Byla 1-25-778/2010
Dėl amnestijos " bausme sumažinta iki 4 metu 7 men. 5d. laisves atemimo, su turto konfiskavimu ;

1

2Klaipedos rajono apylinkes teismo teisejas M. M., sekretoriaujant N. D., dalyvaujant prokurorui N. Š., nukentejusiesiems A. S., J. P., J. Ž., kaltinamiesiems V. M. ir V. B., gynejams advokatams R. K. ir P. M., viešame teisiamajame posedyje išnagrinejo baudžiamaja byla, kurioje

3V. M., asmens kodas ( - ) gimusi......., Klaipedos mieste, Lietuvos Respublikos piliete, pagrindinio išsilavinimo, netekejusi, gyvenanti Klaipedoje,..........., nedirbanti, teista 1 karta: 2008-10-14 Klaipedos miesto apylinkes teismo pagal BK 178 str. 1 d. – 1 metams laisves apribojimo, ipareigojant per visa laikotarpi dirbti bei per 10 men. atlyginti padaryta žala. Bausmes neatlikusi, teistumas neišnykes, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2d. (3 veikos).

4V. B., a.k. ( - ) , gim...... Klaipedos m. , Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedes, gyv.........., Klaipeda, nedirbantis, teistas 8 kartus:

51994-01-25 pagal LR BK 86 str. 3d. - 7 m. laisves atemimo su turto konfiskavimu , remiantis LR 1993-06-15 istatymu „Del amnestijos " bausme sumažinta iki 4 metu 7 men. 5d. laisves atemimo, su turto konfiskavimu ;

61997-03-12 pagal LR BK 16 str. 2d., 271 str. 2d. 2 metams laisves atemimo, remiantis BK 42 str. dalinai prijungta neatlikta bausme l metai laisves atemimo pagal 1994-01-25 nuosprendi, ir paskirta galutine bausme- 3 m. laisves atemimo su turto konfiskavimu;

71997-06-13 pagal LR BK 271 str.2d. 3m. 6 men. laisves atemimo, remiantis LR BK 42 str. 3d., subendrinus su 1997-03-12 nuosprendžiu ,galutine bausme- 3 m. 6 men. laisves atemimo su turto konfiskavimu , pagal LR BK 271 str. 2d. išteisintas;

82002-12-05 pagal LR BK 271 str. 2d., 271 str. 3d., 4m. 6 men. laisves atemimo su turto konfiskavimu, pritaikius LR 2002-11-07 istatymo „Del amnestijos " 5 str. bausme sumažinta 1/6 , t.y. 9 men. , galutine bausme 3m. 9 men. laisves atemimo su turto konfiskavimu;

92003-03-06 pagal LR BK 271 str. 3d., 278 str. 1d., pagal LR BK 271 str. 3d. - 2 metai 6 men. laisves atemimo su viso turto konfiskavimu, pagal LR BK 278 str. 1d. l m. laisves atemimo , vadovaujantis LR BK 42 str. 4d. bausmes subendrintos su neatlikta bausme, paskirta 2002-12-05 nuosprendžiu , galutine bausme 5 metai 6 men. laisves atemimo su viso turto konfiskavimu, pritaikius LR 2002-11-07 istatymo „Del amnestijos " 5 str., neatlikta bausmes dalis sumažinta 1/6, 2003-05-19 Klaipedos apygardos teismo nuosprendžiu veikos perkvalifikuotos i LR BK 178 str. 2d., 187 str. 1d. ir galutine bausme paskirta 5m. 6 men. laisves atemimo su 10500 Lt vertes turto konfiskavimu, pritaikius 2002-11-07 istatymo „Del amnestijos " 5 str. neatlikta laisves atemimo bausme sumažinti 1/6 , galutine bausme -4 metai 7 men. 1d. laisves atemimo su 10500 Lt vertes turto konfiskavimu, 2003-10-14 Lietuvos Aukšciausiojo teismo nutartimi pakeisti 2003-03-06 ir 2003-05-19 nuosprendžiai , perkvalifikavus veikas , bausmes subendrinus su 2002-11-05 nuosprendžiu, galutine bausme paskirta 4 m. 6 men. laisves atemimo , vadovaujantis LR 2002- 11-07 istatymo „Del amnestijos " 5 str. bausme sumažinta l /6 su turto konfiskavimo bausme iki 2942,50 Lt.;

102003-03-31 pagal LR BK 271 str. 2d. 2metams laives atemimo su 3000 Lt vertes turto konfiskavimu, vadovaujantis LR BK 42 str. 4d., subendrinus su 2002-12-05 nuosprendžiu, galutine bausme 4 m. 6 men. laisves atemimo su turto konfiskavimu, pritaikius 2002-11-07 istatymo„Del amnestijos " 5 str. neatlikta laisves atemimo bausme sumažinta 1/6 , t.y. 8 men. 29 d., galutine bausme 3 metai 9 men. 1d. su turto konfiskavimu, pagal LR BK 278 str. 1d.- išteisintas;

112003-06-03 pagal LR BK 178 str. 1d., l metams 6 men. laisves atemimo, vadovaujantis BK 42 str. 4d. subendrinus su 2003-03-31 ir 2003-03-06 nuosprendžiais, galutine bausme 5 m. 6 men. laisves atemimo su 10500 Lt vertes turto konfiskavimu, pritaikius LR 2002-11-07 istatymo„Del amnestijos " 5 str. bausme suamžinta 1/6 , t.y. 10 men. 29 d., galutine bausme 4 metai 7 men. 1d. laisves atemimo su 10500 Lt vertes turto konfiskavimu, 2003-12-05 nutartimi vadovaujantis LR BK 63 str. 8d. subendrinus bausmes: 2003-06-03 nuosprendžiu paskirta bausme l m. 6 men. laisves atemimo su 2002-03-31 nuosprendžiu paskirta 2m. laisves atemimo bausme ir 2003-10-14 Lietuvos A. T. nutartimi paskirta 4m. 6 men. laisves atemimo bausme , galutine bausme - 4m. 7 men. laisves atemimo, pritaikius LR 2002-11-07 istatymo„Del amnestijos 5 str. neatlikta laisves atemimo bausmes dalis suamžinta 1/6 , paskirta baudžiamojo poveikio priemone-turto konfiskavimas 2942,50 Lt., 2005-07-04 nutartimi vadovaujantis LR ( - ) str. paleistas lygtinai prieš l m. 2 men. 6d., teistumai neišnyke, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 178 str. 2d.

122006-06-29 Klaipedos miesto apylinkes teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. - 1 metams 3 men. Bausme subendrinta su 2003-06-03 Klaipedos m. apylinkes teismo nuosprendžiu, kuris pakeistas Aukšciausiojo teismo 2003-10-14 nutartimi ir galutine bausme 1 metai 4 men. laisves atemimo su 2942,50Lt vertes turto konfiskavimu. 2008-03-12 paleistas iš Šiauliu tardymo izoliatoriaus pasibaigus bausmes laikui, teistumas neišnykes, kaltinamas padares nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2d. (3 veikos).

13Teismas, išnagrinejes šia byla, n u s t a t e:

14V. B. ir V. M. pagrobe svetima turta isibrove i saugoma teritorija:

152009-08-13 apie 03.50 val., Klaipedos r., Normantu k., iš J. P. priklausancio namo kiemo, esancio Klaipedos r., Normantu k., Pilsoto g......, V. B. veikdamas kartu su V. M., pagrobe J. P. priklausancius du dviracius „Alpina“ 100 Lt vertes, „Panther“ 500 Lt vertes. Viso pagrobe J. P. priklausancio turto už 600 Lt suma.

16Be to, V. B. ir V. M. pagrobe svetima turta isibrove i saugoma teritorija :

172009-08-13 apie 04.20 val. Klaipedos r., Normantu k., iš L. S. priklausancio namo kiemo, esancio Klaipedos r., Normantu k., Pilsoto g....., V. B. veikdamas kartu su V. M., pagrobe A. S. priklausanti dvirati „P. C.“ 1200 Lt vertes.

18Pagal pareikšta kaltinima V. M. kalta prisipažino iš dalies ir parode, kad virš nurodyta data, pažistamas Arturas papraše V. B., kad nuvežtu pastaraji i Palanga. Vitalijus sutiko, todel jie kartu išvažiavo pas Artura i namus, o veliau visi trys nuvyko i Palanga. Sugriždami iš Palangos, pusiaukeleje Vitalijus pasuko i dešine puse ir pravažiaves gyvenviete sustojo prie nebaigto statyti pastato. V. B. pasiule jai eiti kartu pasivaikšcioti po gyvenviete, o Arturas pasiliko automobilyje. I teritorija buvo galima ivažiuoti tik pro pakeliama svirti. Vieno namo kieme aptiko du dviracius, kurie buvo metaliniame stove. Viena pasieme V. B., o kita ji ir kartu nuvažiavo prie automobilio. Palike dviracius sugrižo atgal i gyvenviete. Netrukus paskambino Vitalijus ir pasake, kad reikia susitikti pievoje. Kai susitiko, abu pamate, kad prie palikto automobilio privažiavo kitas automobilis. Jie suprato, kad tai dviraciu savininkai. Pievoje sedejo tol, kol išsiskirste visi susirinke žmones. Kai nutempe automobili ir neliko policijos pareigunu, jie nuejo prie pagrindinio kelio Palanga-Klaipeda ir susistabde pakeleivinga automobili sugrižo i Klaipeda. Kaip atrode dviraciai ji nurodyti negali. Ikiteisminio tyrimo metu save apkalbejo del 3 dviraciu vagystes, kadangi norejo greiciau išeiti i laisve bei pageidavo pasimatyti su savo sunumi. Be to, buvo išsigandusi policijos pareigunu grasinimu del galimo suemimo. Gerai supranta ka padare. Nusikalto, kadangi neturejo pinigu (t. 2 b.l. 86).

19Pagal pareikšta kaltinima V. B. kaltu prisipažino visiškai ir parode, kad virš nurodyta data, veže pažistama Artura i Palanga, kartu važiavo ir V. M.. Sugrižtant jis nusuko automobili link Romu gyvenvietes ir pavažiaves toliau automobili paliko nuošalesneje vietoje. Kadangi buvo užkaites variklis ir aušinimo sutemoje nebuvo vandens, tai jis kartu su V. M. nuejo i gyvenviete parsinešti. P. A. pasiliko automobilyje. Kadangi vandens nerado, tai viename iš namo kiemu aptiko du dviracius, kuriuos abu pasieme ,,pasivažinejimui‘‘, o veliau nuvažiave prie savo automobilio paliko. Netrukus abu sugrižo atgal i gyvenviete ieškoti vandens, todel atsitiktinai surado dar viena dvirati, kuri pasieme sau ir vel su vogtu dviraciu sugrižo prie automobilio. Jis nepastebejo, kur tuo metu buvo nuejusi V. M., taciau suprates, kad ji pasiklydo nuejo ieškoti. Netrukus pastebejo atvažiuojanti automobili, kuris sustojo prie ju paliktu dviraciu. Jis paskambino Viktorijai ir liepe sleptis laukuose, išvykus i ivykio vieta atvykusiems pareigunams, abu susitiko ir sugrižo atgal i Klaipeda. Ikiteisminio tyrimo metu save apkalbejo del ketvirto dviracio vagystes, kadangi norejo padeti savo sugyventinei greiciau išeiti i laisve ( t.2 b.l. 87).

20Be kaltinamuju parodymu, ju kalte pilnai irodyta ir šiais teisiamojo posedžio metu ištirtais irodymais:

21Nukentejusioji A. S. parode, kad jai ir jos sutuoktiniui A. S. priklausantis dviratis „P. C.“ buvo palinktas pas draugus Normantu k., Klaipedos r., t.y. Staisaicius. Kaimynas G. S. veliau praneše, kad iš jo kiemo buvo pagrobtas jiems priklausantis dviratis, kuri ir kitus vogtus dviracius netrukus surado už gyvenvietes ribu ( t.2 b.l.87).

22Liudytojas A. S. parode, kad ju šeimai priklausantis dviratis „P. C.“ 2009m. rugpjucio men. buvo pavogtas iš G. S. namo kiemo. Šio dviracio likutine verte nusikaltimo padarymo dienai buvo 1200 Lt, kadangi jis buvo isigytas už 1800 Lt. Šis dviratis yra išskirtines konstrukcijos ir agregatai sukurti iš ypac lengvu medžiagu. Dviratis sugražintas, todel pretenziju neturi ( t.2 b.l. 87).

23Nukentejusioji J. P. parode, kad 2009-08-13 anksti ryte sužinojo, kad iš namo kiemo buvo pavogti du jai priklausantys dviraciai, kuriu likutine verte nusikaltimo padarymo metu buvo: dviracio „Alpina“ 100 Lt ir 500 Lt dviracio „Panther“. Gyvenviete yra aptverta tvora, ivažiavimas kontroliuojamas automatiniu užtvaru ir filmuojamas vaizdo kameromis, teritorijoje budi sargas. Gyvenvietes teritorija prižiuri ir tvarko imone ( t. 2, b.l. 100).

24Nukentejusioji J. Ž. parode, kad apie dviracio vagyste sužinojo po keleto dienu, jai pasake gyvenvietes administratore, kad gyvenvieteje ivyko vagyste ir liepe apsižiureti kiema. 2009-08-16 ji pastebejo, kad namo kieme nebera jos dviracio „R. S.“ 200 Lt likutines vertes. Iš kaimynes sužinojo, kad policijoje yra likes dar vienas dviratis, bet nenustatytas šeimininkas, todel nusprende kreiptis i pareigunus. Dviratis jai gražintas, todel pretenziju nereiškia (t. 2 b.l. 100).

25Liudytojas G. S. parode, kad 2009 metu liepos menesio viduryje A. S. jam paliko savo dvirati pasaugoti, nes pats išvažiavo i Vilniu. 2009-08-13 diena apie 03.00 val. jis nuejes i vonios kambari pamate gatve einanti vyra ir moteri, t.y. abu kaltinamuosius. Netrukus išgirdo šuns lojima, staigiai atsikeles nuejo i vonios kambari ir pažvelges pro ji pastebejo, kad nebera kaimynui priklausancio dviracio. Be to, pastebejo abu kaltinamuosius nuvažiuojancius su dviraciais. Jis sušuko žmonai, kad pavoge dvirati, todel staigiai apsirenge ir išbege i kiema sedo i automobili, siekdami surasti dvirati. Pasukes keliu link Karkles, pamate aikšteleje stovinti automobili „F. E.“, prie kurio buvo paguldyti trys dviraciai, vienas iš ju priklause kaimynui, kuris stovejo pas ji kieme. Prie dviraciu buvo padeta kuprine su striuke. Jis išlipes iš automobilio aplink jokiu žmoniu nemate, tuomet pasiemes mobilaus ryšio telefona apsimete, kad skambina policijai, garsiu tonu pasake, kad policija atvažiuotu i Normantu k., kadangi surasti pavogti dviraciai. Netrukus iš automobilio išlipo vyriškis, apie 190 cm. ugio, vidutinio kuno sudejimo. Paklausus jo apie moteri ir vyra, pastarasis nurode, kad yra atvykes kartu su V. B. ir V. M.. Jis patvirtino, kad abu kaltinamieji du kartus buvo sugriže prie mašinos su dviraciais (t. 2 b.l. 87).

26Liudytojas A. J. parode, kad 2009-08-13, nakties metu, sugrižtant iš Palangos, V. B. pasake, kad reikia pasukti i šona keletui minuciu. V. M. ir V. B. išlipo iš automobilio ir nuejo tolyn, i kuria puse jis nežino, nes nežiurejo, o jis pasilikes automobilyje užmigo. Netrukus išgirdo triukšma bei prabudes pastebejo, kad Vitalijus su Viktorija grižo su dviem dviraciais. Ju nieko neklause, taciau iš karto suprato, kad dviraciai vogti. Abu pasake, kad jis dar truputi palauktu. Netrukus pamate Vitaliju su dviraciu, o Viktorijos kartu nebuvo. Jis nurode, kad eina ieškoti V. M., taciau po 2 minuciu prie ju automobilio privažiavo kitas automobilis. Jis suprato, kad atvažiavo dviraciu savininkai. Išlipes vyriškis apžiurejo dviracius ir ji pamates užsipuole. Jis megino pasiteisinti, kad nieko nedare, bet vyriškis netikejo ir šauke, po ko atvyko policijos pareigunai. Prie automobilio ,,F. E.‘‘ buvo paguldyti trys dviraciai ( t. 2, b. l. 101).

27Liudytojas L. B. parode, kad su abiems kaltinamaisiais bendravo tiriant dviraciu vagysciu aplinkybes iš Romu gyvenvietes. Iš filmuotos medžiagos nustatyta, kad vagystes galejo ivykdyti V. M. bei V. B.. Abu itariamieji prisipažino savo noru ir policijos pareigunu nebuvo verciami duoti parodymus prieš savo valia ( t.2 b.l. 100).

28Iš 2009-08-13 ivykio vietos apžiuros protokolo nustatyta, kad ivykio vieta yra Normantu k., Klaipedos r., prie apleisto pramogu parko pastato, prie kuriuo yra automobilis „F. E.“ valst. Nr. ( - ) i automobili atremti du dviraciai „Panic“ ir „Panther“. Be to, netoli automobilio aptiktas ir trecias dviratis „Alpina“, kuris buvo žoleje. Taipogi daug toliau nuo gyvenvietes ribu, šalia kelio ženklo ( 70), griovyje surastas dviratis „Sprint“ (t.1, b.l. 10-12, 16-24).

29Iš 2009-08-14 ivykio vietos apžiuros protokolo nustatyta, kad ivykio vieta yra namo kiemas, esantis adr. Pilsotu g......,Normantu k., Klaipedos r., iš kur buvo pavogti du dviraciai (t.1 , b.l. 13-15).

30Iš 2009-08-21 vaizdo irašo protokolo nustatyta, kad 2009-08-13 apie 2val. 49 min., pro filmavimo kameras praeina sportiškai apsirenges vyriškis, kuris eidamas užsidengia veida. Teritorijoje vaikšto du asmenys, pastebimas asmuo važiuojantis dviraciu. 3val. 51 val. iš teritorijos su dviraciu išvažiuoja sportiškai apsirenges vyriškis. Netrukus iš paskos su dviraciu išvažiuoja mergina, kuri devi taipogi sportine apranga. 4 val. 06 min. i teritorija sugrižta tas pats vyriškis ir mergina. 4 val.22 min. iš teritorijos su dviraciu išvažiuoja ta pati mergina ( t.1 b.l. 74-77).

31I. V. B. parodymu patikrinimo vietoje metu detaliai parode ivykdytu vagysciu aplinkybes, išskyrus J. Ž. priklausancio turto pagrobima (1 t., b.l. 179-186).

32Vertinant išdestytu irodymu visuma, kaltinamuju V. M. ir V. B., kalte padarius jiems inkriminuotas veikas yra irodytos visiškai ir veikos kvalifikuotos teisingai.

33V. M. ir V. B. padarytos veikos kvalifikuotos pagal BK 178 str.2d. teisingai. Nustatyta, kad jie veikdami tiesiogine tycia, neteisetai ir neatlygintinai fiziškai užvalde svetima turta, tuo atimdamas nukentejusiesiems galimybe valdyti, naudotis ir disponuoti jiems priklausanciu turtu. Vagyste (BK 178 str.2d.) kvalifikuojantis požymis yra svetimo turto pagrobimas isibrovus i teritorija. Jie suprato, atliekamu veiksmu pavojinguma, kilusias pasekmes, ir to sieke.

34Iš visumos aplinkybiu nustatyta, kad kaltinamieji isibrove i saugoma ir tvora aptverta nuo pašalieciu teritorija. Jie i teritorijos vidu pateko pro nuleista užtvara bei filmuojant vaizdo kameroms. Teritorija priklauso UAB ,,Pušu alejai‘‘, kurioje isikurusi gyvenviete ,,Romai‘‘.

35Pagrindinis saugomos teritorijos skiriamasis požymis yra tvora aptverta teritorija bei elektroniniu ar mechaniniu apsaugos priemoniu buvimas, siekiant apsaugoti šioje teritorijoje esanti turta. Šioje teritorijoje yra statiniai, transporto priemones ir kiti inžineriniai irenginiai, kurie nuosavybes teise priklauso ivairiems savininkams. Todel asmenu patekimas i tokia teritorija be savininko(-u) sutikimo ribojamas. Nors i teritorija patekta ir nesugadinant ar kitaip paveikiant mechanines ar elektronines apsaugos priemones, t.y. kliutis (praeita pro nuleista užtvara ir filmavimo kameras), taciau teritorija nepraranda saugomos teritorijos požymiu. Juolab teritorijos viduje yra sargas saugantis vandens tiekimo infrastruktura. Toks pašaliniu asmenu pasirinktas patekimo i teritorijos vidu budas vertinamas kaip isibrovimas, nes nebuvo gautas šioje teritorijoje gyvenanciu asmenu (savininku) sutikimas, leidimas. Taip pat teritorija priklauso UAB ,,Pušu alejai‘‘, be kurios leidimo niekas neturi teises vykdyti kokios nors veiklos. Juolab savintis ten esancius daiktus, kurie yra nuosavybes objektai. Faktine pagrobtu dviraciu rinkos verte nusikalstamu veiku padarymo metu buvo tinkamai apskaiciuota, išskyrus A. S. priklausancio dviracio verte, t.y. nustacius naujo dviracio rinkos kaina vagystes ivykdymo diena bei ivertinus nusidevejima. Kartu atkreiptinas demesys, kad esant veikoje kvalifikuojanciam požymiui, pagrobto turto verte nevaidina lemiamo vaidmens padarytos veikos kvalifikavimui. Veika kvalifikuojama pagal BK 178 str. 2 d. ir pagrobus mažesnes nei 3 MGL vertes turta.

36Iš visumos aplinkybiu nustatyta, kad kaltinamieji darydami pirmaja vagyste turejo vieninteli sumanyma, t.y. pagrobti nukentejusiajai J. P. priklausanti turta- du dviracius, o šia veika ivykde, veliau sugalvojo dar karta sugrižti i saugoma teritorija ir pagrobti ka nors vertingo, tokiu budu veikdami pagrobe A. S. priklausanti dvirati ,,P. C.‘‘ 1200 Lt vertes. Jie pirma karta grobdami J. P. priklausanti turta nežinojo ar tes nusikalstamus veikus, kadangi konkretaus sumanymo neturejo. Kaltinamojo V. B. parodymai, kad jis i teritorija pateko noredamas gauti vandens automobilio aušinimo sistemai ir del to V. M. pasiule eiti kartu pasivaikšcioti, vertinami kaip noras sušvelninti savo baudžiamaja atsakomybe ir realiai kilusias pasekmes. Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad šalia gyvenvietes yra ir buvo griovys (kanalas) pilnas vandens (t.1 b.l. 12, t. 2 b.l. 87), todel kaltinamiesiems nebuvo jokio pagrindo brautis i teritorija ir grobti ten esanti turta. Be to, teismas netiki ir V. M. parodymais, kad i teritorija pateko turedami tiksla pasigrožeti aplinka, t.y. noredami pasivaikšcioti. Visuma aplinkybiu rodo, kad abu kaltinamieji iš anksto buvo apgalvoje savo nusikalstamu veiksmu plana ir veike bendrai. Šios išvados grindžiamos tuo, kad automobilis buvo paliktas daug toliau nuo pagrindinio ivažiavimo, abu kaltinamieji i teritorija isibrove vidurnakti ir ja veliau pateko dar karta, t.y. turto savininkams miegant. Pagrobti daugiau nei du dviraciai, kurie buvo paruošti išvežimui.

37Kaltinamosios V. M. parodymu nepastovumas, ju keitimas, siekis itikinti teisma, kad dauguma duomenu buvo išgauti neteisetai ar suklastojant oficialius dokumentus, dar karta vertintina kaip gynybine pozicija, kuri paremta deklaratyviais samprotavimais. Bylos nagrinejimo metu kaltinamoji nepateike jokiu objektyviai pagristu duomenu, kuriu pagrindu butu galima suabejoti surinktu irodymu patikimumu.

38Teismas neturi pagrindo abejoti kaltinamuju duotais parodymais ikiteisminio tyrimo metu, pastarieji gana išsamiai papasakojo apie visas ivykdytu veiku aplinkybes, išskyrus del J. Ž. priklausancio turto pagrobimo, o taip pat, V. B. parodymu patikrinimo vietoje nurodyta informacija, liudytojo G. S. parodymais duotais tyrimo metu ir teisiamojo posedžio metu. Ivykio vietos apžiuros protokolais, daiktu parodymo atpažinti protokolais, filmuota medžiaga, posedžio metu duotais kitu nukentejusiuju ir liudytoju parodymais, kuriais netiketi nera pagrindo, nes jie atitinka kitas nustatytas šioje baudžiamojoje byloje aplinkybes.

39Kaltinamieji buvo kaltinami del J. Ž. priklausancio turto vagystes, t.y. dviracio ,, R. S.‘‘. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamieji prisipažino ivykde šia vagyste, taciau bylos nagrinejimo metu, kaltinamieji savo kalte del šios veikos kategoriškai paneige, nurodydami, kad jie tyrimo metu save apkalbejo, kadangi tikejosi tam tikru nuolaidu iš policijos pareigunu. Išskyrus ju ankstesnius prisipažinimus, jokiu kitu irodymu, kad kaltinamieji pagrobe J. Ž. priklausanti turta, ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinejimo metu gauta nebuvo.

40Teismas nepagristais teiginiais ir samprotavimais negali pagristi asmens kaltes klausimo del jam inkriminuotos veikos (-u) padarymo.

41Del šios jiems inkriminuotos veikos- dviracio ,,R. S.‘‘ vagystes kaltinamieji V. B. ir V. M. išteisintini, kadangi neirodyta, jog jie dalyvavo padarant šia nusikalstama veika (( - ). 5d. 2p.).

42Policijos pareiguno parodymai, taip pat pakankamai detalus ir objektyvus, nera jokio motyvo jam nepagristai apkaltinti kaltinamuju nebutais dalykais, kadangi jis jokiu reikalu su pastaraisiais anksciau nera tureje. Be to, kaltinamieji tyrimo metu naudodamiesi savo procesinemis teisemis numatytomis BPK 21 str., turejo teise skusti, visus ju manymu, neteisetus kriminalines policijos pareigunu veiksmus. Taciau tokiu skundu prokurorui ar kitoms institucijoms nepateike.

43Skiriant bausme kaltinamiesiems, atsižvelgiama i padarytu nusikalstamu veiku pavojingumo laipsni, kaltes forma ir ruši, motyvus ir tikslus, stadija, kaltininku asmenybes, jo atsakomybe lengvinancias ir sunkinancias aplinkybes.

44Kaltinamojo V. B. padarytos nusikalstamos veikos yra tycinio pobudžio, priskiriamos prie apysunkiu nusikaltimu kategorijos. Kaltinamasis anksciau teistas 8 kartus ir šiuo metu teisiamas 9 karta, nusikalto budamas nusikaltimu recidyvu. Visa tai rodo, kad kaltinamasis gyvenimo budo ir elgesio nepakeite, socialiai integruotis i visuomene nenori. Tinkamu išvadu iš ankstesniu teistumu nepadare. Nors kaltinamasis prisipažino padares nusikaltimus, taciau nenuoširdžiai gailisi, todel lengvinanciu atsakomybe aplinkybiu nenustatyta. Atsakomybe sunkinancia aplinkybe pripažintina tai, kad veika padare veikdamas bendrininku grupe. Ivertinant visas šias aplinkybes ir bausmes kaip valstybines prievartos priemones tikslus bei paskirti, yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmes tikslai bus pasiekti paskyrus griežciausia bausmes ruši- terminuota laisves atemimo bausme, nukreipiant ja realiam vykdymui. Kaltinamajam skirtina artima sankcijos vidurkiui laisves atemimo bausme.

45Kaltinamosios V. M. padarytos nusikalstamos veikos yra tycinio pobudžio, priskiriama prie apysunkiu nusikaltimu kategorijos. Ji anksciau teista 1 karta, naujas nusikalstamas veikas padare neatlikusi ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmes bei budama nusikaltimu recidyvu. Ankstesniu nuosprendžiu paskirtu ipareigojimu nevykde. Šiuo metu pastarosios atžvilgiu Klaipedos apskrities VPK ONTB 4-ame skyriuje atliekamas dar vienas ikiteisminis tyrimas pagal BK 260 str.1d. del narkotiniu medžiagu platinimo. Atsakomybe lengvinanciu aplinkybiu nenustatyta. Atsakomybe sunkinancia aplinkybe pripažintina tai, kad veika padare veikdama bendrininku grupeje.

46Visuma aplinkybiu rodo, kad kaltinamoji samoningai nesilaiko istatymu ir susiformavusiu elgesio taisykliu, savo elgesio nekeicia ir tinkamu išvadu nedaro. Teismas neturi pagrindo manyti, kad ji ateityje nedarys nusikaltimu ar kitokiu teises pažeidimu. Ivykdytos nusikalstamos veikos nera atsitiktinio pobudžio, o gerai suplanuotos. Visi šie ir kiti duomenys nesudaro prielaidos išvadai, kad kaltinamosios resocializacija galima be trumpalaikes ir realios laisves atemimo bausmes. Be to, neskirtina kita bausmes rušis, ribojanti kaltinamosios elgesi ir kartu turinti auklejamaji, pataisomaji poveiki. Paskirtos bausmes vykdymas atliks teigiama poveiki V. M. asmenybei, t.y. ja sulaikys nuo nauju nusikalstamu veiku padarymo, suteiks galimybe dar karta ivertinti tikrasias gyvenimo vertybes ir savo elgesi, tuo paciu bus užtikrintas ir igyvendintas teisingumo principas (BK 41 str.). Realus laisves atemimas neilgam pastaraja socialiai atribos nuo visuomenes ir šeimos, todel jai esmines žalos nepadarys.

47Ivertinant visas šias aplinkybes ir bausmes kaip valstybines prievartos priemones tikslus bei paskirti, yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmes tikslai bus pasiekti paskyrus griežciausia bausmes ruši- terminuota laisves atemimo bausme, nukreipiant ja realiam vykdymui. Kaltinamajai skirtina mažesne nei sankcijos vidurkis laisves atemimo bausme.

48Turto konfiskavimo pagrindai yra nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo irankis, priemone ar nusikalstamos veikos rezultatas, ir šis istatymo reikalavimas yra imperatyvus. Nusikalstamos veikos padarymo priemones baudžiamojoje teiseje suprantamos kaip itaisai, irenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialus daiktai, kurie sudaro salygas ar palengvina tokios veikos padaryma, nors ju panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemone, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytu galimybe padaryti veika ar palengvintu jos daryma (Lietuvos A. T. nutartis kasacineje byloje Nr. 2K-5/2007). Transporto priemone laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta ar tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemones butu negalimas (Lietuvos A. T. nutartis kasacineje byloje 2K-50/2007). Šiuo konkreciu atveju V. M. priklausantis automobilis „F. E.“, valst. Nr.( - ) pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone, nes juo kaltinamieji ruošesi išgabenti 3 pagrobtus dviracius. Taigi transporto priemone buvo panaudota nusikaltimui palengvinti ir be jos kaltininku tikslas – pagrobtu dviraciu išgabenimas – negalejo buti igyvendintas.

49Civiliniai ieškiniai nepareikšti.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 301-302 str., 308 str.,

Nutarė

51V. B. pripažinti kaltu bei skirti:

52pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už J. P. priklausancio turto pagrobima, laisves atemima 1 metams;

53pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už A. S. priklausancio turto pagrobima, laisves atemima 2 metams.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir skirti V. B. galutine subendrinta bausme laisves atemima 2 metus 5 menesius.

55Laisves atemimo bausme skirti atlikti pataisos namuose. Kaltinamajam, kol isiteises nuosprendis, palikti kardomaja priemone – suemima.

56I bausmes laika iskaityti laikinajame sulaikyme išbuta laika nuo 2009-08-13 iki 2009-08-14, o taip pat suemime išbuta laika nuo 2009-08-14 iki nuosprendžio isiteisejimo dienos.

57V. B. išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str.2d. del J. Ž. priklausancio turto pagrobimo nenustacius, kad kaltinamasis dalyvavo padarant šia nusikalstama veika.

58V. M. pripažinti kalta bei skirti:

59pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už J. P. priklausancio turto pagrobima, laisves atemima 9 menesiams;

60pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už A. S. priklausancio turto pagrobima, laisves atemima 1 metams.

61Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir skirti V. M. subendrinta bausme laisves atemima 1 metus 4 menesius.

62Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1d., 3d. prie paskirtos bausmes prideti dali 2008-10-14 Klaipedos m. apylinkes teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmes. Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 65 str.1d.1p. b) p.p., pakeisti laisves apribojimo bausme i laisves atemima ir paskirti galutine subendrinta bausme laisves atemima 1 metams 6 menesiams.

63Laisves atemimo bausme skirti atlikti pataisos namuose. Kaltinamajai, kol isiteises nuosprendis, paskirti kardomaja priemone – suemima ir suimti teismo posedžiu saleje.

64I bausmes laika iskaityti laikinajame sulaikyme išbuta laika nuo 2009-08-13 (12.50 val.) iki 2009-08-14 (16.00 val.), o taip pat suemime išbuta laika nuo 2010-01-29 iki nuosprendžio isiteisejimo dienos.

65V. M. išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str.2d. del J. Ž. priklausancio turto pagrobimo nenustacius, kad kaltinamasis dalyvavo padarant šia nusikalstama veika.

66Daiktus-rankine žalios spalvos, kurioje buvo žibintuvelis, 4 atsuktuvai, 1 figurinis atsuktuvas, 3 vnt. žirkliu, 2 švirkštai, padangu priputimo žarneles, 2 vnt. repliu, 3 raktai skirtingu dydžiu, du atlenkiami peiliai, 2 staliniai peiliai, du reguliuojamo dydžio raktai, du arbatiniai šaukšteliai, automobilio raktelis su ženklu „W“, du popieriui pjaustyti peiliukai, laužtuvas, armaturos žirkles, tamsiai melynos spalvos rankine ir melynos spalvos kosmetine ( kvito Nr. 0001485, 0001486, 0001487) nuosprendžiui isiteisejus, gražinti nuteistosios V. M. igaliotam atstovui.

67V. M. priklausanti automobili „F. E.“, valst. Nr. ( - ) kuris buvo nusikaltimo priemone, priverstinai ir neatlygintinai paimti valstybes nuosavyben, t.y. konfiskuoti.

68Kompaktini diska ,,ACME ‘‘su vaizdo irašu, nuosprendžiui isiteisejus, sunaikinti.

69Nuosprendis per 20 dienu nuo paskelbimo, o suimtam nuteistajam - nuo nuosprendžio nuorašo iteikimo dienos, apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos rajono apylinkes teisma.

Ryšiai
1. ... 2. Klaipedos rajono apylinkes teismo teisejas M.... 3. V. M., asmens kodas ( - ) 4. V. B., a.k. ( - ) , gim......... 5. 1994-01-25 pagal LR BK 86 str. 3d. - 7 m. laisves atemimo su turto konfiskavimu... 6. 1997-03-12 pagal LR BK 16 str. 2d., 271 str. 2d. 2 metams laisves atemimo,... 7. 1997-06-13 pagal LR BK 271 str.2d. 3m. 6 men. laisves atemimo, remiantis LR BK... 8. 2002-12-05 pagal LR BK 271 str. 2d., 271 str. 3d., 4m. 6 men. laisves atemimo... 9. 2003-03-06 pagal LR BK 271 str. 3d., 278 str. 1d., pagal LR BK 271 str. 3d. - 2... 10. 2003-03-31 pagal LR BK 271 str. 2d. 2metams laives atemimo su 3000 Lt vertes... 11. 2003-06-03 pagal LR BK 178 str. 1d., l metams 6 men. laisves atemimo,... 12. 2006-06-29 Klaipedos miesto apylinkes teismo pagal LR BK... 13. Teismas, išnagrinejes šia byla, n u s t a t e: ... 14. V. B. ir V. M. pagrobe svetima... 15. 2009-08-13 apie 03.50 val., Klaipedos r., Normantu k., iš... 16. Be to, V. B. ir 17. 2009-08-13 apie 04.20 val. Klaipedos r., Normantu k., iš... 18. Pagal pareikšta kaltinima V. M. kalta prisipažino iš... 19. Pagal pareikšta kaltinima V. B.... 20. Be kaltinamuju parodymu, ju kalte pilnai irodyta ir šiais teisiamojo posedžio... 21. Nukentejusioji A. S. parode, kad jai ir jos sutuoktiniui... 22. Liudytojas A. S. parode, kad ju šeimai priklausantis... 23. Nukentejusioji J. P. parode, kad 2009-08-13 anksti ryte... 24. Nukentejusioji J. Ž. parode, kad apie dviracio vagyste... 25. Liudytojas G. S. parode, kad 2009 metu liepos menesio... 26. Liudytojas A. J. parode, kad 2009-08-13, nakties metu,... 27. Liudytojas L. B. parode, kad su abiems kaltinamaisiais... 28. Iš 2009-08-13 ivykio vietos apžiuros protokolo nustatyta, kad ivykio vieta... 29. Iš 2009-08-14 ivykio vietos apžiuros protokolo nustatyta, kad ivykio vieta... 30. Iš 2009-08-21 vaizdo irašo protokolo nustatyta, kad 2009-08-13 apie 2val. 49... 31. I. V. B. parodymu patikrinimo... 32. Vertinant išdestytu irodymu visuma, kaltinamuju V. M. ir... 33. V. M. ir V. B. padarytos veikos... 34. Iš visumos aplinkybiu nustatyta, kad kaltinamieji isibrove i saugoma ir tvora... 35. Pagrindinis saugomos teritorijos skiriamasis požymis yra tvora aptverta... 36. Iš visumos aplinkybiu nustatyta, kad kaltinamieji darydami pirmaja vagyste... 37. Kaltinamosios V. M. parodymu nepastovumas, ju keitimas,... 38. Teismas neturi pagrindo abejoti kaltinamuju duotais parodymais ikiteisminio... 39. Kaltinamieji buvo kaltinami del J. Ž. priklausancio... 40. Teismas nepagristais teiginiais ir samprotavimais negali pagristi asmens kaltes... 41. Del šios jiems inkriminuotos veikos- dviracio ,,R.... 42. Policijos pareiguno parodymai, taip pat pakankamai detalus ir objektyvus, nera... 43. Skiriant bausme kaltinamiesiems, atsižvelgiama i padarytu nusikalstamu veiku... 44. Kaltinamojo V. B. padarytos nusikalstamos veikos yra... 45. Kaltinamosios V. M. padarytos nusikalstamos veikos yra... 46. Visuma aplinkybiu rodo, kad kaltinamoji samoningai nesilaiko istatymu ir... 47. Ivertinant visas šias aplinkybes ir bausmes kaip valstybines prievartos... 48. Turto konfiskavimo pagrindai yra nustatyti 49. Civiliniai ieškiniai nepareikšti.... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 301-302... 51. V. B. pripažinti kaltu bei skirti:... 52. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už 53. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d.... 55. Laisves atemimo bausme skirti atlikti pataisos namuose. Kaltinamajam, kol... 56. I bausmes laika iskaityti laikinajame sulaikyme išbuta laika nuo 2009-08-13... 57. V. B. išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 178... 58. V. M. pripažinti kalta bei skirti:... 59. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už 60. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. už 61. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d.... 62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1d., 3d. prie... 63. Laisves atemimo bausme skirti atlikti pataisos namuose. Kaltinamajai, kol... 64. I bausmes laika iskaityti laikinajame sulaikyme išbuta laika nuo 2009-08-13... 65. V. M. išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 178... 66. Daiktus-rankine žalios spalvos, kurioje buvo žibintuvelis, 4 atsuktuvai, 1... 67. V. M. priklausanti automobili „F.... 68. Kompaktini diska ,,ACME ‘‘su vaizdo irašu, nuosprendžiui isiteisejus,... 69. Nuosprendis per 20 dienu nuo paskelbimo, o suimtam nuteistajam - nuo...