Byla e2-31-884/2015
Dėl motinos valdžios apribojimo panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išvadą teikianti institucija Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant ieškovei D. S., jos atstovei advokatei Virginijai Vainorienei,

4atsakovo atstovėms R. K., J. N.,

5išvadą teikiančios institucijos atstovei Vaidai Satkevičiūtei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovui Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namams dėl motinos valdžios apribojimo panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išvadą teikianti institucija Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

7ieškovė prašė panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2009-04-08 sprendimu ieškovei nustatytą neterminuotą tėvų valdžios apribojimą sūnaus R. S., gim. ( - ) , atžvilgiu, nustatyti sūnaus Roko gyvenamąją vietą su motina D. S. jos pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad minėtu sprendimu sūnaus globėju buvo paskirti Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai. Ieškovė pakeitė savo gyvenimo būdą ir požiūrį į šeimą bei vaiko auklėjimą ir priežiūrą, stengiasi atsikratyti žalingų įpročių, laikosi visuomenėje nusistovėjusių elgesio normų, visais įmanomais būdais stengiasi susigrąžinti gerą vardą ir žinoma - teisę auginti, auklėti, rūpintis ir prižiūrėti sūnų R.. Nuo ( - ) metų gyvena ( - ) miestelyje, Skuodo rajone, kur nuomojasi nuosavą būstą, yra tvarkinga nuomininkė, būstą prižiūri, jį tvarko, šalia yra nedidelis žemės sklypas, augina daržoves ir vaisius, augina naminius gyvūnus - triušius, vištas, kuriuos ne tik panaudoja savo reikmėms, bet ir parduoda. Ji dirba įvairius žemės ūkio darbus pas ūkininkus bei talkininkauja kaimynams, šiuo metu yra registruota darbo biržoje. Civilinio kodekso 3.181 straipsnio 1 dalis numato, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvų buvo atskirtas. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jeigu įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

8Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovė reikalavimą palaikė.

9Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2005 m. sausio 14 d. R. S. nustatyta laikinoji globa, 2005 m. gegužes 2 d. mamos D. S. prašymu vaikas grąžintas į šeimą. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo 2007 m. liepos 9 d. vaikui vėl nustatyta laikinoji globa globėju paskiriant globos namus. 2009 m. balandžio 8 d. Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu R. S. nustatyta nuolatinė globa, globėju paskiriant globos namus. Nuo ( - ) Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimu R. S. globėja paskirta O. S.. Dėl sveikatos problemų globėjai nebesugebant rūpintis vaiku, 2013 m. kovo 4 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Nr. Al-170) R. S. grąžintas į globos namus, kur gyvena iki šiol. Šiuo metu vaikas įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą. 2013 m. kovo 6 d. gautas Tarnybos raštas dėl galimybės pasiūlyti vaiką įvaikinti užsienio piliečiams. Kadangi vaiko mama su vaiku nebendravo, o tėvas ir kiti giminaičiai nebuvo žinomi, Barstyčių vaikų globos namai, atsižvelgdami į vaiko nuomonę, sutiko, kad vaikas būtų įvaikintas užsienio piliečių šeimoje, buvo pradėta įvaikinimo procedūra Vilniaus apygardos teisme. Visą laiką, kurį R. S. gyvena globos namuose, mama D. S. jo nelankė, neskambino ir nesidomėjo jo gyvenimu, taip pat beveik neteikė išlaikymo (išskyrus 2014 m. gegužės - rugpjūčio mėn.). Socialinių darbuotojų iniciatyva telefonu buvo bandoma kurti vaiko ryšį su motina, tačiau ji arba neatsiliepdavo, arba atsiliepus sugyventiniui, pažadėdavo perskambinti ir to nepadarydavo. Pirmą kartą aplankyti vaiko D. S. atvyko 2014 m. gruodžio 18 d., t. y. po ieškinio teismui pateikimo dienos praėjus savaitei. Mano, kad sprendimas susigrąžinti vaiko globą buvo priimtas spontaniškai, kažkam įtakojant ar gavus informaciją apie įvaikinimo procedūrą. D. S. iki šiol vaiko nelankė, juo nesidomėjo, niekur nedirba, neturi buitinių sąlygų auginti vaiką, mano, kad aplinkybės, dėl kurių D. S. buvo apribota motinos valdžia, neišnyko.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

11Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija 2014-01-16 posėdžio metu rekomendavo Tarnybai siūlyti R. S. tarptautiniam įvaikinimui, atsižvelgiant į tai, jog neatsirado nei viena Lietuvos Respublikos piliečių šeima, norinti įvaikinti ar globoti tokio amžiaus vaiką, buvo priimtas sprendimas, kad tarptautinis įvaikinimas geriausiai atitiktų Roko interesus augti šeimoje. Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-01 įsakymu Nr. Al- 32 patvirtinto Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo 4.1.2 p. ir 6 p. bei vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2014-01-16 sprendimu Nr. ĮT-1 R. S. dėl vyresnio amžiaus buvo įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais sąrašą. Tarnybos 2014-03-07 raštu Nr. S- S-926 duomenys apie Roką buvo perduoti vienuolikai užsienio įgaliotų institucijų, turinčių leidimus dirbti tarptautinio įvaikinimo srityje Lietuvoje. Dėl Roko įvaikinimo į Tarnybą kreipėsi tik viena užsienio įgaliota institucija, kuri 2014-04-17 informavo Tarnybą, kad jos atstovaujama užsienio piliečių šeima pageidauja įvaikinti Roką iš sąrašo vaikų su specialiaisiais poreikiais, šiai užsienio piliečių šeimai pasiūlyta Roką įvaikinti, šeima berniuką sutiko įvaikinti. Užsienio įgaliotos institucijos atstovė Lietuvoje 2014-08-08 informavo Tarnybą, kad Rokas, susipažinęs ir pabendravęs su užsienio piliečių įvaikintojų šeima, išreiškė norą išvykti ir gyventi su minėta šeima, kuri 2014-09-17 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl berniuko įvaikinimo, pareiškimas priimtas. Šiuo metu byla sustabdyta. Mano, kad byla dėl tėvų valdžios neterminuoto apribojimo panaikinimo turėtų būti nagrinėjama įvertinant, ar tėvų valdžios apribojimo panaikinimas konkrečiu atveju nepažeis vaiko interesų. Nagrinėjant teismui bylą dėl motinos valdžios neterminuoto apribojimo panaikinimo D. S., vaiko interesais būtina išsiaiškinti, ar išnyko aplinkybės, dėl kurių ieškovei buvo neterminuotai apribota valdžia ir ar nėra susidarę naujų aplinkybių, dėl kurių vaikas negalėtų gyventi su motina. Tarnybos nuomone, teismas, priimdamas sprendimą šioje civilinėje byloje, turėtų įvertinti ieškovės finansines galimybes, buities sąlygas ir jos moralines savybes, kurios yra būtinos rūpinantis sūnumi.

12Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

13Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad ieškovė gyvena prastos būklė, be patogumų, seniai remontuotame name, gyvenimo sąlygos skurdžios, su sugyventiniu L. V. naudojasi vienu apie 10 kv.m. kambariu ir apie 3 kv. m. virtuve, namų aplinkoje nėra matyti daiktų ar detalių, rodančių, kad šiuose namuose planuojama gyventi su vaiku. D. S. neturi savo asmeninių lėšų, pajamų, gyvena šia diena, yra išlaikoma ir finansiškai priklausoma nuo sugyventinio. Su vaiku nesimatė daugiau kaip septynerius metus, yra praradusi ryšį su juo. Situacija, kai sustabdoma įvaikinimo procedūra ir netikėtai po ilgo laiko atsiranda mama, Rokui sukelia stresą, nerimą, ieškovė, žinodama, kad neturi sąlygų ir kad negalės pati rūpintis vaiku, siekia panaikinti motinystės teisių apribojimą tik dėl to, kad jis nebūtų įvaikintas užsienio piliečių. Teikia išvadą, kad motinos valdžios apribojimo panaikinimas ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymas prieštarauja Roko interesams.

14Ieškinys netenkintinas.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės teismas 2009-04-08 sprendime konstatavo, kad D. S. vaiku visiškai nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, neterminuotai apribojo motinos valdžią sūnaus Roko atžvilgiu, nustatė Rokui nuolatinę globą, globėju ir turto administratoriumi paskyrė Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namus, nustatė juose Roko gyvenamąją vietą, priteisė Iš D. S. išlaikymą Rokui periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį iki jo pilnametystės.

16Civilinio kodekso 3.181 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti savo vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Sprendžiant minėtą klausimą, būtina nustatyti šias sąlygas: tėvai (ar vienas iš jų) pakeitė savo elgesį, tėvai (ar vienas iš jų) gali auklėti vaiką, tėvų valdžios panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Visos šios sąlygos tarpusavyje susijusios ir jas turi įrodyti ieškovė, kuri, realizuodama Civilinio kodekso 3.182 straipsnio 3 dalyje numatytą teisę, kreipėsi su ieškiniu dėl neterminuoto motinos valdžios panaikinimo. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad pakeitė savo gyvenimo būdą ir požiūrį į šeimą bei vaiko auklėjimą ir priežiūrą, stengiasi atsikratyti žalingų įpročių, laikosi visuomenėje nusistovėjusių elgesio normų, visais įmanomais būdais stengiasi susigrąžinti gerą vardą, teisę auginti, auklėti, rūpintis ir prižiūrėti sūnų. Teismo posėdžio metu ieškovė pripažino, kad tik trumpą laiką dirbo viešuosius darbus, tuomet buvo išskaičiuojamas išlaikymas vaikui, šiuo metu yra registruota darbo biržoje, ją išlaiko sugyventinis L. V., kuris dirba atsitiktinius darbus. Paklausta, kokių realių veiksmų ėmėsi, kad susirastų darbą, jų nurodyti negalėjo, į klausimą, kokiu būdu užtikrins vaiko būtinųjų poreikių patenkinimą, jeigu būtų tenkintas ieškinys, atsakė, kad ieškosis darbo, tačiau kaip praktiškai tai stengsis padaryti, negalėjo paaiškinti. Ieškovė taip pat pripažino, kad sūnų nuo tada, kai jis buvo paimtas trečią kartą, tai yra 2007 metų liepos mėnesį, pirmą kartą vaiką aplankė 2014-12-18, tai yra po to, kai buvo kreipusis teismą su ieškiniu dėl neterminuoto motinos valdžios panaikinimo, jai taip pat buvo žinoma, kad berniukas iš buvusių globėjų šeimos buvo grąžintas į Barstyčių globos namus, vaiko nelankymą motyvavo tuo, kad globos namai yra toli. Liudytoja I. Z., dirbanti ( - ) su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, nurodė, kad lankydama minėtas šeimas, sutinka jose ir D. S., nors kad ji ten girtautų, patvirtinti negali. Tačiau parodė, kad tą dieną, kai vyko pirmasis teismo posėdis šioje byloje, tai yra 2015-01-28, ir D. S. nebuvo į jį atvykusi, po pietų apie pusę trijų buvo ją sutikusi, teiravosi, kodėl nevyko į teismą, nuo jos dvelkė alkoholiu. Paklausus ieškovės, ar tikrai buvo tą dieną vartojusi alkoholio, ji tai pripažino (CPK 187 str.). Iš pažymos apie baustumą matyti, kad D. S. bausta administracine tvarka 2014-06-09 pagal 178 str. 1 d. už neblaivios pasirodymą viešoje vietoje, 2014-09-09 pagal 188 (20) str. už tai, kad skambino pagalbos telefono numeriu iškviesdama policiją žinodama, kad nėra pagalbos poreikio. Byloje yra duomenys, kad policijos įstaigoje iš ( - ) kur ieškovė gyvena kartu su sugyventiniu L. V., fiksuoti šie pranešimai: 2014-02-11 17.12 val. gautas pranešimas, kad neblaivus M.E. sumušė savo tetą, informacija nepasitvirtino, 2014-02-23 18.21 val. pranešėja D. S. teigia, kad jos sugyventinis vakar ją mušė (pradėtas ikiteisminis tyrimas), 2014-05-14 19.51 val. pranešėja D. S. teigia, kad ką tik ją sumušė sugyventinis L. V. (informacija nepasitvirtino), tos pačios dienos 20.52 val. pakartotinis pranešimas, pranešėjas L. V. teigia, kad išvykus pareigūnams ant jo puola sugyventinė, 2014-07-19 00.50 val. pranešėja M.S. teigia, kad namuose neblaivus sugyventinis L. V. konfliktuoja, triukšmauja, 2014-10-25 16.37 val. pareiškėjas L. V. teigia, kad sugyventinė namuose neblaivi triukšmauja, daužo daiktus.

17Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanomą, - per atstovą ir, priimant sprendimą, turi būti atsižvelgta į jo norus, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams (CK 3.164 str.). Nagrinėjant bylą R. S. buvo apklaustas vaiko apklausos kambaryje. Berniukas paaiškino, kad mamą prisimena, gal ir sutiktų su ja kartais matyti, bet gyventi pas ją nenori, jam yra žinoma, kad šeima, gyvenanti užsienyje, ketina jį įsivaikinti, buvo su galimais įtėviais susitikęs, nori, kad mama tam netrukdytų. Savo šeima šiuo metu laiko globos namus, kuriuose ir gyvena, juo ten rūpinamasi.

18Teismas, spręsdamas tėvų valdžios neterminuoto apribojimo panaikinimo klausimą privalo vadovautis tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, kuris reiškia, kad bet kokie veiksmai ar priimami sprendimai, susiję su vaiku, jo teisėmis ir interesais, turi atitikti vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Iš aukščiau aptartų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovė neturi finansinių galimybių užtikrinti bent minimalių vaiko poreikių patenkinimą bei sudaryti sąlygas vaikui augti, ieškovė gyvena su sugyventiniu, namuose dažnai konfliktuojama, gyvenamojoje aplinkoje vaikas nebūtų apsaugotas nuo neigiamos socialinės rizikos įtakos, o tai neigiamai formuotų vaiko pažiūras ir nuostatas.

19Ieškovės atstovė nurodė, kad asmenims, pareiškusiems norą įsivaikinti berniuką yra sudaromos geresnės sąlygos bendrauti su vaiku, ieškovei vaiko išsivesti iš globos namų neleidžiama, R. jau vieną kartą buvo atiduotas į globėjų šeimą, bet jis buvo grąžintas į globos namus, ir kas gali garantuoti, į kokią aplinką vaikas pateks, jei jį įvaikins užsieniečių šeima. Pažymėtina, kad šioje byloje teismas nesprendžia su įvaikinimu susijusių klausimų, tai nėra šios bylos dalykas. Nagrinėjant bylą buvo svarbu išsiaiškinti, ar išnyko aplinkybės, dėl kurių ieškovei buvo neterminuotai apribota valdžia ir ar nėra susidarę naujų aplinkybių, dėl kurių vaikas negalėtų gyventi su motina. Teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad baigiamųjų kalbų metu paklausus ieškovės, ko ji iš tikrųjų nori, kaip teismas nuspręstų, atsakė - kad ji galėtų lankyti vaiką Barstyčių vaikų globos namuose, vaikas nebūtų išvežtas į užsienį. Priminus, kad ji reiškia reikalavimą ir dėl vaiko gyvenamosios vietos su ja nustatymo, atrodė sutrikusi, ir tik paraginta atstovės pasakė, jog prašo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove. Tai leidžia daryti išvadą, kad pati ieškovė nėra užtikrinta dėl savo apsisprendimo auginti vaiką pačiai. Susipažinus su rašytine išvadą teikiančios institucijos išvada bei išklausius atstovės paaiškinimo, taip pat įvertinus atsakovo atstovių paaiškinimus, kuriuose iš esmės jos atkartojo atsiliepime išdėstytas aplinkybes, pačios ieškovės paaiškinimu bei jos pripažinimu, kad atsiliepime nurodytos aplinkybės yra teisingos, taip pat pripažinimu aplinkybių, kurias nurodė liudytoja I. Z., rašytiniais įrodymais darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, jog pakeitė savo gyvenimo būdą ir požiūrį į šeima bei vaiko auklėjimą ir priežiūrą, stengiasi atsikratyti žalingų įpročių, laikosi visuomenėje nusistovėjusių elgesio normų, todėl ieškinys netenkintinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

20Netenkinus ieškinio laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos sprendimui įsiteisėjus (CPK 150 str, 2 d.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 406 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinio netenkinti.

23Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2014-12-08 Skuodo rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti R. S., gim. ( - ) , gyv. ( - ) , įvaikinimo procedūrą iki kol bus priimtas sprendimas byloje dėl motinos valdžios apribojimo D. S. panaikinimo.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant Zentai Seduolytei,... 3. dalyvaujant ieškovei D. S., jos atstovei advokatei Virginijai Vainorienei,... 4. atsakovo atstovėms R. K., J. N.,... 5. išvadą teikiančios institucijos atstovei Vaidai Satkevičiūtei,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. S.... 7. ieškovė prašė panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2009-04-08... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovė reikalavimą palaikė.... 9. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsiliepime į ieškinį... 11. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Tarpinstitucinė... 12. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas nedalyvavo, gautas prašymas... 13. Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad ieškovė gyvena... 14. Ieškinys netenkintinas.... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės teismas 2009-04-08... 16. Civilinio kodekso 3.181 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tėvų valdžios... 17. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis... 18. Teismas, spręsdamas tėvų valdžios neterminuoto apribojimo panaikinimo... 19. Ieškovės atstovė nurodė, kad asmenims, pareiškusiems norą įsivaikinti... 20. Netenkinus ieškinio laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos sprendimui... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 406... 22. ieškinio netenkinti.... 23. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti 2014-12-08 Skuodo rajono apylinkės teismo... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...