Byla 2-16582-563/2012
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. S., Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Izitas“ dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2antstolis A. S. prašo UAB „Izitas“ vadovui L. S. už 2012-09-17 antstolio patvarkymo Nr. S1-159265 dėl informacijos pateikimo nevykdymą skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Nurodė, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/12/01095, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-01-20 priimtą nutarimą Nr. A2.1-3-867/2012 dėl 3000,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko L. S. išieškotojos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naudai. 2012-09-17 patvarkymu antstolis įpareigojo UAB „Izitas“ pateikti informaciją, dėl kokių priežasčių nėra vykdomi atskaitymai iš L. S. gaunamų pajamų pagal pateiktą vykdymui vykdomąjį dokumentą, tačiau iki šiol UAB „Izitas“ atsakymo į antstolio patvarkymą nepateikė.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami neviršijant suteiktų įgaliojimų, yra privalomi visiems asmenims (CPK 585 str.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Tačiau minėta norma yra bendroji, tuo tarpu CPK 734 straipsnio 3 dalyje numatyta norma yra specialioji CPK 585 straipsnio 2 dalies atžvilgiu, kadangi nustato atsakomybę už antstolio reikalavimo pateikti duomenis, susijusius su skolininko darbo užmokesčiu ir pan., nevykdymą. CPK 734 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog už minėtame straipsnyje nurodytų reikalavimų nevykdymą kaltam asmeniui teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą.

5Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0010/12/01095 duomenų nustatyta, kad 2012-09-17 antstolio patvarkymas Nr. S1-159265 dėl informacijos pateikimo buvo išsiųstas registruotu laišku UAB „Izitas“ vadovo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre, ir įteiktas 2012-09-24 (vykd. b.l. 57, 58). Duomenų, kad UAB „Izitas“ būtų įvykdžiusi antstolio reikalavimą ir pateikusi antstolio prašomą informaciją vykdomojoje byloje nėra, UAB „Izitas“ taip pat neinformavo antstolio, dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimas nėra įvykdytas. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, jog UAB „Izitas“ vadovas nuo 2010-07-20 yra pats skolininkas L. S..

6Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB „Izitas“ savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, įrodymų, patvirtinančių, kad antstolio įpareigojimo nevykdė dėl pateisinamų priežasčių, vykdomojoje byloje nėra, todėl už antstolio įpareigojimo nevykdymą UAB „Izitas“ vadovui skirtina 200,00 Lt bauda (CPK 585 str. 2 d., 3 d., 734 str.).

7UAB „Izitas“ vadovui L. S. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia jo nuo pareigos įvykdyti antstolio įpareigojimą (CPK 3 str. 6 d., 75 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 585, 593 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškimą tenkinti iš dalies.

10UAB „Izitas“ vadovui L. S. už antstolio A. S. 2012-09-17 patvarkymo Nr. S1-159265 dėl informacijos pateikimo nevykdymą skirti 200,00 Lt baudą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/12/01095 grąžinti antstoliui A. S..

12Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai