Byla 2-8958-920/2013
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 preliminaraus sprendimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Eglei Šiugždinytei, Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovės AB „LESTO“ atstovei teisininkei Jolantai Jankauskienei, atsakovei N. N., atsakovės atstovui advokato padėjėjui Henrikui Ratautui, trečiojo asmens UAB „Nemuno būstas“ atstovei Alinai Čigrinai, žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjo atsakovės N. N. prieštaravimus dėl Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 preliminaraus sprendimo.

2Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 384,91 Lt skolą už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė tiekė elektros energiją butui, adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei. Laikotarpiu nuo 2004-03-01 iki 2013-01-01 atsakovė pilnai neatsiskaitė už sunaudotą elektros energiją, todėl susidarė 384,91 Lt įsiskolinimas, kurį ieškovė grindė įsiskolinimo už suvartotą elektros energiją paskaičiavimu. Ieškovė pažymėjo, kad butas, esantis nurodytu adresu yra bendrabučio tipo daugiabučiame gyvenamajame name, kuriame įrengta įvadinė elektros energijos apskaitos įranga visam bendrabučiui. Pagal 2004-03-09 mokesčio už elektros energijos paskirstymo sutartį Nr. 2004/225 namą esantį adresu ( - ), administruoja trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ (buvusi UAB „Būsto administravimo agentūra“), kuris daugiabučio namo gyventojams paskirsto mokesčius už gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją ir perduoda duomenis ieškovei. Kadangi atsakovė laikui ir tinkamai neatsiskaitė su ieškove, susidarė 384,91 Lt įsiskolinimas, kurį ieškovė teismo prašė priteisti (b.l. 5-7).

4Teismas 2013-04-25 priimtu preliminariu sprendimu patenkino ieškovės reikalavimus pilna apimtimi (b.l. 39-40). 2013-05-14 atsakovė N. N. teismui pateikė prieštaravimus, kuriais nesutiko dėl priteistos skolos dydžio (b.l. 45). Atsakovė N. N. nesutiko su paskaičiuotos skolos dydžiu, teismo prašė ieškinį atmesti. Atsakovės atstovas advokato padėjėjas Henrikas Ratautas teismo posėdžio metu prašė taikyti sutrumpintą 5 metų senaties terminą pagal CK 1.125 str. 9 d., kadangi tai periodiškai mokamos įmokos, mokamos kiekvieną mėnesį, o 300 Lt skola susidarė nuo 2004 m. (b.l. 191)

5Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus, prašė priteisti susidariusią skolą, kurią pagrindžia byloje esantis skolos rejestras (b.l. 52-53). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslino priteisintos skolos dydį, nurodydama, kad atsakovė nuo ieškinio padavimo atliko mokėjimą, todėl likusios skolos dydis sudaro 356,96 Lt. Iš atsakovės prašė priteisti nurodytą 356,96 Lt skolą, 5 proc. palūkanas, bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 191).

6Trečiojo asmens atstovė Alina Čigrina palaikė ieškinį, prašė teismo skolą priteisti, kadangi ji susidarė atsakovei vengiant laiku atsiskaityti už bendrą elektrą, o tokia pareigia numatyta įstatymu. Byloje esantys įrodymai patvirtina, skolos susidarymo faktą, o atsakovė nepateikė duomenų nuginčijančių, kad sumokėjo susidariusią skolą.

7Nustatytos bylos aplinkybės

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovei N. N. nuosavybes teise priklauso butas, adresu ( - ) (b.l. 13-14). Ieškovė tiekė elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiam gyvenamajam namui adresu ( - ), kurį pagal 2004-03-09 mokesčio už elektros energijos paskirstymo sutartį administruoja UAB „Nemuno būstas“. UAB „Nemuno būstas“ pagal minėtą sutartį apskaičiuoja ir perduoda duomenis ieškovei, paskirsto gyventojams mokesčius už gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją (b.l. 26-34). Atsakovė laiku ir tinkamai neatsiskaitė su ieškove, todėl pagal byloje esantį skolos rejestrą už laikotarpiu nuo 2004-03 iki 2013-01 susidarė 384,91 Lt įsiskolinimas už bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją (b.l. 8-10). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2013-03-19 skolos rejestras (b.l. 8-10); 2012-03-20 pranešimas Nr. 52310-2012-8370 (b.l. 11); NTR išrašas (b.l. 13-14); 2012-12-03 raštas dėl informacijos pateikimo (b.l. 15); 2006-08-08 raštas dėl mokesčių už sunaudojamą elektros energiją skaičiavimo (b.l. 17); 2010-07-28 raštas dėl mokesčių už sunaudotą elektros energiją skaičiavimo (b.l. 19); 2011-09-30 raštas dėl informacijos pateikimo (b.l. 21); mokėjimų už suvartotą energiją bendroms namo reikmėms ataskaita laikotarpiu nuo 2005-12 iki 2010-11 (b.l. 22-23); mokėjimų už suvartotą energiją bendroms namo reikmėms ataskaita laikotarpiu nuo 2010-11 iki 2012-10 (b.l. 24-25); bendrosios elektros energijos paskirstymo skaičiuotė, adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2013-01-21 (b.l. 148-149); suvestinės laikotarpiu nuo 2012-09 iki 2013-01 (b.l. 150); laiptinių apšvietimo apyvartos žiniaraščiai (b.l. 151-178); patvirtina ieškovės nurodytas aplinkybes. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslino priteisintos skolos dydį, nurodydama, kad atsakovė nuo ieškinio padavimo atliko mokėjimą, todėl likusios skolos dydis sudaro 356,96 Lt. (b.l. 191).

9Aplinkybių teisinis įvertinimas

10Dėl ieškinio senaties termino

11Ieškovės atstovas teismo prašė taikyti sutrumpintą CK 1.125 str. 9 d. nurodytą 5 metų senaties terminą, dėl periodinių išmokų (b.l. 191). Trečiojo asmens atstovė Alina Čigrina paaiškino, kad CK 6.55 str. 2 d. numato, kad kai skolininkas turi kelias skolas ir atlikdamas mokėjimą nenurodo, tai dengiama seniausia skola. Kadangi atsakovė nepateikė įrodymų, kad ji kiekvieną mėnesį nurodydavo laikotarpį, todėl visais mokėjimais buvo dengiama jos seniausia skola (b.l. 192).

12Pagal CK 6.388 str. 1 d. už energiją abonentas moka, už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 1.125 str. 9 d. įtvirtintas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad periodinė išmoka pirmiau nurodytos teisės normos prasme aiškintina kaip tam tikra konkreti piniginė suma, mokama konkrečiais terminais, tuo tarpu mokesčiai už komunalines paslaugas nėra pastovūs, priklauso nuo suvartotos energijos kiekio ir tiekimo metu galiojančių mokesčių tarifų. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisės normų nustatytas reglamentavimas dėl mokesčių už energiją mokėjimo tam tikros tvarkos, nepatvirtina jų periodiškumo, nes, periodinei išmokai pripažinti būtina konstatuoti kriterijų visumą, t. y. mokesčio konkretų dydį ir mokėjimo konkretų terminą; tačiau iš teisės normų reglamentuojančių mokesčių mokėjimą už energiją neišplaukia, kad mokesčiai už energiją atitinka šių kriterijų visumą (2009-04-02 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje 3K-3-140/2009).

13Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, taip pat bylos medžiagą, atsakovės atstovo prašymas dėl CK 1.125 str. 9 d. nustatyto sutrumpinto 5 metų ieškinio senaties termino taikymo atmestinas, kaip nepagrįstas, nes ieškovės reikalavimui dėl susidariusios skolos priteisimo taikytinas CK 1.125 str. 1 d. nustatytas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas.

14Dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo

15Pagal LR elektros energetikos įstatymo 27 str. 1 d., vartotojas, gaunantis elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, privalo laiku atsiskaityti su visuomeniniu tiekėju už elektros energiją ir jos persiuntimą. LR CK 6.383 str. 1 d. numato, jog pagal energijos (energijos išteklių) pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Todėl butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.).

16Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo, teismas konstatuoja, kad atsakovei N. N. nuosavybes teise priklauso butas, adresu ( - ) (b.l. 13-14). Ieškovė tiekė elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiam gyvenamajam namui adresu ( - ), kurį pagal 2004-03-09 mokesčio už elektros energijos paskirstymo sutartį administruoja UAB „Nemuno būstas“. UAB „Nemuno būstas“ pagal minėtą sutartį apskaičiuoja ir perduoda duomenis ieškovei, paskirsto gyventojams mokesčius už gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją (b.l. 26-34). Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ pateikė įrodymus, kad paskirsto gyventojams mokesčius už gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją pagal LR Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 „Dėl įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams“ patvirtintą metodiką (b.l. 148-149). Atsakovė laiku ir tinkamai neatsiskaitė su ieškove už bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją, todėl pagal byloje esantį skolos rejestrą už laikotarpiu nuo 2004-03 iki 2013-01 susidarė 384,91 Lt įsiskolinimas už bendrabučio bendro naudojimo patalpose ir liftų įrenginiams suvartotą elektros energiją (b.l. 8-10), kuris pagal ieškovės teismo posėdžio metu patikslintą priteistinos skolos dydį, yra 356,96 Lt. (b.l. 191). Kadangi įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytas skolos susidarymo aplinkybės atsakovė teismui nepateikė, remiantis įstatymų nuostatomis bei bylos medžiaga, ieškinys yra tenkintinas. Ieškovei teismo posėdžio metu patikslinus priteistinos skolos dydį, keistina 2013-04-25 preliminariu sprendimu iš atsakovės ieškovei priteista skolos suma, tokiu būdu iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 356,96 Lt skola, susidariusi už suvartotą elektros energiją (CK 6.383 str. 1 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

17Dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

18CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

19Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, teismų praktiką ir bylos medžiagą, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme t.y. nuo 2013-04-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 29 Lt sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 1 d.).

22Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės valstybei priteistinos 13,71 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str.).

23Vadovaudamasis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 93 str., 96 str., 263 str., 265 str., 270 str., 430 str. 6 d. 3 p., teismas,

Nutarė

24pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 preliminarų sprendimą.

25Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ), ieškovės AB „LESTO“ į.k. 302577612, naudai – 356,96 Lt (trijų šimtų penkiasdešimt šešių litų 96 ct) skolą už suvartotą elektros energiją, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (356,96 Lt), jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme - 2013-04-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 29 Lt (dvidešimt devynis litus) žyminio mokesčio.

26Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ) valstybei – 13,71 Lt (trylika litų 71 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (pinigus sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (įmokos kodas 5660).

27Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Eglei... 2. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama dokumentinio proceso... 4. Teismas 2013-04-25 priimtu preliminariu sprendimu patenkino ieškovės... 5. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus, prašė priteisti... 6. Trečiojo asmens atstovė Alina Čigrina palaikė ieškinį, prašė teismo... 7. Nustatytos bylos aplinkybės... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovei N. N.... 9. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 10. Dėl ieškinio senaties termino... 11. Ieškovės atstovas teismo prašė taikyti sutrumpintą CK 1.125 str. 9 d.... 12. Pagal CK 6.388 str. 1 d. už energiją abonentas moka, už faktiškai... 13. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, taip... 14. Dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo... 15. Pagal LR elektros energetikos įstatymo 27 str. 1 d., vartotojas, gaunantis... 16. Vertindamas šalių pateiktus įrodymus dėl skolos už suvartotą elektros... 17. Dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo... 18. CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 19. Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, teismų praktiką ir bylos... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos... 22. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės valstybei priteistinos 13,71 Lt... 23. Vadovaudamasis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 93 str., 96 str., 263 str., 265... 24. pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 preliminarų sprendimą.... 25. Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ), ieškovės AB „LESTO“ į.k.... 26. Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ) valstybei – 13,71 Lt (trylika... 27. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...