Byla 2-1683/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VAVMI) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas restruktūrizavimo planas, civilinėje byloje Nr. B2-3695-578/2010 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Andova“ generalinio direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 29d. nutartimi iškėlė UAB „Andova“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“ ir nustatė įmonės administratoriui keturių mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Andova“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

4Vilniaus apygardos teismas 2010m. birželio 4 d. nutartimi pratęsė RUAB „Andova“ administratoriui UAB „Valnetas“ terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Andova“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus iki 2010 m. liepos 9 d..

5Teismo nustatytu terminu RUAB „Andova“ administratorius pateikė UAB „Andova“ restruktūrizavimo planą. 2010 m. birželio 17 d. UAB „Andova“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą. 2010 m. liepos 7 d. RUAB „Andova“ kreditorių susirinkimas pritarė pateiktam UAB „Andova“ restruktūrizavimo planui ir įpareigojo restruktūrizavimo administratorių pateikti šį planą Vilniaus apygardos teismui tvirtinti. Be to, RUAB „Andova“ kreditorių susirinkimas nutarė siūlyti Vilniaus apygardos teismui restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „Valnetas“.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi patvirtino RUAB „Andova“ administratoriaus UAB „Valnetas“ pateiktą UAB „Andova“ restruktūrizavimo planą ir jo įgyvendinimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Teismas nustatė, kad pateiktas UAB „Andova“ restruktūrizavimo planas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 13 straipsnio reikalavimus, todėl tvirtintinas.

7Atskiruoju skundu kreditorius VAVMI prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas RUAB „Andova“ restruktūrizavimo planas, panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

81. 2010 m. liepos 21 d. inspekcija išsiuntė teismui prašymą dėl teikiamos valstybės pagalbos išaiškinimo, tačiau teismas šio prašymo neišnagrinėjo, o ypatingos skubos tvarka patvirtino restruktūrizavimo planą. Tai pažeidžia VAVMI teises, nes buvo užkirsta galimybė teismine tvarka nustatyti, ar kreditorių susirinkimo patvirtintame plane numatytas mokestinės nepriemokos atidėjimas ir išdėstymas nėra valstybės pagalba bendrovei. Kreditoriaus nuomone, plano tvirtinimo klausimo negalima nagrinėti neišsprendus galimos valstybės pagalbos teikimo klausimo, nes po plano patvirtinimo šio klausimo nagrinėjimas netenka prasmės.

92. Trukdymai pasinaudoti teise pateikti reikalavimus ir dalyvauti svarstant restruktūrizavimo planą, gali būti pripažinti kreditoriaus teisių dalyvauti restruktūrizavimo procese pažeidimu. Atitinkamai VAVMI 2010 m. liepos 1 d. gavo UAB „Vilpra“ panešimą, kuriame nurodoma, jog restruktūrizavimo planas galimai netinkamai parengtas, o taip pat pažymi, kad apskundė 2010 m. birželio 17 d. nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ir ši nutartis galimai nėra įsiteisėjusi. Tuo tarpu teismas, tvirtindamas restruktūrizavimo planą, turi patikrinti, ar sudarant planą, jį svarstant, buvo laikomasi ĮRĮ teisės normų, nebuvo pažeistos kreditorių teisės pateikti reikalavimus, dalyvauti susirinkime svarstant planą ir jam pritariant (pagal ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalį kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme).

10Atskirasis skundas tenkinamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Nagrinėjamu atveju taikomo ĮRĮ (2009 m. gruodžio 28 d. įstatymo Nr. IX-218 redakcija) 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyta, kad įmonės restruktūrizavimo plane turi būti nurodytas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai. Be to, ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte pažymėta, kad į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie kreditoriai, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję (šių kreditorių reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų ieškinio pareiškimuose ar pareiškimuose dėl piniginių reikalavimų nurodytas reikalavimų sumas). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad RUAB „Andova“ restruktūrizavimo planas atitinka ĮRĮ 13 straipsnio reikalavimus, tačiau pažymėtina, kad teismui pateiktame tvirtinti restruktūrizavimo plane nei apelianto nurodomas kreditorius UAB „Vilpra“, nei kiti kreditoriai, kurių reikalavimai yra ginčijami (b. l. 80, 81), į UAB „Andova“ kreditorių sąrašą (b. l. 76 – 80) nėra įtraukti ir atitinkamai jų reikalavimų tenkinimo terminai iš viso nenumatyti. Atitinkamai Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1504/2010 pagal UAB „Vilpra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai nagrinėjamoje byloje, yra pažymėjęs, kad ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos dėl kreditorių, kurių reikalavimai ginčijami, taikytinos ir tvirtinant kreditorių reikalavimus iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Taigi kreditoriai, kurių reikalavimai restruktūrizuojamai įmonei yra ginčijami teisme, turi būti įtraukti į restruktūrizavimo byloje teismo tvirtinamą kreditorių sąrašą ir pastarasis turi sutapti su įmonės restruktūrizavimo plane nurodomu kreditorių sąrašu (ĮRĮ 13 str. 1 d. 9 p.). Tokią išvadą suponuoja ir ĮRĮ 19 straipsnio 1 punkte numatytas naikinamasis terminas reikalavimui pateikti iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo, o situacija, kai į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įrašomos ne visos įmonės, kurios yra pareiškusios reikalavimus, nagrinėjamu atveju pripažintini kreditorių teisių dalyvauti restruktūrizavimo procese pažeidimu, nes įgyvendindamas teisę pareikšti reikalavimus restruktūrizavimo byloje, kreditorius įgyja teisę dalyvauti restruktūrizavimo procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/201). Priešingu atveju, kreditorių, kurių reikalavimai ginčijami, neįtraukimas į kreditorių sąrašą (ĮRĮ 13 str. 1 d. 9 p.) bei šių reikalavimų tenkinimo tvarkos nenumatymas galėtų apskritai sugriauti jau patvirtintą restruktūrizavimo planą ir paneigti jame nustatytus įsipareigojimus, jų įvykdymo terminus ir įmonės tikslus, taip pat įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kitų kreditorių teisėtus lūkesčius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2010). Tuo tarpu ĮRĮ 7 straipsnio 6 dalyje nurodytų teismų sprendimų įsiteisėjimas suponuoja būtinybę tikslinti restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 13 str. 1 d. 9 p., 3 d.).

13Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl RUAB „Andova“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atitinkamai, valstybės pagalbos aiškinimas konkrečioje restruktūrizavimo byloje yra galimas sprendžiant atskirus klausimus, susijusius su restruktūrizavimo procesu (pvz., dėl kreditorių nutarimo pritarti restruktūrizavimo plano projektui, dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme ar kt.), o mokestinės nepriemokos atidėjimo aiškinimas pats savaime atskirai negali būti teisminio nagrinėjimo dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-741/2010), tačiau nagrinėjamu atveju, esant apelianto nurodomam prašymui dėl valstybės pagalbos išaiškinimo, toks prašymas nagrinėtinas iš naujo sprendžiant klausimą dėl RUAB „Andova“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl RUAB „Andova“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai