Byla PK-18-753/2016
Dėl amnestijos akto“ 3 str. l d. l p. bausmė sumažinta vieneriais metais 10 mėn., galutinė bausmė – laisvės atėmimas 3 m. 8 mėn.;

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė,

2sekretoriaujant Tatjanai Daugirdienei, Dalei Juškevičienei,

3nukentėjusiajam D. P.,

4konvojuotam kaltinamajam S. L.,

5gynėjui advokatui Aleksandrui Kuznecovui,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. L., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, vedęs, atliekantis Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, teistas:

71) 1992-03-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 225 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams;

82) 1994-03-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 146 str. 3 d. laisvės atėmimu trejiems metams;

93) 1998-02-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 327 str. l d., 274 str. l d., 271 str. 3 d., 206 str. 278 str. l d. laisvės atėmimu šešeriems metams. 2000-02-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi bausmė sumažinta iki penkerių metų 6 mėn. laisvės atėmimo. Pritaikius 2000-04-11 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl amnestijos akto“ 3 str. l d. l p. bausmė sumažinta vieneriais metais 10 mėn., galutinė bausmė – laisvės atėmimas 3 m. 8 mėn.;

104) 2001-04-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 3 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams su viso turto konfiskavimu;

115) 2001-06-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 3 d., 16 str. 2 d., 271 str. 3 d., 278 str. l d., laisvės atėmimu ketveriems metams su viso turto konfiskavimu. Pagal 1961 m. BK 42 str. 4 d. bausmę subendrinus 2001-04-18 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė laisvės atėmimas ketveriems metams su turto konfiskavimu;

126) 2001-10-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 3 d., 271 str. 2 d., 16 str. 2 d. 271 str. 3 d., 16 str. 2 d. 271 str. 2 d., 206 str., 278 str. l d., 278 str. 2 d. laisvės atėmimu penkeriems metams 6 mėn. su turto konfiskavimu. Pagal 1961 m. BK 42 str. 4 d. bausmę subendrinus su 2001-06-08 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė laisvės atėmimas penkeriems metams 6 mėn. su turto konfiskavimu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003-05-28 nutartimi veikos perkvalifikuotos į 2000 m. BK 178 str. 2 d., 178 str. l d., 22 str. l d. 178 str. 2 d., 22 str. l d. 178 str. l d., 302 str., 187 str. l d., 187 str. 2 d., bausmes subendrinus apėmimo būdu – laisvės atėmimu 3 m., panaikintas turto konfiskavimas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2003-09-05 nutartimi pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. paleistas lygtinai 4 mėn. 13 d.;

137) 2004-02-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 10 mėn. Pagal 2000 m. BK 64 str. l d. 3 d. bausmė subendrinta su 2001-10-29 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams. Klaipėdos apygardos teismo 2004-04-19 nuosprendžiu 2004-02-06 nuosprendis pakeistas: pagal 2000 m. BK 178 str. 2 d. paskirtas laisvės atėmimas vieneriems metams 11 mėn. Pagal 2000 m. BK 64 str. l d . 3 d. bausmę subendrinus su 2001-10-29 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 m.2 mėn.;

148) 2006-03-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 241 str. l d. laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal 2000 m. BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu vieneriems metams 11 mėn. Pagal 2000 m. BK 63 str.1, 4, 9 d. bausmes subendrinus su 2004-02-06 nuosprendžiu, kuris pakeistas 2004-04-19 nuosprendžiu, paskirta bausme, laisvės atėmimu dvejiems metams 4 mėn. Pagal 2000 m. BK 64 str. 1, 3 d. prie šios bausmės pridėta 2001-10-29 nuosprendžiu paskirtos neatliktos bausmės dalis, galutinė bausmė laisvės atėmimas 2 m. 5 mėn.;

159) 2007-02-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. l d. laisvės atėmimu 1 m. 3 mėn.;

1610) 2008-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 22 str. l d. 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m.;

1711) 2008-10-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2 d., 187 str. 1 d. ir 3 d., 63 str. l d., 4 d., 5 d. 1 p. laisvės atėmimu trejiems metams, pagal 2000 m. BK 63 str. 4 d. ir 9 d. bausmę subendrinus su 2008-06-13 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams 6 mėn. Į bausmės laiką įskaityta iš dalies atlikta bausmė pagal 2008-06-13 nuosprendį, teistumas neišnykęs;

1812) 2008-10-31 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams. Pagal 2000 m. BK 63 str. l d., 4 d., 9 d. bausmė subendrinta su 2008-06-13 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams 6 mėn. Į bausmės laiką įskaityta iš dalies atlikta bausmė pagal 2008-06-13 nuosprendį;

1913) 2008-12-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal 2000 m. BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. bausmę subendrinus su 2008-06-13 nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn.;

2014) 2010-02-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2 d, 214 str. 1 d., 302 str. 1 d., 180 str. 2 d., 215 str. 1 d., 22 str. 1 d., 182 str. 3 d. bausmes subendrinus pagal 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. ir pagal 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d. su 2008-10-31 nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės atėmimu 6 m.; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-13 nutartimi subendrinus bausmes – laisvės atėmimu 6 m. 6 mėn.;

2115) 2013-09-25 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 180 str. 1 d., bausmes subendrinus pagal 64 str. 1 d. ir 3 d. su 2010-07-13 nutartimi nustatyta bausme – laisvės atėmimu 10 m. 6 mėn.;

2216) 2014-02-20 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal LR BK 181 str. 1 d. – 1 m. laisvės atėmimo. Pagal LR BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d. paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2013 -09-25 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme, paskirta galutinė subendrinta bausmė – 11 metų laisvės atėmimo. 2016-01-06 Kauno apygardos teismo nutartimi S. L. subendrinti 2015 m. lapkričio 24 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi nustatyta ir 2014 m. vasario 20 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausmė, pagal BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d. dalinio bausmių sudėjimo būdu ir nustatyta galutinė subendrinta bausmė – 8 m. 7 mėn. laisvės atėmimo pataisos namuose. Į šią bausmę įskaitytinos pagal ankstesnius nuosprendžius atliktos bausmės. Bausmės pradžia 2008-03-04, bausmės pabaiga – 2016-10-04, kaltinamas pagal LR BK 154 str.1d.

23Teismas , išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

24S. L. kaltinamas pagal LR BK 154 str.1d., t.y. šmeižto, kad Laisvės atėmimo vietų L. P. padalinio Uždarojoje zonoje, 2015-10-28 d. apie 13.30 val., atėjus nukentėjusiajam D. P. pokalbiui su nuteistuoju S. L., atliekančiu 3 būrio 4 brigadoje, kuris vyko priėmimo kabinete, tik įėjus nuteistajam į kabinetą, pastarasis sarkastiškai padėkojo už „pasimatymą". Paaiškinus nuteistajam S. L., kad šiandien Drausmės komisijoje buvo sprendžiamas klausimas dėl papildomo pasimatymo suteikimo minėtam nuteistajam su žmona, komisija balsavo už tai, kad papildomas pasimatymas nebūtų įteikiamas, nes nuteistojo elgesys nėra pavyzdingas, rugsėjo mėnesio 16 d. už konfliktus su pareigūnais buvo baustas drausmine nuobauda - uždarymu į Baudos izoliatorių, šiuo metu turi 65 galiojančias nuobaudas, todėl komisijos narių nuomone jo elgesys nėra tinkamas, kad būtų suteikiami papildomi pasimatymai. Taip pat nuteistasis S. L. buvo informuotas, kad Drausmės komisija tarpininkavo, kad jam būtų suteiktas papildomas skambutis žmonai. Nukentėjęs D. P. skunde nurodė, kad į visą pateikiamą informaciją S. L. reagavo gana audringai ir, išsitraukęs atsakymų pluoštą į jo rašytus skundus, pareiškė, kad jei negaus papildomo pasimatymo, tuomet rašys naujus skundus, imsis įvairių veiksmų, kad čia pareigūnas nedirbtų. Paprašius nuteistojo nusiraminti ir pasiaiškinti kodėl jo elgesys vertinamas neigiamai, jis paprašė leidimo išeiti iš kabineto. Pasakius nuteistajam, kad išeiti neleidžiama, nes reikia pabaigti pokalbį ir išsiaiškinti visas aplinkybes, S. L. nepaklusdamas nurodymams, atsistojo nuo kėdės, priėjęs prie durų jas atidarė, išvirto į koridorių, šaukdamas „nemuškit viršininke". Šalia durų stovėjo ir mūsų pokalbį stebėjo per duryse įrengtą langelį direktoriaus budintysis padėjėjas D. J. ir Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis prižiūrėtojas N. K., kurie aiškiai matė, kad jis, t.y. nukentėjęs sėdi kitoje stalo pusėje ir nebuvo priartėjęs prie S. L., o pastarasis griuvo koridoriuje tiesiai prie pareigūnų kojų. Vedamas koridoriumi į kamerą S. L. bandė svirduliuoti, buvo susiėmęs rankomis kūną, tuo norėdamas sudaryti įspūdį, kad buvo sumuštas. Nedelsiant pareigūnams buvo nurodyta, kad į Uždarąją zoną būtų iškviesti medikai, kurie apžiūrėtų nuteistąjį ir jo kūną. Atėjusi gydytoja A. B. apžiūrėjo S. L. ir jokių smurto žymių, mušimo ženklų ar kažko panašaus neaptiko (surašytas apžiūros protokolas). Vėliau S. L. pradėjo pasakoti kitiems nuteistiesiems, kad jis pastarąjį sumušė pokalbių kambaryje. Rašytuose skunduose įstaigos direktoriui, Kalėjimų departamento direktorei nuteistasis aiškiai melavo, kad jis, t.y. pareigūnas norėjo jam suduoti, tačiau pastarasis,vengdamas smūgio, bėgo nuo jo ir suklupęs pargriuvo. Dėl šio įvykio buvo pradėtas tyrimas įstaigoje, jam, t.y. nukentėjusiajam skambino ir teiravosi Kalėjimų departamento pareigūnai, nejaugi galėjau taip pasielgti. Dėl viso to labai jis pergyveno, nes savo darbe visada vadovaujasi bausmių atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, niekad nėra pasielgęs netinkamai, tuo labiau smurtavęs prieš nuteistuosius. Atliekant tyrimą jis buvau apklausiamas kaip pareigūnas, kuris galimai pasielgė netinkamai. Nutenkėjęs D. P. skunde nurodė, kad dėl tokių S. L. padarytų veiksmų jis patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus ir stresą, labai pergyveno, todėl pablogėjo sveikata, savijauta, negalėdavo užmigti naktimis, nes jautėsi šmeižiamas kaip asmuo, kaip pareigūnas nuteistojo S. L., kuris tokiu būdu jam keršijo iš asmeninių paskatų, vien tik todėl, kad jam nebuvo suteiktas papildomas pasimatymas. Šie požymiai atsirado po paskelbto šmeižto apie jį ir yra tiesioginio priežastinio ryšio pasekmė kaltinamojo veiksmų. Nukentėjęs skunde nurodė, kad tokiais veiksmais S. L. padarė jam neturtinę žalą, pakenkdamas jo reputacijai, skleisdamas žinomai melagingą informaciją apie jį, t.y. kaip pareigūną, atliekantį savo pareigas. Tačiau įvertinus nuteistojo materialinę būklę, neturtinės žalos atlyginimo jis nereikalauja. Dėl šio įvykio nuteistasis S. L. parašė pareiškimą įstaigos vadovui A. D., kuriame teigė, kad jis bandė suduoti pastarajam. Dėl to buvo atliktas tyrimas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 168 straipsniu 2015-11-03 priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 12-PR-27, nenustačius nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymių, kas tik patvirtina, kad jo veiksmuose nebuvo jokio netinkamo veikimo. Jo, t.y. nukentėjusiojo pokalbį su S. L. per durų langelį stebėjo ir visas pokalbio aplinkybes gali patvirtinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus budintysis padėjėjas D. J., Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis prižiūrėtojas N. K., Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydytoja A. B..

25Teisiamajame posėdyje nukentėjęs D. P. palaikė privataus kaltinimo skundą, prašė pripažinti kaltu dėl jo atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos S. L., kaltinamąjį nubaudžiant įstatymų nustatyta tvarka pagal BK 154 str. 1 d. Nukentėjęs D. P. byloje nepateikė civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos priteisimo. Nukentėjusiojo D. P. parodymu, kaltinamasis pokalbio metu buvo atsinešęs nemažą kiekį atsakymų į skundus, kurių buvo tikrai labai daug dėl visų įmanomų ir neįmanomų dalykų. Kaltinamasis, sužinojęs, kad jam Drausmės komisija siūlo nesuteikti ilgalaikio pasimatymo, o tik tarpininkauti suteikiant papildomą skambutį, pastarasis sureagavo labai audringai. Pareiškė, kad jei jis negaus pasimatymo, tai rašys skundus į įvairias instancijas, skųs jį, t.y. darys viską, kad jam pakenktų. Nukentėjusiojo parodymu, kaltinamasis tuomet buvo įsitikinęs, jog per jį pastarajam Drausmės Komisija nesuteikė (netarpininkavo) dėl papildomo pasimatymo skyrimo. Paprašius nuteistojo S. L. nusiraminti, įvertinti savo elgesį ir jo perspektyvas, t.y. kaip jis įsivaizduoja bausmės atlikimą, nuteistasis jam pasakė, kad nenori kalbėtis, nori išeiti. Pasakius nuteistajam, kad išeiti yra neleidžiama, sėdėtų, tikslu išsiaiškinti visas aplinkybes ir tęsti pokalbį, nepaklusdamas nuteistasis S. L. staiga pašoko nuo kėdės, ėjo greitais žingsniais link durų, vedančių į koridorių, kurias atidaręs ir šaukdamas „Nemuškit viršininke“, jis griuvo tiesiai į koridorių. Kabineto duryse yra specialiai padarytas langelis stebėjimui, prie langelio stovėjo pareigūnai D. J. ir N. K., kurie matė ir girdėjo jų pokalbį. Jis pats tuomet sėdėjo patalpoje už stalo. Suvokė, kad nuteistasis S. L. savo veiksmais, žodžiais, poelgiu siekia parodyti prieš kitus asmenis bei vaizdo stebėjimo kamerą (koridoriuje yra 2 vaizdo kameros), kad galimai jis buvo mušamas, todėl tai supratęs, minėtų pareigūnų jis paprašė, kad nedelsiant iškviestų gydytoją arba medicinos seselę, tikslu apžiūrėti nuteistojo S. L. kūną dėl galimo smurto. Vėliau nuteistasis S. L. pradėjo pasakoti ir rašyti skundus, kad neva jis pastarajam grasino suduoti, užsimojau, todėl vengdamas fizinio smūgio, jis turėjo bėgti, paslydo ir išvirto į koridorių. Tai buvo nuteistojo S. L. akivaizdus melas dėl šio įvykio, siekis naudos sau, o jis yra principingas pareigūnas, todėl jo atžvilgiu prasidėjo šmeižikiški raštai iš S. L. pusės. Dėl šio įvykio buvo atliekamas tyrimas, kurį buvo atsisakyta pradėti pagal nuteistojo S. L. skundą. Nukentėjusiojo nuomone, kaltinamasis S. L. tokiais veiksmais jį apšmeižė nepagrįstai, padarė nusikaltimą pagal BK 154 str. 1 d. jo atžvilgiu, dėl ko jis patyrė dvasinius išgyvenimus, vartojo vaistus, pablogėjo savijauta bei turėjo nepatogumus, kadangi buvo atliekamas tyrimas (t 1, b. l. 113-116).

26Kaltinamasis S. L. neigė kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal LR BK 154 str. 1 d. Kaltinamojo paaiškinimu, jis neturėjo jokios tyčios šmeižti nukentėjusiojo D. P. (pareigūno), o 2015 m. spalio 28 d. pokalbio su minėtu pareigūnu metu, pastarasis jam grasino, todėl jam atrodė (manė), kad pastarasis jam suduos, t.y. pareigūno D. P. paprašė leidimo – išeiti iš patalpos, o pastarajam neleidus, manydamas, kad pareigūnui nepaklusus bus suduota, jis atsistojo ir norėjo išeiti iš pokalbio kambario, o koridorių išgriuvo, nes susipynė kojos, šaukdamas „Nemuškite viršininke“. Kaltinamojo paaiškinimu, jis manė, kad pareigūnas galėjo jam suduoti, o be to pareigūnas žino, kad jis, kaip nuteistasis yra emocianalus, nervuotas, labai greitai susinervinantis bei tądien jis buvo ypač susinervinęs dėl nesuteikto papildomo pasimatymo su šeimos nariais. S. L. paaiškinimu, niekam iš nuteistųjų jis nėra pasakojęs, kad nukentėjęs būtų mušęs jį pokalbių kambaryje, tai tik nukentėjusiojo išgalvotos aplinkybės. Prašo jo atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį, kadangi nėra padaręs inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal LR BK 154 str. 1 d.(t 1, b. l. 116-120).

272016-05-24 teisiamajame posėdyje liudytoja A. B. parodė, kad ji dirba gydytoja Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nuo 1992 m., tačiau gydytoja įkalinimo įstaigoje ji dirba nuo 1982 m. 2015-10-28 d. apie 14.00 val. ji buvo pakviesta į baudos izoliatorių apžiūrėti nuteistąjį S. L., kuris buvo laikomas kameroje. Nuteistasis buvo sujaudintas, sąmoningas, bendra jo būklė buvo patenkinama, buvo lengvas pirštų drebulys. Uždavus nuteistajam klausimą – „Ar pageidauja apžiūrai eiti į gydytojo kabinetą?“, atsakė „Nenoriu, nes bijau.“ Kadangi nuteistasis buvo susijaudinęs, ji davė tabletę – Validolio, tuomet jokie vaistai nebuvo leidžiami, vakarui jam paskyrė raminančią tabletę – tizercino (vaistai sumažinantys stresinę situaciją), kurie buvo paskirti 5 dienų terminui. Nuteistasis atsisakė vartoti vaistus. Kitu metu nuteistasis buvo apžiūrėtas psichiatrės, kuri paskyrė jam kitus vaistus vartojimui (t 1, b. l. 120-121).

282016-05-24 teisiamajame posėdyje liudytojas D. J. (Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus budinčiojo padėjėjas) parodė, kad 2015-10-28 apie 13.30 val. atėjo direktoriaus pavaduotojas D. P. į uždarą zoną. Pokalbiui su šiuo pareigūnų iš kameros buvo atvestas nuteistasis S. L.. Visas pokalbis buvo stebimas per duryse esantį langelį, kurį stebėjo jis su pareigūnu N. K.. Šio liudytojo parodymu apie 13.48 val.-13.50 val., tikslaus laiko nepamena, išgirdo garsą per duris, S. L. klausimą pavaduotojui – „ar galiu išeiti iš patalpos?“, pavaduotojas D. P. atsakė – „Sėsk, pabaigsim pokalbį“. Tuomet nuteistasis atsisuko ir ėjo link durų, išvirto koridoriuje jiems, t.y. pareigūnams po kojomis. Liudytojo parodymu, pareigūnams yra privaloma stovėti prie minėtos patalpos durų ir stebėti per duryse esantį langelį pokalbį. S. L. patalpoje sėdėjo vienoje pusėje ant pritvirtintos kėdės, o pareigūnas kitoje pusėje ant pritvirtintos kėdės, juos skyrė stalas. Šio liudytojo teigimu, jis visą laiką buvo prie langelio, matė, kaip nuteistasis S. L. ėjo link durų pusės, nuvirto jiems, t.y. pareigūnams po kojomis, virsdamas pasakė – „Viršininke nemušk“ (t 1, b. l. 123).

292016-05-24 liudytojas N. K. (Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis prižiūrėtojas) teisiamajame posėdyje parodė, kad pokalbis tarp pareigūno ir nuteistojo vyko apie 20 minučių, tačiau po 20 min. nuteistasis kažkaip susijaudino, susinervino, staiga atsistojo ir garsiai pareiškė – „Ar aš galiu išeiti iš patalpos?“, pareigūnas pareikalavo, kad atsisėstų ir toliau tęstų pokalbį, bet nuteistasis S. L. į tai nekreipė dėmesio. Liudytojo parodymu, nuteistasis S. L. čiupo už durų rankenos ir nugriuvo ant grindų, sakė „Viršininke nemušk“. Liudytojo N. K. parodymu, jis visą tai manė, nes intensyviai stebėjo per langelį duryse, nes tai jų, t.y. pareigūnų pareiga. Parodė, kad iki įvykio pareigūnas D. P. sėdėjo už stalo, kuris taip ir liko sėdėti, nepamena aplinkybių kaip tuo momentu pareigūnas laikė rankas. Pamena, kad tuo metu kaip griuvo nuteistasis, pareigūnas net nebuvo pakilęs nuo kėdės (t 1, b. l. 121-122).

302016-06-15 teisiamajame posėdyje liudytojas S. G. parodė, kad nuo 2014 m. balandžio mėn. jis atlieka laisvės atėmimo bausmę LAVL. Liudytojo parodymu, 205-10-28 buvo kažkoks įvykis, kurio aplinkybių nepamena, tačiau dėl šių aplinkybių jis buvo apklaustas kuomet buvo atliekamas tyrimas. Tądien jis girdėjo šaukiant nuteistąjį S. L. bei pareigūną D. P., nurodant pareigūnams surašyti raportą. Jis nežino dėl ko buvo sakoma pareigūnams surašyti raportą. (t 1, b. l. 139-140).

31Liudytojo R. R. parodymu, jis atlieka bausmę LAVL nuo 2014-02-05. Nuteistąjį S. L. pažįsta nuo 2015 m. spalio mėnesio, kuomet bausmę atkliko viename būryje. Liudytojo parodymu, jam nuteistasis S. L. nieko nėra pasakojęs apie konfliktą su pareigūnu D. P.. Nuteistojo nuomone, pareigūnas D. P., kuomet dirbo pavaduotoju laisvės atėmimo ligoninėje, neturėjo savo nuomonės, šis pareigūnas jam pats ne kartą yra grasinęs dėl skundų rašymo. Dėl to jis pats ne kartą yra paskelbęs bado akcijas, per jį buvo skiriamos jam drausminės nuobaudos – uždarymas į baudos izoliatorių, kurių jis neskundė, nes nėra mėgėjas ginčyti tai teismine tvarka. 2015-10-28 tarp 13.00 val. – 14.00 val. jis koridoriuje girdėjo triukšmą, tačiau kokio pobūdžio negalintis pasakyti, net negirdėjo žodžių, kadangi tuomet pats bausmę atlikinėjo uždaroje kameroje (t 1, b. l 140-141).

322016-06-15 liudytojo G. Ž. parodymu, nuo 2014-11-05 jis atlieka bausmę LAVL, bausmę atliko viename būryje su S. L. iki 2015-03-13 d., o po to jis buvo perkeltas atlikti bausmę į uždarąją zoną. Jam nieko nėra žinoma apie 2015-10-28 įvykį, nes tuomet jis neatlikinėjo bausmės būryje su S. L.. Liudytojui nėra žinoma aplinkybė kas įvyko tarp nuteistojo S. L. ir pavaduotojo D. P. (t 1, b. l. 141-142).

33Byloje nustatyta, kad 2015-11-03 Laisvės atėmimo vietų nutarimu medžiagoje Nr. 12-PR-27 atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal nuteistojo S. L. skundą, kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 135 str., 138 str., 140 str. ir 228 str. 1 d. sudėties požymiai. Nuteistajam S. L. už Lietuvos Respublikos BVK 12 str. 2 dalies, 110 str. 1 d. 2 p., Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 50 punkto, 73.2 punkto pažeidimus nutarta taikyti drausminio poveikio priemones (nustatytas administracinis teisės pažeidimas). Iš minėtos medžiagos Nr. 12-PR-27 matyti, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninėje buvo gautas nuteistojo S. L. pareiškimas Nr. 24-PR- 1-595, kuriame nurodė, kad 2015-10-28 d. 13.50 val. atėjo pavaduotojas D. P., kuris jį pasikvietė pokalbiui į kabinetą, esantį KTP patalpose, ten pavaduotojas D. P. šaukė ant pastarojo, t.y. nuteistojo S. L., grasino ir norėjo suduoti, bet S. L. pavyko pabėgti iš kabineto. Bėgdamas S. L. iš kabineto parkrito ir krisdamas susitrenkė galvą į sieną. Tuo metu prie kabineto stovėjo du pareigūnai, kuriems pavaduotojas D. P. liepė surašyti tarnybinius pranešimus, kad S. L. vaidina ir kad pats nukrito. S. L. šaukė koridoriuje užsiėmęs už galvos, nes galvojo, kad pavaduotojas D. P. jį vejasi, nori mušti. 2015-10-28 rašytiniame pareiškime S. L. nurodė, kad 2015-08-10 jis 6 mėnesių terminui buvo perkeltas į KTP pagal LR BVK 70 str. 6 d. dėl to, kad pagal pravestą KŽS tyrimą grėsė pavojus jo sveikatai ir gyvybei. Būvimo izoliatoriuje metu daugelis nuteistųjų buvo nepatenkinti LAVL Pravieniškių padalinio pavaduotojo D. P., o pastarasis jo atžvilgiu darė moralinį spaudimą, terorizavo, išsikvietęs pokalbiui – provokuodavo. Skunde ir teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis nurodė, kad dėl blogų sąlygų įkalinimo įstaigos (KTP sąlygų) bei dėl paties pavaduotojo D. P. veiksmų, jis yra rašęs skundus, dėl ko pavaduotojas pastoviai jam gąsdino, grasino susidorojimui, neleido ramiai atlikti nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Skunde, rašytame 2015-10-28 LAVL direktoriui A. D., nuteistasis S. L., kad 2015-10-26 jis buvo pakviestas į KTP pokalbiui su atvykusiu darbuotoju J. Z. ir kitu pareigūnu, atvykusiais pagal jo skundą iš LR Kalėjimų departamento, kurio metu buvo apžiūrėta patalpa – kamera, o pokalbio metu jis, t.y. nuteistasis S. L. papasakojo pareigūnams dėl D. P. veiksmų jo, t.y. nuteistojo atžvilgiu, jog daro psichologinį spaudimą, gąsdina. 2015-10-28 13.50 val. išsikvietęs pokalbiui į KPT, pareigūnas D. P. šaukė, grasino ir norėjo jam suduoti, užsimojo ir jis spėjo pabėgti iš kabineto, nukrito ant žemės bėgdamas, krisdamas jis susimušė galvą į sieną. Koridoriuje jis buvo užsiėmęs už galvos, nes galvojo, kad pavaduotojas D. P. jį vejasi. Skunde nurodė, jog tai gali paliudyti kiti nuteistieji. Prie kabineto stovėjo du pareigūnai, po šio įvykio pareigūnas D. P. liepė rašyti tarnybinį ant jo, t.y. S. L.. Minėtame skunde S. L. rašė, kad į koridorių jis nuvirto dėl to, kad bėgant pastarajam kojos susipainiojo. 2015-10-28 jis pats nekvietė ateiti laisvės atėmimo vietų direktoriaus pavaduotojo D. P., tai jis pats atėjo tikslu jį pagąsdinti.

34S. L. (pareiškėjas), būdamas įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnį už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, apklausiamas 2015-10-29 Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Kriminalinės žvalgybos skyriuje, paaiškino, kad 2015 m. jis buvo laikomas uždaroje zonoje KTP kameroje Nr. 6, pagal BVK 70 str. 6 d., o 2015-10-28 jis pokalbiui pareigūno D. P. nesikvietė, pareigūnas D. P. pats savo iniciatyva atėjo pokalbiui. Tuomet S. L. nurodė, jog pokalbių kambaryje tarp jo ir pareigūno D. P. vyko pokalbiai dėl jo rašomų skundų, nes pareigūnui tai nepatiko ir pasakė, jei netinka gyvenimo sąlygos, tai jis tegul eina gyventi į „zoną“. Jis parodė D. P. visus skundus ir sakė, kad toliau rašys skundus dėl netinkamų laikymo sąlygų. S. L. paaiškinimu, jis pats buvo įpykęs dėl tokio pareigūno elgesio, pareigūnas sėdėdamas už stalo su dešine ranka užsimojo, o jis pats tuomet suprato, kad pastarasis tuoj suduos, nes buvo labai įpykęs. S. L. išsigandęs bėgo iš patalpos nuo smurtaujančio pareigūno. Bėgant S. L. iš patalpos, susipynė kojos ir jis iškrito į koridorių. Koridoriuje priešais yra kameros durys, į kurias jis susitrenkė galvą. Atsistojęs, jis pats nuėjo iki savo kameros. Tuomet D. P. pareigūnams įsakė surašyti ant jo tarnybinius. Jis buvo uždarytas į kamerą, o po 10 min. atėjo į kamerą gydytoja B., kuri jį apžiūrėjusi, nerado jokių sužalojimų. Tądien jam buvo nustatytas padidėjęs spaudimas, duoti raminamieji vaistai, po to buvo atėjusi psichologė, kuriai jis papasakojo apie įvykį, po ko jis nusiramino. Minėtos apklausos metu S. L. parodė, kad pareigūnas D. P. užsimojo ranka, todėl jis, norėdamas tai išvengti bėgo, o krisdamas susitrenkė galvą, daugiau sužalojimų jis nepatyrė. 2015-10-30 Laisvės atėmimo vietų ligoninės kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas V. J. apžiūrėjo įvykio vietą – Pravieniškių Laisvės atėmimo vietų ligoninės, adresu Pravieniškės II k., Kaišiadorių r., uždarosios zonos pastate koridorių bei kabinetą „ Gydytojo kabinetas“. Apžiūros metu nustatyta, kad duryse yra langelis, kurio plotis 43 cm., aukštis 29 cm, pro kurį stebima kas vyksta patalpose. Durys atsidaro į koridoriaus pusę. Kabinete yra langas, kairėje pusėje nuo durų 104 cm. Atstumu stovi kėdė pritvirtinta prie grindų, ant kurios sėdi nuteistieji. Už kėdės 48 cm atstumu stovi rašomasis stalas prie kairės sienos. Stalo ilgis 103 cm, plotis 63 cm. Už stalo link lango, atstumu nuo stalo 28 cm stovi kėdė pritvirtinta prie grindų, ant kurios sėdi darbuotojai, priimantys nuteistuosius. Nuo durų dešinėje pusėje stovi kriauklė, už jos lentynėlė ant ratukų, už jos stovi medicininė apžiūros lova. Apžiūros metu nieko nerasta ir nieko nepaimta. Iš medžiagoje Nr. 12-PR-27 Direktoriaus pavaduotojo D. P. 2015-10-28 tarnybinio pranešimo matyti, kad jame pareigūnas nurodė tokias spalio 28 d. 13.30 val. įvykio aplinkybes, t.y. kad minėtu laiku jis nuėjo į Uždarąją zoną pokalbiui su nuteistuoju S. L., gim. 1974-09-19, 3 būrys 4 brigada. Pokalbis vyko priėmimo kabinete. Tik įėjęs į kabinetą, nuteistasis S. L. sarkastiškai padėkojo už „pasimatymą“. Paaiškinus, kad šiandien Drausmės komisijoje, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl papildomo pasimatymo suteikimo su žmona, komisija balsavo už tai, kad papildomas pasimatymas nebūtų suteikiamas, nes nuteistojo elgesys nėra pavyzdingas, rugsėjo mėn. 16 d. už konfliktus su pareigūnais buvo baustas drausmine tvarka – uždarytas į Baudos Izoliatorių, turi 65 galiojančias nuobaudas, todėl komisijos narių nuomone jo elgesys nėra tinkamas, kad būtų suteikiami papildomi pasimatymai. Taip pat nuteistasis S. L. buvo informuotas, kad Drausmės Komisija tarpininkavo, kad jam būtų suteiktas papildomas skambutis žmonai. Pareigūno tarnybiniame pranešime nurodyta, kad į visą pateiktą informaciją S. L. reagavo gana audringai ir ,išsitraukęs atsakymų pluoštą į jo rašytus skundus, pareiškė, kad jai negaus papildomo pasimatymo, tuomet rašys naujus skundus, imsis veiksmų, kad jis čia neliktų dirbti. Paprašius nuteistąjį nusiraminti, tikslu paaiškinti kodėl jo elgesys vertinamas neigiamai, nuteistasis paprašė leidimo išeiti iš kabineto. Pasakius, kad išeiti neleidžiama, nes reikia pabaigti pokalbį ir išsiaiškinti visas aplinkybes, S. L. atsistojo nuo kėdės, nepaklusdamas nurodymams, priėjo prie durų, kurias atidaręs, jis išvirto į koridorių, šaukdamas „Nemuškit viršininke“. D. P. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad šalia durų stovėjo ir pokalbį stebėjo per duryse įrengtą langelį direktoriaus budintysis padėjėjas D. J. ir Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis prižiūrėtojas N. K., kurie aiškiai matė, kad jis sėdėjo kitoje stalo pusėje ir net nebuvo priartėjęs prie S. L., o pastarasis griuvo tiesiai prie pareigūnų kojų. D. P. tarnybiniame pranešime nurodė, kad S. L. tokiu elgesiu siekė išprovokuoti konfliktinę situaciją, sudaryti įspūdį išgriūdamas prieš vaizdo kamerą koridoriuje, kad jį sumušė, o nuteistasis, nepaklusdamas jo, kaip pareigūno, nurodymui neišeiti iš kabineto, pažeidė LR Bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnio 2 dalį, 110 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Pataisos vidaus tvarkos taisyklių 50 punktą, 73.2 punktą. D. P. apklausos 2015-11-02 metu nurodė, kad pokalbio metu su nuteistuoju S. L., jis kalbėjo ramiai, iš jo paties pusės nebuvo jokios pakelto tono, rankų jis nekilnojo ir jomis nesimosikavo, visa tai gali patvirtinti tuo metu koridoriuje pro durų langelį viską stebėję D. J. ir N. K.. Apklausos metu D. P. parodė, jog yra įsitikinęs, kad nuteistasis S. L. visa tai suvaidino iš keršto, kad nebuvo suteiktas papildomas ilgalaikis pasimatymas, bei tokiu būdu siekia pakenkti jam, kad būtų pakirstas pasitikėjimas juo kaip pareigūnu bei tikisi, kad tokiu savo elgesiu pastarasis paveiks įstaigos administraciją ir jam bus suteiktas ilgalaikis pasimatymas. Minėtos apklausos metu D. P. parodė, jog jokių neteisėtų nurodymų dėl tarnybinių pranešimų surašymo nedavė pareigūnams. Pareigūnai D. J. ir N. K. tarnybiniuose pranešimuose nurodė tai, kas vyko kas vyko pokalbio metu su nuteistuoju S. L. ir daugiau nieko.

35D. J. 2015-10-28 tarnybiniame pranešime nurodė, kad minėtą dieną apie 13.30 val. į uždarąją zoną atėjo direktoriaus pavaduotojas D. P., prašė pokalbiui atvesti nuteistąjį S. L. iš 6-osios kameros į priėmimo kabinetą. Jis pareigūno pokalbį su nuteistuoju S. L. stebėjo kartu su vyr. prižiūrėtoju N. K. iš koridoriaus pusės pro langelį, esantį kabineto duryse. Pokalbio metu apie 13.50 val. nuteistasis S. L. susinervinęs, garsiai šaukdamas, paprašė direktoriaus pavaduotojo D. P. leisti jam išeiti iš kabineto, tačiau pavaduotojas liepė jam likti kabinete ir baigti pokalbį. Nuteistasis S. L. nekreipė dėmesio į teisėtus pareigūno reikalavimus, atsistojo ir priėjo prie durų, kurias atsidaręs, jis išvirto į koridorių, šaukdamas „Nemuškit viršininke“. D. P. viso pokalbio metu ir tuomet kai nuteistasis šaukdamas išvirto iš kabineto į koridorių, sėdėjo kabinete kitoje stalo pusėje, jis net nebuvo prisiartinęs prie nuteistojo S. L.. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad nuteistasis S. L. tokiu savo elgesiu siekė išprovokuoti konfliktinę situaciją, sudaryti įspūdį prieš vaizdo kamerą koridoriuje, kad jį sumušė direktoriaus pavaduotojas. Tokias pat 2015-10-28 d. įvykio aplinkybes nurodė pareigūnas D. J., 2015-11-02 apklaustas liudytoju Laisvės atėmimo vietų ligoninės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūno V. J.. Tuomet liudytojas D. J. apklaustas parodė, jog po šio įvykio direktoriaus pavaduotojas D. P. nei jam nei kitiems pareigūnams jokių neteisėtų nurodymų nedavė. Kai nuteistasis išvirto į koridorių, jis nukrito jam ir N. K. po kojomis, todėl aiškiai matė, kad nuteistasis niekur nesitrenkė su galva, t.y. nesitrenkė nei į sieną, nei į priešais esančios kameros duris.

36Liudytojas N. K. 2015-11-02 apklaustas parodė tokias įvykio aplinkybes kaip liudytojas D. J., tai, jog pokalbio metu 13.50 val. nuteistasis S. L. susinervinęs, garsiai šaukdamas paprašė direktoriaus pavaduotojo leidimo išeiti iš patalpos. Direktoriaus pavaduotojas D. P. nedavė nuteistajam leidimo išeiti iš patalpos, nurodė likti kabinete ir baigti pokalbį. Bet nuteistasis S. L. į teisėtus pareigūno reikalavimus nekreipė dėmesio, atsistojęs, priėjo prie durų, kurias atidarė ir pro jas išvirto į koridorių, šaukdamas „Nemuškit viršininke“. Nuteistasis koridoriuje krito ant grindų, po to atsikėlęs ir susiėmęs už šono, nuėjo link kameros Nr. 6, kurioje jis buvo laikomas. Kadangi jis su direktoriaus budinčiuoju D. J. buvo koridoriuje ir visą pokalbio eigą stebėjo pro duryse esantį langelį, aiškiai matė, kad pareigūnas viso pokalbio su nuteistuoju metu, sėdėjo ant kėdės kitoje stalo pusėje, nebuvo prisiartinęs prie nuteistojo S. L.. Pokalbio metu D. P. elgėsi ramiai, rankų nekilnojo ir jomis nesimosikavo. Šio liudytojo nuomone, nuteistasis S. L. tokiu savo elgesiu, išvirsdamas iš patalpos į koridorių prieš kameras, siekė išprovokuoti konfliktinę situaciją, sudaryti įspūdį, kad direktoriaus pavaduotojas D. P. tartum jį sumušė. Po šio įvykio nei jam nei kitiems pareigūnams jokių neteisėtų nurodymų D. P. nedavė.

372015-10-30 liudytoja apklausta R. D. (psichologė) parodė, kad 2015-10-28 d. apie 14.30 val. direktoriaus budintysis padėjėjas D. J. pranešė, kad uždaroje zonoje esantis nuteistasis S. L. pageidauja bendrauti su psichologe. Jai atėjus apie 15.00 val. į uždarąją zoną pasikalbėti su nuteistuoju S. L. (pokalbis vyko pro grotuotas duris), nuteistasis pasakė, kad jį muša pavaduotojas. Paklausus į kurią kūno vietą jam sudavė pavaduotojas, nuteistasis atsakė, nesudavė, o tik pavaduotojas užsimojo. Pokalbio metu nuteistasis S. L. kameroje sėdėjo ant lovos, kalbėjo ramiai, atrodė sutrikęs. Paklausus nuteistojo kuo galinti padėti, jis atsakė, kad duotų jam pasimatymą ir tada nebus jokių skundų. Ji nuteistajam S. L. paaiškino, kad dėl papildomo pasimatymo sprendė komisija, kuro posėdžio metu nusprendė papildomo pasimatymo jam nesuteikti ir komisijos siūlymas pateiktas įstaigos direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą.

38Iš medžiagoje esančios Laisvės atėmimo vietų ligoninės psichologinės tarnybos pažymos apie nuteistojo S. L. psichologinę būklę matyti, kad nuteistojo – asmens savivertė paaukštinta, aplinką suvokia adekvačiai, mandagus, bendrauja noriai, komunikabilus, toleruoja nuteistųjų subkultūrą, savo asmeninį gyvenimą vertina buitiniame lygmenyje. S. L. yra konfliktiškas, stresinėse situacijose gali pasielgti agresyviai ir neprognozuojamai, dažnai vartoja psichologinį smurtą prieš kitą asmenį, pasižymi prasta emocijų kontrole. Jis nepripažįsta savo netinkamo elgesio ar prastos emocijų kontrolės. Nuteistasis bando išsakyti ir apginti savo įsitikinimus bei nuomonę žodžiu bei raštu rašydamas skundus, skelbdamas bado akcijas, elgdamasis autoagresyviai, manipuliuodamas kitais asmenimis. Šioje pažymoje nurodyta, jog galima teigti, jog taip S. L. išreiškia savo neigiamas emocijas, nepasitenkinimą bei vidinę agresiją. S. L. į konfliktus su kitais nuteistaisiais ir pareigūnais patenka dažnai, tačiau savo kaltės dėl to neįžvelgia. Nuteistasis įtrauktas į „Nuteistųjų, priklausančiųjų didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti įskaitą“ iki jo bausmės pabaigos.

39Byloje nustatyta, kad 2015-10-28 Laisvės atėmimo vietų ligoninėje 2015-10-28 8.30 val. vyko Drausmės Komisijos posėdis, kuriame Komisijos posėdžiui pirmininkavo direktoriaus pavaduotojas D. P.. Iš Drausmės Komisijos posėdžio protokolo Nr. 51-PR-75 matyti, kad jame buvo svarstomi nuteistųjų, tame tarpe ir nuteistojo S. L. dėl papildomų pasimatymų ir papildomo skambučio suteikimo. Posėdyje Drausmės Komisija nuteistojo S. L. atžvilgiu nutarė – siūlyti direktoriui, kad nuteistajam S. L. būtų skirtas papildomas skambutis (visi Komisijos nariai balsavo vienbalsiai); siūlyti direktoriui, kad nuteistajam S. L. nebūtų suteiktas papildomas ilgalaikis pasimatymas su artimaisiais, atsižvelgiant į tai, kad 2015-09-16 už grubų elgesį pareigūnų atžvilgiu, įstaigos direktoriaus nutarimu buvo skirta administracinė nuobauda – uždarymas į baudos izoliatorių – 5 paroms(už -4, prieš -2).

402015-11-03 Laisvės atėmimo vietų ligoninės Kriminalinės žvalgybos skyriaus nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 12-PR-27, kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo numatyto LR BK 135 str., 138 str., 140 str., ir 228 str. 1 d. sudėties. Nutarime konstatuota, kad išnagrinėjus nuteistojo S. L. pareiškime nurodytus faktus bei įvertinus surinką dokumentinę medžiagą dėl pareiškime nurodytų faktų patikslinimo, darytina išvada, kad nuteistojo S. L. teiginiai, kad direktoriaus pavaduotojas D. P. grasino fiziniu susidorojimu, bandydamas suduoti užsimojo ranka, dėl ko nuteistasis S. L. bėgdamas, susipynus kojoms, krito ir, atsitrenkęs į sieną, susitrenkė galvą, nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Nuteistojo S. L. pareiškime bei apklausoje nurodyti teiginiai buvo vertinami kritiškai, kaip siekis paveikti įstaigos administraciją, tikslu gauti papildomą ilgalaikį pasimatymą, bei siekis išvengti drausminės atsakomybės, kadangi 2015-10-28 dėl netinkamo elgesio buvo surašyti tarnybiniai pranešimai (pareigūnų), kadangi S. L. pažeidė Lietuvos Respublikos BVK 12 str. 2 d., 110 str. 1 d. 2 p., Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 50 punktą, 73.2 punktą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus 2015-11-19 prokurorės Aldonos Vitkauskienės nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal nuteistojo S. L. skundą dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus pavaduotojo D. P. veiksmų, nurodant, kad šio veikoje nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nesutikdamas su 2015-11-19 prokurorės priimtu nutarimu, S. L. pateikė skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui, tačiau 2015-12-17 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja S. L. skundo netenkino. 2016-01-21 Kauno apygardos teismo nutartimi S. L. skundas atmestas, palikta galioti 2015-12-17 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartis (t 1 ,b. l. 98-99).

41Iš byloje pateiktų raštų matyti, kad S. L. iš tiesų rašė įvairius skundus (skundas gautas 2015-11-16) dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės padalinyje, esančiame Pravieniškių II k., Kaišiadorių r., galimai daromų pažeidimų, kurie, atlikus patikrinimus, buvo nustatyti ir pašalinti (b. l. 154-155, 156-157). S. L. kreipėsi raštu į Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorių, kad pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas D. P. kitų pareigūnų pagalba siekia daryti jam poveikį. Minėtame rašte nurodyta, kad pataisos įstaigos administracija neturi duomenų, jog direktoriaus pavaduotojas D. P. kitų pareigūnų pagalba siekai daryti poveikį Jam (b. l. 158). Kad tarp nuteistojo S. L. ir pareigūnų santykiai yra įtempti patvirtina bylos rašytiniai duomenys iš kurių matyti, jog nuteistasis nuolat rašydavo įvairaus pobūdžio skundus, pagal kuriuos administracijai patikrinus faktus, nepasitvirtino jo atžvilgiu pareigūnų grasinimo faktai ar faktai žeminantys jo orumą (raštas 2015-12-02 Nr. 7-PR-550). Byloje pateikti atsakymai institucijos į nuteistojo S. L. skundus rodo aplinkybę, jog iš tiesų nuteistasis su įvairaus pobūdžio skundais kreipdavosi Laisvės atėmimo vietų direktorių, Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos ministerijos dėl pareigūnų veiksmų, nors dalis jų buvo nepagrįsti.

42Peržiūrėjus byloje 2015-10-28 vaizdo medžiagą (DVD), byloje nustatyta, kad 13.46.44 val. pareigūnas D. J. stovi koridoriuje prie kameros durų Nr. 1 ir su kažkuo bendrauja (asmens su kuriuo bendrauja nesimato), pastarasis stovi koridoriuje prie medicinos punkto durų, t.y. patalpos, kurioje vyko pokalbis tarp nuteistojo S. L. ir pareigūno D. P.. Vaizdo įraše matyti, kad pareigūnas D. J. bendrauja su kitu asmeniu (kurio vaizdo įraše nesimato) iki tol, kol atsidaro medicinos punkto durys ir koridoriuje ant žemės nukrenta nuteistasis S. L. (b. l. 6-7). Peržiūrėjus DVD vaizdo įrašą, nustatyta, kad jame yra įrašas 2015-10-28 d. LAVL uždaros zonos – kamerų tipo, bendrojo naudojimo – koridoriaus patalpos, ir matyti kas vyko koridoriuje ir prie patalpos (medicinos apžiūros) durų (pačios durys vaizdo įraše nesimato, jos matėsi tik tuomet kai durys buvo atidaromos ir uždaromos), jame nėra vaizdo įrašo iš kurio būtų galima matyti kas vyko minėtos patalpos viduje, vykstant pokalbiui tarp nuteistojo S. L. ir pareigūno D. P.. Byloje nustatyta, Laisvės atėmimo vietų ligoninės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas V. J. 2015-11-03 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal nuteistojo S. L. skundą, kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo numatyto LR BK 135 str., 138 str., 140 str., 228 str. 1 d. sudėties požymių. Nutarime konstatuota, kad išnagrinėjus S. L. pareiškime nurodytus faktus, bei įvertinus surinką dokumentinę medžiagą, nustatyta (darytina išvada), kad nuteistojo S. L. teiginiai, kad direktoriaus pavaduotojas D. P. grasino fiziniu susidorojimu, bandydamas užsimojo suduoti ranka, dėl ko nuteistasis S. L. bėgdamas, susipynus kojomis, krito ir atsitrenkęs į sieną susitrenkė galvą yra nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Šiuos nuteistojo S. L. teiginius paneigė liudytojų parodymai – D. J., N. K., A. B., R. D., D. P., pažyma dėl vaizdo įrašo peržiūrėjimo ir ta aplinkybė, kad nuteistajam po įvykio nenustatyti jokie kūno sužalojimai (t 1, b. l. 5-11).

43Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio veika atitinka baudžiamajame įstatyme numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis - tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma (LR BK 2 str.4 d.). Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. LR BPK 20 str.3 ir 4 dalyse numatyta, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai teisingai išspręsti ir kuriuos galima patikrinti LR BPK numatytais procesiniais veiksmais. Šiuo atveju visos prielaidos, abejonės ir neaiškumai, kurių negalima pašalinti, vertintini kaltinamojo naudai. Teismas įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįsta išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečių teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nubūtų nuteistas (LR BK 2 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos). Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo būtų galima reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio. LR BPK 3 str. numato aplinkybes, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas, t.y. baudžiamasis procesas negali būti pradėtas, o pradėtas turi būti nutrauktas. Kaltinamasis S. L. kaltinamas nesunkios nusikalstamos veikos pagal LR BK 154 str.1d. padarymą, baudžiamąjį procesą pradėjus pagal nukentėjusios D. P. skundą (LR BPK 410 str. privataus kaltinimo bylų procesas). Kaltinimą teisme palaikė nukentėjusysis D. P., privataus kaltinimo skunde išdėstytomis aplinkybėmis (LR BPK 408 str.).

44Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 154 str. už šmeižimą kyla ne visais asmens šmeižimo atvejais, bet tik tada, kai asmens šmeižimas turi visus BK 154 str. numatytus šios veikos požymius.

45LR BK 154 str.( šmeižimas) – tai paskleidimas apie kitą asmenį tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ir pažeminti tą asmenį arba paskirsti pasitikėjimą juo. Objektyvieji šmeižimo požymiai: nusikaltimo padarymo aplinkybės, t.y. tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti kitą žmogų, paskleidimas. Tikrovės neatitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį informacija – tai tikrovės neatitinkančios, žeminančios asmens garbę ir orumą žinios. Nustatant šmeižimo turinį sudarančius požymius, svarbu atriboti informaciją nuo nuomonės, nes tik už atitinkamo pobūdžio informacijos paskleidimą galima baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 154 str. Bendrąja prasme informacija reiškia žinią, t. y. konstatavimą faktų ir duomenų apie reiškinius, įvykius, asmens savybes, veiksmus. Šmeižimas yra tyčinis nusikaltimas. Paskleisdamas informaciją, kaltininkas turi suvokti, kad jo skleidžiamos žinios neatitinka tikrovės ir gali paniekinti ar pažeminti asmenį. Be to, nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, kai kaltininkas suvokia, kad skleidžiamos žinios yra melagingos, prasimanytos, neatitinka tikrovės ir žemina kito asmens garbę ir orumą. Žeminančiomis garbę ir orumą laikomos tokios tikrovės neatitinkančios žinios, kurios įstatymų, moralės, paprotinių normų laikymosi požiūriu pažeidžia asmens garbę, orumą, gerą vardą visuomenėje. Baudžiamajai atsakomybei kilti LR BK 154 str. prasme, šiuo atveju įrodyta subjektyviosios nusikaltimo sudėties požymius, t.y. būtina kaltininko tiesioginė tyčia, nukreipta nukentėjusiojo garbei ir orumui pažeminti. Kaltininkas turi suvokti, kad skleidžiamos žinios yra melagingos, prasimanytos, neatitinka tikrovės ir žemina kito asmens garbę ir orumą. Baudžiamajai atsakomybei atsirasti yra būtina nustatyti nusikalstamos veikos sudėtį kaltinamojo veiksmuose bei pagrįsti ją pakankamais BPK reikalavimus atitinkančiais įrodymais.

46Kaltinamojo S. L. paaiškinimu nustatyta, kad jis nesiekė ir neturėjo tikslo paniekinti, pažeminti nukentėjusiojo bei pakirsti jos pasitikėjimą savimi. Kaip ir konstatuota 2016-01-21 Kauno apygardos teismo nutartyje, kuria nuteistojo S. L. skundas atmestas, palikta galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartis, aukštesniojo teismo vertinimu, šiame kontekste, siekiant neabejotinai išsiaiškinti dėl nuteistojo S. L. skundo pagrįstumo, buvo įvertinta paties nuteistojo charakteristika. Nuteistojo S. L. priešiškumas pareigūnams, tyčinis netinkamas bausmės atlikimas ir noras konfliktuoti aiškiai matosi iš nuteistojo charakteristikos: laisvės atėmimo vietoje adaptavosi sunkiai, neigiamas jo požiūris į darbą, socialinės reabilitacijos priemones, į pareikštas pastabas reaguoja neigiamai, pažeidinėjo vidaus tvarkos taisyklės, baustas drausminėmis nuobaudomis, kurios galioja (b. l. 98-99). Šioje nutartyje konstatuota, ką teismo posėdyje patvirtino kaltinamasis S. L. bei įrodo byloje pateikti rašytiniai įrodymai (skundai), kad S. L. per bausmės atlikimo laiką LAVL nuo 2013-04-10 į įvairias instancijas išsiuntė 83 skundus, o įstaigos direktoriui pateikė 560 skundų. Nutartyje konstatuota, jog šie faktai neabejotinai patvirtina pareiškėją esant konfliktiniu asmeniu, kuris pats tokiais neteisėtais būdais siekia gauti tam tikrų privilegijų ar reaguoti už administracijos darbuotojų atsisakymą jam jas suteikti (t 1, b. l. 98-99).

47Nuteistasis S. L. Laisvės atėmimo vietų Ligoninės administracijos yra charakterizuojamas neigiamai, kaip nuteistasis pažeidinėjantis nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nedalyvaujantis socialinės reabilitacijos programose, turintis 80 galiojančių drausminių nuobaudų, skatintas du kartus, nesutariantis su kitais nuteistaisiais. Nuteistasis nebijo reikšti savo nuomonės, nors ji nevisuomet pagrįsta. Charakteristikoje nurodyta, kad nuteistasis į pastabas reaguoja neigiamai, nedaro išvadų, su pataisos namų administracija ne visada elgiasi taktiškai, pagarbiai. Neadekvačiai suvokia aplinką bei nereaguoja į pastabas ar patarimus. Nuo 2015-11-04 bausmę S. L. atlieka drausmės grupės laikymo sąlygomis (b. l. 95). Nukentėjusiojo D. P. parodymu 2016-05-24 teisiamajame posėdyje nustatyta, kad kaltinamasis S. L. 2015-10-28 sureagavo labai audringai, kai sužinojo Drausmės Komisijos priimtą sprendimą dėl nesuteikto papildomo jam ilgalaikio pasimatymo, sakė, kad jei negaus pasimatymo, toliau rašys skundus į įvairias instancijas, skųs jį, kaip pareigūną, kas jam pakenktų, nes pastarasis buvo įsitikinęs, jog per jį nebuvo suteiktas pasimatymas. Nuteistasis buvo atsinešęs nemažą kiekį lapų, kurių buvo labai daug, pareikšdamas, kad tai yra atsakymai į jo rašytus skundus. Byloje nukentėjusiojo D. P. parodymu nustatyta, kad pokalbio su nuteistuoju S. L. metu jis paprašė nuteistojo nusiraminti, įvertinti savo elgesio perspektyvas, nuteistais tuomet paprašė leisti jam išeiti, tačiau jis neleido, pasakęs, jog išeiti yra draudžiama, nurodė jam sėdėti, tikslu išsiaiškinti visas aplinkybes ir tęsti pokalbį. Tačiau nuteistasis S. L. nepakluso, staiga, pašokęs nuo kėdės, ėjo greitais žingsniais link durų, kurias pradarė ir išvirto į koridorių, šaukdamas „Nemuškit viršininke“. Šios aplinkybės rodo, kad nuteistasis S. L. iš tiesų buvo susinervinęs, labai audringai sureagavo, sužinojęs apie priimtą Komisijos sprendimą nesuteikti jam ilgalaikio pasimatymo. Nors S. L. yra iš tiesų yra konfliktiškas, ką byloje patvirtinta pateikta charakteristika, tačiau jis siekė išvengti galimai tolimesnio konflikto su nukentėjusiuoju, prašydamas leidimo pareigūno suteikti galimybę jam išeiti iš patalpos. Nežiūrint į tą aplinkybę, kad S. L. buvo labai susinervinęs ir audringai nusiteikęs, nukentėjęs žinodamas aplinkybę, jog S. L. yra konfliktiška asmenybė, stresinėse situacijose gali pasielgti agresyviai ir neprognozuojamai bei nuteistasis įtrauktas į „Nuteistųjų, priklausančių didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti įskaitą“ iki bausmės atlikimo pabaigos, ką patvirtina bylos medžiagoje esanti pažyma dėl nuteistojo S. L. psichologinės būklės, t.y. pareigūnas žinodamas apie nuteistojo psichologinę būklę (tuomet dirbo LAVL direktoriaus pavaduotojo pareigose), matydamas, jog nuteistasis sužinojęs apie Komisijos netarpininkavimą dėl papildomo pasimatymo nuteistajam skyrimo buvo susinervinęs, o taip pat matydamas pastarojo būklę, jis toliau keltino tęsti pokalbį su nuteistuoju, nors jau pats nuteistasis S. L. prašė duoti leidimo išeiti iš patalpos, kaip teismas suprato, tikslu išvengti konflikto tarp jo ir pareigūno, atsižvelgdamas į savo psichologinę būseną (buvo susinervinęs). Šiuo atveju, pareigūnas D. P. matydamas tokią nuteistojo S. L. psichologinę būklę, ką rodo jo elgesys ir prašymas paties nuteistojo duoti leidimą išeiti iš patalpos, o taip pat žinodamas nutiestojo psichologinę būklę ir kaip konfliktišką asmenybę, turėjo tai pat dėti pastangas neleisti kilti konfliktinei situacijai. Nukentėjusiojo paaiškinimu nustatyta, kad nuteistasis S. L. tokiu poelgiu siekė naudos sau, todėl jo atžvilgiu buvo rašomi šmeižikiški raštai ir taip buvo pasielgta. Šie faktai tik aptvirtina aplinkybę, kad kaltinamasis S. L., būdamas konfliktiniu asmeniu, tokiu būdu siekė gauti tam tikrą privilegiją ir taip sureagavo dėl jam nesuteikto ilgalaikio pasimatymo, tačiau tai nebuvo nukreipta tiesiogiai prieš nukentėjusįjį.

48Atsižvelgiant į tai, darytina pagrįsta išvada, kad S. L. savo veiksmais nepadarė veikos, turinčios nusikaltimų požymių pagal LR BK 154 str.1d.( LR BPK 3 str.1d.1p).

49Kaltinamasis S. L. prašė iškelti baudžiamąsias bylas pagal BK 235 str. liudytojams N. K. ir D. J., kadangi jų duoti parodymai teismui yra melagingi, neatitinka tikrovės pagal vaido įrašo medžiagą, kas akivaizdžiai matyti, kad šie liudytojai nestovėjo nuolat prie patalpos durų, todėl paties įvykio nematė, nors jie parodė, kad viską matė.

50LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 235 str. nustatyta, kad tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Tas, kas padarė tai, kaltindamas asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d. numatyta nusikalstamos veikos sudėtis yra formali. Šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo melagingų parodymų davimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė kokius nors padarinius. Lietuvos Respublikos BK 235 str. 1 d. numatyta veika – melagingų parodymų davimas – yra padaroma tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia apie pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Taigi asmens (kaltininko) tiesioginė tyčia turi pasireikšti tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-335-895/2015). Tuo tarpu parodymais baudžiamajame procese laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką, t. y. apie nusikalstamos veikos įvykį (nusikalstamos veikos padarymo laiką, vietą, būdą ir kitas aplinkybes); kaltinamojo kaltumą; aplinkybes, turinčias įtakos kaltinamojo atsakomybės pobūdžiui ir laipsniui; kaltinamojo ir nukentėjusiojo asmenybę, jų tarpusavio santykius, santykius su liudytojais; apie byloje esančius kitus duomenis ir kitas bylai svarbias aplinkybes (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 2K-455/2010). Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatyta, jog minėti liudytojai 2016 m. gegužės 24 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teisiamojo posėdžio metu, prieš duodami parodymus byloje buvo pasirašytinai supažindinti su liudytojo teisėmis ir pareigomis bei įspėti dėl atsakomybės pagal BK 235 str. nuostatas. Šią aplinkybę neabejotinai patvirtina ir minimo teismo posėdžio protokolo kopija (b. l. 1, 113-122), peržiūrėtas vaizdo įrašas (DVD), kurį peržiūrėjus matėsi, kad pareigūnai vaikščiojo koridoriaus patalpoje, stovėjo prie patalpų durų ne visą laiką, tačiau atsižvelgtina į tai, kad pats įvykis vyko 2015-10-28, t.y. prieš ilgą laiko tarpą ir liudytojų duoti parodymai dalyje dėl jų nuolatinio buvimo prie durų pilnai neatitinka duotiems jų parodymams, tačiau ši aplinkybė neturi didelės reikšmės bylos nagrinėjimui dėl S. L. inkriminuotos nusikalstamos veikos, juolab, kad paties įvykio metu vienas iš pareigūnų iš tiesų stovėjo koridoriuje, įraše matyti kad pastarasis su kažkuo kalbasi (tikėtina, kad kitu pareigūnu), todėl pareigūnai galėjo matyti per durų langelį kas vyksta patalpoje. Teismas neturi jokio pagrindo netikėti aukščiau minėtų liudytojų duotais parodymais dalyje dėl paties įvykio aplinkybių patalpoje matymo, t.y. prieš pat kaltinamajam S. L. atidarant patalpų duris, pro kurias jis išgriuvo (išvirto) į koridorių, todėl kaltinamojo prašymas dėl baudžiamųjų bylų kėlimo pagal BK 235 str. liudytojų atžvilgiu yra nepagrįstas.

51Teisme gauta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma, jog kaltinamajam S. L. suteikta valstybės garantuojamos antrinės teisinė pagalba, ginant jo interesus paskirtai gynėjui Jonui Kvaraciejui, o valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudarė – 155,68 Eur (advokato užmokestis -138,96 Eur, 16,72 Eur kitos išlaidos). Atsižvelgiant į tai ir į tai, kad kaltinamojo atžvilgiu priimamas išteisinamasis nuosprendis, prašomos išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos 155,68 Eur iš kaltinamojo S. L. nepriteistinos (t 1, b. l. 100).

52Kaltinamajam S. L. kardomoji priemonė byloje nepaskirta.

53DVD laikmena su vaizdo įrašu paliktina bylos medžiagoje.

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 304, 305 str. 5 d. 1 p., 307 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

55S. L., a.. k. ( - ) išteisinti dėl LR BK 154 str.1 d. numatyto nusikaltimo padarymo, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (LR BPK 3 str.1 d. 1 p).

56Grąžinti Laisvės atėmimo vietų ligoninei medžiagą Nr. 12-PR-27 dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, įsiteisėjus nuosprendžiui.

57DVD laikmeną su vaizdo įrašu palikti, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti bylos medžiagoje.

58Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o nuteistajam nuo jo nuorašo įteikimo dienos, gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė,... 2. sekretoriaujant Tatjanai Daugirdienei, Dalei Juškevičienei,... 3. nukentėjusiajam D. P.,... 4. konvojuotam kaltinamajam S. L.,... 5. gynėjui advokatui Aleksandrui Kuznecovui,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S.... 7. 1) 1992-03-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 225 str. 2... 8. 2) 1994-03-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 146 str. 3... 9. 3) 1998-02-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 327 str. l... 10. 4) 2001-04-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 3... 11. 5) 2001-06-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 3... 12. 6) 2001-10-29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 1961 m. BK 271 str. 3... 13. 7) 2004-02-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2... 14. 8) 2006-03-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 241 str. l... 15. 9) 2007-02-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. l... 16. 10) 2008-06-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 22 str. l... 17. 11) 2008-10-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2... 18. 12) 2008-10-31 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2... 19. 13) 2008-12-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 1... 20. 14) 2010-02-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 178 str. 2... 21. 15) 2013-09-25 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pagal 2000 m. BK 180 str.... 22. 16) 2014-02-20 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal LR BK 181 str. 1 d.... 23. Teismas , išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 24. S. L. kaltinamas pagal LR BK 154 str.1d., t.y. šmeižto, kad Laisvės atėmimo... 25. Teisiamajame posėdyje nukentėjęs D. P. palaikė privataus kaltinimo skundą,... 26. Kaltinamasis S. L. neigė kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos... 27. 2016-05-24 teisiamajame posėdyje liudytoja A. B. parodė, kad ji dirba... 28. 2016-05-24 teisiamajame posėdyje liudytojas D. J. (Laisvės atėmimo vietų... 29. 2016-05-24 liudytojas N. K. (Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių... 30. 2016-06-15 teisiamajame posėdyje liudytojas S. G. parodė, kad nuo 2014 m.... 31. Liudytojo R. R. parodymu, jis atlieka bausmę LAVL nuo 2014-02-05. Nuteistąjį... 32. 2016-06-15 liudytojo G. Ž. parodymu, nuo 2014-11-05 jis atlieka bausmę LAVL,... 33. Byloje nustatyta, kad 2015-11-03 Laisvės atėmimo vietų nutarimu medžiagoje... 34. S. L. (pareiškėjas), būdamas įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos... 35. D. J. 2015-10-28 tarnybiniame pranešime nurodė, kad minėtą dieną apie... 36. Liudytojas N. K. 2015-11-02 apklaustas parodė tokias įvykio aplinkybes kaip... 37. 2015-10-30 liudytoja apklausta R. D. (psichologė) parodė, kad 2015-10-28 d.... 38. Iš medžiagoje esančios Laisvės atėmimo vietų ligoninės psichologinės... 39. Byloje nustatyta, kad 2015-10-28 Laisvės atėmimo vietų ligoninėje... 40. 2015-11-03 Laisvės atėmimo vietų ligoninės Kriminalinės žvalgybos... 41. Iš byloje pateiktų raštų matyti, kad S. L. iš tiesų rašė įvairius... 42. Peržiūrėjus byloje 2015-10-28 vaizdo medžiagą (DVD), byloje nustatyta, kad... 43. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio veika atitinka... 44. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 154 str. už šmeižimą kyla ne visais... 45. LR BK 154 str.( šmeižimas) – tai paskleidimas apie kitą asmenį tikrovės... 46. Kaltinamojo S. L. paaiškinimu nustatyta, kad jis nesiekė ir neturėjo tikslo... 47. Nuteistasis S. L. Laisvės atėmimo vietų Ligoninės administracijos yra... 48. Atsižvelgiant į tai, darytina pagrįsta išvada, kad S. L. savo veiksmais... 49. Kaltinamasis S. L. prašė iškelti baudžiamąsias bylas pagal BK 235 str.... 50. LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 235 str. nustatyta, kad tas, kas... 51. Teisme gauta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 52. Kaltinamajam S. L. kardomoji priemonė byloje nepaskirta.... 53. DVD laikmena su vaizdo įrašu paliktina bylos medžiagoje.... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 304,... 55. S. L., a.. k. ( - ) išteisinti dėl LR BK 154 str.1 d. numatyto nusikaltimo... 56. Grąžinti Laisvės atėmimo vietų ligoninei medžiagą Nr. 12-PR-27 dėl... 57. DVD laikmeną su vaizdo įrašu palikti, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti... 58. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o nuteistajam nuo jo nuorašo...