Byla 2-959-359/2014
Dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „Altitudė“ lėšų arešto, sumažinant areštą iki 13921,58 Lt bei

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio D. J. 2014-05-22 patvarkymu Nr. S081356 persiųstą pareiškėjos UAB „Altitudė“ 2014-05-20 gautą skundą dėl antstolio D. J. veiksmų: 2014-05-14 antstolio patvarkymo Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „Altitudė“ lėšų arešto, sumažinant areštą iki 13921,58 Lt bei

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Altitudė“ pateikė 2014-05-19 skundą dėl antstolio D. J. 2014-05-14 patvarkymo Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „Altitudė“ lėšų arešto, kuriuo prašo minėtą patvarkymą pakeisti sumažinant areštą iki 13921,58 Lt (b.l. 4).

3Pareiškėja UAB „Altitudė“ skunde nurodo, kad:

4- vykdant Vilniaus apygardos teismo 2014-03-20 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3871-585/2012 dėl 107294,31 Lt skolos ir 8,54 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo UAB „V“ naudai, taip pat siekiant išieškoti 7632 Lt nesumokėtų vykdymo išlaidų, antstolio priimami patvarkymai UAB „Altitudė“ atžvilgiu pažeidžia teisės aktų reikalavimus, todėl yra nedelsiant naikintini;

5- antstolio 2014-05-14 patvarkymu Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) areštuotos Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančios UAB „Altitudė“ lėšos. Pritaikyto arešto mastas 43921,58 Lt, t.y. lygus bendram UAB „Altitudė“ skolos likučiui. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu, 2014-05-08 Turto arešto aktu Nr. S080159, taip pat yra areštuotos dvi UAB „Altitudė“ priklausančios transporto priemonės, kurių vertė 30 000 Lt. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d., antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Papildomai pritaikius UAB „Altitudė“ depozitinės sąskaitos Trakų rajono savivaldybėje lėšų 43921,58 Lt sumai areštą, bendra areštuoto turto vertė ženkliai viršija UAB „Altitudė“ skolą;

6- atsižvelgiant į tai, kad areštuotų UAB „Altitudė“ transporto priemonių vertė padengia didžiąją dalį išieškotinos sumos, papildomas turto areštas, atliktas 2014-05-14 Patvarkymu privalo būti pakeistas areštą sumažinant, kad bendra areštuoto turto suma atitiktų išieškotinos sumos dydį.

7A. D. J. 2014-05-22 patvarkymu Nr. S081356 pareiškėjos UAB „Altitudė“ 2014-05-19 skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui (b.l. 6-7, skundas teisme gautas 2014-05-26, b.l. 3).

8Vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1 teismui pateikta 2014-05-16, kartu su išieškotojo UAB „V“ skundu (civilinė byla Nr. 2-890-548/2014).

9Suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „V“, skolininkas UAB „Altitudė“ per teismo nustatytą laiką atsiliepimų į skundą dėl antstolio D. J. veiksmų nepateikė (b.l. 10).

10Pareiškėjos UAB „Altitudė“ skundas atmestinas.

11Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

12Iš tiesų Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d. nurodyta, jog antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

13Susipažinus su vykdomąja byla Nr. Nr. 0117/14/00642/1, nustatyta, kad:

14- Vilniaus apygardos teismas 2012-03-05 išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „V“ ieškinį atsakovui UAB „Altitudė“ dėl skolos priteisimo ir nusprendė: Priteisti iš atsakovo UAB „Altitudė“ (į.k. 181253044) 75 183.32 Lt skolą, 27 065.99 Lt delspinigius ir 8.54 procentų metines palūkanas nuo priteisiamos skolos ir delspinigių sumos už laikotarpį nuo 2011-06-17 iki teismo sprendimo įvykdymo ir 5045 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Vilungė“ (į.k. 134522910) (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1);

15- Vilniaus apygardos teismas 2014-03-20 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-3871-585/2012 dėl 107294,31 Lt skolos ir 8,54 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo UAB „V“ naudai ir UAB „V“ 2014-04-02 prašymu Nr. 49 kreipėsi į antstolį D. J. dėl skolos išieškojimo iš UAB „Altitudė“ UAB „V“ naudai;

16- A. D. J.2014-04-03 patvarkymu Nr. S077658 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir apskaičiavo vykdymo išlaidas (Nr. S077656) – 1448 Lt;

17- A. D. J. 2014-04-03 UAB „Altitudė“ pateikė raginimą per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos įvykdyti sprendimą (NR. S077657), kuriame nurodė UAB „Altitudė“ sumokėti 107294,31 Lt skolą ir 1448 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 108742,31 Lt ir juos pervesti į antstolio D. J. depozitinę sąskaitą; kuris 2014-04-05 buvo įteiktas UAB „Altitudė“ buhalterei-kasininkei S. J.;

18- A. D. J. 2014-04-18 patvarkymu Nr. S078793 areštavo UAB „Altitudė“ lėšas dėl 107294,31 skolos ir 7603 Lt vykdymo išlaidų (pagal 2014-04-18 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S078795); pagal 2014-04-25 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S079204 vykdymo išlaidos sudaro 7632 Lt;

19- A. D. J. 2014-04-25 priėmė patvarkymą dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodyta, jog skola sudaro 107294, 31 Lt, o vykdymo išlaidos 7632 Lt, iš viso lėšų arešto mąstas 114926,31 Lt; 2014-04-25 antstolis priėmė reikalavimą dėl duomenų pateikimo ir piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. S079205; antstolio leidimu UAB „Altitudė“ leista minėtus duomenis pateikti iki 2014-05-01;

20- A. D. J. 2014-04-30 priėmė patvarkymą Nr. S079528 dėl piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodė Trakų rajono savivaldybei 114951,31 Lt lėšas, priklausančias UAB „Altitudė“, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; pagal 2014-04-30 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S079531 vykdymo išlaidos sudaro 7657 Lt;

21- UAB „Altitudė“ 2014-04-29 antstoliui D. J. pateikė skundą (gautas 2014-05-02) dėl antstolio veiksmų, kuriame prašė: 1) panaikinti 2014-04-25 patvarkymą dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą; 2) skolininko sąskaitų ir transporto priemonių areštą pakeisti į pastato-sandėlio – šaldymo kameros, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė yra 152654 Lt, esantį ( - )., areštą ir nukreipti išieškojimą į jį;.

22- A. D. J. 2014-05-08 priėmė patvarkymą Nr. S080160 dėl 2014-05-02 gauto skundo ir nutarė patenkinti UAB „Altitudė skundą, panaikinti sąskaitų areštą bankuose, kasoje bei panaikinti areštą dviem transporto priemonėms, palikti galioti areštą dviem transporto priemonėms iki tol kol skolininkas nurodys, į kokį turtą nukreipti skolos išieškojimą ir pasiūlyti skolininkui kitą turtą, į kurį nukreipti likusios skolos išieškojimą; 2014-05-09 išsiųsti patvarkymai dėl arešto panaikinimo, kuriais panaikinamas UAB ‚Altitudė“ kasos areštas bei sąskaitų, esančių AB DnB banke ir Swedbanke, AB areštas.

23- A. D. J. 2014-05-14 priėmė patikslintą patvarkymą Nr. S080541 dėl piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodė Trakų rajono savivaldybei 43921,58 Lt lėšas, priklausančias UAB „Altitudė“, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą bei informuoti apie UAB „Altitudė“ lėšų likutį.

242014-05-30 teisme gautas antstolio D. J. 2014-05-26 raštas Nr. S081661, kuriuo pateikiamas Trakų rajono savivaldybės 2014-05-21 siųstas raštas, 2014-05-21 įsakymas bei patvarkymas dėl skundo netenkinimo (b.l. 13). Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų pervedimo (b.l. 14) ir Trakų rajono savivaldybės administracijos rašto (b.l. 15) matyti, jog Trakų rajono savivaldybės įsiskolinimas UAB „Altitudė“ sudaro 10902,32 Lt, kuriuos Trakų rajono savivaldybė įsipareigoja pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

25Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

26Pagal Lietuvos Respublikos CPK 665 str., 1 d., pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, 2 d., antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas, 3 d., trečiąja eile išieškoma iš kito turto, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 dalyje, 4 d., ketvirtąja eile išieškoma iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų, taip pat žaliavų ir medžiagų, staklių, įrengimų, kitų pagrindinių priemonių, skirtų tiesiogiai gamybai. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 670 str. 1 d., išieškojimai iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų, tarp jų ir iš užsienio subjektų, vykdomi pagal bendrąsias taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

27Nors įstatymas – Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. – numato teisę antstoliui areštuoti skolininko sutuoktinio turtą, bet kuriuo atveju antstolis, prieš atlikdamas tam tikrus veiksmus, privalo įvertinti tokių veiksmų įtaką visų vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju, pareiškėjo UAB „Altitudė“ teiginys, kad antstolis D. J. areštuodamas UAB „Altitudė“ priklausantį turtą pažeidė Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d., yra visiškai nepagrįstas.

28Susipažinus su vykdomąja byla Nr. 0117/14/00642/1, taip pat civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybė į antstolio D. J. depozitinę sąskaitą turėjo pervesti 10902,32 Lt, kadangi būtent tokį įsiskolinimą jį turėjo UAB „Altitudė“. Iš antstolio persiųsto 2014-06-03 patvarkymo Nr. S082179 matyti, jog iki 2014-05-15 iš skolininko buvo gauta 96302,36 Lt, 2014-05-15 buvo atliktas pavedimas ir pervesta 1377 Lt įmokėtos vykdymo išlaidos išieškotojui, 94645,36 Lt skola išieškotojui ir 280 Lt vykdymo išlaidos antstoliui. 2014-05-15 – 2014-05-28 iš UAB „Altitudė yra gauta 18623,95 Lt, tačiau pinigai yra nepaskirstyti, kadangi vykdomoji byla yra teisme. Skolos likutis: 25,00 Lt atlygis antstoliui ir 25297,54 Lt palūkanos, vadinasi iš viso UAB „Altitudė“ skola siekia 25322,54 Lt. Vadinasi, pareiškėjo (skolininko) UAB „Altitudė“ prašymas pakeisti 2014-05-14 patvarkymą Nr. S080541 dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „Altitudė“ lėšų arešto, sumažinant areštą iki 13921,58 Lt yra nepagrįstas, kadangi tai dienai, kada buvo nagrinėjamas UAB „Altitudė“ skundas, antstolio duomenimis, iš Trakų rajono savivaldybės nebuvo gautas atsakymas, kiek lėšų, priklausančių UAB „Altitudė“ yra Trakų rajono savivaldybėje ir nurodyta, jog tik gavus tokius duomenis bus sprendžiamas klausimas dėl arešto panaikinimo. Atkreiptinas dėmesys, jog nors areštuotas turtas ir šiek tiek viršija skolos ir vykdymo išlaidų likutį, t.y. 25322,54 Lt, o areštuota transporto priemonių bendra vertė yra 30000 Lt (šiuo metu antstolis yra areštavęs UAB „Altitudė“ priklausančias dvi transporto priemones: Š. R., valstyb. Nr. ( - ) – 20000 Lt vertės ir M. B. 412, valstyb. Nr. ( - ) 10000 Lt vertės), tačiau antstolis iš esmės nėra atsisakęs panaikinti ar sumažinti UAB „Altitudė“ priklausančio turto areštą, o yra nurodęs skolininkui UAB „Altitudė“ pateikti kitą turtą, iš kurio galėtų būti išieškoma skola bei vykdymo išlaidos, kadangi buvo gauta dalis skolos iš sąskaitų banke, o skolininko siūlomas turtas – pastatas-sandėlis – šaldymo kamera, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), gerokai viršija skolos ir vykdymo išlaidų dydį, tačiau UAB „Altitudė“, šio reikalavimo neįvykdė, priežasčių, kodėl reikalavimas nebuvo įvykdytas nenurodė, jokių duomenų apie kitą turtą, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas nepateikė, taip pat nepateikė ir prašymų pratęsti terminą tokiems duomenims pateikti ar atsisakymo pateikti tokius duomenis priežasčių, todėl teismas laiko, jog pati pareiškėja UAB „Altitudė“ elgėsi aplaidžiai, nebendradarbiavo su antstoliu, nevykdė jo reikalavimų ir neteikė jam jokių duomenų, todėl antstolis pagrįstai netenkino UAB „Altitudė“ skundo dėl arešto sumažinimo iki 13921,58 Lt. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjo UAB „Altitudė“ skundas dėl antstolio veiksmų yra atmestinas.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. ir 513 str., teismas

Nutarė

30Pareiškėjos UAB „Altitudė“ 2014-05-19 skundą dėl antstolio D. J. 2014-05-14 veiksmų: antstolio patvarkymo Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „Altitudė“ lėšų arešto, sumažinant areštą iki 13921,58 Lt atmesti.

31Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui UAB „Altitudė“, suinteresuotam asmeniui UAB „V“ bei antstoliui D. J..

32Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis rašytinio... 2. Pareiškėja UAB „Altitudė“ pateikė 2014-05-19 skundą dėl antstolio D.... 3. Pareiškėja UAB „Altitudė“ skunde nurodo, kad:... 4. - vykdant Vilniaus apygardos teismo 2014-03-20 išduotą vykdomąjį raštą... 5. - antstolio 2014-05-14 patvarkymu Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) areštuotos... 6. - atsižvelgiant į tai, kad areštuotų UAB „Altitudė“ transporto... 7. A. D. J. 2014-05-22 patvarkymu Nr. S081356 pareiškėjos UAB „Altitudė“... 8. Vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1 teismui pateikta 2014-05-16, kartu su... 9. Suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „V“, skolininkas UAB... 10. Pareiškėjos UAB „Altitudė“ skundas atmestinas.... 11. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 12. Iš tiesų Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d. nurodyta, jog antstolis... 13. Susipažinus su vykdomąja byla Nr. Nr. 0117/14/00642/1, nustatyta, kad:... 14. - Vilniaus apygardos teismas 2012-03-05 išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB... 15. - Vilniaus apygardos teismas 2014-03-20 išdavė vykdomąjį raštą Nr.... 16. - A. D. J.2014-04-03 patvarkymu Nr. S077658 priėmė vykdomąjį dokumentą... 17. - A. D. J. 2014-04-03 UAB „Altitudė“ pateikė raginimą per 10 dienų nuo... 18. - A. D. J. 2014-04-18 patvarkymu Nr. S078793 areštavo UAB „Altitudė“... 19. - A. D. J. 2014-04-25 priėmė patvarkymą dėl lėšų arešto ir pervedimo į... 20. - A. D. J. 2014-04-30 priėmė patvarkymą Nr. S079528 dėl piniginių lėšų,... 21. - UAB „Altitudė“ 2014-04-29 antstoliui D. J. pateikė skundą (gautas... 22. - A. D. J. 2014-05-08 priėmė patvarkymą Nr. S080160 dėl 2014-05-02 gauto... 23. - A. D. J. 2014-05-14 priėmė patikslintą patvarkymą Nr. S080541 dėl... 24. 2014-05-30 teisme gautas antstolio D. J. 2014-05-26 raštas Nr. S081661, kuriuo... 25. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 26. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 665 str., 1 d., pirmąja eile išieškoma iš... 27. Nors įstatymas – Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. – numato teisę... 28. Susipažinus su vykdomąja byla Nr. 0117/14/00642/1, taip pat civilinėje... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. ir 513 str., teismas... 30. Pareiškėjos UAB „Altitudė“ 2014-05-19 skundą dėl antstolio D. J.... 31. Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui UAB „Altitudė“,... 32. Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...