Byla 2-945/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko bei uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m.vasario 21 d. nutarties, kuria atsisakyta įtraukti minėtus pareiškėjus į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-727-413/2014 pagal ieškovų Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos įmonės Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir akcinės bendrovės „Birač Europe“ ieškinį atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Ūkio bankas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir jų modifikavimo (tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko investicinė grupė“, akcinė bendrovė „Kauno tiekimas“, „Alumina“ D. o. o. Zvornik, uždaroji akcinė bendrovė „Energolinija“, uždaroji akcinė bendrovė „Balkan Invest“, Rudnik boksita „Srebrenica“ Srebrenica, Mechanika D. o. o. Zvornik, uždaroji akcinė bendrovė „Asocijuoto turto valdymas“; „Alusil“ D. o. o. Zvornik, uždaroji akcinė bendrovė „Attentus“, uždaroji akcinė bendrovė „Butvita“, uždaroji akcinė bendrovė „Bioportus“ ir PrimeFieldCapital Ltd.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos įmonė Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „Birač Europe“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui BAB „Ūkio bankas“, prašydami pripažinti negaliojančiais ab initio (lot. nuo pradžios) 27 sandorius, sudarytus tarp ieškovų ir atsakovo bei trečiųjų asmenų, taikyti restituciją natūra ir įpareigoti negaliojančiais pripažintų sandorių šalis grąžinti kitoms sandorio šalims visa, ką yra gavusios pagal atitinkamus sandorius. Ieškovai ieškinyje taip pat nurodė, kad teismui nusprendus, jog nėra pagrindo ginčijamus sandorius pripažinti negaliojančiais, jie prašo iš dalies modifikuoti ginčijamus sandorius ieškinyje nurodytu būdu (3 – 28 b. l.).

4Pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ padavė apygardos teismui prašymą įtraukti juos į nagrinėjamą civilinę bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovų AB „Birač Europe“ ir Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik pusėje (104 – 111 b. l.). Nurodė, kad 2012 m. gruodžio 27 d. buvo sudarytas įsipareigojimas dėl įsiskolinimo apmokėjimo (toliau – Garantinis įsipareigojimas), kurio pagrindu ieškovai, V. R., O. G. ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ prisiėmė garantinę prievolę atsakyti jiems už „Alumina“ D.D. O. Zvornik skolos grąžinimą pagal terminus, nurodytus Garantinio įsipareigojimo 3 punkto grafike, o šio Garantinio įsipareigojimo 4 punkte nustatyta, kad, pažeidus bent vieną grafike numatytą mokėjimo terminą, kyla solidari pareiga grąžinti visą 14,6 mln. EUR kredito lėšų ir palūkanų sumą. Pareiškėjų teigimu, nagrinėjamoje byloje ieškovai ginčija sandorius, kuriais buvo prisiimta įsipareigojimų už 290 892 459,51 Lt sumą, todėl, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjai turi reikalavimo teisę į ieškovus, o galutinis teismo sprendimas turės didelę reikšmę ieškovų finansinei padėčiai, akivaizdu, jog šioje byloje priimtas teismo sprendimas darys įtaką pareiškėjų teisų apimčiai ir galimybei jas įgyvendinti, pareiškiant ieškinį Actio Pauliana tvarka (CPK 47 str.).

5Ieškovai Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“ atsiliepime į pareiškėjų prašymą prašė jį atmesti (125 – 128 b. l.). Nurodė, kad nagrinėjamos bylos išsprendimas neturės įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms, o pareiškėjai netinkamai aiškina įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, pagrindus; be to, pareiškėjai nėra ieškovų kreditoriai, ir Actio Pauliana sąlygos nebus nustatinėjamos nagrinėjamoje byloje.

6Atsakovas BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į pareiškėjų prašymą prašė jį atmesti (129 – 134 b. l.). Nurodė, kad pareiškėjus ir ieškovus siejantys materialiniai teisiniai santykiai nesusiję su nagrinėjamu ginču, todėl sprendimas šioje byloje neturės įtakos pareiškėjų teisėms, o pareiškėjų įtraukimas į procesą pažeistų civilinio proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė įtraukti pareiškėjus UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, į civilinę bylą pagal ieškovų Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „Birač Europe“ ieškinį atsakovui AB „Ūkio bankas“ bei byloje nurodytiems tretiesiems asmenims dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (135 - 137 b. l.).

9Teismas nurodė, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis, kuris nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju teismui įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius ir faktines bylos aplinkybes (CPK 47 str.).

10Pasak teismo, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas – 2012 m. lapkričio 30 d. Kredito sutarties Nr. KR17-580/12, sudarytos tarp ieškovo AB „Birač Europe“ ir atsakovo AB „Ūkio bankas“, bei iš šio sandorio sekusių kitų susitarimų (įkeitimo, skolos perkėlimo, reikalavimo teisių perleidimo ir kt. sandorių), pagal kuriuos ieškovams teko pareiga sumokėti atsakovui 290 892 459,51 Lt sumą, nuginčijimas, o pareiškėjai savo prašymą įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, kildina iš 2012 m. gruodžio 7 d. Garantinio įsipareigojimo sandorio, pagal kurį ieškovai turi solidarią pareigą pareiškėjams atsakyti 14.6 mln. suma už „Alumina“ D. o. o. Zvornik finansinius įsipareigojimus pareiškėjams.

11Teismo vertinimu, šiuo atveju, nepriklausomai nuo to, kurios iš šalių naudai bus priimtas teismo sprendimas, pareiškėjų materialiosioms teisėmis ir pareigomis šis sprendimas įtakos neturės, kadangi nagrinėjamos bylos teisinis rezultatas nesukurs pareiškėjams nei teisių, nei pareigų ir neužkirs jiems kelio ginti savo turtinius interesus įstatyme numatytais pagrindais, tarp jų ir Actio Pauliana pagrindu; pareiškėjų nurodomas 2012 m. gruodžio 7 d. Garantinis įsipareigojimas neturi nei tiesioginio, nei netiesioginio ryšio su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, kadangi nagrinėjamos bylos ieškovai išliks solidarūs pareiškėjų skolininkai pagal Garantinį įsipareigojimą; be to, pareiškėjų įtraukimas į bylą trečiaisiais asmenimis gali sąlygoti situaciją, kad bet kuris iš kreditorių, turintis reikalavimo teisę į bet kurią iš ginčo šalių, gali prašyti įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, o tai prieštarautų proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principams.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovai, pateikdami nuomonę dėl pareiškėjų įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, nurodė, jog jie niekada nepripažino UAB „Boslita“ ir Ko ar UAB „Baltijos stiklas“ reikalavimų; teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla, kurioje pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ prašo pagal Garantinį įsipareigojimą priteisti solidariai iš ieškovų ir kitų asmenų 15 899 566,08 eurų skolą ir 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taigi pareiškėjai jau yra pradėję savo teisių gynimo pagal 2012 m. gruodžio 7 d. sandorį procedūrą.

13Teismas sprendė, kad, įvertinus tai, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje būsimas teismo sprendimas nesukurs, nepakeis ar kitaip nemodifikuos jau esamo materialiojo teisinio santykio tarp pareiškėjų ir ieškovų, nedarys įtakos pareiškėjų teisių apimčiai, pareiškėjų įtraukimas į nagrinėjamą civilinę bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, tik apsunkins vykstantį procesą ir užvilkins bylos nagrinėjimą, todėl nėra pagrindo įtraukti pareiškėjus trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį ir įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovų AB „Birač Europe“ ir Birač AD. Zvornik pusėje (140 – 150 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas neįvertino, jog dėl materialinio teisinio ryšio su ieškovais pagal Garantinį įsipareigojimą, byloje priimtas sprendimas gali daryti esminę įtaką apeliantų teisių ir pareigų apimčiai, nes byloje ginčijamais sandoriais ieškovai prisiėmė daugiau nei 290 mln. Lt siekiančius įsipareigojimus, kuriuos užtikrino savo, o taip pat akcininko (Birač) turtu. Taigi, jeigu byloje ginčijami sandoriai nebus pripažinti negaliojančiais, šis faktas turės reikšmės apeliantų teisių ir pareigų apimčiai ir galimybei išsireikalauti skolą pagal Garantinį įsipareigojimą, t. y. teismo sprendimas turės tiesioginę įtaką ieškovų finansinei padėčiai, nes nuo teismo sprendimo priklausys, ar apeliantai turės realią galimybę įgyvendinti materialines teises iš sandorių su ieškovais (be kita ko, atgauti 14,5 mln. EUR);
  2. Teismas neįvertino, jog byloje taip pat bus analizuojami faktai, kurie glaudžiai susiję su apeliantų teise reikšti Actio Pauliana ieškinį, ir darys didelę įtaką apeliantų teisių apimčiai ir jų realizavimui, nes, teismui konstatavus, kad ginčo sandoriai buvo de facto sudaryti po 2012 m. gruodžio 7 d., tai reikštų, kad minėtais sandoriais galbūt buvo pažeistos apeliantų teisės ir apsunkinta galimybė išieškoti skolą pagal Garantinį įsipareigojimą, o tai yra viena iš Actio Pauliana taikymo sąlygų;
  3. Teismas priešingai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai aiškino CPK 47 straipsnį, nes pagal LAT praktiką vien potenciali būsimo teismo sprendimo tiesioginė ir netiesioginė įtaka apeliantų teisių apimčiai suponuoja teismo pareigą apeliantus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų;
  4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad neįtraukus į bylą pareiškėjų šioje procesinėje stadijoje, apeliacinis teismas gali grąžinti bylą nagrinėti į pirmąją instanciją CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, ir tokiu būdu bus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentracijos principai, nes galutinio bylos išnagrinėjimo terminas padvigubėtų;
  5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjų įtraukimas į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis vilkins procesą. Apeliantų įtraukimas į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis atitiktų proceso operatyvumo ir koncentracijos principus, kadangi šiuo metu vyksta tik parengiamoji bylos nagrinėjimo stadija, o procesinių teisių apimtis yra žymiai mažesnė nei kitų proceso šalių.

16Atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą ieškovai AB „Birač Europe“ ir Fabrika Glinice „Birač“ AD Zvornik prašo jį atmesti (159 – 163 b. l.). Nurodo, kad pareiškėjai netinkamai aiškina įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, pagrindus, pareiškėjai nėra ieškovų kreditoriai; be to, priešingai nei nurodo pareiškėjai, Actio Pauliana sąlygos nebus nustatinėjamos nagrinėjamoje byloje.

17Atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą atsakovas BAB „Ūkio bankas“ prašo jį atmesti (166 – 171 b. l.). Nurodo, kad pareiškėjus ir ieškovus siejantys materialiniai santykiai nesusiję su nagrinėjamu ginču, todėl sprendimas šioje byloje neturės įtakos pareiškėjų teisėms, o pareiškėjų ryšys su nagrinėjamu ginču remiasi prielaida, kad ieškinyje nurodomos aplinkybės pasitvirtins bylos nagrinėjimo metu. Atsakovo nuomone, pareiškėjų įtraukimas į bylos nagrinėjimą pažeistų civilinio proceso principus, tarp jų – operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, bei užvilkintų operatyvų bylos nagrinėjimą.

18Atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą trečiasis asmuo BAB „Kauno tiekimas“ prašo jį atmesti (153 – 157 b. l.). Nurodo, kad tarp ieškovo AB „Birač Europe“ ir atsakovo BAB „Ūkio bankas“ bei tarp ieškovų AB „Birač Europe“, Birač A. D., Zvornik, ir pareiškėjų UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ susiklostę teisiniai santykiai dviejų skirtingų sutarčių pagrindais, o tarp nagrinėjamos bylos ir apeliantų materialinių teisių ir pareigų nėra nustatytas pakankamas teisinis ryšys, lemiantis šių asmenų įtraukimą į civilinės bylos nagrinėjimą.

19Pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ 2014 m. gegužės 16 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinį paaiškinimą, kuris prijungtinas prie bylos (CPK 42 str. 1 d., 179 str., 314 str., 338 str.). Pareiškėjai nurodo, kad byloje yra ginčijami sandoriai, pagal ieškovų paaiškinimus, darantys juos nemokiais, yra jiems ekonomiškai nenaudingi, o tai yra pirmoji Actio Pauliana sąlyga, vadinasi šio fakto nustatymas yra reikšmingas pareiškėjams ir daro įtaką jų subjektinėms teisėms; įvertintinos ir pasekmės, kurios kiltų, jeigu šioje byloje būtų nustatyta, kad kai kurie byloje ginčijami sandoriai buvo sudaryti po 2012 m. gruodžio 7 d., o pareiškėjai, žinantys reikšmingų aplinkybių iš to laikotarpio bei galintys padėti nustatyti tikrąją tiesą byloje, nebūtų įtraukti į bylą.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

23Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą, ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad materialusis trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.), dalyvavimo byloje pagrindas - jų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi; nors šie asmenys nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialiojo teisinio santykio subjektai, tačiau jie yra susiję materialiaisiais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas daro įtaką jų teisių apimčiai; jie dalyvauja byloje vienos iš ginčo šalių pusėje tam, jog išvengtų savo teisinės padėties pablogėjimo, ir gali būti įtraukiami į prasidėjusį procesą ne tik savo pačių iniciatyva, bet ir kitų dalyvaujančių asmenų ar teismo iniciatyva; CPK 266 straipsnyje įtvirtintas draudimas teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų sukuria bylą nagrinėjančiam teismui pareigą, nustačius tikėtiną teisinę sprendimo įtaką ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemonių įtraukti juos į prasidėjusį procesą; aptartos įstatyminės nuostatos reiškia ir tai, kad, kvalifikuodamas ginčo materialius teisinius santykius, teismas turi įvertinti ir tuos teisinius ryšius, kurie ginčo šalis sieja su kitais asmenimis bei materialiosios teisės normas, kuriose nustatytos galimos teismo sprendimo pasekmės trečiojo asmens teisėms ir pareigoms; pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra konstatuojamas tada, kai teismas ,,nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų“; nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai; tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokių įstatymo nustatytų teisinių pasekmių teismo sprendimas jam sukėlė; vien procesinis suinteresuotumas nepakankamas išvadai, kad yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2011; 2013 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2013).

25Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 8 d. gautas ir priimtas ieškovų įmonės Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“ ieškinys atsakovui AB „Ūkio bankas“, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais 27 sandorius, sudarytus tarp ieškovų, atsakovo ir ieškinyje nurodytų trečiųjų asmenų (3 – 28 b. l.).

26Nagrinėjamu atveju apygardos teismas teisingai nurodė, kad, nepriklausomai nuo to, kurios iš šalių naudai bus priimtas teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje, šis teismo sprendimas neturės įtakos pareiškėjų materialiosioms teisėms ir pareigoms (CPK 47 str. 1 d., 185 str.).

27Pareiškėjai UAB „Boslita ir Ko“ bei UAB „Baltijos stiklas“ be pagrindo nurodo, kad jų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir pagrindą dalyvauti byloje trečiaisiais asmenimis nulemia tai, kad jie turi didelį (virš 14 mln. EUR) reikalavimą į ieškovus Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“, kurių finansinei padėčiai ir pareiškėjų galimybei įgyvendinti jų reikalavimo teises į ieškovus (be kita ko, „atgauti“ 14,5 mln. EUR skolą) turės įtakos šios bylos išsprendimas.

28Nagrinėjamu atveju apeliantai pareiškime dėl įrašymo į nagrinėjamą bylą dalyvauti trečiaisiais asmenimis nurodė, kad turi reikalavimo teisę į ieškovus pagal 2012 m. gruodžio 7 d. įsipareigojimą dėl įsiskolinimo apmokėjimo, kurio pagrindu ieškovai ir kt. prisiėmė garantinę prievolę atsakyti už „Alumina“ D.D.O. Zvornik skolos grąžinimą, tačiau teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendime išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-669-658/2014 pagal ieškovų (pareiškėjų nagrinėjamoje byloje) UAB „Boslita ir Ko“ ir UAB „Baltijos stiklas“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovams AB „Birač Europe“ (nagrinėjamos bylos ieškovas), BAB „Ūkio bankas“ (trečiajam asmeniui nagrinėjamoje byloje), „Alumina D.O.O. Zvornik“, UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ (nagrinėjamos bylos trečiasis asmuo), tretieji asmenys – Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik (atsakovų AB „Birač Europe“ ir „Alumina D.O.O. Zvornik“ pusėje) (nagrinėjamos bylos ieškovas) ir kt., konstatuota, kad, pripažinus sandorius apsimestiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, kurių įvykdymo užtikrinimui Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“ bei kiti 2012 m. gruodžio 7 d. Įsipareigojimu dėl įsiskolinimo apmokėjimo (nagrinėjamoje byloje vadinamu Garantiniu įsipareigojimu) prisiėmė pareigą atsakyti už šiais sandoriais prisiimtų prievolių įvykdymo užtikrinimą, pasibaigė ir šių subjektų prievolė pagal 2012 m. gruodžio 7 d. Įsipareigojimą dėl įsiskolinimo apmokėjimo, todėl nėra teisinio pagrindo UAB „Boslita ir Ko“ bei UAB „Baltijos stiklas“ naudai priteisti iš AB „Birač Europe“, UAB „Ūkio banko investicinės grupės“ ir kitų bylos atsakovų 15 899 566,08 EUR skolą. Nors šis apygardos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau šioje bylos stadijoje nepagrįstas pareiškėjų tvirtinimas, kad jie turi neabejotiną ir neginčijamą reikalavimo teisę į ieškovus.

29Taigi nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiama dėl pareiškėjų esamų ar galimų teisių ir pareigų, ieškovų ieškinio reikalavimai nesusiję su pareiškėjų teisių ir pareigų nustatymu, pripažinimu, pakeitimu, panaikinimu. nėra pagrindo teigti, jog nagrinėjamoje byloje priimtu teismo sprendimu gali būti nuspręsta dėl neįtrauktų asmenų (pareiškėjų) teisių ir pareigų (CPK 329 str.2 d. 2 p., 185 str.).

30Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad, išsprendus nagrinėjamą bylą iš esmės, pasikeis pareiškėjų teisinė padėtis, kadangi ieškinio reikalavimai nesusiję su pareiškėjų teisių ir pareigų nustatymu ar ieškovų ir trečiojo asmens santykių modifikavimu. Ta aplinkybė, kad išsprendus šią bylą, ieškovų finansinė padėtis gali pasikeisti, nesudaro pagrindo teigti, kad bus modifikuota pareiškėjų teisinė padėtis, ar jiems bus nustatytos ar panaikintos teisinės pareigos.

31Be to, apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjų įtraukimas į bylą trečiaisiais asmenimis prieštarautų operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principams, kadangi apsunkintų bylos nagrinėjimą dėl naujų bylos nagrinėjimo dalyvių įtraukimo į procesą ir jų pateiktų procesinių dokumentų, jų vertinimo, taigi, nesant pagrindo, būtų pažeisti bylos nagrinėjimo operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principai.

32Neturi pagrindo apeliantų motyvai, kad apygardos teismas priešingai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai aiškino CPK 47 straipsnį, nes, apeliantų teigimu, pagal šio teismo praktiką vien potenciali būsimo teismo sprendimo tiesioginė ir netiesioginė įtaka apeliantų teisių apimčiai suponuoja teismo pareigą apeliantus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Minėta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, institutą, nurodė, kad teismo nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks sprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams; vien procesinis suinteresuotumas nepakankamas išvadai, kad yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad skundžiama apygardos teismo nutartis neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

33Pažymėtina, kad skundžiama nutartis neužkerta kelio pareiškėjams bei kitiems bylos nagrinėjimo dalyviams kreiptis į apygardos teismą su prašymu nagrinėjamoje byloje įrašyti pareiškėjus trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, sudarančioms pagrindą spręsti, kad nagrinėjamas ginčas turės įtakos pareiškėjų teisėms ir pareigoms; be to, teismas gali savo iniciatyva įrašyti juos į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.). Juolab kad, esant būtinybei, pareiškėjų atstovai, (jų teigimu, žinantys reikšmingas bylos nagrinėjimui aplinkybes) gali būti kviečiami byloje liudytojais (CPK189 str., 190 str.). Todėl vien tai, kad pareiškėjai (pasak jų) gali padėti nustatyti byloje tiesą, nesudaro pagrindo dalyvauti jiems bylos nagrinėjime trečiaisiais asmenimis; beje, pareiškėjai ir nenurodo faktinių aplinkybių, dėl kurių jie galėtų pateikti byloje paaiškinimus ar kitus įrodymus (CPK 178 str., 186 str. 2 d.).

34Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

35Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos įmonė Fabrika Glinice... 4. Pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ padavė... 5. Ieškovai Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“... 6. Atsakovas BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į pareiškėjų prašymą prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė įtraukti... 9. Teismas nurodė, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis... 10. Pasak teismo, nagrinėjamos bylos ginčo dalykas – 2012 m. lapkričio 30 d.... 11. Teismo vertinimu, šiuo atveju, nepriklausomai nuo to, kurios iš šalių... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovai, pateikdami nuomonę dėl pareiškėjų... 13. Teismas sprendė, kad, įvertinus tai, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ prašo... 16. Atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą ieškovai AB „Birač... 17. Atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą atsakovas BAB „Ūkio... 18. Atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą trečiasis asmuo BAB „Kauno... 19. Pareiškėjai UAB „Boslita“ ir Ko bei UAB „Baltijos stiklas“ 2014 m.... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, nepareiškiantys... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad materialusis... 25. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 8 d. gautas ir... 26. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas teisingai nurodė, kad, nepriklausomai... 27. Pareiškėjai UAB „Boslita ir Ko“ bei UAB „Baltijos stiklas“ be... 28. Nagrinėjamu atveju apeliantai pareiškime dėl įrašymo į nagrinėjamą... 29. Taigi nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiama dėl pareiškėjų esamų ar... 30. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad, išsprendus nagrinėjamą bylą... 31. Be to, apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju... 32. Neturi pagrindo apeliantų motyvai, kad apygardos teismas priešingai Lietuvos... 33. Pažymėtina, kad skundžiama nutartis neužkerta kelio pareiškėjams bei... 34. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 35. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 36. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį....