Byla 2A-181-425/2015
Dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo P. D. apeliacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-919-948/2014 pagal ieškovės UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškinį atsakovui P. D. dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 000 Lt skolą už pagal 2013-10-23 šalių pasirašytą Pavedimo paslaugų sutartį Nr. 20131023 suteiktas paslaugas – tarpininkavimą, parduodant nekilnojamąjį turtą, 195 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 195 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo P. D. 3 000 Lt skolą, 195 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą 3 195 Lt sumą nuo 2014-07-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1 796 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ bei 31,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, kad 2013-10-23 tarp šalių sudaryta Pavedimo paslaugų sutartimi Nr. 20131023 ieškovas įsipareigojo tarpininkauti, parduodant atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - 2 butus, pakeistus į komercinės paskirties patalpas, esančius ( - ), surandant atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pirkėją. Atsakovas pagal sutarties 2.2. p. įsipareigojo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti įmonę apie atsiradusį pirkėją Turtui (yra pasirašoma preliminarioji ar kita sutartis), jei pakeitė parduodamo turto kainą ar pakeitė sprendimą (apsigalvojo) dėl pardavimo. Atsakovas pagal Pavedimo paslaugų sutarties 2.2 p. 5 d. įsipareigojo sumokėti netesybas įmonei, prilygstančias 2.4. p. nurodytam mokesčiui už paslaugas, jei klientas pažeidžia sutartį pagal 2.7 p. Atsakovas nurodytą nekilnojamąjį turtą pardavė 2014-02-21 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 792. Teismas vertino, kad tarp šalių susiklostę civiliniai teisiniai santykiai savo esme atitinka atlygintinų paslaugų teisinius santykius, sutartis iš esmės neturi atstovavimo teisinių santykių požymių. Iš 2014-02-21 nurodyto turto pirkimo – pardavimo sutarties matyti, kad P. D., parduodamas minėtą turtą, veikia kaip P. D. įmonės savininkas, todėl 2013-10-23 Sutartis Nr. 20131023 negali būti pripažinta vartojimo sutartimi. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 str. bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama, nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Teismas nesutinka su atsakovo pozicija, kad, pačiam atsakovui radus turto pirkėją ir be ieškovo paslaugų sudarius su juo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorį, jam nekyla pareiga sumokėti ieškovui mokesčio už paslaugas, ieškant nekilnojamojo turto pirkėjo, vykdant šalių sudarytą sutartį. Atsakovas nepranešė ieškovui apie atsiradusį pirkėją, neinformavo įmonės apie pageidavimą nutraukti sutartį, dėl ko ieškovas ir toliau vykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė tarp jo ir ieškovo 2013-10-23 sudarytos Pavedimo paslaugų sutarties nuostatas, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti sutarties 2.2 p. 5 p. numatytas netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Atsakovas nurodo, kad sutartyje numatytas netesybų dydis yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas, tačiau byloje nenustatyta pagrindų, suteikiančių teisę teismui mažinti šalių sulygtas netesybas – 3000 Lt. Teismas sprendė, kad jos nėra neprotingai didelės, atsižvelgus į bylos faktines aplinkybes: nekilnojamojo turto objektą, sulygtą kainą, ieškovo pateiktas įmonės turėtų mėnesinių išlaidų ataskaitas, į sutarties vykdymo terminą, todėl CK 6.37 str. 2 d. netaikytina. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, o atsakovas pažeidė sutartį, su ieškovu tinkamai neatsiskaitė. 2013-10-23 pavedimo paslaugų sutarties Nr. 20131023 2.6 punktu šalys susitarė, kad laiku neatsiskaičius, klientas, įmonei pareikalavus, moka 0,10 proc. delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną iki pilno atsiskaitymo. Atsakovas laiko, kad sutartyje numatytas delspinigių dydis yra neprotingai didelis. Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintina 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Iš atsakovo priteistina 195 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2014-04-30 iki ieškinio teisme padavimo 2014-07-04 dienos ir 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-10 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.71 str., 6.210 str., 6.258 str.).

4Atsakovas P. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2014-11-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą- ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad sprendimas yra neteisėtas, o teismas išėjo už ieškinio ribų. Ieškovas ieškiniu reikalauja mokesčio už neva suteiktas tarpininkavimo paslaugas. Teismas skundžiamame sprendime motyvavo, jog atsakovas turi prievolę mokėti ir priteisė šalių sutartas netesybas, lygias 3000 Lt.

5Pavedimo paslaugų sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo įmonės lėšomis savo nuožiūra vykdyti maksimaliai efektyvią Turto pardavimo reklaminę kampaniją, teisingai ir patraukliai pateikti informaciją apie parduodamą Turtą, organizuoti Turto parodymą ir pristatymą potencialiems klientams, informuoti atsakovą apie visus Turto potencialių pirkėjų pateiktus pasiūlymus, esant reikalui, už papildomą mokestį, atstovauti atsakovą tvarkant su Turto pardavimu susijusias juridines ir technines procedūras, reikalingas, kad Turtas būtų parduotas. Atsakovas šios Sutarties pagrindu įsipareigojo sudaryti sąlygas potencialiems pirkėjams apžiūrėti Turtą, pats nepardavinėti Turto per sutarties galiojimo laikotarpį, pateikti planus ir nuosavybes dokumentus, suteikti kitą reikalingą informaciją, susijusią su Turto pardavimu, sumokėti įmonei mokestį už paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo argumentais, išdėstytais atsiliepime, ir šalių pasirašytą sutartį vertino kaip atlygintinų paslaugų sutartį, o ne pavedimo sutartį, nors taip ir nurodyta Sutarties pavadinime. Pasirašyta Sutartis atitiko Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nurodytą paslaugų sutarties sąlygas, kai viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Kai atlygintinos paslaugos teikiamos fiziniams asmenims vartotojams, paslaugų sutarčiai mutatis mutandis taikomos CK 6.188, 6.350-6.370 straipsnių taisyklės (CK 6.716 straipsnio 4 dalis). Tačiau Biržų rajono apylinkės teismas atmetė atsakovo argumentus, kad P. D. laikytinas silpnesniąja vartojimo sutarties šalimi, nes numatomas parduoti turtas - komercinės paskirties patalpos nuosavybės teise priklausė P. D. įmonei, tačiau apeliantas nesutinka su tokiais teismo argumentais. Sutarties šalis būtent ir buvo fizinis asmuo P. D., atsakovas byloje taip pat yra fizinis asmuo ir atsiskaitymo reikalaujama būtent iš fizinio asmens P. D.. Įmonė, kaip Turto savininkas, ginčo sutartiniuose santykiuose neegzistuoja. Sutartiniai santykiai iš esmės susiklostė tarp fizinio asmens, kaip vartotojo, ir ieškovo.

6Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. vertinant šalių santykius, turi būti atsižvelgta į CK 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatą, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (contra proferentem) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-649/2006). Aplinkybes, susijusias su sutarties pasirašymu, teismas laikė įrodytas, remdamasis liudytojos - ieškovės darbuotojos - parodymais, kas automatiškai rodo liudytojos suinteresuotumą bylos baigtimi ir paneigia jos nešališkumą. Teismas neatsižvelgė į atsakovo P. D. aiškinimus dėl sutarties pasirašymo aplinkybių (Sutartis buvo pasirašinėjama skubotai, nepaaiškinant atsakovui sąlygų ir neaptariant jų individualiai). Sutarties tekstas buvo parengtas ieškovės, kilus abejonių dėl šios Sutarties sąlygų, jų vykdymo, jos turi būti aiškinamos ieškovo nenaudai. Pirmosios instancijos teismo sprendime nesivadovauta šiomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, kas lemia šio sprendimo neteisėtumą.

7Sutarties 2.1. punkte numatyta, kad ieškovė įsipareigojo tarpininkauti parduodant Turtą už 65 000 Lt, be to, į šią kainą buvo įtrauktas ir ieškovės mokestis už paslaugas (Sutarties 2.3. punktas). Atsakovas, sudarydamas šią Sutartį, siekė ieškovei tarpininkaujant parduoti savo nekilnojamąjį turtą, o ieškovė - už atitinkamą atlyginimą suteikti atsakovui paslaugą - surandant pirkėją, kuris nupirktų atsakovo nekilnojamąjį turtą. Ieškovės suteiktų paslaugų tikslas (rezultatas) - faktinis atsakovo nekilnojamojo turto pardavimas, t. y. pirkėjo, kuris įsigytų Turtą už Sutartyje nustatytą minimalią kainą, suradimas. Teismas nevisapusiškai išnagrinėjo bylą, taip pat dėl to, kad nesiaiškino Sutarties tikslo. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, atsakovas ir ieškovė susitarė dėl rezultato, t. y. jog ieškovas, kaip nekilnojamojo turto agentūra, dės maksimalias pastangas, kad Turtas būtų parduotas ieškovės surastam pirkėjui už Sutartyje nustatytą minimalią kainą. Vertinant šalių susitarimą priešingai, t. y. kad paslaugų Sutartis buvo sudaryta tam. kad būtų Turtas tik reklamuojamas ir už tai mokama Sutarties kaina, bet ne tam, kad jis realiai būtų parduotas, šios paslaugų sutarties sudarymas prarastų savo tikslinę paskirtį ir neatspindėtų atsakovo suinteresuotumo sudaryti šią sutartį - pasinaudojant ieškovo paslaugomis realiai parduoti nekilnojamąjį turtą. Nei vienas bylos įrodymas, nei viena bylos aplinkybė nepatvirtina, jog paslaugos pagal pasirašytą Sutartį buvo teikiamos ir suteiktos. Atsakovas neturėjo jokių duomenų apie neva ieškovės atliekamą maksimaliai efektyvią Turto pardavimo reklaminę kampaniją. Ieškovas nei karto neorganizavo Turto parodymo ir pristatymo potencialiems pirkėjams, nei karto neinformavo atsakovo apie potencialius Turto pirkėjų pateiktus pasiūlymus. Pats atsakovas rodė iniciatyvą ir bandė domėtis, ar ieškovė teikia tarpininkavimo paslaugas, bet, 2013 m. lapkričio mėnesį susisiekus su ieškovo darbuotoja V. B., ji patvirtino, kad interesantų nėra, nes vieta labai neperspektyvi ir tikėtina, jog parduoti Turto nepavyks. Atsakovas, sužinojęs, jog ieškovė vertina Turto pardavimą kaip neperspektyvų, per pažįstamus pradėjo klausinėtis dėl Turto pardavimo ir taip buvo surastas pirkėjas, kuris 2014-03-05 įsigijo Turtą už 42 000 litų. Šios faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad jau tuo metu ieškovas nedėjo jokių realių pastangų vykdyti sutartį ir parduoti Turtą. Vertinant tai ir atsižvelgiant, be kita ko, į CK 6.718 straipsnį, kuriame numatyta, kad teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, ieškovė sutartį vykdė netinkamai ir jos neįvykdė - nesuteikė atsakovui, kaip vartotojui, tinkamos paslaugos, nesurado atsakovo nekilnojamojo Turto pirkėjo, pajėgaus sumokėti už įsigyjamą turtą sutartą 65 000 litų kainą, dėl ko negali būti priteisiamas ir atlyginimas pagal Sutartį.

8Teismas nepagrįstai manė, kad vien tai, jog Turtas yra parduotas, nevertinant šio Turto pardavimo aplinkybių, sudaro pagrindą konstatuoti, jog atsakovui tenka pareiga mokėti paslaugos suteikimo atlyginimą ieškovui. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad Turtą įsigijęs pirkėjas būtų domėjęsis Turtu, kad ieškovas jam suteikė informaciją apie Turtą ar Turto savininką, ar informavo apie potencialų pirkėją atsakovą, ar aprodė Turtą pirkėjui. Atsakovas neturi jokių duomenų, kad pirkėjas įsigijo turtą sužinojęs apie jį iš ieškovo atliktų paslaugų (reklamos). Pažymėtina, jog dar vykstant ginčui ikiteismine tvarka iš ieškovo buvo prašoma pateikti ataskaitą apie atliktus veiksmus, vykdant Sutartį, bei įvardinti potencialius pirkėjus, kurie domėjosi Turtu. Tai patvirtina 2014-04-25 advokato Gedimino Gudeliausko raštas ieškovui, kurį į bylą pateikė pats ieškovas. Šiame rašte buvo prašoma informuoti, kaip ir kokiais būdais buvo vykdoma maksimaliai efektyvi Turto pardavimo reklaminė kampanija. Tokį prašymą atsakovas buvo išdėstęs ir atsiliepime į ieškinį, kuriame prašė išreikalauti iš ieškovo visą informaciją, susijusią su 2013-10-23 pasirašytos Pavedimo paslaugų sutarties Nr. 20131023 vykdymu. Tokį prašymą atsakovas pakartojo ir pirmosios instancijos teismo posėdžio metu. Teismas tokį atsakovo prašymą atmetė, o ieškovas savo ruožtu nepateikė jokių duomenų ir ataskaitos apie teiktas paslaugas ir Sutarties įvykdymą. 2014-10-23 vykusiame teismo posėdyje ieškovai pateikė internetinių puslapių išrašus, kuriuose nurodyti skelbimai, reklamuojantys Turtą. Tačiau aplinkybės, kodėl tokie duomenys nebuvo pateikti 2014 m. pavasarį-vasarą, sprendžiant ginčą ikiteismine tvarka, ar per pirmą teismo posėdį, kelia abejonių dėl šių įrodymų autentiškumo. Į šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesigilino ir dėl jų nepasisakė.

9Ieškovės teiginiai, kad potencialūs pirkėjai, pamatę neva jos įdėtą skelbimą ir atpažinę Turtą, galėjo tiesiogiai susisiekti su P. D., yra neįrodyti bylos duomenimis ir laikytini ieškovo prielaidomis. Ieškovė patvirtino, kad jos neva platintuose skelbimuose buvo nurodyti nekilnojamojo turto agentūros telefonai. Paslaugų teikimo sutarčiai esant dvišalei ir vienai sutarties šaliai - paslaugos teikėjui - neįvykdžius sutartimi nustatytų įpareigojimų, kitai sutarties šaliai - klientui - neatsiranda pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas. Byloje nėra leistinų ir patikimų įrodymų, jog Turtas buvo parduotas dėl ieškovės teiktų paslaugų ir dėl ko būtų laikoma, jog ieškovė įgijo teisę reikalauti atsiskaitymo už suteiktas paslaugas.

10Apelianto nuomone, bylą nagrinėjęs teismas neteisingai paskirstė šalims įrodinėjimo pareigą, t. y. ieškovė, reiškianti reikalavimą priteisti iš atsakovo atlygį pagal sutartį, turėjo įrodyti, kad įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, o ne atsakovas - kad ieškovė jų neįvykdė (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas šią teisės normą, paneigė, kad tokia ieškovės įrodinėjimo pareiga egzistavo. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 177 straipsnis 3 dalis numato, kad bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Ieškovė, teigdama, jog vykdė maksimaliai efektyvią reklaminę kampaniją, platino skelbimus Lietuvos ir užsienio nekilnojamojo turto agentūrų tinklapiuose, laikraščiuose, turėjo šias aplinkybes tinkamai įrodyti. Tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes. Ieškovė pateikė tik preliminarią išlaidų suvestinę, kuri neva turėtų patvirtinti, jog ieškovė tinkamai vykdė Sutartį. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė šį dokumentą pakankamu įrodymu sutarties vykdymui ir įvykdymui patvirtinti.

11Teismas, skundžiamame sprendime nurodė, jog ieškovas, atlikdamas tarpininkavimo paslaugas, į įvairius interneto portalus (skelbiu.lt, aruodas.lt, edomus.lt) patalpino skelbimus su nekilnojamojo turto nuotraukomis, siekdamas, kad Turtas būtų parduotas. Tačiau šie įrodymai pagrįstai kelia abejonių dėl jų autentiškumo, nes kaip jau buvo minėta, tokių įrodymų buvo prašoma pateikti 2014 m. pavasarį-vasarą bei atsiliepimu į ieškinį. Ieškovas tokių duomenų neteikė argumentuodamas, kad tokie duomenys nėra išlikę, nors 2014-10-23 teismo posėdžio metu pateikė. Be to, pateikti skelbimai buvo patalpinti internetinėje svetainėje, kai Turtas jau buvo parduotas ir apie tai sužinojo ieškovė. Tokie duomenys sudaro pagrindą daryti išvadą, jog ieškovė, sužinojusi apie parduotą Turtą, paskelbė apie neva parduodamą atsakovo Turtą ir pateikė teismui nepagrįstą ieškinį, reikalaudamas atlygio už suteiktas paslaugas. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino. Ieškovui nepateikus tinkamų ir leistinų įrodymų, darytina išvada, jog jis neįrodė, kad teikė paslaugas. Teismo išvados, vertinant suinteresuoto liudytojo parodymus, negali būti laikomos pagrįstomis ir įrodančiomis, jog tam tikri faktai egzistavo. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo taip ir nėra aišku, kokiais dokumentais teismas vadovavosi darydamas išvadą, jog paslaugos yra (su)teiktos ir dėl to ieškovė įgijo teisę į užmokestį.

12Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pagal atsakovo parašymą atsisakė mažinti delspinigių dydį. Byloje nebuvo pateikta sąskaita-faktūra, kurios pagrindu įmonėje apskaitoma gautina suma. Tačiau visos ūkinės operacijos, taip pat ir paslaugų atlikimas turi būti pagrįstas juridinę galią turinčiais buhalterinės apskaitos dokumentais, kurie privalo turėti visus Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. nustatytus privalomus rekvizitus. Todėl nesant tokio buhalterinės apskaitos dokumento, neaišku, kodėl pirmosios instancijos teismas laikė, jog delspinigiai pagrįstai skaičiuojami nuo 2014-04-30.

13Biržų rajono apylinkės teismas, skundžiamu sprendimu tenkinęs ieškovo ieškinį, nepagrįstai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo bendros išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 1700 Lt, tačiau tarp šių išlaidų buvo ir 300 Lt už susipažinimą su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei atsiliepimo į ji rašymu. Teismas 2014-09-09 nutartimi patenkinęs atsakovo P. D. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, P. D. išlaidas turėjo priteisti iš ieškovo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir šioje dalyje.

14Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad 2013-10-23 Pavedimo paslaugų sutartis Nr. 20131023 negali būti pripažinta vartojimo sutartimi, nes atsakovas, parduodamas turtą veikė kaip P. D. įmonės savininkas, o ne kaip fizinis asmuo. Ieškovas suteikė atsakovui tarpininkavimo paslaugas, už kurias atsakovas privalo sumokėti. Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta pagrindų, suteikiančių teisę teismui mažinti šalių sulygtas netesybas – 3 000 Lt. Atsakovas pažeidė sutartį, su ieškove neatsiskaitė. Todėl tenkinti apeliacinį skundą nėra teisinio pagrindo.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, priteistą užmokestį už pavedimo sutarties vykdymą mažinant (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

17Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ir atsakovas P. D. 2013-10-23 sudarė Pavedimo paslaugų sutartį Nr. 20131023, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą - 2 butus, pakeistus į komercinės paskirties patalpas, esančius ( - )Pradinė turto pardavimo kaina 65 000 Lt, sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Byloje pateikta sutartis, šalių nepasirašyta, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys sutarties sudarymo fakto neginčija. Sutarties 2.4 ir 2.5 punktais šalys susitarė, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai potencialus pirkėjas pasirašo Preliminarią turto pirkimo-pardavimo sutartį ir sumoka avansinį mokėjimą arba pasirašo galutinę pirkimo-pardavimo sutartį, už suteiktas tarpininkavimo paslaugas P. D. sumokės 3 000 Lt sumą. Šalys susitarė, kad praleidus terminą atsiskaityti, P. D. moka 0,1 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną (sutarties 2.6 p.). Atsakovas pagal sutarties 2.2. p. įsipareigojo pats nepardavinėti turto per sutarties galiojimo laikotarpį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti įmonę apie atsiradusį pirkėją (yra pasirašoma preliminarioji ar kita sutartis), jei pakeitė parduodamo turto kainą ar pakeitė sprendimą (apsigalvojo) dėl pardavimo.

18Atsakovas pagal Pavedimo paslaugų sutarties 2. 2 p. 5 p. įsipareigojo sumokėti 3 000 Lt netesybas, pažeidus sutarties 2.2 p., 2.7 p. numatytais atvejais:

  1. Preliminarioji (ar galutinė) pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir pirkėjo dėl pardavimo bus pasirašoma pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui ar kliento iniciatyva nutraukus anksčiau laiko;
  2. Atsiradęs potencialus pirkėjas nupirks turtą arba tiesiogiai iš reklamos, t.y. pagal nuorodą internete, laikraščių skelbimus ar pagal kitą informaciją apie parduodamą turtą, kreipsis ir tokiu būdu nupirks turtą;
  3. Klientas pranešė įmonei apie jo sprendimą pakeisti esmines ir/arba papildomas turto pardavimo sąlygas, t.y. padidinti turto pardavimo kainą, arba tuomet, kai potencialus turto pirkėjas atsisako pirkti objektą kliento pakeistomis sąlygomis, kai klientas nutraukia sutartį ankščiau laiko, atsisako parduoti turtą ne blogesnėmis sąlygomis nei nurodytomis sutartie sąlygomis (b.l. 50).

19Atsakovas apeliantas aukščiau nurodytą nekilnojamąjį turtą pardavė 2014-02-21 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 792 (b.l. 20-23). Ieškovas konstatuoja, kad atsakovas, parduodamas nekilnojamąjį turtą be ieškovo žinios, pažeidė sutarties sąlygas, todėl prašė priteisti iš atsakovo sutartyje numatytas 3000 Lt dydžio netesybas.

20CK 6. 189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą.

21Tarpininkavimo paslaugų sutartis – viena iš paslaugų sutarčių, kuria pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytos tarpininkavimo paslaugų sutarties dalykas – ieškovo, kaip profesionalo, paslaugos surandant atsakovo nekilnojamojo turto pirkėją. Pagal aptariamą sutartį atsakovas apeliantas, sudarydama ginčo paslaugų sutartį su ieškovu, siekė, pasinaudojant jo paslaugomis parduoti nekilnojamąjį turtą - 2 butus, pakeistus į komercinės paskirties patalpas, esančias ( - ). Pagal tokio pobūdžio tarpininkavimo paslaugų sutartis atlyginimas mokamas už ieškovo suteiktas paslaugas, surandant galimus pirkėjus. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje yra svarbu nustatyti, dėl kokių paslaugų susitarė šalys sudarydamos sutartį ir ar jos vienodai suprato ieškovo teikiamų tarpininkavimo paslaugų turinį, koks buvo šalių elgesys sutarties galiojimo metu ir ar sutarties šalys vykdė sutartinius įsipareigojimus, kad būtų pasiektas sutarties tikslas – parduotas nekilnojamasis turtas.

22Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad šalių pasirašyta Pavedimo paslaugų sutartis laikytina vartojimo sutartimi, nes tarpininkavimo paslaugų gavėjas P. D. yra fizinis asmuo, todėl jis laikytinas silpnesniąja sutarties šalimi. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nurodyta sutartis nėra vartojimo sutartis, nes iš byloje pateiktų Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, jog sutartyje nurodytas nekilnojamasis turtas - butai, esantys ( - ), nuosavybės teise priklausė P. D. įmonei (b.l. 42, 43). Tokiu būdu, darytina išvada, kad Pavedimo paslaugų sutartį P. D. sudarė, atstovaudamas įmonei kaip įmonės savininkas, todėl nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad atsakovas yra silpnesnioji vartojimo sutarties šalis, kaip nurodo apeliantas apeliaciniame skunde.

23Sutarties sudarymo tikslas atsakovui - pasinaudojant ieškovo teikiamomis paslaugomis, surasti pirkėją ir parduoti juridiniam asmeniui P. D. įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą, o ieškovui – suteikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas, parduodant turtą, ir už tai gauti užmokestį. Atsakovas sutartyje patvirtino, kad jam sutarties sąlygos suprantamos ir su jomis sutinka (b.l. 5). Sutartyje suformuluota, kad Klientas įsipareigoja pats nepardavinėti turto per sutarties galiojimo laikotarpį (2.2 p.), o Pavedimo paslaugų sutarties 2. 2 p. 5 p. įsipareigojo sumokėti 3 000 Lt netesybas, pažeidus sutartį 2.2 p., 2.7 p. numatytais atvejais, tame tarpe kai atsiradęs potencialus pirkėjas nupirks turtą arba tiesiogiai iš reklamos, t.y. pagal nuorodą internete, laikraščių skelbimus ar pagal kitą informaciją apie parduodamą turtą, kreipsis ir tokiu būdu nupirks turtą.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Aiškinant sutarties turinį, prioritetas teikiamas tikrųjų sutarties šalių ketinimų (valios) nustatymui, nepakanka remtis pažodiniu jos tekstu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu sudarant ir vykdant sutartį, jų santykių praktika; aiškinant sutartį reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytos, priimtiniausią pagal sutarties prigimtį sąvokų reikšmę, papročius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-406/2005 ir kt.). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, aiškinant sutarties sąlygas, būtina atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-22/2009; Nr. 3K-3-137/2011 ir kt.) .

25Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas bylos šalių 2013 m. spalio 23 d. Pavedimo paslaugų sutartį, daro išvadą, kad sutartis buvo sudaryta pagal ieškovo paruoštą sutarties projektą, kurioje ieškovas įsipareigojo vykdyti maksimaliai efektyvią turto pardavimo reklaminę kompaniją, organizuoti turto parodymą ir pristatymą potencialiems klientams ir t.t., tačiau sutartimi ieškovas kaip paslaugų tiekėjas neprisėmė įsipareigojimo klientui atsakovui surasti parduodamo turto pirkėją, kad būtų sudaryta pirkimo pardavimo sutartis. Tokia sutarties esmė prieštarauja kasacinio teismo praktikai, kurioje suformuluota nuostata, kad pavedimo paslaugos teikėjo tikslas – faktinis atsakovo nekilnojamojo turto pardavimas, o traktuojant šalių sutartį priešingai, t. y. kad paslaugų sutartis buvo sudaryta tam, kad būtų tik organizuojama turto pardavimo reklaminė kompanija, turtas parodomas ir pristatomas klientams, potencialių klientų pateikti pasiūlymai perduodami užsakovui (atsakovui), šios kategorijos paslaugų sutarties sudarymas prarastų savo tikslinę paskirtį ir neatspindėtų atsakovo suinteresuotumo sudaryti šią sutartį – pasinaudojant ieškovo paslaugomis realiai parduoti nekilnojamąjį turtą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Ž. B. v. UAB JG Property developments“, bylos Nr. 3K-3-137/2011).

26Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ieškovo iniciatyva paruoštos Pavedimo paslaugų sutarties 2. 2 p. 5 p. nuostatos yra diskriminacinės ir neproporcingos atsakovo atžvilgiu, nes atsakovas įsipareigojo sumokėti 3 000 Lt netesybas, pažeidus sutartį 2.2 p., 2.7 p. numatytais atvejais: jei preliminarioji (ar galutinė) pirkimo – pardavimo sutartis tarp kliento ir pirkėjo dėl turto pardavimo bus pasirašoma pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui ar kliento iniciatyva sutartį nutraukus ankščiau laiko, kai atsiradęs potencialus pirkėjas nupirks turtą pagal kitą informaciją apie parduodamą turtą, kreipsis ir tokiu būdu nupirks turtą ir t.t. Klientas atsakovas, sudaręs aptariamą pavedimo sutartį su ieškovu, „visais atvejais įpareigotas“ sumokėti 3 000 Lt ieškovui net ir turto nepardavimo atveju arba turtą pardavus, pasibaigus sutarties galiojimo terminui, paties atsakovo surastam pirkėjui ir t.t, kas neatitinka civilinių santykių subjektams nustatytų reikalavimų vykdyti veiką pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Sutarties 2.1 punkte prisiimti ieškovo įsipareigojimai vykdyti maksimaliai efektyvią Turto pardavimo reklaminę kampaniją, teisingai ir patraukliai pateikti informaciją apie parduodamą turtą yra deklaratyvūs ir sunkiai įvertinami. Ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ yra savo veiklos profesionalas, teikiantis paslaugas nekilnojamojo turto srityje, todėl jam tenka pareiga tinkamai atskleisti jo paruoštuose sutarčių projektuose apmokėjimo už suteiktas paslaugas dydžius, paslaugų kainų nustatymo metodiką ir t.t.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad atsakovas, manydamas, kad ieškovas netinkamai atliko savo paslaugas, tarpininkaudamas surasti pirkėją, gali ginčyti galimo mokėti atlyginimo ieškovui dydį, tačiau teismai turėtų detaliau išanalizuoti šalių elgesį sutarties galiojimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-264/2014). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, iš dalies sutinka, kad ieškovas vykdė sutarties 2.1 punkte prisiimtą įsipareigojimą vykdyti maksimaliai efektyvią Turto pardavimo reklaminę kampaniją, teisingai ir patraukliai pateikti informaciją apie parduodamą turtą. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas buvo patalpinęs reklaminius skelbimus su nuotraukomis internetinėse svetainėse edomus.lt – 2013-10-26, aruodas.lt – 2014-03-23, skelbiu.lt – skelbimo patalpinimo data nenurodyta (b. l. 102-105), tačiau įrodymų, kad ieškovas būtų suradęs nekilnojamojo turto pirkėją ir apie pirkėjo paieškos rezultatus būtų informavęs atsakovą, byloje nepateikė. Iš 2013-10-12 ištraukos iš laikraščio „Šiaurės rytai“ matyti, kad atsakovas P. D. dar iki sutarties su ieškovu sudarymo buvo paskelbęs, jog parduodami 2 kambarių du butai I aukšte (įrengti atskiri įėjimai), tel. ( - )(b.l. 54). Iš 2013-10-07 VĮ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad 2014-02-21 pirkimo – pardavimo sutartimi, galiojant 2013-10-23 Pavedimo paslaugų sutarčiai, P. D. įmonė, kuriai atstovauja savininkas P. D., pardavė 2 butus, pakeistus į komercinės paskirties patalpas, esančius ( - ), už bendrą 42 000 Lt sumą (po 21 000 Lt už kiekvieną butą) (b.l. 87-89). Iš ieškovo pateiktos preliminarios išlaidų ataskaitos matyti ieškovo išlaidos, vykdant įmonės veiklą už atskirus mėnesius (b.l. 27, 28), tačiau nepateikta įrodymų, kokias konkrečiai išlaidas ieškovas patyrė, vykdydamas su atsakovu P. D. sudarytą sutartį.

28Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad 2013 m. spalio 23 d. Pavedimo paslaugų sutartis yra nesąžininga atsakovo kliento atžvilgiu (nežiūrint formalaus kliento atsakovo patvirtinimo sutartyje, kad jis netvirtins nesupratęs sutarties sąlygų), kad atsakovui klientui priklausančio turto pirkėją surado ne ieškovas, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismui nebuvo pakankamo pagrindo vien tik formaliomis, išimtinai ieškovui naudingomis sutarties sąlygomis tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimus, nes realiai klientas atsakovas negavo iš ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ to, ko pagrįstai pagal sutartį galėjo tikėtis sudarydamas sutartį, t.y. turto pirkėjo. Ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ turi teisę į jo patirtų realių išlaidų atlyginimą, vykdant Pavedimo paslaugų sutartį, nors teismui ir nepateikė realių turėtų išlaidų sumos bei atitinkamos atlyginimo dalies.

29Apeliacinės instancijos teismas jau aptartais motyvais nustatęs, kad Pavedimo paslaugų sutarties dalis nuostatų yra diskriminacinės ir neproporcingos atsakovo atžvilgiu, kad šios kategorijos paslaugų teikimo sutarčių esmė yra turto pirkėjo suradimas užsakovui, tuo pačiu pripažįsta ir atsakovo kaltės dalį, prisiimant jam aiškiai nepalankias ir ekonomiškai nuostolingas sutarties sąlygas, pirmosios instancijos teismo sprendimą keičia, vadovaudamasis CK 1. 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais civilinių santykių subjektams principais savo veiklą vykdyti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, priteistą iš atsakovo sumą mažina iki 77 proc., t.y. iki200 Eur sumos, kuria kompensuojamos ieškovo patirtos faktinės sutarties vykdymo išlaidos bei negautas atlyginimas, vykdant sutartį su klientu atsakovu. Patenkintai 23 proc. ieškinio daliai atitinkamai keičiama teismo sprendimo dalis dėl palūkanų bei išlaidų advokato pagalbai priteisimo ieškovui.

30Kadangi atsakovo apeliacinis skundas patenkintas 77 proc. daliai, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, nurodyta proporcija iš ieškovo priteistinas atsakovo sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies trečiu punktu,

Nutarė

32Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

33Priteisti iš atsakovo P. D. 200 Eur užmokestį už pavedimo sutarties vykdymą, 13 Eur delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą 200 Eur sumą nuo 2014-07-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 119,61 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ bei 9, 09 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Priteisti iš UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ 15,61 Eur bylinėjimosi išlaidų P. D..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 000 Lt skolą už pagal 2013-10-23... 3. Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu ieškinį... 4. Atsakovas P. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės... 5. Pavedimo paslaugų sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo įmonės... 6. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą... 7. Sutarties 2.1. punkte numatyta, kad ieškovė įsipareigojo tarpininkauti... 8. Teismas nepagrįstai manė, kad vien tai, jog Turtas yra parduotas, nevertinant... 9. Ieškovės teiginiai, kad potencialūs pirkėjai, pamatę neva jos įdėtą... 10. Apelianto nuomone, bylą nagrinėjęs teismas neteisingai paskirstė šalims... 11. Teismas, skundžiamame sprendime nurodė, jog ieškovas, atlikdamas... 12. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pagal atsakovo parašymą atsisakė... 13. Biržų rajono apylinkės teismas, skundžiamu sprendimu tenkinęs ieškovo... 14. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto apeliacinį... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ir atsakovas... 18. Atsakovas pagal Pavedimo paslaugų sutarties 2. 2 p. 5 p. įsipareigojo... 19. Atsakovas apeliantas aukščiau nurodytą nekilnojamąjį turtą pardavė... 20. CK 6. 189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti... 21. Tarpininkavimo paslaugų sutartis – viena iš paslaugų sutarčių, kuria... 22. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad šalių pasirašyta... 23. Sutarties sudarymo tikslas atsakovui - pasinaudojant ieškovo teikiamomis... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, sutarties šalims... 25. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas bylos šalių 2013 m. spalio 23... 26. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ieškovo iniciatyva... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad atsakovas, manydamas,... 28. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad 2013 m. spalio 23 d. Pavedimo... 29. Apeliacinės instancijos teismas jau aptartais motyvais nustatęs, kad Pavedimo... 30. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas patenkintas 77 proc. daliai, vadovaujantis... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies trečiu punktu,... 32. Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą pakeisti... 33. Priteisti iš atsakovo P. D. 200 Eur užmokestį už pavedimo sutarties...