Byla 2S-572-324/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Intermaks salonas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-24446-920/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Intermaks salonas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovei UAB „Intermaks salonas“ dėl skolos priteisimo, kuriame ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 115,32 Lt (612,64 Eur) skolai grąžinti, 70,4 Lt (20,39 Eur) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42014 m. lapkričio 26 d. Kauno apylinkės teisme gautas ieškovės pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo civilinėje byloje Nr. 2-24446-920/2014, kuriame ji nurodė atsisakanti ieškinio, nes atsakovė sumokėjo ieškovei skolą ir taip pripažino ieškinio reikalavimą. Nurodė, kad jai yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi priėmė ieškovės ieškinio atsisakymą ir nutraukė civilinę bylą. Sprendė, kad ieškovės prašymas dėl ieškinio atsisakymo neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovė nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

9Nevertinta, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinys buvo paremtas galbūt neteisėtai išrašytomis sąskaitomis, kuriose nurodytos aukštesnės, nei turėtų būti, tiekiamų dujų kainos, sutartys su ieškove sudarytos galbūt pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, naudojant ekonominį spaudimą. Ieškovė, naudodamasi kritine atsakovės įmonės situacija (šildymo sezonas jau seniai prasidėjęs), sau naudingomis spragomis poįstatyminiuose aktuose, tuo, kad atsakovė patiria papildomą spaudimą iš trečiųjų asmenų, kurie negali naudotis šildymu, privertė atsakovę sumokėti tariamą skolą. Dėl šios aplinkybės atsisakydama ieškinio, ieškovė siekia išvengti teismo proceso, kurio metu būtų nagrinėjami galbūt neteisėti jos veiksmai, užginčytas ieškinio pagrindas ir suma. Siekiant išvengti naujo teisminio proceso, šioje byloje turi būti sudaryta galimybė atsakovei apginti savo pažeistus interesus.

10Prašo panaikinti nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad ieškinys nebuvo susijęs su gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties Nr. 42K/2014-619 sąlygų ginčijimu, atsakovė nebuvo pateikusi priešieškinio, todėl byla nutraukta pagrįstai, atsakovei sumokėjus skolą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria priimtas ieškinio atsisakymas ir nutraukta civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Ieškinio ar jo reikalavimų dalies ieškovo atsisakymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimo išraiška, nes teisminis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis šalių ar vienos iš jų iniciatyva. CPK 140 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Tai viena iš procesinių ieškovo teisių. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomi ieškinio atsisakymo padariniai. Jeigu rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo nėra nurodyta, kad ieškovui yra žinomi procesiniai ieškinio atsisakymo padariniai, teismas išsiunčia jam pranešimą, kuriame nurodomi procesiniai ieškinio atsisakymo padariniai. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Pagal CPK 293 straipsnio 3 punktą teismas gali nutraukti tiek visą bylą, tiek jos dalį dėl atskirų ieškinio reikalavimų, kurie atitinka nurodytoje proceso teisės normoje nustatytus bylos nutraukimo pagrindus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Buhalterinės ekspertizės“ v. Lietuvos auditorių rūmai, bylos Nr. 3K-3-475/2007).

16Tam tikrais atvejais šalies pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo teismui nėra privalomas. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio teismui nėra besąlyginis pagrindas bylai nutraukti, teismas neturi priimti atsisakymo nuo ieškinio, jei toks atsisakymas prieštarauja įstatymams ir pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nepriima ieškovo atsisakymo nuo ieškinio, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Spręsdama klausimą dėl atsisakymo nuo ieškinio, kolegija turi įsitikinti, kad ieškovas atsisakė nuo ieškinio laisva valia, nebuvo veikiamas trečiųjų ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų, ar to nepadarė dėl suklydimo, ar ieškovui žinomos atsisakymo nuo ieškinio pasekmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Geonafta“ v. Svenska Petroleum Exploration AB, UAB „Genčių nafta“, bylos Nr. 3K-7-158/2007).

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė buvo pareiškusi ieškinį dėl 2 115,32 Lt (612,64 Eur) skolos, 70,4 Lt (20,39 Eur) delspinigių, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovės. 2014 m. lapkričio 26 d. ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, jį grįsdama aplinkybe, kad atsakovė sumokėjo skolą.

18Įvertinus ieškovės pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo matyti, kad šis pareiškimas atitinka jam keliamus reikalavimus: pareiškimą padavė ieškovė, nurodė, kad jai žinomi ieškinio atsisakymo padariniai. Ieškovė pateikė įrodymą – 2014 m. lapkričio 24 d. nurodymą pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, iš kurio matyti, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove. Šią aplinkybę patvirtino ir atsakovė atskirajame skunde. Taigi ieškinio atsisakymas atitiko ieškovės valią ir ketinimus.

19CK 1.137 straipsnyje reglamentuojamas civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. Šioje normoje įtvirtinta pagrindinė privatinės teisės nuostata – asmenų galimybė savo nuožiūra laisvai naudotis civilinėmis teisėmis. Naudojimasis teisėmis reiškia asmens elgesį, atitinkantį turimų teisių turinį, reiškiantį tam tikrų veiksmų atlikimą arba susilaikymą nuo jų. Savo nuožiūra laisvas naudojimasis teisėmis reiškia naudojimąsi įvertinant galimus savo elgesio variantus, neperžengiant turimų civilinių teisių ribų, t. y. asmuo turi teisę nuspręsti, ar ginti savo pažeistą teisę, gali pasirinkti teisių gynimo būdą, nepažeisdamas įstatymų reikalavimų. Gindamas savo teises teismine tvarka asmuo privalo laikytis kreipimąsi į teismą ir teismo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų.

20Ginčas byloje vyko tarp dviejų ūkio subjektų, juridinių asmenų, dėl skolos priteisimo. Išskyrus ieškovę, niekas savarankiškų reikalavimų byloje nebuvo pareiškęs. Nors atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad ieškinys buvo paremtas galbūt neteisėtai išrašytomis sąskaitomis, kuriose nurodytos aukštesnės, nei turėtų būti, tiekiamų dujų kainos, o sutartys su ieškove sudarytos galbūt pažeidžiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, naudojant ekonominį spaudimą, tačiau ji šioje byloje nebuvo padavusi priešieškinio, neginčijo tarp šalių sudarytos gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties, kurios pagrindu susidarė atsakovės skola, sąlygų, sumokėjo ieškovės prašomą priteisti skolą. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės pateiktas ieškinio atsisakymas prieštaravo įstatymams ir pažeidė kitų dalyvaujančių byloje asmenų teises.

21Tuo remdamasis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškinio atsisakymas atitiko keliamus reikalavimus (CPK 140 str. 1 d.), neprieštaravo imperatyviosioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidė apeliantės ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jį priėmė ir nutraukė civilinę bylą.

22Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB... 4. 2014 m. lapkričio 26 d. Kauno apylinkės teisme gautas ieškovės pareiškimas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi priėmė ieškovės... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovė nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 9. Nevertinta, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinys buvo paremtas... 10. Prašo panaikinti nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo nutarties nekeisti. Nurodo,... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria priimtas ieškinio atsisakymas... 15. Ieškinio ar jo reikalavimų dalies ieškovo atsisakymas yra dispozityvumo... 16. Tam tikrais atvejais šalies pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo teismui... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė buvo pareiškusi ieškinį dėl... 18. Įvertinus ieškovės pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo matyti, kad šis... 19. CK 1.137 straipsnyje reglamentuojamas civilinių teisių įgyvendinimas ir... 20. Ginčas byloje vyko tarp dviejų ūkio subjektų, juridinių asmenų, dėl... 21. Tuo remdamasis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškinio... 22. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį....