Byla e2-129-186/2018
Dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir apeliacinį skundą grąžinti atsakovei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės UAB „ECORNUS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutarties, kuria, civilinėje byloje pagal ieškovės AB SEB banko ieškinį atsakovėms L&M International Trading LTD, UAB „Technometalas“, UAB „ECORNUS“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, nutarta netenkinti atsakovės UAB „ECORNUS“ prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir apeliacinį skundą grąžinti atsakovei,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 10 d. sprendimu patenkino ieškovės AB SEB banko ieškinį atsakovėms L&M International Trading LTD, UAB „Technometalas“, UAB „ECORNUS“. Atsakovė UAB „ECORNUS“ padavė apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, netenkino UAB „ECORNUS“ prašymo atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo. Bendrovei „ECORNUS“ pateikus atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi skundą atmetė ir įpareigojo atsakovę iki 2017 m. rugsėjo 18 d. už apeliacinį skundą sumokėti 3 415 Eur žyminį mokestį. Atsakovė teismui pateikė įrodymus, jog sumokėjo 100 Eur dydžio žyminį mokestį ir prašė atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartimi netenkino atsakovės prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ir nutarė apeliacinį skundą grąžinti atsakovei.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė objektyvių duomenų apie tai, kad juridiniam asmeniui, savo veikloje siekiančiam pelno, 3 315 Eur dydžio žyminio mokesčio sumokėjimas yra per sunki našta. Nors atsakovės banko sąskaitose 2017 m. rugsėjo 15 d. buvo 26,07 Eur lėšų, o nekilnojamasis turtas yra areštuotas, tačiau įmonė turi turto už 1 764 378 Eur, iš kurio 553 436 Eur sudaro trumpalaikis turtas. Teismas atkreipė dėmesį, jog nepakanka duomenų spręsti apie tai, kada prasidėjo atsakovės finansiniai sunkumai, ar juos lėmė nepalankūs teismų sprendimai, kitų asmenų veiksmai, ar pačios atsakovės nepakankamos pastangos siekti didesnio pelno.
 3. Nurodęs, kad iki Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi nustatyto termino ieškovė ieškinio trūkumų nepašalino – nesumokėjo žyminio mokesčio – apygardos teismas nutarė jos pateiktą apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti atsakovei.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atsakovė UAB „ECORNUS“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartį panaikinti ir UAB „ECORNUS" apeliacinį skundą priimti arba jo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. 4CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte yra nurodyta, jog „bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus.“ Vienai iš atsakovių – BUAB „Technometalas" – 2017 m. birželio 14 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Dėl šios priežasties BUAB „Technometalas" šioje byloje CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleista nuo žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą mokėjimo. Tai, kad vienam iš atsakovų esant bankrutuojančia įmone, nuo žyminio mokesčio už apeliacinius skundus mokėjimo turi būti atleidžiami ir visi kiti atsakovai, yra išaiškinta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-114/2013. Todėl Vilniaus apygardos teismas, nepriklausomai nuo atsakovės UAB „ECORNUS" prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pagrįstumo, privalėjo priimti atsakovės apeliacinį skundą tuo pagrindu, kad atsakovė yra visiškai atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo dėl bankroto bylos kitai atsakovei iškėlimo.

  2. Atsakovės kartu su 2017 m. rugsėjo 18 d. prašymu pateikti įmonės balansas, įmonės banko sąskaitų išrašai, teismo nutartis dėl atsakovės nekilnojamojo turto arešto laikytini objektyviais įrodymais, parodančiais dabartinę atsakovės finansinę padėtį. Teismas nutartyje nepaaiškino, kodėl juose užfiksuoti duomenys nelaikytini objektyviais ir kodėl teismas šiais duomenimis nesivadovauja.
  3. Visą atsakovės trumpalaikį turtą (512 947 Eur) sudaro nebaigta statyba, kuri negali būti realizuota.
  4. Teismas nepagrįstai sureikšmino tai, jog iš pateiktų duomenų negalima spręsti, kas nulėmė sudėtingą atsakovės finansinę padėtį, nes CPK galimybę atleisti asmenį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo sieja su jo sunkia turtine padėtimi, nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių ji atsirado. Taip pat visiškai nereikšminga klausimo dėl atsakovės atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo išsprendimui yra tai, kada konkrečiai atsakovė susidūrė su finansiniais sunkumais ir ar atsakovė bandė gerinti savo finansinę būklę, nes yra svarbu tik tai, jog viso žyminio mokesčio atsakovė neturi galimybės sumokėti būtent tuo metu, kai jis mokėtinas. Teismas nepagrįstai rėmėsi tuo, jog atsakovei nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, nes atsakovė šiuo metu nėra nemoki Įmonių bankroto įstatymo prasme, tačiau dėl laikinų sunkumų negali sumokėti viso mokėtino žyminio mokesčio.
  5. Vilniaus apygardos teismas, net ir manydamas, jog atsakovė privalo mokėti žyminį mokestį, netenkindamas atsakovės 2017 m. rugsėjo 18 d. prašymo privalėjo nustatyti atsakovei naują terminą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą. To nepadaręs, teismas faktiškai nesudarė atsakovei galimybės nustatytu terminu tinkamai įvykdyti prievolę sumokėti visą už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį.
 2. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl naujo įrodymo

 1. Pateiktu nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu atsakovė įrodinėja savo turtinę padėtį. Nors toks išrašas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, tačiau jo prijungimas neužvilkins klausimo nagrinėjimo, todėl dokumentas priimamas (CPK 314 str.).

6Dėl Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies

 1. CPK 83 straipsnio 1 dalyje išvardinti atvejai, kuomet dalyvaujantys byloje asmenys įstatymu atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Kaip ir nurodoma skunde, šios normos 8 punkte įrašyta, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama „įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto [...] byla [...], o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus.“ Minėta, kad bendrovei „Technometalas", kuri šioje byloje yra kita atsakovė kartu su UAB „ECORNUS“, 2017 m. birželio 14 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Apeliantės nuomone dėl šios procesinės aplinkybės bendrovė „ECORNUS“ yra įstatymu atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.
 2. Atskirajame skunde teisingai nurodoma, kad Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2013 m. sausio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-114/2013, panašioje procesinėje situacijoje – fizinis asmuo buvo pareiškęs ieškinį bankui ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei – nutarė, jog nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už paduodamą apeliacinį įstatymu yra atleista ne tik bankrutuojanti bendrovė, bet ir kitas atsakovas – bankas. Tačiau naujesnėje teismų praktikoje (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2014) kasacinis teismas suformulavo kitokią taisyklę ir išaiškino, jog nurodytos teisės normos nereikėtų aiškinti plečiamai, t. y. tais atvejais, kai atsakovais byloje yra ne tik įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, bet ir daugiau asmenų, kuriems bankroto byla neiškelta, ir kai apeliacinio skundo reikalavimai reiškiami dalyvaujantiems byloje asmenims, kuriems bankroto byla nebuvo iškelta, apeliantas (atsakovas), kuriam bankroto byla neiškelta, turi sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą.
 3. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovės AB SEB banko ieškinio reikalavimai buvo reiškiami ir atsakovei UAB „ECORNUS“, kuriai bankroto byla nėra iškelta, o patenkinus ieškinį, atsakovės UAB „ECORNUS“ apeliacinio skundo reikalavimai reiškiami ieškovei AB SEB bankui, kuriai bankroto byla taip pat nėra iškelta, atsakovė UAB „ECORNUS“ nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalį, nes šioje bylos dalyje ginčas vyksta tarp nebankrutuojančių bylos šalių.

7Dėl Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 3 dalies

 1. CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Tokia įstatymo formuluotė reiškia, kad prašantis atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo asmuo privalo įrodymais pagrįsti tokią būtinybę.
 2. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „ECORNUS“, nei prašydama atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinio skundo padavimą, nei prašydama atleisti nuo dalies žyminio mokesčio, šios procesinės pareigos neįvykdė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė, jog atsakovė nepateikė objektyvių duomenų apie tai, kad juridiniam asmeniui, turinčiam turto už 1 764 378 Eur ir savo veikloje siekiančiam pelno, 3 315 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas yra per sunki našta. Apeliantės nurodomos aplinkybės, kad dalis jos turto yra areštuota, o dalį jo sudaro nebaigta statyba, nėra pakankamos priešingai išvadai. Prie prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atsakovė pridėjo 2017 m. rugsėjo 15 d. banko sąskaitos išrašą, kuriame įrašytas 26,07 Eur likutis. Tačiau šis dokumentas nepatvirtina, jog tai yra vienintelis bendrovės turtas. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešai duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad UAB „ECORNUS“ 2018 m. sausio 1 d. dirbo penki apdrausti asmenys ir skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bendrovė neturėjo. Tokia aplinkybė suponuoja išvadą, kad apeliantė, teikdama prašymą ir atskirąjį skundą, neatskleidė visų duomenų apie savo turtinę padėtį. Esant tokiai procesinei situacijai daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantė neįrodė aplinkybių, įgalinančių atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 178 str.).

8Dėl apeliacinio skundo grąžinimo atsakovei

 1. Kai šalies procesinis dokumentas pateikiamas su trūkumais, nustatomas terminas jiems pašalinti, o trūkumų nepašalinus dokumentas grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115, 316 str.). Žyminio mokesčio nesumokėjimas yra procesinio dokumento trūkumas (CPK 115 str. 2 d.). Jei asmuo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo nėra atleistas įstatymu (CPK 83 str. 1 d.), nesumokėjus arba sumokėjus tik dalį žyminio mokesčio dalyvaujančio byloje asmens procesinis dokumentas priimamas, jei teismas atideda žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo (CPK 84 str.) arba atleidžia nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.). Žyminio mokesčio atidėjimas ir atleidimas nuo dalies jo sumokėjimo nėra tapatūs teismo procesiniai veiksmai ir nevienodai įtakoja byloje dalyvaujančio asmens pareigą mokėti žyminį mokestį.
 2. Minėta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi bei Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi buvo atmestas UAB „ECORNUS“ prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą ir atsakovė buvo įpareigota iki 2017 m. rugsėjo 18 d. už apeliacinį skundą sumokėti 3 415 Eur žyminio mokesčio. Teismo nustatytu terminu apeliantė sumokėjo 100 Eur dydžio žyminį mokestį ir prašė atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Pirmosios instancijos teismas, pakartotinai spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, skundžiamoje 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartyje konstatavo, kad iki nustatyto termino trūkumas nepašalintas (žyminis mokestis nesumokėtas) ir nutarė apeliacinį skundą grąžinti atsakovei.
 3. Tačiau priimdamas 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartį teismas neatkreipė dėmesio, kad netenkinus atsakovės prašymo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, susiformuoja jau kitokio pobūdžio skundo trūkumas, nei atmetus prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, ir tas naujas procesinio dokumento trūkumas gali būti pašalintas sumokant trūkstamą žyminio dalį, taip išsaugant atsakovės teisę į apeliaciją. Todėl apygardos teismas, pagrįstai nutaręs, kad nėra pagrindo tenkinti aptariamo atsakovės prašymo, turėjo, vadovaudamasis CPK 316 straipsnio 1 dalimi, nustatyti naują terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti. To nepadaręs teismas procesinį įstatymą pritaikė netinkamai ir šią klausimo dalį išsprendė neteisingai (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

9Dėl procesinės bylos baigties

 1. Šioje nutartyje konstatuota, kad atsakovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo nėra atleista įstatymu ir, kad nėra pagrindo teismo nutartimi ją atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (nutarties 8 - 12 p.). Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas atsakovės UAB „ECORNUS“ prašymas atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, paliekama nepakeista.
 2. Kadangi apygardos teismas, netenkinęs atsakovės prašymo, apeliacinį skundą jį padavusiam asmeniui grąžino nenustatęs termino naujam trūkumui pašalinti, ši nutarties dalis naikinama ir atsakovei nustatomas terminas sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Apeliacinio skundo priėmimo klausimas gali būti sprendžiamas tik pasibaigus jo trūkumų pašalinimo terminui, o spęsti šį klausimą yra įpareigotas sprendimą priėmęs teismas (CPK 315 str. 1 d.), todėl byla grąžinama tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutarties dalį, kuria atmestas atsakovės UAB „ECORNUS“ prašymas atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, palikti nepakeistą.

12Nustatyti atsakovei UAB „ECORNUS“ terminą iki 2018 m. vasario 8 d. įskaitytinai sumokėti 3 315 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti Vilniaus apygardos teismui sumokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus.

13Išaiškinti atsakovei, kad nustatytu terminu nesumokėjus žyminio mokesčio, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas.

14Bylą su atsakovės UAB „ECORNUS“ apeliaciniu skundu, spręsti šio skundo priėmimo klausimą, perduoti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai