Byla 2-701-356/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ prašė priteisti iš atsakovo 1.680,00 Lt skolą (500,00 Lt skola, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 1.080,00 Lt delspinigiai), 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas R. B. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (SMScredit.lt vartojimo kredito sutarties Nr.9627201 (7-10 b.l.), 2009-01-21 Mokėjimo nurodymo Nr. 863 (12 b.l.), informacijos apie asmenį (4 b.l.), paaiškinimo (13 b.l.), Juridinių asmenų registro duomenų apie juridinį asmenį (14-16 b.l.), įgaliojimo (17 b.l.)) vertinimą, tenkintinas iš dalies, nes pasitvirtinus šių rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas iš atsakovo ieškovui priteisti 500 Lt skolą, 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 5 proc. dydžio palūkanas ir iš dalies - netesybas.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2. str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

6Atsakovas nevykdė jam pagal sutartį tekusios prievolės grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sutartimi nustatytu terminu (LR CK 6.873 str. 1 d.), nepadengė įsiskolinimo, todėl iš atsakovo priteistina 500 Lt skola (LR CK 6.873 str. 1 d.).

7Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra pažeista (LR CK 6.59 str., 6.200 str.1d., 6.205 str.), dėl to atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, kuri apima dvi formas – nuostolių atlyginimą ar netesybų (delspinigių, baudos) sumokėjimą ( LR CK 6.256 str. 2 d.).

8Kaip jau nustatyta, atsakovo neteisėti veiksmai, vykdant sutartį, pasireiškė sutarties netinkamu vykdymu (LR CK 6.205 str., 6.246 str. 1d.).

9LR CK 6.248 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė, kuri gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

10Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi preziumuojama, kad ieškovas patyrė jo nurodyto dydžio (1.080 Lt) nuostolių (LR CK 6.249 str.).

11LR CK 6.247 str. nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Atsakovo elgesys (netinkamas prievolės vykdymas) yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis. Laikytina nustatyta, kad atsakovui netinkamai vykdžius sutartį, t.y. vienašališkai atsisakius ją vykdyti, tarp šių jo veiksmų ir ieškovui atsiradusių nuostolių, yra priežastinis ryšys.

12Nustačius visas keturias sąlygas - neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str. 1 d.), priežastinis ryšys (LR CK 6.247 str.), kaltė (LR CK 6.248 str.), nuostoliai (LR CK 6.249 str.) - atsakovo atžvilgiu yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

13Šalių sudaryta paskolos sutartis buvo užtikrinta netesybomis – 1 proc. dydžio delspinigiais. Šalys rašytine tvarka (LR CK 6.72 str.) susitarė, kad Paskolos gavėjui uždelsus Paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 9.2. punktas).

14Kadangi netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, atlieka kompensuojamąją funkciją, kuria siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, todėl sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos LR CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Tokiu būdu kontroliuojamas netesybų dydis, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismui suteikta teisė mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustačius, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (LR CK 6.73 str. 2d.). Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (LR CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal formuojamą teismų praktiką, nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, remiantis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

15Kaip matyti iš ieškovo pateiktų paaiškinimų dėl delspinigių paskaičiavimo, delspinigių suma, jų sutartam dydžiui esant 1 proc., paskaičiuoti už 180 dienų laikotarpį, yra 1.080 Lt.

16Minėto įstatymo nuostata yra siekiama užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, lygiateisiškumo, teisingumo principus ir pašalinti galimą šalių interesų disbalansą. Duomenų, jog ieškovas dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė didelius nuostolius, teismui nepateikta, atsakovas yra vartotojas, paskaičiuoti delspinigiai viršija skolos sumą daugiau nei du kartus, todėl pripažintina, kad sutartinė nuostata dėl delspinigių dydžio yra aiškiai neatitinkanti teisingumo ir protingumo principų, todėl šiuo konkrečiu atveju pripažintina, kad šalių Sutartyje nustatyto 1 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per didelės netesybos, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str. ir siekiant prievolės šalių interesų pusiausvyros, ieškovo reikalaujamo dydžio delspinigiai mažintini iki 250 litų (50 proc. skolos sumos) ir priteistini iš atsakovo ieškovui, ieškinys dalyje dėl 580 Lt delspinigių priteisimo atmestinas (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

17LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 850 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-03-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 51 proc., atmestas 49 proc.), paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui priteistina 26 Lt žyminio mokesčio (50 Lt x 51 proc.) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

19Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai: 500 Lt skolą, 100 Lt komisinį mokestį, 250 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 850 Lt sumos už laikotarpį nuo 2012-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 26,00 Lt žyminį mokestį.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „4finance“ prašė priteisti iš atsakovo 1.680,00 Lt skolą... 3. Atsakovas R. B. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 4. Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų... 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios... 6. Atsakovas nevykdė jam pagal sutartį tekusios prievolės grąžinti paskolą... 7. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra... 8. Kaip jau nustatyta, atsakovo neteisėti veiksmai, vykdant sutartį,... 9. LR CK 6.248 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais... 10. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad... 11. LR CK 6.247 str. nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 12. Nustačius visas keturias sąlygas - neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str. 1... 13. Šalių sudaryta paskolos sutartis buvo užtikrinta netesybomis – 1 proc.... 14. Kadangi netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo... 15. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų paaiškinimų dėl delspinigių... 16. Minėto įstatymo nuostata yra siekiama užtikrinti prievolės šalių... 17. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 51 proc., atmestas 49... 19. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios akcinės... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...