Byla 2-890-548/2014
Dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų: 2014-05-08 antstolio patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1)

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas R. J. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Dariaus Jonaičio 2014-05-15 patvarkymu Nr. S080160 persiųstą pareiškėjos (išieškotojo) UAB „Altitudė“ 2014-05-13 gautą skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų: 2014-05-08 antstolio patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1) ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Vilungė“ pateikė 2014-05-13 skundą dėl antstolio veiksmų: 2014-05-08 patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1) (b.l. 6). Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-15 patvarkymu Nr. S080160 pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ 2014-05-13 skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui (b.l. 4-5, skundas teisme gautas 2014-05-16, b.l. 3).

3Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ pateikė 2014-05-27 skundą dėl antstolio veiksmų: 2014-05-08 patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1). Antstolis Darius Jonaitis 2014-06-03 patvarkymu Nr. S082179 skolininkės UAB „A“ skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui (b.l. 11-14, skundas teisme gautas 2014-06-05, b.l. 10).

4Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje: www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos CPK 133 str. 3 d.) (b.l. 7-8, 15-16).

5Suinteresuotiems asmenims: išieškotojai UAB „Vilungė“, skolininkei UAB „A“, antstoliui Dariui Jonaičiui apie šios bylos nagrinėjimo vietą ir laiką tinkamai pranešta (b.l. 9, 17), atsiliepimai į skundą nepateikti.

6Pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ skundas atmestinas, o pareiškėjos (skolininkės) UAB „A“ skundas tenkintinas.

7Susipažinus su vykdomąja byla Nr. Nr. 0117/14/00642/1, nustatyta, kad:

8- Vilniaus apygardos teismas 2012-03-05 išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Vilungė“ ieškinį atsakovui UAB „A“ dėl skolos priteisimo ir nusprendė: Priteisti iš atsakovo UAB „A“ (į.k. ( - )) 75 183,32 Lt skolą, 27065.99 Lt delspinigius ir 8,54 proc. metines palūkanas nuo priteisiamos skolos ir delspinigių sumos už laikotarpį nuo 2011-06-17 iki teismo sprendimo įvykdymo ir 5045,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Vilungė“ (į.k. 134522910) (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1);

9- Vilniaus apygardos teismas 2014-03-20 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-3871-585/2012 dėl 107294,31 Lt skolos ir 8,54 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo UAB „Vilungė“ naudai ir UAB „Vilungė“ 2014-04-02 prašymu Nr. 49 kreipėsi į antstolį Darių Jonaitį dėl skolos išieškojimo iš UAB „A“ UAB „Vilungė“ naudai;

10- Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-03 patvarkymu Nr. S077658 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti ir apskaičiavo vykdymo išlaidas (Nr. S077656) – 1448,00 Lt bei UAB „A“ pateikė raginimą per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos įvykdyti sprendimą (Nr. S077657), kuriame nurodė UAB „A“ sumokėti 107294,31 Lt skolą ir 1448,00 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 108742,31 Lt ir juos pervesti į antstolio Dariaus Jonaičio depozitinę sąskaitą; kuris 2014-04-05 buvo įteiktas UAB „A“ buhalterei-kasininkei S. J.;

11- Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-18 patvarkymu Nr. S078793 areštavo UAB „A“ lėšas dėl 107294,31 skolos ir 7603,00 Lt vykdymo išlaidų (pagal 2014-04-18 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S078795); pagal 2014-04-25 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S079204 vykdymo išlaidos sudaro 7632,00 Lt;

12- Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-25 priėmė patvarkymą dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodyta, jog skola sudaro 107294,31 Lt, o vykdymo išlaidos 7632,00 Lt, iš viso lėšų arešto mastas 114926,31 Lt; 2014-04-25 antstolis priėmė reikalavimą dėl duomenų pateikimo ir piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. ( - ); antstolio leidimu UAB „A“ leista minėtus duomenis pateikti iki 2014-05-01;

13- Išieškotoja UAB „Vilungė“ 2014-04-30 pateikė antstoliui prašymą dėl piniginių lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis, areštavimo ir areštuoto turto perdavimo saugoti kreditoriui;

14- Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-30 priėmė patvarkymą Nr. S079528 dėl piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodė Trakų rajono savivaldybei 114951,31 Lt lėšas, priklausančias UAB „A“, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; pagal 2014-04-30 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S079531 vykdymo išlaidos sudaro 7657,00 Lt;

15- UAB „A“ 2014-04-29 antstoliui Dariui Jonaičiui pateikė skundą (gautas 2014-05-02) dėl antstolio veiksmų, kuriame prašė: 1) panaikinti 2014-04-25 patvarkymą dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą; 2) skolininko sąskaitų ir transporto priemonių areštą pakeisti į pastato-sandėlio – šaldymo kameros, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė yra 152654 Lt, esantį ( - )., areštą ir nukreipti išieškojimą į jį;

16- Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-08 priėmė patvarkymą Nr. S080160 dėl 2014-05-02 gauto skundo ir nutarė patenkinti UAB „A skundą, panaikinti sąskaitų areštą bankuose, kasoje bei panaikinti areštą dviem transporto priemonėms, palikti galioti areštą dviem transporto priemonėms iki tol kol skolininkas nurodys, į kokį turtą nukreipti skolos išieškojimą ir pasiūlyti skolininkui kitą turtą, į kurį nukreipti likusios skolos išieškojimą; 2014-05-09 išsiųsti patvarkymai dėl arešto panaikinimo, kuriais panaikinamas UAB ‚A“ kasos areštas bei sąskaitų, esančių AB DnB banke ir Swedbank, AB areštas ir nurodyta, jog skolos ir vykdymo išlaidų likutis yra 20848,95 Lt;

17- Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-14 priėmė patikslintą patvarkymą Nr. S080541 dėl piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodė Trakų rajono savivaldybei 43921,58 Lt lėšas, priklausančias UAB „A“, pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą bei informuoti apie UAB „A“ lėšų likutį;

18- Išieškotoja UAB „Vilungė“ 2014-05-14 antstoliui pateikė reikalavimą pervesti išieškotus pinigus, kuriame nurodė, jog, kadangi iš UAB „A“ nėra gauta jokio skundo dėl išieškotų pinigų, prašė išieškotus pinigus nedelsiant per vesti į UAB „Vilungė“ atsiskaitomąją sąskaitą;

19- Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-15 priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. 642/117/14, kuriuo išieškotą 96302,36 Lt sumą paskirstė išieškotojai UAB „Vilungė“ pervesdamas 1377,00 Lt vykdymo išlaidų sumą ir 94645,36 Lt skolą ir antstoliui palikdamas 280,00 Lt vykdymo išlaidų;

20- Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ pateikė 2014-05-19 skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio 2014-05-14 patvarkymo Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „A“ lėšų arešto, kuriuo prašo minėtą patvarkymą pakeisti sumažinant areštą iki 13921,58 Lt;

21- Kaišiadorių r. apylinkės teismas 2014-06-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-959-359/2014 pareiškėjos (skolininkės) UAB „A“ 2014-05-19 skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio 2014-05-14 veiksmų: antstolio patvarkymo Nr. S080541 (Nr. 0117/14/00642/1) dėl Trakų rajono savivaldybės depozitinėje sąskaitoje esančių UAB „A“ lėšų arešto, sumažinant areštą iki 13921,58 Lt atmetė, tačiau nutartis nėra įsiteisėjusi (Kaišiadorių r. apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-959-359/2014).

22Pareiškėja (išieškotoja) UAB „Vilungė“ prašo teismo panaikinti 2014-05-08 patvarkymą Nr. S080160 bei nedelsiant imtis priemonių, kad būtų areštuotas skolininko turtas, užtikrinantis pilną skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimą, motyvuodama tuo, kad: 1) didelių abejonių kelia areštuotos UAB „Vilungė“ priklausančios transporto priemonės S. R. vertė, kadangi viešojoje internetinėje svetainėje www.autoplius.lt analogiško modelio ir metų automobilių vertė svyruoja nuo 6500,00 Lt iki 16000,00 Lt, tokiu būdu antstolio konstatuota vertė aiškiai padidinta; 2) be priteistos skolos, delspinigių (102249,31 Lt) ir bylinėjimosi išlaidų (5045,00 Lt), yra priteistos 8,54 proc. metinės palūkanos, kurios sudarytų 25468,55 Lt, o į antstolio nurodytą skolos, delspinigių, teismo išlaidų bei antstolio vykdymo išlaidų sumą nebuvo įtraukta 8,54 proc. metinių palūkanų suma, todėl iš viso skolos ir vykdymo išlaidų likutis (20848,95 Lt) bei 8,54 proc. metinių palūkanų suma (25468,55 Lt) sudarytų ne mažiau nei 46317,50 Lt, neskaitant antstolio vykdymo išlaidų, o antstolis skundžiamu patvarkymu paliko areštuotą skolininko turtą, kurio vertė realiai net nesiekia 30000,00 Lt (b.l. 6).

23Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

24Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d. nurodyta, jog antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Sprendimų vykdymo instrukcijos 49 p. numato, kad palūkanos apskaičiuojamos sumokėjus vykdomajame dokumente nurodytą skolą.

25Nagrinėjamu atveju 2014-05-15 buvo atliktas pavedimas ir išieškotojai UAB „Vilungė“ buvo pervesta 1377,00 Lt įmokėtų vykdymo išlaidų, 94645,36 Lt skola išieškotojui ir 280,00 Lt vykdymo išlaidos antstoliui. Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyta, jog išieškotas lėšas antstolis išmoka išieškotojams ne vėliau kaip per 30 dienų. Piniginės lėšos buvo paskirstytos praėjus apskundimo terminams ir nei skolininkas, nei išieškotojas jų neskundė. Be to, iš teisme esančios išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-959-359/2014 ir joje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2014-05-15 – 2014-05-28 iš skolininkės UAB „A yra gauta dar 18623,95 Lt, tačiau pinigai yra nepaskirstyti, kadangi vykdomoji byla yra teisme, nurodyta, jog skolos likutį sudaro 25,00 Lt atlygis antstoliui ir 25297,54 Lt palūkanos, vadinasi iš viso UAB „A“ skola siekia 25322,54 Lt. Tai reškia, jog antstolis palūkanas apskaičiavo po to, kai iš esmės visa skola jau buvo sumokėta, ir iš to seka, jog likusios skolos bei palūkanų suma neviršija 30000,00 Lt sumos, kuriai pritaikytas skolininkei UAB „A“ priklausančių transporto priemonių areštas. Taip pat pažymėtina, kad išieškotoja UAB „Vilungė“ nors ir laiku pareiškė antstoliui prieštaravimus dėl areštuoto turto – transporto priemonės S. R. vertės (20000,00 Lt), tačiau jos nurodomi argumentai – tai, kad interneto svetainėje www.autoplius.lt pateikti duomenys apie tų pačių metų ir to paties modelio transporto priemonių kainas bei ten pat nurodytos panašių transporto priemonių kainos, kurios yra mažesnės negu 20000,00 Lt, yra pagrįsti tik prielaidomis, spėliojimais, o ne objektyviais faktiniais duomenimis, kadangi kiekvienas turtas yra įkainojamas pagal jo individualius požymius, savybes ir būklę, o ne lyginant jį su kitu tų pačių metų, modelių turtu.

26Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, atsižvelgiant į tai, jog beveik visa skola ir vykdymo išlaidos yra išieškota, skolininkė skolą dengia ir savo įsipareigojimus vykdo, likusi sumokėti tik iš esmės nedidelė dalis, lyginant su pagrindine skolos suma, palūkanų bei vykdymo išlaidų dalis, teismas daro išvada, jog pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ skundas dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

27Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ pateikė 2014-05-27 skundą dėl antstolio veiksmų: 2014-05-08 patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1), kurio antstolis Darius Jonaitis 2014-06-03 patvarkymu Nr. S082179 netenkino ir perdavė jį nagrinėti Kaišiadorių r. apylinkės teismui (b.l. 11-14, skundas teisme gautas 2014-06-05, b.l. 10) ir kurį teismas 2014-06-05 teisėjo rezoliucija priėmė ir paskyrė nagrinėti 2014-06-23 kartu su pirminiu pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ skundu (b.l. 11).

28Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ prašo teismo pakeisti 2014-05-08 patvarkymą Nr. S080160 dėl 2014-06-02 gauto skundo, atsisakant reikalavimo UAB „A“ pateikti dokumentus bei pripažinti faktą, kad 2014-04-25 reikalavimas dėl duomenų pateikimo ir piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. S079205 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1) apimtyje dėl duomenų pateikimo yra tinkamai įvykdytas motyvuodama tuo, kad antstolio prašomus dokumentus skolininkė pateikė kartu su 2014-04-29 skundu dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė antstoliui papildomą turimą turtą - pastatą-sandėlį – šaldymo kamerą, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė yra 152654 Lt, esantį ( - )., ir prašė nukreipti išieškojimą į jį bei pridėjo nekilnojamojo turto registro išrašą, tuo tarpu antstolis patenkindamas minėtą skundą, pažymėjo, jog nurodytas turtas ne tik pilnai dengia skolininko įsiskolinimą, tačiau ir jį viršija, todėl skolininkė, įvertinusi šį faktą, pateikė antstoliui ne jo prašomus, bet lygiaverčius pagal pritaikomumą vykdymo procese dokumentus ir laikė, jog įvykdė antstolio reikalavimus ir pateikė informaciją apie turimą turtą. Nepaisant to, antstolis savo 2014-05-08 patvarkyme dėl 2014-06-02 gauto skundo Nr. S080160 nurodė, kad UAB „A“ reikalavimas pateikti dokumentus yra nepanaikinamas ir privalomas, tačiau priėmė UAB „A“ įvykdytą reikalavimą pateikti papildomus dokumentus, pateikiant kitus lygiaverčius dokumentus, kadangi 2014-05-04 pradėjo išieškojimo procesą ir nurašė 94102,36 Lt nuo skolininko sąskaitų ir 2014-04-30 areštavo skolininko lėšas Trakų r. savivaldybėje. Pareiškėja (skolininkė) skunde nurodė, jog, kadangi areštuotas UAB „A“ turtas visame vykdymo procese ženkliai viršijo išieškotiną sumą, todėl akivaizdu, kad papildomų dokumentų pateikimas nėra būtinas ir reikalingas, be to, antstolio nurodomi konkretūs dokumentai yra didelės apimties, konkrečių antstolio nurodytų, jau parengtų dokumentų įmonė neturi ir jų nerengia, todėl juos reikėtų papildomai rengti, o šių reikalavimų vykdymas, esant dideliam įmonės veiklos aktyvumui, apsunkintų ir sutrikdytų įmonės veiklą bei sukeltų nepagrįstą žąlą, todėl toks antstolio reikalavimas turėtų būti laikytinas piktnaudžiavimu antstolio turimomis teisėmis, neteisėtas ir todėl nevykdytinas.

29Jau minėta, jog vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

30Pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 str. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Lietuvos Respublikos CPK 645 str. nustatyta, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

31Iš vykdomojoje byloje Nr. 0117/14/00642/1 bei civilinėje byloje Nr. 2-959-359/2014 esančių rašytinių įrodymų matyti, jog, iš tiesų, šiuo metu jau yra sumokėta didžioji skolos dalis ? beveik visa skola, t.y. jau sumokėta 114926,31 Lt, skolininkė antstoliui yra nurodžiusi turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, taip pat yra areštuotos dvi aukščiau nurodytos transporto priemonės, be to, skolininkė ir toliau pervedinėja likusią skolą, palūkanas, vykdymo išlaidas į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau pinigai yra nepaskirstyti, kadangi vykdomoji byla su išieškotojos ir skolininkės skundais yra teisme, todėl laikytina, kad skolininkė elgiasi sąžiningai norėdama nevilkinti vykdymo proceso ir savo aktyviais veiksmais greičiau jį užbaigti atsiskaitant tiek su išieškotoja, tiek su antstoliu.

32Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog antstolis Darius Jonaitis 2014-05-15 kreipėsi į teismą prašydamas skirti UAB „A“ vadovui K. B. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą iki 1000,00 Lt už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną, remdamasis tuo, jog UAB „Vilungė“ vadovas nevykdo jo reikalavimų, tačiau Kaišiadorių r. apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, atsižvelgdamas į faktines aplinkybes, taip pat į įstatyme numatytų sankcijų skolininkų vadovams už antstolių reikalavimų pateikti informaciją apie turtinę padėtį nevykdymą taikymo tikslus – greitas ir efektyvus teismo sprendimų įvykdymas ir visiškas išieškotojų interesų patenkinimas, nepažeidžiant skolininkų teisių, ? vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, proporcingumo ir teisingumo principais, 2014-06-09 nutartyje padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju antstolio Dariaus Jonaičio pareiškimas dėl baudos skyrimo UAB „A“ vadovui K. B. yra visiškai neatitinkantis proporcingumo principo, todėl atmestinas (Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-879-840/2014). Kadangi ši nutartis 2014-06-17 įsiteisėjo, antstolis jos neskundė, vadinasi sutiko su teismo sprendimu ir jame nurodytais argumentais dėl baudos neskyrimo skolininkės UAB „Vilungė“ vadovui, todėl laikytina, jog sutiko ir su tuo, kad skolininkė UAB „Vilungė“ antstolio reikalavimą dėl duomenų pateikimo ir piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą apimtyje dėl duomenų pateikimo įvykdė tinkamai.

33Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjos (skolininkės) UAB „A“ skundas dėl antstolio veiksmų yra tenkintinas ir antstolio reikalavimas skolininkei UAB „A“ pateikti papildomus duomenis naikintinas.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. ir 513 str., teismas

Nutarė

35Pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ 2014-05-13 skundą dėl antstolio veiksmų: 2014-05-08 patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1) atmesti.

36Pareiškėjos (skolininkės) UAB „A“ 2014-05-27 skundą dėl antstolio veiksmų: 2014-05-08 patvarkymo Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1) patenkinti ir panaikinti 2014-05-08 patvarkyme Nr. S080160 (vykdomoji byla Nr. 0117/14/00642/1) nurodytą antstolio reikalavimą skolininkei UAB „A“ pateikti papildomus duomenis.

37Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai (išieškotojai) UAB „Vilungė“, pareiškėjai (skolininkei) UAB „A“, bei antstoliui Dariui Jonaičiui.

38Nutartis per 7 dienas nuo nutarties tinkamai patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas R. J. rašytinio proceso... 2. Pareiškėja UAB „Vilungė“ pateikė 2014-05-13 skundą dėl antstolio... 3. Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ pateikė 2014-05-27 skundą dėl... 4. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos... 5. Suinteresuotiems asmenims: išieškotojai UAB „Vilungė“, skolininkei UAB... 6. Pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ skundas atmestinas, o... 7. Susipažinus su vykdomąja byla Nr. Nr. 0117/14/00642/1, nustatyta, kad:... 8. - Vilniaus apygardos teismas 2012-03-05 išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB... 9. - Vilniaus apygardos teismas 2014-03-20 išdavė vykdomąjį raštą Nr.... 10. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-03 patvarkymu Nr. S077658 priėmė... 11. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-18 patvarkymu Nr. S078793 areštavo UAB... 12. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-25 priėmė patvarkymą dėl lėšų... 13. - Išieškotoja UAB „Vilungė“ 2014-04-30 pateikė antstoliui prašymą... 14. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-30 priėmė patvarkymą Nr. S079528 dėl... 15. - UAB „A“ 2014-04-29 antstoliui Dariui Jonaičiui pateikė skundą (gautas... 16. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-08 priėmė patvarkymą Nr. S080160 dėl... 17. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-14 priėmė patikslintą patvarkymą Nr.... 18. - Išieškotoja UAB „Vilungė“ 2014-05-14 antstoliui pateikė reikalavimą... 19. - Antstolis Darius Jonaitis 2014-05-15 priėmė išieškotų lėšų... 20. - Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ pateikė 2014-05-19 skundą dėl... 21. - Kaišiadorių r. apylinkės teismas 2014-06-12 nutartimi civilinėje byloje... 22. Pareiškėja (išieškotoja) UAB „Vilungė“ prašo teismo panaikinti... 23. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 24. Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d. nurodyta, jog antstolis negali... 25. Nagrinėjamu atveju 2014-05-15 buvo atliktas pavedimas ir išieškotojai UAB... 26. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus,... 27. Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ pateikė 2014-05-27 skundą dėl... 28. Pareiškėja (skolininkė) UAB „A“ prašo teismo pakeisti 2014-05-08... 29. Jau minėta, jog vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis... 30. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 str. antstolio reikalavimai vykdyti... 31. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0117/14/00642/1 bei civilinėje byloje Nr.... 32. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog antstolis Darius... 33. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjos (skolininkės) UAB „A“... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str. ir 513 str., teismas... 35. Pareiškėjos (išieškotojos) UAB „Vilungė“ 2014-05-13 skundą dėl... 36. Pareiškėjos (skolininkės) UAB „A“ 2014-05-27 skundą dėl antstolio... 37. Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai (išieškotojai) UAB... 38. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties tinkamai patvirtintos kopijos įteikimo...