Byla e2-114-169/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant pareiškėjui A. M., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus atstovei Vilmai Vaitkienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriui, Valstybės įmonei Turto bankas, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, D. T., E. M. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuosavybės teise valdo gyvenamąjį namą, kalvę, tvartą, daržinę, malkinę, pirtį, šulinį, esančius ( - ), 15 arų žemės sklype, su tikslu įregistruoti jo nuosavybės teisę į turtą oficialiame registre. Pareiškime nurodė, jog šį gyvenamąjį namą su priklausiniais pagal 1996 m. gegužės 20 d. pirkimo–pardavimo sutartį įsigijo už 4 000 Lt iš A. M.. Po sutarties sudarymo A. M. perdavė jam namo raktus, turimus dokumentus, todėl pareiškėjas ėmė gyventi name, tvarkytis, remontuoti, mokėti mokesčius, tvarkyti sklypą. A. M. 1997 m. kovo 13 d. mirė, jo turtą pagal testamentą paveldėjo D. T., tačiau nei į testamentą, nei į vėliau dėl A. M. turto kilusį teisminį ginčą pareiškėjo sodyba, esanti Ramoniškės k., nebuvo įtraukta, nes įpėdiniai žinojo, jog pareiškėjas šį turtą sąžiningai įsigijo iš A. M. prieš jo mirtį. Kadangi šalys iki A. M. mirties nespėjo atlikti turto teisinės registracijos ir perregistruoti nuosavybės teisės, šiuo metu turtas tebėra registruotas A. M. vardu, todėl pareiškėjas, norėdamas apginti savo, kaip sąžiningo turto įgijėjo teises, kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. M. pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti pareiškime nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad 1996 m. iš A. M. įsigijo sodybą, esančią ( - ), pas A. M. kieme surašė sutartį, sumokėjo 1 000 dolerių, kurie tuo metu atitiko 4 000 Lt sumą, o A. M. perdavė jam raktus, turimus dokumentus. Po to su namų knyga buvo nuvykęs į Registrų centrą, tvarkė dokumentus dėl sklypo apmatavimų, tačiau iš žemėtvarkos darbuotojų sužinojo, kad jo įsigytas namas yra rezervato teritorijoje, todėl jis negalės išsipirkti iš valstybės žemės sklypo. Kai A. M. mirė, jis neteko galimybės oficialiai įsiregistruoti turtą savo vardu, todėl, siekiant išvengti galimų pretenzijų dėl turto įsigijimo, A. M. sūnus R. M., buvusi žmona E. M. bei kiti du liudininkai surašė raštu patvirtinimą, jog jis tikrai yra atsiskaitęs už sodybą. Sodyba buvo labai prastos būklės, nebuvo elektros, privažiavimo keliuko, viskas apleista, išdaužyta, tad jis įsivedė elektrą, pasidarė privažiavimą, nuolat tvarko ir rūpinasi namu, 2009 m. įvedė apsaugos sistemą. 2009 m. jo sodyba buvo išbraukta iš Purvių rezervato ribų, apie tai sužinojo visai neseniai, atsitiktinai susitikęs Ventos regioninio parko direktorių, todėl pareiškėjas nusprendė susitvarkyti nuosavybės dokumentus, išsipirkti žemės sklypą. Prašo teismo pripažinti jį turto teisėtu įgijėju ir savininku.

6Suinteresuoto byloje asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atstovas, kuriam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą prašė dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo spręsti savo nuožiūra ir bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuoto byloje asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus atstovė atsiliepime nurodė, jog žemės sklypas po prašomais nustatyti nuosavybės teisę pastatais, adresu Ramoniškės k., Viekšnių sen., Mažeikių r., nėra privatizuotas ir tebėra valstybinio fondo žemė. Jei teismas nustatys juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas teisėtai įgijo nuosavybės teisę į pastatus ir pareiškėjas nuosavybės teisę įregistruos Nekilnojamojo turto registre, remiantis 1999 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, pareiškėjas įgis teisę ne aukciono tvarka išsipirkti ar nuomotis žemę, būtiną pastatų eksploatavimui.

8Teismo posėdžio metu Nacionalinės žemės tarnybos atstovė V. V. neprieštaravo pareiškimo patenkinimui, paaiškino, jog, įsiteisinęs pastatus, pareiškėjas įgis teisę išsipirkti žemę po pastatais.

9Suinteresuoto byloje asmens Valstybės įmonės Turto bankas atstovas, kuriam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime išsamiau analizavo nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį pagrindus, tačiau tai nėra šios bylos dalykas.

10Suinteresuoti asmenys D. T. ir E. M., kurioms apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų nepateikė.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Teismo posėdžio metu liudytojas A. S. nurodė, jog yra pareiškėjo kaimynas, turi sodybą ( - ), paaiškino, jog sodyba anksčiau priklausė A. M.. Apie 1995–1996 m. A. M. sugalvojo parduoti sodybą, jos apžiūrėti atvyko A. M.. A. M. su A. dviese apžiūrėjo sodybą. Liudytojas matė, kaip A. M. kieme sumokėjo A. M. pinigus už sodybą. Sodyba buvo apleista, išdaužytais langais, pridengtais plėvele. A. M. sodybą prižiūri, aplinką tvarko, atitiesino pakrypusius pastatus, sutvirtino. Po namo pardavimo nėra matęs, kad kas nors svetimas būtų atvykęs į sodybą, nėra girdėjęs, kad būtų kas reiškęs pretenzijas į šį turtą.

13Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos I. E. rašytiniai parodymai, patvirtinti notaro, apie tai, kad ji nuo 1986 m. gyvena kaimynystėje, tad patvirtina, jog nuo 1996 m. A. M. įsigijo sodybą iš A. M., ten tvarkosi, aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t. y. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, 1991 m. rugpjūčio 27 d. sutarties nustatyta, jog A. M., gimusiam ( - ), nuo 1991 m. gruodžio 17 d. nuosavybės teise priklausė gyvenamasis namas su priklausiniais (kalve, tvartu, daržine, malkine, pirtimi, šuliniu), esantys ( - ). Iš 1996 m. gegužės 20 d. pirkimo–pardavimo sutarties, 1999 m. gegužės 3 d. E. M., R. M., Z. A., D. L. raštiško patvirtinimo, liudytojo A. S. parodymų nustatyta, jog pareiškėjas A. M. 1996 m. gegužės 20 d. su A. M. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje šalys sutarė, jog A. M. perka, o A. M. parduoda minėtą sodybą už 4 000 Lt; A. M. sumokėjo A. M. 1 000 JAV dolerių, kurie atitiko 4 000 Lt sumą, o A. M. perdavė turtą A. M.. Iš teismo posėdžio metu pareiškėjo pateiktų ir apžiūrėtų mokėjimo kvitų už elektrą, 2009 m. gegužės 27 d. telefono ryšio įrangos perdavimo akto Nr. 3888881, 2015 m. rugsėjo 14 d. Ventos regioninio parko direkcijos rašto, liudytojo A. S. parodymų, I. E. notariškai patvirtintų parodymų, nustatyta, jog nuo 1996 m. pareiškėjas sąžiningai ir nepertraukiamai valdo sodybą, esančią ( - ), moka mokesčius už paslaugas, rūpinasi, tvarko ir remontuoja sodybą, prižiūri žemės sklypą. Iš 2015 m. rugsėjo 14 d. Ventos regioninio parko direkcijos rašto Nr. V3-(1.13)-204 matyti, jog iki 2009 m. balandžio 15 d. sodyba buvo Purvių gamtinio rezervato ribose, šiuo metu iš rezervato funkcinės zonos yra perkelta į ekosistemas išsaugančiojo konservacinio ūkininkavimo zoną. Iš 1999 m. sausio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-142/99 m. bei D. T. ieškininio pareiškimo dėl turto padalijimo matyti, jog A. M. turtas 1997 m. kovo 11 d. testamentu buvo paliktas įpėdinei D. T., tačiau į paveldimo turto sąrašą nebuvo įtraukta sodyba, esanti( - ). Byloje nėra duomenų, kad nuo 1996 m., kuomet A. M. ėmė valdyti turtą, tretieji asmenys ar kiti suinteresuoti asmenys būtų pareiškę pretenzijas į minėtą turtą.

15Pareiškėjas prašymą grindė CPK 526–529 straipsniais, reglamentuojančiais valdymo fakto patvirtinimą, tačiau tiek iš pareiškime suformuluoto reikalavimo, tiek iš bylos aplinkybių, tiek iš pareiškėjo žodinių paaiškinimų, matyti, jog pareiškėjas laiko save teisėtu turto įgijėju ir savininku bei siekia juridinę reikšmę turinčio fakto, jog pareiškėjas nuosavybės teise valdo sodybą, esančią Ramoniškės k., Mažeikių r., nustatymo. Pareikštų reikalavimų tinkamas teisinis kvalifikavimas yra teismo prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010), todėl laikytina, jog pareiškėjas pareiškė reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, nurodyto CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkte, nustatymo. Šio juridinio fakto nustatymo visiškai pakaktų pareiškėjo teisių įgyvendinimui, nes pareiškėjas įgytų teisę įregistruoti nuosavybės teisę nekilnojamojo turto registre bei įgyvendinti kitas susijusias teises, pavyzdžiui, teisę lengvatinėmis sąlygomis išsipirkti žemės sklypą, esantį po pastatais.

16Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bylos Nr. 3K-3-324/2008; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Z. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bylos Nr. 3K-3-147/2005;).

17Iš pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų, paaiškinimų, liudytojų parodymų darytina išvada, jog A. M. 1996 m. gegužės 20 d. su A. M. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį dėl sodybos, esančios ( - ), įsigijimo. Pirkimo–pardavimo sutartis yra vienas iš nekilnojamojo turto įgijimo būdų. Kiekvienos nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties esminės sąlygos yra sutarties dalykas (CK 6.396 straipsnis) ir nekilnojamojo daikto kaina (CK 6.397 straipsnis). Pareiškėjas A. M. ir A. M. 1996 m. gegužės 20 d. pirkimo pardavimo sutartyje aiškiai aptarė pirkimo objektą, nurodė jo kainą. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog po pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pareiškėjas tinkamai atsiskaitė už perkamą turtą, o A. M. perdavė jam turtą (CK 6.398 straipsnis). Nuosavybės teisė atsiranda teisės aktuose nustatytais pagrindais, o teisine registracija yra tik įregistruojami nuosavybės teisių atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai. Nors A. M. ir A. M. neįregistravo nuosavybės teisės perleidimo fakto, teismas, atsižvelgdamas į tai, jog iš 1996 m. gegužės 20 d. pirkimo pardavimo sutarties aiškiai matyti A. M. ir A. M. tikroji valia perleisti nuosavybės teisę į turtą, įvertinęs tai, jog už turtą buvo atsiskaityta ir turtas tinkamai perduotas turto įgijėjui – A. M., atsižvelgęs į tai, jog A. M. mirė 1997 m. kovo 13 d., į tai, jog pareiškėjas nepertraukiamai valdo turtą jau beveik dvidešimt metų ir kiti asmenys nėra pareiškę pretenzijų į šį turtą, sprendžia, jog nustatytinas CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytas juridinę reikšmę turintis faktas, jog A. M. nuo 1996 m. gegužės 20 d. valdo nuosavybės teise gyvenamąjį namą su priklausiniais (kalve, tvartu, daržine, malkine, pirtimi, šuliniu), esančius ( - ). Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog 1997 m. balandžio 16 d., t. y. jau po A. M. mirties, sodybai, esančiai ( - ), buvo įregistruotas areštas pagal 1997 m. balandžio 16 d. teismo antstolių kontoros raštą, tačiau šiai dienai nėra išlikusių duomenų apie arešto įregistravimo aplinkybes, nes dokumentai yra sunaikinti, o antstolė Elena Miliauskienė, perėmusi bylas iš Teismo antstolių kontoros, raštu informavo, jog iš A. M. turto nėra vykdomi išieškojimai, todėl laikytina, jog juridinio fakto pripažinimas nepažeis kitų asmenų interesų.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas siekiant įregistruoti pareiškėjo A. M. nuosavybės teisę nekilnojamojo turto registre.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 268–270, 443, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

20pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. M., a. k. ( - ), nuo 1996 m. gegužės 20 d. nuosavybės teise valdo gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ); kalvę, unikalus numeris ( - ); tvartą, unikalus numeris ( - ); daržinę, unikalus numeris ( - ); malkinę, unikalus numeris ( - ); pirtį, unikalus numeris ( - ); šulinį, unikalus numeris ( - ), esančius ( - ), registro Nr. ( - ).

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas siekiant įregistruoti pareiškėjo A. M. nuosavybės teisę nekilnojamojo turto registre.

23Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. M. pareiškimą palaikė ir prašė jį... 6. Suinteresuoto byloje asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 7. Suinteresuoto byloje asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Teismo posėdžio metu Nacionalinės žemės tarnybos atstovė V. V.... 9. Suinteresuoto byloje asmens Valstybės įmonės Turto bankas atstovas, kuriam... 10. Suinteresuoti asmenys D. T. ir E. M., kurioms apie teismo posėdžio laiką ir... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Teismo posėdžio metu liudytojas A. S. nurodė, jog yra pareiškėjo kaimynas,... 13. Teismo posėdžio metu buvo pagarsinti liudytojos I. E. rašytiniai parodymai,... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, t. y. nekilnojamojo turto registro... 15. Pareiškėjas prašymą grindė CPK 526–529 straipsniais,... 16. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios... 17. Iš pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų, paaiškinimų, liudytojų... 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas siekiant įregistruoti... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260,... 20. pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. M., a. k. ( - ), nuo 1996... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas siekiant įregistruoti... 23. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali...