Byla 2K-100/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Lidijos Liucijos Žilienės, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, sekretoriaujant R.Bučiuvienei, dalyvaujant prokurorui J. Urbelienei, gynėjui J. Burneikiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo K. S. kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. balandžio 14 d. nuosprendžio, kuriuo K. S. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK):

2BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį (dėl pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą iš E. U. automobilio) laisvės atėmimu vieneriems metams;

3BK 187 straipsnio 1 dalį (už E. U. ir UAB ( - ) turto sugadinimą) laisvės atėmimu 6 mėnesiams;

4BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl UAB ( - ) priklausančio turto vagystės) laisvės atėmimu vieneriems metams 2 mėnesiams;

5BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl UAB ( - ) draudimo brokeris priklausančio turto vagystės) laisvės atėmimu vieneriems metams 4 mėnesiams;

6BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl V. S. priklausančio turto vagystės) laivės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 5, 6 dalimis apėmimo būdu subendrinus bausmes, paskirtas už nusikaltimus, numatytus BK 178 straipsnio 2 dalyje ir BK 187 straipsnio 1 dalyje už UAB ( - ) priklausančio turto vagystę ir tyčinį turto sugadinimą, paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas vieneriems metams 2 mėnesiams.

8Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6 dalimis ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su bausmėmis, paskirtomis už nusikaltimus, numatytus BK 22 straipsnio 1 dalyje ir BK 178 straipsnio 2 dalyje, BK 178 straipsnio 2 dalyje (2 savarankiški nusikaltimai) ir paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas dvejiems metams 6 mėnesiams.

9Paskirtoji bausmė pagal BK 63 straipsnio 3, 9 dalis visiško sudėjimo būdu subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams aštuoniems mėnesiams. Į bausmės laiką įskaityta K. S. atlikta bausmė pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nuosprendį nuo 2005 m. sausio 12 d. iki 2006 m. kovo 10 d.

10Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 20 d. nutartis, kuria nuteistojo K. S. gynėjos apeliacinis skundas atmestas.

11Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti A. B. ir G. S., tačiau dėl jų kasacinių skundų negauta.

12Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

13K. S. nuteistas už tai, kad:

14veikdamas bendrininkų grupe su A. B. ir G. S., 2004 m. balandžio 5 d., apie 17 val., Kaune, netoli Sukilėlių pr. ir Eivenių g. sankirtos, pasikėsino įsibraunant į automobilį „BMW 318“ ( - ), pagrobti 250 Lt vertės E. U. priklausančią automagnetolą „Pioneer“ bei siekdamas pašalinti kliūtis, trukdančias pagrobti šį svetimą turtą, tyčia padarė E. U. 500 Lt turtinę žalą;

152004 m. balandžio 14 d., apie 13.30 val., Kaune, Tvirtovės al. prie namo Nr. 24, įsibrovė į UAB ( - ) priklausantį automobilį „Land Rover Range Rover“ ( - ), kuriuo pagal sutartį naudojosi UAB ( - ) ir pagrobė 3 500 Lt vertės UAB ( - ) priklausančios magnetolos „Bekker“ priekinį valdymo skydelį bei, siekdamas pašalinti kliūtis, trukdančias pagrobti šį svetimą turtą, tyčia padarė UAB ( - ) 6 626 Lt turtinę žalą;

162004 m. balandžio 14 d., laikotarpiu nuo 18 val. iki 20.45 val., Kaune, Eivenių g. prie Kauno medicinos universitetinių klinikų, įsibrovė į UAB ( - ) draudimo brokeris priklausantį automobilį „Chrysler Grand Cherokee“ ( - ) ir pagrobė 2 000 Lt vertės UAB ( - ) draudimo brokeris priklausantį kompaktinių diskų grotuvą „Clarion DXZ 928 R“;

17veikdamas bendrininkų grupe su A. B. ir G. S., 2004 m. balandžio 15 d., apie 12.30 val., Kaune, Eivenių g., prie Kauno medicinos universitetinių klinikų, įsibrovė į V. S. priklausantį automobilį „Mitsubishi Galant“ ( - ) ir pagrobė V. S. priklausantį 920 Lt vertės turtą.

18Kasaciniu skundu nuteistasis K. S. prašo ištaisyti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų padarytus įstatymo taikymo pažeidimus, pritaikyti palankesnį baudžiamąjį įstatymą ir iš naujo paskirti bausmę.

19Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neobjektyviai išnagrinėjo byloje paduotą jo gynėjos apeliacinį skundą ir neištaisė pirmosios instancijos teismo padarytų akivaizdžių įstatymų pažeidimų bei netinkamai kvalifikavo jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Visas keturias vagystes, už kurias yra nuteistas šioje byloje, jis padarė 2004 m. balandžio mėnesį. Pagal tuometinę baudžiamojo įstatymo redakciją tokios nusikalstamos veikos atitiko BK 178 straipsnio 1 dalį. Pastarasis baudžiamasis įstatymas yra švelnesnis, todėl jam palankesnis. Taigi, teismas privalėjo šias jo nusikalstamas veikas kvalifikuoti ne pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, bet pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (pasikėsinimo padaryti vagystę atveju – pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį, o to nepadaręs teismas pažeidė įstatymų reikalavimus.

20Teismas taip pat nepagrįstai jam taikė BK 63 straipsnio 9 dalies nuostatas ir visiško sudėjimo būdu subendrino paskirtąsias bausmes su Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu paskirta bausme, nes pastarąją bausmę jis jau atliko.

21Nuteistojo K. S. kasacinis skundas atmestinas.

22Dėl baudžiamojo įstatymo taikymo

23BK 178 straipsnio 2 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė, be kitų atvejų, tam, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą. Šis įstatymas galiojo nuteistajam K. S. inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo metu.

24Nuteistasis K. S. kasaciniame skunde savo kaltės dėl nusikaltimų padarymo neginčija, tačiau teigia, kad jo nusikalstamos veikos pagrobus UAB ( - ), UAB ( - ) draudimo brokeris ir nukentėjusiojo V. S. turtą turi būti kvalifikuojamos pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, o pasikėsinimas pagrobti nukentėjusiosios E. U. turtą – pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį. Šie kasatoriaus argumentai nepagrįsti.

25Teismų sprendimuose nustatyta, kad visas nusikalstamas veikas (tris baigtas vagystes ir pasikėsinimą padaryti vagystę) nuteistasis K. S. padarė iš automobilių, prieš tai neteisėtai (išlaužęs durelių spyneles, išdaužęs stiklą) į šiuos automobilius patekęs. Vagystės ir pasikėsinimo padaryti vagystę dalyku buvo automagnetolos, kompaktinių diskų grotuvai, kiti asmeniniai nukentėjusiųjų daiktai. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, jeigu iš mechaninėmis ar elektroninėmis priemonėmis saugomo automobilio pavagiami asmeniniai žmogaus daiktai ar automobilio priedai (automagnetolos, garso kolonėlės ir pan.), vagystė laikoma padaryta įsibraunant į saugyklą, todėl nuteistojo K. S. nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (pasikėsinimo pagrobti nukentėjusiosios E. U. turtą atveju – pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį).

26Dėl bausmių subendrinimo

27BK 63 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pagal šio straipsnio taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį.

28Skundžiamu nuosprendžiu paskirta nuteistajam K. S. bausmė subendrinta su ankstesniu Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu paskirta bausme už nusikalstamas veikas, kurios padarytos prieš priimant skundžiamą nuosprendį. Taigi, byloje yra visos BK 63 straipsnio 9 dalies taikymo sąlygos. Teismas pagrįstai prie skundžiamu nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėjo vienerius metus ir 2 mėnesius laisvės atėmimo bausmės, kuri paskirta ankstesniuoju nuosprendžiu. Šią bausmę nuteistasis K. S. skundžiamo Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. balandžio 14 d. nuosprendžio priėmimo metu jau buvo visiškai atlikęs, todėl teismas pagrįstai ją įskaitė į paskirtos subendrintos bausmės laiką. Taigi, BK 63 straipsnio 9 dalies nuostatos byloje pritaikytos tinkamai.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Nuteistojo K. S. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį (dėl pasikėsinimo pagrobti... 3. BK 187 straipsnio 1 dalį (už E. U. ir UAB ( - ) turto sugadinimą) laisvės... 4. BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl UAB ( - ) priklausančio turto vagystės)... 5. BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl UAB ( - ) draudimo brokeris priklausančio... 6. BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl V. S. priklausančio turto vagystės) laivės... 7. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 5, 6 dalimis apėmimo būdu subendrinus... 8. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6 dalimis ši bausmė dalinio sudėjimo... 9. Paskirtoji bausmė pagal BK 63 straipsnio 3, 9 dalis visiško sudėjimo būdu... 10. Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 11. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti A. B. ir G. S., tačiau dėl jų kasacinių... 12. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 13. K. S. nuteistas už tai, kad:... 14. veikdamas bendrininkų grupe su A. B. ir G. S., 2004 m. balandžio 5 d., apie... 15. 2004 m. balandžio 14 d., apie 13.30 val., Kaune, Tvirtovės al. prie namo Nr.... 16. 2004 m. balandžio 14 d., laikotarpiu nuo 18 val. iki 20.45 val., Kaune,... 17. veikdamas bendrininkų grupe su A. B. ir G. S., 2004 m. balandžio 15 d., apie... 18. Kasaciniu skundu nuteistasis K. S. prašo ištaisyti pirmosios ir apeliacinės... 19. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neobjektyviai... 20. Teismas taip pat nepagrįstai jam taikė BK 63 straipsnio 9 dalies nuostatas ir... 21. Nuteistojo K. S. kasacinis skundas atmestinas.... 22. Dėl baudžiamojo įstatymo taikymo... 23. BK 178 straipsnio 2 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė, be kitų... 24. Nuteistasis K. S. kasaciniame skunde savo kaltės dėl nusikaltimų padarymo... 25. Teismų sprendimuose nustatyta, kad visas nusikalstamas veikas (tris baigtas... 26. Dėl bausmių subendrinimo... 27. BK 63 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pagal šio straipsnio taisykles... 28. Skundžiamu nuosprendžiu paskirta nuteistajam K. S. bausmė subendrinta su... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 30. Nuteistojo K. S. kasacinį skundą atmesti....