Byla 2-5757-362/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora” ieškinį atsakovui E. T. (dabar ( - )) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės E. T. (dabar ( - )) 734,29 Lt skolą, 2271,89 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 221,37 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidas ir bylinėjimosi išlaidas: 97,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovo ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2013-08-23 viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklapyje – www.teismai.lt, terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2013-09-06. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR ( - ) str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2003-04-02 atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M46A6830024557, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pagal sudarytą sutartį susidarė 734,29 Lt skola. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovės sutartinių santykių nėra, UAB „Tele2“ yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę iš atsakovės E. T., apie ką skolininkė raštu informuota.

7Vadovaujantis LR CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, LR CK 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo priteistina 734,29 Lt skola. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

8Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 7.5 p., atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 3094 dienas, ieškovas paskaičiavo atsakovui 2271,89 Lt delspinigių.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (2271,89 Lt) daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą (734,29 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3094 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 132,17 Lt sumos (delspinigiai paskaičiuotini už 180 dienų), kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 7.5 p., ieškovui iš atsakovės priteistina 132,17 Lt delspinigių. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

10Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 221,37 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovės, yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (LR CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija, darbo užmokestis darbuotojui, informacinės technologijos, kompiuterių nusidėvėjimas, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

11Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos LR CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (LR CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

13Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (26,8 %). Iš atsakovės priteistina 734,29 Lt skola, 132,17 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 97,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 76 b. l.). Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 3227,55 Lt ieškinio sumos patenkinamas 26,8 % priteisiant 866,46 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteisiama 27,63 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Valstybės biudžetui 1,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovės E. T. (dabar ( - )), a.k. ( - ) 734,29 Lt (septyni šimtai trisdešimt keturi litai 29 ct) skolą, 132,17 Lt (vienas šimtas trisdešimt du litai 17 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 734,29 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 27,63 Lt (dvidešimt septyni litai 63 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, vadovaudamasis... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės E. T. (dabar ( - ))... 3. Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2003-04-02 atsakovė su pirminiu... 7. Vadovaujantis LR CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai... 8. Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 9. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 10. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 221,37 Lt, kurias ieškovas... 11. Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 13. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 97,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK... 15. Valstybės biudžetui 1,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovės E. T.... 19. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...