Byla 2-127-344/2013
Dėl skolos priteisimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja E. G.

2išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,G.” ieškinį atsakovui R. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas, vadovaudamasis LR CK 1.138 str., 6.37 str. 2 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 2 d., 6.101, 6.210 str. 1 d., 6.249 str. 4 d. 3 p., prašo priteisti iš atsakovo 400,00 Lt skolą, 1470,80 Lt delspinigius, 227,72 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas per nustatytą laiką atsiliepimo į ieškinį bei prieštaraujančių įrodymų nepateikė, ieškinys su procesiniais dokumentais atsakovui įteiktas viešo paskelbimo būdu 2013 m. sausio 3 d., todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų – išrašo iš reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (4 b. l.), delspinigių paskaičiavimo akto (5 b. l.), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (6 b. l.), reikalavimo perleidimo sutarties (7-10 b. l.), Juridinių asmenų registro išrašo (11-16 b. l.), mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties (17-19 b. l.), PVM sąskaitų-faktūrų (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 b. l.), pranešimo apie reikalavimo perleidimą (30 b. l.), daro išvadą, kad ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2001 m. rugsėjo 12 d. tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. NL9392127 5847, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Iš PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad atsakovas liko skolingas UAB „Tele2“ 400,00 Lt už laikotarpiu nuo 2001 m. lapkričio 30 d. iki 2002 m. rugpjūčio 31 d. teiktas paslaugas. 2009 m. kovo 31 d. buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą. Iš 2009 m. gegužės 4 d. pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, iš jo priteistina 400,00 Lt skola ieškovui, nes prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu (LR CK 6.38 str., 6.716 str. 1 d.).

7Iš delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 25 d. sudaro 1470,80 Lt. LR CK 6.73 str. 2 d. numato kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 10 metų laikotarpį, ieškovas reikalavimo teisę į atsakovą įgijo 2009 m. kovo 31 d., tačiau daugiau nei trejus metus nesiėmė veiksmų dėl skolos iš atsakovo išieškojimo, kas turėjo įtakos delspinigių augimui, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui iki 2009 m. gegužės 4 d. būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 72,00 Lt, skaičiuojant 0,1 proc. dydžio delspinigius už 180 uždelstų atsiskaityti dienų (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

8Iš ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės matyti, kad atsakovui paskaičiuota 227,72 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurių didžiąją dalį išlaidų sudaro atsakovo darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www. ( - ).lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Pašto siuntimo išlaidos, užklausos iš Gyventojų registro tarnybos bei Nekilnojamojo turto registro galėtų būti pripažintinos būtinomis išlaidomis, tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

9Iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012 m. gruodžio 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.). Tenkinus 22 proc. ieškinio reikalavimų, bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 16,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 279 str., 285-287 str.,

Nutarė

11ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo R. Š., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB ,,G.”, kodas ( - ), a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai 400,00 Lt skolą, 72,00 Lt delspinigius, iš viso 472,00 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt du litus), 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012 m. gruodžio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 16,00 Lt (šešiolika litų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

15Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai