Byla 2A-1201-516/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo IĮ „Constractus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo IĮ „Constractus“ ieškinį atsakovui UAB „Regrista“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas IĮ „Constractus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Regrista“ 79102 Lt skolos, 6 % metinių palūkanų` nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 2007-11-23 ginčo šalys sudarė statybos subrangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti dviejų namų fasadų šiltinimo ir apdailos darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Atsakovas vengė atsiskaityti už atliktus darbus, todėl 2008-07-24 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas, kuriuo šalys sutarė, kad užbaigus kiekvieną subrangos darbų etapą, bus skaičiuojami faktiškai atlikti darbai, pasirašomas darbų priėmimo - perdavimo aktas, atlikti darbai bus apmokami pagal ieškovo išrašytą sąskaitą – faktūrą. Minėtu susitarimu šalys konstatavo, kad iki susitarimo pasirašymo yra atlikta darbų už 199 619,03 Lt sumą. Minėtą aplinkybę patvirtina ieškovo pateiktos sąskaitos - faktūros: 2008-01-31 CON Nr. 042, kurios suma - 36991,67 Lt, 2007-12-20 CON Nr. 037, kurios suma - 42110,33 Lt, 2008-03-03 CON Nr. 053, kurios suma 120517,03 Lt. Šios sąskaitos - faktūros buvo išrašytos po to, kai šalys pasirašė atliktų darbų priėmimo aktus bei pažymas apie atliktus darbus. Šalys pripažino, kad prieš pasirašant susitarimą darbų buvo atlikta už 199619, 03 Lt sumą. Atsakovas sutiko, kad jis su ieškovu yra atsiskaitęs tik už dalį atliktų darbų, sumokėjęs 120400 Lt pagal sąskaitą-faktūrą CON Nr. 053. Likusi 79102 Lt suma pagal sąskaitas - faktūras CON Nr. 042, CON Nr. 037 dar nesumokėta. Ieškovas pažymi, kad darbai buvo atlikti dar iki susitarimo pasirašymo, dėl jų atlikimo kokybės, atsakovas neturėjo pretenzijų. Šalys susitarė, kad šie darbai yra atlikti, už juos atsakovas turi sumokėti 79102 Lt. Atsakovas vengė bendradarbiauti su ieškovu, todėl pastarasis negalėjo tinkamai vykdyti kitų savo sutartinių įsipareigojimų - tinkamai ir iki galo atlikti sutartus darbus. Todėl atsakovo 2008-10-20 pateiktas pranešimas dėl sutarties nutraukimo yra neteisėtas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Regrista“ 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas pažymėjo, jog nepagrįstai ieškovas argumentuoja, kad 2008-07-24 susitarimu atsakovas pripažino, jog darbai yra atlikti 199 619,03 Lt sumai. Susitarimo preambulėje tik fiksuojama, kad šalys atsižvelgia, jog yra pasirašiusios atliktų darbų aktus 199619,03 Lt sumai. Susitarime nėra aptarta, kad atsakovas pripažįsta, jog tinkamai ar kokybiškai atlikti darbai sudaro minėtą sumą. Iš susitarimo turinio matyti, kad iš esmės susitarimas ir buvo sudarytas, siekiant pašalinti darbų trūkumus. Teismo teigimu, tai patvirtina susitarimo nuostatos, kad atsakovas yra sumokėjęs ieškovui avansą -120400 Lt dydžio, o ne už atliktus darbus (susitarimo 2 punktas). Pagal susitarimo 4 punktą numatyta, jog galutinė atliktų darbų apmokėjimo suma apskaičiuojama pagal atliktų darbų kiekį, skaičiuojant atskirai šiltinimo, dekoro ir klinkerio plytelių klijavimo darbus, o galutinė mokėjimo suma apskaičiuojama iš bendros etapo atliktų darbų kainos atėmus atsakovo sumokėtą tam darbų kiekiui tenkančią avansinio mokėjimo dalį. Susitarimo priede Nr. 1 iš esmės nurodomi tie patys darbai, kurie buvo aptarti sutartyje: fasadų šiltinimo ir apdailos darbai.

10Pagal susitarimo 6 p. darbai užbaigiami etapais pagal pridedamą schemą – priedą Nr. 2, neužbaigus vieno etapo ir šio etapo darbų neperdavus rangovui (atsakovui), subrangovas (ieškovas) neturi teisės pradėti kito darbų etapo.

11Teismas konstatavo, jog ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad po susitarimo sudarymo, ieškovas darbus atliko, juos perdavė atsakovui. Tokiu atveju atsakovas neturi pareigos mokėti už darbus, kurie nėra įvykdyti ir po susitarimo sudarymo.

12Ekspertas V. B. E. patvirtino atsakovo nurodytas aplinkybes, kad darbai atlikti nekokybiškai ir nesilaikant statybos norminių aktų reikalavimų: nustatyti armavimo, klinkerio klijavimo, kiti trūkumai. Atsakovo atstovai teismo posėdyje ir neginčijo armavimo, klinkerio klijavimo trūkumų fakto, trūkumai akivaizdžiai matyti ekspertizės akte.

13Byloje esančių įrodymų visumos pagrindu teismas padarė išvadą, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas, nes šalių aptarti darbai yra atlikti nekokybiškai, ieškovas kaip rangovas nepateikė įrodymų, kad papildomu susitarimu atsakovas pripažino priėmęs kokybiškai atliktus darbus 199619,03 Lt sumai, kad ir pagal susitarimą atliko darbus, už kuriuos atsakovui atsiranda prievolė atsiskaityti.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas IĮ „Constractus“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti, bei priteisti visas ieškovas patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose.

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. bylos šalys nesutaria dėl to, ar 2007-11-23 rangos sutarties sąlygos buvo pakeistos dėl darbų atlikimo termino, ar dėl darbų trūkumų ištaisymo. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, kad šalių pasirašytas papildomas susitarimas buvo sudarytas darbų trūkumams pašalinti. Teismas netinkamai traktavo papildomo susitarimo teisinę reikšmę. Susitarimas CK 6.233 str. prasme yra juridinis faktas, kurio pagrindu yra pakeičiamas ar nutraukiamas sutartinis civilinis teisinis santykis. Tuo tarpu atliktų darbų kokybė nustatoma atliktų darbų akto, kaip juridinio fakto, pagrindu. Atliktų darbų aktas nenustato šalims teisių ir pareigų, tačiau yra sutartyje nustatytų pareigų atsiradimo pagrindas. Teigia, kad nagrinėjamu atveju sutarties šalys, 2008-07-24 papildomu susitarimu keisdamos sutarties sąlygas, kartu įtvirtino, kad jau buvo atlikta dalis rangos darbų, dėl kurių buvo pasirašyti atliktų darbų aktai. Tačiau tai nereiškia, kad minėtame susitarime šalys iš naujo turėjo nustatyti jau atliktų darbų kokybę, kadangi tai buvo fiksuota atliktų darbų aktuose. Be to, papildomame susitarime šalys įtvirtino, kad jos yra pasirašiusios atliktų darbų aktus 199619,03 Lt sumai. Akivaizdu, kad nesant ketinimų nustatyti sąlygų dėl atliktų darbų kokybės ir trūkumų ištaisymo, šalys to neįtvirtino ir neturėjo tokio ketinimo įtvirtinti papildomame susitarime. Nurodo, jog papildomame susitarime net nebuvo užsiminta apie kokius nors darbų trūkumus, jų apimtį ar ištaisymo sąlygas. Jis buvo sudarytas tam, kad būtų pakeistas terminas darbams atlikti, nustatyti, kokie darbai jau atlikti ir kokią sumą už atliktus darbus rangovas turi dar sumokėti. Apelianto teigimu, teismas neteisingai traktavo avansinio mokėjimo paskirtį. Turėjo būti vertinama tai, kad šalys papildomu susitarimu patvirtino, jog yra atlikta darbų 199619,03 Lt sumai, į kurią yra įskaitomas atsakovo atliktas 120400 Lt dydžio mokėjimas. Šiuo atveju neturi reikšmės, ar tai buvo avansinis mokėjimas, ar atsiskaitymas už atliktus darbus, kadangi pagal jų funkcinę mokėjimo paskirtį jie yra tapatūs. Be to, vien dėl to, kad atliktas 120400 Lt mokėjimas buvo įvardintas avansu nereiškia, kad darbai buvo atlikti netinkamai, taip pat nereiškia naujos prievolės atsiradimo. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, neatskleidė tikrųjų šalių ketinimų;
  2. teismas klaidingai traktavo atliktų darbų akto, kaip dvišalio sandorio ir kartu juridinio fakto reikšmę, kas nulėmė klaidingą rangos sutarties sąlygų aiškinimą. Apelianto nuomone, negalima sutikti su teismo motyvais, kad ieškovas neįrodė, jog papildomu susitarimu atsakovas pripažino priėmęs kokybiškai atliktus darbus 199619,03 Lt sumai ir kad pagal susitarimą atliko darbus, už kuriuos atsakovui atsiranda prievolė atsiskaityti. Apelianto nuomone, teismo motyvai yra prieštaringi. Viena vertus teismas pripažįsta, kad atsakovas statybos darbus priėmė. Antra vertus, teismas nurodo, kad atsakovas nepripažino, jog darbai buvo atlikti kokybiškai. Apelianto teigimu, atliktų darbų aktas nereikalauja papildomo patvirtinimo, tai yra rangos vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Nesutikdamas su darbų kokybe, atsakovas turėjo teisę darbų trūkumus įforminti Statybos įstatymo 16 str. 3 d. 2,3 p. nustatyta tvarka;
  3. dėl įrodinėjimo dalyko pažymi, kad apeliantas neginčija, jog rangos sutarties ir jos pakeitimai turi būti vertinami kaip vientisas dokumentas. Tačiau reikėtų įvertinti ir tai, kad sutartis ar jos pakeitimas, kartu yra ir juridiniai faktai. Tik nuo šių juridinių faktų atsiradimo kartu šalims atsiranda atitinkamos teisės ir pareigos. Ieškovas reikšdamas ieškinį savo reikalavimus siejo tik su prievolėmis atsiradusiomis iki papildomo susitarimo pasirašymo. Šiuo atveju papildomas susitarimas, kaip juridinis faktas, galioja į ateitį. Tai reiškia, kad visos pakeistos ar naujai nustatytos teisės ir pareigos atsirado nuo papildomo susitarimo susidarymo;
  4. dėl atliktų darbų kokybės nurodo, jog 2008-07-24 papildomo susitarimo pasirašymo metu visi darbai buvo atlikti tinkamai, kokybiškai ir nustatytais terminais. Atsižvelgiant į tai, kad teismas atsisakė atlikti pakartotinę ekspertizę, kurioje būtų tinkamai atsakyta apie šiuo metu esančią atliktų fasado šiltinimo ir apdailos darbų kokybę, apeliantas prašo prijungti prie bylos teismo eksperto S. M. 2010-11-29 ekspertizės aktą. Šio ekspertizės akto išvados patvirtina, kad armavimo ir klinkerio klijavimo darbai atlikti tinkamai, laikantis visų statybos norminių aktų reikalavimų;
  5. nagrinėjamu atveju ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą, reikalaudamas priteisti 79102 Lt dydžio skolą. Kitų reikalavimų ieškovas nereiškė. Atsakovas priešieškinio dėl rangos darbų kokybės nereiškė, ir tokiu būdu pats pasirinko savo teisių gynimo būdą. Taigi teismas konstatuodamas, kad sutartimi sulygti darbai buvo atlikti nekokybiškai, išėjo už pareikšto ieškinio ribų ir tokiu būdu pažeidė civilinio proceso dispozityvumo principą.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Regrista“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Teigia, kad teismas aiškindamas tarp šalių susiklosčiusius statybos rangos teisinius santykius tinkamai įvertino šalių sudarytą sutartį, kvalifikavo teisinius santykius ir nustatė, kad apelianto reikalavimas dėl skolos yra nepagrįstas, kadangi apeliantas netinkamai vykdė sudarytą susitarimą.

19Dėl avansinio mokėjimo ir apmokėjimo už darbus nurodo, kad 2008-07-24 Papildomo susitarimo preambulėje aiškiai išdėstyta, kad šalys pasirašiusios sąskaitas – faktūras ir atliktų darbų aktus 199 619,03 Lt sumai, o rangovas yra sumokėjęs subrangovui 120 400 Lt. Todėl priešingai nei teigia apeliantas, ši nuostata patvirtina ne faktiškai atliktų darbų apimtį, o tik sąskaitose nurodytas sumas. Kadangi subrangovas IĮ „Constructus“ savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, darbų šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatliko, ko pasekoje tarp šalių kilo ginčas, šalys 2007-11-23 Statybos rangos sutartį nusprendė konkretizuoti papildomu susitarimu. Šio susitarimo 2 p. nurodyta, kad rangovas yra sumokėjęs subrangovui 77 Lt avansą už kiekvieną objekto kv.m., o bendra sumokėta suma yra 120 400 Lt. Taigi 2008-07-24 susitarime šalys patvirtino, kad rangovo pervesta 120 400 Lt suma yra sumokėta avansu.

20Dėl atliktų darbų aktų pažymi, kad CK 6.662 str. nustatytos atliktų darbų priėmimo taisyklės taikomos rangovui pilnai įvykdžius darbus. Ginčo atveju sutarties šalių sutartas ir siektinas darbų rezultatas yra dviejų dvibučių fasado šiltinimo ir apdailos darbai. Todėl kol rangovas nepasiekė darbų rezultato, t.y. neatliko abiejų dvibučių fasado šiltinimo ir apdailos darbų, todėl darbų rezultatas pagal CK 6.662 str. nuostatas užsakovui negalėjo būti perduotas, taigi ir subrangovas negalėjo reikalauti apmokėjimo už darbus. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Kadangi subrangovas neatliko darbų, o tie darbai, kuriuos atliko yra nekokybiški, todėl rangovas UAB „Regrista“ negalėjo jais faktiškai naudotis. Negalint naudotis darbų rezultatu, t.y. subrangovui faktiškai neatlikus darbų, užsakovui nekyla pareiga atsisakyti už neatliktus darbus.

21Teigia, kad apeliantas reikšdamas ieškinį teisme savo reikalavimo negalėjo grįsti vien tik iki papildomo susitarimo pasirašymo susiklosčiusiais santykiais, kadangi visus tarp šalių susiklosčiusius santykius šalys privalo grįsti pagal aplinkybių, šalių sudarytų dokumentų visumą. Pagal 2007-11-23 Statybos rangos sutarties 16.2 p. sutarties priedai, pasirašyti abiejų šalių, yra neatskiriama šios sutarties dalis. 2008-07-24 papildomo susitarimo baigiamosiose nuostatose nurodyta, kad šis susitarimas įsigalioja jį šalims pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, šis susitarimas papildo sutartį ir yra neatskiriama sutarties dalis. Taigi negalima sutarties ir papildomo susitarimo vertinti atskirai, kadangi tai prieštarauja CK 6.193 str. nuostatoms.

22Dėl teismo ekspertizės pažymi, kad kaltindamas ekspertą nekonkrečiai atsakius į teismo posėdžio metu jam užduodamus klausimus, apeliantas konkrečiai nenurodo, kokius prieštaravimus apeliantas mato esant, į kokius apelianto klausimus ekspertas atsakė nekonkrečiai, ką būtent ekspertas atsakė ir kuo pasireiškė tas nekonkretumas. Atsakovas taip pat nesutinka su prašymu paskirti pakartotinę ekspertizė, kadangi eksperto V. E. ekspertizė yra atlikta tinkamai, padarytos išvados yra tikslios, konkrečios, akte išdėstyti argumentai, aplinkybės ir išvados neprieštarauja viena kitoms.

23Atsakovas taip pat pažymi, kad 2010-08-11 jis pateikė priešieškinį šioje civilinėje byloje, tačiau teismas atsisakė jį priimti dėl to, kad jis būtų teismingas Vilniaus apygardos teismui. To pasėkoje UAB „Regrista“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismas su ieškiniu dėl 120 400 Lt skolos priteisimo iš IĮ „Constractus“.

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

27Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

28Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos 2007-11-23 statybos subrangos sutarties, jos pagrindu atliktų darbų bei 2008-07-24 papildomo susitarimo prie šios sutarties santykio, šio susitarimo turinio, šalių valios jį sudarant, vertinimo bei aiškinimo.

29Apeliantas laikosi pozicijos, kad iki 2008-07-24 atliktų darbų apimtys yra fiksuotos atliktų darbų aktuose, atsakovas šiuos darbus yra priėmęs, pasirašęs tiek atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktuose, tiek PVM sąskaitose faktūrose, todėl perduotų darbų vertę atitinkančią sumą- 199 619,03 Lt sumą jis privalo ieškovui sumokėti, o kadangi yra sumokėjęs mažesnę sumą, skirtumą- 79102 Lt ieškovui už atliktus darbus yra skolingas. Tokia ieškovo pozicija, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nepripažįstama pagrįsta.

30Nors apselintas skunde remiasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje bei UNIDROIT komercinių sutarčių principais (pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.193 str. įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės atitinka šiuos principus), toks susitarimo aiškinimas, kuriuo rėmėsi ieškovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme bei remiasi apeliaciniame skunde, šių principų būtent ir neatitinka.

31Šalys, sudarydamos sutartį, sukuria jos pagrindu tam tikras teises bei pareigas viena kitos atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju iš statybos subrangos sutarties ieškovui kilo pareiga atlikti statybos rangos darbus, atsakovui- pareiga už šiuos darbus sumokėti. Iš šalių pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog būtent sutarties vykdymas sukėlė ginčus tarp ieškovo ir atsakovo (šalys ėmė reikšti pretenzijas viena kitai, ieškovas kreipėsi į teismą ir pan.). Iš ginčo susitarimo turinio matyti, kad būtent siekdamos išspręsti kilusius ginčus, vykdant sutartį, šalys ir pasirašė 2008-07-24 susitarimą, kuriuo buvo aptarti ne tik šalių santykiai ateityje, bet ir tai, kaip šalys vertina anksčiau tarp jų susiklosčiusius santykius. Apelianto pozicija, jog papildomu susitarimu šalys sukuria, pakeičia ar panaikina teisnius santykius tik į ateitį, tačiau toks susitarimas nekeičia santykių, buvusių iki šios susitarimo pasirašymo, nėra pagrįsta ir teisinga. Sutarčių laisvės principas suteikia teisę sutarties šalims laisvai susitarti dėl bet kokių sąlygų tiek į ateitį, tiek ir dėl anksčiau sudarytos sutarties vykdymo, jeigu toks susitarimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms (Civilinio kodekso 6.156, 6.157 str.).

32Kai tarp šalių kyla ginčas dėl sutarties sąlygų (ginčo atveju- papildomo susitarimo prie anksčiau sudarytos sutarties), teismas, spręsdamas kilusį ginčą, turi nustatyti tikrąją sutarties šalių valią, sudarytą susitarimą aiškinti atsižvelgdamas į jau minėtuose UNIDROIT principuose bei šiuos principus atitinkančias Civilinio kodekso 6.193 str. normoje įtvirtintas taisykles.

33Vienas iš šių principų- sutartis aiškinti sąžiningai, atsižvelgiant į tikruosius sutarties šalių ketinimus, o jeigu tikrųjų ketinimų negalima nustatyti- pagal tai, kokią prasmę tam tikrai sutarčiai ar atskiroms jos sąlygoms tokiomis aplinkybėmis suteiktų analogiški šalims protingi asmenys. Taip pat, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos pagal jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę bei tikslą, sudarymo aplinkybes.

34Kadangi šalys skirtingai aiškina, kokių tikslų jos siekė sudarydamos ginčo susitarimą, jo turinio aiškinimo pareiga tenka teismui, kuris, teisėjų kolegijos vertinimu, iš esmės teisingai atskleidė susitarimo esmę ir šalių valią pagal susitarimo sąlygas, jų tarpusavio ryšį bei šio susitarimo santykį su pagrindine sutartimi.

35Apelianto aiškinimas, kad susitarimo preambulėje šalių konstatuota pasirašytų PVM sąskaitose ir atliktų darbų aktuose užfiksuota atliktų darbų vertė ir atsakovo apmokėtų darbų vertė, reiškia, kad šalys (taigi, ir atsakovas) susitarimu pripažino, jog atlikta darbų už tokią sumą, pripažįstamas nepagrįstu. Susitarimo preambulėje šios aplinkybės konstatuotos ne kaip atsakovo pripažinimas, jog tokios vertės darbų iš tiesų atlikta, o būtent nurodoma, kad yra pasirašytos sąskaitos ir aktai tokiai sumai. Kaip turi būti nustatomi atliktų darbų kiekiai, jie fiksuojami bei perduodami užsakovui, taip pat, kaip už juos turi būti apmokama, šalys suderino savo valią susitarimo turinyje, kuris iš esmės ir atskleidžia šalių tikrąją valią, sudarant aptariamą susitarimą.

36Būtent, šalių susitarimas, jog atsakovo jau atlikti mokėjimai vertinami ne kaip apmokėjimas už atliktus ir pagal atsakovo pasirašytus darbų aktus perduotus darbus, o kaip avansiniai mokėjimai, beje nurodant dar ir tai, jog šiais mokėjimais yra padengta kiekvieno kvadratinio metro šiltinimo bei apdailos tam tikra dalis (susitarimo 2 punktas), taip pat susitarimas, kad ateityje visi darbai turi būti atliekami ir priduodami etapais (susitarimo 6 punktas), taip pat šalių patvirtintas šio susitarimo priedo- atliktų darbų priėmimo- perdavimo akto turinys (priedas Nr. 3 prie papildomo susitarimo- 1 t., b.l. 10) liudija, jog šalys susitarė, kad perduodant- priimant atliktus darbus, akte jie turi būti įvardijami konkrečiai, nurodant ne tik atliktų darbų pavadinimus, bet ir apimtis (kiekį).

37Pažymėtina, kad pagal šalių pasirašytus darbų priėmimo perdavimo aktus (1 t., b.l. 17, 20, 24), kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat pagal pažymas apie atliktus darbus (1 t., b.l. 18, 21, 23) nėra aišku, ar aktuose nurodyti atliktų darbų kiekiai, ar panaudotos statybinės medžiagos (jų kiekis bei kaina), kokie darbai yra atlikti (pažymose jie visais atvejais įvardijami kaip bendra statybiniai darbai). Aplinkybė, kad šalys kaip papildomo susitarimo priedą patvirtino atliktų darbų akto pavyzdinę formą, kartu su kitais aptartais susitarimo punktais patvirtina atsakovo poziciją, kad tarp šalių iškilo ginčas dėl aktuose nurodytų perduotų-priimtų darbų kiekio, jų kokybės (tai liudija reikalavimas kiekvieną darbų etapą atlikti ir perduoti atskirai bei draudimas pradėti naują etapą, nepridavus ankstesniojo, t.y. užsakovo (šiuo atveju- atsakovo) siekis įsitikinti kiekviename darbų etape atliktų darbų kiekiu ir kokybe), taigi, šios aplinkybės patvirtina, jog papildomu susitarimu šalys siekė ne tik sureguliuoti savo santykius ateičiai, bet ir išspręsti jau kilusius ginčus dėl atliktų bei perduotų darbų kiekio ir kokybės.

38Esant tokiai situacijai, negali būti pripažįstama pagrįsta ieškovo pozicija, kad atsakovas, pasirašęs darbų priėmimo- perdavimo aktus 199619,03 Lt sumai, turi prievolę būtent tokią sumą sumokėti, kadangi šalys susitarimu kitaip išsprendė mokėjimų klausimą- sumokėtas sumas nutarė užskaityti kaip avansą už kiekvieną objekto kvadratinį metrą (77 Lt už kv.m.), o pareiga mokėti likusią sumą atsakovui kiltų tik ieškovui atlikus tam tikro etapo darbus. Būtent, pagal susitarimo 9 punktą, užbaigus kiekvieną etapą šalys susitarė suskaičiuoti faktiškai atliktų darbų kiekius, pasirašyti darbų priėmimo- perdavimo aktus ir sąskaitas – faktūras, kurias įsipareigota apmokėti per 3 dienas; be to, šalys susitarė, kad galutinė mokėjimo suma apskaičiuojama iš bendros etapo atliktų darbų kainos atėmus rangovo sumokėtą tam darbų kiekiui tenkančią avansinio apmokėjimo dalį (susitarimo 4 punktas).

39Kadangi po papildomo susitarimo pasirašymo ieškovas jokių darbų neatliko, atsakovas neturi pareigos apmokėti už darbus, nors ir įformintus darbų priėmimo- perdavimo aktais, tačiau šalių sudaryto papildomo susitarimo kontekste nepripažįstamais kaip atliktų darbų kiekį bei tinkamą kokybę patvirtinančiais dokumentais.

40Apeliacinės instancijos teismas nedetalizuoja argumentų dėl iki papildomo susitarimo pasirašymo atliktų darbų kokybės, konstatuodamas tik faktą, kad ginčas tarp šalių dėl kokybės buvo kilęs ir tai patvirtina jau aptartas pildomo susitarimo turinys. Jau atliktų darbų kokybės, galimumo juos naudoti pagal paskirtį klausimas nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Nors atsakovas į pareikštą reikalavimą atsikirtinėjo netinkama jau atliktų darbų kokybe, šioje byloje nebuvo pareikšti reikalavimai nei dėl atliktų darbų trūkumų ištaisymo, nei dėl sumokėtų už atliktus darbus (jų dalį) sumų grąžinimo, nei dėl nuostolių atlyginimo. Esant pareikštam reikalavimui priteisti skolą už darbus, kurie buvo perduoti aktais, teismas apsiriboja vertinimu, jog remiantis aptartu šalių susitarimu, šalys, nors tiesiogiai susitarime nenurodė, kad pasirašytų aktų nelaiko patvirtinančiais atliktų darbų kiekį bei jų tinkamą kokybę, susitardamos dėl atliktų mokėjimų vertinimo bei tolesnio darbų atlikimo, jų priėmimo tvarkos, apmokėjimo už juos klausimų, išreiškė valią nelaikyti šių aktų pareigą apmokėti juose nurodytas sumas sukuriančiais dokumentais.

41Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010-11-02 sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

43Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo IĮ... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas IĮ „Constractus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Ieškovas nurodė, kad 2007-11-23 ginčo šalys sudarė statybos subrangos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškovo... 9. Teismas pažymėjo, jog nepagrįstai ieškovas argumentuoja, kad 2008-07-24... 10. Pagal susitarimo 6 p. darbai užbaigiami etapais pagal pridedamą schemą –... 11. Teismas konstatavo, jog ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad po... 12. Ekspertas V. B. E. patvirtino atsakovo nurodytas aplinkybes, kad darbai atlikti... 13. Byloje esančių įrodymų visumos pagrindu teismas padarė išvadą, kad... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas IĮ „Constractus“ prašo Vilniaus miesto 2... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. bylos... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Regrista“ prašo Vilniaus... 18. Teigia, kad teismas aiškindamas tarp šalių susiklosčiusius statybos rangos... 19. Dėl avansinio mokėjimo ir apmokėjimo už darbus nurodo, kad 2008-07-24... 20. Dėl atliktų darbų aktų pažymi, kad CK 6.662 str. nustatytos atliktų... 21. Teigia, kad apeliantas reikšdamas ieškinį teisme savo reikalavimo negalėjo... 22. Dėl teismo ekspertizės pažymi, kad kaltindamas ekspertą nekonkrečiai... 23. Atsakovas taip pat pažymi, kad 2010-08-11 jis pateikė priešieškinį šioje... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 28. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos 2007-11-23 statybos... 29. Apeliantas laikosi pozicijos, kad iki 2008-07-24 atliktų darbų apimtys yra... 30. Nors apselintas skunde remiasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis,... 31. Šalys, sudarydamos sutartį, sukuria jos pagrindu tam tikras teises bei... 32. Kai tarp šalių kyla ginčas dėl sutarties sąlygų (ginčo atveju- papildomo... 33. Vienas iš šių principų- sutartis aiškinti sąžiningai, atsižvelgiant į... 34. Kadangi šalys skirtingai aiškina, kokių tikslų jos siekė sudarydamos... 35. Apelianto aiškinimas, kad susitarimo preambulėje šalių konstatuota... 36. Būtent, šalių susitarimas, jog atsakovo jau atlikti mokėjimai vertinami ne... 37. Pažymėtina, kad pagal šalių pasirašytus darbų priėmimo perdavimo aktus... 38. Esant tokiai situacijai, negali būti pripažįstama pagrįsta ieškovo... 39. Kadangi po papildomo susitarimo pasirašymo ieškovas jokių darbų neatliko,... 40. Apeliacinės instancijos teismas nedetalizuoja argumentų dėl iki papildomo... 41. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 43. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti...