Byla 2S-981-232/2018
Dėl baudos skyrimo UAB „Preskonita“ vadovui V. K., suinteresuoti asmenys – išieškotojas OU „Biotehnoloogia“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Preskonita“ vadovo V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės B. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Preskonita“ vadovui V. K., suinteresuoti asmenys – išieškotojas OU „Biotehnoloogia“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Antstolė B. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo UAB „Preskonita“ vadovui V. K.. Nurodė, kad 2017-04-07 pakartotiniu patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo skolininkas buvo įpareigotas visas grynais pinigais skolininko gaunamas sumas pervesti saugoti į skolininko banko sąskaitą iki atskiro antstolės patvarkymo. Taip pat per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti antstolei skolininko kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui. Patvarkymas 2017-04-12 buvo įteiktas skolininkui, tačiau antstolio reikalavimas nebuvo įvykdytas.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-29 nutartimi pareiškimą patenkino iš dalies.
 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Preskonita“ vadovas V. K. pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-29 nutartį ir prašymą dėl baudos skyrimo atmesti. Pažymėjo, kad skundžiama nutartis priimta neinformavus suinteresuoto asmens. Nurodė, kad bauda paskirta nepagrįstai, kadangi negalėjo objektyviai įvykdyti antstolės reikalavimo. Paaiškino, kad buhalterines paslaugas teikianti įmonė, su kuria UAB „Preskonita“ nutraukė sutartį, neperdavė įmonei visų buhalterinių dokumentų bei apskaitos duomenų.
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-09 nutartimi atskirąjį skundą tenkino ir panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-29 nutartį.
 5. Suinteresuotas asmuo išieškotojas OU „Biotehnoloogia“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė tenkinti antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo.
 6. Antstolė B. P. pateikė atsiliepimą, kuriame prašė skirti UAB „Preskonita“ vadovui V. K. baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-08-02 nutartimi antstolės B. P. pareiškimą tenkino iš dalies, skyrė UAB „Preskonita“ vadovui V. K. 10,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną 2017-04-07 patvarkymo nevykdymo dieną skaičiuojant nuo 2017-04-18 iki 2017-05-29, iš viso – 420,00 Eur baudą.
 2. Teismas nustatė, kad bent dalį dokumentų UAB „Preskonita“ yra atgavusi ir jais disponuoja. Nurodė, kad tai patvirtina skolininko pateiktas 2017-03-07 Apskaitos dokumentų priėmimo perdavimo aktas, iš kurio matyti, kad dokumentai įmonei buvo perduoti. Sprendė, kad UAB „Preskonita“, gavusi bent dalį įmonės apskaitos dokumentų, jų toliau neteikė antstolei ir nevykdė patvarkymų dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo.
 3. Iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Vilniaus įmonių skyriaus teismui pateiktų duomenų nustatė, kad UAB „Preskonita“ laikotarpiu nuo 2017-02-01 iki 2017-06-27 teikė išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus per mokesčių inspekcijos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių sąskaitų faktūrų posistemį i.SAF, iš ko padarė išvadą, jog skolininkė turi informaciją apie gaunamas ir išrašomas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau šių duomenų antstolei neteikia. Sutiko su išieškotojo argumentu, kad iš skolininko buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „Alnayr“ 2017-03-23 rašto, kuriame vardijami įmonei neperduoti dokumentai, matyti, jog kasos knyga, kasos išlaidų ir pajamų orderiai, išrašytų sąskaitų registracijos žurnalas bei pačios sąskaitos nėra nurodytos kaip dokumentai, kurie nebuvo perduoti skolininkui.
 4. Padarė išvadą, kad UAB „Preskonita“ disponuoja dokumentais, kuriuos antstolės patvarkymais reikalaujama pateikti, tačiau jų sąmoningai neteikia antstolei, siekdama išvengti priverstinių vykdymo priemonių jai taikymo. Pažymėjo, jog už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas, todėl UAB „Preskonita“ vadovas privalo prisiimti atsakomybę už netinkamą apskaitos dokumentų tvarkymą bei jų nepateikimą antstoliui.
 5. Pažymėjo, jog 2017-03-08 patvarkymu dėl informacijos pateikimo skolininkė buvo įpareigota nurodyti tikslų terminą, kada bus pasirašytas įmonės apskaitos dokumentų priėmimo – perdavimo aktas, tačiau net ir po minėto akto pasirašymo (2017-03-07) skolininkė apie tai neinformavo antstolės, tokiu savo neveikimu pažeisdama bendradarbiavimo su antstoliu pareigą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-02 nutartį ir prašymą dėl baudos skyrimo apeliantui atmesti.
 2. Nurodo, kad skundžiama nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, dėl ko nebuvo atskleista bylos esmė. Nepaisant to, kad teismas vieną kartą panaikino nutartį dėl baudos skyrimo, netyrė byloje nustatytų aplinkybių, o tik perrašė savo panaikintą 2017-05-29 nutartį.
 3. Teigia, kad iš skundžiamos nutarties negalima nustatyti, kokio konkretaus antstolio įpareigojimo neįvykdė apeliantas ir už kurio įpareigojimo neįvykdymą buvo skirta bauda. Nutarties motyvacinėje dalyje aprašomi antstolio įpareigojimai grynais pinigais gaunamas sumas pervesti į antstolio sąskaitą bei nurodyti tikslų terminą, kada su buhalterine įmone bus pasirašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas. Tačiau skundžiamoje nutartyje nėra konstatuota, kad apeliantas būtų gavęs lėšų grynais pinigais ir jų nepervedęs į įmonės sąskaitą. Antstolio įpareigojimas nurodyti tikslų terminą, kada su buhalterine įmone bus pasirašytas dokumentų priėmimo-perdavimo aktas, nėra įvykdomas, kadangi apeliantas nėra tokio akto šalis ir negali numatyti akto pasirašymo datos, kai buhalterinė įmonė neperduoda dokumentų.
 4. Skundžiamoje nutartyje netirta, kokius dokumentus UAB „Bilan“ perdavė apeliantui, neatlikta 2017-03-07 akto ir antstolės patvarkymu reikalautų dokumentų palyginimo analizė. Byloje nėra įrodymų, kad 2017-01-03 nutraukus buhalterinių paslaugų sutartį UAB „Bilan“ grąžino kasos orderius, kasos dokumentus ar kitus su kasos operacijomis susijusius dokumentus. UAB „Bilan“ perdavė dalį dokumentų (2017-03-07 aktas), tačiau ne visus. Šiuo metu UAB „Preskonita“ buhalterines paslaugas teikianti įmonė 2017-03-23 raštu nurodė, kad trūksta didelės dalies dokumentų, dėl ko neįmanoma tvarkyti apskaitos registrų. Tuo remiantis, 2017-03-27 UAB „Bilan“ pateikta pakartotinė pretenziją, tačiau atsakymo negauta.
 5. Teismo argumentas, kad tariamai dokumentų turėjimą patvirtina registrų teikimas VMI, nėra pagrįstas, kadangi nebuvo tiriama kokia informacija buvo teikiama VMI.
 6. Antstolė B. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2017-03-08 antstolė priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo skolininkas UAB „Preskonita“ buvo įpareigotas pateikti antstolei tikslų terminą, kada su buhalterinės apskaitos įmone UAB „Bilan“ bus pasirašytas apskaitos registrų ir dokumentų priėmimo perdavimo aktas. Minėto įpareigojimo skolininkas neįvykdė. 2017-04-03 el. paštu išieškotojo atstovas advokatas J. S. pateikė antstolei UAB „Preskonita“ 2017-03-07 apskaitos dokumentų priėmimo perdavimo aktą ir 2017-03-15 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Išieškotojo atstovo pateikti dokumentai įrodo, kad skolininkas UAB „Preskonita“ iš UAB „Bilan“ priėmė buhalterinės apskaitos dokumentus, tačiau minėtų dokumentų, pagal antstolės priimtus pakartotinius patvarkymus, antstolei nepateikė. Teigia, kad skolininkas UAB „Preskonita“ sąmoningai nevykdo antstolės patvarkymų.
 7. Išieškotojas OU „Biotehnoloogia“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo įpareigoti atsakovą pateikti 2015-01-19 teisinių paslaugų sutartį arba išsamų jo išrašą, atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-02 nutartį palikti galioti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 8. Teigia, kad priešingai negu nurodo apeliantas, nutartyje aiškiai nurodyti motyvai bei įrodymai, kuriais remiantis teismas konstatavo CPK 585 straipsnio pažeidimą ir to pasėkoje atsakovui skyrė 420 Eur baudą. Nurodo, kad įmonės vadovas atsako už apskaitos organizavimą ir dokumentų išsaugojimą bei jų teikimą įstatymų nustatytais atvejais. Antstolio reikalavimų nevykdymo atsakovas kaip UAB „Preskonita“ vadovas neturi teisės teisinti netinkamu savo vadovaujamos įmonės apskaitos organizavimu, ar nesutarimais su apskaitos paslaugas teikiančia įmone ir turi prisiimti atsakomybę dėl tokios informacijos nepateikimo antstolio reikalavimu.
 9. Nutartyje pagrįstai pažymėta, kad iš skolininko buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „Alnayr“ 2017-03-23 rašto matyti, kad jame vardijami dokumentai, kurių UAB „Bilan“ neperdavė skolininkui, tačiau tarp jų nėra nurodyta, kad kasos knyga, kasos išlaidų, pajamų orderiai, išrašytų sąskaitų registracijos žurnalas ar pačios sąskaitos skolininkui būtų neperduotos.
 10. Teigia, kad V. K. vardu atskirąjį skundą pasirašė advokatas N. S. vadovaudamasis 2015-01-19 teisinių paslaugų sutartimi, tačiau teismui pateiktame šios sutarties išraše nenurodyti procesiniai veiksmai, kuriuos advokatas yra įgaliota kliento vardu atlikti, taip pat nenurodyta teisinių paslaugų sutarties galiojimo terminas.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apeliantui skirta bauda už antstolės 2017-04-07 patvarkymo nevykdymą.
 3. Bylos duomenimis nustatyta, kad vykdymo proceso metu antstolė B. P. 2016‑12-30 patvarkymu ir 2017-02-02 pakartotiniu patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo įpareigojo skolininką UAB „Preskonita“ visas grynaisiais pinigais gaunamas sumas pervesti saugoti į įmonės banko sąskaitą. 2017-02-15 elektroniniu paštu UAB „Preskonita“ prašė pratęsti terminą antstolio reikalavimams įvykdyti iki dešimties dienų nuo apskaitos registrų ir dokumentų priėmimo perdavimo akto su buhalterine įmone UAB „Bilan“ pasirašymo. Antstolė 2017-03-08 patvarkymu dėl informacijos pateikimo įpareigojo UAB „Preskonita“ nurodyti tikslų terminą, kada su buhalterine įmone bus pasirašytas apskaitos registrų ir dokumentų priėmimo perdavimo aktas. 2017-04-03 išieškotojo atstovas pateikė antstolei įrodymus, patvirtinančius, kad skolininkas su buhalterine įmone pasirašė apskaitos dokumentų priėmimo perdavimo aktą. Antstolė 2017-04-07 pakartotiniu patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo įpareigojo UAB „Preskonita“ vadovą visas grynais pinigais UAB „Preskonita“ gaunamas sumas pervesti saugoti į įmonės banko sąskaitą bei pateikti UAB „Preskonita“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą.
 4. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).
 5. Pagal CK 2.82 straipsnio 3 dalį juridinio asmens organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą, o pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnį už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas. Taigi UAB „Preskonita“ vadovui tenka pareiga pasirūpinti tinkamu įmonės apskaitos organizavimu ir tvarkymu bei prisiimti atsakomybę, jeigu įmonės apskaita butų organizuota netinkamai.
 6. Antstolė B. P. prašė teismo skolininkės UAB „Preskonita“ vadovui V. K. skirti baudą už antstolės 2017-04-07 pakartotinio patvarkymo nevykdymą.
 7. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad UAB „Preskonita“ vadovas, 2017-04-12 gavęs antstolės 2017-04-07 pakartotinį patvarkymą, kuriuo jis įpareigotas visas grynais pinigais UAB „Preskonita“ gaunamas sumas pervesti saugoti į UAB „Preskonita“ banko sąskaitą bei pateikti UAB „Preskonita“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui, jo neįvykdė.
 8. Apeliantas teigia, kad negali pateikti antstolei patvarkyme įvardijamų UAB „Preskonita“ dokumentų dėl objektyvių priežasčių, t. y. negali atgauti apskaitos dokumentų iš įmonės, tvarkiusios UAB „Preskonita“ apskaitą.
 9. Pažymėtina, kad, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, dalį dokumentų UAB „Preskonita“ iš apskaitą tvarkiusios įmonės UAB „Bilan“ yra atgavusi, ką patvirtina 2017-03-07 apskaitos dokumentų priėmimo perdavimo aktas. Iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Vilniaus įmonių skyriaus teismui pateiktų duomenų pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad UAB „Preskonita“ laikotarpiu nuo 2017-02-01 iki 2017-06-27 teikė išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus per mokesčių inspekcijos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos elektroninių sąskaitų faktūrų posistemį i.SAF, iš ko padarė pagrįstą išvadą, kad UAB „Preskonita“ turi informaciją apie gaunamas ir išrašomas PVM sąskaitas faktūras. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti labiau pagrįstą išvadą, kad UAB „Preskonita“ disponuoja bent dalimi antstolės 2017-04-07 pakartotiniame patvarkyme išvardintais dokumentais.
 10. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad UAB „Preskonita“ su apskaitą tvarkiusią įmone UAB „Bilan“ 2017-03-07 pasirašiusi apskaitos dokumentų priėmimo perdavimo aktą, apie jį antstolei nepranešė, nors antstolė 2017-03-08 patvarkymu dėl informacijos pateikimo įpareigojo UAB „Preskonita“ nurodyti tikslų terminą, kada su buhalterine įmone bus pasirašytas apskaitos registrų ir dokumentų priėmimo perdavimo aktas. Toks elgesys patvirtina UAB „Preskonita“ pareigos bendradarbiauti su antstole nevykdymą.
 11. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro labiau pagrįstą išvadą, kad UAB „Preskonita“ turėdama bent dalį antstolės 2017-04-07 pakartotiniame patvarkyme nurodytų dokumentų, vengia juos perduoti antstolei.
 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad UAB „Preskonita“ disponuoja bent dalimi antstolės reikalaujamų pateikti dokumentų, tačiau jų antstolei neteikia, nereaguoja į antstolės patvarkymus bei neinformuoja apie jų nevykdymo priežastis, padaręs išvadą, kad skolininkė vengia įvykdyti antstolio reikalavimą ir skyręs įmonės vadovui baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-02 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai