Byla 2-1962/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5420-258/2014, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones sprendžiant BUAB ,,LRG farmacija“ 2014 m. birželio 18 d. kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo klausimą civilinėje byloje pagal UAB „LRG farmacija“ vadovo D. B. ieškinį atsakovui UAB „LRG farmacija“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,LRG farmacija“, bankroto administratoriumi skyrė UAB „Admivita“. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutartimi administratorius UAB ,,Admivita“ atstatydintas, o vietoje jo paskirtas UAB ,,Jupoga“.

5Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių reikalavimai, kurie patikslinti 2006 m sausio 12 d., gegužės 11 d., rugpjūčio 25 d., 2007 m. birželio 28 d., 2008 m. balandžio 22 d., birželio 26 d., 2009 m. vasario 9 d., kovo 18 d., 2010 m. gegužės 24 d., lapkričio 15 d., 2011 m. balandžio 1 d., 2011 m. balandžio 8 d., balandžio 19 d., 2011 m. liepos 4 d., 2014 m. balandžio 22 d., 2014 m. liepos 4 d., liepos 9 d. nutartimis.

6Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartimi bankrutuojanti ,,LRG farmacija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. UAB „LRG Farmacija“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi patvirtintas 398 412,75Lt UAB „Limedika“ kreditorinis reikalavimas ir UAB „Limedika“ yra pareiškusi prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo 5 222 287,44Lt sumai.

7Kreditorius UAB „Limedika“ nurodė, kad BUAB „LRG farmacija“ kreditorių komitetas 2014 m. birželio 18 d. posėdyje svarstė dėl teismuose nagrinėjamų civilinių bylų pagal BUAB „LRG farmacija“ ieškinius ir šiuose procesuose priteistų lėšų ir nusprendė rezervuoti 700 000Lt iš BUAB „LRG farmacija“ naudai priteistų ir sumokėtų (išieškotų) lėšų, identifikavimui, kurie iš vaistų ir vaistinių medžiagų atsargų, saugomų UAB „Limeta“ sandėlyje adresu ( - ), priklauso BUAB „LRG farmacija“ bei atitinkamų vaistų ir vaistinių medžiagų atsargų sutvarkymui (utilizavimui) ir atsiskaitymui už šias ir kitas susijusias paslaugas. Be to, tuo pačiu nutarimu kreditorių komitetas nusprendė iš BUAB „LRG farmacija“ naudai priteistų ir sumokėtų (išieškotų) lėšų trečios eilės kreditorių patikslintiems reikalavimams rezervuoti 600 000 Lt, o likusias lėšas, atlyginus ankstesniais Kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo nutarimais patvirtintas bankroto administravimo išlaidas bei rezervavus aukščiau nurodytas lėšas, skirti kreditorių reikalavimų tenkinimui Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka.

8Kreditorius UAB ,,Limedika“ pateikė skundą, kuriuo ginčija minėtą nutarimą ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. laikinai, iki skundo išnagrinėjimo pabaigos bei galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, areštuoti skundžiamu nutarimu rezervuotas ir paskirstytas BUAB ,,LRG farmacija“ lėšas, uždraudžiant šių lėšų išmokėjimą iš BUAB ,,LRG farmacija“ sąskaitos, uždraudžiant teisių į šias lėšas perleidimą, jų įkeitimą ar kitokį apsunkinimą.

9Nurodė, kad prašomas laikinąsias apsaugos priemones yra būtina taikyti, nes kreditoriaus reikalavimas yra prima facie pagrįstas. Kreditorius teikiamu skundu ginčija skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo didelė BUAB ,,LRG farmacija“ priklausančių lėšų suma yra paskirta ne atsiskaityti su kreditoriais, o apmokėti su bendrovės administravimu ir likvidavimu susijusioms paslaugoms, kurių dydis visiškai nepagrįstas jokiais dokumentais ar kitais objektyviais duomenimis. Kreditoriaus teigimu, nurodyta pinigų sumą yra skirta identifikavimui, kurie iš kito asmens valdomame sandėlyje skirtų vaistų atsargų yra BUAB ,,LRG farmacija“ nuosavybė, nors šiuo atveju, neegzistuoja apskritai joks teisinis pagrindas, kuriuo remiantis šiuos darbus BUAB ,,LRG farmacija“ turėtų pareigą atlikti savo lėšomis. Kreditoriaus nuomone, skundžiamas nutarimas sudaro sąlygas nepagrįstam ir galimai nesąžiningam BUAB ,,LRG farmacija“ lėšų iššvaistymui, išvengiant jų mokėjimo kreditoriams, tokiu būdu pažeidžiant ir viešąjį interesą. Kreditorius teigia, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįvykdomas. Jo manymu, šiuo atveju, neginčijamai egzistuoja aplinkybė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti labai sudėtingai įvykdomu, nes rezervuotos lėšos gali būti išmokėtos skundžiamame nutarime nurodytiems tikslams. Kreditorius skundą motyvuoja tuo, jog 700 000 Lt buvo paskirta identifikavimui, kurie iš vaistų ir vaistinių medžiagų atsargų, saugomų UAB ,,Limeta“ sandėlyje, priklauso BUAB ,,LRG farmacija“ bei atitinkamų vaistų ir vaistinių medžiagų atsargų sutvarkymui (utilizavimui) ir atsiskaitymui už šias ir kitas susijusias paslaugas, o 600 000 Lt skirta trečios eilės kreditorių patikslintiems reikalavimams. Kreditoriaus manymu, tai reiškia, kad UAB ,,LRG farmacija“ nebus apribota galimybė disponuoti šiomis lėšomis vykdant skundžiamą sprendimą juo rezervuotos ir paskirstytos lėšos galės bet kuriuo metu būti išmokėtos skundžiamame nutarime numatytiems gavėjams. Tokiu būdu BUAB ,,LRG farmacija“ sąskaitoje šių lėšų neliks, o tuo pačiu nebeliks ir galimybių šias lėšas panaudoti kitais negu skundžiamame nutarime numatytais tikslais. Todėl, teismui tenkinus kreditoriaus skundą ir administratoriui lėšas jau išmokėjus, nebūtų galimybės atstatyti iki lėšų išmokėjimo buvusios padėties bei grąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas. Skundžiamu sprendimu buvo rezervuotos didelės lėšos, todėl vien tik didelė skundo suma – 1 300 000 Lt sudaro pagrindą spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Kreditorius taip pat nurodo, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principus ir leistų neišleisti rezervuotų lėšų, tokiu būdu užtikinant BUAB ,,LRG farmacija“ kreditorių teisinius interesus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Limedika“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad nepaisant to, jog 700 000 Lt suma rezervuota vaistų identifikavimui yra didelė, administratorius, vykdydamas įmonės bankroto administravimo procedūrą, privalo pasirūpinti ir nerealizuotų vaistinių preparatų kiekio identifikavimu ir likvidavimu (utilizavimu), tokiu būdu įstatymo nustatyta tvarka baigdamas įmonės likvidavimo procedūrą (ĮBĮ 32 str.). Be to, kaip seka iš kreditoriaus argumentų nurodyta 700 000 Lt suma yra skiriama ne tik minėtiems vaistų preparatams identifikuoti ir likviduoti (utilizuoti), tačiau ir įmonės administravimo išlaidoms, todėl teigti, kad nurodyta suma minėtų veiksmų atlikimui yra per didelė, teismo vertinimu, nėra jokio pagrindo. Jei atlikus minėtas procedūras liktų laisvų lėšų, jos privalėtų būti skiriamos kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui, kaip ir kreditorių komiteto nustatyta 600 000 Lt suma. Tokiu būdu, iš įmonės gautų lėšų patenkinant bankrutavusios įmonės kreditorių interesus, tokie veiksmai negali būti laikomi pagrindu pripažinti, kad yra pažeidžiami įmonės kreditorių interesai, atsižvelgiant į bankroto įstatymo paskirtį ir tikslus – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai.

11Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismo nuomone, būtų paralyžuotas UAB „LRG farmacija“ bankroto procesas, kuris tęsiasi jau daugiau nei devynerius metus ir tolimesnis bankroto procedūrų stabdymas dar labiau jas užvilkintų ir priešingai nei teigia kreditorius, pažeistų bankrutavusios įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus – atgauti iš bankrutavusios įmonės lėšas ir visiškai neatitiktų šalių interesų pusiausvyros, proporcingumo bei teisingumo principų, bei pačios bankroto proceso esmės – tinkamai užtikrinti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų gynimą, siekiant patenkinti jų finansinius reikalavimus.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Limedika“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Limedika“ reikalavimo dėl BUAB „LRG farmacija“ kreditorių komiteto 2014 m. birželio 18 d. nutarimo panaikinimo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai, iki skundo išnagrinėjimo pabaigos ir galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, areštuoti skundžiamu nutarimu rezervuotas ir paskirstytas BUAB „LRG farmacija“ lėšas, uždraudžiant šių lėšų išmokėjimą iš BUAB „LRG farmacija“ sąskaitos, uždraudžiant teisių į šias lėšas perleidimą, jų įkeitimą ar kitokį apsunkinimą. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Po skundžiamos nutarties priėmimo paaiškėjusios naujos aplinkybės ir teikiami nauji įrodymai patvirtina ne tik skundo prima facie pagrįstumą, bet ir būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiamu nutarimu vaistų identifikavimui ir sutvarkymui paskirta lėšų suma nepagrįsta jokiais objektyviais duomenimis. Didelė suma BUAB „LRG farmacija“ gautinų lėšų (700.000 Lt) yra paskirta ne atsiskaityti su kreditoriais, o apmokėti su bendrovės administravimu ir likvidavimu susijusioms paslaugoms, kurių dydis visiškai nepagrįstas jokiais dokumentais, skaičiavimais, paslaugų įkainiais ar kitais objektyviais duomenimis. Kreditorių komitetas minėtą net 700.000 Lt siekiančią sumą paskyrė nurodytam tikslui net neįvertinęs tokio lėšų naudojimo tikslingumo, neįsitikinęs ir bent apytiksliai nenustatęs kiek lėšų iš tikrųjų reikia minėtoms paslaugoms. Be to, nebuvo nurodytas pagrindas, kuo remiantis tokios lėšos minėtam tikslui buvo skiriamos. Vien aplinkybė, kad vaistų atsargos yra laikomos kitam juridiniam asmeniui priklausančiame specializuotame sandėlyje leidžia teigti, kad būtent sandėliavimo paslaugas teikiantis asmuo turi pareigą pasirūpinti tinkamu jam patikėto turto saugojimu ir būtent jam tenka atsakomybė, kad jo sandėlyje saugomi daiktai būtų tinkamai atskirti nuo kitiems subjektams priklausančių daiktų, t.y. būtų tinkamai identifikuoti bei grąžintas toks daiktų kiekis, koks jis buvo pateiktas saugojimui (CK 6.851 -6.862 str.). Skundžiamas nutarimas sudaro galimybes BUAB „LRG farmacija“ lėšų iššvaistymui. Aplinkybė, kad šiuo atveju nėra aišku nei kas turi atlikti minėtus vaistų identifikavimo ir tvarkymo darbus, nei už kokią kainą jie bus atliekami, nei koks yra tikrasis tokių darbų poreikis, skundžiamu nutarimu yra sudarytos visos sąlygos bendrovės administratoriui nurodytą finansavimą panaudoti savo reikmėms. Vien tik hipotetinė galimybė nepanaudojus pagal skundžiamame nutarime nurodytą paskirtį paskirstytų lėšų, jas skirti kreditorių reikalavimų tenkinimui, nepaneigia UAB „Limedika“ teisių pažeidimo.

142. Pateikti įrodymai patvirtina, kad net jei šiuo atveju numatytos vaistų identifikavimo ir sutvarkymo paslaugos turėtų būti apmokamos BUAB „LRG farmacija“ lėšomis, reali nurodytų paslaugų kaina ir apimtis, o tuo pačiu ir lėšų poreikis šiam tikslui yra nepalyginamai mažesnis už skundžiamu nutarimu rezervuotas lėšas. Nors pagal rinkoje esančias farmacinių atliekų identifikavimo ir sutvarkymo paslaugų kainas UAB „Limeta“ sandėlyje esančių UAB „LRG farmacija“ galimai priklausančių vaistų atsargų identifikavimo ir sutvarkymo paslaugas galima įsigyti už apytiksliai 122.000 Lt kainą, kreditorių komitetas šiam tikslui paskyrė net 700.000 Lt, t.y. net beveik 6 kartus didesnę sumą.

153. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą įrodo aplinkybė, kad Lietuvos Aukščiausiajame Teisme iki šiol nėra išspręstas klausimas ar didžiąją dalį skundžiamu nutarimu numatytų paskirstyti lėšų BUAB „LRG farmacija“ gavo pagrįstai.

164. Teismas neįvertino aplinkybės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, skundžiamu nutarimu paskirstytos lėšos bus išmokėtos, todėl vėlesnio teismo sprendimo patenkinti skundą įvykdymas būtų labai sudėtingas ar net neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai neatsižvelgė į tai, kad būsimo teismo sprendimo byloje įvykdymui yra būtina užtikrinti, kad lėšos, paskirstytos skundžiamu nutarimu, dėl kurių paskirstymo ir kyla ginčas nagrinėjamoje byloje, nebūtų išmokėtos pagal skundžiamame nutarime numatytą paskirtį dar iki teismo sprendimo byloje priėmimo ir įsiteisėjimo. Jei UAB „LRG farmacija“ nebus apribota galimybė disponuoti minėtomis lėšomis, vykdant skundžiamą nutarimą juo rezervuotos ir paskirstytos lėšos galės būti bet kuriuo metu išmokėtos minėtame nutarime numatytiems gavėjams. Tokiu būdu, BUAB „LRG farmacija“ sąskaitoje šių lėšų neliks, o tuo pačiu nebeliks ir galimybių šias lėšas panaudoti kitais negu skundžiamame nutarime numatytais tikslais.

175. Teismas neįvertino aplinkybės, kad laikinosios apsaugos priemonės ne tik užtikrintų teismo sprendimo šioje byloje įvykdymą, bet ir prisidėtų prie efektyvaus bankroto proceso, nes išsaugotų teismo sprendimo atgręžimo galimybę byloje, kurios pagrindu BUAB „LRG farmacija“ gavo skundžiamu nutarimu paskirstytas lėšas. Byloje esant tokiai situacijai, kai šiuo metu nėra aiškus ne tik skundžiamo nutarimo teisėtumas, bet ir BUAB „LRG farmacija“ lėšų, kurios buvo paskirstytos skundžiamu nutarimu, gavimo pagrįstumas, BUAB „LRG farmacija“ bankroto ir likvidavimo procese išlieka labai tikėtinas šių lėšų sugrąžinimo UAB „Limedika“ klausimo sprendimas. Todėl jei šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės būtų netaikomos ir skundžiamas nutarimas būtų įvykdytas, atliekant pagal jį numatytus mokėjimus, minėtų lėšų sugrąžinimas būtų labai komplikuotas, nes turėtų būti reiškiami atskiri nauji reikalavimai kiekvienam iš šių BUAB „LRG farmacija“ atliktų mokėjimų gavėjų. Tuo tarpu jei skundžiamu nutarimu paskirstytų lėšų išmokėjimas būtų laikinai sustabdytas, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014 ir įpareigojus vykdant šį sprendimą į BUAB „LRG farmacija“ sąskaitą pervestas sumas sugrąžinti jas sumokėjusiai UAB „Limedika“, tokiam teismo sprendimui įvykdyti nereikėtų reikšti jokių papildomų reikalavimų, o pakaktų taikyti tik teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo institutą (CPK 760-762 str.).

186. Aplinkybę, kad yra reali grėsmė, jog skundžiamu nutarimu paskirstytos lėšos bus išmokėtos dar iki skundo išnagrinėjimo įrodo BUAB „LRG farmacija“ jau priimti sprendimai dėl lėšų išmokėjimo. BUAB „LRG farmacija“, nelaukdama teismo sprendimo ne tik šioje byloje, kurioje ginčijamas bendrovės lėšų paskirstymas, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje byloje, kurioje yra sprendžiamas klausimas ar BUAB „LRG farmacija“ apskritai pagrįstai gavo skundžiamu nutarimu paskirstytas lėšas, jau yra ne tik priėmusi sprendimus dėl minėtų lėšų išmokėjimo, bet netgi atlikusi bent dalies lėšų išmokėjimą.

197. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai neatsižvelgė, kad skundžiamu nutarimu paskirstyta didelė lėšų suma, todėl tai taip pat yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiamu nutarimu kreditorių komitetas nusprendė rezervuoti 700.000 Lt vaistų, laikomų UAB „Limeta“ sandėlyje ir galimai priklausančių UAB „LRG farmacija“, identifikavimui, sutvarkymui bei saugojimui ir 600.000 Lt – bendrovės trečios eilės kreditorių patikslintiems kreditoriniams reikalavimams. Taigi iš viso skundžiamu nutarimu buvo nuspręsta dėl ne mažiau kaip 1.300.000 Lt sumos rezervavimo ir paskirstymo konkretiems tikslams.

208. Pirmosios instancijs teismas netinkamai įvertino prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atitikimą proceso koncentruotumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principams.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad skundas dėl UAB „LRG farmacija“ kreditorių komiteto nutarimo yra prima facie nepagrįstas, todėl nėra vienos iš būtinųjų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ginčijamu nutarimu nebuvo patvirtinta nauja administravimo išlaidų sąmata, bet sustabdytas dalies bankrutuojančiai įmonei priteistų kėšų paskirstymas iki bus įvertintas vaistų utilizavimo, saugojimo ir kitų susijusių išlaidų mastas. Minėtu nutarimu yra nuspręsta, kad einamosioms išlaidoms dengti gali būti skiriama ne daugiau nei 700 000 Lt iš beveik 10 mln. Kreditorių komiteto nutarimu rezervuotas maksimalus lėšų dydis apskaičiuotas ne tik vaistų identifikavimui, bet taip pat ir vaistų utilizavimui, saugojimui bei kitoms susijusioms išlaidoms padengti, taip pat išlaidoms už patalpų nuomą. Pareiga utilizuti vaistus kyla iš ĮBĮ 31, 36 straipsnių, numatančių administratoriaus pareigą ne tik realizuoti turtą, bet ir sutvarkyti atliekas. Administratorius taip pat pažymėjo, kad bankrutuojanti įmonė taip pat turi pareigą atsiskaityti su UAB „Limeta“ už patalpų, kuriose saugomi minėti vaistai, nuomą. Be to, pažymėjo, kad už vaistų identifikavimą, utilizavimą bei saugojimą jau yra atsiskaityta, todėl išlaidos yra pagrįstos objektyviais duomenimis. Bendrovių, pasiūliusių savo paslaugas kainos iš esmės nesiskyrė nuo apelianto nurodytų. Administratorius taip pat nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 25 d. bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimas pritarė UAB „Ūrus ir Ko“ kandidatūrai utilizuoti vaistus, preliminari utilizavimo kaina sudarė 128 000 Lt, o išvežimo kaina – apie 90 000 Lt. Be to, bankroto administratoriui buvo pateikta UAB „Limeta“ pretenzija dėl atsiskaitymo už sandėlio patalpas. Skola sudarė 384 589,36 Lt. Šią sumą UAB „Limeta“ sutiko sumažinti iki 220 000 Lt, šios lėšos jau yra pervestos. Administratorius atkreipė dėmesį, kad preliminarios išlaidos, kurios turėjo siekti ape 800 000 Lt realiai buvo sumažintos beveik per pusę.

22Bankroto administratorius taip pat nurodė, kad kreditorių nutarimu rezervuota suma nėra ir negali būti laikoma didele. Byloje nagrinėjamas ginčas nėra turtinio pobūdžio, o tai, ar suma yra didelė vertinama priklausiomai nuo konkrečios bylos aplinkybių, atsižvelgiant į šalių padėtį, pareikštus reikalavimus ir ginčo specifiką.

23Bankroto administratorius atkreipė dėmesį, kad apelianto teiginiai dėl kasaciniame teisme nagrinėjamo Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo teisėtumo civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014 neturi teisinės reikšmės, nes dar iki kasacinio skundo pateikimo ir vykdymo sustabdymo pats apeliantas lėšas pervedė antstolei, o antstolė jas pervedė vieninteliam išieškotojui – UAB „LRG farmacija“. Prašymas stabdyti teismo sprendimo įvykdymą buvo pateiktas jau po to, kai jis buvo įvykdytas. Apelianto reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones parodo jo nesąžiningą siekį sustabdyti bankroto bylą.

24Bankroto administratorius taip pat pabrėžė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka proceso koncentruotumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje, kurioje yra ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl teisminiuose procesuose atgautų lėšų paskirstymo. Esminiai argumentai, dėl kurių apeliantas nesutinka su teismo atsisakymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstai didelė suma, rezervuota bankrutuojančiai įmonei priklausančių vaistų ir vaistinių medžiagų identifikavimui, utilizavimui ir saugojimui bei tai, kad teismo sprendimas, kuriuo bankrutuojančiai įmonei buvo priteistos sumos, kurias jos kreditoriai skirsto, yra apskųstas kasacine tvarka ir gali būti panaikintas, todėl tokiu atveju galėtų kilti sunkumų įvykdyti kasacinio teismo sprendimą, kuriuo būtų patenkintas kasacinis skundas.

26Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto atskirojo skundo argumentus bei bankroto administratoriaus nurodytas faktines aplinkybes, pastebi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra užtikrinti teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui įvykdymą arba neleisti įvykti aplinkybėms, kurios gali apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą. Ieškovas byloje ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta rezervuoti lėšas vaistų ir vaistinių medžiagų identifikavimui, utilizavimui ir saugojimui bei atsiskaitymams su kreditoriais, tai yra nuspręsta kaip bus ateityje tvarkomos lėšos. Savo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantas siekia areštuoti minėtiems tikslams rezervuotas lėšas, uždrausti jų išmokėjimą, teisių į jas perleidimą, įkeitimą ar kitokį apsunkinimą, tačiau kaip nurodė bankroto administratorius, bankrutuojančiai įmonei priklausę vaistai yra utilizuoti, jie yra išvežti, už šias paslaugas bei už patalpų, kuriose jie buvo saugomi nuomą, jau yra atsiskaityta, todėl apelianto prašymas dėl šiam tikslui rezervuotų lėšų arešto, kai tos lėšos jau yra išleistos, negali būti patenkintas. Pažymėtina, kad sprendimą dėl bankrutuojančiai įmonei priklausančių vaistų utilizavimo ir atsiskaitymo už patalpų joms saugoti nuomą priėmė Kreditorių komitetas 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu (b. l. 95-99). Apeliacinės instancijos teismas faktų, susijusių su minėtoms paslaugoms skirtų lėšų dydžiu neanalizuoja, nes bankroto administratoriaus sudarytų sandorių teisėtumas ir pagrįstumas nėra šios apeliacijos dalykas.

27Be to, bankroto administratorius, atsikirsdamas į apeliacinio skundo argumentus, nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 30 d. sprendimą kitoje civilinėje byloje Nr. 2A-322/2014 apeliantas dar iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties, kuria kasacinis skundas buvo priimtas ir vykdymas sustabdytas, įvykdė – 2014 m. liepos 11 d. 4 825 278,69 Lt sumą pervedė antstoliui, o 2014 m. rugpjūčio 1 d. ši suma buvo pervesta bankrutuojančiai įmonei. Taigi ginčo šalių nurodomos aplinkybės patvirtina, kad kitoje byloje susidarė tokia situacija, jog kasacine tvarka apskųstas apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra paties apelianto įvykdytas, todėl kasacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pritaikytas vykdymo sustabdymas nėra veiksminga apsaugos priemonė, galinti apsaugoti apelianto interesus atgręžimo atveju. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apelianto prašymas šioje byloje (dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo) taikyti lėšų areštą siekiant užtikrinti kitoje byloje kasacine tvarka nagrinėjamo sprendimo atgręžimą negali būti patenkintas, nes laikinosios priemonės yra skirtos užtikrinti byloje, kurioje reiškiamas toks prašymas, pareikšto reikalavimo įvykdymą arba jį palengvinti, tačiau negali būti skirtos užtikrinti kitose bylose pareiktų reikalavimų užtikrinimui. Jeigu apeliantas mano, kad ateityje, kasaciniam teismui patenkinus visą ar dalį skundo, gali atsirasti sunkumų vykdant teismo sprendimo atgręžimą, jis, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 2 dalimi ir 363 straipsnio 2 dalimi gali kreiptis į teismą, kurio žinioje yra minėta byla, išdėstyti savo argumentus dėl vykdymo sustabdymo kaip nepakankamos apsaugos priemonės ir reikšti prašymą dėl papildomų apsaugos priemonių pritaikymo, kurių pagrįstumą įvertins bylą nagrinėjantis teismas.

28Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes bei į tai, kad šioje byloje pareikštas reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra skirtos užtikrinti kitoje byloje priimto sprendimo atgręžimą, bei į tai, kad ginčijamu nutarimu buvo nuspręsta jame numatyta tvarka skirstyti galutinai priteistas ir išieškotas sumas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi patvirtinti... 6. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartimi bankrutuojanti ,,LRG... 7. Kreditorius UAB „Limedika“ nurodė, kad BUAB „LRG farmacija“... 8. Kreditorius UAB ,,Limedika“ pateikė skundą, kuriuo ginčija minėtą... 9. Nurodė, kad prašomas laikinąsias apsaugos priemones yra būtina taikyti, nes... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 11. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismo nuomone, būtų... 12. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Limedika“ prašo Vilniaus apygardos... 13. 1. Po skundžiamos nutarties priėmimo paaiškėjusios naujos aplinkybės ir... 14. 2. Pateikti įrodymai patvirtina, kad net jei šiuo atveju numatytos vaistų... 15. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą įrodo aplinkybė, kad... 16. 4. Teismas neįvertino aplinkybės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos... 17. 5. Teismas neįvertino aplinkybės, kad laikinosios apsaugos priemonės ne tik... 18. 6. Aplinkybę, kad yra reali grėsmė, jog skundžiamu nutarimu paskirstytos... 19. 7. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai neatsižvelgė, kad... 20. 8. Pirmosios instancijs teismas netinkamai įvertino prašomų taikyti... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „LRG farmacija“ bankroto... 22. Bankroto administratorius taip pat nurodė, kad kreditorių nutarimu rezervuota... 23. Bankroto administratorius atkreipė dėmesį, kad apelianto teiginiai dėl... 24. Bankroto administratorius taip pat pabrėžė, kad prašomos taikyti... 25. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 26. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto atskirojo skundo... 27. Be to, bankroto administratorius, atsikirsdamas į apeliacinio skundo... 28. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes bei į tai, kad šioje byloje... 29. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti...