Byla 2S-406-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Stolvika“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 22 d. nutarties, kuria panaikintas piniginių lėšų areštas civilinėje byloje dėl skolos, palūkanų priteisimo pagal kreditoriaus UAB „Stolvika“ pareiškimą skolininkui UAB „Račkūnų komercija“,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Stolvika“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė iš skolininko UAB „Račkūnų komercija“ priteisti 19415,09 Lt skolos, 1088,10 Lt palūkanų pagal 2006-12-27 PVM sąskaitą faktūrą TIM Nr.0003533, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuoti skolininkei UAB „Račkūnų komercija“ priklausantį 20936,96 Lt vertės turtą bei pinigines lėšas.

3Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 22 d. išdavė teismo įsakymą dėl 19415,09 Lt skolos, 1088,10 Lt palūkanų pagal 2006-12-27 PVM sąskaitą faktūrą TIM Nr.0003533, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 20503,19 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2008-01-22, iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo kreditoriui UAB „Stolvika“ iš skolininko UAB „Račkūnų komercija“.

4Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino kreditoriaus UAB „Stolvika“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavo skolininko UAB „Račkūnų komercija“ pinigines lėšas, kilnojamuosius daiktus, priklausančius skolininkui ir esančius pas skolininką arba trečiuosius asmenis, o jų nesant – skolininkui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 20936,96 Lt kreditoriaus UAB „Stolvika“ reikalavimams užtikrinti; areštuotomis lėšomis leido skolininkui UAB „Račkūnų komercija“ vykdyti atsiskaitymus tik su kreditoriumi UAB „Stolvika“. Teismas pavedė surasti ir aprašyti areštuojamą skolininko 20936,96 Lt vertės turtą bei pinigines lėšas kreditoriaus pasirinktam antstoliui. Teismas išnagrinėjo kreditoriaus prašymą nepranešęs skolininkui, kadangi manė, kad pranešimas apie svarstymą sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad reikalavimo suma yra didelė, o skolininkas vengia atsiskaityti, konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo įsakymo įvykdymas.

5Skolininkas UAB „Račkūnų komercija“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė panaikinti areštą piniginėms lėšoms, paliekant areštą kilnojamam ir nekilnojamam turtui. Nurodė, kad jo įmonėje dirba 14 darbuotojų, taip pat finansinio lizingo 2007-010417-01 sutartimi, sudaryta su SEB VB Lizingu, ji yra prisiėmusi įsipareigojimą mokėti mokėjimo grafikuose nurodytas sumas. Kadangi piniginės lėšos areštuotos, jis neturės galimybių atsiskaityti su darbuotojais, lizingo bendrove, todėl tikėtina, kad įmonė bankrutuos. Nurodė, kad įmonė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto už 12875 Lt bei du VW Transporter automobilius, kurių bendra vertė sudaro 10000 Lt, todėl kreditoriaus reikalavimui užtikrinti pakanka minėtų daiktų arešto.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 22 d. nutartimi panaikino Trakų rajono apylinkės teismo 2008-01-22 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – skolininko UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų areštą. Teismas nustatė, kad skolininko piniginių lėšų areštas trikdo įmonės veiklą, atsiskaitymus su darbuotojais ir kitais kreditoriais. Teismas, įvertinęs skolininko pateiktus Nekilnojamojo turto registro duomenis, transporto priemonių registracijos liudijimus, skolininko paaiškinimus, kad nurodytų transporto priemonių vertė sudaro 10000 Lt, padarė išvadą, kad šis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas užtikrina kreditoriaus UAB „Stolvika“ reikalavimų vykdymą ir piniginių lėšų areštą pripažino pertekline priemone, trikdančia skolininko įmonės veiklą.

7Kreditorius UAB „Stolvika“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. palikti galioti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-01-22 nutartimi taikytą UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų areštą. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino CPK 150 str., nepagrįstai sureikšmino skolininko interesus, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo principus, nepilnai ištyrė reikšmingas aplinkybes. Teismas nepagrįstai rėmėsi tik skolininko paaiškinimais apie dviejų transporto priemonių vertę ir padarė išvadą, kad jų vertė yra 10000 Lt. Teismas neatsižvelgė į tai, kad skolininkas su prašymu panaikinti piniginių lėšų areštą nepateikė jokių įrodymų apie autotransporto priemonių vertę, jų likvidumą, turimas sąskaitas kituose bankuose. Jo žiniomis, skolininko sąskaitoje arešto dieną buvo daugiau nei 70000 Lt, t.y. žymiai didesnė suma nei taikytas piniginių lėšų areštas, be to, 2006-11-15 Krovinio pervežimo sutartyje prie skolininko rekvizitų nurodomas AB Hansabankas kodas. Šios aplinkybės įrodo, kad skolininkas turi galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Teismui panaikinus skolininko piniginių lėšų areštą laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis nėra tinkamai įgyvendinama, kadangi skolininkas nurodė didesnę savo turto vertę, nei ji yra iš tiesų, o teismas nesiaiškino, ar piniginių lėšų arešto panaikinimas užtikrins būsimo teismo sprendimo vykdymą, jei sprendimas jam būtų palankus, ar skolininko prašymas yra pagrįstas.

8Skolininkas UAB „Račkūnų komercija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Teismas pagrįstai, atsižvelgęs į tai, kad įmonėje dirba 14 darbuotojų, įmonės apyvarta nedidelė, įmonė turi finansinių įsipareigojimų lizingo bendrovei, panaikino piniginių lėšų areštą. Kreditoriaus nurodyta aplinkybė, kad jo sąskaitoje arešto taikymo dieną buvo 70000 Lt, yra tik sutapimas, kadangi užsakovai pervedė įsiskolinimus už atliktus darbus.

9Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

10Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino skolininko UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų areštą, taikytą 2008-01-22 nutartimi, bei paliko galioti skolininko kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą.

11Iš pateiktos bylos medžiagos nustatyta, kad kreditoriaus UAB „Stolvika“ prašymu Trakų rajono apylinkės teismas 2008-01-22 nutartimi taikė skolininko UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų, kilnojamojo turto, o jų nesant ir nekilnojamojo turto areštą; areštuojamą skolininko turtą bei pinigines lėšas pavedė surasti ir aprašyti kreditoriaus pasirinktam antstoliui. Pagal 2008-02-29 antstolės B. Čereškienės sudarytą Turto aprašą, skolininkui priklauso garažas, esantis Račkūnų k., Trakų r., du automobiliai VW Tranporter ((duomenys neskelbtini) (pirmosios registracijos data 1993-05-03) ir (duomenys neskelbtini) (pirmosios registracijos data 1994-01-27)). Daiktų vertė turto apraše nėra nurodyta (b. l. 22-23). Skolininko UAB „Račkūnų komercija“ prašymu teismas 2008-02-22 nutartimi panaikino piniginių lėšų areštą, konstatavęs, jog piniginių lėšų areštas yra perteklinė laikinoji apsaugos priemonė, nes skolininkui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, kurio vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra 12875 Lt, taip pat du automobiliai, kurių bendra, skolininko nurodyta, vertė sudaro 10000 Lt, ir šio turto pakanka užtikrinti kreditoriaus reikalavimų įvykdymą.

12Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo kreditoriui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pagal CPK 146 str. ir 150 str. nuostatas, skolininkas, esant pagrindui, turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita priemone, arba prašyti panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę. CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip pat vadovaujantis proporcingumo, teisingumo bei kitais civilinio proceso teisės principais, t.y. jos turi užtikrinti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, nesuteikti nei vienai iš šalių perdėto pranašumo. Teisę nuspręsti, ar nagrinėjamu atveju būtina taikyti užtikrinimo priemones, ar jų nereikia taikyti, kokias priemones bei kokia apimtimi taikyti, įstatymas suteikia teismui.

13Trakų rajono apylinkės teismas 2008-01-22 nutartimi taikė skolininko UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų, kilnojamojo turto, o jų nesant ir nekilnojamojo turto areštą. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė 20936,96 Lt sumai užtikrinti, skolininkui apie šio klausimo svarstymą nebuvo pranešta, todėl nutarties priėmimo dieną teismui nebuvo žinoma, kiek ir kokio turto (nekilnojamojo, kilnojamojo, piniginių lėšų) turi skolininkas UAB „Račkūnų komercija“. Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad teismas taikė piniginių lėšų, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą, siekdamas, kaip įmanoma visapusiškiau, ekonomiškiau ir koncentruočiau užtikrinti 20936,96 Lt vertės turto, tame tarpe ir piniginių lėšų, suradimą bei areštą. Vykdydama minėtą nutartį antstolė B. Čereškienė sudarė turto aprašą, pagal kurį skolininkui nuosavybės teise priklauso garažas, esantis Račkūnų k., Trakų r. ir du automobiliai VW Transporter. Iš skolininko teismui pateikto prašymo panaikinti piniginių lėšų areštą bei prie jo pateiktų dokumentų, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nekilnojamasis turtas, kurio vertė Nekilnojamojo turto registre nurodyta 12875 Lt, ir du automobiliai VW Transporter, kurių vertė 10000 Lt, yra pakankami užtikrinti UAB „Stolvika“ 20936,96 Lt dydžio reikalavimų vykdymą. Pagal formuojamą teismų praktiką taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma areštuotinas nekilnojamasis turtas, jo nesant pakankamai, kitas skolininkas turtas, o nesant pakankamai areštuotino turto – gali būti areštuojamos skolininko pinigines lėšos. Ši nuostata paaiškinama tuo, jog piniginės lėšos turi didžiausią apyvartumą ir dėl to jų areštas sukelia didžiausius nepatogumus ir gali atnešti daugiausia nuostolių skolininkui, kuris yra pelno siekiantis juridinis asmuo, vykdantis ūkinę – komercinę veiklą, samdantis darbuotojus. Areštas skolininko piniginėms lėšoms gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu skolininkas neturi pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Kaip jau minėta aukščiau, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skolininkas turi turto, kurio pakanka kreditoriaus reikalavimų patenkinimui. Kreditorius UAB „Stolvika“ su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo argumentą dėl tinkamo kreditoriaus reikalavimų užtikrinimo, ar mažesnės nei teismo nurodyta nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertės.

14Pažymėtina, kad dėl ieškovo reikalavimų, kuriuos pirmosios instancijos teismas užtikrino 2008-01-22 nutartimi, kai buvo išduotas teismo įsakymas, yra kilęs ginčas, nes skolininkas pareiškė prieštaravimus, kuriais ginčija savo prievolę UAB „Stolvika“. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad esant pakankamai areštuoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto UAB „Stolvika“ reikalavimo užtikrinimui, UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų areštas yra netikslingas ir riboja skolininko teises ir teisėtus interesus labiau, nei būtina tikslui pasiekti.

15Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atmestini apelianto argumentai, kaip neįrodyti, kad teismas nepagrįstai sureikšmino skolininko UAB „Račkūnų komercija“ interesus, areštuotas turtas nėra likvidus bei nustatė per didelę skolininko turto vertę, tuo pažeisdamas lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principus. Apeliantui nėra užkirstas kelias, nustačius skolininko areštuoto turto vertę ir paaiškėjus, kad turto nepakanka reikalavimo užtikrinimui, kreiptis į teismą su prašymu areštuoti skolininko UAB „Račkūnų komercija“ trūkstamos vertės pinigines lėšas.

16Apelianto atskirojo skundo argumentas, kad teismas, panaikindamas skolininko piniginių lėšų areštą, nutartimi neišsprendė areštuojamo turto saugojimo, valdymo bei naudojimo klausimo nepaneigia minėtos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo. Bylos nagrinėjimo metu iškilus būtinumui nustatyti areštuoto kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto saugojimą, valdymo bei naudojimo tvarką, kreditorius UAB „Stolvika“ turi teisę kreiptis į teismą dėl tokios tvarkos nustatymo.

17Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

18Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai