Byla 1-348-318/2011
Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusiajam buvo laiku suteikta kvalifikuota medicininė pagalba

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Reginos Pocienės, teisėjų Leonardos Gurevičienės, Vladislavo Lenčiko, sekretoriaujant Mariui Frejeriui, dalyvaujant prokurorei Ligitai Valentukevičienei,

2gynėjui adv. Valdui Burneikiui,

3nukentėjusiajai J. Š.,

4vertėjai Irinai Pilžis, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A S, a.k. ( - ) gim. ( - ), Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, 5 klasių išsilavinimo, gyv. ( - ), nedirbantis, teistas: 1966-04-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 146str. 2d. 1m. laisvės atėmimo, 1968-05-15 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 225str.2d. 1m.6mėn. laisvės atėmimo, 1974-09-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos respublikos BK1m. pataisos namų, 1977-06-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK234str. 1m.6mėn. laisvės atėmimu, lygtinai, įdarbinant statybose, 1977-12-27 Jonavos r. teismo pagal Lietuvos Respublikos BK90str.2d., 146str.2d. 3m. laisvės atėmimu, 1981-01-30 Vilniau m. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 146str. 2d. 3m. laisvės atėmimu, 1985-12-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK90str.2d. 4m. laisvės atėmimu, 1991-01-31 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal Lietuvos respublikos BK 90str.4d. 5m. laisvės atėmimu, pripažintas itin pavojingu recidyvistu, 2011-02-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 253 str. 1 d. 5 mėnesių laisvės atėmimu, vadovaujantis LR BK 75 str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. 129 str. 1 d., 253 str. 1 d., 178 str. 2 d., 214 str. 1 d., ir

Nustatė

5Kaltinamasis A. S. 2011-03-30 apie 22 val. 00 min., būdamas bute, esančiame ( - ), apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto su S. Š. metu, savadarbiu šaunamuoju ginklu tyčia šovė vieną kartą S. Š. į gyvybei svarbų centrą – galvos sritį. Taip kaltinamasis pastarajam padarė: šautinį galvos sužalojimą su įėjimo žaizda dešinėje kaktinėje srityje, kaktikaulio skeveldriniu lūžimu, galvos smegenų kietojo dangalo pažeidimu ir kaulinių skeveldrų įstrigimu dešinėje kaktinėje skiltyje su kaktinės skilties sumušimu, kraujo išsiliejimu į skilvelius ir kairėje pakaušinėje skiltyje įstrigusia kulka. Tokiu būdu A. S. tyčia sunkiai sutrikdydamas S. Š. sveikatą, pasikėsino nukentėjusįjį nužudyti, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusiajam buvo laiku suteikta kvalifikuota medicininė pagalba.

6Be to kaltinamasis A. S. neteisėtai disponavo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis. T.y. jis ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, apie 2009-uosius metus , Vilniuje, prie popieriaus Fabriko, esančio Popieriaus gatvėje, tiksliau nenustatytoje vietoje ir aplinkybėmis, neturėdamas leidimo įgijo, gabeno savadarbį įtaisą, pritaikytą šaudyti savadarbiais šoviniais, pagamintais naudojant 1973 m. pavyzdžio kraštinio įskėlimo statybinius šovinius ir iki 7,3 mm skersmens sviedinius, bei du savadarbius šovinius, pagamintus įstatant į sutrumpintą fabrikinės gamybos 1973 m. pavyzdžio kraštinio įskėlimo statybinį šovinį 6,3 mm skersmens guolio rutuliuką, kuriuos iki 2011-03-30 maždaug 22 val. neteisėtai laikė sandėliuke, esančiame ( - ). Savadarbį įtaisą, užtaisytą savadarbiu šoviniu, A. S., atsinešęs į minėtą butą, panaudojo kėsindamasis nužudyti S. Š.. Po to iki 2011-03-31 00 val. 20 min. savadarbį šaunamąjį ginklą jis neteisėtai laikė su savimi, kol buvo sulaikytas, o vieną savadarbį šovinį – bute, esančiame ( - ), kol pareigūnai savadarbį ginklą ir šaudmenį surado ir paėmė.

7Be to 2011-03-30 apie 22 val. bute, esančiame ( - ), po pasikėsino nužudyti S. Š., kaltinamasis A. S., išeidamas iš šio buto, atvirai pagrobė tame pačiame kambaryje buvusį S. Š. mobilųjį telefoną „NOKIA“, IMEI Nr. ( - ) 20 Lt. vertės su jame buvusia PILDYK SIM kortele Nr. ( - ), neturinčia materialinės vertės, ir S. Š. kišenėje buvusią nukentėjusiajam priklausančią elektroninę mokėjimo priemonę - AB SEB Vilniaus banko išduotą S. Š. banko mokėjimo kortelę “VISA ELECTRON“ Nr. ( - ), kurią tokiu būdu įgijęs neteisėtai, neturėdamas tam leidimo, laikė su savimi iki 2011-03-31 00 val. 20 min., kol buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

8Kaltinamasis A. S. dėl jam pareikštų kaltinimų prisipažino iš dalies. Jis parodė, kad maždaug prieš devynerius metus apsigyveno su S. M. bute, esančiame ( - ). Jų santykiai buvo geri maždaug septynerius metus, o prieš dvejus metus jis išsikraustė pas savo motiną į jos butą ( - ), tačiau per šventes, o kartais ir dažniau jis aplankydavo S. M.. Maždaug prieš trejus metus jis prie popieriaus fabriko, esančio Popieriaus g. Vilniuje, surado tris savadarbius ginklus. Kaltinamasis suprato, kad tai ginklai, nes jais visada domėjosi. Jis rastus savadarbius ginklus atsinešė į S. M. butą ir padėjo kambaryje ant staliuko, o pats kažkur iš kambario išėjo. Kai grįžo, jų ant stalo neberado, nes apie juos S. M. buvo pranešusi policijai. Vieno iš jo rastų ginklų ir kelių šovinių policijos pareigūnai nepastebėjo, nes jie buvo užkritę už fotelio. Kaltinamasis ginklo ir šovinių neatidavė pareigūnams, nes manė jog gali jų prireikti. Todėl susiradęs minėtą ginklą ir šovinius, juos paslėpė sandėliuke, esančiame ( - ), prie S. M. buto.

92011 m. kovo mėn. 29 d. kaltinamasis nuvažiavo pas S. M., nes ji kvietė į svečius. 2011-03-30 pas S. M. atvažiavo jos duktė Viktorija, kuri atvežė maisto ir pinigų. Vos tik duktė išvažiavo, Svetlana iškarto paskambino S. Š.. S. M. dažnai bendraudavo su S. Š., bet kaltinamasis jai dėl to niekada nepriekaištavo. Kai tik atėjo pas juos S. Š., S. M. jam davė pinigų, kad pastarasis atneštų kelis buteliukus dantų skalavimo skysčio ir vyno. Jiems begeriant, kilo konfliktas tarp jo ir S. Š., nes S. M. visai neskyrė dėmesio kaltinamajam. A. S. jautėsi įžeistas, todėl abu vyrai susistumdė. S. Š. jo paklausė, kodėl A. S. lankosi pas S. Kaltinamasis labai dėl to įsižeidė, labai susijaudino, nes suprato, kad S. M. jam nėra ištikima, ir nusprendė iš sandėlio, kuris buvo maždaug 150m. atstumu nuo buto, atsinešti ten slepiamą savadarbį ginklą. Ginklas buvo maišelyje kartu su kulkomis. Kaltinamasis ginklą užtaisė vienu šoviniu. Atėjęs iš sandėliuko, A. S., nieko nesakydamas, nusitaikė sėdinčiam S. Š. į galvą ir iššovė. Kaltinamasis nežiūrėjo, į kurią konkrečiai galvos vietą pataikė. Kaltinamasis senai žinojo, kad S. M. jam neištikima. Jis šovė į S. Š., nes pastarasis konflikto metu jam pasakė “Algi, ko tu čia vaikštai”. A. S. tą pasakymą suprato, kad S. Š. yra S. M. meilužis, supyko, kad jis “įstatė ragus”, kad atėmė jo moterį, todėl iš pykčio šovė į jį. Po šūvio matė, kad fotelyje sėdinčio nukentėjusiojo galva nusviro ant šono, sujudėjo S. Š. koja. Kadangi įvykio metu buvo labai susijaudinęs, nežino, ar tokiais veiksmais norėjo nužudyti nukentėjusįjį. Nežino, ar buvo įsitikinęs, kad nušovė S. Š.. Prisiminė, kad po įvykio buvo pasiėmęs peilį ir grasino S. M., nes norėjo nužudyti ir ją. Po to jis apsimovė kitas kelnes, ginklą įsidėjo į kelnių kišenę ir išėjo iš S. M. buto. Kai kaltinamasis iš buto išėjo, po valandos jį sulaikė policijos pareigūnai, kurie savadarbį ginklą rado jo kelnių kišenėje ir jį paėmė. A. S. pripažino, kad, išeidamas iš S. M. buto, nuo lovos jis pasiėmė ten gulėjusį mobilaus ryšio telefoną „Nokia“ ir S. Š. banko kortelę “VISA ELECTRON”, tačiau aiškino, kad nesuvokė, jog kortelė ir telefonas buvo S. Š.. Tuo įsitikino tik tada, kai buvo atlikta jo krata policijoje. Imdamas telefoną jis buvo labai susijaudinęs, negalvojo, kieno šie daiktai, tiek banko kortelę, tiek mobilųjį telefoną pasiėmė nieko negalvodamas, nes tie daiktai papuolė po ranka, buvo šalia jo striukės. A. S. mano, jog šių daiktų jis nepavogė.

102011-03-31 parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu A. S. patvirtino, kad nusikaltimą padarė 2011-03-30 vakare namo, esančio ( - ) bute, priklausančiame S. M.. A. S. parodė medinį sandėliuką, esantį namo ( - ), kieme, iš kurio 2011-03-30 vakare muštynių su S. Š. metu jis pasiėmė anksčiau rastą šaunamąjį savadarbį ginklą su šoviniais, kuriuos maždaug prieš trejus metus įsigijo ir laikė tame sandėliuke. Jis paaiškino, kad koridoriuje užtaisęs šovinį, grįžo į butą ir vieną kartą iššovė į S. Š. galvą. Po šūvio buvo tikras, kad S. Š. nužudė.(b. t. 2, b.l.45-46)

11Nukentėjusioji J. Š. parodė, kad S. Š. - jos brolis. Nuo 2011-03-01 jis buvo užsiregistravęs darbo biržoje, tačiau pašalpos negaudavo, todėl ji jam stengdavosi padėti, veždavo maistą. J. Š. su broliu bendravo beveik kiekvieną dieną, susitikdavo su juo dažniausiai mieste, apie 2-3 kartus per savaitę. Jos brolio mobilus telefonas buvo „NOKIA“. S. Š. turėjo sąskaitą banke, ją įsigijo tuomet, kai oficialiai dirbo.

122011-03-31 ji buvo darbe, kai paskambino buvęs brolio bendradarbis, ir pasakė, kad S. Š. išvežtas į Lazdynų ligoninę, nes jam peršauta galva. Kai ji sužinojo, kas atsitiko, iškarto nuvažiavo į Vilniaus universitetinę greitosios pagalbos ligoninę, kur patvirtino, kad brolis yra reanimacijoje labai sunkios būklės.

13Nukentėjusioji J. Š. parodė, kad jos brolis iki šiol yra visiškai neįgalus ir jo gydymas tebesitęsia Sapiegos slaugos ligoninėje. Jis nesiorientuoja, nesupranta, kodėl yra ligoninėje, pats savęs neapsitarnauja. Ji viena rūpinasi savo broliu, perka sauskelnes ir kitus būtinus dalykus. Iki šios dienos tam yra išleidusi 2400,61 Lt., todėl prašo šiuos pinigus priteisti iš kaltininko. Kadangi beveik nėra vilčių, kad nukentėjusysis pasveiks, J. Š. juo rūpinsis ir toliau. Ji viena augina du vaikus, dabar yra priversta rūpintis ir broliu. Dėl įvykio nukentėjusioji labai išgyvena, todėl dėl neurologinio pobūdžio sutrikimų gydėsi pas savo šeimos gydytoją. Dėl S. Š. sužalojimo buvo apribotos brolio ir jos galimybės bendrauti, nes dalį savo gyvenimo privalo skirti sunkiai sužalotam S. Š.. Nukentėjusioji tvirtina, jog dėl paminėtų aplinkybių buvo padaryta didelė neturtinė žala, kurią ji vertina 100 000lt ir prašo šią sumą priteisti.

14Liudytoja S. M. parodė, kad A. S. buvo jos sugyventinis, su kuriuo ji pastaruoju metu jau nebegyveno. Sugyventinis išgėręs buvo impulsyvus, agresyvus, ne kartą buvo ją sumušęs, sužalojęs peiliu. Dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Vilniaus miesto 1 policijos komisariate. Liudytoja patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus( b. t. 1, b. l. 86-87), kad 2010 metais prieš Naujuosius metus S. M. matė, kad jos buto virtuvėje A. S. dėliojo kažkokius vamzdelius, kurie jai pasirodė panašūs į ginklus, matė maišelį, kuriame buvo sudėti kažkokie smulkūs šratukai ir šoviniai. A. S. tuos vamzdžius valė. Ant stalo gulėjo lyg trys ginklai. A. S. juos vadino „patrankomis“. Tą pačią dieną jie su A. S. susipyko. Pastarasis vėl ją puolė, tada liudytoja iš savo mobiliojo telefono iškvietė policijos pareigūnus, kurie ir surado tuos A. S., kaip ji pati mano, savadarbius ginklus, gulinčius ant stalo ir juos išsivežė. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tie ginklai iš A. S. buvo paimti 2010 metų vasarą. S. M. nematė, kelis ginklus tada paėmė policijos pareigūnai.

152011-03-30 S. M. kartu su A. S. buvo namuose, esančiuose ( - ). Apie 15 val. į svečius atėjo S. Š.. Liudytoja davė S. pinigų, kad pastarasis parneštų išgerti. Jis nuėjo į parduotuvę ir parnešė du butelius vyno, S. M. kartu su A. ir S. sėdėjo savo namuose, gėrė vyną ir bendravo. Apie 16-17 val. S. vėl nuėjo į parduotuvę ir atnešė dar vyno ir dantų skalavimo skysčio. Visą vakarą jie praleido ramiai, jokių konfliktų nebuvo. Baigus trečią vyno butelį, A. pradėjo reikšti pretenzijas S. dėl žvejybos. S. Š. atsakė klausdamas, ar jam žuvies gaila. Ir tuo momentu A. S. iš drabužių išsitraukė kažkokį daiktą, panašų į pistoletą ir, nukreipęs į S. galvą, iššovė. Kada kaltinamasis atsinešė ginklą, liudytoja nepastebėjo. A. S. S. šovė vieną kartą į kaktos sritį. Po šūvio ji pamatė, kad S. koja pradėjo drebėti, ir suvokė, kad jis dar gyvas. Žinodama kaltinamojo ūmų charakterį liudytoja bijojo, kad jis nukentėjusiojo nenužudytų, todėl jį užstojo savo kūnu ir pasakiusi, kad S. jau mirė, pradėjo kaltinamąjį varyti iš namų. A. S. pagrasino, kad užmuš, jei ji kvies policijos pareigūnus. Matydama, kad kaltinamasis nuo stalo paėmė mobilųjį telefoną „NOKIA“, ji liepė neliesti Sergejaus telefono. A. S. atsakęs, kad nukentėjusiajam to telefono jau nebeprireiks. Jos nuomone, A. S. buvo įsitikinęs, kad S. mirė. Kaltinamasis persimovė kelnes ir išėjo. Ji tuo metu paskambino pagalbos telefonu. Atvykę medikai S. išvežė į ligoninę. Tą dieną S. M. matė, kad S. Š. su savimi turėjo Vilniaus banko kortelę „VISA“. Šią kortelę nukentėjusysis buvo įsidėjęs į vidinę savo striukės kišenę, nes vienu metu S. M. matė, kaip S. Š., traukdamas iš kišenės cigaretes, buvo ją išsiėmęs. Liudytoja nepastebėjo, kuriuo metu kortelę iš S. Š. striukės kišenės išsitraukė A. S.. S. Š. vilkėjo striukę, kuomet jį peršovė A. S.. Kai tik A. S. išėjo iš jos buto, liudytoja iškvietė greitosios pagalbos medikus. Dar tebebūnant medikams, atvažiavo policijos pareigūnai, kuriems ji papasakojo kas atsitiko. Policijos pareigūnai apžiūrėjo butą ir virtuvėje surado kažkokį šovinį, o ant grindų kambaryje - tūtelę.

162011-09-14 parodymų patikrinimo vietoje metu liudytoja S. M. bute, ( - ) parodė vietą, kur 2011-03-30 išgertuvių metu sėdėjo A. S. ir S. Š.. Parodė, kaip laikydamas ranką A. S. šovė S. Š. į galvą, vietą, kur A. S. numetė mėlynas treningines kelnes, kuriomis mūvėdamas šovė S. Š. į galvą. Ji paaiškino, kad A. S. apsimovė kitas kelnes, įsidėjo į kišenę tą daiktą, kuriuo šovė į S. Š., ir nuo stalo pasiėmė S. Š. mobilujį telefoną “NOKIA” sakydamas, kad jam jo jau nebereikės. (b. t. 1, b. l. 89-90, 91-94)

17Liudytoja L. Š. parodė, kad ji turi sūnų S. Š., kuris gyveno jos dukrai J. Š. priklausančiame bute, esančiame ( - ). Nuo 2011-03-01 sūnus buvo užsiregistravęs darbo biržoje, tačiau pašalpos negaudavo, jam padėdavo jos duktė, kuri atveždavo maistą.

182011m. kovo mėnesio pabaigoje, jau neprisimena tikslios dienos, dienos metu, ji atėjo pas sūnų į butą ( - ), tačiau sūnaus namuose nerado. Jai kažkas iš sūnaus kaimynų pasakė, kad jis gali būti pas kaimynę vardu S., kuri gyvena ( - ). Liudytoja nuėjo nurodytu adresu, nes S. iš matymo pažinojo. Nuėjusi į pastarosios namus, ji S. paklausė, kur yra S. S. M. atsakė, kad jis buvo, tačiau jau kažkur išėjo. Po poros dienų liudytoja nuėjo į parduotuvę „Maxima“, esančią Riešės g. Vilniuje. Ten kažkas jai ir pasakė, kad bute pas S. pastarosios sugyventinis peršovė S. Š. galvą. Kitą dieną pas ją atvažiavo duktė J., iš kurios L. Š. sužinojo, kad S. labai sunkios būklės gydomas Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės reanimacijos skyriuje. Maždaug tik po poros savaičių liudytoja iš S. M. sužinojo, kad jos sūnus S. ir A. pas S. bute susiginčijo dėl žvejybos ir ginčo metu A. iš pistoleto šovė jos sūnui į galvą.

19Liudytoja Z. A. parodė, kad 2011-03-31 dienos naktį ji gavo SMS pranešimą iš S. M., kuri jai parašė, kad kaltinamasis peršovė S. Š.. Kai liudytoja paskambino S. M., pastaroji jos prašė apie įvykį pranešti nukentėjusiojo giminaičiams. Z. A. žinojo, kad S. Š. kartais žvejodavo su A. A., todėl jam paskambino ir pasakė, kas atsitiko. Pastarasis pažadėjo apie įvykį pranešti J. Š..

20Liudytojas A. A. parodė, kad jis S. Š. ir jo seserį J. Š. pažįsta apie dešimt metų, nes gretimame name gyvena jo motina, ir jie kartais pabendraudavo. Nors su Sergejumi nebuvo draugai, tačiau jų santykiai draugiški, jis turėjo jo ir Jelenos mobiliųjų telefonų numerius. K. S. jam paskambindavo, kai norėdavo pasikalbėti apie žvejybą. Brolio ir sesers tarpusavio santykiai buvo geri: J. Š. visada rūpindavosi savo broliu. 2011-03-31 apie 10 val. jam paskambino mamos kaimynė Z. A., kuri gyvena ( - ), ir paklausė, ar jis nežino J. Š. telefono numerio. Jis sakė, kad buvo šauta į S. Š., kurį greitosios pagalbos medikai išvežė į Lazdynų ligoninę. Tada jis tuoj pat paskambino J. ir pasakė, ką sužinojo. Jokių aplinkybių, kuriomis buvo sužalotas S. Š. jis nežino. Be to liudytojas prisiminė, kad kažkada iki įvykio yra kalbėjęs su kaltinamuoju S., iš kurio pasakojimo suprato, jog pastarasis domisi ginklų konstravimu.

21Liudytojas S. O. parodė, kad jis gyveno bute ( - ). Jo kaimynė buvo S. M., kuri gyveno bute Nr. 5. A. S. kartais gyvendavo su Svetlana, kurią jis mušdavo. Netoliese gyveno ir S. Š.. Kaip jis buvo peršautas, liudytojas nežino. Pas A. S. S. O. niekada jokio ginklo nėra matęs, nors išgertuvių metu A. S. yra pasakojęs, kad jam patinka konstruoti ginklus. S. Š. buvo ramus vaikinas.

22Liudytoja B. S. parodė, kad ji dirba bendruomenės slaugytoja Vilniaus greitosios pagalbos stotyje. 2011-03-30 apie 22 val. 20 min. iš dispečerio buvo gautas iškvietimas į butą, esantį ( - ). Kai nuvyko prie minėto namo, ten jau buvo atvykę policijos pareigūnai. Bute buvo girta moteris, kuri nieko nepaaiškino, o fotelyje sėdėjo sukniubęs vyriškis, jo galvos srityje matėsi kiaurymė. Policijos pareigūnai liudytojai paaiškino, kad į vyriškį buvo šauta. Ji nematė antros kiaurymės pro kurią kulka galėjo išeiti, nors to žmogaus ji labai ir nevartė, nes reikėjo kuo skubiau jį gabenti į ligoninę. Policijos pareigūnai iš nukentėjusio vyro kišenės išėmė ir padavė jo asmens tapatybės kortelę, iš kurios ji sužinojo, kad tai S. Š. ir duomenis įrašė į iškvietimo kortelę. Kraujo ant grindų buvo labai nedaug. S. Š. kvėpavo pats, jo kraujo spaudimas buvo normalus. Vyras buvo nuvežtas į VšĮ Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės reanimacijos skyrių. Nukentėjusysis ir tada buvo be sąmonės ir nieko neaiškino. Kokiomis konkrečiai aplinkybėmis buvo peršauta to vyro kakta, B. S. nežino, nes nesidomėjo.

23Liudytojas S. Š. parodė, kad jis dirba gydytoju-neurochirurgu Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje. Jis prisiminė, kad 2011-03-30 apie 22 val. 30 min. greitosios pagalbos medikai iš buto, esančio ( - ), į priėmimo skyrių atvežė S. Š., kuris buvo be sąmonės. Nukentėjusiojo būklė buvo kritiškai sunki, todėl jis buvo skubiai operuotas. Jį operavo jis pats. S. Š., padaręs nuotrauką, pamatė, kad kulkos operacijos metu pašalinti nepavyks. Prasidėjo komplikacijos, išsivystė meningitas. Po to sužeistasis buvo operuotas antrą kartą. Antros operacijos metu kulka buvo išimta. Šautinė žaizda stipriai pažeidė S. Š. galvos smegenis. Jam pažeistas kalbos centras, todėl S. Š. šiuo metu nekalba ir neaišku, ar kada nors kalbės. Be tojam paraližuota dešinė viso kūno pusė, todėl jis negali rašyti, nesugeba pats pavalgyti. Su juo kalbant ligonis vykdo paliepimus, pvz. spaudžia ranką. Liudytojo manymu, S. Š. nepamena, kas konkrečiai jam atsitiko. Šiuo metu jo būklė stabili, tačiau labai sunki, todėl jis yra visiškai nedarbingas, labai maža tikimybė, kad jis gali pasveikti.

242011-03-31 įvykio vietos apžiūros metu bute, esančiame ( - ), buvo paimta tūtelė, rasta ant grindų kambaryje prie židinio ir galimai kraujo pėdsako pavyzdys, rastas kambaryje ant grindų prie fotelio. Taip pat įvykio vietos apžiūros metu iš buto buvo paimtos medžiaginės sportinės kelnės, kurias, pagal liudytojos S. M. parodymus, mūvėjo A. S. šaudamas į S. Š.. Paimtas 9 mm šovinys, surastas ant grindų prie įėjimo į butą Nr. 5 durų.

252011-03-31 asmens apžiūros protokole nurodyta, kad A. S. veidas nubrozdintas, tai yra ant nosies yra apie 1,5 cm. nubrozdinimas, kitų sužalojimų, apžiūrėjus kūną ,nenustatyta. (b. t. 2, b. l. 25-28)

26Iš 2011-03-30 Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės 3 būrio vyriausiojo patrulio M. Ž. tarnybinio pranešimo matyti, kad pagal 2011-03-30 22 val. 22 min. gautą iš Vilniaus m. Vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pranešimą, šis pareigūnas su vyr. patruliu T. G. nuvyko į butą , esantį ( - ), kuriame rado šeimininkę S. M.. Ji paaiškino, kad A. S. šaunamuoju ginklu peršovė jos kaimyną S. Š., kuris įvykio metu sėdėjo kambaryje ant fotelio. S. M. paaiškino, kad A. S. susiginčijo su S. Š.. Po to A. S. šovė į S. Š. galvos sritį. Paskui A. S. apsirengė ir pasišalino. Apžiūrėjus kambarį, šalia židinio ir įėjimo durų buvo rastos dvi tūtelės. (b. t. 1, b. l. 9)

27Iš 2011-03-31 Vilniaus aps. Vilniaus m. VPK Patrulių rinktinės 1 kuopos II būrio patrulės T. C. tarnybinio pranešimo Vilniaus aps. VPK 1 PK viršininkui matyti, kad 2011-03-30 apie 22 val. 30 min. iš VPK OVS buvo gautas cirkuliaras, kad ( - ) peršautas vyriškis ir duoti įtariamojo požymiai: apie 180 cm., žilstelėjęs su lazda, vėliau buvo gauta įtariamojo nuotrauka. Apie 00 val. 20 min. Ateities-Jaruzalės gatvių sankryžoje, stotelėje buvo pastebėtas vyriškis, atitinkantis nurodytus požymius. Sulaikant vyriškio kelnių kišenėse buvo rastos savadarbio šautuvo detalės ir kišeninis peilis. Sulaikytajam A. S., gim. 1949 m. buvo uždėti antrankiai ir jis pristatytas į Vilniaus miesto I PK. A. S. veidas buvo nubrozdintas. (b. t. 1, b. l. 10)

282011-03-31 daiktų paėmimo laikinai saugoti protokolas patvirtina, kad iš A. S. buvo paimta: mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, kurio Nr. ( - ) ir „VISA ELEKTRON“ kortelė, kurios Nr. ( - ), išduota S. Š. vardu. (b. t. 2, b. l. 4)

29Iš 2011-08-19 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad mobiliojo telefono „NOKIA“, paimto asmens kratos metu iš A. S. IMEI: ( - ), telefone aptikta SIM kortelė, kurios Nr. ( - ). (b. t. 1, b. l. 30-32, 33-37)

302011-09-12 daikto apžiūros protokolas patvirtina, kad elektroninė mokėjimo priemonė - banko kortelė „VISA ELECTRON“ yra plastikinė smarkiai apsitrynusi, tačiau ant kortelės ryškiai matomas užrašas „S.Š.“. Ant kortelės nurodytas jos numeris ( - ). Kitoje kortelės pusėje apatinėje dalyje nurodyta, kad ši kortelė yra AB SEB Vilniaus banko nuosavybė. (b. t. 2, b. l. 5, 6)

31Iš 2011-08-19 AB SEB banko Mokėjimų ir sąskaitų administravimo departamento atsakymo dėl informacijos pateikimo nustatyta, kad S. Š. vardu AB SEB banke buvo išduota mokėjimo kortelė Nr. ( - ), kuri buvo rasta pas A. S., kai jis 2011-03-31 00 val. 20 min. buvo sulaikytas. (b. t. 2, b. l. 17)

32Iš 2011-09-13 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos protokolo matyti, kad Bendrosios pagalbos centrui dėl greitosios medicininės pagalbos suteikimo buvo skambinta 2011-03-30 22 val. 18 min. ir 22 val. 29 min. Skambinančioji S. M. prašo atsiųsti greitąją pagalbą, adresu ( - ).( b. t. 1, b. l. 79-80)

33Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1058/11(01) nurodyta, kad S. Š. nustatytas šautinis galvos sužalojimas su įėjimo žaizda dešinėje kaktinėje srityje, kaktikaulio skeveldriniu lūžimu, galvos smegenų kietojo dangalo pažeidimu ir kaulinių skeveldrų įstrigimu dešinėje kaktinėje skiltyje su kaktinės skilties sumušimu, kraujo išsiliejimu į skilvelius ir kairėje pakaušinėje skiltyje įstrigusia kulka. Sužalojimas padarytas šaunamuoju ginklu, šaunant šoviniu su kulka. Sužalojimas vertinamas sunkiu sveikatos sutrikdymu, nes atitinka sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1 ir 6.6.2 punktus.

34Taip pat nustatyta kraujosruva kairės akies vokuose, krūtinės odoje bei odos nubrozdinimas dešinėje plaštakoje. Šie sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais (nubrozdinimas galėjo būti padarytas ir kieto daikto briauna), kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu.

35Visi sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku (2011-03-30), neužilgo iki suteikiant medicininę pagalbą. Sužalojimai yra vienodo senumo. Šautinis galvos sužalojimas padarytas vienu šūviu. Galvos sužalojimas padarytas šaunamuoju ginklu, šaunant kulka užtaisytu šūviu. S. Š. galėjo būti priešais užpuolikui, tikėtina, kad ginklas buvo nukreiptas į kaktos dešinę pusę. (b. t. 1, b. l. 47-49)

36Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-977(11) nurodyta, kad ant tirti pateiktų lipdukų su mikrodalelėmis nuo A. S. rankų yra dalelių, vienodų su šūvio pėdsakais ant savadarbio ginklo ir įvykio vietoje rastos tūtelės. Tikėtina, kad aptiktos dalelės yra šūvio pėdsakai. Kategoriškai to teigti negalima, kadangi tūtelėje iš įvykio vietos ir ant ginklo esančių šūvio pėdsakų sudėtis nėra unikali. Yra tikimybė, kad ant įtariamojo A. S. sportinių kelnių yra šūvio pėdsakų, vienodų su šūvio pėdsakais ant savadarbio ginklo ir įvykio vietoje rastos tūtelės. Kategoriškai to teigti negalima, kadangi tūtelėje iš įvykio vietos ir ant ginklo esančių šūvio pėdsakų sudėtis nėra unikali. Be to, ant kelnių aptiktų dalelių forma nėra apvali. Yra tikimybė, kad ant lipdukų su mikrodalelėmis nuo nukentėjusiojo S. Š. odinės striukės yra šūvio pėdsakų, vienodų su šūvio pėdsakais ant savadarbio ginklo ir įvykio vietoje rastos tūtelės. Kategoriškai to teigti negalima, kadangi tūtelėje iš įvykio vietos ir ant ginklo esančių šūvio pėdsakų sudėtis nėra unikali. Be to, ant striukės aptiktų dalelių forma nėra apvali. (b. t. 1, b. l. 58-60)

37Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-972(11) pažymima, kad pateiktos tirti dvi detalės, paimtos sulaikant įtariamąjį A. S., sudaro vieną savadarbį įtaisą, pritaikytą šaudyti savadarbiais šoviniais, pagamintais naudojant 1973 m. pavyzdžio kraštinio įskėlimo statybinius šovinius ir iki 7,3 mm skersmens sviedinius. Pateiktas savadarbis įtaisas yra šaunamasis ginklas. Pateiktas savadarbis įtaisas yra tinkamas šaudyti.

38Tarp pateiktų tirti penkių šovinių, kuriuos pateikė S. M., keturi šoviniai yra fabrikinės gamybos 1973 m. pavyzdžio kraštinio įskėlimo D-4 ir D-3 grupių statybiniai šoviniai, skirti šaudyti iš statybinių stūmoklinių pistoletų ?? - 52-1 ir ?? – 84. Šie šoviniai prie šaudmenų nepriskiriami.

39Tarp pateiktų tirti penkių šovinių, kuriuos pateikė S. M., vienas šovinys yra savadarbis, pagamintas įstatant į sutrumpintą fabrikinės gamybos 1973 m. pavyzdžio kraštinio įskėlimo statybinį šovinį 6,3 mm skersmens guolio rutuliuką. Pateiktas savadarbis šovinys yra šaudmuo.

40Pateikti tirti penki metalo rutuliukai, kuriuos pateikė S. M., yra fabrikinės gamybos 7,2 mm skersmens guolio rutuliukai. Guolio rutuliukai prie šaudmenų nepriskiriami.

41Pateikti tirti savadarbis šovinys ir keturi statybiniai šoviniai yra tinkami šaudyti iš pateikto savadarbio įtaiso. Pateiktais tirti guolio rutuliukais, naudojant kraštinio įskėlimo statybinius šovinius, galima šaudyti iš pateikto savadarbio įtaiso.

42Pateiktas tirti šovinys, rastas bute Popieriaus g. 10-5, Vilniuje, įvykio vietos apžiūros metu, yra 9 mm kalibro (9x18) pistoletų šovinys, skirtas šaudyti iš 9 mm kalibro Makarovo konstrukcijos pistoletų. Pateiktoje būklėje šis šovinys prie šaudmenų nepriskiriamas.

43Pateikta tirti tūtelė, rasta bute Popieriaus g. 10-5 Vilniuje, įvykio vietos apžiūros metu yra šauta pateiktame savadarbiame įtaise. ( b. t. 1, b. l. 62-65, 66-67)

44Iš 2011-08-29 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti, kad nukentėjusiajai J. Š. parodžius atpažinti, iš pateiktų atpažinti trijų mobiliųjų telefonų “NOKIA” ji atpažino jos broliui S. Š. priklausantį mobilujį telefoną “NOKIA” Nr. ( - ) su jame esančia SIM kortele Nr. ( - ). Šis telefonas asmens kratos metu buvo paimtas iš įtariamojo A. S.. (b. t. 1, b. l. 104, 105)

45Teismas, įvertinęs ir ištyręs visus byloje esančius, teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, t.y., kaltinamojo A. S., liudytojos S. M. aiškinimą apie įvykių aplinkybes, kad kaltinamasis iš arti šovė S. Š. į galvos sritį, kitų liudytojų parodymus bei specialistų išvadas apie S. Š. padarytų sužalojimų pobūdį, jų padarymo mechanizmą, specialistų išvadas apie paliktus šūvio pėdsakus ant savadarbio ginklo, nukentėjusiojo striukės ir A. S. kelnių, kurias vilkėjo įvykio metu, ir kitus nuosprendyje aptartus įrodymus, daro išvadą, kad tarp kaltinamojo A. S. veiksmų, savadarbiu ginklu šaunant S. Š. į kaktos sritį, ir atsiradusių pasekmių - sunkaus, pavojingo gyvybei, kūno sužalojimo yra tiesioginis priežastinis ryšys. A. S. nusitaikęs iš arti šovė nukentėjusiajam į gyvybei svarbų centrą – galvą. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis pripažino, jog suprato, kad ginklas galingas. Kaip patvirtino liudytojai : A. A. ir S. M. , jis domėjosi ginklais. Tam neprieštarauja duomenys apie A. S. ankstesnį teistumą. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad kaltinamasis, tyčia šaudamas iš arti į galvos sritį, puikiai suprato, kokias pasekmes tokiu būdu gali sukelti, t.y., jog atims S. Š. gyvybę ir to siekė. Kad jis išėjo iš buto būdamas įsitikinęs, jog nukentėjusįjį nužudė, patvirtina ir ta aplinkybė, jog išeidamas pasiėmė S. Š. priklausančius daiktus, sakydamas, jog jų vis vien pastarajam nebeprireiks. Šią aplinkybę nuosekliai tvirtino liudytoja S. M., kurios parodymai dėl įvykio aplinkybių sutampa su paties kaltinamojo aiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kur jis nuosekliai tvirtino, kad iš pykčio savo veiksmais siekė atimti S. Š. gyvybę. Šiems faktiniams duomenims neprieštarauja ir A. S. aiškinimas teisme, jog jis, norėdamas nužudyti ir S. M., buvo išsitraukęs ir peilį. Taigi kaltinamojo pasirinktas žalojimo įrankis-šaunamasis ginklas, jo panaudojimo būdas, iš arti šaunant į kaktos sritį, elgesys po įvykio neabejotinai patvirtina, jog A. S. žalodamas nukentėjusįjį veikė tiesiogine tyčia, siekdamas jį nužudyti. Nors S. Š. išliko gyvas, tačiau specialistų išvados ir gydančio gydytojo paaiškinimai teisme apie nukentėjusiajam padarytų sužalojimų pobūdį, dėl to kilusias pasekmes patvirtina, jog mirtinos pasekmės neatsirado vien todėl , kad nukentėjusiajam buvo suteikta savalaikė medicininė pagalba. T.y., A. S., tyčia šaudamas į nukentėjusiojo kaktos sritį, pilnai realizavo tyčinio nužudymo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, siekdamas mirtinų pasekmių, tačiau jos neatsirado dėl priežasčių, nepriklausančių nuo kaltininko valios. Todėl teismas A. S. minėtus veiksmus vertina kaip pasikėsinimą tyčia nužudyti S. Š. ir kvalifikuoja pagal Lietuvos Respublikos BK 22str.1d.,129str.1d.

46Nors kaltinamasis teisme aiškino, kad nežino, ar šaudamas į kaktą norėjo nukentėjusiojo mirties, tačiau tokį jo aiškinimą, kaip jau buvo minėta, paneigia jo paties parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kur jis nuosekliai tvirtino, jog, taip veikdamas, siekė nukentėjusiojo mirties ir buvo tikras, kad S. Š. nužudė. Būtent šį jo aiškinimą patvirtina nuosprendyje aptartų įrodymų visetas.

47Kaltinamojo parodymai, kad įvykio metu jis dėl pavydo buvo labai susijaudinęs ir ne viską gerai suvokė, teismo vertinami kaip jo pasirinktas gynybos būdas, siekiant palengvinti savo teisinę padėtį. Pirmiausia, liudytoja S. M. nurodė visai kitą konflikto tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo kilimo priežastį, t.y., kad jie susipyko kalbėdami apie žvejybą, o A. S. dėl neištikimybės nepriekaištavo. Iš A. S. parodymų matyti, kad nukentėjusysis kaltinamojo akivaizdoje neatliko jokių veiksmų, kurie galėjo pastarajam sukelti pagrįstą pavydo jausmą, juolab, kad trise jie bendravo ne pirmą kartą. Esant tokioms aplinkybėms, kaltinamojo nurodyto S. Š. kaltinamajam pateikto klausimo „ ko jis vaikšto pas S.“, nėra pagrindo pripažinti neteisėtu ar kaltinamąjį itin įžeidžiančiu elgesiu, įtakojusiu pastarojo nustatytus veiksmus. Jis negalėjo sukelti ir nesukėlė tokio staigaus A. S. susijaudinimo, dėl kurio jis būtų negalėjęs suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Kaip matyti iš A. S. parodymų, mintis nušauti S. Š. jam kilo iš pykčio būnant kambary. Po to jis ėjo atsinešti šaunamąjį ginklą, kuris buvo apie 150m. atstumu nuo buto, kuriame viskas įvyko. Taigi jis turėjo galimybę nurimti, suvokti savo veiksmų pavojingumo laipsnį. Kaltinamasis pakankamai tiksliai prisimena įvykio aplinkybes ir savo veiksmus po įvykio, Specialisto išvada Nr.90TPK-67 patvirtino, jog A. S. įvykio metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti(t.2,l.85-86). Todėl kaltinamasis privalo atsakyti už padarytus nusikalstamus veiksmus.

48A. S. nusikalstami veiksmai, įgyjant, gabenant ir laikant savadarbį šaunamąjį ginklą ir šaudmenis, teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 253str. 1d., nes kaltinamasis jais disponavo neturėdamas tam leidimo, t. y. neteisėtai.

49Teismas, remdamasis A. S. aiškinimu, kad šaunamąjį ginklą ir šaudmenis jis įsigijo maždaug prieš trejus metus, t.y., 2009metais, prie popieriaus fabriko, Popieriaus gatvėje Vilniuje, tikslina šio nusikaltimo padarymo laiko ir vietos aplinkybes, nustatydamas, kad A. S. šaunamąjį ginklą ir šaudmenis įsigijo būtent jo nurodytu laiku ir vietoje.

50Kaltinamojo A. S. nusikalstami veiksmai, pagrobiant S. Š. priklausantį mobilaus ryšio telefoną „ NOKIA“, imei Nr.( - ), 20Lt vertės su jame buvusia PILDYK SIM kortele Nr.( - ), kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos BK 178str. 2d., nes jis šį svetimą turtą pagrobė atvirosios vagystės būdu.

51Kaltinamojo A. S. nusikalstami veiksmai, iš įvykio vietos išsinešant ir su savimi laikant AB SEB Vilniaus banko S. Š. išduotą banko mokėjimo kortelę „VISA ELEKTRON“ Nr.( - ), kvalifikuotini pagal BK 214str.1d., nes jis neteisėtai, be savininko leidimo įgijo ir laikė šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę.

52Nors kaltinamasis aiškino, kad jis tik Policijos komisariate pastebėjo, jog pasiėmė ne savo telefoną ir banko kortelę, t.y., neturėjo tikslo juos pagrobti, tačiau toks jo aiškinimas teismo vertinamas kaip siekimas palengvinti savo teisinę padėtį. Jis prieštarauja liudytojos S. M. nuosekliems parodymams, jog ji matė, kad kaltinamasis išsineša nukentėjusiojo telefoną ir bandė tam sutrukdyti, tačiau A. S. atsakė, jog nukentėjusiajam jis daugiau jau nebebus reikalingas ir jį išsinešė. Šis liudytojos aiškinimas neprieštarauja ir paties kaltinamojo parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu, kur jis pripažino būtent taip atsakęs šiai liudytojai. Be to S. M. prisiminė, kad S. Š. įvykio vakarą, visiems trims kartu bendraujant, iš striukės kišenės traukdamas cigaretes, išsitraukė ir banko kortelę. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad ant minėtos kortelės yra užrašyta S. Š. vardas ir pavardė. Šie faktiniai duomenis vieni kitus papildo ir patvirtina, kad kaltinamasis, iš įvykio vietos išsinešdamas minėtus mobilaus ryšio telefoną ir banko kortelę, puikiai žinojo ir suprato, kad pagrobė svetimą turtą ir neteisėtai įgijo ir laikė svetimą tikrą elektroninę mokėjimo priemonę.

53Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Nors kaltinamasis aiškino, kad jis dabar gailisi, nes sugriovė savo gyvenimą, tačiau ši aplinkybė ir pastarojo elgesys po įvykio nepatvirtina kaltinamojo nuoširdaus gailėjimosi, dėl jo veiksmais sukeltų pasekmių. Jo apgailestavimas susijęs su jam pačiam galimai kilsiančiomis pasekmėmis.

54Iš alkotesterio parodymų matyti, kad 2011-03-31 00.44val. A. S. organizme buvo rastos 0,58 promilės alkoholio(t.2,l.3). Nors praėjus apie tris valandas po įvykio A. S. organizme nustatytas alkoholio kiekis nėra didelis, tačiau iš liudytojos S. M. parodymų matyti, kad pastarasis, vartodamas alkoholį, būdavo agresyvus, ne kartą buvo ją sumušęs. A. S. agresyvumą įvykio metu patvirtina ir kaltinamojo veiksmų pobūdis, smurtinių veiksmų panaudojimo aplinkybės-dėl menkavertės priežasties ginklu šovė nukentėjusiajam į kaktos sritį. Esant šiems faktiniams duomenims, kolegija daro išvadą, kad A. S. visus jam inkriminuotus nusikaltimus padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai įtakojo jo nusikalstamų veiksmų padarymą. Todėl teismas apsvaigimą nuo alkoholio pripažįsta jo atsakomybę sunkinančią aplinkybe.

55Teismas, skirdamas kaltinamajam A. S. bausmes už padarytus nusikaltimus, atsižvelgė į padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę ir į dėl jo nusikalstamų veiksmų atsiradusias pasekmes.

56A. S. padarė tris apysunkius ir vieną labai sunkų nusikaltimą.(BK11str.4d.,6d.) Dėl pasikėsinimo nužudyti atsirado labai sunkios pasekmės – sunkiai sutrikdyta S. Š. sveikata, dėl to atsirado ilgalaikiai padariniai-nukentėjusysis tapo neįgalus, nebegali savęs apsitarnauti. Kaltinamasis nusikalto būdamas teistas. Vos nuteistas už neteisėtą disponavimą ginklais, vėl jais neteisėtai disponavo ir pasinaudodamas neteisėtai laikomu ginklu padarė kitą labai sunkų nusikaltimą. Tai rodo jo nenorą paklūsti įstatymų reikalavimams, didesnį pavojingumo visuomenei laipsnį. Iki sulaikymo A. S. oficialiai niekur nedirbo, baustas administracine tvarka (b. t. 2, b. l. 75). Esant šioms aplinkybėms, A. S. už visus nusikaltimus skirtinos realios baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už padarytus nusikaltimus, sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės. Nors labai sunkus nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje, tačiau kaltinamajam išpildžius visus šio nusikaltimo objektyviuosius požymius.

57Taigi kolegija, nustatydama baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių atsakomybę už padarytus nusikaltimus, sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės dydį, be visų paminėtų aplinkybių atsižvelgia ir į tai, kad yra viena A. S. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, o jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Taigi jam skirtinos laisvės atėmimo bausmės artimos baudžiamųjų įstatymų sankcijose numatytam šios bausmės vidurkiui.

58Kadangi padaryti trys apysunkiai ir vienas labai sunkus nusikaltimas pagal savo pobūdį ir pavojingumo laipsnį labai skiriasi, bendrinant šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes, taikytinas bausmių dalinio sudėjimo ir apėmimo principai(BK63str.6d.).

59Šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė bendrintina su 2011-02-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nusprendžiu kaltinamajam pagal Lietuvos respublikos BK 253str.1d. paskirta penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Kadangi šiuo nuosprendžiu inkriminuotus nusikaltimus A. S. padarė ankstesniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu, pagal du nuosprendžius paskirtos bausmės bendrintinos BK 64str. pagrindu.

60Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė J. Š. pateikė civilinį ieškinį 2400,61 Lt. sumai turtinei žalai atlyginti. Ieškinys yra pagrįstas baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis(b. t. 1, b. l. 119-120, 121, 122), todėl tenkintinas pilnai.

61J. Š. prašo jai ir broliui priteisti 100 000Lt neturtinės žalos atlyginimo, nes sunkiai sužalojus jos brolį S. Š., ji yra vienintelė jo prižiūrėtoja. Tai apsunkina ne tik brolio, bet jos gyvenimą, apriboja bendravimo galimybes. Kas kartą matant brolio skausmus ir negalią, ji taip pat dėl to kenčia, todėl buvo sutrikusi ir jos pačios sveikata.

62Nukentėjusiosios civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies.

63Kaip matyti iš bylos duomenų, J. Š. šioje baudžiamojoje byloje atstovauja savo brolio S. Š. intererus, pripažinta nukentėjusiąja, civiline ieškove. Byloje yra civilinis ieškinys, kuriuo ji prašo atlyginti neturtinę žalą. Neturtinė žala pagal savo pobūdį yra asmeninė žala, tiesiogiai susijusi su asmeniu. Teisę į žalos atlyginimą paprastai turi asmuo, kuris tiesiogiai nukentėjo nuo neteisėtos veikos. Suprantama, nukentėjusioji dėl nusikaltimo, padaryto jos brolio atžvilgiu pergyveno, patyrė stresą, tačiau neigiami emociniai išgyvenimai savaime nesudaro pagrindo atlyginti neturtinę žalą. Nors pastaroji teisme paaiškino, jog dėl brolio sužalojimo sutriko ir jos pačios sveikata, tačiau teismui nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių savo susirgimų pobūdį, jų ryšį su nusikaltimo įvykiu.

64Kita vertus, iš pareikšto ieškinio turinio ir paaiškinimų teisme akivaizdu, kad jame neturtinės žalos atsiradimo faktas ir jos dydis iš esmės yra grindžiamas jos brolio, nukentėjusiojo S. Š. patirtais išgyvenimais, nepatogumais, kančiomis, kurie yra susiję būtent su jo atžvilgiu padarytu nusikaltimu. Teisme J. Š. paaiškino, kad prašo priteisti neturtinės žalos atlyginimą, nes ji siekia, kad tokiu būdu būtų atlyginta žala ir jos broliui, todėl kolegija svarsto S. Š. nusikaltimu padarytos neturtinės žalos dydžio klausimą.

65Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. CK 6.250str.1d. įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Taigi šiuo atveju nekyla jokių abejonių, jog S. Š. dėl kaltinamojo A. S. neteisėtų veiksmų patyrė neturtinę žalą. CK nenumato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Lietuvos Respublikos CK 6.250str.2d. nurodyta, jog teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais.

66A. S. dėl menkavertės priežasties padarė tyčinį labai sunkų nusikaltimą, sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą. Po įvykio pastarajam buvo atliktos net dvi galvos operacijos, komplikavosi kiti su sužalojimu susiję susirgimai. S. Š. negali savimi pasirūpinti, jam reikalinga pastovi priežiūra, slauga. Būdamas jaunas žmogus jis prarado galimybę kurti savo ateities planus, apribotos jo galimybės bendrauti. Kaip matyti iš jo gydytojo S. Š. parodymų, pastarojo pasveikimo galimybės yra minimalios. Taigi kaltinamasis A. S. tyčiniais nusikalstamais veiksmais nuketėjusiajam S. M. sukėlė dideles fizines ir dvasines kančias, kurios yra ilgalaikio tęstinio pobūdžio. Kaltinamasis A. S. iki sulaikymo neturėjo pastovaus pragyvenimo šaltinio, turto, yra senyvo amžiaus. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, nukentėjusiajam priteistinas 70.000lt dydžio neturtinės žalos atlyginimas. Ši suma, kolegijos manymu, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus.

67Daiktinių įrodymų likimas spręstinas, vadovaujantis Lietuvos respublikos BPK 94str. nuostatomis.

68Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297str., 301str.,302str.,303str.2d.,308str.,

Nutarė

69A. S. pripažinti kaltu ir nuteisti:

70pagal Lietuvos Respublikos BK 22str.1d.,129str.1d. vienuolikos metų laisvės atėmimo bausme,

71pagal Lietuvos Respublikos BK 253str.1d. dvejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme,

72pagal Lietuvos Respublikos BK 178str.2d. dviejų metų laisvės atėmimo bausme,

73pagal Lietuvos Respublikos BK 214str.1d. dviejų metų laisvės atėmimo bausme.

74Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63str.4d.,5d.2p.,6d., šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą vienuolikai metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

75Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64str., šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 2011-02-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 253str.1d. paskirtos neatliktos penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalimi ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą vienuolikai metų trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia-nuosprendžio paskelbimo diena – 2011-12-22.

76Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66str., į paskirtą bausmę įskaityti laiką, išbūtą kardomajam kalinime nuo 2011-03-31 iki 2011-12-22.

77Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti nepakeistą iki nuosprendis įsiteisės.

78Iš kaltinamojo A. S. nukentėjusiajai J. Š. priteisti 2400,61Lt(du tūkstančius keturis šimtus litų šešiasdešimt vieną centą) nusikaltimu padarytos turinės žalos atlyginimo ir S. Š. 70 000Lt(dvidešimt penkis tūkstančius litų) nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

79Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94str., turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti daiktus: 2011-03-31 įvykio vietos apžiūros metu paimtą stiklinaitę, kraujo pėdsako pavyzdį nuo grindų, kvapų pavyzdžius 2 stiklainiuose, tamsiai mėlynas sportinės kelnes (kurias nusikaltimo padarymo metu mūvėjo A. S.), nuo A. S. rankų ir plaukų paimtus šūvio pėdsakų pavyzdžius, 2011-03-31 iš A. S. asmens kratos metu paimtą lenktinį peiliuką, 2011-03-31 paimtus iš Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės (VGPUL) S. Š. drabužius: rudos spalvos odinę striukę, žaliai rudos spalvos kelnes, juodus batus, apatines pilkos spalvos kelnaites, pilkus marškinėlius, du megztinius ir vilnones margas kojines(b. t. 1, b. l. 70, 71, 72, 73), savadarbį įtaisą, demontuotą šovinį, tūtelę, saugomus Vilniaus aps. VPK OVS išimtosios iš civilinės apyvartos ginkluotės saugykloje (b. t. 1, b. l. 68, 69) sunaikinti.

802011-03-31 iš A. S. asmens apžiūros metu paimtus drabužius: megztinį, pilkos spalvos marškinėlius, juodas kojines, juodus batus grąžinti nuteistajam. AB SEB Vilniaus banko S. Š. vardu išduotą VISA ELEKTRON kortelę ir 2011-03-31 iš A. S. asmens kratos metu paimtą mobilųjį telefoną NOKIA, IMEI Nr. ( - ), su jame esančia SIM kortele PILDYK Nr. 89370033150000596994, perduoti nukentėjusiajai J. Š..

81Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo jam įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. gynėjui adv. Valdui Burneikiui,... 3. nukentėjusiajai J. Š.,... 4. vertėjai Irinai Pilžis, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo... 5. Kaltinamasis A. S. 2011-03-30 apie 22 val. 00 min., būdamas bute, esančiame (... 6. Be to kaltinamasis A. S. neteisėtai disponavo šaunamuoju ginklu ir... 7. Be to 2011-03-30 apie 22 val. bute, esančiame ( - ), po pasikėsino nužudyti... 8. Kaltinamasis A. S. dėl jam pareikštų kaltinimų prisipažino iš dalies. Jis... 9. 2011 m. kovo mėn. 29 d. kaltinamasis nuvažiavo pas S. M., nes ji kvietė į... 10. 2011-03-31 parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu A. S. patvirtino, kad... 11. Nukentėjusioji J. Š. parodė, kad S. Š. - jos brolis. Nuo 2011-03-01 jis... 12. 2011-03-31 ji buvo darbe, kai paskambino buvęs brolio bendradarbis, ir... 13. Nukentėjusioji J. Š. parodė, kad jos brolis iki šiol yra visiškai... 14. Liudytoja S. M. parodė, kad A. S. buvo jos sugyventinis, su kuriuo ji... 15. 2011-03-30 S. M. kartu su A. S. buvo namuose, esančiuose ( - ). Apie 15 val.... 16. 2011-09-14 parodymų patikrinimo vietoje metu liudytoja S. M. bute, ( - )... 17. Liudytoja L. Š. parodė, kad ji turi sūnų S. Š., kuris gyveno jos dukrai J.... 18. 2011m. kovo mėnesio pabaigoje, jau neprisimena tikslios dienos, dienos metu,... 19. Liudytoja Z. A. parodė, kad 2011-03-31 dienos naktį ji gavo SMS pranešimą... 20. Liudytojas A. A. parodė, kad jis S. Š. ir jo seserį J. Š. pažįsta apie... 21. Liudytojas S. O. parodė, kad jis gyveno bute ( - ). Jo kaimynė buvo S. M.,... 22. Liudytoja B. S. parodė, kad ji dirba bendruomenės slaugytoja Vilniaus... 23. Liudytojas S. Š. parodė, kad jis dirba gydytoju-neurochirurgu Vilniaus... 24. 2011-03-31 įvykio vietos apžiūros metu bute, esančiame ( - ), buvo paimta... 25. 2011-03-31 asmens apžiūros protokole nurodyta, kad A. S. veidas nubrozdintas,... 26. Iš 2011-03-30 Vilniaus aps. VPK Patrulių rinktinės 3 būrio vyriausiojo... 27. Iš 2011-03-31 Vilniaus aps. Vilniaus m. VPK Patrulių rinktinės 1 kuopos II... 28. 2011-03-31 daiktų paėmimo laikinai saugoti protokolas patvirtina, kad iš A.... 29. Iš 2011-08-19 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad mobiliojo telefono... 30. 2011-09-12 daikto apžiūros protokolas patvirtina, kad elektroninė mokėjimo... 31. Iš 2011-08-19 AB SEB banko Mokėjimų ir sąskaitų administravimo... 32. Iš 2011-09-13 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos protokolo... 33. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos Vilniaus... 34. Taip pat nustatyta kraujosruva kairės akies vokuose, krūtinės odoje bei odos... 35. Visi sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku... 36. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-977(11)... 37. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-972(11)... 38. Tarp pateiktų tirti penkių šovinių, kuriuos pateikė S. M., keturi... 39. Tarp pateiktų tirti penkių šovinių, kuriuos pateikė S. M., vienas šovinys... 40. Pateikti tirti penki metalo rutuliukai, kuriuos pateikė S. M., yra fabrikinės... 41. Pateikti tirti savadarbis šovinys ir keturi statybiniai šoviniai yra tinkami... 42. Pateiktas tirti šovinys, rastas bute Popieriaus g. 10-5, Vilniuje, įvykio... 43. Pateikta tirti tūtelė, rasta bute Popieriaus g. 10-5 Vilniuje, įvykio vietos... 44. Iš 2011-08-29 daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti protokolo matyti,... 45. Teismas, įvertinęs ir ištyręs visus byloje esančius, teisiamajame... 46. Nors kaltinamasis teisme aiškino, kad nežino, ar šaudamas į kaktą norėjo... 47. Kaltinamojo parodymai, kad įvykio metu jis dėl pavydo buvo labai... 48. A. S. nusikalstami veiksmai, įgyjant, gabenant ir laikant savadarbį... 49. Teismas, remdamasis A. S. aiškinimu, kad šaunamąjį ginklą ir šaudmenis... 50. Kaltinamojo A. S. nusikalstami veiksmai, pagrobiant S. Š. priklausantį... 51. Kaltinamojo A. S. nusikalstami veiksmai, iš įvykio vietos išsinešant ir su... 52. Nors kaltinamasis aiškino, kad jis tik Policijos komisariate pastebėjo, jog... 53. Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Nors... 54. Iš alkotesterio parodymų matyti, kad 2011-03-31 00.44val. A. S. organizme... 55. Teismas, skirdamas kaltinamajam A. S. bausmes už padarytus nusikaltimus,... 56. A. S. padarė tris apysunkius ir vieną labai sunkų... 57. Taigi kolegija, nustatydama baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių... 58. Kadangi padaryti trys apysunkiai ir vienas labai sunkus nusikaltimas pagal savo... 59. Šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė bendrintina su 2011-02-18... 60. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė J. Š. pateikė civilinį ieškinį... 61. J. Š. prašo jai ir broliui priteisti 100 000Lt neturtinės žalos atlyginimo,... 62. Nukentėjusiosios civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo... 63. Kaip matyti iš bylos duomenų, J. Š. šioje baudžiamojoje byloje atstovauja... 64. Kita vertus, iš pareikšto ieškinio turinio ir paaiškinimų teisme... 65. Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 66. A. S. dėl menkavertės priežasties padarė tyčinį labai sunkų... 67. Daiktinių įrodymų likimas spręstinas, vadovaujantis Lietuvos respublikos... 68. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297str.,... 69. A. S. pripažinti kaltu ir nuteisti:... 70. pagal Lietuvos Respublikos BK 22str.1d.,129str.1d. vienuolikos metų laisvės... 71. pagal Lietuvos Respublikos BK 253str.1d. dvejų metų šešių mėnesių... 72. pagal Lietuvos Respublikos BK 178str.2d. dviejų metų laisvės atėmimo... 73. pagal Lietuvos Respublikos BK 214str.1d. dviejų metų laisvės atėmimo... 74. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63str.4d.,5d.2p.,6d., šiuo nuosprendžiu... 75. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64str., šiuo nuosprendžiu paskirtą... 76. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66str., į paskirtą bausmę įskaityti... 77. Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti nepakeistą iki nuosprendis... 78. Iš kaltinamojo A. S. nukentėjusiajai J. Š. priteisti 2400,61Lt(du... 79. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94str., turinčius reikšmės... 80. 2011-03-31 iš A. S. asmens apžiūros metu paimtus drabužius: megztinį,... 81. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo...