Byla 2-998-890/2011
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei Z. K., trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę Z. K. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, Statybos įstatyme numatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2010-11-29 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr.SSA-23, padarinius - nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį – ūkinį pastatą, kurio ilgis – 5,2 m., plotis – 2,9 m., aukštis – 1,8 m., esantį šalia ( - ) Palangos m. ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įsipareigojimų atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys - leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį – ūkinį pastatą, esantį šalia( - ), Palangos m. ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės Z. K..

3Atsakovei procesiniai dokumentai, pranešimai pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai, praneštos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, atsiliepimas į ieškinį negautas, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 122 straipsnio 1 dalis, 123 straipsnio 1 dalis, 124 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1-2 dalys).

4Tretysis asmuo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutinka.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atlikus formalų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad Z. K. savavališkai, neturėdama supaprastintų statinių projekto su įgalioto valstybės tarnautojo raštišku pritarimu, pastatė I grupės nesudėtingiems statiniams priskiriamą nesudėtingą statinį, kuriam taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams taikomi reikalavimai – ūkinį pastatą, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 6 p. (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2011, Nr. 78-3802), taip pat Statybos reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, Nr. 54-2150) 18.2 p. Ieškovas 2010-12-02 surašė reikalavimą Nr.RE-525, įpareigojantį ne vėliau kaip iki 2011-06-08 pašalinti savavališkos statybos padarinius (b.l. 9). Inspekcijos Skyriaus specialistė 2011-06-14, patikrino statybvietę, kurioje savavališkai buvo pastatytas ūkinis pastatas, ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr.RE-381 (b.l. 8) užfiksavo, jog reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra neįvykdytas.

7Kadangi, atsakovės savavališkai pastatytas ūkinis pastatas yra priskiriamas nesudėtingo statinio kategorijai, pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais rengiamas supaprastintas statybos projektas, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 6 priedo 3.2 p. numatyta, kad statant II grupės nesudėtingą statinį mieste rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui yra privalomi. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 priedo „Bendros pastabos 1 ir 2 lentelėms" 1 dalį I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems ar rekonstruojamiems (kai didinamas jų užstatymo plotas ar gabaritai) mieste, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. Rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui, sutinkamai su statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p., yra laikomas statyba leidžiančiu dokumentu. Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str. 17 d. naujo nesudėtingo statinio statybos atveju supaprastintam projektui turi pritarti savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas. Atsakovės Z. K. pastatytas statinys pilnai atitinka savavališkos statybos požymius, kadangi tokio statinio statybai yra būtinas supaprastintas statybos projektas, kuriam turi pritarti įgaliotas valstybės tarnautojas, taip pat turi būti gautas žemės sklypo savininko ar valdytojo raštiškas sutikimas.

8Statytoja Z. K., pastatydama I grupės nesudėtingą statinį, kuriam taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai – ūkinį pastatą - mieste ir kuris, įvertinus visas aplinkybes, priskiriami II grupės nesudėtingiems statiniams, neturėjo statybą leidžiančių dokumentų - supaprastinto statybos projekto su valstybės tarnautojo pritarimu, todėl pažeidė Reglamento STR 1.07.01:2010 6 priedo 3.2. punktą, Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 1-1240) 20 straipsnio 1 dalies 6 punktą bei 20 straipsnio 1dalies 6 punktą.

9LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta teismo teisė savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

10Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškovo ieškinys tenkintinas, atsakovė įpareigotina per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, atsakovė įpareigotina savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį – ūkinį pastatą, esantį šalia( - ), Palangos mieste ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys - leisti ieškovui nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį – ūkinį pastatą, esantį adresu šalia ( - ), Palangos m., ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės.

11Bylinėjimosi išlaidos - 139,00 Lt žyminis mokestis, priteistinas iš atsakovės Z. K. valstybės naudai (LR CPK 80 str. 1 d. 2 p., 96 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Įpareigoti atsakovę Z. K. per 9 mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2010-11-29 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr.SSA-23, padarinius, Statybos įstatyme numatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją, ir gaunant statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę Z. K. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti pastatytą I grupės nesudėtingą statinį, kuriam taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams taikomi reikalavimai – ūkinį pastatą, esantį šalia ( - ) Palangos m. ir sutvarkyti statybvietę.

15Jei šių įpareigojimų atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys - leisti ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti pastatytą nesudėtingą statinį – ūkinį pastatą, esantį šalia ( - ) Palangos mieste ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės Z. K.

16Priteisti iš atsakovės Z. K. 139 Lt žyminio mokesčio valstybei.

17Atsakovė šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka skųsti negali, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Palangos miesto apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl šio sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą gali skųsti apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

19Sprendimas įsiteisėja po 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu nepaduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai