Byla 2S-1327-855/2019
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys - V. N., D. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus vandenys“, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) I. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei I. G. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys - V. N., D. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus vandenys“, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei I. G. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys - D. N., V. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus vandenys“ ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, priėmė 2012 m. sausio 23 d. sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino ir įpareigojo atsakovę I. G. savo lėšomis per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, iki ieškovei priklausančio ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), naudojimą, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, sutvarkant teritoriją, o atsakovei nevykdant minėto įpareigojimo, įgalioti ieškovę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos pašalinti minėtus savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas išreikalaujant iš atsakovės.

62.

7Atsakovė I. G. 2019 m. balandžio 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu išaiškinti 2012 m. sausio 23 d. teismo sprendimą, nurodant, kokius konkrečiai tariamus I ir II grupės nesudėtingus statinius teismas įpareigojo ją pašalinti, koks vandentiekio objektas – komunalinis ar pramoninis.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi nutarė atmesti I. G. prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo.

114.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sprendimo rezoliucinė dalis, priešingai nei teigia pareiškėja, yra suformuluota aiškiai ir suprantamai. Pareiškėjos teiginiai, kad ji nežino, kokia yra vandentiekio kategorija, kurį jai reikia pašalinti, nėra teisiškai reikšmingi, kadangi tai nesuponuoja prielaidos, jog pats teismo sprendimas ir (ar) jo vykdymas nėra aiškūs. Teismas, priimdamas sprendimą, labai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė įpareigojimą atsakovei I. G., todėl nėra teisinio pagrindo taikyti procesinio sprendimo išaiškinimo institutą. Teismo manymu, toks teismo sprendimo aiškinimas, kaip to prašo pareiškėja, neatitiktų LR CPK 278 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi teismas negali keisti priimtų sprendimų turinio, o vandentiekio kategorijos įvardijimas nepaneigia minėtuose sprendimuose konstatuoto pareiškėjos prisijungimo prie vandentiekio neteisėtumo.

135.

14Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėja jau buvo kreipusis į teismą dėl minėto sprendimo išaiškinimo, ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartimi pareiškėjos prašymas buvo atmestas, o Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi minėtą teismo nutartį paliko nepakeistą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

166.

17Apeliantė atsakovė I. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį ir priimti nutartį išaiškinti teismo sprendimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

186.1.

19Nagrinėjamoje byloje nėra nurodytas konkretus vandentiekis, todėl jai nėra aišku, kokį vandentiekį turi griauti. Byloje nėra nurodyta, koks vandentiekis, kokia objekto kategorija.

206.2.

21Ji ūkinio pastato nebuvo pajungusi prie UAB „Vilniaus vandenys“ viešosios infrastruktūros, todėl jai nėra aiškus teismo sprendimas, nutartis. Be to, vandens pirkimui nėra pareigos projektuoti UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio sudėtines dalis, kadangi ji nėra vandentiekio savininkė.

226.3.

23Bylos sprendimas yra priešingas faktiniams įrodymams, kadangi vamzdį nutiesė tiesiai iš buto, o ne nuo UAB „Vilniaus vandenys“ komunalinio vandentiekio įvado VŠ222.

247.

25Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

267.1.

27Vilniaus miesto apylinkės teismas tinkamai pažymėjo, kad negali keisti priimtų sprendimų turinio, o vandentiekio kategorijos įvardijimas nepaneigtų minėtuose sprendimuose konstatuoto pareiškėjos prisijungimo prie vandentiekio neteisėtumo.

287.2.

29Keliami klausimai dėl vandentiekio kategorijos ir panašiai, nebūtų byloje išnagrinėtų aplinkybių sukonkretinimas, o siekis paneigti jau išnagrinėtas byloje išvadas. Toks siekis iš esmės reiškia, kad atsakovė siekia pakeisti procesinio sprendimo turinį, kas nėra suderinama su teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo instituto paskirtimi ir tikslais.

307.3.

31Atsakovei nevykdant teismo sprendimo, inspekcija Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą 2013-10-22 vykdomąjį raštą pateikė vykdyti antstoliui, prašydama teismo sprendimą vykdyti priverstinai. Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs antstolio pareiškimą, 2014-12-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5375-541/2014 leido inspekcijai pašalinti savavališkos statybos padarinius – panaikinti vandentiekį ir nuotakyną nuo gyvenamojo namo iki ūkinio pastato bei sutvarkyti teritoriją, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės. Atsižvelgiant į tai, buvo organizuotas savavališkai pastatytų statinių griovimas. 2016-03-07 savavališkai pastatyto statinio nugriovimo aktu Nr. (23.24)-4D-565 konstatuota, kad panaikintas vandentiekis ir nuotakynė nuo gyvenamojo namo iki ūkinio pastato bei sutvarkyta teritorija. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl jau įvykdyto teismo sprendimo išaiškinimo.

328.

33Tretieji asmenys V. N., D. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus vandenys“, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimų teismui į atsakovės atskirąjį skundą nustatytu terminu nepateikė.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Atskirasis skundas atmestinas

369.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

3810.

39Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4011.

41Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantė I. G. 2019-07-29 pateikė teismui papildomus įrodymus: rašytinius paaiškinimus, pavadintus atsiliepimu į atsiliepimą, kuriuose papildomai pažymėjo, kad ieškovė klaidiną teismą, taip pat pateikė 2019 m. balandžio 2 d. Nekilnojamojo turto registro išrašą su statinių išdėstymo planu. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str., 338 str.). Visgi nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant atsakovės įrodinėjamas aplinkybes, užtikrinant teisingumo ir protingumo principų įgyvendinimą, todėl jie prijungtini ir vertintini kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

4212.

43Jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio (CPK 278 straipsnio 1 dalis). Sprendimą išaiškinti leidžiama, jeigu jis dar neįvykdytas, taip pat jeigu nepasibaigė terminas, per kurį sprendimas gali būti priverstinai įvykdytas, ar šis terminas neatnaujintas (CPK 278 straipsnio 2 dalis).

4413.

45Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdytas. Dėl to, siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo, šis sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas (nutartis) (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2010 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

4614.

47Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas priėmė 2012 m. sausio 23 d. sprendimą, kuriuo įpareigojo atsakovę I. G. savo lėšomis per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nutraukti konkrečių statinių - vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, iki ieškovei priklausančio ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), naudojimą, o taip pat panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, sutvarkant teritoriją.

4815.

49Iš atsakovės I. G. atskirojo skundo matyti, kad jį atsakovė grindžia tuo, kad teismas priimtame sprendime nenurodė, koks yra naikintinas ir nutrauktinas naudotis vandentiekis, kokia objekto kategorija. Pateikdama prašymą dėl sprendimo išaiškinimo, ji pirmosios instancijos teismui nurodė, kad jai nėra aišku, kokius konkrečiai tariamus I ir II grupės nesudėtingus statinius teismas įpareigojo ją pašalinti, koks vandentiekio objektas – komunalinis ar pramoninis.

5016.

51Apeliacinės instancijos teismas pilnai pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad nagrinėjamu atveju 2012 m. sausio 23 d. sprendimo rezoliucinė dalis yra suformuluota aiškiai ir nedviprasmiškai, jame aiškiai išvardinti konkretūs objektai – statiniai – kuriuos atsakovė įpareigotina nebenaudoti ir panaikinti, jų išdėstymo vieta (eina nuo gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, iki ieškovei priklausančio ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - )). Aplinkybė, kad sprendime nenurodyta nei vandentiekio rūšis, nei kategorija, nei priskyrimas atitinkamos grupės nesudėtingiems statiniams, nesudaro jokio pagrindo teigti, kad priimtas sprendimas nėra aiškus, nes nepriklausomai nuo vandentiekio rūšies, kategorijos, priskirtinumo jis privalo būti nebenaudojamas ir panaikinamas, nugriaunamas. Taigi, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju 2012 m. sausio 23 d. sprendimo netikslumų, neaiškumų negalėjo paaiškinti ir išaiškinti todėl, kad sprendimas vykdymo prasme yra visiškai aiškus.

5217.

53Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atsakovė I. G. dėl sprendimo išaiškinimo kreipiasi jau ne pirmą kartą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 26 d. nutartimi sprendimą išaiškinti atsisakyta, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarti atsakovės atskirasis skundas atmestas. Atsakovė nagrinėjamoje byloje prašymą išaiškinti teismo sprendimą grindė iš esmės panašiais argumentais.

5418.

55Be to, kaip nurodė ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tiek anksčiau vykusiame procese dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo, tiek ir atsiliepime į atskirąjį skundą šioje civilinėje byloje, sprendimas nagrinėjamu atveju jau yra įvykdytas. Byloje esantis 2016 m. kovo 7 d. savavališkai pastatyto statinio nugriovimo aktas Nr. (23.24)-4D-565, prie jo esančios nuotraukos, darbų organizavimo schema, atliekų deklaracija patvirtina, kad vandentiekis ir nuotakynas nuo gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje (nuo kanalizacijos šulinio, darbų organizavimo schemoje pažymėto „Nr. 221“), iki ieškovei priklausančio ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) (darbų organizavimo schemoje pažymėto „Ūkinis pastatas“) yra nugriauti, atliekų pašalinimo ir statybvietės sutvarkymo darbai yra užbaigti (t. 9 b. l. 39-50). Nagrinėjamu atveju 2016 m. kovo 7 d. savavališkai pastatyto statinio nugriovimo aktas Nr. (23.24)-4D-565 patvirtina, kad atlikti veiksmai, atitinkantys prašomo išaiškinti 2012 m. sausio 23 d. teismo sprendimo turinį.

5619.

57Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendimas, kuriam turi būti taikoma vykdymo procedūra, laikomas įvykdytu, kai atliekami veiksmai, tiksliai atitinkantys sprendimo turinį. Tai reiškia, kad kol neatlikti visi veiksmai, tiksliai atitinkantys sprendimo turinį, teismas pagal CPK 278 straipsnį turi teisę išaiškinti neaiškų savo sprendimą (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2010 ir joje nurodytą praktiką). Esant aptariamoms aplinkybėms, nurodytai kasacinio teismo praktikai, darytina išvadą, jog pirmosios instancijos teismas sprendimą pagrįstai atsisakė išaiškinti dar ir todėl, kad sprendimas jau yra įvykdytas, o įstatymo leidėjas CPK 278 straipsnio 2 dalyje nenumatė galimybės išaiškinti jau įvykdytą teismo sprendimą, nes, akivaizdu, toks išaiškinimas jokių realių teisinių padarinių nesukeltų.

5820.

59Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo ir atsakovės pateiktų paaiškinimų argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui. Atsakovė I. G. atskirajame skunde kelia klausimus dėl paties 2012 m. sausio 23 d. sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, nurodo, jos nuomone, reikšmingas faktines aplinkybes, tačiau aiškindamas teismo sprendimą teismas neturi teisės keisti priimtą sprendimą, o nagrinėjamu atveju minimo sprendimo teisėtumas, be kita ko, buvo tikrintas ir apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismui 2013 m. balandžio 16 d. priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1172-603/2013 ir palikus 2012 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą nepakeistą.

6021.

61Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atskirojo skundo argumentus, daro išvadą, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties ir išaiškinti teismo sprendimą atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

63Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 6. 2.... 7. Atsakovė I. G. 2019 m. balandžio 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi nutarė... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sprendimo rezoliucinė dalis,... 13. 5.... 14. Teismas taip pat pažymėjo, kad pareiškėja jau buvo kreipusis į teismą... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 6.... 17. Apeliantė atsakovė I. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 18. 6.1.... 19. Nagrinėjamoje byloje nėra nurodytas konkretus vandentiekis, todėl jai nėra... 20. 6.2.... 21. Ji ūkinio pastato nebuvo pajungusi prie UAB „Vilniaus vandenys“ viešosios... 22. 6.3.... 23. Bylos sprendimas yra priešingas faktiniams įrodymams, kadangi vamzdį... 24. 7.... 25. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 26. 7.1.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismas tinkamai pažymėjo, kad negali keisti... 28. 7.2.... 29. Keliami klausimai dėl vandentiekio kategorijos ir panašiai, nebūtų byloje... 30. 7.3.... 31. Atsakovei nevykdant teismo sprendimo, inspekcija Vilniaus miesto apylinkės... 32. 8.... 33. Tretieji asmenys V. N., D. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. Atskirasis skundas atmestinas... 36. 9.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 38. 10.... 39. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 40. 11.... 41. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantė I. G. 2019-07-29 pateikė teismui... 42. 12.... 43. Jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę... 44. 13.... 45. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo sprendimo (nutarties)... 46. 14.... 47. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas priėmė 2012 m.... 48. 15.... 49. Iš atsakovės I. G. atskirojo skundo matyti, kad jį atsakovė grindžia tuo,... 50. 16.... 51. Apeliacinės instancijos teismas pilnai pritaria pirmosios instancijos teismo... 52. 17.... 53. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atsakovė I. G. dėl... 54. 18.... 55. Be to, kaip nurodė ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 56. 19.... 57. Pagal kasacinio teismo praktiką, sprendimas, kuriam turi būti taikoma vykdymo... 58. 20.... 59. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 60. 21.... 61. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus,... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartį palikti...