Byla 2A-1172-603/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys D. N., V. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus vandenys“ ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal I. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei I. G. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys D. N., V. N., M. K., R. L., O. K., UAB „Vilniaus vandenys“ ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

Nustatė

2ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę I. G. (toliau – atsakovas) savo lėšomis per 3 mėnesius pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y., nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), (toliau – gyvenamasis namas), iki ieškovei priklausančio ūkinio pastato naudojimą, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, sutvarkant teritoriją; atsakovui nevykdant minėto įpareigojimo, įgalioti ieškovą pačiam pašalinti minėtus savavališkos statybos padarinius, išlaidas išieškant iš atsakovo. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas, neturėdamas žemės sklypo, esančio ( - ) (toliau – žemės sklypas), bendrasavininkių sutikimo, minėtame žemės sklype įrengė vandentiekį, taip pat, neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka suderinto statybos projekto, įrengė žemės sklype ir nuotakyną, t.y. įrengė naujus inžinerinius tinklus, priskirtinus I ir II grupės nesudėtingiems inžineriniams statiniams. Tokiu būdu atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) normas. Ieškovas 2011 m. sausio 18 d. reikalavimu Nr. REI-00-110118-00008 iš atsakovo pareikalavo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau atsakovas reikalavimo neįvykdė.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad vandentiekis ir nuotakynas buvo įrengtas pagal 2005 m. spalio 17 d. technines sąlygas Nr. 05/1038. UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojai pajungė vandentiekį ir nuotakyną prie miesto vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų bei patvirtino jų tinkamumą naudojimui, atsakovas 2005 m. lapkričio 10 d. su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė šalto vandens pirkimo – pardavimo sutartį ir nuotėkų šalinimo sutartį. Ieškovo parengtas savavališkos statybos aktas yra neteisėtas, kadangi atsakovo prisijungimas prie vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų, sutinkamai su Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymo Nr. 172 punktu Nr. 6.2.3, nėra neteisėtas (b.l.38-39).

4Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys D. N., V. N., M. K. ir O. K. su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais.

5Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad žemės sklypas, esantis ( - ), patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, teritoriją (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652). Šiame žemės sklype stovi kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – gyvenamasis namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31771). Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos supaprastinas statybos projektas nesudėtingam statiniui, siekiant gauti rašytinį departamento pritarimą, nebuvo pateiktas.

6Tretieji asmenys UAB „Vilniaus vandenys“ ir R. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: įpareigojo atsakovą savo lėšomis per 3 (tris) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y., nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo iki ieškovui priklausančio ūkinio pastato naudojimą, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, sutvarkant teritoriją; atsakovui nevykdant minėto įpareigojimo, įgalioti ieškovą pačiam pašalinti minėtus savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas išreikalaujant iš atsakovo; priteisė iš atsakovo valstybės naudai 139,00 Lt žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas 2010 m. gruodžio 19 d. savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00-101219-00088 konstatavo, jog atsakovas, neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo, žemės sklype yra įrengęs inžinerinius tinklus - nuotakyną ir vandentiekį. 2011 m. sausio 18 d. reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-110118-00008 atsakovas pareikalautas iki 2011 m. liepos 18 d. pašalinti minėtame savavališkos statybos akte nurodytus statybos padarinius. 2011 m. rugpjūčio 19 d. aktu Nr. ( - ) ieškovas nustatė, jog savavališkos statybos padariniai nėra pašalinti. Teismas nustatė, kad žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso atsakovui, D. N., V. N., M. K., R. L. ir O. K., tačiau minėtame žemės sklype esantis ūkinis pastatas priklauso atsakovui asmeninės nuosavybės teise. UAB „Vilniaus vandenys“ 2010 m. gruodžio 3 d. rašte Nr. 6-6763(1.20-04) nurodė, kad žemės sklype esančio statinio pajungimas prie miesto vandentiekio ir nuotėkų tinklų atliktas nesilaikant techninių sąlygų Nr. 05/1038 ir nesuderintas su UAB „Vilniaus vandenys“. 2005 m. lapkričio 10 d. atsakovas ir UAB „Vilniaus vandenys“ yra sudarę sutartį dėl šalto vandens teikimo. 2005 m. spalio 17 d. atsakovui išduotos techninės sąlygos Nr. 05/1038 vandentiekio įvadui ir nuotėkų išvado į statinį, esantį ( - ), įrengti. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninio reglamento Nr. STR 1.01.07:2010 lentelės Nr. 2 duomenis, nuotakynas priskirtinas II grupės nesudėtingiems statiniams, o vandentiekis – I grupės. Įrengiant nuotakyną, kaip II grupės nesudėtingą statinį, privalomas gauti teisės aktų nustatyta tvarka suderintas supaprastintas statybos projektas, o vandentiekio, kaip I grupės nesudėtingo statinio, įrengimui reikalingi žemės sklypų, ant kurio įrenginėjamas vandentiekis, savininkų ar jų valdytojų sutikimai (Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 20 straipsnio 1 dalies 6 punktas ir 4-13 punktai, 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas, taip pat statybos techninio reglamento Nr. STR 1.01.07:2010 33.1 punktas). Teismas nenustatė, kad atsakovas, įrengdamas vandentiekį ir nuotakyną, būtų gavęs teisė aktų nustatyta tvarka suderintą supaprastintą statybos projektą ar žemės sklypo bendrasavininkių sutikimus. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad vandentiekio ir nuotakyno įrengimas yra savavališkas (neteisėtas), dėl to, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos reikalavimu asmuo turi pareigą savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius.

8Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys ir kiti proceso dalyviai neginčijo, kad statybos darbai atlikti dar 2005 metais. Teismas neįvertino, kad atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ abonentu yra nuo 1992 metų. Remiantis 1196 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymo Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ 1.1. punktu, abonentas gali turėti vieną ar keletą objektų, pagal taisyklių 4.2. punktą, tiekėjas atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei nuotėkų tinklo ir jų įrenginių eksploatavimą. Atsakovas vienu registracijos numeriu surašė du skirtingo turinio savavališkos statybos aktus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 patvirtinto STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39.2. punktas nustato, kad jeigu statytojas arba statinio arba žemės sklypo naudotojas per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, inspekcija ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą. Byloje nustatyta, kad terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius pasibaigė 2011 m. liepos 18 d., o ieškovas į teismą kreipėsi po dviejų mėnesių, todėl šiuo pagrindu byla turėjo būti nutraukta. Tretieji asmenys – žemės sklypo bendraturčiai – žemės sklypo savininkais tapo jau 2005 m. įrengus ginčo vamzdynus. Žemės sklypo bendraturčių atsisakymas duoti sutikimą nemotyvuotas, todėl pažeidžiantis atsakovo teises ir interesus.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad Statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje vieno mėnesio terminas nustatytas siekiant užtikrinti operatyvų ir savalaikį reagavimą nustatant savavališką statybą ir šalinant jos padarinius, bet ne statytojo interesų gynybai, todėl šių terminų nesilaikymas nešalina statybų neteisėtumo. Atsakovas neįrodė, kad statinį – inžinerinius tinklus įrengė teisėtai, nei savavališkos statybos akto, nei reikalavimo teisės aktų nustatyta tvarka neginčijo.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Vilniaus vandenys“ prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas klaidina teismą teigdamas, kad bendrovės darbuotojai atliko vandentiekio ir nuotakyno prijungimą prie miesto ir vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų. 2005 m. spalio 13 d. bendrovė gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento paraišką „Vandens ir nuotėkų prijungimo prie Vilniaus miesto tinklų projektavimo sąlygoms gauti“, kurios pagrindu 2005 m. spalio 17 d. atsakovui išduotos techninės sąlygos Nr. 05/1038. Techninėse sąlygose numatyta, kad atsakovas prie miesto tinklų gali prisijungti savo tinklus, esančius ( - ), dviem variantais. Vadovaujantis techninėmis sąlygomis, atsakovas turėjo parengti projektą ir jį pateikti derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai, kurioje dalyvauja bendrovės įgaliotas atstovas. Atsakovas neparengė projekto ir jo nesuderino projektų derinimo komisijoje, atsakovui nebuvo išduota pažyma apie techninių sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimų įvykdymą, atsakovas tinklus įrengė neteisėtai ir jų neįteisino.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą tretieji asmenys D. N., M. K., O. K. ir R. L. prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą. Gyvenamojo namo, esančio ( - ), gyventojai 2006 m., prieštaraudami atsakovo vandentiekio ir nuotėkų įrengimui, kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą, Vilniaus miesto savivaldybę, Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir kitas atsakingas institucijas dėl galimų vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių pažeidimų gyvenamajam namui priklausančiame žemės sklype. Apeliacinis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

13Atsakovas ir tretieji asmenys R. L., O. K., M. K. ir D. N. prie apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą pridėjo naujų įrodymų: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2012 m. balandžio 13 d. raštą Nr. 1/3 D-1281 „D. I. G. skundo“; ieškovo 2012 m. balandžio 13 d. raštą Nr. 7.9.-2D-5/33; 2006 m. spalio 26 d. O. K., J. K. ir R. L. raštą Lietuvos respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybei „Dėl galimų vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių pažeidimų gyvenamajam namui priklausančiame žemės sklype; Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. (101) 11.56-617 ir 2007 m. sausio 10 d. raštą Nr. (101) 11.56-23; atsakovo 2006 m. lapkričio 14 -15 d. paaiškinimus Vilniaus apskrities viršininko administracijai; 2007 m. sausio 22 d. O. K., M. K. ir R. L. raštą UAB „Vilniaus vandenys“; UAB „Vilniaus vandenys“ 2007 m. vasario 9 d. raštą Nr. 7-60(1.16.-04) prašydami prijungti juos prie bylos. Teisėjų kolegijos nuomone, šie prašymai traktuotini atveju, kai priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą paaiškėja, kad neužteko įrodymų faktinėms bylos aplinkybėms įrodyti, ir kuris priskirtinas prie CPK 314 straipsnyje nustatytos sąlygos – jeigu įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, kai įstatymas suteikia dalyvaujantiems byloje asmenims teisę pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, todėl atsakovo ir trečiųjų asmenų R. L., O. K., M. K. ir D. N. pateikti nurodyti įrodymai priimami ir vertinami siekiant tinkamai nustatyti faktines bylos aplinkybes.

14Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad statinio pajungimas prie vandentiekio ir nuotėkų tinklų nepatenka į statybos sąvoką. Statybos įstatymo (aktuali redakcija nuo 2005 m. kovo 17 d. iki 2005 m. lapkričio 16 d.) 2 straipsnio 13 dalyje numatyta, kad statyba – tai veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Pagal to paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, statinys - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme; tai pastatai <...> ir inžineriniai statiniai. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 6 punktu, taip pat išskiriamos dvi pagrindinės statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai, pastarieji pagal paskirtį skirstomi į grupes: susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius. Pagal to paties statybos techninio reglamento 10. punktą, inžineriniai tinklai skirstomi į vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų pogrupius. Vandentiekio tinklams priskirtini įvadiniai tinklai – tinklai, jungiantys skirstomuosius tinklus su vartotojų sistemomis; nuotėkų šalinimo tinklams priskirtini nuotėkų išvadai – tinklai, skirti nuotėkų pašalinimui iš pastatų.

15Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, klausimas dėl statinio statybos teisėtumo turi būti sprendžiamas pagal statybos teisinius santykius ir statinio reikalavimus nustatančius teisės aktus, galiojusius ne savavališkos statybos fakto nustatymo, o šio statinio statybos metu. Todėl siekiant išsiaiškinti, ar teisėtai pastatytas ginčo statinys, turi būti nustatyta, kada vyko jo statyba ir kada jis buvo baigtas statyti, t. y. šio statinio statymo laikotarpis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-616/2012). Byloje įrodyta, kad 2005 m. spalio 17 d. atsakovui buvo išduotos techninės sąlygos Nr. 05/1038 vandentiekio įvadui ir nuotėkų išvadui į statinį, esantį ( - ), įrengti. 2005 m. lapkričio 10 d. atsakovas ir UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašė šalto vandens pirkimo – pardavimo ir nuotėkų šalinimo bei valymo sutartį. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo paaiškinimus ir minėtus rašytinius įrodymus konstatuoja, kad byloje pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog yra didelė tikimybė, kad ginčo statiniai – inžineriniai tinklai buvo įrengti laikotarpiu nuo 2005 m. spalio 17 d. iki 2005 m. lapkričio 10 d., todėl ginčo statinių pastatymo teisėtumas nagrinėtinas vadovaujantis minėtu laikotarpiu galiojusiais statybos teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

16Statybos įstatymo (aktuali redakcija nuo 2005 m. kovo 17 d. iki 2005 m. lapkričio 16 d.) 2 dalies 71 punktas numatė, jog savavališka statinio statyba (griovimas) – statinio statyba (griovimas) be šio įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo; nesudėtingo statinio statyba be normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas. To paties įstatymo 3 straipsnio 3 dalis numatė, kad nesudėtingų statinių sąrašą tvirtina bei jų projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti bei griovimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

17Statybos metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ priede 2 lentelėje „Inžineriniai statiniai“ nustatyta, kad inžinerinių tinklų įvadai į namo sklypo statinius priskirtini II grupės nesudėtingiems statiniams. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 12.4.1. punktu, statybos sklypo inžinerinius tinklus, statinio inžinerines sistemas prijungiant prie už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų <...>, vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas šių tinklų savininkų raštiškas sutikimas, nustatant prijungimo sąlygas; pagal reglamento 14.4.2. punktą, rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus; pagal 14.4.3. punktą, nereikalingas statybos leidimas, vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, paminėto 12.4.2. punkte, pritarimas. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 13 punkte (redakcija, galiojusi nuo 2005 m. vasario 4 d.) numatyta, kad tiesiant inžinerinius tinklus bei jų įvadus namų valdos ribose, be 12 punkte nurodytų valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų reikalingi ir inžinerinių tinklų savininkų raštiški pritarimai.

18Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 patvirtintų „Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ 2.1. punkte numatyta, kad norėdamas prijungti prie vandentiekio ir nuotėkų tinklo naujus vartotojus <...> vartotojas turi pateikti reikiamą paraišką ir gauti iš tiekėjo technines sąlygas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka. Pagal taisyklių 2.2. punktą, techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu vartotojas parengia projektą ir jį pateikia derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai, kurioje dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.

19Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas ir tretieji (fiziniai) asmenys yra žemės sklypo bendraturčiai. Kai daiktas priklauso keliems asmenims bendrosios dalinės nuosavybės teise, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama visų bendraturčių bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas neįrodė bendraturčių sutikimo konkretiems statybos darbams, t.y. inžinerinių tinklų šalių bendrąja dalinės nuosavybės teise valdome žemės sklype įrengimui, gavimo fakto (CPK 178 straipsnis).

20Byloje įrodyta, kad 2005 m. spalio 13 d. UAB „Vilniaus vandenys“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento paraiškos „Vandens ir nuotėkų prijungimo prie Vilniaus miesto tinklų projektavimo sąlygoms gauti“ pagrindu UAB „Vilniaus vandenys“ išdavė technines sąlygas Nr. 05/1038 vandentiekio įvadui ir nuotėkų išvadui į statinį – ūkinį pastatą, esantį Treniotos ( - ), įrengti. Minėtos techninės sąlygos sudarė prielaidas atsakovui tęsti teisės aktų reglamentuojamą statinio – vandentiekio ir nuotekynės - statybos projektinės dokumentacijos rengimo ir derinimo procedūrą, kurios, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakovas nesilaikė. Todėl ieškovas, 2010 m. gruodžio 19 d. surašydamas savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101219-00088, konstatavo statinio – vandentiekio ir nuotekynės, esančių adresu Treniotos g. 27, Vilniuje, savavališkos statybos faktą (b.l. 6-7). Ieškovas 2011 m. sausio 18 d. reikalavimu Nr. REI-00-110118-0008 pareikalavo atsakovą nutraukti vandentiekio ir nuotekynės naudojimą, panaikinti tinklus ir sutvarkyti teritoriją (b.l. 8-9). Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-101219-00088 ir reikalavimas Nr. REI-00-110118-0008 priimti ieškovo, kaip viešojo administravimo subjekto, įgyvendinant Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, juose nurodant viešojo administravimo subjekto patvarkymus (įpareigojimus), galinčius turėti įtakos atsakovo teisėms ir interesams, - minėti aktai įstatymų nustatyta tvarka nepanaikinti. Nors atsakovas apeliuoja į tai, kad už teikiamą vandenį ir nuotekų šalinimą trečiajam asmeniui UAB „Vilniaus vandenys“ atsiskaitė pagal 2005 m. lapkričio 10 d. tarp šalių sudarytą šalto vandens pirkimo – pardavimo ir nuotėkų šalinimo bei valymo sutartį, atsižvelgiant į pateiktą teisinį reglamentavimą ir byloje esančius rašytinius įrodymus teisėjų kolegija sprendžia, kad ši aplinkybė nepaneigia fakto, jog žemės sklypo, esančio Treniotos g. 27, Vilniuje, šiaurinėje dalyje esantis statinys – inžineriniai tinklai – pajungtas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų neteisėtai, nesilaikant techninių sąlygų Nr. 05/1038 ir nesuderinus su inžinerinių tinklų savininku (b.l. 13).

21Vadovaujantis CK 4.103 straipsnio 1 dalimi, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama; koks statinys yra pastatytas savavališkai, nustato įstatymai. Statybą kvalifikavus savavališka, nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio reikalavimais, teismas sprendimu inter alia įpareigoja vykdyti statytoją (užsakovą) arba kitą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Kadangi atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, susijusių su savavališkos statybos padarinių įteisinimu arba likvidavimu, teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius.

22Atsakovas, remdamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, kurioje nustatyta, kad jeigu asmuo per reikalavimo įvykdymo terminą reikalavimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą, nurodo, kad ieškovui praleidus šį vieno mėnesio terminą, ieškinys neturėjo būti tenkinamas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymų leidėjas minėtą terminą nustatė ne statytojui pastarojo interesų gynybos tikslu, o statybos valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai, siekdamas užtikrinti savalaikį ir operatyvų statybos padarinių šalinimą, minėtas terminas nėra naikinamasis. Teisėjų kolegija sprendžia, kad taikyti ieškinio senatį byloje nėra pagrindo, nes neteisėtos ir savavališkos statybos procesas yra tęstinio pobūdžio pažeidimas ir dėl to terminas skaičiuojamas iš naujo kiekvieną pažeidimo dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis). Ieškovas, kaip statybos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija, teisę kreiptis su ieškiniu į teismą įgyja nuo sužinojimo apie neteisėtą ar savavališką statybą dienos, o ne nuo ginčo statinių pastatymo momento.

23Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, padarydamas pagrįstą išvadą, kad atsakovo įrengtas vandentiekis ir nuotakynas buvo prijungti prie miesto vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų nesilaikant teisės aktų reikalavimų, bylą iš esmės išsprendė teisingai. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ar panaikinti, todėl apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 4. Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys D. N., V. N., M. K. ir O. K. su... 5. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie... 6. Tretieji asmenys UAB „Vilniaus vandenys“ ir R. L. atsiliepimo į ieškinį... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį... 8. Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė apeliacinį skundą... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą UAB „Vilniaus vandenys“ prašė... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretieji asmenys D. N., M. K., O. K. ir R.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Atsakovas ir tretieji asmenys R. L., O. K., M. K. ir D. N. prie apeliacinio... 14. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius, kad statinio... 15. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, priešingai nei sprendė pirmosios... 16. Statybos įstatymo (aktuali redakcija nuo 2005 m. kovo 17 d. iki 2005 m.... 17. Statybos metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.... 18. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio... 19. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas ir tretieji (fiziniai)... 20. Byloje įrodyta, kad 2005 m. spalio 13 d. UAB „Vilniaus vandenys“ Vilniaus... 21. Vadovaujantis CK 4.103 straipsnio 1 dalimi, jeigu statinys (jo dalis) yra... 22. Atsakovas, remdamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, kurioje... 23. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimą palikti...