Byla 2A-245/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant atsakovo atstovei advokatei Aušrai Saulėnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl papildomos teismo nutarties priėmimo civilinėje byloje, išnagrinėtoje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Euro RSCG MIA“, uždarosios akcinės bendrovės „MPG Lietuva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Komunikacijos tiltai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1146-28/2007 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Euro RSCG MIA“, uždarosios akcinės bendrovės „MPG Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Komunikacijos tiltai“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ dėl viešojo konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“ ir UAB „Komunikacijos tiltai“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ ir prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuoto atvirojo konkurso „Informavimo apie Europos Sąjungos paramą 2007-2013 m. laikotarpiu parengimas ir įgyvendinimas“ rezultatus: 2006 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. (4.58-02)-6K-0612371 sudarytą preliminariąją eilę ir 2007 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ sudarytą paslaugų teikimo sutartį, atvirojo konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Euro RSCG MIA“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ iš UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“ ir UAB „Komunikacijos tiltai“ po 2 753,33 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Ieškovai UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“, UAB „Komunikacijos tiltai“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. kovo 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ atstovė 2008 m. balandžio 11 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriame nurodo, kad teismas nutartimi neišsprendė bylinėjimosi išlaidų, kurias pagrindžiantys įrodymai yra byloje, klausimo. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, o advokatė šį prašymą palaikė ir teismo posėdžio metu.

8Prašymas tenkintinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalies nuostatą šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 3 d.).

10Lietuvos Respublikos CPK 277 straipsnio 1 dalies 2 punktu yra nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo.

11Kaip matyti iš bylos duomenų, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, atsakovui UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ šioje byloje atstovavo advokatė A. Saulėnienė, kuri pasirašė atsiliepimą į apeliacinį skundą, dalyvavo 2008 m. kovo 17 d. teismo posėdyje (t. 3, b.l. 23-26, 38).

12Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas atsakovas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pateikė 2008 m. sausio 18 d., pateikdamas atsiliepimą į ieškovų apeliacinį skundą (t. 3, b.l. 23-26). Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. kovo 17 d. vykusio teismo posėdžio metu (t. 3, b.l. 38-41) prijungė prie bylos išlaidas už atstovavimą apeliacinėje instancijoje patvirtinančius dokumentus - 2008 m. sausio 16 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 6 1 770 Lt sumai, 2008 m. kovo 15 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 18 1 180 Lt sumai ir mokėjimo nurodymų nuorašus (t. 3, b.l. 34, 35, 36, 37). Prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai buvo pateikti laiku, t.y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

13Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 31 d. nutartimi nebuvo išspręstas atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ bylinėjimosi išlaidų, t.y. išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimas, tai atsakovo atstovui, laikantis CPK 277 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, iškėlus klausimą dėl papildomos nutarties šioms išlaidoms atlyginti priėmimo, teisėjų kolegija turi pakankamą pagrindą ir privalo priimti papildomą nutartį bei priteisti atsakovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

14Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 7 ir 8.11, 8.18 punktais, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 200 Lt (1,5 (koeficientas)*800 Lt minimali mėnesinė alga), o už vieną atstovavimo valandą teisme – 120 Lt (0,15 (koeficientas)*800 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, atstovė dalyvavo bylą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, į advokato darbo ir laiko faktines sąnaudas, nėra pagrindo nukrypti nuo rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių. Todėl atsakovui iš ieškovų priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 1 320 Lt: 1 200 Lt už atsiliepimą į apeliacinį skundą ir 120 Lt už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

15Nors advokatė 2008 m. kovo 15 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 18 nurodo, kad atstovavimas Lietuvos apeliacinėje instancijoje truko 4 valandas, tačiau teismo posėdis dėl papildomos nutarties priėmimo truko 1 valandą ir atstovė tai pripažino (t. 3, b.l. 58-59). Tad nėra pagrindo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas už 4 atstovavimo teisme valandas.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 98 straipsnio 2 dalimi, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 dalimi, 302 straipsniu,

Nutarė

17Priteisti iš ieškovų UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“ ir UAB „Komunikacijos tiltai“ atsakovui UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ po 440 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt litų) išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai