Byla 2YT-11755-769/2016
Dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys A. S., LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjos N. S. atstovui A. S., antstoliui Aleksandrui Selezniovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos N. S. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys A. S., LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos,

Nustatė

2pareiškėja pateikė skundą, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais antstolio A. Selezniovo veiksmus išieškant iš pareiškėjos „atlyginimo A. S. skoloms padengti, viršijančius nustatytos teismo nutarties sumos ir teisingumo ministerijos nustatytų įkainių; pripažinti neteisėtais ir priteisti iš antstolio pareiškėjos naudai 910,77 Eur ir 5 proc. palūkanų, nuo prašymo pateikimo dienos“; sumas, nuskaičiuotas iš A. S. atlyginimo, esant pilnai išskaitai padengtai iš pareiškėjos darbo užmokesčio, priskaičiuoti jai, bei esamą sumą priteisti jos naudai; išreikalauti iš antstolio Aleksandro Selezniovo gautų išskaitų iš A. S. darbo užmokesčio pajamų suvestinę. Nurodo, kad antstolis neteisingai apskaičiavo vykdymo išlaidas, nesilaikė Sprendimų vykdymo instrukcijos.

32016-07-14 patvarkymu antstolis pareiškėjos skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad antstolio žinioje yra keturios vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš pareiškėjos sutuoktinio A. S.. Teigė, kad vykdymo išlaidas apskaičiavo laikydamasis Sprendimo vykdymo instrukcijos, taip pat CPK nustatytos tvarkos.

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas A. S. prašė tenkinti pareiškėjos skundą, padidino skunde nurodytą 910,77 Eur sumą iki 1332,37 Eur, nurodydamas, kad būtent šią sumą antstolis turi grąžinti pareiškėjai, nes tiek viršyta išieškotina suma. Nurodė, kad 2015-05-14 antstolio padėjėjos priimtas patvarkymas išieškoti iš pareiškėjos darbo užmokesčio 1813,99 Eur sumą, kurią sudaro 1013,61 Eur skola pagal vykdomąjį dokumentą ir 800,32 Eur vykdymo išlaidų, pagal šį patvarkymą viršyta išieškoti 327,27 Eur suma; 2015-11-19 patvarkymu dėl 1791,39 Eur skolos išieškojimo, kuris taip pat buvo įvykdytas iš pareiškėjos darbo užmokesčio, viršyta išieškoti 714,60 Eur, nes buvo pakartotinai išieškoma ta pati skola, jau išieškota pagal 2015-05-14 patvarkymą. Nurodė, kad papildomai išieškota 253,38 Eur iš jo paties darbo užmokesčio. Pažymėjo, kad į savo skaičiavimus neįtraukė papildomų vykdymo išlaidų, atstovo nuomone, jos galėtų sudaryti 50-100 Eur.

5Teismo posėdyje antstolis A. Selezniovas paaiškino, kad vykdymo išlaidas apskaičiavo laikydamasis Sprendimo vykdymo instrukcijos, taip pat CPK nustatytos tvarkos; vykdė keturias vykdomąsias bylas, išieškotas ir likusias išieškoti sumas nurodė teismui pateiktoje pažymoje.

6Suinteresuotiems asmenims apie bylą pranešta tinkamai, suinteresuoti asmenys, atsiliepimų į pareiškėjos skundą neteikė, į bylos nagrinėjimą neatvyko.

7Skundas iš dalies tenkintinas.

8Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės, taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti veiksmus, numatytus įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Nustatyta, kad antstolio A. Selezniovo žinioje yra keturios vykdomosios bylos: Nr. 0010/13/00788, pradėta vykdyti pagal 2013-01-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-16582-563/2012 dėl 57,92 Eur (200,00 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko A. S., a. k. ( - ) išieškotojo VMI prie LR Finansų ministerijos, naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/12/03029, pradėta vykdyti pagal 2012-07-27 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nutarimą Nr. ATP3-1907 dėl 579,24 Eur (2000,00 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/12/01095, pradėta vykdyti pagal 2012-01-20 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutarimą Nr. A2.1.-3-867/2012 dėl 868,86 Eur (3000,00 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo LR Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio sk. naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/12/03564, pradėta vykdyti pagal 2012-09-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4606-777/2012 dėl 1013,67 Eur (3500,00 Lt) skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ naudai. Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/12/03564 medžiagos nustatyta, kad 2014-05-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi 11850 Lt skolos suma sumažinta iki 3500,00 Lt (v.b.l. Nr. 0010/12/03564, t.1, b.l. 114-118). 2015-02-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. P2-70-796/2015, nustatyta, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) A. S. priklauso 1/2 dalis transporto priemonės F. S., valst. Nr. ( - ) 1/2 dalis transporto priemonės M. C., valst. Nr. ( - ) 1/2 dalis transporto priemonės M. G., valst. Nr. ( - ) 1/2 dalis sutuoktinės N. S. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš jos darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijų, pašalpų bei kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas ir 50 vnt. UAB „Izitas“ paprastųjų vardinių akcijų (v.b.l. Nr. 0010/12/03564, t.2, b.l. 2-4). 2015-05-14 patvarkymu Nr. S1-346436 VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“ įpareigota iš skolininko A. S. sutuoktinės N. S. darbo užmokesčio vykdyti išskaitas ir pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą 1813,99 Eur (v.b.l. Nr. 0010/12/03564, t.2, b.l. 56), patvarkymo reikalavimai buvo įvykdyti, patvarkymas antstoliui grąžintas 2015-11-09 (b.l. 17). 2015-11-19 patvarkymu Nr. S1-382790 nurodyta iš skolininko sutuoktinės N. S. darbo užmokesčio išskaityti 1791,39 Eur skolos (v.b.l. Nr. 0010/12/01095, b.l. 125-126), patvarkymo reikalavimai buvo įvykdyti, patvarkymas antstoliui grąžintas 2016-03-12 (b.l. 19). 2015-05-15 priimtas patvarkymas Nr. S-346538 dėl išskaitų iš skolininko A. S. darbo užmokesčio vykdymo ir išsiųstas skolininko darbovietei UAB „Žemkasa“, nurodyta išieškoti 3667,11 Eur suma (v.b.l. Nr. 0010/12/03564, t.2, b.l. 60). 2016-07-08 pareiškėja N. S. pateikė skundą dėl antstolio A. Selezniovo veiksmų.

9Pateiktu skundu pareiškėja prašo pripažinti antstolio veiksmus vykdant skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4606-777/2012 ir išieškant didesnes, nei priteista skola ir nustatyti įkainiai, sumas neteisėtais (v.b. Nr. 0010/12/03564). N. S. atstovas teisme A. S. teigė, kad ginčija tik antstolio vykdymo veiksmus, atliekamus byloje pagal išieškotojo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ pateiktą vykdomąjį dokumentą.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 str.), garantuojant skolininko ir išieškotojo teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-2007). Tam, kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 str.). Antstolis teisės aktų reikalavimų privalo griežtai laikytis ir tais atvejais, kai vykdomojoje byloje yra apskaičiuojamos ir išieškomos vykdymo išlaidos.

11Vadovaujantis CPK nuostatomis pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (CPK 610 str., 611 str.), kurias sudaro administravimo (būtinos vykdymo išlaidos), papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdymo dokumento įvykdymą (CPK 609 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 p.). Per raginime nustatytą terminą skolininkas A. S. skolos ir vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, išieškojimas nukreiptas į skolininko A. S. turto dalį sutuoktinės (pareiškėjos) N. S. gaunamą darbo užmokestį. Nagrinėjamu atveju pareiškėja neginčija visų antstolio paskaičiuotų vykdymo išlaidų, todėl teismas pasisako tik dėl ginčijamų sumų išskaičiavimo byloje dėl skolos išieškojimo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. Patikslinusi reikalavimą, pareiškėja nurodo, kad išieškant šią skolą išieškota 1332,39 Eur suma, viršijanti išieškotiną sumą.

12Pagal CPK 609 straipsnį vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje, papildomos administravimo išlaidos, patiriamos atliekant atskirus vykdymo veiksmus ir atlygis antstoliui. Vadovaujantis CPK 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu vykdymo išlaidos indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Nustatyta, jog vykdant išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4606-777/2012 (dėl skolos VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“), 2015-05-14 patvarkymu Nr. S1-346436 nurodyta išieškoti iš pareiškėjos darbo užmokesčio 1813,99 Eur sumą, iš kurios 800,32 Eur sudaro vykdymo išlaidos (v.b.l. Nr. 0010/12/03564, t.2, b.l. 56). Šis patvarkymas buvo įvykdytas ir grąžintas antstoliui 2015-11-09 (b.l. 17). Pareiškėjos teigimu, išieškotiną sumą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ir vykdymo išlaidas antstoliui sudaro 1440,66 Eur: 1013,67 Eur skola + 190,05 Eur (5 proc. metinių palūkanų) + 196,94 Eur atlygis antstoliui, 40 Eur vykdymo išlaidos. A. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad pridėtinos dar ir 50-100 eurų vykdymo išlaidos ( papildomos). Antstolio teigimu, būtinosios vykdymo išlaidos ginčo vykdomojoje byloje buvo paskaičiuotos 79,07 Eur ir teismui sumažinus išieškotiną sumą jos nebuvo sumažintos; palūkanos paskaičiuotos iki 2016-04-11 sudaro 208,98 Eur; antstolio atlygis paskaičiuotas bendras visose vykdomosiose bylose ir sudaro 364,92 Eur ( skaičiuota 14 proc. nuo visos išieškotinos sumos). Atsižvelgiant į tai, kad N. S. skundžia antstolio nurodytas vykdymo išlaidas 2015-05-14 patvarkyme Dėl piniginių lėšų išieškojimo, kur nurodyta, kad vykdomas išieškojimas pagal VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ vykdomąjį raštą, vykdomoje byloje nesant duomenų apie 800,32 eurų vykdymo išlaidų paskaičiavimą 2015-05-14 datai, įvertinus, kad minėtas patvarkymas buvo grąžintas pilnai įvykdytas 2015-11-09, teismas sutinka su pareiškėjos paskaičiuotų palūkanų suma 190,06 Eur už laikotarpį nuo 2012-02-27 iki 2015-11-09. Antstolio vykdymo išlaidų paskaičiavimas 2015-11-19 vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03564 nurodytas 545 Eur, 2016-07-14 591,95 Eur, todėl laikytina, kad 800,32 Eur vykdymo išlaidų nurodymas 2015-05-14 patvarkyme yra visiškai nepagrįstas. Pareiškėjos N. S. teiginiai, kad atlygis antstoliui turi sudaryti 196,94 Eur, kai antstolis teismui nurodė sau pasiskaičiavęs 99,76 ir 12,16 eurų atlygį, t.y., mažesnį nei ginčijamas, atmestini, kaip nepagrįsti. Nepagrįstu laikytinas ir pareiškėjos teiginys dėl 36 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų, nes būtinosios vykdymo išlaidos antstolio buvo apskaičiuotos 2012 metais. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu vykdymo išlaidos indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Iš vykdomųjų bylų matyti, jog antstolis gautomis lėšomis pagal 2015-05-14 patvarkymą Nr. S1-346436 dengė A. S. skolą ir pagal kitus vykdomuosius raštus, todėl 2015-11-19 skola vykdomojoje byloje Nr.0010/12/03564 buvo nurodyta 626,84 Eur ( vykdomosios bylos Nr.10/12/01095 120 l.). Vykdymo išlaidų 2015-11-16 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme nurodyta 218,14 Eur ( antstolio atlygis), todėl laikytina nepagrįsta 2015-11-19 patvarkyme dėl skolos išieškojimo nurodyta vykdymo išlaidų suma 233,26 Eur, nes 2015-11-19 buvo atlikta tik užklausa (2,40 Eur papildomos vykdymo išlaidos).

13Susipažinus su pateiktomis vykdomosiomis bylomis, iš vykdomojoje byloje Nr. Nr.0010/12/03564 antstolio atlikto vykdymo išlaidų paskaičiavimo visiškai neaišku, kokia papildomų vykdymo išlaidų suma ( virš 300 eurų) kokiu vartotojų kainų indeksu buvo indeksuota, todėl patikrinti apskaičiuotų papildomų vykdymo išlaidų sumų teisingumo teismas galimybės neturi. Teismas taip pat neturi galimybės patikrinti išlaidų, sumokėtų tretiesiems asmenims ( 33,17 Eur), pagrįstumo, nes byloje nėra šias išlaidas patvirtinančių dokumentų. Atsižvelgiant į išdėstytą antstolis įpareigotinas patikslinti vykdomojoje byloje apskaičiuotas vykdymo išlaidas, aiškiai nurodant sumas ir taikytus vartotojų kainų indeksus, į vykdomąją bylą pateikti išlaidas tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus, bei, nustačius neatitikimus, perskaičiuoti vykdymo išlaidas.

14Įvertinus aukščiau nurodytą sutiktina su pareiškėjos N. S. teiginiais, kad 2015-05-14 patvarkyme Nr. S1-346436 nurodyta nepagrįstai didelė 800,32 Eur vykdymo išlaidų suma, todėl ji mažintina iki 591,95 Eur, nurodant, kad VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ naudai iš skolininko išieškotina suma yra 1203,73 Eur skola su palūkanomis ir 591,95 Eur vykdymo išlaidos. Bylos duomenimis nustačius, kad iš pareiškėjos darbo užmokesčio pagal 2015-05-14 patvarkymą išskaityta 1813,99 Eur, laikytina, kad iš pareiškėjos išieškota 18,31 Eur suma, viršijanti išieškotiną sumą. Mažintina ir 2015-11-19 patvarkyme dėl skolos išieškojimo nurodyta vykdymo išlaidų suma 12,72 Eur ( 233,26-2,40-218,14).

15Pareiškėja skundu prašė priteisti jos naudai sumą, viršijančią išieškotinas sumas vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03564, ir 5 proc. palūkanas. Skundas šioje dalyje paliktinas nenagrinėtas. Pareiškėjai išaiškintina, kad reikalavimai priteisti skolą ir palūkanas nagrinėjami pareiškiant ieškinį bendra ginčo teisenos tvarka.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškėjos N. S. skundą iš dalies tenkinti.

18Patikslinti 2015-05-14 patvarkyme Nr.S1-346436 nustatytą iš pareiškėjos darbo užmokesčio išskaičiuotiną sumą ją sumažinant 18,31 eurais.

19Patikslinti 2015-11-19 patvarkyme Nr.S1-382790 nustatytą vykdymo išlaidų sumą ją sumažinant 12,72 eurais.

20Skundą dalyje dėl 910,77 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų priteisimo palikti nenagrinėtą.

21Kitoje dalyje skundo netenkinti.

22Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/12/03564 (2tomai), Nr. 0010/12/01095, Nr. 0010/12/03029, Nr. 0010/13/00788 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja pateikė skundą, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais antstolio... 3. 2016-07-14 patvarkymu antstolis pareiškėjos skundo netenkino ir perdavė jį... 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas A. S. prašė tenkinti pareiškėjos... 5. Teismo posėdyje antstolis A. Selezniovas paaiškino, kad vykdymo išlaidas... 6. Suinteresuotiems asmenims apie bylą pranešta tinkamai, suinteresuoti asmenys,... 7. Skundas iš dalies tenkintinas. ... 8. Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra... 9. Pateiktu skundu pareiškėja prašo pripažinti antstolio veiksmus vykdant... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 11. Vadovaujantis CPK nuostatomis pripažintina, kad antstolis, pradėjęs vykdymo... 12. Pagal CPK 609 straipsnį vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos... 13. Susipažinus su pateiktomis vykdomosiomis bylomis, iš vykdomojoje byloje Nr.... 14. Įvertinus aukščiau nurodytą sutiktina su pareiškėjos N. S. teiginiais,... 15. Pareiškėja skundu prašė priteisti jos naudai sumą, viršijančią... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510,... 17. pareiškėjos N. S. skundą iš dalies tenkinti.... 18. Patikslinti 2015-05-14 patvarkyme Nr.S1-346436 nustatytą iš pareiškėjos... 19. Patikslinti 2015-11-19 patvarkyme Nr.S1-382790 nustatytą vykdymo išlaidų... 20. Skundą dalyje dėl 910,77 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų priteisimo... 21. Kitoje dalyje skundo netenkinti.... 22. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/12/03564 (2tomai), Nr.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...