Byla I-3219-815/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, dalyvaujant pareiškėjui J. G. (J. G.), pareiškėjo J. G. (J. G.) atstovei advokatei Galinai Kardanovskajai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. G. (J. G.) skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas J. G. (J. G.) (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą (teismui skundas išsiųstas 2015 m. gegužės 5 d. (vokas (b. l. 3)), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 11 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 18 d. iki 2012 m. birželio 7 d. jis laikytas Lukiškių TI-K kamerose, nuolat pažeidžiant minimalią ploto normą vienam asmeniui, o tai sukeldavo daugelį nepatogumų, išgyvenimus, tuo padarant pareiškėjui neturtinę žalą. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pareiškėjui iš pradžių Lukiškių TI-K kamerose buvo skirta vieta dviaukštės lovos antro aukšto gulte, dažnai tekdavo lipti apačion (į tualetą, pavalgyti, pasivaikščioti), todėl susidurdavo su daugeliu nepatogumų, nes nulipdamas / užlipdamas turėjo statyti koją ant pirmame aukšte gulinčio asmens patalynės, taigi, sujaukdavo jo patalynę, dėl to kildavo konfliktai, pykčiai, psichologinė įtampa ir psichologinis diskomfortas. Vėliau teko pačiam gulėti ant dviaukštės lovos pirmo aukšto gulto, todėl patyrė tą patį, ką patirdavo asmenys, kai pareiškėjas užlipdavo į antrą aukštą ir nulipdavo. Būdavo, kad miegant naktį iš antro aukšto asmuo nulipdavo iš savo gulto į tualetą, prikeldavo pareiškėją iš miego, kildavo psichologinė įtampa, pyktis, išgyvenimai.

72.2. Kamerose judėjimo laisvė buvo suvaržyta iki minimumo: kamerose įrengta baldų daugiau, negu leidžia minimali ploto norma vienam asmeniui, asmenys trukdė vienas kitam, kai kuriose kamerose tekdavo eiti šonu.

82.3. Kamerose, kuriose laikytas pareiškėjas, sanitariniai mazgai įrengti kamerų gyvenamosiose patalpose, nėra atskiros patalpos, todėl asmenims naudojantis tualetu po kamerą pasklisdavo nemalonus kvapas, tai yra žeminanti aplinka, dėl tokių sąlygų jaučiamasi ne žmogumi, o gyvuliu.

92.4. Lukiškių TI-K 1 korpuso 2 sparne buvo kilęs gaisras dėl administracijos kaltės, nes nesilaikyta priešgaisrinės saugos instrukcijų, dėl to gaisro metu į kamerą Nr. 185 veržėsi dūmai, smalkės, nebuvo kuo kvėpuoti, o vėliau visa kamera smirdėjo degėsiais, tokiu kvapu persismelkė drabužiai. Lukiškių TI-K administracija, esant tokiai situacijai, privalėjo perkelti asmenis į kitą kamerą, t. y. saugią aplinką. Tai, kas nurodyta, patvirtina, jog pareiškėjas buvo kankinamas ir žeminamas.

10II

11Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 6–14).

121. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.125 straipsnio 8 dalimi, 127 straipsnio 1 dalimi, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-1027/2011, prašo pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti 3 m. ieškinio senaties terminą.

132. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124), nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

14Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2011 m. rugsėjo 29 d. ryte, 2011 m. lapkričio 23 d. ryte, 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 15 d., 2012 m. gegužės 16 d. ryte, 2012 m. gegužės 18 d. vakare, 2012 m. gegužės 19 d. ryte, 2012 m. gegužės 22 d., 2012 m. gegužės 24 d. ryte, 2012 m. birželio 6 d. vakare vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

153. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

164. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (šiuo metu jie yra 87), ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

175. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

18Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

196. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

207. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekiant palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

218. Dėl kamerų remonto

22Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

239. Dėl kamerų įrengimo

24Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

2510. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

26Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, ne žemesne kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

2711. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

28Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

2912. Dėl 2012 m. sausio 5 d. kilusio gaisro

3012.1. Lukiškių TI-K pareigūnai 2012 m. sausio 5 d. po 7 val. užuodė dūmų kvapą, 1-ojo korpusinio skyriaus 4 aukšte iš ventiliacijos angos veržėsi dūmai, taip pat dūmai veržėsi ir iš priežiūros poste Nr. 11 esančios ventiliacinės angos. Apie 7.37 val. telefonu apie ekstremalią situaciją įstaigoje bendrosios pagalbos telefonu 112 buvo informuotos atitinkamos tarnybos bei Departamento direktoriaus pavaduotojas. Dūmų gausėjo, todėl buvo bandoma vėdinti patalpas, atidarant visas pastato lauko duris. Tą dieną, kai įstaigoje buvo ekstremali situacija, pareiškėjas laikytas 1-ojo korpuso priežiūros posto Nr. 11 kameroje Nr. 185 (4 aukšte), iš kurios pareiškėjas buvo išvestas į evakuacijos vietą.

3112.2. Lukiškių TI-K APS budinčiosios pamainos Nr. 2 pareigūnai, atlikdami tarnybą 1-ajame korpuse, priežiūros postuose Nr. 4, 5, 10 ir 11, kuriuose labiausiai buvo pasklidę aitrūs dūmai, kartu su Lukiškių TI-K Vidaus tyrimų skyriaus (toliau – ir VTS) viršininku, Psichologinės tarnybos vyresniuoju specialistu bei kitais pareigūnais informavo suimtuosius ir nuteistuosius asmenis, kaip elgtis šioje ekstremalioje situacijoje, paaiškindami, kad reikia šlapiu rankšluosčiu užsidengti veidą, atsigulti ant grindų bei laukti tolimesnių nurodymų. Pareigūnai po jiems suteikto instruktažo buvo vedami į 1-ojo gyvenamojo korpuso 1-ojo korpusinio skyriaus priežiūros postus Nr. 5 ir Nr. 4, kur buvo pradėta asmenų evakuacija iš gyvenamųjų kamerų į 1-ojo gyvenamojo korpuso pasivaikščiojimo kiemelius; evakuacija vyko ir iš 1-ojo korpuso 2-ojo korpusinio skyriaus priežiūros posto Nr. 11 į pasivaikščiojimo kiemelius, esančius 2-ajame gyvenamajame korpuse. Evakuacijos vietose pareigūnai buvo sustatyti tvorele (t. y. vienas šalia kito), sudarydami „gyvą koridorių“, taip buvo užtikrinamas saugus asmenų palydėjimas į evakuacijos vietą (į 1-ojo gyvenamojo korpuso pasivaikščiojimo kiemelius). Asmenys buvo išvedami, vadovaujantis BVK ir Įstatyme įtvirtintų izoliavimo reikalavimų, siekiant užtikrinti išvedamų asmenų saugumą. Tuo atveju, jeigu būtų atidarytos visos kamerų durys ir būtų išleisti visi žmonės, evakuacijos procesas taptų nekontroliuojamas ir iškiltų pavojus tiek suimtiesiems, tiek juos evakuojantiems pareigūnams.

3212.3. Pagal pirminės apžiūros duomenis asmenys pagal sveikatos būklę buvo skirstomi į tuos, kuriems buvo būtina neatidėliojant suteikti bendrąją medicininę pagalbą, ir į tuos, kurių sveikatai nepadaryta žalos. Sveikatos priežiūros tarnybos specialistai, baigę skirstyti asmenis pagal jų sveikatos būklę į pasivaikščiojimo kiemelius ar į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, toliau stebėjo bendrą evakuotų asmenų būklę pasivaikščiojimo kiemeliuose. Atsižvelgiant į metų laiką bei meteorologines sąlygas, evakuotiems asmenims buvo išdalinti pledai bei kiti šilumą teikiantys apsiaustai, taip pat buvo dalinamas geriamasis vanduo. Aplinkybės, susijusios su nurodytu gaisru, detaliai nurodytos su atsiliepimu pateiktuose dokumentuose.

3312.4. Lukiškių TI-K pareigūnai pradėjo evakuaciją iki tol, kada atvažiavo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Atvykę į įvykio vietą, priešgaisrinės tarnybos pareigūnai pradėjo ieškoti gaisro židinio, kad galėtų jį likviduoti. Likvidavę gaisrą, priešgaisrinės tarnybos pareigūnai padėjo Lukiškių TI-K pareigūnams, kurie evakuaciją pradėjo anksčiau. Be to, priešgaisrinės gelbėjimo tarybos pareigūnai patys savavališkai niekaip negalėtų įeiti į teritoriją, į pastatą, nežinodami patalpų išdėstymo, ir negalėtų patys atrakinti Lukiškių TI-K kamerų.

3412.5. Vertinant gyvenamųjų kamerų būklę, buvo priimtas sprendimas, prieš grąžinant asmenis į gyvenamąsias kameras, apie ekstremalią situaciją informuoti Vilniaus visuomenės sveikatos centrą (toliau – ir Vilniaus VSC), kuris atliktų uždūminimo, cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos įvertinimą gyvenamosios aplinkos ore (po patikrinimo surašytas 2012 m. sausio 6 d. patikrinimo aktas Nr. 13(13-3)13.16-6).

3512.6. Grąžinus asmenis į kameras, asmenis pakartotinai apžiūrėjo medicinos darbuotojai, suteikė reikalingą pagalbą. Sveikatos priežiūros tarnybos specialistai apžiūrėjo ir tuos asmenis, kurie nebuvo evakuoti iš gyvenamųjų kamerų. Suimtuosius ir nuteistuosius lankė Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkai 1-ajame gyvenamajame korpuse. Psichologinės tarnybos specialistai informavo ekstremalios situacijos metu nukentėjusių asmenų artimuosius, taip pat teikė reikalingą psichologinę pagalbą įstaigoje laikomiems asmenis, nukentėjusiems susidariusios situacijos metu. Su atsiliepimu pateiktas Psichologinės tarnybos vyresniosios specialistės 2012 m. sausio 10 d. tarnybinis pranešimas Nr. 30-4 patvirtina, kad asmenys buvo instruktuoti, kaip elgtis gaisro metu, tarnybiniame pranešime taip pat nurodyta, kad po gaisro atliktas kamerų apėjimas, Psichologinės tarnybos vyresnioji specialistė pasidomėjo suimtųjų savijauta, pranešė apie papildomus nukentėjusius asmenis. Su atsiliepimu pateiktuose Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojų tarnybiniuose pranešimuose Nr. 30-78, Nr. 30-79, Nr. 30-80, Nr. 30-83 medicinos darbuotojai paaiškino dėl kilusio gaisro teiktos medicininės pagalbos suimtiesiems bei nuteistiesiems asmenims.

3612.7. Pažymėtina, kad pareiškėjas į teismą dėl 2012 m. sausio 5 d. kilusio gaisro aplinkybių kreipėsi praėjus daugiau kaip 3 m. nuo įvykio dienos.

3712.8. Lukiškių TI-K pareigūnai veikė tinkamai, taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, pastebėję, kad patalpose kilo gaisras, veikė aktyviai, ėmėsi veiksmų gaisro židiniui lokalizuoti ir gesinti bei asmenims evakuoti, t. y. padarė viską, kas buvo įmanoma susiklosčiusioje ekstremalioje situacijoje (žr. LVAT administracines bylas Nr. A444-1258/2013, Nr. A575-1593/2014).

3813. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Tam tikras suimtųjų ir nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su juo paties elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

3914. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

40III

41Teismo posėdyje pareiškėjas J. G. ir pareiškėjo atstovė advokatė Galina Kardanovskaja (2016 m. sausio 7 d. advokato orderis, serija LA Nr. 475438 (b. l. 84)) rėmėsi pareiškėjo skunde nurodytais argumentais bei teismo posėdyje pateiktu prašymu dėl praleisto termino skundui dėl žalos atlyginimo paduoti atnaujinimo (b. l. 85) ir prašė pareiškėjo reikalavimą tenkinti.

42Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

43I

44Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

451. Pareiškėjas J. G. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–14), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 15–16)):

46– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2011 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 110 (plotas – 7,48 m2); vakare kameroje buvo 5 asmenys;

47– 2011 m. rugpjūčio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 142 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

48– 2011 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

49– 2011 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

50– 2011 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

51– 2011 m. rugpjūčio 27 d. – 2011 m. rugsėjo 28 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

52– 2011 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

53– 2011 m. spalio 1 d. – 2011 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

54– 2011 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

55– 2011 m. spalio 4 d. – 2011 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

56– – 2011 m. spalio 18 d. – 2011 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

57– 2011 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

58– 2011 m. spalio 22 d. – 2011 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

59– 2011 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

60– 2011 m. lapkričio 16 d. – 2011 m. lapkričio 21 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

61– 2011 m. lapkričio 22 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas – 7,56 m2), kameroje ryte buvo 3 asmenys; vakare perkeltas į kamerą Nr. 110 (plotas – 7,48 m2), kameroje vakare buvo 6 asmenys;

62– 2011 m. lapkričio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 164 (plotas – 7,86 m2), kameroje ryte 2, vakare – 4 asmenys;

63– 2011 m. lapkričio 24 d. – 2011 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

64– 2011 m. lapkričio 30 d. – 2011 m. gruodžio 1 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

65– 2011 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

66– 2011 m. gruodžio 3 d. – 2011 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

67– 2011 m. gruodžio 7 d. perkeltas į kamerą Nr. 156 (plotas – 7,94m2), kameroje ryte 3, vakare – 4 asmenys;

68– 2011 m. gruodžio 8 d. – 2011 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 156 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

69– 2011 m. gruodžio 14 d. kameroje Nr. 156 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

70– 2011 m. gruodžio 15 d. – 2011 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 156 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

71– 2011 m. gruodžio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 185 (plotas – 7,94m2), kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

72– 2011 m. gruodžio 20 d. – 2011 m. gruodžio 26 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

73– 2011 m. gruodžio 27 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

74– 2011 m. gruodžio 28 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

75– 2011 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

76– 2011 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

77– 2011 m. gruodžio 31 d. – 2012 m. sausio 2 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

78– 2012 m. sausio 3 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

79– 2012 m. sausio 4 d. – 2012 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

80– 2012 m. sausio 18 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

81– 2012 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

82– 2012 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

83– 2012 m. sausio 21 d. – 2012 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

84– 2012 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

85– 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

86– 2012 m. vasario 15 d. – 2012 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

87– 2012 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

88– 2012 m. vasario 18 d. – 2012 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

89– 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

90– 2012 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

91– 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

92– 2012 m. vasario 23 d. – 2012 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

93– 2012 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

94– 2012 m. kovo 3 d. – 2012 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

95– 2012 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

96– 2012 m. kovo 15 d. – 2012 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

97– 2012 m. kovo 21 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

98– 2012 m. kovo 22 d. – 2012 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

99– 2012 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

100– 2012 m. kovo 29 d. – 2012 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

101– 2012 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

102– 2012 m. balandžio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 155 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

103– 2012 m. balandžio 6 d. – 2012 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 155 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

104– 2012 m. balandžio 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 252 (plotas – 42,33 m2); kameroje ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

105– 2012 m. balandžio 21 d. – 2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

106– 2012 m. balandžio 23 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 14 asmenų;

107– 2012 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;

108– 2012 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 14 asmenų;

109– 2012 m. balandžio 26 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 13 asmenų;

110– 2012 m. balandžio 27 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 14 asmenų;

111– 2012 m. balandžio 28 d. – 2012 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 14 asmenų;

112– 2012 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 13 asmenų;

113– 2012 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 13 asmenų;

114– 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 14 asmenų;

115– 2012 m. gegužės 3 d. – 2012 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 13 asmenų;

116– 2012 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 14 asmenų;

117– 2012 m. gegužės 6 d. – 2012 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 14 asmenų;

118– 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 13 asmenų;

119– 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

120– 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

121– 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 13 asmenų;

122– 2012 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

123– 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 11 asmenų;

124– 2012 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 12 asmenų;

125– 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12 asmenų;

126– 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;

127– 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 11 asmenų;

128– 2012 m. gegužės 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 388 (plotas – 6,96 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

129– 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 388 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

130– 2012 m. gegužės 25 d. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 388 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

131– 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 388 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;

132– 2012 m. birželio 7 d. išvyko į Marijampolės pataisos namus.

1332. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 29 d. ryte, 2011 m. lapkričio 23 d. ryte, 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 15 d., 2012 m. gegužės 16 d. ryte, 2012 m. gegužės 18 d. vakare, 2012 m. gegužės 19 d. ryte, 2012 m. gegužės 22 d., 2012 m. gegužės 24 d. ryte, 2012 m. birželio 6 d. vakare laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–14), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 15–16)).

1343. Dėl 2012 m. sausio 5 d. kilusio gaisro

1353.1. Lukiškių TI-K 2012 m. vasario 1 d. rašte Nr. 9-2696 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir raštas Nr. 9-2696) Departamentui, be kita ko, nurodyta:

1363.1.1. 2012 m. sausio 5 d. apie 7.01 val. APS budinčiosios pamainos Nr. 2 prižiūrėtojas R. G. užuodė dūmų kvapą, apie tai informavo 1-ojo gyvenamojo korpuso 1-ojo korpusinio skyriaus korpuso vyresnįjį V. D.. Prižiūrėtojai R. G. ir B. S. ieškojo dūmų židinio, korpuso vyresnysis telefonu apie įvykį informavo budėtojų dalį, nurodydamas, kad 1-ojo korpusinio skyriaus 4 aukšte iš ventiliacijos angos veržiasi dūmai. Dūmai veržėsi ir priežiūros poste Nr. 11 esančios ventiliacinės angos. Į įvykio vietą nedelsdamas atvyko kalėjimo direktoriaus budintysis padėjėjas (toliau – ir KDBP) pavaduotojas V. M., kuris, įsitikinęs, kad iš nurodytos vietos priežiūros poste Nr. 5 sklinda dūmai, nedelsdamas priėmė sprendimą atrakinti Socialinės reabilitacijos patalpas bei aukštu žemiau greta esančias patalpas, nenustatęs dūmų atsiradimo židinio, sugrįžo į budėtojų dalį ir apie dūmus informavo KDBP A. Z., kuris apie įvykį pranešė Ūkio skyriaus vyr. specialistas J. B.. Apie 7.37 val. KDBP pavaduotojas V. M. kartu su Ūkio skyriaus vyr. specialistu S. V. telefonu apie ekstremalią situaciją įstaigoje bendrosios pagalbos telefonu 112 informavo atitinkamas tarnybas bei Departamento direktoriaus pavaduotoją. Tuo metu KDBP A. Z. kartu su Ūkio skyriaus vyr. specialistu J. B. vyko į priežiūros postą Nr. 5, apie 7.25 val. savo jėgomis mėgino likviduoti dūmų židinį (išvyniojo gaisro gesinimo žarną ir pylė vandenį į ventiliacinę angą, iš kurios sklido dūmai). Dėl pilamo vandens pagausėjo dūmų, todėl gerokai suprastėjo matomumas 1-ojo korpuso priežiūros postuose, dūmai pro ventiliacijos groteles veržėsi prie priežiūros postų Nr. 2 ir Nr. 8. Gausėjant dūmų, patalpas bandyta vėdinti, atidarant visas pastato lauko duris. Ūkio skyriaus vyr. specialistas J. B. apie 7.25 val. kartu su paliktu ūkio darbams atlikti nuteistuoju mėgino atidaryti pagalbinių patalpų, esančių cokoliniame 1-ojo korpuso aukšte, duris, kurias atidarius išsiveržė karštas oras ir dūmų banga, į patalpą buvo neįmanoma užeiti. Atliekant darbus už įstaigos ribų apie 7.24 val. KDBP A. Z. informavo prižiūrėtoją M. S., kad iš pagalbinių patalpų, esančių cokoliniame 1-ojo korpuso aukšte, veržiasi dūmai, prižiūrėtojas nedelsdamas kartu su nuteistuoju A. A. atvyko į įvykio vietą, kur KDBP A. Z. nurodymu atrakino pagalbinių patalpų duris, pro kurias veržėsi tiršti dūmai.

1373.1.2. APS budinčiosios pamainos Nr. 2 pareigūnai, atlikdami tarnybą 1-ąjame korpuse priežiūros postuose Nr. 4, 5, 10 ir 11, kuriuose labiausiai buvo pasklidę aitrūs dūmai, kartu su VTS viršininku, Psichologinės tarnybos vyresniąja specialiste bei kitais pareigūnais informavo suimtuosius ir nuteistuosius asmenis, kaip elgtis šiuo atveju, t. y šlapiu rankšluosčiu užsidengti veidą, atsigulti ant grindų ir laukti tolimesnių nurodymų.

1383.1.3. Direktoriaus pavaduotojas V. L. apie 7.28 val. pastebėjo, kad elektros spintos, esančios tarp priežiūros posto Nr. 2 ir Nr. 8, arčiau pasivaikščiojimo kiemelių, durys stipriai įkaitusios, todėl siekiant išvengti rimtų pasekmių nuspręsta atjungti elektros tiekimą 1-ajame režiminiame korpuse. Elektros tiekimas atjungtas apie 7.32 val. Lukiškių TI-K direktorius, atvykęs apie 7.30 val., nurodė nedelsiant imtis visų būtiniausių priemonių, kad būtų lokalizuota ekstremali situacija, buvo iškviesti laisvi nuo tarnybos Lukiškių TI-K pareigūnai. Apie 7.37 val. Atvyko direktoriaus pavaduotojas A. K., kuriam Lukiškių TI-K direktorius nurodė eiti į 1-ąjį korpusą ir įvertinti situaciją. A. K., grįžęs po 3 min. iš 1-ojo korpuso, informavo direktorių, kad aitrus ir tiršti dūmai pasklidę 1-ojo korpuso, 1-ojo ir 2-ojo korpusinių skyrių 3 ir 4 aukštuose. Netrukus direktorius A. K. nurodė nedelsiant pradėti asmenų evakuaciją. Apie 7.40 val. įstaigos kieme direktoriaus pavaduotojas A. K. instruktavo pareigūnus, kokius veiksmus reikia atlikti, lokalizuojant ekstremalią situaciją, nurodė išduoti iš budėtojų dalies metalinėse spintose vis dar saugomas (kurios nurašytos, kadangi neatitinka keliamų reikalavimų) dujokaukes bei pasiimti asmeninius žibintuvėlius, kadangi dėl tirštų dūmų nieko nematyti. Po instruktažo pareigūnai nuvesti į 1-ojo gyvenamojo korpuso 1-ojo korpusinio skyriaus priežiūros postus Nr. 5 ir Nr. 4, kur pradėta asmenų evakuacija iš gyvenamųjų kamerų į 1-ojo gyvenamojo korpuso pasivaikščiojimo kiemelius. Evakuacijos vietose pareigūnai buvo sustatyti vorele ir sudarė „gyvą koridorių“, taip užtikrintas saugus asmenų palydėjimas į evakuacijos vietą.

1393.1.4. Iškviesti greitosios pagalbos automobiliai bei nurodyta Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau – ir SPT) viršininkui organizuoti būtinosios pagalbos teikimą nukentėjusiems asmenims, kol atvyks greitosios pagalbos automobiliai. Asmenys pagal sveikatos būklę skirstyti į tuos, kuriems būtina neatidėliojant suteikti bendrąją medicininę pagalbą, ir tuos, kurių sveikatai nepadaryta žalos, vertinant pirminiais apžiūros duomenimis. SPT specialistai, baigę skirstyti asmenis pagal jų sveikatos būklę į pasivaikščiojimo kiemelius ar į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, buvo nukreipti stebėti bendrą evakuotų asmenų būklę pasivaikščiojimo kiemeliuose. Atsižvelgiant į metų laiką bei meteorologines sąlygas, evakuotiems asmenims buvo išdalinti pledai bei kiti šilumą teikiantys apsiaustai, dalintas ir geriamasis vanduo. Po apžiūros dalis medikų padėjo teikti medicininę pagalbą asmenims prie greitosios medicinos pagalbos (toliau – ir GMP) automobilių kartu su Vilniaus miesto medikais. Pirmasis GMP automobilis į Lukiškių TI-K atvyko apie 8.06 val. (8.07 val.), šalia GMP automobilio suteikta būtinoji pagalba labiausiai nukentėjusiems asmenims iš priežiūros posto Nr. 11, kurie patys savarankiškai negalėjo judėti. Kiti į įstaigą atvykę GMP pagalbos automobiliai buvo įleidžiami 5 min.–15 min. intervalu. Apie 8.32 val. išvyko pirmasis GMP automobilis su nukentėjusiuoju, kiti GMP automobiliai – 1min.–2 min. intervalu.

1403.1.5. Apie 7.44 val. į įstaigos režiminį kiemą atvyko pirmasis Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – ir PGT) automobilis, PGT pareigūnai nedelsdami pradėjo likviduoti ekstremalią situaciją, direktoriaus pavaduotojas V. L. nedelsdamas PGT pareigūnams perdavė režiminio korpuso evakuacijos schemas. Direktoriaus pavaduotojas A. K. nurodymu sustiprintas įvažiavimas į įstaigos teritoriją papildomomis ginkluotų pareigūnų pajėgomis. Prie KPP-1 sustiprinto posto paskirtas vienas PGT pareigūnas, kad užtikrintų PGT pareigūnų identifikaciją. Informuotas Vilniaus miesto policijos Štabas, kad padėtų nukreipti eismo srautus Lukiškių skg. 6 (kad į įstaigą galėtų patekti atvykstantis specialiųjų tarnybų transportas), o kol atvyks visos iškviestos tarnybos, kad padėtų sustiprinti apsaugą aplink įstaigos teritoriją. VTS vyresniajam inspektoriui ir į tarnybą atvykusiai daliai budinčiosios pamainos Nr. 3 pareigūnų nurodyta užtikrinti išorinę įstaigos perimetro apsaugą toje perimetro dalyje, kurioje galėjo būti, pasinaudojus susidariusia ekstremalia situaciją, pabėgimo atvejai.

1413.1.6. Apie 7.49 val. PGT pareigūnai pradėjo gaisro židinio, esančio 1-ojo gyvenamojo korpuso rūsyje, likvidavimą. Kitame korpusiniame skyriuje, t. y. priežiūros poste Nr. 2, laužtos pagalbinės durys dėl besiveržiančių dūmų gausos. 8.03 įjungtas elektros tiekimas 1-ajame režiminiame korpuse. Toliau buvo tęsiama evakuacija iš 1-ojo korpuso 2-ojo korpusinio skyriaus priežiūros posto Nr. 11 į pasivaikščiojimo kiemelius, esančius 2-ajame gyvenamajame korpuse. Evakuotiems asmenims pasivaikščiojimo kiemeliuose pareigūnai dalino pledus bei geriamąjį vandenį. Pareigūnai evakavo asmenis iš priežiūros posto Nr. 7 ir vedė juos į evakuacijos vietą, evakuacija iš uždūmintų priežiūros postų baigta apie 8.08 val. pradėtas gyvenamųjų kamerų vėdinimas, atidarant duris.

1423.1.7. Apie 8.25 val. į įstaigos teritoriją įleistas pirmasis Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) pareigūnų autobusas, Tarnybos pareigūnams nurodyta sustiprinti apsaugą išoriniame įstaigos perimetre už įstaigos ribų bei pasivaikščiojimo kiemeliuose. Apie 8.30 val. PGT pareigūnai su Lukiškių TI-K pareigūnais tikrino, ar neliko asmenų patalpose, iš kurių vykdyta evakuacija. APS viršininkui D. L. apie 8.30 val. atvykus į įstaigą, direktorius nurodė organizuoti nukentėjusių suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimą į sveikatos priežiūros įstaigas ir kontroliuoti konvojuojamųjų apsaugą sveikatos priežiūros įstaigose. Apie 8.20 val.–9.10 val. į VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę ligoninę (toliau – ir VGPUL) konvojuoti 8 suimtieji / nuteistieji (remiantis raštu Nr. 9-2696, pareiškėjo tarp šių asmenų nebuvo).

1433.1.8. Vertinta gyvenamųjų kamerų būklė, nutarta prieš grąžinant asmenis į gyvenamąsias kameras apie ekstremalią situaciją informuoti Vilniaus VSC, kad būtų atliktas uždūminimo, cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos įvertinimas gyvenamosios aplinkos ore. 8.46 val. pareigūnai instruktuoti, kaip atlikti evakuotų asmenų sugrąžinimą į gyvenamąsias kameras, iš Lukiškių TI-K bei Tarnybos pareigūnų sudarytas „gyvas koridorius“, kuriuo asmenys saugiai palydėti iki patikrinimo vietos. Sklandžiam asmenų sugrąžinimui į gyvenamąsias kameras Įskaitos skyriaus pareigūnai parengė įstaigoje laikomų asmenų abėcėlės tvarka paruoštą katalogą, pagal kurį sutikrinus su kameros kortelės duomenimis asmenys buvo grąžinami į gyvenamąsias kameras, esančias priežiūros postuose Nr. 4 ir nr. 5. Apie 9.09 val. baigtas asmenų sugrąžinimas į priežiūros postą Nr. 5, prižiūrėtojas pakartotinai patikrino, ar visos gyvenamųjų kamerų durys buvo tinkamai užrakintos. Priežiūros posto Nr. 4 asmenų sugrąžinimas baigiamas atlikti apie 9.18 min. Apie 9.12 min. organizuotas asmenų sugrąžinimas į gyvenamąsias kameras, esančias priežiūros poste Nr. 11, baigtas – 9.45 min. Priežiūros posto Nr. 7 kamerose laikomų asmenų gražinimas pradėtas 10.00 val., baigtas – 10.21 val.

1443.2. Lukiškių TI-K Psichologinės tarnybos pareigūnė L. P. tarnybiniame pranešime, be kita ko, nurodė, kad: 2012 m. sausio 5 d. apie 7.05 val., išgirdusi 1-ojo korpuso aukštutiniuose aukštuose kalinamųjų keliamą triukšmą, išėjo į koridorių ir pamatė intensyviai sklindančius dūmus 2, 3 ir 4 aukštuose, jautėsi stiprus smalkių kvapas, iš pareigūnų veiksmų suprato apie galimą gaisrą; netrukus su budinčiu pareigūnu ėjo į 2 ir 3 aukštą ir ramino kalinamuosius, trumpai juos instruktavo (gultis ant grindų, užsikloti galvą, atidaryti langą ir laukti pagalbos); po gaisro gesinimo ji apėjo 4 aukšto kameras, pasidomėjo kalinamųjų savijauta, pranešė apie papildomus nukentėjusiuosius; gavusi hospitalizuotų asmenų sąrašus, informavo jų artimuosius (b. l. 43).

1453.3. Gydytojas psichiatras A. M. tarnybiniame pranešime, be kita ko, nurodė: 2012 m. sausio 5 d. iš Lukiškių TI-K gaisro metu nukentėję kalinamieji skubos tvarka buvo nešami į LAVL Chirurgijos ir Vidaus ligų skyrius režiminiame korpuse; nuo 8.00 val. teikė skubią medicinos pagalbą 8 asmenims, kuriuos reanimacinė brigada išvežė į VGPUL; daugiau Lukiškių TI-K medicinos pagalbos niekas nesikreipė (b. l. 47).

1463.4. Lukiškių SPT bendrosios praktikos slaugytojų (toliau – ir BPS) tarnybiniuose pranešimuose, be kita ko, nurodyta: pradėjus evakuoti kalinamuosius, BPS skirstė kalinamuosius pagal sveikatos būklę: kuriuos vesti į kiemelį, kuriuos – į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau – ir LAVL); pradėjus evakuoti kalinamuosius iš režiminės zonos, BPS dalyvavo teikiant jiems pagalbą; keletas kalinamųjų nusiųsti į LAVL iki GMP automobilių atvykimo; baigus evakuoti kalinamuosius iš 3 ir 4 aukšto kamerų, 1-ojo korpuso pasivaikščiojimo kiemeliuose BPS apklausė evakuotus asmenis dėl savijautos, vienas iš asmenų nuvestas į LAVL; prie GMP automobilių padėjo teikti medicinos pagalbą kalinamiesiems; grąžinant kalinamuosius, teiravosi jų apie savijautą, vėliau vizitavo kameras, be kita ko, Nr. 185, kalinamųjų teiravosi dėl sveikatos būklės, rekomendavo vartoti daug šiltų skysčių; 1-ojo ir 2-ojo korpuse kalinami asmenys nusiskundimų dėl sveikatos neturėjo (b. l. 44, 46).

1473.5. Vilniaus VSC, 2012 m. sausio 5 d. 11 val. – 2012 m. sausio 5 d. 13 val. atlikęs operatyviąją tiesioginę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę dėl Lukiškių TI-K įvykusio gaisro pasekmių, 2012 m. sausio 6 d. patikrinimo akte Nr.13(13-3)-13.16-6, be kita ko, nurodė: patikrinimo metu įvertintos Lukiškių TI-K 1-ajame korpuse įvykusio gaisro pasekmės patalpų būklei, paimti oro mėginiai kamerų gyvenamosios aplinkos ore galimų degimo produktų likučių koncentracijoms nustatyti; 1-ojo korpuso ketvirto aukšto pasirinktinai įvertintose 2 kamerose nustatyta, kad kamerų ventiliacijos angos pajuodusios nuo dūmų, o bendro naudojimo koridoriuose sudaužyti langai, pajuodę lubos, grindys, sienos bei ventiliacijos angos nuo gaisro dūmų; tirtose kamerose Nr. 104, Nr. 2, Nr. 89, Nr. 178 anglies monoksido ir vandenilio chlorido ore nenustatyta; Lukiškių TI-K administracijai duoti nurodymai: nedelsiant atlikti koridorių ir kamerų valymo darbus, pagal galimybes išvalyti ventiliacijos angas ir kanalus; atlikti rūsio, kuriame kilo gaisras, patalpų valymo darbus, pašalinti nuodėgulius, šalinant nuodėgulius, užsandarinti vėdinimo angas; aprūpinti pakankamu kiekiu valymo ir plovimo priemonių valymo ir plovimo darbams; apie gaisro padarinių likvidavimą iki 2012 m. sausio 9 d. raštu pranešti Vilniaus VSC (b. l. 39–41).

1484. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytoja) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2010 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 53–56). Minėta sutartis 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta dar 1 kalendoriniams metams (b. l. 57).

1495. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 63)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 59–62).

150II

1511. Pareiškėjas J. G. (J. G.) prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą 11 000 Eur.

152Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas J. G. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes J. G. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. (b. l. 1).

1532. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

154Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

155„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

156Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

157Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1583. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. G. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. rugpjūčio 22 d., o išvyko 2012 m. birželio 7 d. į Marijampolės pataisos namus (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6-14); asmens įskaitos kortelę (b. l. 15-16)). Kartu akcentuotina, kad pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2015 m. gegužės 5 d. (žr. voką, b. l. 3), o atsakovė šioje administracinėje byloje prašo taikyti ieškinio senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. iki 2012 m. gegužės 4 d. pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismo posėdyje išsiaiškinta, kad pareiškėjas apie savo pažeistas teises sužinojo išėjęs iš Lukiškių TI-K, t. y. 2012 m. birželio 7 d., tačiau nepagrįstai ilgai delsė kreiptis su skundu į teismą, todėl jo prašymas atnaujinti senaties terminą (b. l. 85) netenkinamas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas J. G. praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. iki 2012 m. gegužės 4 d., todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

1594. Minėta, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. G. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. rugpjūčio 22 d., o išvyko 2012 m. birželio 7 d. į Marijampolės pataisos namus (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6-14); asmens įskaitos kortelę (b. l. 15-16)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas J. G. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 2 punktus), darytina išvada, jog laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 5 d. iki 2012 m. birželio 6 d. kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 26 paras. Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 15 d., 2012 m. gegužės 22 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–14), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 15–16)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1605. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

161Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

162Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

163Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Teismas vertina, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu (juos labiausiai ir akcentavo pareiškėjas savo skunde), o dėl gaisro, 2012 m. sausio 5 d. vykusio Lukiškių TI-K, pareiškėjas praleido senaties terminą pareikšti pretenzijoms dėl neturtinės žalos atlyginimo.

164Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (26 paras pareiškėjas J. G. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad pareiškėjui reali žala sveikatai nepadaryta, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2008 m. sausio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 1 d. buvo 800 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 195 eurais, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 195 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

165Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

166Pareiškėjo J. G. (J. G.) skundą tenkinti iš dalies.

167Priteisti pareiškėjui J. G. (J. G.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 195 Eur (vieno šimto devyniasdešimt penkių eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2012 m. gegužės 5 d. iki 2012 m. birželio 6 d. (netinkamai laikytas 26 paras).

168Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

169Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas J. G. (J. G.) (toliau – ir pareiškėjas) su skundu... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 18 d. iki 2012 m.... 6. 2.1. Pareiškėjui iš pradžių Lukiškių TI-K kamerose buvo skirta vieta... 7. 2.2. Kamerose judėjimo laisvė buvo suvaržyta iki minimumo: kamerose įrengta... 8. 2.3. Kamerose, kuriose laikytas pareiškėjas, sanitariniai mazgai įrengti... 9. 2.4. Lukiškių TI-K 1 korpuso 2 sparne buvo kilęs gaisras dėl... 10. II... 11. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 12. 1. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 13. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 14. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2011 m. rugsėjo 29... 15. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 16. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 17. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 18. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 19. 6. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir... 20. 7. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 21. 8. Dėl kamerų remonto... 22. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 23. 9. Dėl kamerų įrengimo... 24. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 25. 10. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 26. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 27. 11. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 28. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 29. 12. Dėl 2012 m. sausio 5 d. kilusio gaisro... 30. 12.1. Lukiškių TI-K pareigūnai 2012 m. sausio 5 d. po 7 val. užuodė dūmų... 31. 12.2. Lukiškių TI-K APS budinčiosios pamainos Nr. 2 pareigūnai, atlikdami... 32. 12.3. Pagal pirminės apžiūros duomenis asmenys pagal sveikatos būklę buvo... 33. 12.4. Lukiškių TI-K pareigūnai pradėjo evakuaciją iki tol, kada atvažiavo... 34. 12.5. Vertinant gyvenamųjų kamerų būklę, buvo priimtas sprendimas, prieš... 35. 12.6. Grąžinus asmenis į kameras, asmenis pakartotinai apžiūrėjo... 36. 12.7. Pažymėtina, kad pareiškėjas į teismą dėl 2012 m. sausio 5 d.... 37. 12.8. Lukiškių TI-K pareigūnai veikė tinkamai, taip, kaip pagal įstatymus... 38. 13. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 39. 14. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 40. III... 41. Teismo posėdyje pareiškėjas J. G. ir pareiškėjo atstovė advokatė Galina... 42. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 43. I... 44. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 45. 1. Pareiškėjas J. G. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 46. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2011 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėjas buvo... 47. – 2011 m. rugpjūčio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 142 (plotas – 7,94... 48. – 2011 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 4... 49. – 2011 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4, vakare – 3... 50. – 2011 m. rugpjūčio 26 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4... 51. – 2011 m. rugpjūčio 27 d. – 2011 m. rugsėjo 28 d. kameroje Nr. 142 ryte... 52. – 2011 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 53. – 2011 m. spalio 1 d. – 2011 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3,... 54. – 2011 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 55. – 2011 m. spalio 4 d. – 2011 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 4,... 56. – – 2011 m. spalio 18 d. – 2011 m. spalio 20 d. kameroje Nr. 142 ryte... 57. – 2011 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 58. – 2011 m. spalio 22 d. – 2011 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 142 ryte... 59. – 2011 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 142 ryte buvo 3, vakare – 4... 60. – 2011 m. lapkričio 16 d. – 2011 m. lapkričio 21 d. kameroje Nr. 142 ryte... 61. – 2011 m. lapkričio 22 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas – 7,56 m2),... 62. – 2011 m. lapkričio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 164 (plotas – 7,86 m2),... 63. – 2011 m. lapkričio 24 d. – 2011 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 164 ryte... 64. – 2011 m. lapkričio 30 d. – 2011 m. gruodžio 1 d. kameroje Nr. 164 ryte... 65. – 2011 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 164 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 66. – 2011 m. gruodžio 3 d. – 2011 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 164 ryte... 67. – 2011 m. gruodžio 7 d. perkeltas į kamerą Nr. 156 (plotas – 7,94m2),... 68. – 2011 m. gruodžio 8 d. – 2011 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 156 ryte... 69. – 2011 m. gruodžio 14 d. kameroje Nr. 156 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 70. – 2011 m. gruodžio 15 d. – 2011 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 156 ryte... 71. – 2011 m. gruodžio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 185 (plotas – 7,94m2),... 72. – 2011 m. gruodžio 20 d. – 2011 m. gruodžio 26 d. kameroje Nr. 185 ryte... 73. – 2011 m. gruodžio 27 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 74. – 2011 m. gruodžio 28 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 75. – 2011 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 76. – 2011 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 77. – 2011 m. gruodžio 31 d. – 2012 m. sausio 2 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo... 78. – 2012 m. sausio 3 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 79. – 2012 m. sausio 4 d. – 2012 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4,... 80. – 2012 m. sausio 18 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 81. – 2012 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 82. – 2012 m. sausio 20 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 83. – 2012 m. sausio 21 d. – 2012 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4,... 84. – 2012 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 85. – 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo... 86. – 2012 m. vasario 15 d. – 2012 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo... 87. – 2012 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 88. – 2012 m. vasario 18 d. – 2012 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo... 89. – 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 90. – 2012 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 91. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 92. – 2012 m. vasario 23 d. – 2012 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4,... 93. – 2012 m. kovo 2 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 94. – 2012 m. kovo 3 d. – 2012 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4,... 95. – 2012 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 96. – 2012 m. kovo 15 d. – 2012 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4,... 97. – 2012 m. kovo 21 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 98. – 2012 m. kovo 22 d. – 2012 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 4,... 99. – 2012 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 100. – 2012 m. kovo 29 d. – 2012 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo... 101. – 2012 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 185 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 102. – 2012 m. balandžio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 155 (plotas – 7,94 m2);... 103. – 2012 m. balandžio 6 d. – 2012 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 155 ryte... 104. – 2012 m. balandžio 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 252 (plotas – 42,33... 105. – 2012 m. balandžio 21 d. – 2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 252 ryte... 106. – 2012 m. balandžio 23 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 14... 107. – 2012 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13... 108. – 2012 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 14... 109. – 2012 m. balandžio 26 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 14, vakare – 13... 110. – 2012 m. balandžio 27 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 14... 111. – 2012 m. balandžio 28 d. – 2012 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 252 ryte... 112. – 2012 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 13... 113. – 2012 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 13... 114. – 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 14... 115. – 2012 m. gegužės 3 d. – 2012 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 252 ryte... 116. – 2012 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 14... 117. – 2012 m. gegužės 6 d. – 2012 m. gegužės 7 d. kameroje Nr. 252 ryte... 118. – 2012 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 13... 119. – 2012 m. gegužės 9 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12... 120. – 2012 m. gegužės 10 d. – 2012 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 252 ryte... 121. – 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 13... 122. – 2012 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12... 123. – 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 11... 124. – 2012 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 11, vakare – 12... 125. – 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 12... 126. – 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13... 127. – 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 11... 128. – 2012 m. gegužės 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 388 (plotas – 6,96 m2);... 129. – 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 388 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 130. – 2012 m. gegužės 25 d. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 388 ryte... 131. – 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 388 ryte buvo 3, vakare – 2 asmenys;... 132. – 2012 m. birželio 7 d. išvyko į Marijampolės pataisos namus.... 133. 2. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 29 d. ryte, 2011 m. lapkričio 23 d. ryte,... 134. 3. Dėl 2012 m. sausio 5 d. kilusio gaisro... 135. 3.1. Lukiškių TI-K 2012 m. vasario 1 d. rašte Nr. 9-2696 „Dėl... 136. 3.1.1. 2012 m. sausio 5 d. apie 7.01 val. APS budinčiosios pamainos Nr. 2... 137. 3.1.2. APS budinčiosios pamainos Nr. 2 pareigūnai, atlikdami tarnybą... 138. 3.1.3. Direktoriaus pavaduotojas V. L. apie 7.28 val. pastebėjo, kad elektros... 139. 3.1.4. Iškviesti greitosios pagalbos automobiliai bei nurodyta Sveikatos... 140. 3.1.5. Apie 7.44 val. į įstaigos režiminį kiemą atvyko pirmasis... 141. 3.1.6. Apie 7.49 val. PGT pareigūnai pradėjo gaisro židinio, esančio 1-ojo... 142. 3.1.7. Apie 8.25 val. į įstaigos teritoriją įleistas pirmasis Viešojo... 143. 3.1.8. Vertinta gyvenamųjų kamerų būklė, nutarta prieš grąžinant... 144. 3.2. Lukiškių TI-K Psichologinės tarnybos pareigūnė L. P. tarnybiniame... 145. 3.3. Gydytojas psichiatras A. M. tarnybiniame pranešime, be kita ko, nurodė:... 146. 3.4. Lukiškių SPT bendrosios praktikos slaugytojų (toliau – ir BPS)... 147. 3.5. Vilniaus VSC, 2012 m. sausio 5 d. 11 val. – 2012 m. sausio 5 d. 13 val.... 148. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 149. 5. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 150. II... 151. 1. Pareiškėjas J. G. (J. G.) prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 152. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas J. G.... 153. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 154. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 155. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 156. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 157. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 158. 3. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. G. į Lukiškių... 159. 4. Minėta, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. G. į Lukiškių TI-K... 160. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 161. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 162. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 163. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 164. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 165. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 166. Pareiškėjo J. G. (J. G.) skundą tenkinti iš dalies.... 167. Priteisti pareiškėjui J. G. (J. G.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 168. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 169. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...