Byla e2-38351-534/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui A. S. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo žalos atlyginimą – 12 686,02 Eur ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinys buvo priimtas 2015-09-07, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

3Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apskrities VPK NTV Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyrius atliko ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 10-1-00391-11 dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 129 str. 1 d., t. y. dėl pasikėsinimo nužudyti. Remiantis ikiteisminio tyrimo duomenimis, nustatyta, kad įtariamasis – A. S., nukentėjusysis – S. S. (S. S.). Vilniaus apygardos teismo 2011-12-22 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-348-318/2011 atsakovas A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 22 str., 129 str. 1 d., 253 str. 1 d., 178 str. 2 d., 214 str. 1 d. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-348-318/2011, nustatė, kad 2011-03-30 bute, esančiame ( - ), A. S. savadarbiu šaunamuoju ginklu šovė S. S. į galvą ir tokiais veiksmais padarė tyčinį labai sunkų nusikaltimą – pasikėsinimą nužudyti, numatytą Baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 129 str. 1 d. Vilniaus apygardos teismas 2011-12-22 nuosprendyje konstatavo, kad atsakovo A. S. nusikalstamais veiksmais buvo sunkiai sutrikdyta S. S. sveikata. Nukentėjusysis S. S. dėl šūvio į galvą patirtų sužalojimų gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigose nuo 2011-03-30 iki 2015-03-19. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 12 686,02 Eur (43 802,29 Lt).

4Atsakovui A. S. 2015-05-20 buvo siųstas raginimas savanoriškai atlyginti padarytą žalą PSDF biudžetui, tačiau žala iki šiol nėra atlyginta, todėl ieškovas teismo prašo priteisti 12 686,02 Eur žalos atlyginimo.

5Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 str. 1 d. numatyta tvarka (asmeniškai). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys visiškai tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyrius atliko ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 10-1-00391-11 dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 129 str. 1 d., t. y. dėl pasikėsinimo nužudyti, kurio metu buvo sunkiai sutrikdyta kito asmens sveikata. Remiantis ikiteisminio tyrimo duomenimis, nustatyta, kad įtariamasis – A. S., nukentėjusysis – S. S.. Atsakovas neteisėtais veiksmais sunkiai sutrikdė S. S. sveikatą, nukentėjusysis nuo 2011-03-30 iki 2015-03-19 dėl patirtų sužalojimų gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 12 686,02 Eur (43 802,29 Lt). 2011-12-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-348-318/2011 atsakovas pripažintas kaltu pagal LR BK 22 str., 129 str. 1 d., 253 str. 1 d., 178 str. 2 d., 214 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimo bausme, nuosprendis įsiteisėjęs (CPK 179 str. 3 d.)

9Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,– vadovaujantis protingumo kriterijais. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama (CK 6.59 str.). CK 6.263 str. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos; žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais– ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.280 str. atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 ir 3 p., 31 str. 1 p., 34 str. 1 p., nurodyta, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos. Minėto įstatymo 15 str. 1 d. 6 p. c) papunktyje nurodyta, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu sveikatai padarytą žalą, kai už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokama iš šio biudžeto lėšų.

10Duomenų apie tai, jog atsakovas būtų atlyginęs ieškovui žalą, nėra (CPK 178, 185 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovo patirta žala atsirado dėl atsakovo veiksmų (asmens sveikatos sutrikdymo). Ieškovas, apmokėjęs už atsakovo veiksmais sužaloto asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įgijo regreso teisę reikalauti kompensacijos iš asmens, dėl kurio kaltės padaryta žala. Todėl ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistinas žalos atlyginimas – 12 686,02 Eur (CK 6.38, 6.63, 6.263, 6.280).

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Ieškovas pagal įstatymą atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.). Jei ieškovas nebūtų atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, už ieškinį turėtų sumokėti žyminį mokestį – 285,00 Eur. Patenkinus ieškinį, žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas, priteistinas valstybei iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 12 686,02 Eur (dvylikos tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų 02 ct) žalą dėl nukentėjusiojo gydymo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 12 686,02 Eur sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo – 2015-09-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo A. S., a. k. ( - ) valstybei 285,00 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660 arba surenkamąją sąskaitą Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai