėjo pareigos ieškovių iš anksto informuoti apie priedų dydžių pasikeitimus. Ieškovėms priedai buvo skirti pagal Kolektyvinės sutarties 1 priedo „Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka“ punktų nuostatas (5.6, 8-18,2), kur priedas apibrėžiama kaip kintamoji darbo užmokesčio dalis. Priedai ieškovėms buvo skirti teisėtai atsakovės generalinio direktoriaus įsakymais, atsižvelgiant į sudarytos darbo grupės rekomendacijas dėl priedų ir priemokų skyrimo.

20Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė netenkinti ieškovių patikslinto ieškinio reikalavimų ir palikti galioti Darbo ginčų komisijos sprendimus dalyse ieškovių atžvilgiu, nepriteisinat joms neišmokėto darbo užmokesčio, delspinigių ir palūkanų. Paaiškino, kad dėl Kolektyvinės sutarties pakeitimų dar vyksta derybos.

21Patikslintas ieškinys atmestinas, Darbo ginčų komisijos sprendimai dalyse paliktini nepakeisti.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

22Byloje nustatyta, kad ieškovė J. P. ( - ) sudarytos darbo sutarties Nr. ( - ) pagrindu (su vėlesniais pakeitimais) dirba VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos klinikoje sveikatos ( - ) pareigose, nuo 2014-01-01 mokant 533 Eur (1840 Lt) mėnesinę pareiginę algą. Ieškovė K. L. ( - ) sudarytos darbo sutarties Nr. ( - ) pagrindu (su vėlesniais pakeitimais) dirba VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos klinikoje sveikatos ( - ) pareigose, nuo 2014-01-01 mokant 567 Eur (1955 Lt) mėnesinę pareiginę algą. Ieškovė O. B. ( - ) sudarytos darbo sutarties Nr. ( - ) pagrindu (su vėlesniais pakeitimais) dirba VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje sveikatos ( - ) pareigose, nuo 2014-01-01 mokant 567 Eur (1955 Lt) mėnesinę pareiginę algą.

23Nuo 2014-01-01 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialas Psichiatrijos ligoninė buvo prijungta prie VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės. 2013-12-16 VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės darbuotojų sąjunga pasirašė susitarimą Nr. VL-226/30 „Dėl darbuotojų darbo sąlygų“, kurio 1.1 punktu susitarė, kad darbuotojams yra paliekamas atitinkamai tarifinis ar tarnybinis atlyginimas, esantis 2013-12-31, o personaliniai priedai, priedai mokami tokio dydžio, kaip numatyta VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo direktoriaus 2013-09-02 įsakymo Nr. P-335 1 ir 2 prieduose ir kurie buvo nustatyti pagal 2010-01-21 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo kolektyvinės darbo sutarties Nr. A-1-10 VII skyriuje bei priede Nr. 1. Minėtu susitarimu buvo susitarta, kad pareiginė alga, personaliniai priedai, priedai bus mokami iki 2016-01-01.

24Byloje keliamas ginčas dėl ieškovėms J. P., K. L. ir O. B. nuo 2016-01-01 sumažintų darbo užmokesčių priedų.

25Darbo ginčų komisija spręsdama ieškovių reikalavimo dalyje, kuriuo prašoma išieškoti iš atsakovo nuo 2016-01-01 neišmokėtą priedą, pagrįstumą, rėmėsi ne kartą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse pateiktais išaiškinimais dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, vertinimo. Nurodė, kad darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbuotojo pagal darbo sutartį atliekamą darbą, apimantis pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 186 str. 1, 2 dalys). Pažymėjo, kad kasacinis teismas yra pasisakęs, kad darbo užmokestį sudaro dvi dalys - tarifinis atlygis ir premijos, priedai, priemokos. Tarifinis atlygis - tai fiksuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas per valandą ar mėnesį esant normalioms darbo sąlygoms. Premijos, priedai, priemokos - tai kintamoji darbo užmokesčio dalis, nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo profesines savybes, jo atliekamo darbo kokybę ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis Nr. 3K-3-602/2008). Sprendė, jog darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek premijas, priedus ir priemokas, kurie numatyti darbo, kolektyvinėse sutartyse kaip atlyginimas už atliktas darbo funkcijas bei tam tikrų rodiklių įvykdymą. Priedų skyrimo tvarka turi būti reglamentuota kolektyvinėje ar darbo sutartyje.

26Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad VšĮ Šiaulių Respublikinėje ligoninėje galioja VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės 2010-01-21 pasirašyta kolektyvinė sutartis Nr. A-1-10, kurios 1 priedo ,,Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka“ 5.6, 18.-18.2 punktų nuostatomis priedas yra kintamoji darbo užmokesčio dalis, kurios mokėjimas priklauso nuo sutartinių paslaugų apimčių su teritorinėmis ligonių kasomis vykdymo, bei už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų vykdymą. Kolektyvinės sutarties 108 p. įtvirtinta nuostata, kad personaliniai priedai, priemokos skiriami nurodant laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos ir nustatomi, neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų. Minėtoje kolektyvinėje sutartyje nėra apibrėžti konkretūs darbuotojams skiriami priedų dydžiai. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad šiuo metu tarp VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos darbuotojų profesinės sąjungos ir VšĮ Šiaulių Respublikinės ligoninės vykdomos derybos dėl kolektyvinės sutarties 108 p. pakeitimo.

27Ieškovei J. P. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus įsakymais (2016-02-04 Nr. V-111 ir 2016-05-09 Nr. 346) „Dėl priedų ir priemokų skyrimo viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojams“ už aukštą kvalifikaciją, sudėtingų darbų vykdymą bei kai vykdomos sutartinės paslaugų apimtys teritorinėmis ligonių kasomis, buvo skirtas 5 procentų priedas (už 2016 m. sausio – kovo mėn. laikotarpį) ir 20 procentų priedas (už 2016 m. balandžio birželio mėn. laikotarpį), skaičiuojant nuo pareiginės algos pagal turimą etatinį krūvį. Ieškovėms K. L. ir O. B. VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus įsakymais (2016-02-04 Nr. V-111 ir 2016-05-09 Nr. 346) „Dėl priedų ir priemokų skyrimo viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojams“ už aukštą kvalifikaciją, sudėtingų darbų vykdymą bei kai vykdomos sutartinės paslaugų apimtys teritorinėmis ligonių kasomis, buvo skirtas 5 procentų priedas, skaičiuojant nuo pareiginės algos pagal turimą etatinį krūvį.

28Minėti priedai skirti atsižvelgiant į sudarytos darbo grupės rekomendacijas dėl priedų ar priemokų skyrimo, kolektyvinę sutartį ir VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės finansines galimybes. Pažymėtina, kad sprendžiant papildomų darbo krūvių ir priemokų darbuotojams skyrimo klausimą į 2016-04-01 darbo grupės sudėtį buvo įtrauktas ir VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje veikiančių profesinių sąjungų atstovas.

29Darbo ginčų komisija įvertinusi darbo bylose surinktus įrodymus sprendė, kad atsakovė nuo 2015-01-01 ieškovių darbo sutartyse sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų nekeitė, todėl DK 120 str. 3 d. įtvirtinti raštiški darbuotojų (ieškovių) sutikimai nebuvo reikalingi. Ieškovėms priedai prie pareiginės algos nuo 2016-01-01 skirti nepažeidžiant Kolektyvinės sutarties nuostatų ir lygiateisiškumo principo. Todėl ieškovių prašymų išieškoti iš atsakovo nuo 2016-01-01 neišmokėtus darbo užmokesčio priedus (jų skirtumus) Darbo ginčų komisija netenkino.

30II. Dėl ieškovių teisės reikšti teisme patikslintus ieškinio reikalavimus

312016-10-05 ieškovės teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko keitimo, patikslindamos pareikštus ieškinius, kuriuos teismas civilinėse bylose sujungė (b.l. 60-65). DK 286 str. reglamentuota, jog individualius darbo ginčus, jeigu DK arba kiti įstatymai nenustatyto kitokios nagrinėjimo tvarkos, nagrinėja darbo ginčų komisija ir teismas. Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus, jeigu DK ar kituose įstatymuose nenustatyta kitos ginčo sprendimo tvarkos (DK 287 str. 1 d.). Atvejus, kai individualūs darbo ginčai nagrinėjami tiesiogiai teisme, nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, nustato DK 299 str. 2 d.

32Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovės kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų (individualių darbo ginčo bylos Nr. APS-110-7516/2016; APS-110-7517/2016; APS-110-7723/2016). Darbo ginčų komisijai 2016-06-02 sprendimais Nr. DGKS-2522; DGKS-2524; DGKS-2618 ieškovių reikalavimų netenkinus, ieškovės kreipėsi į teismą ieškiniais, prašydamos priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, tuo panaikinant Darbo ginčų komisijos sprendimus dalyse. Proceso eigoje ieškovės patikslino ieškinio reikalavimus, teikdamos patikslintą ieškinį dėl ieškinio dalyko keitimo. Taigi šioje byloje ieškovės laikėsi imperatyvaus pobūdžio teisės normų, nustatančių individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką, patikslintas ieškinys pareikštas iš esmės nesutinkant su darbo ginčų komisijos 2016-06-02 sprendimais dalyje dėl darbo užmokesčio.

33Tai, kad Darbo ginčų komisija išnagrinėjo siauresnio pobūdžio ieškovių reikalavimus nei teismas, kuriam buvo teikiami patikslinti reikalavimai priteisti iš atsakovės visą neišmokėtą darbo užmokestį nuo 2016-01-01 iki šalių susitarimo dėl naujų darbo apmokėjimo sąlygų pasirašymo ar darbo teisinių santykių nutraukimo, taip pat priteisti ieškovėms iš atsakovės 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo neišmokėtos darbo užmokesčio sumos už kiekvieną pavėluotą dieną bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas ieškovėms sumas nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas jų turėtas bylinėjimosi ir teismo išlaidas, nelaikytina priežastimi nenagrinėti ieškovių patikslintų reikalavimų teisme (DK 35 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) 7 str. nurodytas ekonomiškumo principas, CPK 24 str. 1 d.). Todėl ieškovėms reiškiant teisme patikslintą ieškinį, kuriuo iš esmės nesutinkama su darbo ginčų komisijos sprendimu dalyje, teisme gali būti nagrinėjami ir kiti susiję reikalavimai, kurie nebuvo keliami darbo ginčų komisijoje.

  1. Dėl darbo apmokėjimo sąlygų

34Išklausius šalių paaiškinimus nustatyta, kad šalys iš esmės vienodai supranta faktines aplinkybes, tačiau skirtingai vertina jų reikšmę. Nors ieškovės mano, kad iki 2016-01-01 joms buvo mokamos vien priemokos, teismas su tokiais ieškovių vertinimais nesutinka. Pateiktuose atlyginimo lapeliuose (b.l. 66-70) J. P. ir K. L. laikotarpiais atitinkamai nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. yra nurodyta, kad ieškovėms skiriamos priemokos, kurios kodas 1024. Tačiau vertinant ligoninės darbuotojų sąjungos pasirašytą susitarimą nėra aišku, ar ieškovėms buvo mokami priedai ar priemokos, kurios pažymėtos kodu 1024, nes apie priemokas Susitarime nėra pažymėta.

35Darbo ginčų komisijoje buvo nustatyta, jog nuo 2014-01-01 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialas Psichiatrijos ligoninė buvo prijungta prie VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės. 2013-12-16 VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ir VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Psichiatrijos ligoninės darbuotojų sąjunga pasirašė susitarimą Nr. VL-226/30 „Dėl darbuotojų darbo sąlygų“, kurio 1.1 punktu susitarė, kad darbuotojams yra paliekamas atitinkamai tarifinis ar tarnybinis atlyginimas, esantis 2013-12-31, o personaliniai priedai, priedai mokami tokio dydžio, kaip numatyta VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo direktoriaus 2013-09-02 įsakymo Nr. P-335 1 ir 2 prieduose ir kurie buvo nustatyti pagal 2010-01-21 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo kolektyvinės darbo sutarties Nr. A-1-10 VII skyriuje bei priede Nr. 1. Minėtu susitarimu buvo susitarta, kad pareiginė alga, personaliniai priedai, priedai bus mokami iki 2016-01-01. Konstatuotina, jog minėtas Susitarimas galiojo iki 2016-01-01 ir nuo 2016-01-01 jokie atsakovės teisės aktai nenumatė besąlyginės pareigos atsakovėms mokėti tokio paties dydžio priedus.

36Teismas sutinka su Darbo ginčų komisijos nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kad VšĮ Šiaulių Respublikinėje ligoninėje galioja VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės 2010-01-21 pasirašyta kolektyvinė sutartis Nr. A-1-10, kurios 1 priedo ,,Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka“ 5.6, 18.-18.2 punktų nuostatomis priedas yra kintamoji darbo užmokesčio dalis, kurios mokėjimas priklauso nuo sutartinių paslaugų apimčių su teritorinėmis ligonių kasomis vykdymo, bei už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų vykdymą. Kolektyvinės sutarties 108 p. įtvirtinta nuostata, kad personaliniai priedai, priedai, priemokos skiriami nurodant laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos ir nustatomi, neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų. Teismas patvirtina ir aplinkybę, kad minėtoje kolektyvinėje sutartyje nėra apibrėžti konkretūs darbuotojams skiriami priedų dydžiai. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad šiuo metu tarp VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos darbuotojų profesinės sąjungos ir VšĮ Šiaulių Respublikinės ligoninės vykdomos derybos dėl kolektyvinės sutarties 108 p. pakeitimo, ką patvirtino ir ieškovės. Nuo 2016-01-01 ieškovėms skirti priedai prie pareiginės algos nepažeidžiant Kolektyvinės sutarties nuostatų ir lygiateisiškumo principo.

37Ieškovėms 2015-01-01 nustatyta mėnesinė pareiginė alga nėra pakitusi, o vien du metus atsakovės mokėta ieškovėms pagal atskirą Susitarimą Kolektyvinėje sutartyje ir jos prieduose numatyta pareiginė alga, personaliniai priedai, priedai, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nuo 2016-01-01 ieškovėms buvo nustatytos naujos darbo sąlygos (DK 95 str., 120 str. 3 d.). Pažymėtina, jog nuo 2016-01-01 ieškovėms išmokėti priedai yra kintamoji atlyginimo dalis, kuri skirta visų pirma darbuotojų motyvavimui (DK 186 str. 3 d.).

  1. Dėl priemokų ieškovėms už pavojingas darbo sąlygas

38Atsakovės atstovė sutinka, kad ieškovių darbas yra susijęs su psichikos ligonių ir sergančių alkoholine, toksikologine psichoze gydymu ir priežiūra yra priskiriamas pavojingų darbų sąrašui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-03 nutarimo Nr. 1386 3.13 punktas). Darbų pavojingumas reiškia, jog tam tikros rūšies darbai yra atliekami tokiomis sąlygomis, kai yra specifinių veiksnių, veikiančių darbuotojų saugumą ir sveikatą. Ginčo dėl ieškovių darbo tam tikros specifikos byloje nėra. Atsakovė atstovė pateikė Profesinės rizikos vertinimo kortelę, kurioje užfiksuota, kad bet kurio profesinės rizikos veiksnio rizika yra labai maža ir priimtina, o vertinant psichosocialinės rizikos veiksnius nustatyta, jog darbuotojų sveikatos pakenkimo galimybės, o taip pat streso darbe galimybės atsakovės įmonėje nėra. Nors ieškovių atstovė nurodė galimus pateikto vertinimo trūkumus, tačiau teismo vertinimu, pats profesinės rizikos įvertinimas nėra nuginčytas. O nesutinkant su atliktu profesinės rizikos įvertinimu ir dėl to kilus ginčui tarp darbdavio ir darbuotojo, tokie ginčai sprendžiami įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitete arba įstatymų nustatyta darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, kas nurodyta Profesinės rizikos vertinimo nuostatuose. Todėl negalima konstatuoti, kad ieškovėms dirbant pas atsakovę yra nukrypstama nuo normalių darbo sąlygų (DK 99 str. 3 d.). Teismas sutinka su atsakovės atstovės motyvais, jog negalima vadovautis negaliojančiu teisės aktu dėl ne mažesnių nei 30 proc. MMA priemokų už pavojingas darbo sąlygas mokėjimo ieškovėms. Pažymėtina, jog ir ieškovių bei atsakovės pasirašytose darbo sutartyse anksčiau sulygtos 30 proc. MMA priemokos už pavojingas darbo sąlygas proporcingai dirbtam darbo krūviui buvo pakeistos ir susitarta nebemokėti ieškovėms šios priemokos. Tai pažymėta: J. P. darbo sutarties Nr. ( - ) antrame lape, trečias darbo sutarties pakeitimas; K. L. darbo sutarties Nr. ( - ) trečio lapo, pirmoje darbo sutarties pastraipoje; O. B. darbo sutarties Nr. ( - ) trečio lapo, pirmoje darbo sutarties pastraipoje. Ieškovių argumentai dėl ne mažesnių nei 30 proc. MMA priemokų už pavojingas darbo sąlygas nemokėjimo atmestini kaip nepagrįsti.

39V. Dėl nuorodos į konkretų aktą ieškovių darbo sutartyse

40Atsakovės atstovė pagrįstai nesutinka, jog būtinas darbo sutarties pakeitimas, kad būtų galima taikyti Kolektyvinę sutartį, t.y. darbo sutartyje turi būti nuoroda į Kolektyvinę sutartį. Įmonėje sudaryta Kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams, o perėjus įmonei ar jos daliai iš vieno darbdavio, sudariusio įmonės kolektyvinę sutartį, kitam darbdaviui, tos sutarties nuostatos galioja ir naujam darbdaviui. Kolektyvinė darbo sutartis privaloma darbdaviui ir jos nesilaikymas inicijuotų darbo ginčą dėl Kolektyvinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Ieškovių darbo sutartyse nurodyti mėnesiniai pareiginės algos dydžiai, tačiau nėra nuorodos į Kolektyvinę darbo sutartį.

41Pažymėtina, jog kolektyvinės sutarties nuostatos darbo santykių šalims yra privalomos (DK 3 str. 1 d., 93 str.). Įmonės kolektyvinė sutartis jau savaime yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo ir taikoma visiems tos įmonės darbuotojams (DK 59 str.). Atsakovės Kolektyvinė sutartis nėra pakeista, Kolektyvinė sutartis nėra vien atsakovės vienašalis administracinis aktas, kuris turi būti įrašytas į darbo sutartį. Dėl šių motyvų ieškovių motyvai dėl privalomos nuorodos į Kolektyvinę darbo sutartį darbo sutartyse atmestini kaip nepagrįsti.

  1. Dėl Darbo ginčų komisijos sprendimų dalyse

42Teismas sutinka su darbo ginčų komisijos sprendimuose išdėstyta pozicija, kurios esmę sudaro tai, kad atsakovė nuo 2015-01-01 ieškovių darbo sutartyse sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų nekeitė, todėl DK 120 str. 3 d. įtvirtintas raštiškas darbuotojų (ieškovių) sutikimai nebuvo reikalingi ir ieškovėms priedai prie pareiginės algos nuo 2016-01-01 skirti nepažeidžiant Kolektyvinės sutarties nuostatų ir lygiateisiškumo principo. Minėtoje Kolektyvinėje sutartyje iš tiesų nėra apibrėžti konkretūs darbuotojams skiriami priedų dydžiai.

43Teismas nesutinka su ieškovių vertinimu, kad Darbo ginčų komisija neįsigilino į ginčo esmę, todėl šališkai ir neobjektyviai įvertino ieškovių prašymus. Konstatuotina, jog ieškovėms nuo 2016-01-01 skirtų tam tikro dydžio priedų mokėjimą teismas pripažįsta teisėtu. Patikslintas ieškinys atmetamas, o Darbo ginčų komisijos sprendimas dalyje, kaip nešališkas, objektyvus bei teisingas, paliekamas nepakeistu. Teismas nepasisako dėl ieškovių reikalavimų priteisti iš atsakovės delspinigius, palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, nes patikslintas ieškinys yra atmestas.

  1. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

44Teismo sprendimas yra priimtas atsakovės naudai, todėl ji turi teisę gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovės atstovė nurodė, jog bylinėjimosi išlaidų nepatyrė, todėl jos iš ieškovių nepriteistinos.

45Iš ieškovių taip pat nepriteisiamos ir valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, nes jos kiekvienai ieškovei nesudaro didesnės nei minimalios 3 Eur dydžio sumos (CPK 96 str. 6 d.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais,

Nutarė

47Atmesti ieškovių patikslintą ieškinį atsakovei dėl darbo ginčų komisijos sprendimų dalių panaikinimo.

48Palikti nepakeistus 2016-06-02 Darbo ginčų komisijos priimtus sprendimus Nr. DGKS-2522; DGKS-2524; DGKS-2618 dalyse dėl darbo užmokesčio priteisimo.

49Sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijai grąžinti individualių darbo ginčo bylas Nr. APS-110-7516/2016; APS-110-7517/2016; APS-110-7723/2016.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2016-06-02 Darbo ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 5. Ieškovės kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamos panaikinti... 6. Patikslintame ieškinyje pažymėjo, jog nuo 2016-01-01 ieškovėms mokant... 7. Ieškovės K. L. ( - ) darbo sutartyje, pasirašytoje su atsakove, nustatyta,... 8. Paaiškino, jog abiem darbo sutarties šalims (darbdaviui ir darbuotojui) yra... 9. Pažymėjo, kad Darbo ginčų komisija neįsigilino į ginčo esmę, todėl... 10. Ieškovė J. P. teismo posėdyje palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus.... 11. Ieškovė K. L. teismo posėdyje taip pat palaikė patikslinto ieškinio... 12. Ir ieškovė O. B. teismo posėdyje palaikė patikslinto ieškinio... 13. Ieškovių atstovė teismo posėdyje ieškovių reikalavimus palaikė ir... 14. Atsakovės atstovė su patikslintu ieškovių patikslintu ieškiniu nesutiko ir... 15. Nuo 2016-01-01 nustojus galioti Susitarimui, atsakovė negalėjo skirti... 16. Ieškovių ir darbdavio pasirašytose darbo sutartyse sulygtos 30 proc. MMA... 17. Atsakovės atstovė nesutinka, jog būtinas darbo sutarties pakeitimas, kad... 18. Sutinka, kad pagal įstatymą darbo užmokestį sudaro dvi dalys (tarifinis... 19. Pažymėjo, kad darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nebuvo keičiama, o... 20. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė netenkinti ieškovių patikslinto... 21. Patikslintas ieškinys atmestinas, Darbo ginčų komisijos sprendimai dalyse... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovė J. P. ( - ) sudarytos darbo sutarties Nr. ( - )... 23. Nuo 2014-01-01 VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialas Psichiatrijos... 24. Byloje keliamas ginčas dėl ieškovėms J. P., K. L. ir O. B. nuo 2016-01-01... 25. Darbo ginčų komisija spręsdama ieškovių reikalavimo dalyje, kuriuo... 26. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad VšĮ Šiaulių... 27. Ieškovei J. P. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio... 28. Minėti priedai skirti atsižvelgiant į sudarytos darbo grupės rekomendacijas... 29. Darbo ginčų komisija įvertinusi darbo bylose surinktus įrodymus sprendė,... 30. II. Dėl ieškovių teisės reikšti teisme patikslintus ieškinio reikalavimus... 31. 2016-10-05 ieškovės teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko... 32. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovės kreipėsi į darbo ginčų... 33. Tai, kad Darbo ginčų komisija išnagrinėjo siauresnio pobūdžio ieškovių... 34. Išklausius šalių paaiškinimus nustatyta, kad šalys iš esmės vienodai... 35. Darbo ginčų komisijoje buvo nustatyta, jog nuo 2014-01-01 VšĮ... 36. Teismas sutinka su Darbo ginčų komisijos nustatytomis faktinėmis... 37. Ieškovėms 2015-01-01 nustatyta mėnesinė pareiginė alga nėra pakitusi, o... 38. Atsakovės atstovė sutinka, kad ieškovių darbas yra susijęs su psichikos... 39. V. Dėl nuorodos į konkretų aktą ieškovių darbo sutartyse ... 40. Atsakovės atstovė pagrįstai nesutinka, jog būtinas darbo sutarties... 41. Pažymėtina, jog kolektyvinės sutarties nuostatos darbo santykių šalims yra... 42. Teismas sutinka su darbo ginčų komisijos sprendimuose išdėstyta pozicija,... 43. Teismas nesutinka su ieškovių vertinimu, kad Darbo ginčų komisija... 44. Teismo sprendimas yra priimtas atsakovės naudai, todėl ji turi teisę gauti... 45. Iš ieškovių taip pat nepriteisiamos ir valstybės patirtos išlaidos,... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 47. Atmesti ieškovių patikslintą ieškinį atsakovei dėl darbo ginčų... 48. Palikti nepakeistus 2016-06-02 Darbo ginčų komisijos priimtus sprendimus Nr.... 49. Sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijai grąžinti individualių darbo... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...