Byla 2YT-15690-151/2016
Dėl vertintojo nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. 0090/16/00470, suinteresuoti asmenys antstolė Rima Gražienė, AB SEB bankas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl vertintojo nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. 0090/16/00470, suinteresuoti asmenys antstolė Rima Gražienė, AB SEB bankas.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja V. K. pateikė pareiškimą dėl vertintojo nušalinimo, kuriame nurodo, kad 2016 05 21 gavo patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo. Norima nustatyti turto rinkos vertę, todėl skiriama ekspertizė. Ekspertizės vertintoja paskirta UAB „Jungtinis verslas“. Remiantis CPK 598 str. nesutinka su šio turto vertintojo paskyrimu ir vadovaujantis CPK 67 str. prašo nušalinti UAB „Jungtinis verslas“ nuo, jai priklausančio turto ( - ), vertinimo.

5Antstolė 2016-05-30 priėmė patvarkymą, kuriuo patvarkė nenušalinti UAB „Jungtinis verslas“ nuo buto, esančio ( - ) vertinimo ir V. K. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo perduoti Kauno apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad antstolė Rima Gražienė vykdo Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. MK-1552/2016 dėl skolos išieškojimo iš V. K., a.k. ( - ) išieškotojo AB SEB banko naudai, priverstinai parduodant V. K. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, esantį ( - ). Vykdant išieškojimą 2016 05 18 patvarkymu antstolė paskyrė turto vertinimo ekspertizę. Atlikti ekspertizę buvo paskirta UAB „Jungtinis verslas“. 2016 05 30 gautas V. K. pareiškimas dėl vertintojo nušalinimo. Pareiškime V. K. neišdėstė motyvų, dėl kurių antstolės paskirta turto vertinimo UAB „Jungtinis verslas“ turi būti nušalinta. CPK 65 str. 1-5 p. ir 67 str. 2 d. nurodytas ne vienas pagrindas, dėl kurio ekspertas turi būti nušalintas. Skolininkė savo prieštaravimo nepagrindė nė vienu iš paminėtų straipsnių.

6Pareiškimas atmestinas.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė Rima Gražienė vykdo Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. MK-1552/2016 dėl skolos išieškojimo iš V. K., a.k. ( - ) išieškotojo AB SEB banko naudai, priverstinai parduodant V. K. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, esantį ( - ).

8Vykdant išieškojimą 2016 05 18 patvarkymu antstolė paskyrė turto vertinimo ekspertizę. Atlikti ekspertizę buvo paskirta UAB „Jungtinis verslas“.

92016 05 30 gautas V. K. pareiškimas dėl vertintojo nušalinimo. Pareiškėja nurodo, kad remiantis CPK 598 str. nesutinka su šio turto vertintojo paskyrimu ir vadovaujantis CPK 67 str. prašo nušalinti UAB „Jungtinis verslas“ nuo, jai priklausančio turto ( - ), vertinimo.

10Nustatytina, kad pareiškėja nenurodo, kokiu konkrečiu pagrindu prašo nušalinti ekspertą bei nepateikia jokių motyvų.

11Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus. Šių interesų apsaugą taip pat užtikrina galimybė skirti ekspertizę vykdymo procese. Ekspertizės skyrimas, siekiant įvertinti areštuojamą turtą, yra įstatymo leidėjo įtvirtinta galimybė antstoliui bendradarbiauti su specialių turto vertinimui reikalingų žinių turinčiu asmeniu, kurio pagalba būtų galima kvalifikuotai nustatyti areštuoto turto rinkos vertę.

12Lietuvos Respublikos CPK 598 str. 1 d. numato, kad vykdymo proceso metu gali būti prašoma nušalinti ekspertą tokia pat tvarka kaip ir antstolį, t.y. jeigu yra CPK 65 str., 67 str. nurodyti pagrindai, be to CPK 66 str. numato, jog nušalinimas galimas ir kitais atvejais, jeigu yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

13Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 681 str. 1 d. numato, kad tuo atveju, jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Teisės aktai nenumato antstolio pareigos ekspertizę atliksiančio turto vertintojo kandidatūrą derinti su skolininku. Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

14Ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo procese reglamentuojama CPK 682 str. 1 d. kurioje numatyta, kad ekspertizė turto vertei nustatyti skiriama antstolio patvarkymu. Patvarkyme turi būti nurodytas ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Įstatymas nenustato jokių kitokių turto vertintojų pasirinkimo kriterijų, išskyrus reikiamą kvalifikaciją, todėl antstolis turi teisę pavesti atlikti ekspertizę bet kuriam turto vertintojui, atitinkančiam įstatymo keliamus reikalavimus, o vykdymo proceso šalys pagal CPK 682 str. 1 d. turi teisę per įstatymo nustatytą terminą ekspertui reikšti nušalinimą.

15UAB „Jungtinis verslas“ turto vertintojai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus bei turi pakankamą darbo patirtį, įmonėje dirba kvalifikuoti turto vertintojai. Byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti UAB „Jungtinis verslas“ turto vertintojų profesinėmis žiniomis ar atliekamo turto vertinimo pagrįstumu ir objektyvumu. Byloje nenustatytas nei vienas pagrindas, kuriam esant turto vertintoja UAB „Jungtinis verslas“ turėtų būti nušalinta.

16Pareiškėjos prašymas nušalinti turto vertintoją yra deklaratyvus ir nepagrįstas. Pareiškėja nepateikė jokių pagrįstų argumentų dėl to, kad UAB „Jungtinis verslas“ savo profesinėje srityje elgtųsi nesąžiningai arba, kad atliktos ekspertizės išvados galėtų kelti abejonių jų objektyvumu.

17Diskrecija skirti areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę ir ją atliksiantį ekspertą yra suteikta antstoliui (CPK 681, 682 str.), o vykdymo proceso šalys turi teisę pareikšti motyvuotą nušalinimą antstolio pasirinktam ekspertui. Iš pareiškėjos pareiškimo matyti, kad prašymas nušalinti yra visiškai nemotyvuotas ir nepagrįstas.

18Atsižvelgiant į tai, kad antstolei suteikta teisė aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas (CPK 634 str.), taip pat atsižvelgus į tai, kad pareiškėja savo prašymo nemotyvavo, nepagrindė, nenurodė nei vieno iš CPK 65, 67 str. pagrindų, kurie patvirtintinų būtinybę nušalinti ekspertą, taip pat teisės aktuose nėra numatyta antstolės pareiga konsultuotis su skolininku dėl ekspertų kandidatūros, teismas daro išvadą, kad antstolė teisėtai pavedė atlikti turto vertinimą turto vertintojai UAB „Jungtinis verslas“, nepažeisdama teisės aktuose keliamų reikalavimų. Be to, nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad minėtas turto vertintojas būtų šališkas ar egzistuotų CPK 65 str., 67 str. numatyti nušalinimo pagrindai, todėl pareiškėjos pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

19Pagal Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 1 dalį, antstoliui patvarkymu paskyrus ekspertą turto vertei nustatyti, vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, CPK 598 straipsnio nustatyta tvarka gali pareikšti nušalinimą ekspertui. CPK 598 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad ekspertui pareikštą nušalinimo klausimą išsprendžia antstolis savo patvarkymu. Jeigu antstolis su ekspertui pareikštu nušalinimu nesutinka, jis šių asmenų nušalinimo klausimą nedelsdamas perduoda spręsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 598 straipsnio 5 dalis).

20Teismas pažymi, jog procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, kadangi tokia nutartis neužkerta kelio tolimesnei vykdomosios bylos eigai, kadangi pareiškėjas nesutikdamas su eksperto atlikto turto vertinimu, turi teisę nesutikimo su šia nutartimi argumentus išdėstyti skųsdamas antstolio veiksmus, susijusius su turto pardavimu iš varžytynių, nesutikdamas su antstolio nustatytu turto įkainojimu ir pan. (Vilniaus apygardos teismo 2012-12-04 nutartis Nr. 2S-2060-302/2012).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 598 str., 637 str., 682 str.

Nutarė

22Atmesti pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl vertintojo (eksperto) nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. 0090/16/00470.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V.... 3. Teismas... 4. Pareiškėja V. K. pateikė pareiškimą dėl vertintojo nušalinimo, kuriame... 5. Antstolė 2016-05-30 priėmė patvarkymą, kuriuo patvarkė nenušalinti UAB... 6. Pareiškimas atmestinas.... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė Rima Gražienė vykdo... 8. Vykdant išieškojimą 2016 05 18 patvarkymu antstolė paskyrė turto vertinimo... 9. 2016 05 30 gautas V. K. pareiškimas dėl vertintojo nušalinimo. Pareiškėja... 10. Nustatytina, kad pareiškėja nenurodo, kokiu konkrečiu pagrindu prašo... 11. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek... 12. Lietuvos Respublikos CPK 598 str. 1 d. numato, kad vykdymo proceso metu gali... 13. Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 14. Ekspertizės skyrimo tvarką vykdymo procese reglamentuojama CPK 682 str. 1 d.... 15. UAB „Jungtinis verslas“ turto vertintojai atitinka įstatymų nustatytus... 16. Pareiškėjos prašymas nušalinti turto vertintoją yra deklaratyvus ir... 17. Diskrecija skirti areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę ir ją... 18. Atsižvelgiant į tai, kad antstolei suteikta teisė aktyviai padėti šalims... 19. Pagal Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 1 dalį, antstoliui patvarkymu... 20. Teismas pažymi, jog procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 22. Atmesti pareiškėjos V. K. pareiškimą dėl vertintojo (eksperto) nušalinimo... 23. Nutartis neskundžiama....