Byla 2-1504/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilpra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, uždarosios akcinės bendrovės ,,Andova“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-3695-578/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Andova“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“.

5Įmonės administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti RUAB „Andova“ kreditorių finansinius reikalavimus 61 380 197,67 Lt sumai. Nurodė, kad ginčija dalies kreditorių reikalavimus.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi prašymą patenkino, patvirtino restruktūrizuojamos UAB „Andova“ kreditorių finansinius reikalavimus. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 19 straipsnio 1dalyje nustatyta, jog iškėlus restruktūrizavimo bylą kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais. Teismui patvirtinus įmonės kreditorių reikalavimus iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, vėliau tie patys reikalavimai turi būti perkelti ir į restruktūrizavimo planą, nustatant kreditorių reikalavimų tenkinimo eiles ir tvarką (ĮRĮ 13 str. 1 d. 9 p., 14 str.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas nurodė, kad įmonės administratoriaus teismui pateikti RUAB „Andova“ kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtintini, RUAB „Andova“ kreditorių UAB ,,Vilpra“ UAB „Antakalnio ūkis“, Genadijaus Vachovičiaus, UAB ,,Lakis“, BUAB ,,Realstata“, UAB ,,Artva“, Tatjanos Bumbul finansinių reikalavimų, kuriuos įmonės restruktūrizavimo administratorius ginčija, tvirtinimas spręstinas išnagrinėjus civilines bylas, kuriuose vyksta teisminiai ginčai.

7Pareiškėjas UAB ,,Vilpra“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti UAB ,,Vilpra“ 805 787 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas, priimdamas nutartį, pažeidė materialinės teisės normas. Pareiškėjas yra RUAB ,,Andova“ kreditorius nepaisant to, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl jam priklausančių sumų išieškojimo teismine tvarka iš UAB ,,Andova“. Tokia pozicija laikytina tiek iš ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatų, tiek ir iš susiformavusios teismų praktikos. Iš minėtos imperatyvios teisės normos turinio matyti, kad asmuo laikomas kreditoriumi nepriklausomai nuo to, ar vyksta ginčas tarp šalių ar ne. Ši teisės norma nenumatė nei restruktūrizavimo administratoriui, nei teismui diskrecijos teisės spręsti tokiu atveju, ar įrašyti asmenį į kreditorių sąrašą, ar neįrašyti. Priešingas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Šiuo šiurkščiu ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimu, pareiškėjas yra pašalinamas kaip kreditorius ir restruktūrizavimo bylos dalyvis iš restruktūrizavimo proceso eigos ir dalyvavimo restruktūrizuojant UAB ,,Andova“.

92. Teismo nutartis turėtų būti panaikinta CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie paskirtą teismo posėdį, kurio metu bus sprendžiamas klausimas dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo, nežinojo, kad restruktūrizavimo administratorius UAB ,,Valnetas“ teikia teismui kreditorių sąrašą, kuriame pareiškėjo kreditorinių reikalavimų siūloma netvirtinti. Paskirtas UAB ,,Andova“ administratorius jokios informacijos neteikė, neinformavo apie kreditorinių reikalavimų tvirtinimo posėdį. Teismas netvirtindamas pareiškėjo kreditorinio reikalavimo neužtikrino procesinės galimybės proceso šaliai pasisakyti dėl tokio motyvo tikslingumo, teisingumo, pagrįstumo bei teisėtumo restruktūrizavimo proceso kreditorinių reikalavimų tvirtinimo stadijoje. Tokiu būdu teismas pašalino pareiškėją iš kreditorių iki bus priimtas galutinis sprendimas pareiškėjo ginče su UAB ,,Andova“.

103. Teismo nutartis naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes nutartyje dėl pareiškėjo kreditorinio reikalavimo netvirtinimo motyvų visiškai nėra.

11Atsakovas UAB ,,Andova“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo teisės skundžiama teismo nutartimi nebuvo pažeistos, kadangi pirmosios instancijos teismas neatsisakė tvirtinti pareiškėjo finansinių reikalavimų, o tik motyvuotai atidėjo šių reikalavimų tvirtinimą iki bus išspęstos civilinės bylos, kuriose pareiškėjas yra pareiškęs turtinius reikalavimus RUAB ,,Andova“.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, įtvirtinta teisės norma, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Pagal ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, iškėlus restruktūrizavimo bylą, per teismo nustatytą laikotarpį kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais. ĮRĮ 13 straipsnyje, kuriame aptarti įmonės restruktūrizavimo plano pagrindai, 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie kreditoriai, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję. Šių kreditorių reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų ieškinio pareiškimuose ar pareiškimuose dėl piniginių reikalavimų nurodytas reikalavimų sumas, o sprendimams įsiteisėjus, tikslinamas restruktūrizavimo planas ir kreditorių reikalavimų suma. Analogiška nuostata įtvirtinta ir šiuo metu galiojančio ĮRĮ (2010 m. liepos 20 d. Nr.XI-978 redakcija) 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte . Taigi minėtos nuostatos taikytinos ir tvirtinant kreditorių reikalavimus iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo.

15Bylos duomenimis, restruktūrizuojamos UAB ,,Andova“ administratorius teismui pateikė prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo, kuriame nurodė pripažintų ir restruktūrizavimo byloje ginčijamų reikalavimų sąrašus (b. l. 11-18). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi į restruktūrizuojamos UAB ,,Andova“ kreditorių sąrašą įtraukė tik pripažintus reikalavimus, o dėl ginčijamų kreditorių reikalavimų nurodė, kad jų tvirtinimas bus sprendžiamas išnagrinėjus civilines bylas, kuriuose vyksta teisminiai ginčai. Tačiau toks teismo argumentas neatitinka minėtų ĮRĮ reikalavimų. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas UAB ,,Vilpra“ ieškinys atsakovui UAB ,,Andova“ dėl 805 787 Lt skolos priteisimo ir šis ieškinys buvo perduotas prijungimui prie UAB ,,Andova“ restruktūrizavimo bylos, todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktu, turėjo spręsti klausimą dėl UAB „Vilpra“ ginčijamo reikalavimo įtraukimo į kreditorių sąrašą. Tuo atveju, jeigu teismas patvirtintų ginčijamą reikalavimą, o išnagrinėjus UAB ,,Vilpra“ ieškinį UAB ,,Andova“ paaiškėtų, kad jam nurodytos sumos nepriklauso ar priklauso mažesnės sumos, kreditorių sąrašas įstatymo nustatyta tvarka gali būti tikslinamas.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netvirtintas UAB ,,Vilpra“ finansinis reikalavimas restruktūrizuojamai UAB ,,Andova“, negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, nes ji priimta, nenustačius šiam klausimui išspręsti svarbių aplinkybių ir nėra pagrįsta faktiniais bylos duomenimis, todėl klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Todėl ši nutarties dalis naikinama ir UAB ,,Vilpra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti, nes sprendžiant šį klausimą, nebuvo atskleista bylos esmė ir pagal byloje esančius įrodymus klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties dalį, kuria nepatvirtintas UAB ,,Vilpra“ finansinis reikalavimas restruktūrizuojamai UAB ,,Andova“ panaikinti ir perduoti UAB ,,Vilpra“ finansinio reikalavimo restruktūrizuojamai UAB „Andova“ tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai