Byla e2-20379-717/2020
Dėl žalos aplinkai atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. K. dėl žalos aplinkai atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 580,00 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodoma, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pareigūnai nustatė, jog 2019 m. lapkričio 11 d. atsakovas žvejojo ( - ), kuriame nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d. žvejyba draudžiama, žvejybos metu neteisėtai sugavo lašišos patiną. Tuo atsakovas pažeidė Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 9.1., 9.2., 10.2. ir 10.15. punktų reikalavimus. 2020 m. vasario 17 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. AM-AAD-ANR_N-468-2020 atsakovui paskirta 210 Eur bauda. Priešingais teisei veiksmais atsakovas padarė žalą aplinkai – žuvų ištekliams, nes neteisėtos žvejybos metu neteisėtai sugavo lašišos patiną. Ieškovas paskaičiavo, kad neteisėtais veiksmais atsakovas padarė 580,00 Eur dydžio žalą aplinkai, žalos apskaičiavimas atliktas vadovaujantis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atsakovui buvo pateiktas pasiūlymas gera valia atlyginti padarytą žalą, tačiau atsakovas žalos neatlygino.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkinamas.

8Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovo reikalavimą pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai: 2020 m. sausio 7 d. Administracinio nusižengimo protokolas, 2020 m. vasario 17 d. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje, prašymas pateikti paaiškinimą, tarnybinis pranešimas, 2020 m. sausio 7 d. Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams paskaičiavimo aktas, pasiūlymas dėl žalos atlyginimo.

92020 m. vasario 17 d. Nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. AM-AAD-ANR_N-468-2020 buvo nustatyta, kad žala gamtai padaryta neteisėtais atsakovo veiksmais, jis pripažintas kaltu ir nubaustas administracine nuobauda. Taigi atsakovo neteisėti veiksmai ir kaltė nustatyti kitoje byloje įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu. Dėl to pagal CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punktą administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyti neteisėti atsakovo veiksmai šiai bylai turi prejudicinių faktų galią ir jų šioje byloje įrodinėti iš naujo nereikia. Bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėta veika, atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos bei kaltė (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tai reiškia, kad teisę į žalos atlyginimą nukentėjęs asmuo įgyja tik tuo atveju, kai žalą patiria dėl neteisėtos kito asmens veikos (veikimo ar neveikimo). Byloje nustatyta, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus (neteisėtai sužvejojo lašišos patiną) ir dėl to yra pripažintas kaltu bei nubaustas administracine nuobauda), dėl šių neteisėtų veiksmų padaryta žala gamtai. Taigi tarp atsakovo veiksmų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys, todėl teismas konstatuoja, kad byloje nustatytos šios būtinosios sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei kilti ir atsakovas yra atsakingas už savo veiksmais padarytą žalą. Žalos padarymo faktas sukuria jam prievolę atlyginti žalą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad žalos aplinkai atvejais žalos dydis nustatomas pagal kompetentingų institucijų parengtas žalos apskaičiavimo metodikas, kurios naudotinos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, kitas CK bei kitų teisės aktų nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-465/2008). Ieškovas žalos gamtai apskaičiavimą atliko vadovaudamasis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ieškovo paskaičiuotą žalą sudaro 580,00 Eur. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiamas 580,00 Eur žalos atlyginimas (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolės tinkamai neįvykdytos, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 83 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, todėl ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovo priteisiamas 10,00 Eur žyminis mokestis (CPK 96 straipsnis).

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis yra mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. 1R-19/1K-2 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 304766622, iš atsakovo V. K., ( - ), 580,00 Eur (penkių šimtų aštuoniasdešimties eurų) žalos atlyginimą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (580,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, šias sumas sumokant į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 304766622, sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Luminor banke.

16Priteisti iš atsakovo V. K., ( - ), valstybei 10,00 Eur (dešimties eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) įmokos kodas 5660.

17Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

18Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

20Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

21Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai