Byla 2S-354-173/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės N. N. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8958-920/2013 pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi AB LESTO) ieškinį atsakovei N. N. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi AB LESTO) pateikė teismui ieškinį atsakovei N. N. dėl skolos už elektros energiją priteisimo. Kauno apylinkės teismas 2013-12-02 galutiniu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-8958-920/2013, pakeitė Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 preliminarų sprendimą ir iš atsakovės N. N. ieškovui AB „LESTO“ priteisė 356,96 Lt skolą už suvartotą elektros energiją, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (356,96 Lt), jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 29 Lt žyminio mokesčio. Valstybei iš atsakovės priteisė 13,71 Lt išlaidas susijusias su procesinių dokumentų siuntimu (t.2, b.l. 7-10).

52014-01-16 Kauno apylinkės teisme buvo gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą bei pateiktas apeliacinis skundas. Atsakovė nurodė, kad terminą praleido, nes gydėsi (t.2, b.l. 18-20).

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi netenkino atsakovės N. N. prašymo dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti. Apeliacinį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui (t.2, b.l. 22-23). Teismas nustatė, kad atsakovė Kauno apylinkės teismo galutinio sprendimo kopiją gavo 2013-12-02. O iš pateiktų medicininių dokumentų negalima nustatyti ar atsakovei buvo paskirtas gydymas stacionare bei kuriuo laikotarpiu jis buvo paskirtas. Nurodyti apeliacinio skundo trūkumai.

72014-01-30 buvo gautas atsakovės prašymas pratęsti terminą paduoti atskirąjį skundą (t.2, b.l. 25). Teisėjo rezoliucijas šis terminas pratęstas iki 2014-02-10.

82014-03-21 Kauno apylinkės teisme gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą bei apeliacinis skundas (t.2, b.l. 31-35). Nurodė, kad apeliacinio skundo padavimo terminą praleido, nes gydėsi dėl sunkios ligos.

9Kauno apylinkės teismas 2014-03-27 nutartimi atsisakė priimti atsakovės N. N. prašymą dėl termino atnaujinimo ir apeliacinį skundą grąžino jį padavusiam asmeniui (t.2, b.l. 66-67). Teismas nustatė, kad Kauno apylinkės teismo 2014-01-21 nutartimi buvo išnagrinėtas atsakovės pirminis prašymas dėl termino atnaujinimo. Nagrinėjamame prašyme nurodytos aplinkybės analogiškos dabartiniame prašyme nurodytoms aplinkybėms. 2014-01-21 nutartis nebuvo apskųsta ir yra įsiteisėjusi, todėl teismas neturi teisinio pagrindo pakartotinai nagrinėti klausimą dėl procesinio termino atnaujinimo.

102015-05-29 Kauno apylinkės teisme gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti apeliacinio skundo paravimo terminą, pateiktas apeliacinis skundas (t.2, b.l. 73-77). Atsakovė nurodo, kad terminą praleido, nes gydėsi dėl sunkios onkologinės ligos.

11Kauno apylinkės teismas 2015-06-18 nutartimi atsisakė priimti atsakovės N. N. prašymą dėl termino atnaujinimo ir apeliacinį skundą grąžino jį padavusiam asmeniui (t.2, b.l. 79-80). Teismas nustatė, kad prašymas dėl termino apeliaciniam skundui paduoti yra išnagrinėtas įsiteisėjusia 2014-01-21 nutartimi teismas neturi teisinio pagrindo pakartotinai nagrinėti klausimą dėl procesinio termino atnaujinimo.

122015-08-03 Kauno apylinkės teisme gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą bei pateiktas apeliacinis skundas (t.2, b.l. 83-87). Nurodoma, kad terminas skundui praleistas, nes atsakovė gydėsi dėl sunkios onkologinės ligos.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovės N. N. prašymą dėl termino atnaujinimo ir apeliacinį skundą grąžino jį padavusiam asmeniui. Išaiškino, kad teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, jeigu jis piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis (teikia nepagrįstą apeliacinį skundą). N. N. informavo, jog pakartotinio analogiško apeliacinio skundo padavimo atveju, teismas spręs klausimą dėl baudos atsakovei skyrimo (t.2, b.l. 124-125).

15Teismas nustatė, kad atsakovė civilinėje byloje Nr. 2-8958-920/2013, 2014-01-16 (t.2, b.l. 18-20) jau buvo teikusi analogišką prašymą, kuris netenkintas 2014-01-21 teismo priimta nutartimi (t.2, b.l. 22-23). Pakartotinai analogiškus prašymus atsakovė teikė 2014-03-21 (t.2, b.l. 31-35) ir 2015-05-29 (t.2, b.l. 73-77). Juos, kaip pakartotinius atsisakyta priimti atitinkamai 2014-03-27 nutartimi (t.2, b.l. 66-67) ir 2015-06-18 nutartimi (t2, b.l. 79-80). Atsakovė 2015-07-28 prašyme nurodė aplinkybes, analogiškas aplinkybėms, nurodytoms 2014-01-16, 2014-03-21 ir 2015-05-29 prašymuose dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti. Pirminis atsakovės prašymas dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti buvo išnagrinėtas Kauno apylinkės teismo 2014-01-21 nutartimi, minėta nutartis nebuvo apskųsta ir yra įsiteisėjusi, todėl teismas neturi teisinio pagrindo pakartotinai nagrinėti klausimą dėl procesinio termino atnaujinimo.

16Atsakovė yra praleidusi terminą apeliaciniam skundui paduoti, 2014-01-21 nutartimi teismas atsakovės N. N. prašymo dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti netenkino, todėl pakartotinis prašymas dėl termino atnaujinimo ir apeliacinis skundas nepriimtini ir grąžintini juos padavusiam asmeniui.

17Teismas nurodė apie galimybę, vadovaujantis CPK nuostatomis, paskirti byloje dalyvaujančiam asmeniui baudą.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

19Atskiruoju skundu atsakovė N. N. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-08-05 nutartį, atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti, apeliacinį skundą priimti (t.2, b.l. 133-134).

20Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211) Teismas klaidingai nurodo, jog atsakovė prašyme nurodė aplinkybes, analogiškas nurodytoms 2014-01-16, 2014-03-21, 2015-05-29 prašymuose. Kad prašymas išnagrinėtas 2014-01-21 nutartimi, nutartis nebuvo apskųsta.

222) Teismas neatsižvelgė į atsakovės sunkią ligą, dėl ko ji neturėjo fizinių galimybių pateikti apeliacinį skundą.

233) Procesinius dokumentus teismas siuntė adresu (duomenys neskelbtini), kur atsakovė negyvena ilgą laiko tarpą.

244) Teismo nutartimi užkertama teisė kreiptis į teismą ir ginti savo teise ir teisėtus interesus.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

26Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl procesinio termino atnaujinimo ir apeliacinį skundą, yra pagrįsta ir teisėta.

28CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymų nustatyta tvarka turi būti paduodamas tiek apeliacinis, tiek atskirasis skundas, tiek kiti prašymai.

29Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Tačiau pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

30Nagrinėjamu atveju, atsakovė N. N., praleidusi įstatymu nustatytą terminą pateikti apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013-12-02 galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8958-920/2013, pateikė teismui prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti bei apeliacinį skundą dėl šio sprendimo. Jos prašymas dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti netenkintas Kauno apylinkės teismo 2014-01-21 nutartimi (t.2, b.l. 22-23). Atskirasis skundas dėl šios nutarties teismui pateiktas nebuvo, todėl nutartis yra įsiteisėjusi. CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Atsižvelgiant į tai kas nuodyta konstatuotina, kad esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria išspręstas atsakovės prašymas dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti analogišką atsakovės prašymą. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad analogiškus atsakovės prašymus taip pat atsisakyta priimti 2014-03-27, 2015-06-18 nutartimis.

31Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui nustačius, jog byloje jau yra priimta įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria išspręstas atsakovės prašymas dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui dėl Kauno apylinkės teismo 2013-12-02 galutinio sprendimo paduoti, nebuvo vertintos atsakovės nurodytos termino praleidimo aplinkybės. Todėl atskirojo skundo argumentas, kad teismas neatsižvelgė į atsakovės sunkią ligą, dėl ko ji neturėjo fizinių galimybių pateikti apeliacinį skundą, neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

32Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama teismo nutartimi atsakovei užkertama teisė kreiptis į teismą ir ginti savo teise ir teisėtus interesus, o procesiniai dokumentai atsakovei siųsti netinkamu adresu.

33Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teismo 2013-12-02 galutinį sprendimą atsakovė gavo tą pačią dieną. 2014-01-16 prašyme atsakovė savo gyvenamąją vietą nurodė (duomenys neskelbtini). Kauno apylinkės teismo 2014-01-21 nutartis jai išsiųsta adresu (duomenys neskelbtini). Pateiktame prašyme dėl termino atskirajam skundui pateikti pratęsimo nurodomas atsakovės adresas (duomenys neskelbtini). Šiuo adresu atsakovei išsiųstas teismo pranešimas, kad tenkintas jos prašymas dėl termino atskirajam skundui paduoti pratęsimo (t.2, b.l.26). T.y. nors Kauno apylinkės teismo 2014-01-21 nutartis atsakovei siųsta adresu (duomenys neskelbtini), kur atsakovės teigimu ji negyvena ilgą laiko tarpą, atsakovė žinojo apie priimtą nutartį ir teismo sprendimą dėl jos prašymo. Įvertinus aplinkybes, kad Kauno apylinkės teismo 2014-01-21 nutarties, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti, atsakovė kreipėsi dėl termino pateikti atskirąjį skundą pratęsimo, konstatuotina, jog atsakovė žinojo, kad jos prašymas netenkintas tačiau pati nepasinaudojo įstatymo suteikta teise pateikti atskirąjį skundą. Atsakovė tinkamai nesipasinaudojo jai suteiktomis procesinėmis teisėmis.

34Be to, 2014-03-21, 2015-05-29, 2015-08-03 gautuose prašymuose dėl termino atnaujinimo atsakovės gyvenamais adresas taip pat nurodytas (duomenys neskelbtini). Šiuo adresu jai išsiųstos Kauno apylinkės teismo 2014-03-27, 2015-06-18 nutartys(t.2, b.l. 68, 81). Kauno apylinkės teismo 2015-08-05 nutartis atsakovei siųsta adresu (duomenys neskelbtini). Nutartis įteikta nebuvo, tačiau 2015-11-26 prašyme dėl bylos medžiagos kopijų išdavimo nurodytas adresas (duomenys neskelbtini) (b.l. 131). Vėliau pateiktas atskirasis skundas. Atsižvelgiant į tai, kad pati atsakovė nurodo skirtingus gyvenamuosius adresus laikytina, kad siunčiant procesinius dokumentus šiais adresais, atsakovė laikytina tinkamai informuota apie teismo priimtus procesinius sprendimus. Pažymėtina, kad pateikdamas prašymus dėl termino atnaujinimo atsakovė nenurodydavo aplinkybės, kad jai nebuvo įteiktas Kauno apylinkės teismo 2013-12-02 galutinis sprendimas, ar kad ji buvo anksčiau teismui pateikusi prašymus, kurie neišspręsti, o tik nurodoma, kad apeliacinio skundo padavimo terminą praleido, nes gydėsi dėl sunkios onkologinės ligos. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad atsakovei N. N. buvo žinoma apie teismo priimtas nutartis.

35Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu nutarčiai panaikinti, nenustatyta, todėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartis pagrįsta ir teisėta, t. y. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37atskirąjį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvusi AB LESTO) pateikė teismui... 5. 2014-01-16 Kauno apylinkės teisme buvo gautas atsakovės N. N. prašymas... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi netenkino atsakovės N.... 7. 2014-01-30 buvo gautas atsakovės prašymas pratęsti terminą paduoti... 8. 2014-03-21 Kauno apylinkės teisme gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti... 9. Kauno apylinkės teismas 2014-03-27 nutartimi atsisakė priimti atsakovės N.... 10. 2015-05-29 Kauno apylinkės teisme gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti... 11. Kauno apylinkės teismas 2015-06-18 nutartimi atsisakė priimti atsakovės N.... 12. 2015-08-03 Kauno apylinkės teisme gautas atsakovės N. N. prašymas atnaujinti... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsisakė priimti... 15. Teismas nustatė, kad atsakovė civilinėje byloje Nr. 2-8958-920/2013,... 16. Atsakovė yra praleidusi terminą apeliaciniam skundui paduoti, 2014-01-21... 17. Teismas nurodė apie galimybę, vadovaujantis CPK nuostatomis, paskirti byloje... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 19. Atskiruoju skundu atsakovė N. N. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 20. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1) Teismas klaidingai nurodo, jog atsakovė prašyme nurodė aplinkybes,... 22. 2) Teismas neatsižvelgė į atsakovės sunkią ligą, dėl ko ji neturėjo... 23. 3) Procesinius dokumentus teismas siuntė adresu (duomenys neskelbtini), kur... 24. 4) Teismo nutartimi užkertama teisė kreiptis į teismą ir ginti savo teise... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 26. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 28. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 29. Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam... 30. Nagrinėjamu atveju, atsakovė N. N., praleidusi įstatymu nustatytą terminą... 31. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui nustačius, jog byloje jau yra... 32. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama teismo nutartimi... 33. Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apylinkės... 34. Be to, 2014-03-21, 2015-05-29, 2015-08-03 gautuose prašymuose dėl termino... 35. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 37. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d....