Byla 2A-990-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Volskienės,

2teisėjų Neringos Švedienės, Dalios Višinskienės,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant apeliantei ieškovei J. G. , jos atstovei adv. Kristinai Čeredničenkaitei,

5apeliantės atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ atstovui adv. Juliui Petrulioniui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. G. ir atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-529-433/2009 pagal ieškovės J. G. ieškinį atsakovei UAB „Respublikos leidiniai“ dėl teisės į atvaizdą pažeidimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo D. Z. .

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8ieškovė J. G. prašė nustatyti, kad atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“, išspausdinusi dienraščio „Respublika“ priede „Brigita“ 2008 m. vasario 2 d. Nr. 27 (5378) (8-9 puslapiuose) prie žurnalistės D. Z. straipsnio „Pasimatymas su lesbiete“ jos nuotrauką, pažeidė jos teisę į atvaizdą; prašė priteisti iš atsakovės 65 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ dienraščio „Respublika“ priede „Brigita“ 2008 m. vasario 2 d. Nr. 27 (5378) (8-9 puslapiuose) šalia straipsnio „Pasimatymas su lesbiete“ neturėdama sutikimo išspausdino jos nuotrauką ir taip pažeidė ieškovės teisę į atvaizdą, pažemino jos garbę ir orumą. Nuotrauka padaryta klube, tačiau net ir viešoje vietoje esantis privatus asmuo turi teisę išreikšti savo nenorą būti fotografuojamas, jis gali norėti būti kitų netrikdomas, todėl fotografavimas prieš jo valią viešoje vietoje ir nuotraukų demonstravimas, atgaminimas, pardavimas prieštarauja CK 2.22 str. 2 d. tikslams. Net ir pats pozavimo faktas neturėtų būti laikomas asmens sutikimu fotografuotis. Prašomą priteisti neturtinę žalą ieškovė grindė tuo, kad dienraštyje „Respublika“ išspausdintoje nuotraukoje ji lengvai atpažįstama: nuotrauka pakankamai didelio formato, fotografuota iš priekio, taigi atsakovės elgesys laikytinas tyčiniu. Po straipsnio išspausdinimo ieškovė labai išgyveno, patyrė didelį emocinį sukrėtimą. Jos atvaizdą matė daug žmonių, kurie ją pažįsta, nes dienraščio „Respublika“ priedas „Brigita“ leidžiamas pakankamai dideliu tiražu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ji tapo atpažįstama ir jos nepažįstantiems žmonėms, kuriems po jos nuotraukos išspausdinimo šalia straipsnio „Pasimatymas su lesbiete“ susidarė klaidingas įspūdis dėl jos seksualinės orientacijos. Tai pakenkė ieškovės garbei ir orumui, reputacijai, studijoms, sumažėjo bendravimo galimybės, susipyko su draugu. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovės turtinė padėtis yra labai gera.

9Atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ prašė ieškinio dalyje dėl neturtinės žalos netenkinti. Pripažino aplinkybę, kad išspausdinusi ieškovės nuotrauką be jos leidimo, atsakovė pažeidė jos teisę į atvaizdą nors straipsnyje ieškovė nėra identifikuota – nėra nurodytas vardas, pavardė, kiti duomenys. Identifikuoti ieškovės iš nuotraukos neįmanoma. Nufotografuota buvo klube, kuris nebuvo uždaras, todėl sutikimo fotografuoti nereikėjo.

10Ieškinio dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo nepripažino. Nurodė, kad ieškovė neįrodė aplinkybės, kad jos nuotraukos išspausdinimas pažeidė jos garbę ir orumą. Be to, ieškovė neįrodė neturtinės žalos dydžio, todėl reikalavimas dėl neturtinės žalos dydžio atmestinas. Prašoma priteisti suma per didelė. Teismų praktikoje priimti sprendimai, priteisiant 10 kartų mažesnes sumas. Aplinkybė dėl atsakovės turtinės padėties nėra reikšminga, sprendžiant priteistinos sumos dydį.

11Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 metų balandžio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Pripažino, kad atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“, išspausdinusi dienraščio „Respublika“ priede „Brigita“ 2008 m. vasario 2 d. Nr. 27 (5378) (8-9 puslapiuose) prie žurnalistės D. Z. straipsnio „Pasimatymas su lesbiete“ ieškovės J. G. nuotrauką, pažeidė ieškovės teisę į atvaizdą. Priteisė iš atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ ieškovės J. G. naudai 10 000,00 Lt. neturtinei žalai atlyginti. Priteisė iš atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ ieškovės J. G. naudai 400,00 Lt sumokėtą žyminį bei 1 480,00 Lt išlaidų dalyvavusio byloje advokato pagalbai apmokėti. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ valstybės naudai 33,96 Lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodė, kad atsakovė aplinkybę, kad ieškovės teisė į atvaizdą buvo pažeista, nes nuotrauka išspausdinta be jos sutikimo, pripažino. Tai įrodė ir Žurnalistų etikos inspektoriaus 2008 05 12 sprendimas Nr. SPR-28 (b.l. 47-50), kuriame konstatuojama, kad nesant J. G. sutikimo, viešosios informacijos rengėjas (šiuo atveju atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“), paskelbdamas jos nuotrauką, pažeidė jos teisę į atvaizdą, kaip teisės į privataus gyvenimo apsaugą dalį, bei įstatymų, ginančių asmens teisę į atvaizdą ir privataus gyvenimo neliečiamumą, reikalavimus. Teismas priteisė neturtinę žalą, remdamasis tuo, kad ieškovė gali būti iš nuotraukos atpažįstama, nes nuotrauka yra pakankamai didelio formato, ieškovė nufotografuota iš priekio, tai patvirtino ir liudytoja R. L. . Dėl to ieškovė patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, nes ieškovės nuotraukos atvaizdavimas homoseksualių santykių temą nagrinėjančiai publikacijai iliustruoti skaitytojams galėjo sukelti asociacijas dėl tiesioginių ieškovės sąsajų su aprašoma tema, dėl jos netradicinės seksualinės orientacijos. Įvertinęs susidariusią neigiamą visuomenės nuomonę apie netradicinės seksualinės orientacijos žmones, teismas padarė išvadą, kad nuotraukos paskelbimas tokiame kontekste galėjo sukelti prieštaringus ieškovės vertinimus. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovės nuotrauka buvo išspausdinta nemažą tiražą turinčiame laikraštyje, kuris platinamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; atsakovės turtinė padėtis yra gera, be to, nors atsakovė ir nurodė atsiliepime, jog ketina atsiprašyti ir atlyginti žalą už neteisėtą nuotraukos panaudojimą, tačiau to nepadarė. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas prašomą priteisti 65 000 Lt sumą neturtinei žalai atlyginti vertino kaip akivaizdžiai per didelę ir ją sumažino iki 10 000 Lt.

12Apeliaciniu skundu ieškovė J. G. prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – papildomai iš atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ priteisti ieškovės naudai 25 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą už teisės į atvaizdą pažeidimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas, neturtinę žalą įvertinęs 10 000 Lt, netinkamai pritaikė materialines teisės normas, reglamentuojančias neturtinės žalos atlyginimą, neatsižvelgė į visus žalos dydžiui nustatyti reikšmingus kriterijus. Nors pažymėjo, kad ieškovės nuotrauka išspausdinta nemažą tiražą turinčiame atsakovės dienraščio priede, kuris platinamas visoje Lietuvos Respublikoje, atsakovės turtinė padėtis yra gera, atsakovė žadėjo ieškovės atsiprašyti, bet to nepadarė, neturtinę žalą nuo prašomų 65 000 Lt sumažino net iki 10 000 Lt, nenurodęs, kodėl reikalaujama 65 000 Lt suma yra akivaizdžiai per didelė ir neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų. Padidinant neturtinės žalos atlyginimą svarbios aplinkybės, kad atsakovė žinojo, bet neatsižvelgė į tai, kad išspausdinus ginčo nuotrauką, apeliantė patirs neigiamų išgyvenimų; vis tiek spausdino ginčo nuotrauką siekdama ekonominės naudos sau. Ji veikė tyčia, pažeisdama pareigą savo veikloje elgtis atidžiai ir rūpestingai. Be to, atsakovė vengė atlyginti apelianės dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patirtą žalą. Atsakovė yra pelno siekiantis asmuo, todėl 10 000 Lt nėra per didelė suma. Apeliantė rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi civ.b. Nr. 3K-3-393/2008, kurioje pasakyta, jog neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą lemia, be kita ko, objektas, dėl kurio pažeidimo asmuo patiria neturtinę žalą. Ginčo atveju pažeista teisė į atvaizdą, sudaranti neatskiriamą kiekvieno asmens privatumo ir individualumo dalį. Ginčo nuotraukoje apeliantė užfiksuota iš priekio, todėl visuomenėje lengvai atpažįstama, be to, nuotrauka padaryta viename iš naktinių klubų draugų būryje švenčiant asmeninę šventę – gimtadienį, nuotraukos išspausdinimas nenusijęs su jokia apeliantės visuomenine veikla, tarnybine padėtimi ar kitu pagrįstu visuomenės interesu. Dėl nuotraukos išspausdinimo ieškovė patyrė daug išgyvenimų, todėl 10 000 Lt neatlygina patirtos žalos. Ši suma per maža ir remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, pagal kurią panašiomis aplinkybėmis priteista iš viso 32 425 Lt neturtinei žalai atlyginti (2008-11-25 sprendimas A. v. Lietuva byloje ir 2008-11-25 sprendimas B. v. Lietuva byloje).

13Atsiliepimu į ieškovės J. G. apeliacinį skundą atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ prašė jo netenkinti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Su ieškovės apeliacinio skundo argumentais nesutiko. Nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog dėl nuotraukos išspausdinimo ji turėjo išeiti iš darbo, sutriko jos sveikata, dėl to turėjo kreiptis į gydytojus. Atsakovės veiksmuose nėra tyčios, ji nuotrauką įdėjo visiškai atsitiktinai peržiūrint keleto metų senumo nuotraukas. Neturtinės žalos ieškovei neatlygino, nes prašomas neturtinės žalos dydis akivaizdžiai viršija tiek gyvenimiškoje, tiek teismų praktikoje skiriamas pinigų sumas. Iš ieškovės nuotraukos atsakovė negavo jokios didesnės ekonominės naudos, nes dėl ieškovės nuotraukos nebuvo jokio padidinto susidomėjimo leidžiamu dienraščiu; neįvardintų ir nežinomų asmenų nuotraukos yra tik iliustracija, o ne naudos ar sensacijos siekimas. Šioje byloje netaikytina ir ieškovės nurodoma teismų praktika dėl neturtinės žalos dydžio, nes ieškovė nuotraukoje nebuvo identifikuota, pats straipsnis nebuvo apie ieškovę, atskleidžiantis kažkokius jos gyvenimo faktus ar asmeninę informaciją.

14Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovės ieškovės naudai priteista 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir šioje dalyje ieškinį atmesti; sprendimo dalį dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti pakeisti ir šias bei visas kitas bylinėjimosi išlaidas paskirstyti šalims proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai; kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtą neturtinę žalą – dvasinius išgyvenimus, patirtą didelį emocinį sukrėtimą, garbės ir orumo pažeminimą, bendravimo galimybių sumažėjimą, sveikatos pablogėjimą, pakenkimą jos studijoms ir darbui, o teismas, nors ir pripažinęs nesant įrodymų, visiškai patvirtinančių ieškovės reikalavimus, padarė prielaida pagrįstą išvadą, jog nuotraukos atvaizdavimas skaitytojams galėjo sukelti asociacijas dėl tiesioginių ieškovės sąsajų su aprašoma tema ir galėjo sukelti prieštaringus ieškovės vertinimus. Prielaidomis grįstas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Nepagrįsta ir teismo išvada, kad ieškovė gali būti atpažįstama, nes nuotrauka didelio formato, ieškovė nufotografuota iš priekio. Atsakovė pažymėjo, kad pats teismas posėdžio metu ieškovės tikslinosi, kurioje straipsnio nuotraukoje ji yra pavaizduota, nes po nuotrauka nėra jos vardo bei pavardės. Tai rodo, kad pats teismas ieškovės iš karto neatpažino. Vadinasi negalima daryti kategoriškos išvados, kad ieškovę nuotraukoje galima lengvai identifikuoti. Apeliantė UAB „Respublikos leidiniai“ atkreipė dėmesį, kad teismas nevertino pačios ieškovės veiksmų, dėl kurių jai galėjo atsirasti neturtinė žala, t.y. ji kartu su savo drauge pozavo provokuojančiai, taip elgėsi naktinio klubo „Fashion TV“ atidarymo vakarą, kai turėjo numatyti būsiant padidintą žiniasklaidos dėmesį. Neatidžiai ir provokuojančiai elgdamasi ieškovė pati prisiėmė riziką dėl galimo jos atvaizdo publikavimo spaudoje, todėl taikytina CK 6.253 str. 5 d. dėl visiško ar dalinio atsakovės atleidimo nuo civilinės atsakomybės. Apeliantė UAB ‚Respublikos leidiniai“ rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią bylose dėl neturtinės žalos, padarytos teisės į atvaizdą ir (ar) teisės į privatų gyvenimą pažeidimo atveju, priteista 5 000 Lt, 8 000 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 16 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-133/2007; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-394/2008; 2003 m. sausio 13 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-41/2003). Atsakovė nurodė, kad teismas ieškovės naudai iš jos priteisė visas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, tuo pažeisdamas CPK 93 str. 2 d. Visiškai tenkintas tik neturtinio pobūdžio reikalavimas, o turtinio tik – 15,39 proc., todėl išlaidos advokato pagalbai apmokėti turėjo būti paskirstytos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

15Atsiliepimu ieškovė J. G. prašė atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nesutiko su atsakovės argumentu, jog neturtinė žala neįrodyta. Neturtinę žalą rodo dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, tai, kad ginčo nuotraukos paskelbimas homoseksualių santykių temą nagrinėjančiai publikacijai iliustruoti, žinant neigiamą visuomenės požiūrį į netradicinės seksualinės orientacijos žmones, galėjo sukelti prieštaringą visuomenės požiūrį į ieškovę. Be to, pati atsakovė pareiškusi ketinimą ginčą spręsti taikiai, pripažino teisės į atvaizdą pažeidimo ir žalos atlyginimo faktus. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartimi civ.b. Nr. 3K-3-169/2006, ne visada galima objektyviai surinkti įrodymus, pagal kuriuos nustatomas neturtinės žalos dydis, todėl teismas neturtinės žalos dydį nustato pagal byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais. Nesutikdama su išlaidų advokato pagalbai perskirstymu, ieškovė nurodė, kad jos protingos ir pagrįstos, be to, per pusę mažesnės už rekomendacijose dėl priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą nurodytas sumas.

16Ieškovės J. G. ir atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinius skundus atsisakytina tenkinti.

17Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.).

18Pirmosios instancijos teismas sprendimu pripažino, kad atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“, išspausdinusi 2008 m. vasario 2 d. dienraščio „Respublika“ Nr. 27 (5378) priede „Brigita“ (8-9 puslapiuose) prie žurnalistės D. Z. straipsnio „Pasimatymas su lesbiete“ ieškovės J. G. nuotrauką, pažeidė jos teisę į atvaizdą. Žurnalistų etikos inspektoriaus 2008 05 12 sprendime Nr. SPR-28 (b.l. 47-50) taip pat konstatuojama, kad nesant J. G. sutikimo, viešosios informacijos rengėjas (šiuo atveju atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“), paskelbdamas jos nuotrauką, pažeidė jos teisę į atvaizdą, kaip teisės į privataus gyvenimo apsaugą dalį, bei įstatymų, ginančių asmens teisę į atvaizdą ir privataus gyvenimo neliečiamumą, reikalavimus. Šios teismo sprendimo dalies šalys nekvestionuoja, tačiau apeliaciniais skundais nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytu neturtinės žalos atlyginimu.

19Ieškovė J. G. apeliaciniu skundu prašydama padidinti priteistą neturtinės žalos atlyginimą, nurodė, kad teismas neatsižvelgė į nesąžiningą ir nerūpestingą atsakovės elgesį, jos kaltę (tyčia), nepaisymą imperatyvaus įstatymo reikalavimo gauti asmens sutikimą publikuojant jo atvaizdą, į ginamos vertybės reikšmingumą, taip pat neturtinės žalos atlyginimo prevencinę reikšmę.

20Atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ apeliaciniu skundu prašė netenkinti ieškovės reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, nes nėra įrodymų, kad tokią žalą patyrė, po nuotrauka nebuvo vardo nei pavardės, ieškovė pati pozavo provokuojančiai ir savo elgesiu prisiėmė galimų pasekmių riziką; priteistas neturtinės žalos atlyginimas viršija teismų praktikoje įprastus dydžius.

21Apeliančių argumentai atmestini, jais remiantis nėra pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti.

22Teisės ginamos asmens neturtinės vertybės pažeidimo pripažinimas kaip pakankama statisfakcijos nėra taisyklė, dažniau išimtis. Toks pažeistos teisės gynimas galimas kai pats nukentėjęs apsiriboja pažeidimo konstatavimu bei tokiais atvejais, kai sukeltos pasekmės nėra reikšmingos, greitai išnyksta. Principinė, įstatyme įtvirtinta nuostata yra neturtinės žalos atlyginimas kai asmens neturtinė teisė – šiuo atveju į atvaizdą kaip privataus gyvenimo dalį, yra pažeidžiama (CK 2.22 str., 2.23 str.).

23Sprendžiant dėl neteisėtais atsakovės veiksmais ieškovei sukeltų pasekmių, itin reikšmingas yra kontekstas, publikacijos, kuriai iliustruoti buvo išspausdinta ieškovės nuotrauka turinys. Pats straipsnis „Pasimatymas su lesbiete“ visuomenėje, pasižyminčioje homofobiškumu, vertinamas prieštaringai, tokie vertinimai perkeliami ir asmenų, kurių fotografijos publikuotos straipsniui iliustruoti, adresu. Ieškovė nurodė, kad jos fotografijos publikacija šalia minėto straipsnio neigiamai paveikė santykius su tėvais, kurie konservatyvių pažiūrų, studijų draugais, bendradarbiais, ji turėjo teisintis, atsakinėti į nepatogius klausimus. Straipsnio paskelbimas sutapo su jos gimtadieniu, ją atpažino draugai, dėl to išgyveno daug neigiamų emocijų. Tokios aplinkybės patvirtina neteisėtu nuotraukos paskelbimu ieškovei sukeltas neigiamas pasekmes. Byloje apklausta liudytoja patvirtino, kad ieškovė po nuotraukos publikacijos patyrė daug nepatogumų ir neigiamų išgyvenimų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės nuotraukos atvaizdavimas homoseksualių santykių temą nagrinėjančiai publikacijai iliustruoti skaitytojams galėjo sukelti asociacijas dėl tiesioginių ieškovės sąsajų su šia tema, dėl jos netradicinės seksualinės orientacijos. Teminėms publikacijoms paprastai parenkamos jų turinį atitinkančios iliustracijos. Atsakovės argumentai, kad pačiai ieškovei, pozavusiai provokuojančiai, tenka neigiamų pasekmių rizika, yra atmestini. Laisvoje visuomenėje toleruotinas visas privataus asmens elgesys, jei neprieštarauja teisei, gerai moralei, ir niekas neturi teisės pažeidžiant įstatymų reikalavimus jį viešinti, dėl to nagrinėjamu atveju nėra pagrindo mažinti atsakovės atsakomybę.

24Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Tokios materialios (pirmiausiai piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas).

25Piniginės kompensacijos, reikalaujamos neturtinei žalai atlyginti, dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d., 6.251 str. 2 d., 6.282 str.), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.

26Pirmosios instancijos teismo nustatytas neturtinės žalos atlyginimas atitinka tiek minėtus principus, tiek formuojamą teismų praktiką.

27Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį, svarbi pačios ginamos vertybės reikšmė – tai asmens teisė į atvaizdą ir kartu į jo individualybę privačiame gyvenime, kas yra neatsiejama nuo pagrindinių asmens teisių ir laisvių. Atsakovo elgesys, kai buvo sąmoningai pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai, laikytinas tyčiniu, todėl taip pat lemia santykinai didesnį neturtinės žalos atlyginimą. Tokiais atvejais mažesnis neturtinės žalos atlyginimas neturėtų prevencinės reikšmės, neužkirstų kelio potencialiems pažeidimams ateityje. Atsakovo turtinė padėtis yra gera, teismo priteistas neturtinės žalos atlyginimas jo ūkinės komercinės veiklos nesutrikdys.

28Kita vertus, didinti neturtinės žalos atlyginimą, ko prašo apeliaciniu skundu ieškovė, taip pat nėra pagrindo. Nors atsakovo leidinys yra platinamas visoje šalyje, tačiau tik santykinai nedidelė skaitytojų dalis žino ieškovę. Nuotrauka buvo be užrašo, ir daugumai skaitytojų publikacija negalėjo sietis su kokiu nors konkrečiu asmeniu ir jo privačiu gyvenimu.

29Išnagrinėtoje civilinėje byloje iš dalies patenkintas ieškinio reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo nėra savarankiškas, nes jo tenkinimą lemia pagrindinės ieškinio dalies išsprendimas – asmens teisės į atvaizdą ir privatų gyvenimą pažeidimo nustatymas. Nepaisant to, kokia dalimi buvo tenkintas ieškovės išvestinis reikalavimas, ieškinys laikytinas tenkintu iš esmės, nes buvo įrodyta jos pažeista teisė pilnai, todėl apelianto reikalavimas proporcingai atmestų reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo daliai priteisti jo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįstas, prieštaraujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti į valstybės pajamas iš ieškovės J. G. ir atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ po 5,03 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Neringos Švedienės, Dalios Višinskienės,... 3. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 4. dalyvaujant apeliantei ieškovei J. G. , jos atstovei adv. Kristinai... 5. apeliantės atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ atstovui adv. Juliui... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. ieškovė J. G. prašė nustatyti, kad atsakovė UAB „Respublikos... 9. Atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ prašė ieškinio dalyje dėl... 10. Ieškinio dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo nepripažino. Nurodė, kad... 11. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 metų balandžio 14 d. sprendimu... 12. Apeliaciniu skundu ieškovė J. G. prašė panaikinti Vilniaus miesto 2... 13. Atsiliepimu į ieškovės J. G. apeliacinį skundą atsakovė UAB... 14. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ prašė panaikinti... 15. Atsiliepimu ieškovė J. G. prašė atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“... 16. Ieškovės J. G. ir atsakovės UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinius... 17. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 18. Pirmosios instancijos teismas sprendimu pripažino, kad atsakovė UAB... 19. Ieškovė J. G. apeliaciniu skundu prašydama padidinti priteistą neturtinės... 20. Atsakovė UAB „Respublikos leidiniai“ apeliaciniu skundu prašė netenkinti... 21. Apeliančių argumentai atmestini, jais remiantis nėra pagrindo skundžiamą... 22. Teisės ginamos asmens neturtinės vertybės pažeidimo pripažinimas kaip... 23. Sprendžiant dėl neteisėtais atsakovės veiksmais ieškovei sukeltų... 24. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima... 25. Piniginės kompensacijos, reikalaujamos neturtinei žalai atlyginti, dydis... 26. Pirmosios instancijos teismo nustatytas neturtinės žalos atlyginimas atitinka... 27. Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį, svarbi pačios ginamos vertybės... 28. Kita vertus, didinti neturtinės žalos atlyginimą, ko prašo apeliaciniu... 29. Išnagrinėtoje civilinėje byloje iš dalies patenkintas ieškinio... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 31. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti į valstybės pajamas iš ieškovės J. G. ir atsakovės UAB...